Zapotrzebowanie na moc na Powerwall. Następnie wykonaj następujące kroki:
1. Przejdź do aplikacji mobilnej Tesli lub strony internetowej Tesla.
2. Wybierz system Powerwall z listy urządzeń.
3. Stuknij w menu Ustawienia Powerwall.
4. Poszukaj opcji „restart” i dotknij niej.
5. Poczekaj kilka minut, podczas gdy Powerwall ponownie uruchamia się i wznawia normalne działanie.
6. Po zakończeniu ponownego uruchomienia możesz ponownie włączyć energochłonne obciążenia.
Pytanie 1: Jakie są najlepsze praktyki podczas awarii zasilania z Powerwall?
Podczas awarii prądu ważne jest, aby postępować zgodnie z tymi najlepszymi praktykami za pomocą Powerwall:
– Utrzymuj naładowanie i zsynchronizuj swój powerwall z Układem Słonecznym, aby zmaksymalizować dostępność mocy tworzenia kopii zapasowych.
– Monitoruj poziom energii Powerwall i rozsądnie wykorzystuj energochłonne urządzenia, aby oszczędzać władzy.
– Wyczyść wszelkie przeszkody, takie jak liście lub śnieg, z paneli słonecznych, aby zapewnić optymalną produkcję słoneczną.
– Rozważ umożliwienie Storm Watch na przygotowanie Powerwall na potencjalne przerwy w sieci podczas ekstremalnych wydarzeń pogodowych.
– Pozostań powiadomienie o powiadomieniach o mocy kopii zapasowej w aplikacji Tesli i odpowiednio dostosuj zużycie energii.
Pytanie 2: Jak Powerwall zapewnia moc tworzenia kopii zapasowych podczas awarii siatki?
Kiedy nastąpi awaria zasilania użyteczności, Powerwall natychmiast odłącza się od siatki i przywraca moc zapasową do domu. Dzieje się tak w ułamku sekundy, zapewniając nieprzerwany zasilanie urządzeń. Zdolność Powerwall do naładowania z układu słonecznego pozwala na zapewnienie mocy tworzenia kopii zapasowych, nawet gdy siatka się nie spowalnia. Natomiast tradycyjny układ słoneczny bez powerwall nie jest w stanie funkcjonować podczas przerwy w sieci.
Pytanie 3: W jaki sposób Powerwall koordynuje się z pojazdami Tesli podczas awarii zasilania?
Podczas awarii zasilania Powerwall może koordynować z pojazdami Tesli, aby upewnić się, że ładują się bez przekraczania potrzeb energetycznych i energii. Pozwala to na dalsze ładowanie pojazdu elektrycznego, jednocześnie utrzymując niezbędną moc dla domu.
Pytanie 4: W jaki sposób Powerwall może pomóc w zarządzaniu energią podczas awarii siatki?
Podczas awarii siatki Powerwall może pomóc w zarządzaniu energią poprzez zmniejszenie zużycia energooszczędnych urządzeń, takich jak klimatyzatory, ładowanie samochodu, grzejniki elektryczne i zmywarki do naczyń. Zachowując energię i wykorzystując ją efektywnie, możesz przedłużyć użycie Powerwall podczas awarii i zapewnić dłuższy czas tworzenia kopii zapasowych.
Pytanie 5: Co się stanie, jeśli Powerwall będzie mało energii podczas awarii siatki?
Jeśli poziom energii Powerwall spadnie poniżej 10%, wejdzie w stan rezerwa. W tej sytuacji otrzymasz powiadomienie push w aplikacji mobilnej Tesla. Aby naładować Powerwall, automatycznie będzie próbował czerpać energię z słonecznego co godzinę między 8 rano a 4:00 czasu lokalnego. Jeśli dostępna jest wystarczająca energia słoneczna, Powerwall będzie nadal ładować i zasilać dom.
Pytanie 6: Co powinienem zrobić, jeśli Powerwall przestanie zasilać mój dom podczas przerwy?
Jeśli Twój system Powerwall przestanie zasilać dom, może być w stanie rezerwowym po ukończeniu energii lub napotkaniu powtarzających się przeciążeń. Aby zrestartować Powerwall, wyłącz wszelkie energochłonne obciążenia, aby zmniejszyć zapotrzebowanie na energię. Następnie użyj aplikacji mobilnej lub strony internetowej Tesla, aby uzyskać dostęp do ustawień Powerwall i wybierz opcję „restart”. To zainicjuje proces restartu, po którym Powerwall powinien wznowić normalną operację.
Pytanie 7: Ile mocy może zapewnić każda powerwall podczas awarii siatki?
Każda powerwall może zapewnić do 5 kW mocy ciągłej podczas awarii siatki. Całkowita ocena mocy twoich powerwalls określa połączone zużycie mocy urządzeń, które możesz wykonać kopię zapasową. Tak długo, jak zapotrzebowanie na energię nie przekracza całkowitej oceny energii, Powerwall będzie nadal zapewniać moc tworzenia kopii zapasowych.
Pytanie 8: Powerwall może ładować się od słonecznego podczas przedłużonego awarii?
Jeśli Powerwall nie może pobierać opłaty w oczekiwanym tempie podczas przedłużonej awarii, będzie sygnalizował falownika słonecznego, aby zmniejszyć lub wyłączyć dom, aby chronić dom przed nadmierną produkcją energii. Zwykle dzieje się tak, gdy Powerwall zbliża się do 100% ładunku. Gdy Powerwall będzie miał pojemność do ponownego przyjęcia mocy, będzie on sygnalizował falownik słoneczny do wznowienia mocy wytwarzania, z zastrzeżeniem lokalnych wymagań.
Pytanie 9: Jakie powiadomienia otrzymam podczas awarii zasilania?
Aplikacja Tesli ostrzega Cię o powiadomieniach, jeśli siatka jest niedostępna przez co najmniej pięć minut. Możesz dostosować swoje preferencje powiadomień w ustawieniach aplikacji, w tym otrzymywanie powiadomień o awariach zasilania. Ważne jest, aby upewnić się, że ustawienia urządzenia zezwalają na powiadomienia z aplikacji Tesla.
Pytanie 10: Jak mogę przedłużyć użycie powerwall podczas awarii siatki?
Aby przedłużyć korzystanie z powerwall podczas awarii siatki, możesz zmniejszyć wykorzystanie energooszczędnych urządzeń, takich jak klimatyzatory, ładowanie samochodów, grzejniki elektryczne i zmywarki do naczyń. Zachowując energię, możesz sprawić, by przechowywana moc w Powerwall będzie trwała dłużej i zapewnić, że niezbędne urządzenia nadal odbierają moc.

