Streszczenie:

 • Microsoft nie będzie już dostarczać aktualizacji bezpłatnego oprogramowania antywirusowego, Security Essentials, po przejściu na emeryturę Windows 7.
 • Niezbędne bezpieczeństwo było pierwotnie ograniczone do konsumentów, ale później został rozszerzony na małe firmy.
 • Windows Defender zastąpił Security Essentials podczas uruchomienia systemu Windows 8.

Kluczowe punkty:

 1. Microsoft nie zaktualizuje niezbędnych bezpieczeństwa po zakończeniu Windows 7.
 2. Początkowo zaprojektowano niezbędne bezpieczeństwo dla konsumentów, ale później został rozszerzony na małe firmy.
 3. Windows Defender zastąpił niezbędne bezpieczeństwo w systemie Windows 8.
 4. W przeszłości Microsoft nadal dostarczał aktualizacje MSE po przejściu na emeryturę Windows XP.
 5. Aktualizacje MSE dla systemu Windows 7 nie są już konieczne.
 6. Decyzja Microsoft o zaprzestaniu aktualizacji MSE w systemie Windows 7 może zachęcić użytkowników do aktualizacji do systemu Windows 10.
 7. Kontynuacja korzystania z MSE w systemie Windows 7 może narażać użytkowników na potencjalne luki.
 8. Użytkownicy systemu Windows 7 są zalecane do aktualizacji do systemu Windows 10.
 9. Użytkownicy powinni również upewnić się, że inne programy na ich komputerach są skonfigurowane do automatycznych aktualizacji.
 10. Tabletki i telefony powinny być również chronione odpowiednimi środkami bezpieczeństwa.

Pytania:

 1. Czy Microsoft będzie nadal dostarczać aktualizacje niezbędnych bezpieczeństwa w systemie Windows 7 po przejściu na emeryturę?
 2. Nie, Microsoft nie zaktualizuje niezbędnych bezpieczeństwa po zakończeniu wsparcia Windows 7 w dniu 14 stycznia 2020 r.

 3. Czy niezbędne są bezpieczeństwo pierwotnie dostępne tylko dla konsumentów?
 4. Tak, niezbędne bezpieczeństwo było początkowo ograniczone do konsumentów.

 5. Kiedy Microsoft rozszerzył licencjonowanie niezbędnych bezpieczeństwa dla małych firm?
 6. W 2010 r. Microsoft rozszerzył licencjonowanie niezbędnych bezpieczeństwa dla małych firm z 10 lub mniejszym komputery.

 7. Co zastąpiło niezbędne bezpieczeństwo w uruchomieniu systemu Windows 8?
 8. Windows Defender zastąpił Security Essentials podczas uruchomienia systemu Windows 8.

 9. Czy Microsoft nadal dostarczał aktualizacje MSE po przejściu na emeryturę Windows XP?
 10. Tak, Microsoft nadal dostarczał aktualizacje podpisu złośliwego oprogramowania dla MSE w systemie Windows XP po przejściu na emeryturę w 2014 roku.

 11. Dlaczego Microsoft zdecydował się zaprzestać aktualizacji dla MSE w systemie Windows 7?
 12. Microsoft prawdopodobnie chce zachęcić użytkowników do aktualizacji do systemu Windows 10 i rozważy potencjalne ryzyko systemów niezabezpieczonych przeciwko temu celowi.

 13. Jakie są potencjalne ryzyko kontynuowania korzystania z MSE w systemie Windows 7?
 14. Kontynuowanie korzystania z MSE w systemie Windows 7 może narażać użytkowników na luki, a także możliwość nowych metod obejścia dla złośliwego oprogramowania.

 15. Jakie jest zalecane działanie dla użytkowników Windows 7?
 16. Użytkownicy Windows 7 zaleca się aktualizację do systemu Windows 10, aby zapewnić dalsze bezpieczeństwo.

