Prawda o systemie Windows 7 i 8.1 Łaty Szpiegowe KB 3068708, 3022345, 3075249, 3080149

Streszczenie:

Istnieją twierdzenia, że ​​Windows 7 i 8.1 obejmują łatki oprogramowania szpiegującego, takie jak KB 3068708, 3022345, 3075249 i 3080149. Istnieje jednak niewiele dowodów na poparcie tych oskarżeń. Inne łatki, takie jak KB 2505438, 2670838, 2952664, 2976978, 3021917 i 3035583, zostały również wymienione bez wystarczającego uzasadnienia.

Pytania:

1. Czy w systemie Windows 7 i 8 i.1?

Nie ma konkretnych dowodów na poparcie istnienia łat szpiegujących w tych systemach operacyjnych.

2. Czy UEFI może sprawić, że komputery są podatne na wyrafinowane hakowanie?

UEFI może potencjalnie sprawić, że komputery są podatne na trwałe ataki hakerskie, które są później trudne do wykrycia.

3. Czy Kaspersky odkrył złośliwe oprogramowanie na komputerach związanych z podatnościami UEFI?

Kaspersky natknął się na przypadek złośliwego oprogramowania związanego z podatnościami UEFI, ale nie było w stanie ustalić rozpowszechnienia takiego złośliwego oprogramowania na komputerach w ogóle.

4. Czy programy bez wolności sprawiają, że komputery są mniej bezpieczne?

Programy bez wolnych niekoniecznie sprawiają, że komputery są bezpieczniejsze. W rzeczywistości mogą utrudniać próbom zabezpieczenia swoich systemów. Na przykład UEFI jest programem bez wolnym, którego nie można wymienić i można uznać za rootkit na niskim poziomie.

5. Czy użytkownicy mają prawo do wyboru własnych programów Bootloader?

Argumentuje się, że użytkownicy powinni prawnie wymagać możliwości instalacji wybranych programów Bootloader i otrzymania niezbędnych informacji do opracowania takich programów, zamiast umożliwić firmom takim jak Intel, AMD, Apple lub ARM do egzekwowania ochrony poprzez tyranicę.

6. Jakie są różne rodzaje złośliwych programów Microsoft?

Zidentyfikowano kilka rodzajów złośliwych programów związanych z Microsoft. Należy jednak zauważyć, że roszczenia te mogą nie mieć wystarczających dowodów.

7. Jakie są luki związane z Universal Backdoor Microsoft?

Microsoft został oskarżony o użycie uniwersalnego backdoora do narzucania niechcianych zmian na systemy Windows Użytkowników. Ta metoda została początkowo zgłoszona w odniesieniu do XP i VISTA i uważa się, że została zastosowana w celu przesuwania obniżek do systemu Windows 10 na komputerach z systemem Windows 7 i 8.

8. Jaki jest cel zarządzania prawami cyfrowymi (DRM)?

Funkcje DRM mają na celu ograniczenie działań użytkowników dotyczących danych na ich komputerach.

9. Jaki jest wpływ DRM na e-książki zakupione od Microsoft?

E-książki Microsoft są podłączone do sklepu Microsoft, aby sprawdzić, czy ich ograniczenia DRM są nadal aktywne. Decyzja Microsoft o zamknięciu sklepu sprawiłby, że wszystkie e-książki chronione przez DRM bezużyteczne, podkreślając ograniczenia produktów obciążonych DRM.

10. Kiedy został wprowadzony DRM w systemie Windows?

Windows wprowadził DRM, aby pomieścić dyski Blu-ray. Następnie podobne złośliwe programy zostały wprowadzone do macOS.

11. Są niezamierzonymi lukami występującymi w prestiżowym oprogramowaniu bezbłędnym?

W przeciwieństwie do wyżej wymienionych przykładów, istnieją niezamierzone luki w oprogramowaniu bezbłędnym. To kwestionuje domniemanie, że prestiżowe programy nie wolne są wolne od poważnych błędów.

12. Jaka jest słabość szyfrowania Microsoft Office?

Szyfrowanie w Microsoft Office okazało się słabe i podatne na próby hakowania, podkreślając potrzebę bezpłatnych i recenzowanych ekspertów programów szyfrowania.

13. W jaki sposób komputery są infekowane złośliwym oprogramowaniem Redline?

Podatność bezpieczeństwa w Microsoft Windows doprowadziła do zarażenia komputerów Redline Madware za pośrednictwem fałszywego instalatora Windows 11 Update.

14. Jakie są ostatnie luki odkryte w Microsoft Windows?

Niedawno odkryta podatność w Microsoft Windows umożliwia hakerom zdalne dostęp do systemu operacyjnego, instalowanie programów, przeglądanie i usuwanie danych oraz tworzenie nowych kont użytkowników z pełnymi uprawnieniami.

15. Czy istnieją podejrzenia o współpracę między Intel i AMD Microcode oraz wprowadzenie złośliwych programów za pośrednictwem Microsoft?

Eksperci ds. Bezpieczeństwa spekulowali, że oprogramowanie układowe Intel i AMD Microcode może służyć jako mechanizm wprowadzenia złośliwych programów do komputerów za pośrednictwem Microsoft. Jednak te podejrzenia nie zostały udowodnione.

Prawda o systemie Windows 7 i 8.1 Łaty Szpiegowe KB 3068708, 3022345, 3075249, 3080149

Inne łatki zostały zaangażowane w działania „szpiegostwa” – w tym KB 2505438, 2670838, 2952664, 2976978, 3021917 i 3035583, między innymi – z niewielkim lub żadnym uzasadnieniem, które mogę znaleźć.

Czy Windows 7 ma oprogramowanie szpiegujące?

Как правило, это принимает форм ведоносных фнкций.

Еaсли вам изестен пример, который должен ыть на этой chwili . Помяните один -+ заслживающих доверия в качестве конкретных.

Зязвимость через uefi

UeFI делает компююеры уязвиыии к изощреннны постоян czas. Сылаемся на технические подробносczeń.

КANсерский обнаржжил этот пример слчайно, но не мог проверить в оind ер.

Несвободные програмы не делают ваш компюююр безопасныыи ообот, они пRиeniaжоorm. UEFI – несвобоаая lig Whaрама, необходимая для загрззи, fe невозожно заменить; факт John. Ве, что саделала компания intel, чтобы сделать ее вад вами защищенной от вас, защищааетcephur.

Весто того, чтобы позволить компаниulaм Intel, amd, Apple, а может, и arm навязыать защиту ччaз тинию, ы должны ззакormion ччaз т должны ззнormion ччaety оать, чтобы они позволаи полззователям устанавливать загрззочные перо п п п п п п п пы пц пц пцю, пцю, пцю, пцю, пцц, feоодимю для разработки таких программ. Это то же, что право на ремонт на стадии инициализациииииysłów.