WiFi nie’? – Tutaj’S co robić

W przypadku sprzętu zewnętrznego tam’S często niewiele możesz zrobić. Jeden klient StarLink w Arizonie odkrył, że jego satelitarny sprzęt internetowy przechodzi do wyłączenia termicznego, jeśli osiągnie temperaturę 122 ° F. 5 Klient był w stanie tymczasowo schłodzić naczynie za pomocą zraszacza, ale było to tylko tymczasowe rozwiązanie.

Najlepsze praktyki podczas przerwy w dostawie prądu

Powerwall wprowadza niezależność energetyczną i bezpieczeństwo, więc życie w domu może kontynuować nieprzerwane podczas awarii siatki. Podczas awarii zasilania Powerwall wyładowuje zapisaną energię, aby zapewnić moc domu. Jeśli jednak Twoja powerwall jest poza siecią, co może stać się dłuższym czasem, możesz zapoznać się z następującymi najlepszymi praktykami, aby wydłużyć czas trwania tworzenia kopii zapasowej podczas przerwy.

Jak Powerwall zapewnia moc tworzenia kopii zapasowych

Kiedy nastąpi awaria zasilania użyteczności, Twoja powerwall natychmiast odłącza się od siatki i przywraca moc zapasową do domu za ułamek sekundy, ponad sto razy szybciej niż typowe generatory rezerwowe. Oznacza to, że twoje urządzenia działają bez przerwy i tam’nie trzeba resetować zegarów. Możesz nawet nie zauważyć, kiedy nastąpi awaria. Dowiedz się więcej o tym, co Powerwall się tworzy tworzenie kopii zapasowych.

Jeśli masz słoneczną, Twoja powerwall może ładować się z układu słonecznego, aby uruchomić dom z słoneczną i powerwall. Tradycyjny układ słoneczny bez powerwall nie działa podczas awarii siatki.

Jeśli wytwarzana zostanie więcej energii słonecznej, niż można go użyć lub przechowywać podczas awarii, Powerwall wyłączy układ słoneczny i włączy go, gdy energię można ponownie użyć.

Powiadomienia o mocy kopii zapasowej

Jeśli siatka była niedostępna przez co najmniej pięć minut, aplikacja Tesla będzie Cię ostrzegać, abyś mógł odpowiednio zarządzać zużyciem energii. Drugie powiadomienie jest wysyłane po przywróceniu zasilania. Aby upewnić się, że otrzymasz ten alarm, przejdź do ‘Ustawienia’ i wybierz ‘Powiadomienia’ W aplikacji Tesla. Możesz ustawić preferencje dotyczące otrzymywania wszystkich powiadomień, w tym przerwy w zasilanie. Upewnij się, że ustawienia urządzenia zezwalają na powiadomienia z aplikacji Tesla. Dowiedz się więcej o różnych zdarzeniach awaryjnych w sieci i sieci oraz oczekiwanych powiadomień push.

Przygotowanie do awarii

Przed potencjalnym awarią rozważ wykonywanie energooszczędnych zajęć, w tym ładowanie samochodu, prowadzenie klimatyzatora lub robienie naczyń i prania.

Storm Watch automatycznie przygotuje system Powerwall do możliwości awarii siatki podczas ekstremalnych wydarzeń pogodowych. Jeśli Twoja powerwall nie jest aktywnie w Storm Watch, możesz również ręcznie zwiększyć procent rezerwatu w aplikacji mobilnej, aby zachować więcej energii w przypadku awarii siatki.

Moc podczas awarii siatki

Każda powerwall może zapewnić do 5 kW mocy ciągłej. Możesz wykonać kopię zapasową dowolnej liczby urządzeń, o ile ich łączne zużycie mocy nie przekracza całkowitej oceny mocy twoich powerwalls.

Rozpoczynając obciążenia z prądem o wysokim odczuciu podczas awarii zasilania, takich jak klimatyzatory i silniki, może przeciążyć powerwall i powodować, że przestaje dostarczać zasilanie do domu. Jeśli tak się stanie, wyłącz te obciążenia, a Powerwall spróbuje ponownie uruchomić w ciągu minuty. W przeciwnym razie rozważ ręczne ponowne uruchomienie powerwall, jak opisano poniżej.

Ładowanie pojazdu

Podczas awarii zasilania Powerwall może koordynować z pojazdami Tesli do ładowania bez przekraczania potrzeb energii i energii w domu.

Zarządzanie energią podczas awarii sieci

Zdarzenia pogodowe powodujące przerwy w dostawie prądu mogą przynieść niepewność siatki, w której awaria może trwać dni, a nie godziny, z niższą produkcją słoneczną. Najlepszym sposobem na rozszerzenie korzystania z powerwall podczas awarii siatki jest zmniejszenie zużycia energooszczędnych urządzeń, takich jak klimatyzatory, ładowanie samochodu, grzejniki elektryczne i zmywarki do naczyń.

Warunki panelu słonecznego

Niektóre warunki pogodowe mogą spowodować zmniejszenie produkcji paneli słonecznych, takich jak osadzanie liści lub śniegu na panelach. Rozważ codzienne sprawdzanie paneli podczas złych warunków pogodowych, aby bezpiecznie usunąć przeszkody.

Produkcja słoneczna podczas przedłużonej awarii

Jeśli Powerwall nie może ładować się w oczekiwanej tempie, będzie sygnalizował falownik słoneczny, aby zmniejszyć lub wyłączyć się, aby chronić dom przed nadmierną wytwarzaną mocą. Zwykle dzieje się tak, gdy Powerwall zbliża się do 100% ładunku. Gdy Powerwall będzie w stanie ponownie zaakceptować energię, falownik słoneczny zostanie sygnalizowany do wyprodukowania i ponownie uruchomi się po okresie kwalifikacji wymaganym przez lokalne wymagania.

Bieganie energii

Jeśli Powerwall pozostało mniej niż 10% energii, wejdzie do stanu rezerwowego i przestanie dostarczać uprawnienia do domu. Jeśli system jest podłączony do Internetu, otrzymasz powiadomienie push w aplikacji mobilnej Tesla, gdy Powerwall wejdzie.

