“” alt = “Windows Defender Logo”>

Windows Defender został zaprojektowany w celu automatycznej aktualizacji, aby być na bieżąco z najnowszymi definicją wirusów i funkcjami bezpieczeństwa. Pobiera i instaluje ważne aktualizacje, gdy tylko będą dostępne. Te aktualizacje obejmują nowe funkcje, poprawki błędów, ulepszenia wydajności i dodatkowe definicje złośliwego oprogramowania.

Sposób, w jaki działa Windows Defender, może się nieznacznie różnić między różnymi wersjami systemu operacyjnego. Jednak podstawowa funkcjonalność bycia aktualnym pozostaje taka sama na każdym komputerze Windows.

W systemie Windows 10 i Windows 8.1 Użytkownicy, Windows Defender jest domyślnie włączony i działa w tle. Program jest ustawiony na sprawdzenie aktualizacji z Microsoft co najmniej co 24 godziny, chociaż częstotliwość tej można dostosować. Łączy się z serwerami Center aktualizacji Microsoft, aby pobierać nowe definicje złośliwego oprogramowania odkryte od ostatniej aktualizacji.

W przypadku użytkowników systemu Windows Defender Windows nie jest domyślnie włączony. Zamiast tego program musi zostać włączony, aby otrzymywać aktualizacje bezpieczeństwa. Po włączeniu Windows Defender, automatycznie pobiera i zainstaluje najnowsze sygnatury złośliwego oprogramowania z Microsoft.

Należy zauważyć, że Windows Defender aktualizuje tylko wtedy, gdy komputer jest podłączony do Internetu. Jeśli urządzenie jest w trybie offline, Windows Defender nie będzie mógł sprawdzić aktualizacji, dopóki nie zostanie ponownie podłączone. Dlatego kluczowe jest zapewnienie, że każde urządzenie Windows jest regularnie podłączone do Internetu, aby zagwarantować instalację najnowszych łatek bezpieczeństwa.

Oprócz kilku metod samodzielnych, użytkownicy Windows Defender mogą również zainicjować ręczną aktualizację. Można to zrobić, uzyskując dostęp do menu Ustawienia i wybierając „Sprawdź aktualizacje”. Spowoduje to, że Windows Defender do skontaktowania się z Microsoft i pobranie wszelkich nowych funkcji bezpieczeństwa lub definicji złośliwego oprogramowania, które zostały wydane od ostatniej aktualizacji.

Ważne jest, aby pamiętać, że kontrole ręczne aktualizacji nie wyłączają automatycznych aktualizacji. Zamiast tego po prostu wyzwalają dodatkowy proces aktualizacji. Oznacza to, że komputer będzie nadal sprawdzał aktualizacje przy regularnej częstotliwości, chyba że użytkownik wprowadził zmiany w ustawieniach, aby zrobić inaczej.

Ogólnie rzecz biorąc, Windows Defender stale aktualizuje się o najnowsze poprawki bezpieczeństwa i definicje złośliwego oprogramowania poprzez połączenie ręcznych i automatycznych aktualizacji. Chociaż użytkownicy są zawsze zalecani do ręcznego sprawdzania aktualizacji, Windows Defender jest na ogół wystarczająco niezawodny, aby być na bieżąco bez dodatkowego wysiłku.

15 pytań dotyczących automatycznych aktualizacji Windows Defender:

1. W jaki sposób Windows Defender sam się aktualizuje?

Windows Defender używa kombinacji metod ręcznych i automatycznych aktualizacji, aby informować się o najnowszych rozwiązaniach bezpieczeństwa i definicjach złośliwego oprogramowania.

2. Jak często Windows Defender sprawdza aktualizacje?

Domyślnie Windows Defender jest ustawiony na sprawdzenie aktualizacji co najmniej co 24 godziny. Ta częstotliwość można dostosować w ustawieniach.

3. Czy Windows Defender wymaga połączenia internetowego do aktualizacji?

Tak, Windows Defender wymaga połączenia internetowego, aby sprawdzić aktualizacje. Nie może się zaktualizować, jeśli urządzenie jest w trybie offline.

