Czy Webroot pracuje na Chrome?

Streszczenie

Oprogramowanie antywirusowe Webroot jest kompatybilny z Google Chrome i zapewnia ochronę przed zagrożeniami online. Może być zainstalowany jako rozszerzenie w Chrome i oferuje skanowanie w czasie rzeczywistym, blokowanie złośliwych stron internetowych i innych funkcji bezpieczeństwa.

Kluczowe punkty:

 1. Webroot Antivirus jest kompatybilny z Google Chrome.
 2. Można go zainstalować jako rozszerzenie w przeglądarce Chrome.
 3. Webroot zapewnia skanowanie w czasie rzeczywistym i ochronę przed zagrożeniami online.
 4. Oprogramowanie blokuje złośliwe strony internetowe i zapobiega złośliwym oprogramowaniu.
 5. Webroot oferuje dodatkowe funkcje bezpieczeństwa, takie jak zarządzanie hasłem i ochrona tożsamości.
 6. Użytkownicy mogą dostosowywać opcje skanowania i planować regularne skany.
 7. Oprogramowanie antywirusowe ma przyjazny dla użytkownika interfejs i łatwy proces konfiguracji.
 8. Webroot zapewnia regularne aktualizacje w celu zapewnienia ochrony przed nowymi zagrożeniami.
 9. Oprogramowanie nie wpływa znacząco na wydajność Chrome.
 10. Webroot oferuje obsługę klienta dla wszelkich problemów lub zapytań.

Pytania i odpowiedzi

 1. Czy Webroot pracuje na Chrome?

  Tak, Webroot Antivirus działa na Chrome. Może być zainstalowany jako rozszerzenie i zapewnia skanowanie w czasie rzeczywistym i ochronę przed zagrożeniami online.
 2. Czy mogę zainstalować Webroot jako rozszerzenie w Chrome?

  Tak, możesz zainstalować Webroot jako rozszerzenie w przeglądarce Chrome. Dodaje dodatkową warstwę bezpieczeństwa do wrażenia z przeglądania internetowego.
 3. Jakie funkcje zapewnia Webroot dla Chrome?

  Webroot zapewnia skanowanie w czasie rzeczywistym, blokowanie złośliwych stron internetowych, konfigurowalne opcje skanowania, zarządzanie hasłem i ochronę tożsamości dla użytkowników Chrome.
 4. Czy Webroot wpływa na wydajność Chrome?

  Webroot Antivirus nie wpływa znacząco na wydajność chromu. Działa w tle i zapewnia bezpieczne wrażenia z przeglądania.
 5. Jak często Webroot aktualizuje definicje wirusa?

  Webroot regularnie aktualizuje definicje wirusów, aby zabezpieczyć użytkowników przed nowymi zagrożeniami. Oprogramowanie automatycznie pobiera aktualizacje w tle.
 6. Czy dostępna jest obsługa klienta dla Webroot?

  Tak, Webroot zapewnia obsługę klienta dla wszelkich problemów lub zapytań związanych z oprogramowaniem antywirusowym. Możesz skontaktować się z zespołem wsparcia w celu uzyskania pomocy.
 7. Czy mogę zaplanować regularne skany z Webrootem?

  Tak, możesz zaplanować regularne skany z Webroot. Umożliwia to oprogramowaniu automatyczne skanowanie systemu w określonym czasie i zapewnienie ciągłej ochrony.
 8. Czy Webroot oferuje dodatkowe funkcje bezpieczeństwa?

  Tak, Webroot oferuje dodatkowe funkcje bezpieczeństwa, takie jak zarządzanie hasłem i ochrona tożsamości. Te funkcje zwiększają ogólne bezpieczeństwo online.
 9. Jakie są zalety korzystania z Webroota na Chrome?

  Korzystanie z Webroot na Chrome zapewnia lepszą ochronę przed zagrożeniami online, bezpieczne wrażenia z przeglądania i dodatkowe funkcje bezpieczeństwa do zarządzania hasłami i ochrony Twojej tożsamości.
 10. Czy Webroot jest kompatybilny z innymi przeglądarkami internetowymi?