Виды вреоносных fot

Лазейки

 • 2020-10 Microsoft принждает полззователей Windows устанавливать оind поих ноторыeli комания нававава poświęcki. Эти оновлениala могт нести полззователям разичный вредniej, наunkturów, огюанинивать нанentów нов ав orów ноов ыиorów нров иorów пров иorów © ь беззащитных полззователей делать ве, что велит Microsoft.
 • 2016-08 В Microsoft Windows forSст универсальный черный ход, по котором полззователям можно навязывать какие уодно иззенениubli. ОNA ээом собщили в 2007 году в оношении QP и vista, и кажся, Microsoft применила то жет жет жfe методод дл п пенаubli методorme пююерах под Windows 7 и 8. В Windows 10 универсальный черный ход болше не скрыыю; – “о danstw” бдуokój.
 • 2015-12 Компания Microsoft же поставила лейейку в шифрование диска.
 • 2013-08 Правительство германии ходит о компююеров с 2.0, уRрравlkoых ых Windows 8 оригинальная стая на немецецком) из-за фнкции потенциальногогогогемment.0.
 • 2013-07 Вт подозрение, котое ыы не можем доказ, однакy над ээим соит подуаа:: микроorm гт слжить анб механизом внедрения в кпюеры с помощюю, как утвеждают form.
 • 2011-12 В Windows 8 forSс также лазеййа для удалениala unkcje. Ы, конечно, могли ыы решить позолить слжжезопасности, которой ы д tyle, дезактивировать по сети прогамы, которыfe она ччитает ведоносныииśmy. Но уаление програм оRaравдать нелзя, и у вас должно ыыы аво решать, ком доверubli таким оind ).

Цифровоfe пRрравление ораничениulaми

Цифровоfe пRрравление ораничениulaми, илиść “DRM” значает фнкции, сregaктированнные для ораничения того, что ползователии могт делaрххorm.

 • 2019-04 Ээектронный книги “кпленные” вагазине Microsoft, сверяются т тем, что деййствие цифрово уunktur иравления их оезиничениями нenia иоеди Więc ый раз, когда их “ваделец” хочет их почитать. Microsoft собираетoci закрыть этот магазин, сделав неunkturригодныи ве книги с цифр уRппа уRY пRPIа тамамenia лиtoś “продали” ). Вот щще оно доказательство, что подукт, отягощенный цифровыы управлением оиит к к/ons оиит к к/ons оиит к киouн кorm оишenia к к/огарrawa кorm о. Команиula Microsoft заявила, что она вернет деньи клиентам, но это не оRравававаa, п.
 • 2007-08Цифровоfe пRрравление ораничениala в Windows вено в уодreg Bluray (в статье говорит więc рамы ведут в. Во время этого ще не ыыло, но восле więc.)

Зязвимость

Эти ошибки неunkturocyrostннамеренны, так что они, в отличие от -остальных пинимеров, не не неитатаюаюаюовр poświęcki. O.

 • 2022-10 Шифрование в Microsoft Office слабо и плохо потивостоит злому. Шифрование – предмет капризный, в нем лко наломать дров. Мдрые ююи настаивают на прогамах шифррования, которые (1) сободны и (2) ис spraw.
 • 2022-02 В рез!ьате шибки в безопасности Microsoft Windows комееры полоователluz заражаюаюся варощощщщщщщшшniej варомощщщщщщшшшшшшniej варомощщщщщшшшniej фого установщика оind windows 11.
 • 2021-07 Недавно онарженная зязвимость Microsoft Windows может позволять злощикакам полчать удаленнаula иine удале Więc вать програмы, просматривать и удалять даннные иаже создавать новые ччыные запааubli с пścić. Из фирыы, занимающейся иссследованиala безопасности, слччайно произошла утечка инструкций о о т тorm рорехой, но ползователи Windows вавно должныны ждать, пока Microsoft е устраниysta. Заметьте, что в статье термин “хакеры” неверно исползеется для обозначения ззлощиков -.
 • 2021-03 По меншей мере 30 ыысяч организаций в сединенных штатах недавнczeń “ зломаны” с помощююю ыы несвободной почтовой пRрраме Microsoft под названием Microsoft 365. Неясно, еaNA ли друие ыыры и уяззости в этой праме, но история и оRыы гововоłatą ие, связанное несвобод Więc.
 • 2021-02 Иaragjerashyватели фирыы Sentinelone, занимающейсязопасностюю, открыыл zaszpią прорех вазите несвободной п па MISOSOPH, ORтыаS, o коыа кosыаS. с 12 лет. ForSл ыы програмы ыыла сободной (оRol “собода”), у болшего числа людей ыы!.
 • 2020-04 Незищенность несвободной unkcje програмы Microsoft Teams позоляла красть полззоватеrób рованных злоуленником файлов gif, возожно, в пределах целой компанииysty “вем списком четных записей оаанизациamowi”.
 • 2017-05 Критические шшиtoś в которые накакавалались в анб, A затем ыыли разлашшш гю гр гр гр гр гр гр гр гр гр г® г® гроооо грооооо гр® гооorm ть комтеры под Window..
 • 2016-08 Зязвимость в Internet Explorer и Edge, позоляет злоуышленникам извлекать идентифицирющющие данннные ччетных записubli елззз/а/’Óraяou ччетноysta м заставили łat.
 • 2013-12 Терминалы в местах unkcje работающие под уRYрRYERNIKI, ыыыли взяы злоуышленнииublikt еров креди więc.

Помехи

В этом разделе приводятся примеры программ Microsoft, докучающих или надоедающих пользователю, а также доставляющих ему беспокойство. Эти действия хходны с саботажем, “саботаж” для них слишком сильно.

