Włącz zaporę Windows Defender

Prześlij i przeglądaj informacje zwrotne dla

Streszczenie:

Windows Defender Firewall to wbudowana funkcja bezpieczeństwa w systemie Windows 10, która pomaga chronić komputer przed hakerami i złośliwym oprogramowaniem. Konieczne jest włączenie go, aby zabezpieczyć urządzenie i uzyskać dostęp do zasobów sieciowych.

Kluczowe punkty:

1. Windows 10 ma wbudowaną zaporę ogniową o nazwie Windows Defender Firewall.
Ta zapora chroni komputer przed nieautoryzowanym dostępem i złośliwym oprogramowaniem. Niezbędne jest włączenie go do bezpieczeństwa sieci.

2. Włączanie zapory obrońcy systemu Windows:
Aby włączyć zaporę ogniową, wykonaj następujące kroki:
A. Przejdź do panelu sterowania i otwórz panelu sterowania.
B. Wybierz system i bezpieczeństwo> Firewall Windows Defender.
C. Wybierz lub wyłącz zaporę Windows.
D. Wybierz Włącz zaporę systemu Windows dla ustawień sieciowych, prywatnych i publicznych.

3. Znaczenie zapory obrońcy Windows:
Microsoft zaleca włączenie zapory Windows Defender, nawet jeśli masz zainstalowaną kolejną zaporę ogniową. Zapewnia dodatkową warstwę ochrony przed nieautoryzowanym dostępem.

4. Włączanie lub wyłączanie zapory Microsoft Defender:
Aby włączyć lub wyłączyć Firewall Microsoft Defender, wykonaj następujące kroki:
A. Wybierz Uruchom, a następnie otwórz ustawienia.
B. Zgodnie z prywatnością i bezpieczeństwem wybierz Windows Security> Zapora i ochrona sieci.
C. Wybierz profil sieciowy: sieć domeny, sieć prywatna lub sieć publiczna.
D. W ramach zapory Microsoft Defender, odpowiednio przełącz ustawienie włączające lub wyłączane.

5. Zezwalanie na aplikacje za pośrednictwem zapory:
Czasami zapora może zablokować zaufane aplikacje przed dostępem do Internetu. Możesz ręcznie zezwolić na aplikacje za pośrednictwem zapory, wykonując następujące kroki:
A. Otwórz bezpieczeństwo systemu Windows.
B. Kliknij ochronę zapory i sieci.
C. Wybierz opcję Zezwalaj na opcję zapory.

Pytania i odpowiedzi:

1. Co to jest zapora obrońca systemu Windows?
Windows Defender Firewall to wbudowana funkcja bezpieczeństwa w systemie Windows 10, która chroni komputer przed nieautoryzowanym dostępem i złośliwym oprogramowaniem.

2. Jak włączyć zaporę Windows Defender?
Aby włączyć Firewall Windows Defender, przejdź do Start, Otwórz panel sterowania, wybierz system i bezpieczeństwo> Firewall Windows Defender i wybierz Winder Windows Firewall lub wyłącz. Następnie wybierz Ustawienia zapory Windows na ustawieniach sieci prywatnej, prywatnej i publicznej.

3. Czy zapora Windows Defender jest ważna?
Tak, Firewall Windows Defender jest niezbędny do bezpieczeństwa sieci. Microsoft zaleca włączenie go, nawet jeśli masz zainstalowaną kolejną zaporę ogniową.

4. Jak mogę włączyć lub wyłączyć Microsoft Defender Firewall?
Aby włączyć lub wyłączyć Microsoft Defender Firewall, przejdź do uruchomienia, otwórz ustawienia, wybierz prywatność i bezpieczeństwo> Bezpieczeństwo systemu Windows> Zapory i ochrona sieci. Wybierz profil sieciowy i przełącz ustawienie zapory Microsoft Defender na włączanie lub wyłączenie.