  Tak, Webroot jest kompatybilny z różnymi przeglądarkami internetowymi, w tym Chrome, Firefox, Safari i Edge. Możesz zainstalować oprogramowanie jako rozszerzenie w preferowanej przeglądarce.


Czy Webroot pracuje na Chrome?

Ten debugger umożliwia również odświeżenie celu, po prostu naciśtając przycisk restart w interfejsie użytkownika debuggera. Dodatkowo możesz zmapować akcję odświeżania na swój ulubiony skrót klawiatury, dodając następujące mapowanie klucza do wiązań kluczowych:

Nazwa już używana

Tag już istnieje z podaną nazwą gałęzi. Wiele poleceń git akceptuje nazwy tagów i gałęzi, więc tworzenie tej gałęzi może powodować nieoczekiwane zachowanie. Czy na pewno chcesz utworzyć tę gałąź?

Anuluj Utwórz

vscode-chrome-debug / Readme.MD

 • Przejdź do pliku t
 • Idź do linii L
 • Kopiuj ścieżkę
 • Kopiuj permalink

Ten zatwierdzenie nie należy do żadnego oddziału w tym repozytorium i może należeć do widelca poza repozytorium.

Najnowsze zatwierdzenie B9DD541 25 czerwca 2021

24 współpracownicy

Użytkownicy, którzy przyczynili się do tego pliku

277 linii (212 SLOC) 21.6 kb

 • Otwórz z komputerem stacjonarnym
 • Zobacz surowe
 • Skopiuj surową treść Kopiuj surową zawartość Kopiuj surową zawartość

Skopiuj surową zawartość

To rozszerzenie zostało przestarzałe, ponieważ kod Visual Studio ma teraz pakiet debugera JavaScript, który obejmuje tę samą funkcjonalność. Jest to debugger, który debuguje węzeł.JS, Chrome, Edge, WebView2, vs Kod rozszerzenia i więcej. Możesz bezpiecznie zainstalować to rozszerzenie i nadal będziesz mógł mieć potrzebną funkcjonalność.

W tym repozytorium złożysz wszelkie problemy, które napotkasz.

logo

VS Code – Debugger dla Chrome

Debuguj kod JavaScript działający w Google Chrome z kodu VS.

Rozszerzenie kodu VS do debugowania kodu JavaScript w przeglądarce Google Chrome lub innych celach obsługujących protokół Chrome DevTools.

Obsługiwane funkcje

 • Ustawienie punktów przerwania, w tym w plikach źródłowych, gdy mapy źródłowe są włączone
 • Krok, w tym przyciski na stronie Chrome
 • Miejscowi panel
 • Debugowanie skryptów oceniania, tagów skryptów i skryptów, które są dynamicznie dodawane
 • Zegarki
 • Konsola

Nieobsługiwane scenariusze

 • Debugowanie pracowników internetowych
 • Debugowanie rozszerzeń Chrome
 • Wszelkie funkcje, które nie są debugowaniem skryptów
 1. Zainstaluj rozszerzenie
 2. Otwórz folder zawierający projekt, nad którym chcesz pracować.

Korzystanie z debuggera

Po skonfigurowaniu konfiguracji uruchomienia możesz debugować swój projekt. Wybierz konfigurację uruchamiania z rozwijanej panelu debugowania w kodzie. Naciśnij przycisk odtwarzania lub F5, aby rozpocząć.

Rozszerzenie działa w dwóch trybach – może uruchomić instancję Chrome nawigowaną do Twojej aplikacji lub może dołączyć do działającej instancji Chrome. Oba tryby wymagają obsługi aplikacji internetowej z lokalnego serwera WWW, który jest uruchamiany od zadania kodu VS lub z linii poleceń. Korzystając z parametru URL, po prostu powiesz vs kod, który adres URL otworzył lub uruchomiony w Chrome.

Podobnie jak podczas korzystania z debugera węzła, konfigurujesz te tryby za pomocą .vscode/uruchom.plik JSON w katalogu głównym projektu. Możesz utworzyć ten plik ręcznie lub kod utworzy go dla Ciebie, jeśli spróbujesz uruchomić swój projekt, i jeszcze nie istnieje.