W trybie gotowości i w połączeniu z systemem energii słonecznej, Powerwall automatycznie próbuje ładować się z słonecznego co godzinę między 8 rano a 16:00 czasu lokalnego. Jeśli dostępna jest wystarczająca ilość energii słonecznej do naładowania Powerwall, a jednocześnie napędza dom, to automatyczne ładowanie będzie kontynuowane. Jeśli pozostała energia spadnie o więcej niż 2.5%, Powerwall stanie się nieaktywna i poczekać na następną godzinę, aby ponownie pobierać ładowanie.

Ponowne uruchomienie powerwall

Jeśli system Powerwall przestanie zasilać dom, może być w stanie rezerwowym po uruchomieniu energii lub po powtarzanym przeciążeniu. Jeśli Twój system jest podłączony do Internetu, otrzymasz powiadomienie push, gdy Powerwall wejdzie w gotowość lub napotyka przeciążenia.

Aby zrestartować swoją powerwall, wyłącz wszelkie energochłonne obciążenia, aby zmniejszyć potrzebną energię. Możesz zainicjować restart za pomocą szybkiego przełącznika przełącznika włączania/wyłączania na Powerwall. Jeśli telefon jest sparowany z powerwall i ma połączenie internetowe, możesz również zainicjować restart w następujących krokach:

Krok 1: Wybierać ‘Powerwall nieaktywny’ W Twojej aplikacji Tesli.

Krok 2: Przejrzyj podaną monit, aby zapewnić udany restart i dotknij ‘Uruchom ponownie powerwall.’

Notatka: Próbuj ponownie uruchomić Powerwall, gdy jest wystarczająco wyraźne, słoneczne niebo, aby zasilić dom i ładować powerwall.

Zresetowanie połączenia siatki

Jeśli ręczne restarowanie nie powiodło się w przywróceniu Powerwall online, możesz zresetować cały system, zasilając bramę lub przełącznik tworzenia kopii zapasowych za pomocą przycisku resetowania.

Uwaga: to tylko uruchamia bramę lub przełącznik kopii zapasowej i nie resetuje żadnych ustawień.

Jeśli cykl energii również się nie powiedzie, prawdopodobnie nie ma wystarczającej energii, aby uruchomić powerwall, i będziesz musiał poczekać na powrót połączenia siatki, aby przywrócić Powerwall z powrotem do Internetu.

Monitorowanie lokalne

Aplikacja Tesli może nie mieć najnowszych danych monitorowania, jeśli internet i komórkowe spadną. Jeśli tak się stanie, możesz wyświetlić swój przepływ i poziom ładowania Powerwall, łącząc się z bramą lub powerwall, aby monitorować system lokalnie z przeglądarki internetowej w sieci lokalnej.

Notatka: Aby utrzymać połączenie z bramą w celu monitorowania, musisz zostawić przełącznik Powerwall w pozycji ON.

Systemy dotknięte klęską żywiołową lub zdarzeniem siły MAJEURE

Zdarzenie siły Majere może obejmować klęski żywiołowe, takie jak huragany, powodzie, trzęsienia ziemi, pożary i strajki błyskawiczne. Dowiedz się więcej o tym, co robić po zdarzeniu siły Majere, jeśli dotknął twój system.

WiFi nie’t Pracuj po przerwie zasilania? – Tutaj’S co robić!

Kevin Wood Hours

Zaktualizowano 17 stycznia 2023

WiFi nie działa po przerwie zasilania

WiFi nie’t pracuj po przerwie zasilania, a ty’Zastanawiam się, dlaczego?

Prosto, możemy powiedzieć, że Wi -Fi faktycznie działa. Istnieje różnica między nieporadującym Wi-Fi a Wi-Fi, która nie otrzymuje Internetu.

Kiedy użytkownik jest w stanie połączyć się z Wi -Fi, WIFI działa, dlatego nie ma Internetu.

Pozwalać’S Dowiedz się więcej!

Kiedy łączysz się z Wi -Fi po przerwie zasilania i widzisz błąd, który mówi “brak połączenia z internetem”, Nie ma danych wysyłanych z serwera DNS. Może to oznaczać problem routera, brak Internetu od dostawcy lub problem z siecią lokalną, który można rozwiązać.

Pozwalać’s Dain Dowiedz się, jakie są najbardziej wydajne rozwiązania, gdy nie ma Wi -Fi po przerwie!

Jak naprawić Wi -Fi po przerwie?

Rozwiązanie jest proste.

Najpierw musimy zrozumieć, skąd pochodzi problem, zajmując się każdą możliwością, a następnie podejmując niezbędne działania przeciwko problemowi.

W tym zestawie myśli zalecono nie pomijanie żadnego z poniższych rozwiązań!

Pozwalać’s wskocz w prawo!

Rozwiązanie nr 1 wypróbuj na wielu urządzeniach!

Czasami problem ze połączeniem Wi -Fi może nie być powiązany z routerem’LL musi przetestować łączenie się z tym konkretnym Wi -Fi za pomocą innego urządzenia.

Weź smartfon i sprawdź, czy możesz połączyć się i surfować online!

W przypadku, gdy Wi -Fi nie jest możliwe do uosobienia lub nie ma Internetu na więcej niż jednym urządzeniu, wiemy teraz, że problem jest powiązany z routerem/modemem sieciowym, więc my’LL zmieni naszą uwagę w tym kierunku.

Wskazówka: Możesz użyć komputera, laptopa, tabletu lub dowolnego urządzenia, które może połączyć się z Wi -Fi.

Rozwiązanie #2 Hard Reset the Router

Następną i najczęściej stosowaną metodą przeciwko problemom Wi -Fi/Internetu po przerwie zasilania jest zasilanie cyklu/twardego resetowania routera sieciowego.

Operacja jest prosta!

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby mocno zresetować router sieciowy:

 1. Z tyłu routera powinna istnieć Przycisk zasilania.
 2. Naciśnij przycisk zasilania raz do Wyłącz router/modem.
 3. Odłącz urządzenie od przynajmniej wylotu ściany 60 sekund.
 4. Ponownie podłącz urządzenie z źródłem zasilania.
 5. Poczekaj na dodatkowy 60 sekund aby Wi -Fi przyszedł do trybu online.

Po zakończeniu twardego resetowania sprawdź, czy na Wi -Fi będzie Internet.

W przypadku, gdy problem jest trwały, niech’S Dowiedz się, co jeszcze może zapobiec działaniu sieci.