5. Czy mogę zezwolić na określone aplikacje za pośrednictwem zapory?
Tak, możesz zezwolić na określone aplikacje za pośrednictwem zapory. Otwórz bezpieczeństwo systemu Windows, kliknij Ochronę zapory i sieci i wybierz opcję Zezwalaj na opcję zapory.

6. Czy konieczne jest posiadanie zapory obrońcy systemu Windows, jeśli mam już kolejną zaporę ogniową?
Tak, zaleca się, aby zapora Windows Defender zapora była włączona, nawet jeśli zainstalowana jest kolejna zapora ogniowa. Zapewnia dodatkową warstwę ochrony.

7. Jak mogę ręcznie zezwolić na aplikacje za pośrednictwem zapory?
Aby ręcznie zezwolić na aplikacje za pośrednictwem zapory ogniowej, otwórz bezpieczeństwo systemu Windows, kliknij zapór i ochronę sieci oraz wybierz opcję Zezwalaj na opcję zapory.

8. Co powinienem zrobić, jeśli napotkam błędy lub nie mogę włączyć zapory?
Jeśli napotkasz błędy lub nie możesz włączyć zapory, możesz użyć narzędzia do rozwiązywania problemów lub skontaktować się z administratorem w celu uzyskania pomocy.

9. Jakie są różne profile sieciowe dla zapory?
Różne profile sieciowe dla zapory to sieć domena, sieć prywatna i sieć publiczna. Możesz wybrać odpowiedni profil na podstawie połączenia sieciowego.

10. W jaki sposób Windows Defender Firewall chroni mój komputer?
Firewall Windows Defender chroni komputer, blokując nieautoryzowany dostęp i zapobiegając połączeniu złośliwego oprogramowania z urządzeniem przez Internet lub sieć.

11. Czy mogę wyłączyć zaporę Windows Defender?
Tak, możesz wyłączyć zaporę Windows Defender, ale nie jest to zalecane, ponieważ może sprawić, że urządzenie i sieć będzie bardziej podatne na nieautoryzowany dostęp. Lepiej jest zezwolić na określone aplikacje za pośrednictwem zapory.

12. Czy mogę wyłączyć zaporę Microsoft Defender?
Tak, możesz wyłączyć zaporę Microsoft Defender, ale nie jest to zalecane, ponieważ może sprawić, że urządzenie i sieć będzie bardziej podatne na nieautoryzowany dostęp. Lepiej jest zezwolić na określone aplikacje za pośrednictwem zapory.

13. Jak mogę rozwiązywać problemy z zaporami zapory?
Jeśli napotkasz problemy z zaporą ogniową, możesz użyć narzędzia do rozwiązywania problemów dostarczonych przez Windows lub skontaktować się z administratorem w celu uzyskania pomocy.

14. Co powinienem zrobić, jeśli moja zaufana aplikacja jest blokowana przez zaporę ogniową?
Jeśli Twoja zaufana aplikacja jest blokowana przez zaporę ogniową, możesz pozwolić jej na ustawienia zapory, zamiast całkowicie wyłączyć zaporę ogniową.

15. Jak ręcznie pozwolić aplikacji za pośrednictwem zapory w systemie Windows 10?
Aby ręcznie zezwolić na aplikację za pośrednictwem zapory w systemie Windows 10, otwórz Windows Security, kliknij zapór i ochronę sieci oraz wybierz opcję Zezwalaj na opcję zapory.

Włącz zaporę Windows Defender

Prześlij i przeglądaj informacje zwrotne dla

Czy Windows 10 ma wbudowaną zaporę ogniową?

Оjed

Ыы зарегистрир John. С помощю этой страницы ыы сожем оRipееделить, что запросы оRтравляете имено ыы, а не роvert. Почем это могло пRроизойиS?

Эта страница отображается тех слччаях, когда автоматическими системамgz которые наршают усовия исполззования. Страница перестанеura. До этого момента для исползования слжжж Google неоtoś.

Источником запросов может слжить ведоносное по, подкbarów. ыылку заRzy. Еarag ы исползеете общий доступ и интернет, проблема может ыть с компюююеyn с таким жж жж жесом, кк у комszczeюююе000. Обратитеunks к соем системном адинистратору. Подроlit.