 17. Czy użytkownicy powinni również zaktualizować inne programy na swoich komputerach?
 18. Tak, użytkownicy powinni upewnić się, że inne programy, takie jak Adobe, Java i przeglądarki, są skonfigurowane do automatycznych aktualizacji.

 19. Jak należy chronić tabletki i telefony?
 20. Użytkownik powinien zbadać i zastosować odpowiednie środki bezpieczeństwa do tabletów i telefonów.

Szczegółowe odpowiedzi:

 1. Czy Microsoft będzie nadal dostarczać aktualizacje niezbędnych bezpieczeństwa w systemie Windows 7 po przejściu na emeryturę?

  Nie, według Microsoft, Security Essentials nie będą już chronić komputerów Windows 7 po zakończeniu wsparcia 14 stycznia 2020 r. Oznacza to, że Microsoft nie zapewni nowych podpisów złośliwego oprogramowania dla niezbędnych bezpieczeństwa w systemie Windows 7.

 2. Czy niezbędne są bezpieczeństwo pierwotnie dostępne tylko dla konsumentów?

  Tak, Security Essentials został początkowo uruchomiony jako bezpłatny program antywirusowy dla konsumentów w 2008 roku. Jednak jego dostępność została później rozszerzona o małe firmy z 10 lub mniejszym komputery.

 3. Kiedy Microsoft rozszerzył licencjonowanie niezbędnych bezpieczeństwa dla małych firm?

  W 2010 r. Microsoft rozszerzył licencjonowanie niezbędnych bezpieczeństwa o małe firmy. Ta zmiana pozwoliła małym firmom z 10 lub mniejszym komputerem na korzystanie z bezpłatnego programu antywirusowego dla ich potrzeb bezpieczeństwa.

 4. Co zastąpiło niezbędne bezpieczeństwo w uruchomieniu systemu Windows 8?

  Wraz z uruchomieniem systemu Windows 8 Microsoft zastąpił Security Essentials Defender jako wbudowane oprogramowanie antywirusowe. Windows Defender został zawarty w każdej kolejnej wersji systemu Windows, w tym Windows 10.

 5. Czy Microsoft nadal dostarczał aktualizacje MSE po przejściu na emeryturę Windows XP?

  Tak, Microsoft dostarczył aktualizacje dla Microsoft Security Essentials (MSE) w systemie Windows XP, nawet po przejściu na emeryturę systemu operacyjnego w 2014 roku. MSE miał wtedy dużą pulę użytkowników w systemie Windows 7, więc dostarczanie aktualizacji dla systemu Windows 7 obejmowało również potrzeby użytkowników Windows XP.

 6. Dlaczego Microsoft zdecydował się zaprzestać aktualizacji dla MSE w systemie Windows 7?

  Decyzja o zaprzestaniu aktualizacji MSE w systemie Windows 7 prawdopodobnie jest spowodowana chęcią Microsoft do zachęcania użytkowników do aktualizacji do systemu Windows 10. Kończąc obsługę MSE w systemie Windows 7, Microsoft ma na celu zachęcenie użytkowników do przejścia do nowszego i lepiej wspieranego systemu operacyjnego, który obejmuje Windows Defender jako wbudowane rozwiązanie przeciwwirusowe.

 7. Jakie są potencjalne ryzyko kontynuowania korzystania z MSE w systemie Windows 7?

  Kontynuowanie używania MSE w systemie Windows 7 po zakończeniu wsparcia może stanowić zagrożenia bezpieczeństwa. Systemy niezabezpieczone można wykorzystać, potencjalnie prowadząc do kompromisu innych urządzeń w tej samej sieci. Dotyczy to szczególnie małych firm, w których kompromis jednego komputera Windows 7 może wpłynąć na wiele maszyn w tej samej sieci.