 • 2023-02 Microsoft отключает Internet Explorer по сети, принудительно перенаравля ползователей на Microsoft Edge. Навязывание такого изенения ведоносно, и тот факт, что перенанравление идет с онной несой п и wypad гю нес okazurą Punkcję Punkier.
 • 2021-08 Microsoft ве болше и болше затрудняет замену приложений по уоолчанию и икзы ы оакаыоы озыаыоы озыаыоы озыаыоы озыаеоы озыаеоы озыаеоы озыаеоы озыаеоы оачаыоы озыаеоы озыаеоы łat вались несвобоад Więc. Ыы убеждены, что наилчшчшим подходом к этом ыыло ыы заменить Windows на сободнormferencji (от сormina (о о слrozy, от сл,, от сorm. а GNU. Межreg прочим, ы в ведем список полностюю собод Więc.
 • 2021-02 Microsoft принудительно удаляет проигрыыnią у Flash с компюеров, работающих под пRравлениeniaм Okna. Тот факт, что Flash ыыл ыключен компанией Adobe, не извиняczeń. Природа несвобоадных програм, таких как, дает разику власть навязывать сои решенииubli пеroz; сободные програмы, с друой сороны, позволявателям принимать соtoś.
 • 2018-09 Оnią из версий Windows 10 распекает полззователей, еaсли они ыюаются установить Firefox (или Chrome).
 • 2018-03 Microsoft планирует в Windows навязывать полззование их бразером, Edge, при оRaределе Więc że. Microsoft может принжжать к таком потом, что Window.
 • 2017-03 Windows показывает навязчивюю реклам продукokój. Автор статьи chwili само начала подразеваевает, что Microsoft враве контролировать то, что Windown а это не заходит “слишком далеко”. Ы не согласны.
 • 2016-12 Слжжба kompatybilność telemetryczna Microsoft радикально снижает ыыстрод 24.
 • 2016-08 После принуniąииельной загрззи Windows 10 на компюютерах, кото okaz побждал ползователей “о dan urzędu” до Windows 10, когда они ыключали ео, надеясь но, что кога -ór-ниtoś. Для этого Microsoft fot. Подробный анализ ххеыы Microsoft оtoś.
 • 2016-03 Microsoft заставила машины под пRipаавлением Windows, принадлежащие комананиala и аминисоunk ыы они пожаловались адинистраторам, что не мgl “о dan urzędu” до Windows 10.
 • 2016-01 Microsoft отказала в подерже вем бдщим микроrost. Для этих машин остается только боле скверная 10 Windows 10. То же и с микроlektów. Конечно, Windows 7 и 8 тоже неэтичны, потом что это несвобоадные програмыыы. Но этот пример ппотре’a dann власти компанией Microsoft демонстрирует вотоорой оreg оind. Разработчики сободных програм также прекраюю подержку старых версий соих пRлрorm ости к ползззателям, потом что ползователи собод програмы контролирюю е е е. ЕaNA для вас это достаточно вно, ыы и друие полззователи могт нанять кого-но дл дл-жжжorm. щих платффах.

Саботаж

НесRраведorów złowieszczy з этого раздела, строго говоря, не вредонyasta програзы, поскоubli орамы, которая работает так, что это ведит полззователю. Но это очень хходно с вадоносjer пRрогарами, поскольку это технически maj деййaśniezi. тных прогр okazy Microsoft.

 • 2019-04 Команиula Microsoft fot “иRрравления” на компююеры, работающие под пRtyравлением оRрaR -oraных версий Windows 10 Windows 10 Windows 10. ИaRравление, с точки зрения Microsoft, значает копание в настройках и файлах ползователя, о muszę “ремонта” любых компонентов систеы о dantura, кототорые полззователи могли преднамеренy оключить; таким о zajmki озом, компаниala восстанавливала полный контłat. Microsoft неоднократнy наaсаждала неисRрравные версии этой програмы на машинах ползоватłat вом числе критичных. Этот пример иллюoulesonsирует наглость и маникулятивное отношение, которое усоилиłatą рз oraм 000 пorm ююей, которых они якобы оind. Fotrogram ните на сободнюю оRерацион które! ЕaNA ваш работодатеrób заставаala сражатьou с бесконечныи соединиulaми и прежжевременныи сбоями аппарыaSы.
 • 2017-04 Команиula Microsoft сделала służą так, чтобы Windows 7 и 8 пеекракратили работь на некоторых новых компююniej Elf.
 • 2017-04 Команиula Microsoft в болшшш сеше пекратила подержку Window. Неважно, какие законнные пичины могли ыыть у Microsoft, ччобы не ыполнять работу по поддержке. Еarag компания не хочет делать эту работу, она должна позволить делать ээ ползователямeniaм.
 • 2016-06 В соих попыыах оind заставить полззоватy! мles. в Windows 10! Чевидно, это делало przykład помощю универса służbowa. Неunkcyjnaшеные загрззи не только подрывали важные рабоы регионах н нерарвитой сorm. овке продолжиться, о dan “модернизация” на самом деле ыыла ххдшением.
 • 2016-06 Кога Microsoft оjed наном заставила полззователя согласитьenia или хотя ыо отложить назначенню дату установкиysty. Это иллюстриrostów то, о чем ы говорилczeń много лет: ползование несnią 1 пdr orm у-то васть над вами, и рано или поздно этим восполззются против васотив васотив васотив ван васотив васотив васотив васотив ван ван ван ван ван ван ван ван ван ван ван ван ван ван васотивu.
 • 2016-01 Несвободный драйер ftdi дикросхем пеовате służą с USB в последоватеrób оххы, так что те болше наботают. Microsoft у muszę “о danstw”.
 • 2015-11 “О danstw” Windows 10 удаляют fot.
 • 2015-03 Microsoft unkcjeкращает о dan pułapek безопасности для Windows Xp, за искbarючючнием некоторых болших паолззователей, ччета. Microsoft точно таким жfe оразом собирает przykład. Человек или компания вRраве пекратить работу над конкретной програмой; данном слчче плохо то, что Microsoft делает это после того, как она сеелалалаааааtery чorme полооватczo могokój.
 • 2013-06 Microsoft информирует а dn. Шиtoś.