Rozwiązanie #3 Sprawdź serwer DNS!

Istnieje łatwy sposób na sprawdzenie, czy Twój dostawca Internetu wysyła Internet do routera.

Kiedy usługodawca znajduje się w pobliżu Twojej okolicy, oznacza to, że doświadczyli również awarii zasilania.

W tym zestawie myśli ISP może potrzebować trochę czasu na przywrócenie Internetu.

Jednak, aby z pewnością wiedzieć, wykonaj poniższe kroki:

 1. Podłącz komputer stacjonarny Windows do router’S Wifi lub przez kabel Ethernet.
 2. Sprawdź, czy na Wi -Fi nie ma Internetu.
 3. Kliknij kliknięcie na Ikona Internetu/WiFi na Taca paska zadań.
 4. Wybierać Rozwiązywanie problemów.
 5. Poczekaj, aż narzędzie automatycznie wykryje problemy.

Istnieją tutaj dwie możliwości. Narzędzie sieciowe albo rozpozna problem i rozwiąże możliwy konflikt IP, albo po prostu powiedz “Serwer DNS nie odpowiada”.

W przypadku, gdy zobaczysz tę wiadomość, wiedziałbyś, że problem pochodzi z dostawcy usług internetowych i po prostu musisz poczekać.

Notatka: W przypadku, gdy zobaczysz jakikolwiek inny komunikat o błędzie, kontynuuj następne rozwiązanie!

Rozwiązanie #4 Zmień źródło zasilania

W niektórych rzadkich przypadkach problem Wi -Fi po przerwie zasilania pochodzi z wylotu ściennego.

.

W tym względzie są dwie opcje, które możesz spróbować!

 • Możesz poczekać, aż energia elektryczna w pełni przywróci
 • Zmień źródło zasilania i usuń wszelkie paski zasilania

Możesz od razu zmienić źródło zasilania i przetestować, czy to pomoże, ale jeśli energia elektryczna jest słaba czy wahała, Wi -Fi może nie działać tak dobrze.

Wskazówka: Przetestuj siłę prądu, włączając lampę i sprawdzając, czy światło jest słabe, czy z pełną pojemnością.

Rozwiązanie #5 Zmień kanał Wi -Fi

Awaria zasilania działa jak ponowne uruchomienie całego sprzętu sieciowego, a czasem Wi -Fi może znajdować się w innym kanale Wi -Fi niż wcześniej.

Pod tym względem ty’Muszę wejść do routera’S panel sterowania i przełącz między kanałami, aż powróci WiFi/Internet!

Aby wejść do routera’S panel sterowania wykonaj poniższe czynności:

 1. Podłącz komputer Windows do routera za pomocą kabla Wi -Fi/Ethernet.
 2. Na komputerze otwórz Menu Start.
 3. Typ “CMD” i otwórz Wiersz polecenia Jako Administrator.
 4. Typ “ipconfig” i naciśnij EntePrzycisk r.
 5. Skopiuj Domyślny adres IP bramy.
 6. Otwórz przeglądarkę internetową i wklej skopiowany adres IP.
 7. Użyj administratora/administratora lub hasła, aby zalogować się.
 8. Stamtąd idź do Zaawansowane ustawienia bezprzewodowe.
 9. Wybierz 2.4 GHz lub Wi -Fi 5 GHz do konfiguracji.
 10. Przełącz kanał WiFi na inny i naciśnij Ratować.

Zapraszam do testowania wielu kanałów Wi -Fi, dopóki nie zaczniesz odbierać Internetu w sieci!

Notatka: Jesteś skończony’T nie trzeba ponownie uruchomić routera, aby zmiany weszły.

Rozwiązanie #6 Płucz DNS (RESET IP)

W przypadku, gdy Wi -Fi nie działało po przerwie zasilania, nawet po wszystkich poprzednich rozwiązaniach problem jest najprawdopodobniej związany z konfliktem IP po twojej stronie.

Aby rozwiązać problem, wykonaj kroki z rozwiązania nr 4, aby wprowadzić wiersz polecenia.

Stamtąd wykonaj poniższe kroki:

 1. W CMD Write “ipconfig/flushdns”.
 2. Naciśnij przycisk Enter.
 3. Po tym typu “ipconfig/rejestrdns”.
 4. Następny “ipconfig/wydanie” > “ipconfig/odnowienie”.

Ponadto powinieneś otworzyć Panel sterowania > Centrum sieci i udostępniania > Zmień ustawienia adaptera.

Stamtąd kliknij prawym przyciskiem myszy swoje połączenie ehteret i wybierz Wyłączyć A po kilku sekundach kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Włączać.

Notatka: Jeśli podpowiedź ostrzegawcza “Konflikt IP” pojawia się, problem z Wi -Fi zniknie!

Rozwiązanie nr 7 Resetuj router/modem

Jest to najpotężniejsza i drastyczna miara w stosunku do problemu Wi -Fi po przerwie.

Reset fabryczny przywróci wszystkie ustawienia routera do domyślnego i prawdopodobnie rozwiąże wszelkie wewnętrzne problemy związane z oprogramowaniem.

Wskazówka: Poczekaj co najmniej kilka godzin po przerwie zasilania przed zresetowaniem routera!

W przypadku, gdy’Ponownie pewnie i chcę kontynuować reset tutaj’pokazywać:

 1. Upewnij się, że twój router jest włączone.
 2. Z tyłu urządzenia znajduje się przycisk reset, Znajduje się w dziurce.
 3. Chwyć Ostry i cienki obiekt które mogą dotrzeć do otworu resetowania.
 4. Przytrzymaj przycisk resetowania 10 sekund.
 5. Twój router będzie Resetowanie.

Reset zwykle zajmuje około 5 minut, ale w niektórych przypadkach może to potrwać więcej.

Bądź cierpliwy i pozwól resetować zakończyć przed włączeniem/wyłączaniem routera.

WiFi nie’t Pracuj po przerwie zasilania – co’s następny?

W przypadku, gdy’Próbowałem wszystkiego w tym przewodniku, ale Wi -Fi nie do końca działa, teraz kilka godzin po awarii zasilania’czas, aby zadzwonić do usługodawcy.

Może coś poszło nie tak w instalacji lub usługodawcy internetowe nie dostarcza danych sieciowych do Twojego sprzętu.

Pamiętaj, aby podzielić się tym, co ty’Próbowałem już w tym przewodniku, aby zaoszczędzić czas!