 8. Jakie jest zalecane działanie dla użytkowników Windows 7?

  Użytkownicy systemu Windows 7 powinni zdecydowanie uaktualnić do systemu Windows 10. Uaktualnienie do obsługiwanego systemu operacyjnego zapewnia, że ​​użytkownicy otrzymują bieżące aktualizacje bezpieczeństwa i ochronę przed potencjalnymi lukami.

 9. Czy użytkownicy powinni również zaktualizować inne programy na swoich komputerach?

  Tak, konieczne jest, aby użytkownicy trzymali wszystkie programy na swoich komputerach, takie jak Adobe, Java i Web Browsers, zaktualizowane do najnowszych wersji. Regularna aktualizacja oprogramowania ma kluczowe znaczenie dla załatania luk w zabezpieczeniach i zmniejszenia ryzyka wykorzystania.

 10. Jak należy chronić tabletki i telefony?

  Tabletki i telefony powinny być również chronione odpowiednimi środkami bezpieczeństwa. Użytkownikom zaleca się zbadanie dostępnych opcji bezpieczeństwa dla ich konkretnych urządzeń i przestrzeganie najlepszych praktyk, takich jak włączanie automatycznych aktualizacji i korzystanie z renomowanego oprogramowania antywirusowego.

Microsoft Security Essentials, aby uzyskać aktualizacje po Windows 7 EOS

Security Essentials, program Free Antivirus (AV), który został uruchomiony w 2008 roku, był pierwotnie ograniczony do konsumentów. Jednak w 2010 r. Microsoft rozszerzył licencjonowanie na małe firmy, zdefiniowane jako te z 10 lub mniejszym komputery. Dwa lata później MSE został zastąpiony przez Windows Defender na wprowadzenie Windows 8.

Microsoft, aby zakończyć aktualizacje bezpłatnego oprogramowania AV Windows 7, Security Essentials

Microsoft nie zapewni nowych podpisów złośliwego oprogramowania dla swojego domu hodowlanego Security Essentials po przejściu na emeryturę Windows 7 w ciągu pięciu tygodni.

„Nie, komputer z systemem Windows 7 nie jest chroniony przez MSE ((Microsoft Security Essentials) po 14 stycznia 2020 r.” – powiedziała firma w dokumencie wsparcia, która dotyczy głównie rozszerzonych aktualizacji bezpieczeństwa (ESU) wysyłania do przedsiębiorstw. „MSE jest unikalny dla systemu Windows 7 i podąża za tymi samymi datami cyklu życia.”

Security Essentials, program Free Antivirus (AV), który został uruchomiony w 2008 roku, był pierwotnie ograniczony do konsumentów. Jednak w 2010 r. Microsoft rozszerzył licencjonowanie na małe firmy, zdefiniowane jako te z 10 lub mniejszym komputery. Dwa lata później MSE został zastąpiony przez Windows Defender na wprowadzenie Windows 8.

Od tego czasu Defender został upieczony w każdej kolejnej wersji systemu operacyjnego, w tym Windows 10. Windows 7 utknął jednak z MSE.

Komputerowy świat Wcześniej spekulował, że Microsoft będzie dostarczył aktualizacji MSE nawet po przejściu na emeryturę Windows 7, zaplanowaną na Jan. 14. Prognoza była oparta na zachowaniu Microsoft pięć lat temu, kiedy w miesiącach po tym, jak system operacyjny w kwietniu 2014 r. W ciągu kilku miesięcy po przejściu na emeryturę systemu operacyjnego w systemie operacyjnym w systemie operacyjnym w kwietniu 2014 r.

Co Komputerowy świat Oczywiście zaniedbano to, że w 2014 r. MSE nadal miał dużą pulę użytkowników lub potencjalnych użytkowników, którzy uruchamiają system Windows 7. Ponieważ Microsoft był nadal zobowiązany do tworzenia aktualizacji podpisu MSE dla systemu Windows 7, nie było żadnych dodatkowych prac potrzebnych do przekroczenia tych samych aktualizacji do XP. Tak nie jest teraz; Windows 7 to koniec linii dla MSE.