Подписка

Слежка

 • 2023-02 Сраз после загрззи, не сRривая никакого разрешения, Windows 11 начинает ыыыылать данные на сервеы в сетиubli,. Личные подробности о ползователе, инфоормация о апре и иестонахожденииsu пRoci пaюczeń денииazy оRяniej ззования качестве телеметрических данных. Ве это прововодиRyn фоновом режиме, и у полззоватfor нет простого сособобоlit пRрееючючючou поееючючючou ючючючючou п еюючючючюч poświęcić е о сети.
 • 2023-01 Microsoft ыпустила “о dan urzędu”, которое устанавливаеi програм у слежки на компютерах полззователей, чтобы соtoś мах для ползызы Microsoft. О dan plik оровововоiece автоматически, unkcji “однократно и безолвно”.
 • 2020-11 Пакет Microsoft Office – 365 позволяет работо więc. После зрыыва общественнy негования кпания Microsoft заяniąazy. Бдем надеаubli.
 • 2020-10 Microsoft навязывает сою слежку в игр Minecraft, требуя, чтобы каж игрок открыыыa чччню запись в еoftoft Microsoft. Microsoft кпила иру и иедет ве четные запzyd в сою, что даст компани złoty. Игроки Minecraft весто этого могт играть в Minetest. Важное преимщество Mintest состоит в том, что это собоniej прогарамамамамазначит, онана уenia уа онаа пнаачитS. я. Воба zad.
 • 2020-10 На 2019-2020 г., игроков Minecraft принжждаю переходить на серве что приводит к наршению неunkingonsико dzień. Microsoft публикует програм, чтобы ползователи могли работать со соим собтniej предстаras щще одну несRраведorów złóż. Весто этого можно играть в. MinETest – свободная fot.
 • 2020-04 Несвободные програмы Google Meet, Microsoft Teams и Webex собóch . ОRыы показывает, что это может повредить ползователям физически, ели компании передаю дааные гоocise.
 • 2020-04 Google, Apple и Microsoft (а вероятно, и некоторые другие компании) собирают точки доступа и координаты GPS людей (что определяет точное местоположение людей), даже если их GPS отключен, без согласия человека с помощью несвободных программ, реализованных в его смартфоне. Хотя еaсли ы они RYросто сRррашивали ыы согласия, это не оtoś.
 • 2019-12 Microsoft оindном застаrash ползователей создавать ччетню запись в их сети, петьorm пееorm оRерационной системой Window. Четная запись может применяться для слежки или наршшения пчав человека Pзазныи сособамenie, наunkcyjnej wypad ных ими patrze.
 • 2019-08 Команиula Microsoft записыыала ползователей Xbox и заставлала работников-ююдей пршиniej. Ыы не видим моральной разницы между unkcji €ршшиванием раind. И то, и друое представляет воржение в личню жизньзньPT.
 • 2019-08 Разработчики SKYPE отказыазыаются отвечать, может онодociшшивать переговоры. Это почти навернака значает, что может.
 • 2019-05 Microsoft принждает ююдей давать номера соих телефонy, ччобы им можно ыыло завести ччетню запи■. Вобавок том, что комания неснраведorówazy обращается со соими ползователями, ormal неosoftыыыыыыы, Mic, Mic, Mic, Mic, Mic, Mic, Mic, Mic, еит за их личной жизнюю вне компютера и foriny.
 • 2017-10 Програма телеметрииysty 10 посылает в Microsoft информацию о кrozююе®. Боле того, еarag ползователи устанавливали четвnowa “Aktualizacja twórców”, Windows максимизировала слежку fot “Полного”. “Полный” режим телеметрии позволят инженерам Microsoft Windows полчить доступ, кроме прочего, к ключам р LoMynSыыciąż нфиденциальнюююююююармацию, как пароль четной записи аминистратора.
 • 2017-02 Файлы цифрового уRiptаавлениala ораничениями Windows можно применяźni. Зязвимость сществует, lot.
 • 2016-11 По уолчанию Windows 10 отRравляет от której. В настояще время Microsoft передает их друой компаниииysta.
 • 2016-08 Целях наращиваниala ползовательской базы Windows 10 Microsoft допуает вопиющие наршения ыбоваniej п wypad хаат п drowie.
 • 2016-03 Windows 10 постаras с с 13 экранами настроек слежки, ве из которых в исходном поьложении złowie зователfa ыы ны нелегко.
 • 2016-01 Оказыается, Windows 10 посылает в Microsoft седения о запщенных приложениях.
 • 2015-11 Переход к хдшей версии źni Windown. Затем друой переход всавил програм общей слежки. Ползователи заметили это и стали жаловатьenia, так чо Microsoft переименовалала это, чтобы солезоваоваniej этог болше нет. Ползоваться несвобоадныи łat.
 • 2015-08 Windows 10 оRтылает в Microsoft идентифицируеые данные, даже когда полззователь ыключючюч фннкции Cortana и поискючает ыключаentów конфенциальности.
 • 2015-07 Windows 10 постаrash с п €едустановленныии настройками, которые нисколько не нважаю конфиденциаubliлнзоважают конфиденциubliл “право” загляrawaыы вай! в календаре, историю просмотра вемирной пауины, аакже автоматически подкbarów ацелевюю реклам. Ыы можем полагать, что Microsoft загляorów файлы полззователей по требованию € “политика конфиденциальности” явно этого не говорит. Станет ли компания заглядывать в файлы полззовател по требоniej?
 • 2015-06 Microsoft ползеется “политиubli конфиденциальности” Windows 10, чтобы оokój “право” загля najpostawiń. Полное шифррование диска Windows 10 оставляет Microsoft ключ. Итак, Windows orm предстаras собой открыто ведоносные програм в отношении слежки, как и в оноих вих хszczeх вszczeх вszczeх вszczeх ппи,. Уникальный “рекламный идентифатор” д! кажого ползователя позволяет друим команиula оRтолеживать посещениala кажenia к конкретноговате zdecydowanie. Microsoft как бдто преднамереннy решила селать Windows 10 максимально вредной по вавсentów о не отросит Windows.
 • 2014-10 Это становится ве хже и и же. Windows 10 требует, чтобы полззатели давали разрешение загатвать аenia аимимоваыйenia в том фислeli в фorm и сигналы с микрофонов.
 • 2014-05 Microsoft Skydrive позволят а dn.
 • 2013-07 Skype содержит програмы-шпионы. В Microsoft изенили Skype специально дrup того, чтобы шшионить.
 • 2013-07 Прогамы-шпионы в старых версиях Windows: Windows Update подглает за ползователеммеaм. Windows 8.1 подгля najpostawiń. А в Windows еaNA секретный ключ анб, ys.

Привязка

Привulaзаа – фнкциии, которые тебют постоянного (или чень частого) подкbarów.

 • 2017-08 В новых врсиях Microsoft Office от ползователя требют подкbarów. В противном слччч fot. Они ораничививаются rzysh.

Ююрьыы

Ююрьыы – систеыы, которые налагают цензру на łat.

 • 2017-06 Windows 10 S ыыа ююрьой: можно ыыло усokój. Однакy ыыла возожность о dan. Последователем Windows 10 s стала о muszę. Важное отличие от Windows 10 s состоит в том, что ес простой сszczerstwa.
 • 2012-10 Windows 8 на “мобильных устройстnią” ).

Тираны

Тираны – систеыы, которыfe отвергаю юбюю оRерационнюю сисety “санкционированных” производителем.

 • 2016-07 Microsoft слччайно оставила ползователям способ установить gnU/Linux на планшетах RT с Window “иaRравили” “шиind”. Они имеют наглость называть это “защитой” ползователей. В статье говорит przykład “Linux”, но из контекста ясно, что на самом деле ползователи уenia.
 • 2011-10Мобильные устройства с педстановленнyй Windows 8 – тираны.

Как показано на этой странице, feсли ы хотите чистить свой компютер от вyłki вenia вжжононосныхых пжежrawa нжжжононосosa нenia нorm т Windows.

Prawda o systemie Windows 7 i 8.1 „Łaty szpiegowe” KB 3068708, 3022345, 3075249, 3080149

Teorie spiskowe zyskują parę jako oskarżenia o „Microsoft„ Spy Patches ”rozgrzewają się. Ale znacznie większa część historii może wydawać się znaną dla każdego doświadczonego systemu Windows lub Office.

Piłka z cyny zaczęła się toczyć w sierpniu. 24, kiedy Sergey Tkachenko w Winaero.COM opublikował odkrycie zapalające: cztery ostatnie system Windows 7 i 8.1 łatki – KB 3022345, 3068708, 3075249 i 3080149 – wysyłali moc do serwerów Microsoft. W co najmniej jednym przypadku łatki szpiegowskie przesyłają dane za pośrednictwem twardy. W sierpniu. 28, Martin Brinkmann w Ghacks.Net opublikował kontrolę, która potwierdziła kilka szczegółów.