Przy odrobinie szczęścia problem okazałby się niewielkim problemem, który można rozwiązać w mgnieniu oka, a ty’LL Otrzymuj instrukcje, co dalej.

Należy pamiętać, że awaria zasilania mogła uszkodzić router/modem nieodparty, więc bądź przygotowany na najgorsze!

Alarm: Twój router nie działa, gdy ikony LED nie migoczą!

Szybkie podsumowanie:

Stąd Wi -Fi nie działa po przerwie zasilania, ponieważ źródło’S Elektryczność jest zmienia się lub dlatego, że nie ma połączenia z serwerem DNS. Rozwiązanie obejmuje ponowne uruchomienie sprzętu sieciowego, zmianę kanału Wi -Fi i spłukiwanie DNS.

Końcowe przemyślenia:

Cóż, tutaj’nauczyłem się, dlaczego wifi nie’t pracować po przerwie zasilania i jakie są najszybsze i najbardziej skuteczne rozwiązania.

W przypadku trwałego problemu, Don’nie zapomnij, że twój dostawca usług internetowych odgrywa istotną rolę w tym, czy ty’Otrzymuj Internet, czy nie. Pamiętaj, aby skontaktować się!

Mamy nadzieję, że ten post był pomocny i dla bardziej odpowiednich przewodników, sprawdź nasz blog techniczny!

Kevin ma ponad pięć lat doświadczenia w pracy w różnych startupach technologicznych i zapewnianiu rozwiązań technicznych. Przyczynił się do wielu publikacji technicznych i stron internetowych.

Czy pogoda wpływa na prędkości połączenia internetowego?

Pogoda może negatywnie wpłynąć na twoje połączenie internetowe na kilka sposobów, w zależności od rodzaju połączenia, w tym powodowania wolniejszych prędkości i całkowitej przerwy.

Większość z nas miała do czynienia z przerwami naszych narzędzi od pogody. Czy to’jest awarią zasilania od uderzenia pioruna lub przerwy w wodzie po powodzie, to’nigdy nie jest zabawne. Wyjście z siecią Wi-Fi może być dużym problemem, zwłaszcza jeśli pracujesz w domu, więc niech niech to’S przyjrzyj się bliżej, w jaki sposób pogoda może wpłynąć na Twój Internet.

Potrzebujesz bardziej niezawodnego dostawcy Internetu? Zobacz, jakie inne opcje internetowe są dostępne w Twojej okolicy. W międzyczasie sprawdź nasz przewodnik po rozwiązywaniu problemów z połączeniem internetowym, aby dowiedzieć się, jak wrócić do Internetu.

Skocz do:

Jak pogoda wpływa na różne połączenia

Połączenia bezprzewodowe, nawet bardzo szybkie, są najbardziej dotknięte pogodą. Zjawiska pogodowe, takie jak deszcz i śnieg mogą bezpośrednio zakłócać sygnały bezprzewodowe. Połączenia przewodowe są dość odporne na złą pogodę, chociaż przerwy w zasilanie stanowią problem dla wszystkich rodzajów połączeń. Sygnały satelitarne przemieszczają się najdalej w atmosferze i wymagają sprzętu zewnętrznego, co czyni je szczególnie podatnymi na problemy pogodowe.

Internet został zbudowany jako niezwykle odporny. Oznacza to, że nawet jeśli zdarzenia pogodowe fizycznie uszkadzają kable, anteny lub inną infrastrukturę, wszelkie przerwy w serwisie są zwykle ograniczone, a uszkodzenie można szybko naprawić lub ominąć. Jeśli wystąpią zakłócenia w usłudze internetowej przez dłuższe niż kilka godzin, powinieneś skontaktować się z dostawcą usług internetowych.

Pro wskazówka:

Jeśli ty’Radzenie sobie z niewyjaśnionymi problemami z połączeniem internetowym, dobrym miejscem do rozpoczęcia są nasze poręczne przewodniki rozwiązywania problemów.

Burze i Twój internet

Zdecydowanie najczęstszym i bezpośrednim sposobem, w jaki pogoda wpływa na nasze połączenia internetowe, jest to, że burze powodują lokalne przerwy zasilania.

Kiedy tutaj’jest awarią zasilania w Twojej okolicy, ale nie tylko wyłącza sprzęt w domu, ale także nokaut innej ważnej infrastruktury internetowej w pobliżu domu. Oznacza to, że nawet jeśli miałeś generator do zasilania komputera i sieci domowej, prawdopodobnie nadal możesz nie’T Połącz się z Internetem.

Jednym wyjątkiem jest DSL Internet, który przesyła swój sygnał na miedziane linie telefoniczne. Ci z nas, którzy pamiętają (lub nadal mają) telefony stacjonarne wiedzą, że nawet jeśli energia się skończy, telefon nadal działał.

Oznacza to również, że dopóki masz baterię do utrzymania działalności routera i komputera, Internet DSL może nadal działać bez prądu, podobnie jak telefon stacjonarny. 1

Deszcz i Twój Internet

Oprócz przyczyniania się do przerwy w dostawie prądu, deszcz może zakłócać bezprzewodowe połączenia internetowe w zjawisku znanym jako zanik. 2

Ciekła woda ma szerokie spektrum absorpcji w długości fali mikrofalowej (tak działają piekarniki mikrofalowe). 3 Większość sygnałów satelitarnych, stałych, Wi-Fi i 5G wpada w te częstotliwości, co oznacza, że ​​jeśli tam jest’deszcz lub chmury między nadajnikiem a odbiornikiem, część sygnału zostanie wchłonięta. Krople wody mogą również rozpraszać sygnał, jeśli częstotliwość sygnału i wielkość kropelek pasują we właściwy sposób.

Deszcz Fade stanowi znaczne wyzwanie dla wdrażania nowych technologii, takich jak milimetrowa fave 5G na obszarach tropikalnych. Na szczęście opracowywane są również nowe środki zaradcze w celu złagodzenia tych efektów na sygnały bezprzewodowe. 4

Śnieg, lód i Twój internet

Zimna pogoda może wpływać na połączenia internetowe na kilka sposobów. Cząsteczki śniegu i lodu w powietrzu mogą przyczynić się do zanikania deszczu, ale stanowią również dodatkowy problem dla bezprzewodowego Internetu, ponieważ śnieg może gromadzić się na antenach. Jest to szczególnie problematyczne dla satelitarnych klientów internetowych, ponieważ danie satelitarne jest świetnym kształtem łapania dużych ilości śniegu.

