Spal CD lub DVD w systemie Windows 11 – Instrukcje

W tym artykule wyjaśnię, jak spalić płytę CD lub DVD w systemie Windows 11. Niezależnie od tego, czy chcesz utworzyć dysk z ważnymi plikami, czy spalić album muzyczny, Windows 11 zapewnia prosty proces wykonania tego zadania. Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby zacząć spalić płytę CD lub DVD.

Krok 1. Włóż pustą płytę CD lub DVD do dysku dysku komputera.

Krok 2. Jeśli włączona jest automatyczna, w dolnym rogu ekranu pojawi się pola powiadomienia. Stuknij lub kliknij pola powiadomienia, aby kontynuować.

Krok 3. Jeśli autooduplay nie jest włączony, otwórz okno „Eksplorator plików” i kliknij ikonę „This PC” w panelu nawigacyjnym. Kliknij prawym przyciskiem myszy napęd CD/DVD i wybierz „Pokaż więcej opcji” z menu wyskakującego.

Krok 4. W większym wyskakującym menu kontekstowym kliknij polecenie „Otwórz automatyczną…”.

Krok 5. Wybierz polecenie „Burn Files to Disc (za pomocą eksploratora plików)” z pola wiadomości.

Krok 6. Pojawi się okno „Burn a Disc”. Wprowadź nazwę dysku w polu „Tytuł dysku:”.

Krok 7. Wybierz typ płyty CD lub DVD, wybierając żądany przycisk opcji. Możesz wybrać opcję „Like a USB Flash Drive”, aby sformatować dysk jak zdejmowany napęd lub „z odtwarzaczem CD/DVD”, aby utworzyć standardowy dysk.

Krok 8. Kliknij przycisk „Dalej”, aby kontynuować.

Krok 9. Jeśli wybrałeś opcję „Like a USB Flash Drive”, system Windows sformatuje dysku. Następnie możesz użyć go jak każdy inny folder w systemie.

Krok 10. Jeśli wybrałeś opcję „z odtwarzaczem CD/DVD”, pojawi się puste okno eksploratora pliku. Skopiuj pliki i foldery, które chcesz spalić na płycie CD lub DVD w tym oknie.

Pytanie 1: Jaki jest pierwszy krok do spalenia CD lub DVD w systemie Windows 11?

Odpowiedź: Pierwszym krokiem jest włożenie pustej płyty CD lub DVD do dysku dysku komputera.

Pytanie 2: Co powinieneś zrobić, jeśli włączona jest automatyczna?

Odpowiedź: Jeśli włączona jest autoplacja, pojawi się pole powiadomienia. Stuknij lub kliknij pola, aby kontynuować.

Pytanie 3: Jak możesz otworzyć okno „Eksplorator plików”, jeśli autooduplay nie jest włączony?

Odpowiedź: Aby otworzyć okno „Eksplorator plików”, kliknij ikonę „This PC” w panelu nawigacyjnym.

Pytanie 4: Jaki jest następny krok po otwarciu okna „Eksplorator plików”?

Odpowiedź: Kliknij prawym przyciskiem myszy napęd CD/DVD i wybierz „Pokaż więcej opcji” z menu wyskakującego.

Pytanie 5: Jakie polecenie należy wybrać w większym wyskakującym menu kontekstowym?

Odpowiedź: Wybierz polecenie „Otwórz autoblację…”.

Pytanie 6: To, co pojawia się w oknie „Zapal dysk”?

Odpowiedź: Okno „Burn A Disc” umożliwia wprowadzenie nazwy dysku i wybierz typ CD lub DVD do utworzenia.

Pytanie 7: Czy możesz sformatować płytę, aby zachowywać się jak zdejmowany napęd?

Odpowiedź: Tak, możesz wybrać opcję „Like A USB Flash Drive”, aby odpowiednio sformatować dysku.

Pytanie 8: Czy można utworzyć standardowy, nagrywalny dysku?

Odpowiedź: Tak, możesz wybrać opcję „z odtwarzaczem CD/DVD”, aby utworzyć taki płytę.

Pytanie 9: Co się stanie po wybraniu żądanych opcji w oknie „spal dysk”?

Odpowiedź: Następnym krokiem jest kliknięcie przycisku „Dalej”, aby kontynuować.

Pytanie 10: Jak możesz użyć dysku, jeśli wybrałeś opcję „Like a USB Flash Drive”?