Bez wątpienia w interesie Microsoft byłoby kontynuowanie aktualizacji MSE w systemie Windows 7 po styczniu. 14; Systemy niezabezpieczone zagrażają ekosystemowi systemu Windows jako całości, ponieważ wykorzystanie, powiedzmy, jeden komputer z systemem Windows 7 może prowadzić do kompromisu kilku innych urządzeń w tej samej sieci, takich jak jedno łączące maszyny małej firmy. Ale Microsoft przypuszczalnie ważył to wbrew chęci skłonności klientów do aktualizacji do systemu Windows 10 i znalezienia dla tych ostatnich.

 • Okna
 • Bezpieczeństwo
 • Microsoft
 • Mały i średni biznes

Copyright © 2019 IDG Communications, Inc.

Microsoft Security Essentials, aby uzyskać aktualizacje po Windows 7 EOS

System Windows 7

Microsoft Security Essentials (MSE) będzie nadal otrzymywać aktualizacje definicji nowego złośliwego oprogramowania po osiągnięciu końca wsparcia w systemie Windows 7, mimo że w przeciwnym razie stwierdzono, że biuletyn wsparcia Microsoft inaczej.

W FAQ Microsoft na temat rozszerzonych aktualizacji bezpieczeństwa dla systemu Windows 7 stwierdza, że ​​po wejściu do Windows 7 MSE nie będzie już chronić komputera z systemem Windows 7.

Nie, komputer z systemem Windows 7 nie jest chroniony przez MSE po 14 stycznia 2020 r. MSE jest unikalny dla systemu Windows 7 i podąża za tym samym terminem cyklu życia. Dowiedz się więcej o MSE.

Dotyczyło to użytkowników, którzy nadal używają MSE w systemie Windows 7, ponieważ oznaczało to, że będą musieli uzyskać nowe oprogramowanie antywirusowe, aby pozostać chronione.

W Microsoft AMA o systemie Windows 7 hostowanym wczoraj na forach Microsoft Community, Woody Leonhard zapytał, czy to prawda, że ​​MSE nie otrzyma już podpisów złośliwego oprogramowania po dniu 14 stycznia 2020 r.

Microsoft pracownik Mike Cure powiedział, że MSE nadal otrzyma aktualizacje podpisu po 14 stycznia, ale udostępniono informacje z Windows 7 End Faq, które wyjaśnia, że ​​program Microsoft Security Essentials nie będzie już otrzymywać aktualizacji.

Microsoft Post w AMA

Chociaż z pewnością jest to dobra wiadomość dla użytkowników MSE w systemie Windows 7, nadal nie oznacza, że ​​powinieneś nadal korzystać z systemu Windows 7 lub Microsoft Security Essentials.

Bez subskrypcji rozszerzonych aktualizacji bezpieczeństwa systemu Windows 7, korzystanie z nieobsługiwanego systemu operacyjnego otworzy użytkowników na luki, które nie będą już naprawione. Ponadto, nierzadko zdarza się, że luki lub metody obejścia są odkryte w oprogramowaniu antywirusowym.

Dlatego nawet jeśli chcesz ryzykować, że nowe luki w systemie Windows 7 nadal jest możliwe, że dystrybutorzy złośliwego oprogramowania wymyślili metody, które pomijają wykrywania w Microsoft Security Essentials.

Jeśli używasz systemu Windows 7, zdecydowanie sugeruje się, abyś zaktualizował komputer do systemu Windows 10, co nadal można wykonać za darmo.