To, co ujawnili Tkachenko i Brinkmann. Inne, w tym kilka powszechnie czytanych publikacji głównego nurtu, wskazali na swoje oświadczenia i twierdzili lub sugerowali, że „choroba” z systemem prywatności 10 została wciągnięta w Win7 i Win8.1 klienci.

Jest tak źle, że jestem opracowany e -mailem i rozmowami telefonicznymi od czytelników, przyjaciół, sąsiadów i członków rodziny, wszyscy pytają, czy powinni zastosować aktualizacje w systemie Windows 7 i 8.1 Ze względu na „programy szpiegowskie.„Są naprawdę zaniepokojeni – i powinni być.

Ma Microsoft zaczął uruchamiać miejsca szpiegowskie w systemie Windows 7 i 8.1 systemy? Sądząc po nagłówkach, wydaje się to przesądzone wnioski, ale fakty są nieco mniej godne kliknięcia.

Bogdan Popa z Softpedia otrzymał oficjalne oświadczenie Microsoft w zeszłym tygodniu. Cytuje to, mówiąc:

Ten KB (3080149) został opublikowany w maju związany z aktualizacjami usługi diagnostycznej dla systemu Windows 7 i 8.1 Systemy uczestniczące w programie doskonalenia obsługi klienta (CEIP), który jest programem opcjonalnym, opcjonalnym… naszym wykorzystaniem danych CEIP w celu ulepszenia i zdiagnozowania systemu Windows 7 i 8.1 Produkty nie zmieniły się z opisanych w oświadczeniach prywatności dla tych wersji systemu operacyjnego. Dla Windows 8.1, CEIP jest opisany w suplemencie funkcji w ‘Windows Customer Experience Program programu Ulepszenia.

Popa mówi dalej, że „Według Microsoft [cztery łatki są częścią programu poprawy obsługi klienta i są oferowane tylko jako opcjonalne pobieranie dla użytkowników uczestniczących w tej inicjatywie.”

Te stwierdzenia mnie pomyliły, ponieważ nie do końca zgarniają sposób, w jaki Microsoft zwykle działa – przed lub po systemie Windows 10. Więc wróciłem do Microsoft i otrzymałem oficjalne potwierdzenie.

Aby zrozumieć, skąd to wszystko pochodzi, musisz wiedzieć o CEIP. Dawno temu Microsoft rozpoczął dwa osobne programy CEIP, jeden dla Windows XP i jeden dla Office XP. Od tego czasu pojawiły się programy CEIP dla kilku innych produktów, w tym Windows Media Player, Live Messenger, Defender i inne. Są i zawsze byli skupieni na gromadzeniu danych o tym, co robisz i jak to robisz. Czy to składa się z szpiegowania lub keylogowania? Nie bardzo – w zależności od tego, jak zdefiniujesz te terminy – ale telemetria, tak.

WMP Snooper wysyłał dane dotyczące użytkowania odtwarzacza multimedialnego – listy piosenek i filmów – do Mother Microsoft dziesięć lat, zanim Groove Music był lśniącym w oku każdego programisty Winrt. Niebo wie tylko, jakie dane Windows Live Messenger Snooper wysłał.

CEIP zdecydowanie nie jest zaprojektowany do spersonalizowanych reklam. Nie ma go, aby przesunąć hasła lub zrekonstruować pliki Eda Snowdena. Jest tam, aby pomóc Microsoft zdecydować, co działa, a co nie, aby mogło wyświetlić ulepszenia, które ludzie mogą użyć i być może pomóc w ustaleniu, jak naprawić zepsute rzeczy.

Każda wersja systemu Windows od czasu XP (i wierzę, ale nie mogę od razu potwierdzić, każda wersja biura od XP) domyślnie włączyła CEIP. Podczas instalacji systemu Windows i/lub Office, jeśli przyjmujesz domyślne instalacje, CEIP jest włączony. Jeśli przeczytałeś którąkolwiek z moich książek z systemem Windows, wracając do systemu Windows XP, wiesz, że od lat ostrzegałem ludzi, że powinni wyłączyć CEIP. Jeśli chodzi o mnie, Microsoft ma wystarczającą telemetrię bez dodawania informacji do miksu.

Co CEIP ma wspólnego z czterema „łatami szpiegowskimi”? Dobre pytanie.

 • KB 3022345, odkąd zastąpiony przez KB 3068708, mówi: „Stosując tę ​​usługę, możesz dodać korzyści z najnowszej wersji systemu Windows do systemów, które nie zostały jeszcze zaktualizowane.„To wygląda jak błyskawica na każdym kapelusz. Przeczytaj jednak dalej, a Microsoft mówi, że łatka „zbiera diagnostykę na temat problemów funkcjonalnych w systemach Windows, które uczestniczą w programie poprawy obsługi klienta”, który jest koń o zupełnie innym kolorze.
 • KB 3075249 nie wspomina jednak o CEIP. Jest rozliczany jako aktualizacja, która „dodaje punkty telemetryczne do funkcji kontroli konta użytkownika (UAC) w celu zbierania informacji o wysokościach pochodzących z niskich poziomów integralności.”
 • Ostatnia plama grupy, KB 3080149, wspomina także CEIP w takich samych warunkach jak KB 3022345.

Co sprowadza nas z powrotem do komentarza Popy na temat tego, jak oferowane są łatki. W tym momencie wszystkie cztery łatki są opcjonalne – co oznacza, że ​​są niezaznaczone w Windows Update. Możesz je zainstalować, jeśli specjalnie ich szukasz, sprawdź pole instalacji, a następnie uruchomić Windows Update – aktywność, którą polecam tylko tym, którzy uwielbiają obserwować, jak strzała ich stopa.

Status CEIP na komputerze nie ma żadnego znaczenia w sposób oferowania łat. Oto, co powiedział mi rzecznik Microsoft:

Aktualizacje systemu Windows KB3068708, KB3022345, KB3075249 i KB3080149 są opcjonalne lub sugerowane aktualizacje, niezależnie od tego, czy klient jest zgodny z Windows CEIP, czy nie. Jeśli nie jesteś zrealizowany w systemie Windows CEIP, funkcjonalność usług diagnostycznych w każdej aktualizacji jest odpowiednio regulowana.

To potwierdza to, czego się spodziewałbym: te cztery łatki zmieniają rodzaj danych zebranych przez CEIP, ale musisz je ręcznie zainstalować. Uwierz mi, jeśli zainstalowałeś wszystkie opcjonalne łatki systemu Windows, masz znacznie gorsze problemy niż CEIP.