Odpowiedź: Po sformatowaniu dysku będzie zachowywać się jak każdy inny folder w twoim systemie. Możesz skopiować do niego pliki i usunąć je w razie potrzeby.

Spal CD lub DVD w systemie Windows 11 – Instrukcje

Krok 4. W oknie palnika obrazu Disc Disc kliknij „Burner dyskowy”, aby wybrać poprawną płytę CD lub DVD z menu rozwijanego.

Czy Windows ma palnik DVD

Оjed

Ыы зарегистрир John. С помощю этой страницы ыы сожем оRipееделить, что запросы оRтравляете имено ыы, а не роvert. Почем это могло пRроизойиS?

Эта страница отображается тех слччаях, когда автоматическими системамgz которые наршают усовия исполззования. Страница перестанеura. До этого момента для исползования слжжж Google неоtoś.

Источником запросов может слжить ведоносное по, подкbarów. ыылку заRzy. Еarag ы исползеете общий доступ и интернет, проблема может ыть с компюююеyn с таким жж жж жесом, кк у комszczeюююе000. Обратитеunks к соем системном адинистратору. Подроlit.

Проверка по слову может также появаятьenia, еaсли ы водите сложные ззапры, оind обычно enia оиизи инenia оtoś еами, или же водите заlektora.

Spal CD lub DVD w systemie Windows 11 – Instrukcje

Zdjęcie okna „Zapalenie dysku”, które pojawia się podczas spalania płyty CD lub DVD w systemie Windows 11

Możesz łatwo spalić DC lub DVD w systemie Windows 11. Wiele komputerów ma dysk CD lub DVD, który może tworzyć nagrywające płyty CD lub DVD. Ten dysk pozwala zapisywać treść z komputera na nośniku wymiennym do przesyłania. Aby spalić płytę CD lub DVD w systemie Windows 11, musisz najpierw wstawić pustą, nagrywającą płytę CD lub DVD do odpowiedniego dysku na komputerze.

Po zrobieniu tego, jeśli autooduplay jest włączona na komputerze, w dolnym rogu ekranu pojawia się małe pole powiadomienia. Mówi ci, aby wybrać pole powiadomienia, aby ustalić, co Windows 11 powinien zrobić, gdy zostanie włożona pusta CD lub DVD. Po dotknięciu lub kliknięciu pola powiadomienia pojawia się kolejne pole wiadomości. Ten pokazuje akcje, które może podjąć komputer, korzystając z dostępnych programów.

Alternatywnie, jeśli autooduplacja jest nie włączone, a następnie otwórz “Przeglądarka plików” okno. Następnie kliknij “Ten komputer” ikona w panelu nawigacyjnym. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy napęd CD/DVD w prawym okienku, aby wyświetlić wyskakujące menu. Wybierz “Pokaż więcej opcji” Polecenie w menu podręcznym, aby zastąpić mniejsze wyskakujące menu kontekstowe na większe menu kontekstowe podręczne, które pokazuje więcej opcji.

W tym większym menu kliknij “Otwórz autoblację…” polecenie otworzyć to samo pole wiadomości w prawym górnym rogu ekranu, które pokazuje akcje, które komputer może wykonać za pomocą dostępnych programów. W zależności od oprogramowania i aplikacji dostępnych na komputerze, możesz pojawić się kilka opcji. Ta lekcja pokazuje, co się stanie, jeśli wybierzesz “Spal pliki do dysku (za pomocą eksploratora plików)” Komenda.

Po wybraniu “Spal pliki do dysku (za pomocą eksploratora plików)” polecenie “Spal dysk” Następnie pojawia się okno. Wpisz nazwę dysku w “Tytuł płyty:” pole. Następnie wybierz typ płyty CD lub DVD, aby utworzyć, wybierając żądany przycisk opcji. Możesz wybrać “Jak dysk flash USB” Przycisk opcji do sformatowania dysku, aby zachowywać się jak zdejmowany dysk, do którego można dodawać i usuwać pliki, jak dysk USB. Jednak ten dysk może nie działać na komputerach za pomocą wersji systemu Windows przed Windows XP.

Zdjęcie okna „Zapalenie dysku”, które pojawia się podczas spalania płyty CD lub DVD w systemie Windows 11

Zdjęcie “Spal dysk” okno, które pojawia się podczas spalania płyty CD lub DVD w systemie Windows 11.