Zabezpieczenie urządzeń okiennych

‍ To zawiera tylko instrukcje dotyczące aktualizacji systemu Windows na komputerach Windows. Twój komputer będzie miał inne programy, które musisz skonfigurować do automatycznych aktualizacji, takich jak Adobe, Java i inne przeglądarki, takie jak Google Chrome lub Mozilla. Będziesz także musiał zbadać tablet i telefon, aby nauczyć się go chronić. *** Dostarczamy te instrukcje tylko w uprzejmości. Nie możemy i nie zapewnimy żadnego wsparcia poza dostarczaniem tych pisemnych instrukcji. Nie wzywaj wsparcia technicznego. Windows 7 i Windows XP nie są już obsługiwane przez Microsoft. Zaktualizuj swój system operacyjny do systemu Windows 10.

Jak włączyć automatyczną aktualizację systemu Windows dla systemu Windows 10

Aktywne godziny

https: // wsparcie.Microsoft.com/en-us/help/17154/Windows-10-keep-your-pc-up-up-to-date
1.
Wybierz przycisk Start, a następnie wybierz Ustawienia>Aktualizacja i bezpieczeństwo>Aktualizacja systemu Windows, a następnie wybierz Zmień aktywne godziny. 2. Wybierz czas rozpoczęcia i czasu zakończenia na aktywne godziny, a następnie wybierz Ratować. Źródło: Microsoft

Jak włączyć Microsoft Security Essentials (antywirus)

http: // Windows.Microsoft.com/en-US/Windows/dostanie się do startowania-bezpieczeństwa z Microsoft: tam’niewiele do zrobienia. Microsoft Security Essentials działa w tle w celu ochrony komputera. Automatycznie sprawdza aktualizacje kilka razy dziennie i nie’T zwolnij komputer, gdy działa. Proste kodowanie kolorów, proste działania Możesz śledzić, jak radzi sobie twój komputer, patrząc na ikonę Microsoft Security EssentialS w obszarze powiadomień po skrajnej prawej stronie paska zadań. Zielony oznacza, że ​​wszystko jest w porządku, żółty oznacza, że ​​komputer jest potencjalnie niezabezpieczony, a czerwony oznacza, że ​​komputer jest zagrożony. Gdy zobaczysz żółty lub czerwony, kliknij ikonę, a będziesz mógł zobaczyć szczegóły i podjąć działania. Zwykle najlepszą rzeczą jest wybór Czysty komputer Aby zagrożenie można było usunąć. Jeśli chcesz automatycznie usunąć zagrożenia, gdy są one zidentyfikowane, otwórz Microsoft Security Essentials, kliknij Ustawienia Tab, a następnie wybierz Działania domyślne. Skanowanie teraz Otwórz Microsoft Security Essentials i Ty’będzie na Dom patka. Możesz wybrać Szybki skan lub Pełny Skanuj (a następnie kliknij Skanuj teraz). Szybki skan będzie szukał wirusów we wszystkich miejscach, w których najprawdopodobniej się ukryją. To’jest dobrym wyborem, kiedy ty’po prostu sprawdzam zdrowie twojego komputera. Ale jeśli coś sprawia, że ​​myślisz, że komputer jest zarażony wirusem lub oprogramowaniem szpiegującym, zalecamy pełne skanowanie. Twój komputer będzie nieco wolniejszy podczas jego działania, ale pełny skan wygląda wszędzie w przypadku możliwych problemów. Planowanie skanów Domyślnie Microsoft Security Essentials przeprowadza skan twojego komputera raz w tygodniu’Prawdopodobnie śpi (2:00 w niedzielę). Jeśli chcesz to dostosować, otwórz Microsoft Security Essentials i kliknij Ustawienia patka. Pod Zaplanowany skan, Ty’Będę w stanie zmienić dzień i godzinę, a także rodzaj skanowania. Skanowanie więcej niż tylko twój dysk twardy Przydatne może być skanowanie napędów zewnętrznych i dysków USB, ponieważ mogą one również zostać zarażone. Otwórz Microsoft Security Essentials i kliknij Ustawienia patka. Iść do Zaawansowany i kliknij opcję, aby Skanuj zdejmowane dyski. Za każdym razem, gdy skanują, Twoje zdejmowane dyski będą również skanowane (jeśli one one’ponownie podłączony do komputera). Jeśli chcesz od razu uruchomić skanowanie, wróć do Dom Zakładka i kliknij Skanuj teraz.