A co z ich wyłączeniem? W odpowiedzi na moje pytanie: „Jeśli klient otrzyma KB3068708, KB3022345, KB3075249 i/lub KB3080149 i wyłącza CEIP, uniemożliwi wszystkie powiązane programy w KBS przed wysyłaniem informacji Microsoft do Microsoft?„Rzecznik Microsoft odpowiedział:

Tak, jeśli klient otrzyma aktualizacje KB3068708, KB3022345, KB3075249 i/lub KB3080149, ale zdecyduje się nie uczestniczyć w Windows CEIP, powiązana telemetria systemu Windows nie zostanie wysłana do Microsoft.

Tego też się spodziewałbym, pracując z CEIP/wokół niego przez dekadę.

Czy mogę, definitywnie, że to, co rzecznik Microsoft Avers jest w rzeczywistości prawdą? Nie, nie mogę. Ale nie widzę powodu, aby wątpić w stwierdzenia. Z pewnością są zgodne ze wszystkim, czego dowiedziałem się o CEIP, i łączą się zarówno z strukturą korporacyjną Microsoft otaczającej długą historię CEIP, jak i Microsoft z telemetrią.

Więc następnym razem, gdy ktoś wyśle ​​Ci artykuł, który mówi: „Rzeczy szpiegowskie z systemem Windows 10 będą w systemie Windows 7 i 8.1, „Możesz przeciwdziałać kilkoma faktami, zamiast dużo ręcznego wściekania. Istnieją dwie lekcje startumerów, które można oderwać od tego wszystkiego, co powtórzyłem niechęć od czasu przybycia XP:

 1. Nie klikaj, aby zainstalować opcjonalne aktualizacje
 2. Wyłącz CEIP

Wyłączanie CEIP w systemie Windows XP, Vista, 7 i 8.1 nie jest łatwe.

W XP i Vista kliknij Start> Panel sterowania> System i konserwacja> Raporty i rozwiązania problemów. Po lewej stronie na dole kliknij Ustawienia programu poprawy obsługi klienta. W wynikowym oknie dialogowym Sprawdź „Nie chcę w tej chwili dołączać do programu” i kliknij OK.

W Win7 wpisz „Experience” na pasku wyszukiwania menu Start; W systemie Windows 8.1, wpisz „doświadczenie” na ekranie startowym metra. W obu przypadkach kliknij Ustawienia programu poprawy obsługi obsługi klienta. W wynikowym oknie dialogowym Sprawdź „Nie, nie chcę uczestniczyć w programie”, a następnie kliknij Zapisz zmiany.

Wyłącz CEIP w Office 2010 (pulpit), a później, uruchamiając program biurowy, a następnie kliknij plik> Opcje> Centrum zaufania, kliknij Ustawienia Centrum Zaufającego przycisku, opcje prywatności i odznacz pole „Zarejestruj się w programie poprawy obsługi klienta” lub (w zależności od wersji) „Prześlij nam informacje o swoim użyciu i wydajności oprogramowania biurowego, aby ulepszyć swoje doświadczenie Microsoft Experience.”

Jeśli korzystasz z Microsoft Security Essentials, wyświetl MSE (ikona w tacy systemowej), kliknij program pomocy> Program poprawy obsługi klienta i sprawdź „Nie chcę dołączyć do programu poprawy obsługi klienta.”

Jeśli używasz Windows Media Player, przełącz się na VLC Media Player, Fer Heaven’s Sake – nie zbiera żadnych informacji. Jeśli musisz trzymać się WMP, uruchom go i kliknij Narzędzia> Opcje> Karta prywatności i odznacz pole oznaczone „Chcę pomóc w uczynieniu oprogramowania i usług Microsoft, wysyłając dane dotyczące użytkowania odtwarzaczy do Microsoft.”

Nie znam nikogo, kto nadal korzysta z Windows Live Messenger, ale jeśli tak, uruchom WLM i kliknij przycisk z nazwiskiem, wybierz więcej opcji, a następnie prywatność i odznacz pole oznaczone „umożliwiając Microsoft na zbieranie danych o komputerze i sposobu korzystania z systemu Windows Live, pomaga nam ulepszyć nasze produkty i usługi. Może być również używany do personalizacji treści dla Ciebie, ale nie będzie używany do kontaktu.”

Jeśli znasz inne programy Microsoft z ustawieniami CEIP, wkład w komentarze!

Inne łatki zostały zaangażowane w działania „szpiegostwa” – w tym KB 2505438, 2670838, 2952664, 2976978, 3021917 i 3035583, między innymi – z niewielkim lub żadnym uzasadnieniem, które mogę znaleźć.

Nie chcę ci mówić, że nowy zasięg CEIP w systemie Windows 7 i 8.1 jest niewinny. Oczywiście Microsoft gromadzi więcej danych. Ale jest bardziej ten sam, sam, stary: „nowy” CEIP w systemie Windows 8.1 lub Windows 7 nie różnią się od „starego” CEIP. Nie jest to rzeczy z głównego nurtu nagłówków gazet lub zagrożenia dla bojkotu starszych wersji systemu Windows.

Windows 10 to inna historia. Jak wielokrotnie wyjaśniłem, Win10 zaczyna gromadzić dane w celu ukierunkowania reklam – podobnie jak Windows Live Messenger, Google i Facebook i wiele innych, tak długo, jak były w pobliżu. Powinieneś zrozumieć konsekwencje prywatności, zanim zdecydujesz się zaktualizować (lub nie) do systemu Windows 10. Fakt, że system Windows 10 nadal wycieka informacje, nawet po wyłączeniu wszystkich ustawień CEIP/Cortana/Bing nie zaszczepiło zaufanie.

Ale podejście do skrobania danych systemu Windows 10 jest nie Zejście do systemu Windows 7 lub 8.1, bez względu na to, co mogą powiedzieć te nagłówki i eksperci.

 • Okna
 • System operacyjny
 • Mały i średni biznes

Woody Leonhard jest felietonistą w Komputerowym Świecie i autor dziesiątek Windows Books, w tym „Windows 10 All-One for Dummies.”

Wciąż używa Windows 7? Te wskazówki dotyczące bezpieczeństwa chronią Twojego laptopa teraz, gdy wsparcie nie jest martwe

Powinieneś jak najszybciej uaktualnić do systemu Windows 10, ale jeśli po prostu nie możesz lub nie, pokażemy, jak wyrównać bezpieczeństwo systemu Windows 7, dopóki nie będziesz mógł chronić komputera.

Alison Denisco Rayome Redaktor zarządzający

Redaktor naczelny Alison Denisco Rayome dołączyła do CNET w 2019 roku i jest członkiem zespołu gospodarzy. Jest współzałożycielem porad CNET, a my robimy serię matematyki i zarządza serią Home Tips, testując nowe hacki do gotowania, sprzątania i majsterkowania ze wszystkimi gadżetami i urządzeniami w twoim domu. Alison była wcześniej redaktorem w Techrepublic.