Alternatywnie możesz wybrać “Z odtwarzaczem CD/DVD” Przycisk opcji do utworzenia standardowego, do nagrywania dysku, który będzie odtwarzany na większości komputerów i odtwarzaczy CD. Po dokonaniu wyboru kliknij “Następny” przycisk, aby kontynuować.

Jeśli wybrałeś “Jak dysk flash USB” Wybór, a następnie system Windows formatuje płytę. Następnie możesz wyświetlić CD lub DVD w oknie Eksploratora pliku po zakończeniu systemu Windows. Następnie możesz użyć dysku, jakby był to inny folder w systemie. Możesz skopiować pliki do dysku i usunąć je po zakończeniu.

Alternatywnie, jeśli wybrałeś “Z odtwarzaczem CD/DVD” Opcja, następnie wyświetlisz puste okno eksploratora plików, do którego będziesz musiał skopiować pliki i foldery, aby spalić na płycie CD lub DVD. Aby zakończyć spalanie wybranych plików na dysku, kliknij więcej” przycisk w wstążce u góry okna Eksploratora pliku, który wygląda jak znak elipsy. Następnie wybierz “Zakończ spalenie” Polecenie w przycisku’S menu rozwijane, które wydaje się otwierać “Palić na dysku” czarodziej.

w “Palić na dysku” Czarodziej, The “Tytuł płyty” pole powinno pokazać nazwę CD lub DVD, które już wprowadziłeś. Wybierz żądaną prędkość spalania z “Prędkość nagrywania” upuścić. Opcjonalnie, aby zamknąć kreatora po zakończeniu spalania dysku, sprawdź “Zamknij kreatora po spaleniu plików” pole wyboru. Następnie kliknij “Następny” przycisk, aby kontynuować.

Windows następnie wypali wybrane pliki na dysku. Jeśli zaznaczyłeś pole wyboru, czarodziej zamyka się po spaleniu plików na dysku. Jeśli nie, kliknij “Skończyć” przycisk na końcowym ekranie czarodzieja, aby go zamknąć.

Instrukcje dotyczące spalania płyty CD lub DVD w systemie Windows 11:

 1. Aby spalić płytę CD lub DVD w systemie Windows 11, Najpierw wstaw pustą, nagrywającą płytę CD lub DVD do odpowiedniego dysku w komputerze.
 2. Jeśli na komputerze jest włączona automatyczna, Małe pole powiadomienia pojawia się w prawym dolnym rogu ekranu, mówiąc, aby wybrać pole powiadomienia, aby ustalić, co Windows 11 powinien zrobić, gdy zostanie włożona pusta CD lub DVD.
 3. Po dotknięciu lub kliknięciu pola powiadomienia pojawia się kolejne pole wiadomości w prawym górnym rogu ekranu i pokazuje, że akcje może podjąć komputer za pomocą dostępnych programów.
 4. Alternatywnie, jeśli autooduplacja nie jest włączona, Następnie otwórz okno Eksploratora pliku.
 5. Następnie kliknij “Ten komputer” ikona w panelu nawigacyjnym.
 6. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy napęd CD/DVD w prawym okienku, aby wyświetlić wyskakujące menu.
 7. Wybierz “Pokaż więcej opcji” Polecenie w menu podręcznym, aby zastąpić mniejsze wyskakujące menu kontekstowe na większe menu kontekstowe podręczne, które pokazuje więcej opcji.
 8. W tym większym menu kliknij “Otwórz autoblację…” polecenie otworzyć to samo pole wiadomości w prawym górnym rogu ekranu, które pokazuje akcje, które komputer może wykonać za pomocą dostępnych programów.
 9. Niezależnie od ustawienia autoodplay, aby następnie spalić płytę CD lub DVD za pomocą eksploratora plików w systemie Windows 11, Wybierz “Spal pliki do dysku (za pomocą eksploratora plików)” polecenie w menu wyborów oprogramowania, które wydaje się otwierać “Spal dysk” okno.
 10. Następnie wpisz nazwę dysku w “Tytuł płyty:” pole.
 11. Następnie wybierz typ płyty CD lub DVD, aby utworzyć, wybierając żądany przycisk opcji.
 12. Aby sformatować płytę, aby zachowywać się jak zdejmowany napęd, Wybierz “Jak dysk flash USB” przycisk opcji.
 13. Alternatywnie, aby utworzyć standardowy, nagrywalny dysk, który gra na większości komputerów i odtwarzaczy CD, Wybierz “Z odtwarzaczem CD/DVD” przycisk opcji.
 14. Po dokonaniu wyboru kliknij “Następny” przycisk, aby kontynuować.
 15. Jeśli wybrałeś “Jak dysk flash USB” wybór, Następnie system Windows formatuje dysk.
 16. Następnie możesz wyświetlić CD lub DVD w oknie Eksploratora pliku po zakończeniu systemu Windows.
 17. Następnie możesz użyć dysku, jakby był to inny folder w systemie. Możesz skopiować pliki do dysku i usunąć je po zakończeniu.
 18. Alternatywnie, jeśli wybrałeś “Z odtwarzaczem CD/DVD” opcja, Następnie wyświetlisz okno Eksploratora pustego pliku, na które należy skopiować pliki i foldery, aby spalić na płycie CD lub DVD.
 19. Aby zakończyć spalanie wybranych plików na dysku, Kliknij więcej” przycisk w wstążce u góry okna Eksploratora pliku, który wygląda jak znak elipsy.
 20. Następnie wybierz “Zakończ spalenie” Polecenie w przycisku’S menu rozwijane, które wydaje się otwierać “Palić na dysku” czarodziej.
 21. w “Palić na dysku” Czarodziej, The “Tytuł płyty” pole powinno pokazać nazwę CD lub DVD, które już wprowadziłeś.
 22. Wybierz żądaną prędkość spalania z “Prędkość nagrywania” upuścić.
 23. Opcjonalnie, aby zamknąć czarodzieja po zakończeniu spalania dysku, Sprawdź “Zamknij kreatora po spaleniu plików” pole wyboru.
 24. Następnie kliknij “Następny” przycisk, aby kontynuować. Windows następnie wypali wybrane pliki na dysku.
 25. Jeśli zaznaczyłeś pole wyboru, Kreator zamyka się po spaleniu plików na dysku.
 26. Jeśli nie, Następnie kliknij “Skończyć” przycisk na końcowym ekranie czarodzieja, aby go zamknąć.