Jeśli śnieg naczynia na naczyniu, musisz go usunąć. Jeśli twoje danie jest łatwo dostępne, można to zrobić ręką lub szczotką. Jeśli nie, najbezpieczniejszym sposobem na to jest stanie na ziemi lub innej płaskiej, stabilnej powierzchni i delikatne odrzucanie śniegu miotłą lub innym narzędziem z długim uchwytem.

Jeśli mieszkasz w obszarze, w którym gromadzenie się śniegu jest konsekwentnym problemem, to’Lepiej zapobiegać to przykrywce lub grzejniku do naczynia.

Silne wiatry i Twój internet

Wiatry o dużej prędkości mogą uszkodzić infrastrukturę i powodować przerwy zasilania. Ale dla satelitarnych użytkowników Internetu mogą również wyeliminować danie z wyrównania.

Jeśli podejrzewasz, że twoje danie satelitarne jest poza wyrównaniem, pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić, jest skontaktowanie się z dostawcą’S Obsługa klienta. Będą albo przeprowadzić kroki, aby rozwiązać problem, albo wyśle ​​technika, aby pomóc naprawić.

Ekstremalne ciepło i Twój internet

Sprzęt elektroniczny, taki jak routery i komputery, muszą zachować chłód, aby odpowiednio funkcjonować, więc ekstremalne temperatury mogą powodować przegrzanie i przerywanie sieci Wi-Fi Home.

W przypadku sprzętu wewnętrznego można zwykle unikać przegrzania, przenosząc router do chłodniejszej lokalizacji. Utrzymuj sprzęt sieciowy z dala od bezpośredniego światła słonecznego i upewnij się, że to’s w dobrze wentylowanym obszarze, a nie w małej szafie lub szafce. Upewnij się również, że wybierzesz miejsce na router, w którym nadal będziesz utrzymywać silny sygnał Wi-Fi.

W przypadku sprzętu zewnętrznego tam’S często niewiele możesz zrobić. Jeden klient StarLink w Arizonie odkrył, że jego satelitarny sprzęt internetowy przechodzi do wyłączenia termicznego, jeśli osiągnie temperaturę 122 ° F. 5 Klient był w stanie tymczasowo schłodzić naczynie za pomocą zraszacza, ale było to tylko tymczasowe rozwiązanie.

Procesory i inne elementy elektroniczne znajdujące się na drukowanych płytkach obwodów można łatwo uszkodzić przez ciepło. Większość urządzeń, podobnie jak danie Starlink, zostanie zamknięta, zanim ich elektronika będzie uszkodzona przez ciepło. Ale w wątpliwości, to’jest dobrym pomysłem, aby zamknąć sprzęt, jeśli’S staje się zbyt gorący.

Huragany i Twój internet

Nawet jeśli mieszkasz z dala od obszarów, które są podatne na huragany, te gwiazdy mogą nadal powodować problemy dla Twojego doświadczenia online. W 2012 r. Huragan Sandy uderzył wybrzeżem Nowej Anglii, odrzucając infrastrukturę energetyczną i internetową, powodując przerwy w Nowym Jorku i New Jersey.

Ludzie po drugiej stronie kraju’Muszę się martwić o przerwy, ale mogło odkryć, że wiele stron internetowych takich jak Huffington Post, BuzzFeed, I Gizmodo nie były już online. Chociaż zdecentralizowany charakter Internetu oznacza, że ​​informacje można łatwo przekierować, aby uniknąć uszkodzonych obszarów – nawet uszkodzonych obszarów tak dużych jak ten spowodowany przez huragan Sandy – to nie’t Pomoc, jeśli wszystkie centra danych są w dotkniętym obszarze. 6

Centra danych, które hostują ważne części Internetu, zawsze mają generatory tworzenia kopii zapasowych i inne środki w celu zapewnienia działalności, nawet w przypadku klęsk żywiołowych. Niestety, ogromne zdarzenia pogodowe, takie jak huragany, mogą powodować więcej szkód niż można naprawić przed wyczerpaniem paliwa. W ten sposób huragany mogą wpływać na użytkowników Internetu na całym świecie.

Dobra pogoda i Twój internet

Z pewnością dzień z czystym słonecznym niebo’Muszę martwić się o zrujnowanie pogody naszego połączenia internetowego, prawda? Cóż, dla większości z nas tak. Ale po raz kolejny internet jest wyjątkiem. Przez kilka dni każdej wiosny i jesieni (jeśli ty’RE na półkuli północnej) satelita, z którym się łączysz. 7

Co ciekawe, konstelacje satelitarne o niskiej ziemi (LEO), takie jak Starlink Don’cierpię na ten problem. Tradycyjny satelitarny Internet korzysta z satelitów geostacyjnych, które pozostają w tej samej pozycji na niebie. Wskazujesz swoje danie bezpośrednio na ten jeden satelita. Konstelacje Leo składają się z wielu mniejszych satelitów, które nieustannie poruszają się po niebie, co oznacza, że ​​tam tam’nigdy nie pora roku, w której idealnie ustawiają się na słońcu.

Czy Twoje obecne połączenie internetowe ma zbyt wiele awarii? Zobacz, którzy inni dostawcy oferują usługi w Twojej okolicy.

Rozwiązywanie problemów pogodowych

W większości przypadków przerwy związane z pogodą są poza twoją kontrolą. Najczęściej wiążą się z uszkodzeniem infrastruktury sieciowej, która wpływa na większość lub wszystkie osoby mieszkające w Twojej okolicy. Mimo to jest kilka rzeczy, które możesz zrobić, aby się upewnić.

Sprawdź awarie

To’jest dość oczywiste, gdy Internet’S z powodu zaciemnienia w Twojej okolicy (odkąd wygrały twoje światła’T. Jeśli światła są włączone, ale Internet’S nadal nie działa, sprawdź, czy istnieje awaria, dzwoniąc do dostawcy lub sprawdzając witrynę taką jak detektor Down w telefonie.

Sprawdź uszkodzenie swojego sprzętu

Jezeli tam’S nie zgłoszona awaria w Twojej okolicy, spójrz na zewnątrz w pobliżu domu, aby uszkodzić sprzęt na Twojej nieruchomości. Jest to najczęstsze dla klientów satelitarnych, których potrawy można znokautować z wyrównania przez silne wiatry. Ale nawet przewodowe klienci mogą mieć przecięcie połączeń, jeśli oddział spadnie na kabel działający z pobliskiego słupa użyteczności publicznej.