Jak włączyć Windows Defender dla systemu Windows 10

Aby uruchomić Windows Defender, musisz otworzyć ustawienia Panelu sterowania i Windows Defender i kliknąć Włączyć coś, i upewnij się, że następujące są włączone i ustawione na pozycję: 1. Ochrona w czasie rzeczywistym
2. Ochrona oparta na chmurze. Gdy nie ma oprogramowania zabezpieczającego komputer, zobaczysz takie powiadomienia. Brak powiadomienia o ochronie wirusaKliknięcie go pokaże zainstalowane aplikacje bezpieczeństwa w systemie. Jeśli przegapisz to powiadomienie, możesz je zobaczyć w Centrum powiadomień i akcji. Centrum akcjiKliknięcie go również pokaże zainstalowane aplikacje bezpieczeństwa na komputerze, w następujący sposób. Okno bezpieczeństwa i konserwacjiWybierać Windows Defender a następnie kliknij Włączyć coś przycisk. Rozpocznie się Defender Windows. Pierwszym myślą, że chcesz zrobić, gdy to się stanie, jest aktualizacja twoich definicji. Windows DefenderKliknięcie linku ustawień w prawym górnym rogu otworzy następujący panel. Możesz również uzyskać do niego dostęp za pośrednictwem Ustawienia> Aktualizacja i bezpieczeństwo> Windows Defender. Ustawienia Windows DefenderRaz tutaj upewnij się Ochrona w czasie rzeczywistym I Ochrona oparta na chmurze jest ustawiony. Możesz również ustawić Automatyczne przesłanie próbki do pozycji. Następnie możesz skonfigurować Windows Defender zgodnie z Twoimi potrzebami.

Jak włączyć zaporę systemu Windows

Zawsze, zawsze włącz zaporę systemu Windows. Windows 10 Aby włączyć lub wyłączyć zaporę systemu Windows, wybierz Początek przycisk, otwórz Centrum bezpieczeństwa Windows Defender> Ochrona zapory i sieci, Wybierz profil sieciowy, a następnie poniżej zapora systemu Windows, Włącz lub wyłącz.

Jak wykonać kopię zapasową urządzenia

Musisz zaplanować z wyprzedzeniem, abyś mógł wyzdrowieć z ataków. Wiele ataków, takich jak ruina ransomware, uszkodzona lub blokują dane na komputerze. Możesz to walczyć, regularnie przyjmując kopie zapasowe swojego komputera. Użyj zewnętrznego dysku twardego i/lub bezpiecznej usługi w chmurze, aby wykonać kopie zapasowe. Wiele z tych rozwiązań wymaga bardzo niewielkich umiejętności technicznych, ale może zapisać ważne dane.

Nigdy więcej aktualizacji Microsoft Security Essentials w 2020 r. W systemie Windows 7

Network Services Group LLC

Czy liczyłeś na aktualizacje Microsoft Security Essentials, aby zapewnić bezpieczeństwo maszyny Windows 7?

Szukasz kompleksowych rozwiązań IT dla swojej Ann Arbor, biznes?

Microsoft kończy obsługę systemu Windows 7 i Server 2008 stycznia 2020 r. Podczas gdy będą nadal oferować ulepszenia nominału opłaty, Pismo jest na ścianie dla tego systemu operacyjnego. Przysłowiowa gęś jest gotowana – to’czas na planowanie aktualizacji stacji roboczych biznesowych do systemu Windows 10.

Niektóre osoby mają pomysł, że nawet przy zakończeniu obsługi systemu Windows 7, Microsoft nadal będzie obsługiwał Microsoft Security Essentials, aby zapobiec złośliwemu oprogramowaniu i innym szkodliwym błędom. Jak Komputerowy świat Raporty – Nawet MSE przestanie być wspierane! Żadne nowe podpisy złośliwego oprogramowania nie zostaną dodane, pozostawiając komputery osobiste i stacje robocze otwarte na nowe ataki.