Проверка по слову может также появаятьenia, еaсли ы водите сложные ззапры, оind обычно enia оиизи инenia оtoś еами, или же водите заlektora.

Włącz zaporę Windows Defender

Firewall Windows Defender pomaga zapobiegać hakerom i złośliwym oprogramowaniu dostępu do komputera za pośrednictwem Internetu lub sieci. Twoja organizacja może wymagać od ciebie włączenia, zanim uzyskasz dostęp do ich zasobów sieciowych z urządzenia.

Aby włączyć zaporę Windows Defender:

 1. Iść do Początek i otwarte Panel sterowania.
 2. Wybierać System i bezpieczeństwo >Firewall obrońcy systemu Windows.
 3. Wybierać Włącz lub wyłącz okienki.
 4. Wybierać Włącz zaporę systemu Windows dla domeny, prywatnych i publicznych ustawień sieciowych.

Nadal potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z osobami wsparcia IT. Sprawdź stronę internetową portalu firmy, aby uzyskać informacje kontaktowe.

Informacja zwrotna

Prześlij i przeglądaj informacje zwrotne dla

Włącz lub wyłącz lub wyłącz Microsoft Defender

Ważne jest, aby mieć zaporę Microsoft Defender, nawet jeśli masz już kolejną zaporę ogniową. Pomaga chronić Cię przed nieautoryzowanym dostępem.

Aby włączyć lub wyłączyć Firewall Microsoft Defender:

 1. Wybierać Początek , Następnie otwórz Ustawienia . Pod Prywatność i bezpieczeństwo , wybierać Bezpieczeństwo systemu Windows >Ochrona zapory i sieci. Otwórz ustawienia bezpieczeństwa systemu Windows
 2. Wybierz profil sieci: Sieć domeny, Prywatna sieć, Lub Sieć publiczna.
 3. Pod Firewall Microsoft Defender, Przełącz ustawienie na NA. Jeśli urządzenie jest podłączone do sieci, ustawienia zasad sieci mogą uniemożliwić wykonaniu tych kroków. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem.
 4. Aby go wyłączyć, przełącz ustawienie na Wyłączony. Wyłączenie zapory Microsoft Defender może sprawić, że Twoje urządzenie (i sieć, jeśli masz takie) bardziej podatne na nieautoryzowany dostęp. Jeśli istnieje aplikacja, której trzeba użyć, która jest blokowana, możesz pozwolić jej na zaporę, zamiast wyłączać zaporę ogniową.
 1. Wybierz Początek przycisk>Ustawienia >Aktualizacja i bezpieczeństwo >Bezpieczeństwo systemu Windows i wtedy Ochrona zapory i sieci. Otwórz ustawienia bezpieczeństwa systemu Windows
 2. Wybierz profil sieci: Sieć domeny, Prywatna sieć, Lub Sieć publiczna.
 3. Pod Firewall Microsoft Defender, Przełącz ustawienie na NA. Jeśli urządzenie jest podłączone do sieci, ustawienia zasad sieci mogą uniemożliwić wykonaniu tych kroków. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem.
 4. Aby go wyłączyć, przełącz ustawienie na Wyłączony. Wyłączenie zapory Microsoft Defender może sprawić, że Twoje urządzenie (i sieć, jeśli masz takie) bardziej podatne na nieautoryzowany dostęp. Jeśli istnieje aplikacja, której trzeba użyć, która jest blokowana, możesz pozwolić jej na zaporę, zamiast wyłączać zaporę ogniową.

Notatka: Jeśli dostaniesz błędy lub ustawienie się nie włączy, możesz użyć narzędzia do rozwiązywania problemów, a następnie spróbuj ponownie.

Jak pozwolić aplikacjom za pośrednictwem zapory w systemie Windows 10

Czasami zapora zablokuje zaufane aplikacje przed dostępem do Internetu, ale Windows 10 ułatwia zmianę ustawień na ręczne zezwolenie na aplikacje za pośrednictwem zapory – oto jak.