Nigdy nie zbliżaj się do upadłego kabla, nawet jeśli go zakładasz’S nie jest linia elektryczna. Zadzwoń do lokalnego dostawcy użyteczności publicznej lub dostawcy usług internetowych (ISP), jeśli zauważysz uszkodzenie kabli lub słupów użyteczności publicznej w pobliżu domu. Niezłaganego satelity można często dostosować, jeśli’jest łatwo dostępny, ale każdy uszkodzony sprzęt powinien zostać zgłoszony do twojego dostawcy usług internetowych tak szybko, jak to możliwe.

Sprawdź inne problemy

Jeśli w Twojej okolicy nie ma żadnych awarii i nie ma oczywistych uszkodzeń sprzętu w pobliżu domu, Twoje problemy z Internetem mogą mieć znacznie prostsze rozwiązanie, takie jak resetowanie routera Wi-Fi. Śledź nasz poręczny przewodnik po rozwiązywaniu problemów z połączeniem internetowym, aby sprawdzić, czy możesz ponownie uruchomić połączenie.

Źródła

 1. Jon Brodkin, Ars Technica, “Jak Verizon pozwala rozkładać sieć miedzi, aby zmusić klientów telefonicznych do światłowodu,” 14 sierpnia 2014. Dostęp 4 listopada 2021.
 2. Satomy, “Co to jest satelitarne link VSAT zanik?” 17 października 2017. Dostęp 4 listopada 2021.
 3. Udo Kaatze, Ralph Behrends i Reinhard Pottel, “Fluktuacje sieci wodoru i spektrometria dielektryczna cieczy,” Journal of Noncrystalline Solids. Lipiec 2002. Dostęp 4 listopada 2021.
 4. Kesavan Ulaganathen, Tharek Adbul Rahman, MD. Rafiqul Islam i Noun Abdul Malek, “Technika łagodzenia zanikania deszczu przy użyciu metody różnorodności częstotliwości,” 2015 IEEE 12. Międzynarodowa konferencja Malezji na temat komunikacji (MICC). Listopad 2015. Dostęp 4 listopada 2021.
 5. Jon Brodkin, Ars Technica, “Dania do gwiezdnych “Zamknięcie termiczne” Gdy uderzą 122 ° Fahrenheita,” 15 czerwca 2021. Dostęp 4 listopada 2021.
 6. Jon Brodkin, Ars Technica, “Huragan Sandy przechodzi centra danych w trybie offline z powodzią, przerwy w dostawie prądu,” 30 października 2012. Dostęp 4 listopada 2021.
 7. Usługi nadawcze Shaw, “Transit słoneczny,” Dostęp 4 listopada 2021.

Peter Christiansen pisze o satelitarnym Internecie, łączności wiejskich, transmisji na żywo i kontroli rodzicielskiej dla HighspeedInternet.com. Peter posiada doktorat w dziedzinie komunikacji z University of Utah i pracuje w technologii od ponad 15 lat jako programista komputerowy, twórca gier, filmowiec i pisarz. Jego pisanie zostało pochwalone przez sklepy takie jak Wired, Digital Humanities Now i nowy mąż stanu.

Cara Haynes edytuje i pisze w przestrzeni cyfrowej od siedmiu lat, a ona edytowała wszystkie rzeczy w Internecie dla HighspeedInternet.com przez pięć lat. Ukończyła tytuł licencjata w języku angielskim i małoletni w edycji na Uniwersytecie Brigham Young. Kiedy nie edytuje, sprawia, że ​​technologia jest dostępna poprzez swoje niezależne pisanie dla marek takich jak Pluralsight. Uważa, że ​​nikt nie powinien czuć się zagubiony w krainie internetowej i że dobre połączenie internetowe znacznie rozszerza twoje życie.

Poproś o naprawę światła ulicznego

Monitoruj zużycie energii w Chattanooga, Tennessee

Jeśli widzisz światło uliczne wymagające naprawy lub wymiany, zgłoś je poniżej. Utrzymujemy wszystkie światła uliczne w naszym obszarze serwisowym dla gmin, którym służymy.

Zgłoś awarię

Zgłoś awarię światła ulicznego

Dziękuję!

Twój raport został złożony i zostanie natychmiast sprawdzony.

Ups

Z prośbą stało się coś złego. Spróbuj ponownie później

Wskazówki dotyczące awarii i bezpieczeństwa

Wszyscy polegamy codziennie od energii elektrycznej i bardzo tęsknimy za awarią. Więc to’Dobrze wiedzieć, jak bezpiecznie zasilać nasze życie – nawet podczas burzy.

Gotowość do burzy

Tam’nie ma lepszego czasu na przygotowanie się do potencjalnie niebezpiecznych wydarzeń pogodowych niż teraz.

Generatory

Podczas awarii zasilania generator może pomóc w powrocie do normy, gdy jest używany bezpiecznie.

Bezpieczeństwo żywności

Kabra jest źle szybciej podczas przerwy w dostawie prądu. Dowiedz się, co wyrzucam – i kiedy.

Mike Weaver, pracownicy EPB, pracuje na części inteligentnej infrastruktury sieci, aby utrzymać optymalną funkcjonalność

Bezpieczeństwo elektryczne

Energia elektryczna znacznie poprawia nasze codzienne życie, więc’jest ważne, aby wiedzieć, jak zachować bezpieczeństwo w pobliżu.

Powalone linie energetyczne

Zawsze zakładaj, że upadła linia energetyczna jest na żywo, więc dowiedz się, co zrobić, aby uniknąć niebezpieczeństwa.

Identyfikacja pracownika EPB

Wiedz, jak rozpoznać przedstawiciela EPB w celu zapewnienia bezpiecznej, niezawodnej usługi.

Często Zadawane Pytania

FAQ

Rozwiń wszystkie | Zwinąć wszystkie

Jak zgłosić awarię?

Dwa najłatwiejsze sposoby zgłoszenia awarii znajdują się na tej stronie za pomocą powyższego formularza lub na smartfonie za pomocą bezpłatnej aplikacji MYEPB. Możesz również skontaktować się z nami czatem online, e -mailem lub telefonem w dowolnym czasie lub w nocy, aby zgłosić awarię.

Dlaczego nie’t moją moc została przywrócona?