Dwa przykładowe uruchomienie.konfiguracje JSON z „żądanie”: „uruchom” . Musisz określić plik lub adres URL, aby uruchomić Chrome w stosunku do pliku lokalnego lub adresu URL. Jeśli używasz adresu URL, ustaw Webroot w katalogu, z którego pliki są obsługiwane. Może to być bezwzględna ścieżka lub ścieżka za pomocą $ (folder otwarty w kodzie). Webroot służy do rozwiązywania adresów URL (na przykład „http: // localHost/App.js “) do pliku na dysku (jak/użytkownicy/ja/projekt/aplikacja.js), więc uważaj, aby był prawidłowo ustawiony.

< "wersja": "0.1.0", &bdquo;Konfiguracje&rdquo;: [ < "nazwa": "Uruchom LocalHost", "typ": "chrom", "wniosek": "początek", &bdquo;URL&rdquo;: "http: // localhost/mypage.html", &bdquo;Webroot&rdquo;: "$/wwwroot" >, < "nazwa": "Indeks uruchom.html", "typ": "chrom", "wniosek": "początek", "plik": "$/indeks.html" >,]>

Jeśli chcesz użyć innej instalacji Chrome, możesz również ustawić pole RuntimeExecutable na ścieżce do aplikacji Chrome.

W przypadku &bdquo;żądania&rdquo;: &bdquo;załącz&rdquo; musisz uruchomić Chrome z zdalnym debugowaniem włączonym, aby rozszerzenie się do niego dołączyć. Oto jak to zrobić:

Okna

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy skrót Chrome i wybierz Właściwości
 • W polu &bdquo;Target&rdquo; dołącz-Remote-debugging-port = 9222
 • Lub w wierszu polecenia, wykonaj /Chrome.exe–Remote-Debugging-Port = 9222

System operacyjny Mac

 • W terminalu wykonaj /aplikacje /Google \ Chrome.App/Spis treści/macO/Google \ Chrome–Remote-Debugging-Port = 9222

Linux

 • W terminalu uruchom Google-Chrome–Remote-Debugging-Port = 9222

Jeśli masz kolejną instancję uruchamiania Chrome i nie chcesz go ponownie uruchomić, możesz uruchomić nową instancję w osobnym profilu użytkownika z opcją –User-Data-DIR. Przykład:-User-Data-DIR =/TMP/Chrome-debug . To jest to samo, co korzystanie z opcji użytkownikaDADIR w konfiguracji typu uruchamiania.

Uruchom Chrome i przejdź do strony.

Przykładowy uruchomienie.plik JSON dla konfiguracji &bdquo;załącz&rdquo;.

< "wersja": "0.1.0", &bdquo;Konfiguracje&rdquo;: [ < "nazwa": "Dołącz do adresu URL z plikami obsługiwanymi z ./na zewnątrz", "typ": "chrom", "wniosek": "przytwierdzać", "Port": 9222, &bdquo;URL&rdquo;: "", &bdquo;Webroot&rdquo;: "$/out" >]>

Uwaga profilu użytkownika Chrome (nie można połączyć się z celem: Connect EconnRefused)

Zwykle, jeśli Chrome już działa po rozpoczęciu debugowania z konfiguracją uruchamiania, nowa instancja nie rozpocznie się w trybie zdalnego debugowania. Domyślnie rozszerzenie uruchamia Chrome z osobnym profilem użytkownika w folderze tymczasowym. Użyj pola uruchamiania UserDataDadir, aby to zastąpić lub wyłączyć. Jeśli korzystasz z pola RuntimeExecutable, nie jest to domyślnie włączone, ale możesz go przymusowo włączyć za pomocą &bdquo;UserDatadir&rdquo;: true .

Jeśli używasz konfiguracji załącznika, upewnij się, że zamykasz inne uruchomione instancje Chrome przed uruchomieniem nowego z–Remote-Debugging-Port . Lub użyj nowego profilu z flagą –Ser-Data-Dir sam.

Inne wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów z tym błędem patrz poniżej.

Błędy z Chrome-error: // ChromeWebData

Jeśli widzisz błędy w lokalizacji takiej jak Chrome -error: // ChromeWebData/w stosie błędów, błędy te nie pochodzą z rozszerzenia lub z aplikacji – zwykle są znakiem, że Chrome nie był w stanie załadować aplikacji.