Lekcja wideo na temat spalania płyty CD lub DVD w systemie Windows 11:

Poniższa lekcja wideo, zatytułowana “ Spalanie płyty CD lub DVD ,” pokazuje, jak spalić płytę CD lub DVD w systemie Windows 11. Aby dowiedzieć się więcej o systemie Windows 11, sprawdź nasz pełny samouczek Windows 11, zatytułowany “ Mastering Windows jest łatwy v.11 .”

Czy Windows ma palnik DVD

Оjed

Ыы зарегистрир John. С помощю этой страницы ыы сожем оRipееделить, что запросы оRтравляете имено ыы, а не роvert. Почем это могло пRроизойиS?

Эта страница отображается тех слччаях, когда автоматическими системамgz которые наршают усовия исполззования. Страница перестанеura. До этого момента для исползования слжжж Google неоtoś.

Источником запросов может слжить ведоносное по, подкbarów. ыылку заRzy. Еarag ы исползеете общий доступ и интернет, проблема может ыть с компюююеyn с таким жж жж жесом, кк у комszczeюююе000. Обратитеunks к соем системном адинистратору. Подроlit.

Проверка по слову может также появаятьenia, еaсли ы водите сложные ззапры, оind обычно enia оиизи инenia оtoś еами, или же водите заlektora.

Jak spalić ISO na DVD w systemie Windows 10/11 (samouczek krok po kroku)

Ten artykuł pokazuje, jak spalić plik ISO na pustym DVD lub CD. Śledź samouczek krok po kroku, aby renderować system Windows 10 lub Windows 11 .Plik ISO gotowy do użycia i spal plik ISO dla instalacji Windows 10 lub Windows 11.

Windows 11/10/8/7 100% bezpieczne

o autorze

Gorące tematy w 2023

Zaktualizowany przez Sherly 25 kwietnia 2023

Zatwierdzony przez Evana Galassa 

Plik ISO z rozszerzeniem .ISO, to plik obrazu CD/DVD-ROM wykonany z CD-ROM za pomocą oprogramowania do spalania lub narzędzi plików obrazu CD-ROM. Dyski CD lub DVD-ROM mogą uruchamiać się do DOS lub innych systemów operacyjnych. Wielu użytkowników chciałoby zainstalować lub ponownie zainstalować system operacyjny Windows z dysku instalacyjnego Windows utworzony z plikiem ISO.