14 stycznia 2022

2022-01-18T07: 32: 24-05: 00

Pozwól aplikacji za pośrednictwem zapory w systemie Windows 10

Windows 10 zawiera kilka funkcji bezpieczeństwa, aby chronić urządzenie i dane przed nieautoryzowanym dostępem, złośliwym oprogramowaniem i innymi atakami, w tym potężną wbudowaną zaporą zapory znaną jako Microsoft Defender Firewall.

Chociaż zapora Microsoft Defender wykonuje całkiem niezłą robotę, zarządzając, które aplikacje i funkcje mogą się połączyć za pośrednictwem sieci, czasem może być konieczne zezwolenie na aplikację lub odmówić aplikacji ręcznie.

W tym przewodniku ty’Naucz się kroków, aby umożliwić lub odmówić aplikacji dostępu za pośrednictwem zapory w systemie Windows 10.

Zezwalaj na aplikacje za pośrednictwem zapory w systemie Windows 10

Aby umożliwić aplikację za pośrednictwem zapory systemu Windows 10, użyj tych kroków:

 1. otwarty Bezpieczeństwo systemu Windows.
 2. Kliknij Ochrona zapory i sieci.
 3. Kliknij Pozwól aplikacji za pośrednictwem zapory opcja. Ustawienia zapory ogniowej Centrum Bezpieczeństwa Windows Defender Center
 4. Kliknij Zmień ustawienia przycisk.
 5. Sprawdź aplikację lub funkcję, na którą chcesz zezwolić za pośrednictwem zapory Windows 10. Zezwalaj na aplikacje za pośrednictwem zapory w systemie Windows 10

Szybka wskazówka: Jeśli aplikacja jest’t Na liście kliknij Pozwól innej aplikacji przycisk, aby zlokalizować aplikację, którą chcesz zezwolić.

 • Prywatny – Umożliwia aplikację dostęp do sieci w domu lub pracy.
 • Publiczne – Umożliwia aplikację dostęp do sieci w miejscu publicznym, na przykład w kawiarni.

Po wykonaniu kroków aplikacja będzie miała pełny dostęp do sieci.

Jeśli chcesz zablokować aplikację za pośrednictwem zapory, możesz postępować zgodnie z instrukcjami przedstawionymi powyżej, ale Krok nr. 5, Pamiętaj, aby wyczyścić znacznik wyboru aplikacji lub funkcji, którą chcesz odmówić dostępu do sieci.

Niniejszy przewodnik koncentruje się na zaporze systemu Windows 10, ale jeśli masz inne rozwiązanie bezpieczeństwa, sprawdź swoją stronę internetową wsparcia dostawcy, aby uzyskać szczegółowe instrukcje.

Możemy zdobyć prowizję za zakupy za pomocą naszych linków, aby pomóc w utrzymaniu bezpłatnych treści. Informacje o polityce prywatności.

Wszystkie treści na tej stronie są dostarczane bez gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych. Wykorzystaj wszelkie informacje na własne ryzyko. Zawsze tworzenie kopii zapasowych urządzenia i plików przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian. Informacje o polityce prywatności.

Ponieważ tu jesteś.

Mam małą przysługę, żeby zapytać. Jest to niezależna strona, a wytwarzanie treści wymaga dużo ciężkiej pracy. Chociaż więcej osób czyta Pureinfotech, Wielu używa Adblocker. W ten sposób przychody z reklamy spadają szybko. I w przeciwieństwie do wielu innych witryn, nie ma tutaj czytelników blokujących wypłatę. Więc możesz zobaczyć, dlaczego Twoja pomoc jest potrzebna. Jeśli każdy, kto uzna tę stronę internetową przydatną i pomaga jej wspierać, przyszłość byłaby znacznie bezpieczniejsza. Dziękuję.

powiązane historie

 • Surface Go 3 otrzymuje nowy matowy model czarny
 • Konsole Xbox One oficjalnie zaprzestały