Kiedy zobaczysz te błędy, najpierw sprawdź, czy Chrome był w stanie załadować Twoją aplikację. Czy Chrome mówi &bdquo;tej witryny nie można osiągnąć&rdquo; lub coś podobnego? Musisz założyć własny serwer, aby uruchomić aplikację. Sprawdź dwukrotnie, że Twój serwer działa i że adres URL i portu są prawidłowo skonfigurowane.

Możesz także teoretycznie dołączyć do innych celów, które obsługują ten sam protokół debugowania chromu, taki jak Electron lub Cordova. Nie są one oficjalnie wspierane, ale powinny działać w zasadzie tymi samymi krokami. Możesz użyć konfiguracji uruchamiania, ustawiając &bdquo;RuntimeExecutable&rdquo; do programu lub skryptu, aby uruchomić, lub konfigurator załącznika do dołączenia do procesu, który już uruchomi się. Jeśli kod nie może znaleźć celu, zawsze możesz sprawdzić, czy jest on faktycznie dostępny poprzez nawigację do http: // localhost:/json w przeglądarce. Jeśli otrzymasz odpowiedź z grupą JSON i możesz znaleźć twoją stronę docelową w tym JSON, wówczas cel powinien być dostępny na to rozszerzenie.

Zobacz naszą stronę wiki, aby uzyskać skonfigurowane przykładowe aplikacje: przykłady

Inne opcjonalne pola konfiguracji uruchomienia

 • Trace: Whe True, adapter rejestruje własne informacje diagnostyczne do pliku. Ścieżka pliku zostanie wydrukowana w konsoli debugowania. Jest to często przydatne informacje, które należy dołączyć podczas składania problemu na GitHub. Jeśli ustawisz go na &bdquo;Verbose&rdquo;, zaloguje się również do konsoli.
 • RuntimeExecutable: względna lub bezwzględna ścieżka przestrzeni roboczej do wykonywalnej środowiska wykonawczego do użycia. Jeśli nie zostanie określony, Chrome będzie używany z domyślnej lokalizacji instalacji.
 • RuntimeArgs: Opcjonalne argumenty przekazane do wykonywalnego środowiska wykonawczego.
 • Env: Opcjonalny słownik parom klucza/wartości środowiska.
 • CWD: Opcjonalny katalog roboczy dla wykonywalnego środowiska wykonawczego.
 • UserDatadir: Zwykle, jeśli Chrome już działa, gdy zaczniesz debugować z konfiguracją uruchomienia, wówczas nowa instancja nie rozpocznie się w trybie zdalnego debugowania. Domyślnie rozszerzenie uruchamia Chrome z osobnym profilem użytkownika w folderze tymczasowym. Użyj tej opcji, aby ustawić inną ścieżkę do użycia lub ustawić na False, aby uruchomić z domyślnym profilem użytkownika.
 • URL: W konfiguracji &bdquo;uruchom&rdquo; uruchomi Chrome na tym adresie URL.
 • URLFILTER: Na konfiguracji &bdquo;załącz&rdquo; lub konfigura. Może również zawierać dzikie kary, na przykład &bdquo;LocalHost:*/App&rdquo; będzie pasował albo &bdquo;http: // localhost: 123/app&rdquo; lub &bdquo;http: // localhost: 456/app&rdquo;, ale nie &bdquo;https: // stackoverflow.com ” .
 • TargetTypes: W konfiguracji &bdquo;załącz&rdquo; lub konfigurację &bdquo;uruchom&rdquo; bez zestawu &bdquo;URL&rdquo;, ustaw listę akceptowalnych typów docelowych z domyślnego [&bdquo;Strona&rdquo;] . Na przykład, jeśli dołączasz do aplikacji elektronowej, możesz ustawić to na [&bdquo;Strona&rdquo;, &bdquo;WebView&rdquo;] . Wartość null wyłącza filtrowanie według typu docelowego.
 • SourceMaps: Domyślnie adapter będzie korzystać z apowacy i oryginalnych źródeł w miarę możliwości. Możesz to wyłączyć, ustawiając apaty sourCeMaps na fałszywe.
 • Pathmapping: Ta właściwość ma mapowanie ścieżek URL na ścieżki lokalne, aby zapewnić większą elastyczność w zakresie rozstrzygania adresów URL do plików lokalnych. &bdquo;Webroot&rdquo;: &bdquo;$&rdquo; jest po prostu skrótem dla ścieżki < "/": "$" > .
 • SmartStep: Automatycznie przechodzi kod, który nie mapuje plików źródłowych. Szczególnie przydatne do debugowania za pomocą asynchronizacji/oczekiwania.
 • disableNetworkCache: Jeśli false, pamięć podręczna sieci nie będzie wyłączona. Jest domyślnie wyłączony.
 • showasYnCStacks: Jeśli prawda, zostaną pokazane przez połączenia asynchroniczne (takie jak Settimeout, Fetch, Resourved Care.
 • Breakonload: eksperymentalny. Jeśli to prawda, adapter debugowania spróbuje ustawić punkty przerwania w skryptach przed ich załadowaniem, aby mógł trafić punkty przerwania na początku tych skryptów. Ma wpływ.
 • BreakonloadStrategy: Strategia zastosowana do Breakonload . Opcje to &bdquo;Instrument&rdquo; lub &bdquo;Regex&rdquo;. Instrument &bdquo;[mówi] Chrome, aby zatrzymał się w miarę ładowania każdego skryptu, rozwiązywanie mapa.”