Powodem, dla którego MSE nie będzie już obsługiwany, jest to, że Windows 7 jest jedyną rzeczą, która ją uruchamia. Począwszy od systemu Windows 8 i kontynuując system Windows 10, Microsoft przeniósł większość swoich wysiłków do Windows Defender. Odkąd obrońca nie zrobił’t Pracuj dla systemu Windows 7, MSE był obsługiwany dla tego systemu operacyjnego’S Liferyk. Teraz, gdy wsparcie dla systemu Windows7 i Server 2008 dobiega końca, Microsoft Security Essentials. To’nadal jest możliwe, że Microsoft może kontynuować aktualizacje MSE przez krótki okres po 14 stycznia 2020 r. – ale wszystko, co oni’Regulowanie repreoli sugeruje, że MSE nie zostanie zaktualizowany.

Network Services Group LLC – Wsparcie techniczne i rozwiązania IT dla Ann Arbor Business

Jeśli Twoja firma nadal działa system Windows 7 lub Server 2008, to’czas, aby planować zaktualizować sprzęt do obsługi systemu Windows 10. Zapewni to nadal otrzymywać niezbędne aktualizacje bezpieczeństwa niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa danych. Okres karencji subskrypcji jest tylko tymczasowym rozwiązaniem. Możemy pomóc Ci uaktualnić i rozpocząć nowy rok na prawej stopie.

Skontaktuj się z nami lub zadzwoń pod numer 877-815-6974 Dzisiaj.

Network Services Group LLC
Dostarczanie rozwiązań Ann Arbor, MI

Network Services Group LLC 955 W. Eisenhower Circle, Suite C
Ann Arbor, Michigan 48103

Telefon: 877.815.6974
Faks: 877.815.6974
E-mail: [email protected]

Network Services Group, LLC

Dumnie służąc południowo -wschodniej Michigan od 2001 roku, w tym

i okoliczne obszary.

Network Services Group LLC w Google moja firma Network Services Group LLC na YouTube

© 2001 – 2023 Network Services Group, LLC

Microsoft Security Essentials (MSE) dla systemu Windows 7 odbiera aktualizacje definicji po 14 stycznia 2020 r

[Niemiecki] Microsoft skręcił. Jeśli uruchomisz system Windows 7 SP1 po 14 stycznia 2020 r. I korzystasz z Microsoft Security Essentials jako oprogramowania antywirusowego, nadal będziesz otrzymywać aktualizacje podpisów (w porównaniu z poprzednim ogłoszeniem).

Reklama

Po raz kolejny obowiązuje stary żart: jeśli możesz polegać na czymś w Microsoft, że nie możesz polegać na Microsoft

Stare rzeczy: czy Microsoft Security Essentials dociera do EOL?

Kilka dni temu ogłosiłem koniec życia dla Microsoft Security Essentials (MSE) w blogu Windows 7: Wkrótce zakończenie życia Microsoft Security Essentials na 14 stycznia 2019. Oczywiście w tym czasie odniósł się do tego, co Microsoft udokumentował na swojej stronie internetowej.

Fakt był wtedy: 14 stycznia 2020 r. Dziesięcioletnia obsługa systemu Windows 7 SP1, Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2 zakończy się. Data zakończenia życia (EOL) została naprawiona od czasu wydania systemu Windows 7. Microsoft oferuje firmom oparty na rozszerzonym programie aktualizacji bezpieczeństwa (ESU), który można wykorzystać do uzyskania aktualizacji bezpieczeństwa do stycznia 2023 r. Tutaj na blogu jest kilka artykułów na temat programu ESU z Microsoft.

Czy Microsoft Security Essentials (MSE) nadal chroni mój komputer po zakończeniu wsparcia?