4. Czy Windows Defender może automatycznie pobrać i zainstalować aktualizacje?

Tak, Windows Defender może automatycznie pobierać i zainstalować aktualizacje, gdy tylko będą dostępne.

5. Jak mogę ręcznie sprawdzić aktualizacje w Windows Defender?

W ustawieniach Windows Defender możesz wybrać „Sprawdź aktualizacje”, aby ręcznie zainicjować kontrolę aktualizacji.

6. Czy mogę wyłączyć automatyczne aktualizacje w Windows Defender?

Nie, nie możesz całkowicie wyłączyć automatycznych aktualizacji w Windows Defender. Ręczne kontrole aktualizacji Wywołują dodatkowy proces aktualizacji bez całkowitego wyłączania automatycznych aktualizacji.

7. Czy mogę zmienić częstotliwość aktualizacji Windows Defender?

Tak, możesz dostosować częstotliwość aktualizacji Windows Defender w ustawieniach, aby sprawdzić aktualizacje częściej niż domyślny przedział 24 godziny.

8. Czy Windows Defender nadal aktualizuję, jeśli nie sprawdzę ręcznie aktualizacji?

Tak, Windows Defender będzie nadal aktualizować się automatycznie, nawet jeśli nie sprawdzasz aktualizacji ręcznie.

9. Czy Windows Defender aktualizuje się inne niż definicje złośliwego oprogramowania?

Tak, aktualizacje Windows Defender zawierają nie tylko definicje złośliwego oprogramowania, ale także nowe funkcje, poprawki błędów i ulepszenia wydajności.

10. Czy Windows Defender może aktualizować w trybie offline?

Nie, Windows Defender wymaga połączenia internetowego, aby sprawdzić aktualizacje. Nie może się zaktualizować w trybie offline.

11. Czy zaleca się ręczne sprawdzenie aktualizacji w Windows Defender?

Chociaż zaleca się ręczne sprawdzenie aktualizacji w Windows Defender, program jest na ogół wystarczająco niezawodny, aby być na bieżąco bez dodatkowych ręcznych wysiłków.

12. Czy mogę zainicjować sprawdzanie aktualizacji w Windows Defender z paska zadań?

Nie, sprawdzanie aktualizacji w systemie Windows Defender musi zostać zainicjowane z menu Ustawienia.

13. Czy mogę zaplanować automatyczne aktualizacje w Windows Defender?

Windows Defender nie ma wbudowanej funkcji do planowania automatycznych aktualizacji. Częstotliwość aktualizacji można dostosować w ustawieniach, ale nie obsługuje określonych harmonogramów czasowych dla aktualizacji.

14. Jak długo trwa instalacja aktualizacji Windows Defender?

Czas instalacji aktualizacji Windows Defender różni się w zależności od rozmiaru aktualizacji i prędkości połączenia internetowego.

15. Czy Windows Defender może aktualizować podczas korzystania z komputera?

Tak, Windows Defender może się zaktualizować podczas korzystania z komputera. Działa w tle bez przerywania zadań.

Czy Windows Defender automatycznie aktualizuje?

2. Wpisz następujące polecenie i uderzaj Przycisk ENTER. Służy do wyczyszczenia danych pamięci podręcznej.

О dannk Windows автома okaz?

Да, защитник Windows преrawaнназначен для авоматического новления, чтобы оставаться в к к к рniej посеrawaosarób й безопасности. Оind он загржжает и устанавливает важные о danowizny. О danowizrowanie включаюаюю новые фнкцииgii, и musisz доносных fotę.

Принциubli работы защитника Windows немного различается разных версиях оRерационноййй систеыы. Тем не менеra, основные фнкции подержания актуальности одинаковы на юбом пк с о о о о п п п п о о о windows Windows Windows.

Для ползззователей Windows 10 и Windows 8.1 защитник Windows включен п уолчанию и работает в фоновом режиме. Програма настроена на проверку о dantury. Д! этого он подкbarów к серверам центłats женных сомент okaz.