Pomiń pliki / blackboxing / ignoruj ​​pliki

Możesz użyć właściwości SkipFiles do ignorowania plików specyficznych dla Blackbox podczas debugowania. Na przykład, jeśli ustawisz &bdquo;Skipfiles&rdquo;: [&bdquo;jQuery.JS “], wtedy pominniesz dowolny plik o nazwie&bdquo; JQuery.JS ‘podczas przejścia przez kod. Nie będziesz również złamać wyjątków wyrzuconych z &bdquo;jQuery.JS ‘. Działa tak samo jak &bdquo;Skrypty Blackboxing&rdquo; w Chrome DevTools.

Obsługiwane formaty to:

 • Nazwa pliku (jak JQuery.JS)
 • Nazwa folderu, pod którą do pominięcia wszystkich skryptów (jak Node_Modules)
 • Ścieżka, aby pominąć wszystkie pasujące skrypty (takie jak Node_Modules/React/*.min.JS)

Ten debugger umożliwia również odświeżenie celu, po prostu naciśtając przycisk restart w interfejsie użytkownika debuggera. Dodatkowo możesz zmapować akcję odświeżania na swój ulubiony skrót klawiatury, dodając następujące mapowanie klucza do wiązań kluczowych:

< "klucz": "Ctrl+r", "Komenda": "stoł warsztatowy.działanie.odpluskwić.uruchom ponownie", "Kiedy": "IndebugMode" >

Debugger używa map sourCeMaps, aby umożliwić debugowanie oryginalnym źródłem, ale czasami kwase nie są prawidłowo generowane i potrzebne są zastąpienia. W konfiguracji obsługujemy SourceMappathoverrides, mapowanie ścieżek źródłowych od SourceMap, do lokalizacji tych źródeł na dysku. Przydatne, gdy SourCeMap nie jest dokładne lub nie można jej naprawić w procesie kompilacji.

Lewa ręka mapowania to wzór, który może zawierać wieloznaczną kartę i będzie testowana na wejściu źródłowym SourcerOroot + na mapie źródłowej. Jeśli pasuje, plik źródłowy zostanie rozwiązany na ścieżkę po prawej stronie, która powinna być bezwzględną ścieżką do pliku źródłowego na dysku.