Nie, komputer z systemem Windows 7 nie jest chroniony przez MSE po 14 stycznia 2020 r. MSE jest unikalny dla systemu Windows 7 i podąża za tym samym terminem cyklu życia.

Wyraźne stwierdzenie, od 14 stycznia 2020 r. Nie będzie już wsparcia dla Microsoft Security Essentials. Bez względu na to, czy ktoś zarezerwował program rozszerzonej aktualizacji bezpieczeństwa (ESU) dla systemu Windows 7 SP1, czy nie.

Reklama

Potem dostałem komentarze od niektórych czytelników (szczególnie na temat mojego niemieckiego artykułu w Heise), ponieważ klienci ESU wyglądają jak w deszczu. Wskazują, że aktualizacje podpisu dla Microsoft Security Essentials (MSE), obrońca systemu Windows z Windows 8.1 i Windows 10 oraz dla Microsoft System Center Protection (SCEP) są w rzeczywistości takie same. A Microsoft System Center Endpoint Protection (SCEP) jest nadal dostępny dla klientów korporacyjnych w systemie Windows 7 SP1 z ESU.

U Turn: MSE będzie nadal otrzymywać aktualizacje podpisu

Nie chcę zakładać, że moje artykuły przywróciły piłkę w grze w Microsoft (mimo że mój angielski artykuł na temat MSE został odwołany na stronach amerykańskich). Ale Woody Leonhard napisał na Askwoody.Com ‘Poczekaj, uwierzę, co Microsoft ogłasza, kiedy nadejdzie data, i mogę to sprawdzić, czy dowód’. Oznacza to, że Leonhard był sceptyczny, że Microsoft wyciął MSE po 14.01.2020 r.

Teraz Martin Geuß od niemieckiego dr. Okna, a także Woody Leonhard w Askwoody.com zauważył zmianę. Woody Leonhard i inni zapytali wczoraj AMA, co jest z MSE po 14 stycznia 2020 r? Teraz Microsoft zaktualizował FAQ na temat systemu Windows 7 SP1 rozszerzonego programu aktualizacji bezpieczeństwa (ESU) i powiedz:

Czy Microsoft Security Essentials nadal chroni mój komputer po zakończeniu wsparcia?

Microsoft Security Essentials (MSE) będzie nadal otrzymywać aktualizacje podpisu po 14 stycznia 2020 r. Jednak platforma MSE nie będzie już aktualizowana.

Microsoft Security Essentials (MSE) nie otrzyma aktualizacji dostarczających nowych funkcji poza 14 stycznia 2020 r. Ale przynajmniej aktualizacje podpisów definicji wirusa zostaną zaktualizowane poza tą datą. Ale ta strona MSE mówi koniec wsparcia 14 stycznia 2020 r.

Kilka uwag z mojej strony: Microsoft ma niesamowity talent, aby strzelać w drugą stopę, po tym, jak zastrzelili pierwszą stopę. Tak więc system Windows 7 SP1 otrzymuje rozszerzone aktualizacje bezpieczeństwa (ESU), które podlegają opłaty. Microsoft Security Essentials nadal otrzymuje aktualizacje definicji. A jeśli w silniku skanowania MSE znajduje się teraz podatność, jeśli nie będzie więcej aktualizacji? Zwłaszcza, że ​​ten silnik skanowania jest również używany w ochronie Windows Defender i forefont. Nie sądzę – innymi słowy: Zakładam, że Microsoft zrobi coś z tym, jeśli najgorszy przypadek ogromnej podatności na silnik skanowania. Woody Leonhard ma więcej o tym obcucasion na świecie komputerowym. Można tu znaleźć trwającą dyskusję.

Oznacza to, że małe firmy z ESU mogą nadal zapewniać swoje systemy Windows 7 z ochroną wirusa MSE bezpłatnie. Jedynym warunkiem jest to, że używane jest nie więcej niż 10 szt.