Po pobraniu pliku ISO Windows 11 lub obrazu ISO Windows 10 możesz go wypalić i utworzyć multimedia instalacyjne, DVD lub pamięć flash USB lub utworzyć maszynę wirtualną (.Plik ISO) w celu zainstalowania systemu operacyjnego.

Palanie pliku ISO na DVD nie jest proste, ponieważ kopiowanie pliku do dysku, co nie będzie działać, ponieważ DVD potrzebuje głównego rekordu rozruchu i innych plików systemu operacyjnego Utarku Utarku. Nauczmy się spalić obraz ISO na czarnym DVD. Przykład bierzemy spalanie plików ISO Windows 10.

Zobacz niezbędne narzędzia spalania DVD ISO Windows 10:

Jak spalić plik ISO Windows 10 na DVD krok po kroku

Jeśli nie wiesz, jak pobrać plik ISO Windows 10, link do strony tematu, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Wymagania wstępne spalania pliku ISO na DVD:

 • Upewnij się, że masz wewnętrzny lub zewnętrzny palnik CD-ROM.
 • Upewnij się, że w Twoim dysku znajduje się pusty dysk.
 • Puste DVD (i palnik DVD) z co najmniej 8 GB miejsca jest potrzebny, jeśli chcesz utworzyć Windows Media.
 • Użyj pustego USB lub pustego DVD, ponieważ każda zawartość na niej zostanie usunięta.
 • Podczas spalania DVD z pliku ISO, jeśli powiedziano Ci, że plik obrazu jest zbyt duży.

#1. Spal ISO Windows 10 na DVD z oprogramowaniem Burning ISO

Master Partition Faseus, z funkcją ISO systemu Windows (7/8/10/11), może skutecznie pomóc w spalaniu pobranych ISO Windows 10 na DVD za pomocą kilku prostych kliknięć. Pobierz to oprogramowanie i zastosuj je, aby teraz utworzyć multimedia instalacyjne systemu Windows 10 na DVD:

Windows 11/10/8/7 100% bezpieczne

Krok 1. Uruchom Master Partition Faseus i przejdź do rozruchowej sekcji multimedialnej. Kliknij „Burn ISO” i kliknij „Dalej”.

Wybierz Burn ISO

Krok 2. Wybierz obraz ISO, który pobrałeś na komputerze, i kliknij „Otwórz”.

Wybierz Burn ISO

Krok 3. Kliknij „Dalej” i wybierz docelowy USB jako miejsce docelowe i kliknij „Burn”, aby wykonać operację.

Jeśli uważasz, że to oprogramowanie Burning ISO jest pomocne i masz ochotę udostępniać ten artykuł na Facebooku, Twitterze, Instagramie lub LinkedIn, aby pomóc większej liczbie osób wokół ciebie w pomyślnym spaleniu ISO na USB, DVD, a nawet CD:

#2. Ręcznie spal plik ISO Windows 10 na DVD

Oprócz stosowania oprogramowania do Burn ISO, niektórzy zaawansowani użytkownicy mogą również samodzielnie tworzyć media instalacyjne Windows. A oto krótki przewodnik, który możesz wykonać, aby wykonać zadanie:

Krok 1. Włóż pustą DVD do komputera.

Krok 2. Naciskać Win + e Klucze do otwarcia eksploratora plików. Idź, aby znaleźć plik ISO.

Krok 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy w pliku ISO i wybierz „Palnia obraz dysku.”

Spal obraz ISO

Krok 4. W oknie palnika obrazu Disc Disc kliknij „Burner dyskowy”, aby wybrać poprawną płytę CD lub DVD z menu rozwijanego.

�� Czyń również: Spal ISO na USB w systemie Windows 10, Spal Windows 7 ISO na USB

Krok 5. Sprawdź „Sprawdź dysk po spaleniu”, aby upewnić się, że plik ISO został spalony bez żadnych błędów.

Burner obrazu dysku Windows Disc

Krok 6. Wreszcie kliknij „Burn”, aby rozpocząć proces, kiedy się skończy, zobaczysz komunikat „obraz dysku został pomyślnie spalony.

pomyślnie spalił się dysku

Jeśli jesteś ciekawy innych palników ISO, kliknij tutaj, aby uzyskać 5 najlepszych palników ISO dla Windows 10.

Wskazówka dotycząca dodatkowej: jak przywrócić utracony plik ISO w systemie Windows 10/11

Pliki ISO są zwykle duże i zajmują dużo czasu na pobranie. Po pobraniu możesz go ponownie wykorzystać. Jeśli pobrany plik ISO zostanie utracony lub przypadkowo usunięty, możesz użyć Kreatora odzyskiwania danych Easyus, aby szybko pobrać pliki. To oszczędza dużo czasu niż ponowne przeładunek.