Przywracanie mocy jest naszym priorytetem numer jeden. Prosimy, abyś był cierpliwy. My’ponownie ciężko pracować, aby jak najszybciej przywrócić siłę wszystkich. Możesz śledzić uzupełnienia awarii, zgłaszać awarię, a więcej w bezpłatnej aplikacji MyEpb.

Jak długo zajmie przywrócenie mojej mocy?

To zależy od tego, co spowodowało awarię i ile obszarów dotknęło. Dzięki naszej inteligentnej siatce, wiele awarii można przywrócić w czasie rzeczywistym, bez interwencji człowieka.

Czasami jednak jest tak duże uszkodzenie linii energetycznych i sprzętu, że będziemy musieli ocenić je na miejscu i zadzwonić do odpowiednich załóg Lineman, aby naprawić to ręcznie. W takich przypadkach będziemy ciężko pracować, aby jak najszybciej przywrócić twoją moc. Możesz zgłosić awarię, śledzić uzupełnienia awarii, a więcej w bezpłatnej aplikacji MyEpb.

Jak mogę zobaczyć postęp mojej przywracania mocy?

Możesz śledzić uzupełnienia awarii w swojej okolicy, zgłaszać awarię i więcej w bezpłatnej aplikacji MyEpb.

Czy zostanę obciążony elektrycznością w czasie, gdy moja zasilanie jest poza?

NIE. Twój koszt energii elektrycznej zależy od domu lub firmy’ Czytanie liczników mocy co miesiąc. Jeśli na Twój adres nie jest dostarczany, podobnie jak podczas awarii, miernik automatycznie zatrzymuje się, aż moc zostanie przywrócona. Kiedy twój licznik nie jest’t działając, w tym czasie nie ma użycia mocy.

Czy istnieje aplikacja, która pokazuje moje zużycie energii elektrycznej?

Tak. Wystarczy pobrać bezpłatną aplikację MYEPB z App Store na dowolne urządzenie mobilne. Zaloguj się, aby zgłosić awarię, nadążaj za przywracaniem mocy w Twojej okolicy, zobacz swoje obecne użycie; i zobacz swoją historię użytkowania w dzień, tydzień, miesiąc i rok. Pobierz MyEPB teraz.

Co robi aplikacja MyPB?

W przypadku awarii umożliwia zgłoszenie awarii na smartfonie, a następnie śledzenie przywracania energii w Twojej okolicy. MyEPB pomaga również nadążyć za zużyciem energii w domu w czasie rzeczywistym, abyś mógł wprowadzić korekty swoich nawyków użytkowania, aby lepiej zarządzać kosztami energii.

Zaloguj się i zobacz swoje obecne wykorzystanie; Twoja historia użytkowania od dnia, tygodnia, miesiąca i roku. Pobierz MyEPB teraz.

Jak przywrócona jest moc do mojego domu?

Przywracanie mocy jest naszym priorytetem numer jeden. Inteligentna siatka wykonuje wyjątkową pracę polegającą na natychmiastowym przywracaniu mocy i zapobieganiu potencjalnym awariom, ale czasami występują przerwy. Jednak gdy inteligentny system siatki zostanie zakłócony przez powalone drzewa i linie energetyczne i nieudany sprzęt, musimy wysłać załogi liniowców, aby ręcznie przywrócić twoją moc.

Kiedy zamierzasz naprawić powalone linie energetyczne i słupy w mojej okolicy?

W obszarach, w których załogi muszą ręcznie naprawić sprzęt, koncentrujemy się na początkowych wysiłkach na naprawy, które przywrócą moc największej liczbie osób w najkrótszym czasie. Naciskamy również na niezbędne usługi społeczne, takie jak szpitale, służby ratunkowe i bezpieczeństwo publiczne. Proszę, bądź cierpliwy, a my przywrócimy Twoją usługę tak szybko, jak to możliwe.

Dlaczego moje światła czasami mrugają podczas burzy?

Kiedy mrugają światła, prawdopodobnie jest to inteligentna moc przekierowania siatki do Twojej lokalizacji, aby zapobiec awarii zasilania. Inteligentne przełączniki natychmiast wykrywają awarię na Twojej nieruchomości i dostarczają zasilanie z oddzielnego źródła zasilania. Dowiedz się więcej o inteligentnej siatce w bezpłatnej aplikacji MyEPB, wybierając „O inteligentnym siatce” na ekranie głównym. Pobierz MyEPB teraz.

Jaka jest inteligentna siatka?

Smart Grid składa się z tysięcy komputerów, czujników i przełączników przechwytywania i dostarczania informacji o dostarczaniu mocy w sieci optycznej o długości 8 000 mil. Ten zautomatyzowany, samowystarczalny system ma moc proaktywnie identyfikowania potencjalnych problemów i automatycznie przekierowują energię elektryczną wokół obszarów problemowych w ciągu kilku sekund.

Co robi inteligentna siatka?

Kiedy wystąpią zakłócenia mocy, EPB Smart Grid wskakuje do akcji. Jego zautomatyzowany, intuicyjny projekt monitoruje dostawę mocy i przekracza go wokół obszarów problemów w ciągu kilku sekund. Korzystasz z drastycznie zmniejszonych awarii, maksymalnego czasu pracy i zwiększonej wydajności.

W jaki sposób inteligentna siatka pomaga mojej mocy pozostać włączona?

Tysiące komputerów, czujników i przełączników przechwytują i dostarczają informacje o dostarczaniu energii w sieci optycznej o długości 8000 mil. Ten zautomatyzowany, samowystarczalny system ma moc proaktywnie identyfikowania potencjalnych problemów i automatycznie przekierowują energię elektryczną wokół obszarów problemowych w ciągu kilku sekund.

Czy powinienem to zgłosić światło uliczne’s out?

Tak. Utrzymujemy lampki uliczne dla niektórych gmin, którym służymy. Zgłaszanie Broken Street Lights nie tylko pomaga nam wydajniej wykonywać ten obowiązek, ale także pomaga utrzymać bezpieczniejsze ulice w naszej społeczności. Aby zgłosić zepsute światło uliczne, skontaktuj się z nami czatem online, e -mailem lub telefonem.

Jak to zgłosić światło uliczne’s out?

Możesz użyć formularza na tej stronie, aby zgłosić awarię światła ulicznego lub skontaktować się z nami przez czat online, e -mail lub telefon w dowolnym czasie lub w nocy. Dzięki za pomoc!