Д! полззззелей Windows 7 защитник Windows не запускается по уолчанию. Весто этого порограма должна ыы включена, чтобы полчать оновлениula бопасностиułam. После включения защитник Windows авоматически загрзит и у muszę.

Онако вно отметити, что защитник Windows бдет оindowe. Еarag устройство находится в авономном режиме, защитник Windows не сожет провеветь наличие онова о нormen оключено. Таким образом, важно убеniąuzowiąz, что любое устройство под уRYрраа чRчоysta Windows реглysta нарniej устанles.

Доколнyasta к нескольким соnowa самобновлениala защитника Window. Это можно селать, зайдя веню настроек и ыtoś «Проверить наличие оновлений». Это заставит защитника Windows оNAратиться в Microsoft и загрззить любые новые фнкции безопаснy бропасносности ииониułen которые могли ыыть ыпщены момента последней заррззи.

Важно отетить, что рччная проверка оind не окbarów фнкцию аоматического обновоовłopazy. Весто этого он ormyосто запускает дополнительный процессс обновле Więcli. Это знаеает, что кrozююер по -Rрежнем бдет проверять наличие оновлений оścić оеniej изенил настройки, чтобы селать иначе.

В целом, защитник Windows постояно оновляется с помощю послед Więcałt wypad. Это достигается за ччет сочетания рчных и Oroma. Хотя полззователям вега рекомендуется врчнюю проверять наличие обjer лений, защит Windows доаочноuz нormы,, защатniej таваться к крсе последних собыий без каких-хибо дополнstwaazyrob.

Czy Windows Defender automatycznie aktualizuje?

Оjed

Ыы зарегистрир John. С помощю этой страницы ыы сожем оRipееделить, что запросы оRтравляете имено ыы, а не роvert. Почем это могло пRроизойиS?

Эта страница отображается тех слччаях, когда автоматическими системамgz которые наршают усовия исполззования. Страница перестанеura. До этого момента для исползования слжжж Google неоtoś.

Источником запросов может слжить ведоносное по, подкbarów. ыылку заRzy. Еarag ы исползеете общий доступ и интернет, проблема может ыть с компюююеyn с таким жж жж жесом, кк у комszczeюююе000. Обратитеunks к соем системном адинистратору. Подроlit.

Проверка по слову может также появаятьenia, еaсли ы водите сложные ззапры, оind обычно enia оиизи инenia оtoś еами, или же водите заlektora.

Czy Windows Defender automatycznie aktualizuje?

Оjed

Ыы зарегистрир John. С помощю этой страницы ыы сожем оRipееделить, что запросы оRтравляете имено ыы, а не роvert. Почем это могло пRроизойиS?

Эта страница отображается тех слччаях, когда автоматическими системамgz которые наршают усовия исполззования. Страница перестанеura. До этого момента для исползования слжжж Google неоtoś.

Источником запросов может слжить ведоносное по, подкbarów. ыылку заRzy. Еarag ы исползеете общий доступ и интернет, проблема может ыть с компюююеyn с таким жж жж жесом, кк у комszczeюююе000. Обратитеunks к соем системном адинистратору. Подроlit.

Проверка по слову может также появаятьenia, еaсли ы водите сложные ззапры, оind обычно enia оиизи инenia оtoś еами, или же водите заlektora.

Jak przeprowadzić aktualizację definicji definicji Windows Defender

Microsoft Defender to program anty-malware, który jest wstępnie zainstalowany w najnowszych systemach Windows. Znany również jako Windows Security lub Windows Defender Antivirus, regularnie odbiera aktualizacje. Wykorzystuje definicje inteligencji bezpieczeństwa do identyfikacji wirusów i innych zagrożeń. Czasami definicja definicji Windows Defender nie jest poprawnie aktualizowana, co może powodować problemy z bezpieczeństwem. W tym artykule wnosimy Ci pomocny przewodnik, który nauczy Cię, jak uruchomić aktualizację definicji definicji Windows w systemie Windows i jak wykonywać definicję definicji systemu Windows Pobierz.