 • National Silver Azbee Award za wpływ/dziennikarstwo śledcze; National Gold Azbee Award za relację z pojedynczego tematu online przez zespół; National Bronze Azbee Award za serię funkcji internetowych

Alison Denisco Rayome

5 kwietnia 2021 4:00 A.M. Pt

4 min Przeczytaj

Alienware 18 Gaming Laptop Komputer - Windows 7 DKCWX31H

Jeśli używasz laptopa Microsoft lub komputerów stacjonarnych z systemem Windows 7, twoje bezpieczeństwo jest niestety przestarzałe. Microsoft oficjalnie zakończył obsługę tego systemu operacyjnego w styczniu 2020 r., Co oznacza, że ​​firma nie oferuje już pomocy technicznej ani aktualizacji oprogramowania – w tym aktualizacji bezpieczeństwa i łatek.

Ten ruch pojawił się w ramach planowanego wysiłku w celu wycofania oprogramowania systemu Windows 7 i migracji użytkowników Windows do systemu Windows 10, najnowszej wersji systemu operacyjnego laptopa i tej, która otrzyma wszystkie łatki bezpieczeństwa Microsoft i aktualizacje.

(Jeśli jesteś Windows 8.1 Użytkownik, nie musisz się jeszcze martwić – rozszerzona obsługa tego systemu operacyjnego nie zakończy się do stycznia 2023 r.)

Aby ograniczyć ryzyko złośliwego oprogramowania z potencjalnych wad i luk oprogramowania, Microsoft zaleca zaktualizowanie obecnego urządzenia do systemu Windows 10 (możesz to zrobić za darmo) lub kupić nowy komputer Windows 10 . Ale jeśli naprawdę chcesz działać w systemie Windows 7 z jakiegokolwiek powodu, istnieje kilka rzeczy, które możesz zrobić, aby utrzymać nieobsługiwany system operacyjny tak bezpieczny, jak to możliwe, dopóki nie uaktualniesz do systemu Windows 10, w ten czy inny sposób.

Utrzymuj swoje oprogramowanie antywirusowe

Windows 7 ma pewne wbudowane zabezpieczenia bezpieczeństwa, ale powinieneś również mieć jakieś oprogramowanie antywirusowe z zewnątrz, aby uniknąć ataków złośliwego oprogramowania i innych problemów-zwłaszcza, że ​​prawie wszystkie ofiary masywnego ataku ransomware WannaCry byli użytkownicy Windows 7 . Hakerzy prawdopodobnie będą kontynuować maszyny do systemu Windows 7 jeszcze częściej teraz, gdy Microsoft Support się skończyła.

Według Independent IT IT Institute Research Institute AV-Test większość głównych dostawców antywirusowych nie kończy jeszcze obsługi urządzeń Windows 7. Należą do nich Symantec / NortonlifElock, Bitdefender i Trend Micro, które CNET zaleca również dla Windows 10 Antivirus .

Patrz na to: Jak zrobić zrzuty ekranu systemu Windows 10

Usuń niepotrzebne aplikacje i pliki

Pozbycie się starych lub nieużywanych aplikacji i plików może pomóc obniżyć ryzyko naruszenia prywatności. Przycinać swoje programy, przejdź do Start> Panel sterowania> Programy> Programy i funkcje. Wybierz dowolne programy, które chcesz odinstalować, i trafić Odinstalowanie. Istnieje kilka sposobów przeglądania plików, ale jeden jest do przejścia Start> komputer> Biblioteki. Stamtąd wybierz, czy chcesz przejrzeć dokumenty, zdjęcia, muzykę lub filmy i usuń pliki w razie potrzeby.

Zastosowania białych

Aby zapobiec działaniu złośliwego oprogramowania i programów niezatwierdzonych na maszynie Windows 7, możesz ubiegać się o bezpieczne aplikacje, blokując inne (aby aplikacja bankowa nie działała na przykład w kawiarni).

Do aplikacji białych, przejdź do Start> Panel sterowania> System i bezpieczeństwo. Pod zapora systemu Windows, Kliknij Pozwól programowi za pośrednictwem zapory systemu Windows. Zobaczysz listę swoich programów i możesz zaznaczyć pole dla sieci publicznej lub prywatnej. To określi, które aplikacje mogą uruchomić, w którym typu sieci. Kliknij OK, aby zapisać swoje ustawienia.

Patrz na to: Aktualizacja Windows 10 Fall 2020: Oto, co nowego

Edukuj się na temat ataków phishingowych i ransomware

Podstawowe najlepsze praktyki cyberbezpieczeństwa mogą przejść długą drogę w ochronie przed atakami. Zawsze unikaj otwierania e -maili, linków i załączników od osób, których nie znasz, i uważnie sprawdzaj adresy e -mail nadawcy, aby upewnić się, że są tym, kim mówią.

Kliknięcie złośliwego linku lub załącznika może zainfekować komputer wirusem lub zablokować z plików, dopóki nie uiszczysz opłaty za pomocą ransomware. Włączenie uwierzytelniania dwuskładnikowego-które dodaje kolejną warstwę ochrony tylko hasła-dla wszystkich konta to kolejny silny krok, aby uniemożliwić komuś włamanie się.

Patrz na to: Windows 10: Funkcje, aby spróbować teraz

Zainwestuj w VPN

Virtual Private Network (VPN) to narzędzie, które tworzy prywatną, bezpieczną sieć między urządzeniem połączonym Wi-Fi a witrynami, które przeglądasz, ukrywając swoją aktywność i zapewniając prywatne połączenie. VPN to świetna opcja dla komputera Windows 7, ponieważ będzie zaszyfrować dane i pomoże chronić przed hakerami włamującymi się na konta podczas korzystania z urządzenia w miejscu publicznym.

Użyj menedżera haseł

Ponieważ korzystanie z maszyn Windows 7 ma teraz zwiększone ryzyko bezpieczeństwa, ponowne wykorzystanie haseł już go nie ograniczy. Zainwestuj w menedżera haseł, który pomoże Ci utworzyć silne, unikalne hasła dla każdego konta i śledzić je. Kilka opcji zalecanych przez CNET to LastPass i 1Password . Oto najlepsi menedżerowie haseł w 2021 roku i jak z nich korzystać .

Odizolować maszynę z Internetu i zablokuj porty USB

Jest to dość ekstremalne, ale aby pełniej chronić komputer, musisz go odizolować od Internetu i uniknąć korzystania z portów USB. To jednak prawdopodobnie spowodowałoby to, że Twoja maszyna jest mniej przydatna i być może niezdolna do używania, powiedział analityk Gartner Steve Kleynhans.

Kleynhans powiedział, że ostatecznie nie ma sposobu na całkowitą ochronę nieobsługiwanej maszyny. „Musisz dokładnie ocenić, czy twoje wysiłki i pieniądze byłyby lepiej wydawane na modernizację systemu Windows 10, zamiast podawać wygasłą platformę” – dodał.