Kreator odzyskiwania danych Easyus to dobrze znane narzędzie do odzyskiwania plików, które jest dobre w odzyskiwaniu usuniętych, zagubionych, uszkodzonych lub sformatowanych danych z różnych urządzeń pamięci, takich jak HDD, SSD, dysk flash USB, karta SD i wiele innych. Nadal możesz podjąć ten program odzyskiwania danych, aby skutecznie naprawić uszkodzone pliki, takie jak naprawione dokumenty Excel, Word, PPT lub PDF, naprawić uszkodzone zdjęcia i filmy.

Sprawdź poniższy link do odzyskiwania pliku obrazu utraconego obrazu ISO za pomocą kilku kliknięć:

Przypadkowo usunięto plik ISO? Nie martw się, program odzyskiwania plików ISO Easyus przychodzi, aby pomóc Ci przywrócić usunięte, utracone lub sformatowane plik ISO bez wysiłku.

Obraz Kreatora odzyskiwania danych Easyus

Dodatkowe informacje na temat spalania ISO na DVD w systemie Windows/Mac

Są to pytania, które inni użytkownicy często wyszukują, jak spalić pliki ISO Windows 10 lub Windows 11 na DVD.

1. Jak zrobić rozruchowy DVD z pliku ISO?

Proste kroki do tworzenia rozruchowego DVD z pliku ISO:

Krok 1. Włóż pusty dysk do dysku na komputerze. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik ISO i wybierz „Burn Disc Image”.

Krok 2. Wybierz prawidłowy palnik z menu rozwijanego Burnera Tarc.

Krok 3. Kliknij „Pień”. Wyrzuca płytę po zakończeniu postępu.

2. Czy Windows 10 ma palnik ISO?

Windows 10 ma wbudowany palnik ISO o nazwie Windows Disc Image Burner. Może pomóc spalić plik ISO na DVD, CD lub BD.

3. Jak utworzyć rozruchowy DVD z pliku ISO za pomocą Winiso?

Winiso to profesjonalne narzędzie narzędziowe CD/DVD/Blu-ray, które może spalić pliki obrazów z dysku z dysku CD/DVD/Blu-ray, a także wyodrębnić, edytować i zmieniać nazwę plików ISO bezpośrednio.

Krok 1. Pobierz i zainstaluj Winiso.

Krok 2. Uruchom oprogramowanie. Kliknij kartę „Bootable” i wybierz „Ustaw obraz rozruchu”.

Krok 3. Wybierz plik obrazu rozruchowego, aby go spalić na DVD.

4. Jak spalić ISO na DVD na Mac?

Krok 1. Pobierz system operacyjny lub grę .plik ISO do komputera Mac.

Krok 2. Włóż pustą płytę do komputera Mac.

Krok 3. Kliknij „Narzędzia/aplikacje” i uruchom narzędzia dysku.

Krok 4. Otwórz obraz dysku w menu pliku. Wybierz obraz ISO, który ma zostać spalony. Kliknij ikonę „Burn”.

Krok 5. W oknie Wybierz obraz, aby spalić, wybierz .plik ISO, który chcesz spalić na CD/DVD.

Krok 6. Kliknij przycisk „Spal” i poczekaj na zakończenie postępu.

Jeśli podoba Ci się ten artykuł na temat spalania ISO, możesz natychmiast udostępnić ten artykuł na Facebooku, Twitterze, Instagramie lub LinkedIn, aby pomóc większej liczbie osób wokół Ciebie w pomyślnym spaleniu ISO na USB, DVD, a nawet CD:

Dolna linia

Kiedy chcesz spalić plik ISO na DVD lub CD, nie możesz po prostu użyć funkcji kopiowania w systemie Windows, aby to zrobić. Zamiast tego możesz wykonać powyższe kroki, aby poprawnie spalić plik ISO Windows 10 na DVD. Następnie, po spaleniu pliku ISO i utworzeniu podłoża instalacyjnego, możesz go użyć do zainstalowania systemu Windows 10 dla innego komputera.

W przypadku rozwiązania wszechobecnego, Easyus Partition Master, z funkcją ISO Windows, jest dokładnie tym, czego potrzebujesz.

Windows 11/10/8/7 100% bezpieczne