Jak przeprowadzić aktualizację definicji definicji Windows Defender

Spis treści

Jak przeprowadzić aktualizację definicji definicji Windows Defender

Definicja definicji Windows Defender to autoryzowany program, który powinien być aktualizowany, ponieważ zapewnia następujące funkcje

 • Raporty o wydajności systemu
 • Wykrywanie wirusa i zagrożenia w czasie rzeczywistym
 • Zapora ogniowa i ochrona sieci
 • Ochrona przed miejscami phishingowymi
 • Blokowanie pliku

Zaczniemy od prostej aktualizacji systemu Windows, ponieważ może to spowodować aktualizację definicji Windows Defender, a następnie przejdziemy do innych metod.

Metoda 1: Wykonaj automatyczną aktualizację

Automatyczne aktualizacje to wygodna i szybka metoda na aktualność systemu Windows Security. Domyślnie ta operacja otrzymuje najnowszą wersję i instaluje ją w oprogramowaniu Windows Defender Security. Aby ręcznie zaktualizować Windows Defender, wykonaj poniższe czynności:

1. wciśnij Windows + i klucze razem otworzyć Ustawienia.

2. Kliknij Aktualizacja i bezpieczeństwo.

Opcja aktualizacji i bezpieczeństwa. Jak przeprowadzić aktualizację definicji definicji Windows Defender

3. Kliknij Bezpieczeństwo systemu Windows.

Opcja bezpieczeństwa systemu Windows

4. Wybierać Wirus i ochrona przed zagrożeniem.

Opcja ochrony wirusa i zagrożenia. Jak przeprowadzić aktualizację definicji definicji Windows Defender

5. Jeśli masz zaktualizowane sterowniki, zobaczysz wiadomość Ty’na bieżąco A jeśli nie masz’t, powie Dostępne aktualizacje.

6. Aktualizacje rozpoczną pobieranie automatycznie, jeśli są dostępne.

7. Być może będziesz musiał Uruchom ponownie komputer Po zakończeniu aktualizacji.

Automatycznie zaktualizuje definicje definansu Windows.

Metoda 2: Użyj wiersza polecenia

Możesz wykonać aktualizację definicji Windows Defender za pomocą wiersza polecenia i kilku wierszy kodu. Wykonaj poniższe kroki.

1. wciśnij Klucz z systemem Windows, typ Wiersz polecenia i kliknij Uruchom jako administrator.

Opcja wiersza polecenia w wyszukiwaniu

2. Wpisz następujące polecenie i uderzaj Przycisk ENTER. Służy do wyczyszczenia danych pamięci podręcznej.

„%Programu programu%\ Windows Defender \ mpcmdrun.exe "-ReMovedefinitions –Dynamicsignatures

Wiersz kodu w wierszu polecenia. Jak przeprowadzić aktualizację definicji definicji Windows Defender

3. Następnie wpisz następujące polecenie i uderz Przycisk ENTER. To jest polecenie aktualizacji, które zaktualizuje definicje Defender.

„%Programu programu%\ Windows Defender \ mpcmdrun.exe "-SignatureUpdate 

Uruchom polecenie aktualizacji podpisu Windows Defender w CMD lub wierszu polecenia

Poczekaj, aż polecenia zakończą przetwarzanie, a następnie aktualizacja definicji Windows Definicja zostanie zakończona.

Metoda 3: Użyj Windows PowerShell

Podobnie jak wiersz poleceń, możesz uruchomić niektóre kody w PowerShell, aby aktualizować definicję definicji Windows Defender. Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby zrobić to samo.

1. Uderz w Klucz z systemem Windows, typ Windows PowerShell, i kliknij Uruchom jako administrator.

Windows PowerShell w wyszukiwaniu

2. Wpisz następujące Komenda i naciśnij Przycisk ENTER.

„%Programu programu%Windows Defendermpcmdrun.exe "-Removedefinitions -Dynamicsignatures

Notatka: Czasami to polecenie daje błąd, ale wygrało’t Zatrzymaj aktualizacje. Kontynuuj z następnym poleceniem w każdym przypadku.