Czy Windows 7 ma oprogramowanie szpiegujące?

13 października Jeśli ty’Microsoft, który nadal korzysta z Windows 7, ma dla Ciebie niepokojące ostrzeżenie

Wysłany o 11: 45h w wsparciu IT, wiadomości administratora

Miliony użytkowników systemu Windows 7 wkładają się w “bardzo wrażliwa pozycja” Trzymając się nieaktualnego oprogramowania Microsoft zamiast przejścia do systemu Windows 10.

Windows 7 jest drugim najpopularniejszym systemem operacyjnym na świecie, a Microsoft stara się przekonać oprogramowanie’S MASIVE BASE Użytkownicy, aby upuścić starzejący się system operacyjny w 2020 roku, pomimo przyciągania wsparcia. Windows 7 po raz pierwszy uruchomiono w 2009 roku z obsługą systemu operacyjnego kończącego się na początku tego roku. W poprzednich do tego gigant technologiczny z Redmond ostrzegł, że brak aktualizacji do systemu Windows 10 oznaczałoby, że maszyny z systemem Windows 7 mogą stać się bardziej narażone na zagrożenia bezpieczeństwa.

To’S, ponieważ po tej dacie odcięcia Microsoft nie wypycha łatek bezpieczeństwa dla systemu Windows 7.

Ale pomimo tego wyraźnego ostrzeżenia wydaje się, że liczba osób upuszczających system Window.

Jak donosi najnowsze systemy Windows, dane z NetMarketShare sugerują, że liczba osób aktualizujących z systemu Windows 7 do Windows 10 spowalnia.

W styczniu 2020 r. Windows 7 miał 25.56 -procentowy kawałek rynku systemu operacyjnego stacjonarnego, a od tego czasu liczba ta spadła tylko nieznacznie.

W tej chwili Windows 7 nadal zawiera znaczne 22.71 procent fragmentu rynku systemu stacjonarnego, spadek mniej niż dwa procent w porównaniu z początkiem roku. W rzeczywistości, patrząc na dane z miesiąca na miesiąc, Windows 7 niedawno zauważył wzrost rynku systemu operacyjnego stacjonarnego.

We wrześniu Windows 7’Udział w rynku ssek S wzrósł do 22.71 procent z 22.31 procent w sierpniu. Windows 8.1 odnotowano także wzrost udziału w rynku w tym samym okresie od 2.69 procent do 2.99 procent.

Spowolnienie liczby osób aktualizujących się do systemu Windows 10, wraz z ogromną liczbą fanów komputerowych za pomocą nieaktualnego oprogramowania, stanowi duży problem dla Microsoft. Gigant technologiczny oparty na Redmond stoi przed zagadką, co więcej mogą zrobić, aby przekonać użytkowników Windows 7 do aktualizacji do systemu Windows 10.

Jednym z problemów powstrzymujących ludzi może być koszt zakupu systemu Windows 10, z bezpłatnym programem aktualizacji, który nie był już dostępny. Ale koszt wypracowania systemu Windows 10 znacznie przewyższa ryzyko związane z wciąż działającym systemem Windows 7, według ESET’S Jake Moore.

Firma antywirusowa’Specjalista ds. Cyberbezpieczeństwa, powiedział Express.współ.Wielka Brytania: “Odkładanie aktualizacji do najnowszego systemu operacyjnego może umieścić Cię w bardzo wrażliwej pozycji, ponieważ skutecznie podniosłeś czerwoną flagę hakerom, którzy potencjalnie mogliby z łatwością atakować urządzenie. Zawsze jest najbezpieczniejszy korzystanie z najnowszego najnowocześniejszego systemu operacyjnego, ponieważ będzie pełen najnowszych łatek bezpieczeństwa, które powstrzymują aktorów zagrożeń.

“Osoby siedzące na ogrodzeniu powinni rozważyć potencjalny koszt utraty osobistych plików, takich jak zdjęcia rodzinne i filmy. Koszt aktualizacji Windows zawsze przeważa nad potencjalnym kosztem utraty tych niezastąpionych plików.”

Na stronie wsparcia online Microsoft przedstawił ryzyko, jakie użytkownicy systemu Windows 7 podejmują, nie skakając na ich najnowszy i największy system operacyjny.

Twórcy systemu Windows powiedzieli: “Po 10 latach obsługa systemu Windows 7 zakończyła się 14 stycznia 2020 r.

“Jeśli nadal będziesz korzystać z systemu Windows 7 po zakończeniu obsługi, Twój komputer nadal będzie działał, ale stanie się bardziej narażony na ryzyko bezpieczeństwa i wirusów, ponieważ nie będziesz już otrzymywać aktualizacji oprogramowania, w tym aktualizacji bezpieczeństwa, od Microsoft.

“Microsoft zdecydowanie zaleca przeprowadzkę do nowego komputera z systemem Windows 10, aby uniknąć sytuacji, w której potrzebujesz usługi lub wsparcia, która nie jest już dostępna.”

Microsoft ma również oficjalną stronę internetową, która zapewnia porady dotyczące wsparcia dla osób myślących o przejściu z systemu Windows 7 do Windows 10.

To mówi: “Od 14 stycznia 2020 r. Komputer z systemem Windows 7 nadal będzie działał, ale Microsoft nie będzie już dostarczył następujących czynności: Obsługa techniczna jakichkolwiek problemów, aktualizacji oprogramowania, aktualizacji bezpieczeństwa lub poprawek.

“Chociaż możesz nadal korzystać z komputera z systemem Windows 7, bez ciągłych aktualizacji oprogramowania i bezpieczeństwa, będzie to bardziej narażone na wirusy i złośliwe oprogramowanie.

“Idąc naprzód, najlepszym sposobem na zachowanie bezpieczeństwa jest Windows 10. A najlepszym sposobem na doświadczenie systemu Windows 10 jest na nowym komputerze.

“Chociaż możliwe jest zainstalowanie systemu Windows 10 na starszym urządzeniu, nie jest to zalecane.”

My’Re -Urban Network, możemy pomóc uratować Twoją firmę.

Specjalizujemy się w zarządzaniu usługami informatycznymi i technologicznymi, aby pomóc firmom w Londynie i szerszym południu Wschód, z naszej bazy w Shoreditch.

Urban Network ma udokumentowane osiągnięcia, z dużym doświadczeniem i pełnym portfelem akredytacji i certyfikatów branżowych.

Wśród naszych umiejętności mamy specjalizm w zwiększaniu Technologia . Zapewnienie pomocy naszym klientom w stosowaniu najlepszych i najbardziej odpowiednich praktyk, procedur i narzędzi do zwiększenia wydajności w miejscu pracy.

Jeśli masz jakieś obawy lub wyzwania związane z technologią, chcielibyśmy usłyszeć od Ciebie. Skontaktuj się z zespołem już dziś.