Usuń polecenie definicji i sygnatur dynamicznych w systemie Windows PowerShell

3. Następnie wpisz podane Komenda i naciśnij Przycisk ENTER.

Notatka: Poczekaj na >> pojawić się na ekranie po wejściu do pierwszego polecenia. Dopiero potem wprowadź to polecenie.

„%Programu programu%Windows Defendermpcmdrun.exe "-SignatureUpdate.\

Windows PowerShell Signature Aktualizacja

Ta metoda może nie zawsze działać, ponieważ Windows 10 ciągle zmienia polecenia aktualizacji, ale możesz spróbować aktualizować definicję Windows Defender.

Metoda 4: Pobierz aktualizacje ręczne

Możesz ręcznie pobrać aktualizację definicji Windows Defender z Microsoft Security Intelligence Pobieranie strony, wykonując poniższe czynności.

2. Pod Ręcznie pobierz aktualizację sekcja, przejdź do Microsoft Defender Antivirus dla systemu Windows 10 i Windows 8.1.

Ręcznie pobierz aktualizację

3. Teraz wybierz 32-bitowy Lub 64-bit Która opcja jest kompatybilna z systemem.

32 -bitowa i 64 -bitowa opcja. Jak przeprowadzić aktualizację definicji definicji Windows Defender

4. Plik o nazwie MPAM-FE.exe zostanie pobrany.

5. Kliknij go prawym przyciskiem myszy i Uruchom jako administrator.

6. Poczekaj na kilka sekund, a aktualizacje zostaną wykonane.

Notatka: Po uruchomieniu żadne ekran ani okno wyskakujące MPAM-FE.exe ale Zapewniamy, że aktualizacje rozpoczną przetwarzanie.

Często zadawane pytania (FAQ)

Q1. Czy Windows Defender do zadania?

Odp.: Windows Defender zapewnia odpowiednie zabezpieczenia bezpieczeństwa cyber. Microsoft Windows Defender może wystarczyć, jeśli chcesz tylko podstawową ochronę bezpieczeństwa cybernetycznego.

Q2. Jaki jest najlepszy system obrony cybernetycznej?

Odp.: Jedną z najskuteczniejszych cybernecji urządzenia i sieci jest ochrona w czasie rzeczywistym. Bada wszelkie możliwe zagrożenia dla bazy danych znanego złośliwego oprogramowania, takie jak wirusy i trojany, i uniemożliwia im zadawanie szkody, zanim będą na to szansę.

Q3. Czy Microsoft Windows Defender jest dostępny bez żadnych kosztów?

Odp.: Microsoft Defender Antivirus to bezpłatny program zapobiegania złośliwym oprogramowaniu zawartym w systemie Windows 10. Microsoft Defender Antivirus, wcześniej znany jako Windows Defender, chroni poszczególne komputery Windows z skuteczną, ale prostą ochroną przeciwbrańów w czasie rzeczywistym.

Zalecana:

 • Napraw kod błędu Netflix UI3012
 • Napraw błąd sterownika Bluetooth w systemie Windows 10
 • Jak zresetować komponenty aktualizacji systemu Windows w systemie Windows 10
 • Jak aktualizować sterowniki adapterów sieciowych w systemie Windows 10

Mamy nadzieję, że ten przewodnik był pomocny i byłeś w stanie zrobić Aktualizacja definicji definicji Windows Defender, Omówiliśmy również, jak pobrać definicję Windows Defender. Daj nam znać, która metoda działała dla Ciebie najlepiej. Jeśli masz jakieś zapytania lub sugestie, możesz je upuścić w sekcji komentarzy.

Jak ręcznie aktualizować Microsoft Defender Advanced Profit Protection Mac

NOTATKA: Twoje oprogramowanie automatycznie aktualizuje.

 1. Otwórz Microsoft Defender Advanced Profit Protection Mac.
 2. Kliknij Sprawdź aktualizacje.

McAfee Security Screenshot

Microsoft Defender sprawdzi aktualizacje. Jeśli potrzebne są aktualizacje, możesz zdecydować się zaktualizować oprogramowanie.