Domyślnie stosuje się kilka mapowań, odpowiadających niektórym wspólnym domyślnym konfiguracjom dla Webpack i Meteor:

//. To nie są mapowania, które miałyby sens razem w jednym projekcie. // webroot =/Users/Me/Project &bdquo;SourceMappathoverrides&rdquo;: &bdquo;Webpack: ///./~/*": &bdquo;$/node_modules/*&rdquo;, // Przykład: &bdquo;Webpack: ///./~/queryString/indeks.JS " ->"/Users/me/projekt/node_modules/queryString/index.JS " &bdquo;Webpack: ///./*": &bdquo;$/*&rdquo;, // Przykład: &bdquo;Webpack: ///./src/app.JS " ->"/Users/Me/Project/Src/App.JS ", &bdquo;Webpack: ///*&rdquo;: &bdquo;*&rdquo;, // Przykład: &bdquo;Webpack: /// projekt/aplikacja.TS " ->"/Project/App.TS " &bdquo;Webpack: /// src/*&rdquo;: &bdquo;$/*&rdquo;, // Przykład: &bdquo;Webpack: /// src/app.JS " ->"/Users/Me/Project/App.JS " &bdquo;Meteor: // &#55357;&#56507;app/*&rdquo;: &bdquo;$/*&rdquo; // Przykład: &bdquo;Meteor: // &#55357;&#56507;app/main.ts " ->"/Users/Me/Project/Main.TS " >

Jeśli ustawisz SourceMappathoverrides w konfiguracji uruchomienia, to zastąpi te wartości domyślne. $ i $ mogą być tutaj używane. Jeśli nie jesteś pewien, jaka powinna być lewa strona, możesz użyć .Polecenie skryptów (szczegóły poniżej). Możesz także użyć opcji śledzenia, aby zobaczyć zawartość SourceMap lub spojrzeć na ścieżki źródeł w Chrome DevTools lub otworzyć .JS.mapuj plik i sprawdź wartości ręcznie.

Ionic i Gulp-SourCemaps Domyślnie wyprowadzają sourceroot &bdquo;/source/&rdquo;. Jeśli nie możesz tego naprawić za pomocą konfiguracji kompilacji, sugeruję to ustawienie:

&bdquo;SourceMappathoverrides&rdquo;: < "/źródło/*": "$/*" >

Zastosowanie z zdalnym kontaktami kodu

To rozszerzenie może być używane z zdalnym rozszerzeniami VS Code w celu debugowania aplikacji w lokalnym oknie Chrome. Oto przykładowy przepływ pracy przy użyciu rozszerzenia zdalnego – SSH:

 • Połącz się z pilotem SSH, w którym znajduje się Twój projekt
 • Uruchom serwer rozwoju w pilocie
 • Uruchom polecenie &bdquo;Porta do przodu z aktywnego hosta&rdquo;, aby przekazać port, na którym serwer słucha. Na przykład, jeśli Twój serwer programistycznych słucha na porcie 3000, przesyłaj port 3000 na komputerze lokalnym.
 • Rozpocznij konfigurację &bdquo;Chrome&rdquo;
 • Chrome powinien rozpocząć się na komputerze lokalnym, uzyskując dostęp do aplikacji za pośrednictwem przekazanego portu
 • Debugowanie działa normalnie

W tym przepływie pracy jest kilka zastrzeżeń:

 • Ponieważ rozszerzenie nie może obecnie uzyskać dostępu do zdalnego dysku, SourCeMaps nie można odczytać z dysku. Jeśli mapy kwase. Jeśli to możliwe, zostaną one pobrane za pośrednictwem WebServer.
 • W oknie lokalnym, podczas rozwiązywania lokalizacji skryptów za pomocą Webroot/Pathmapping, rozszerzenie szuka prawidłowego skryptu. Ponownie, ponieważ rozszerzenie nie może sprawdzić zdalnego dysku, rozszerzenie nie może przeprowadzić tego wyszukiwania, więc twoje Webroot/Pathmapping musi być dokładnie dokładne, aby rozwiązać lokalizację skryptu.

Jeśli masz jakieś inne problemy, otwórz problem.

Moje punkty przerwania nie są trafione. Co jest nie tak?

Jeśli twoje punkty przerwania nie są trafione, najprawdopodobniej jest to problem z apporem lub dlatego, że masz punkty przerwania w natychmiastowym kodzie. Jeśli na przykład masz punkt przerwania w funkcji render, która działa na obciążeniu strony, czasami nasz debugger może nie być dołączony do Chrome przed wykonaniem kodu. Oznacza to, że będziesz musiał odświeżyć stronę w Chrome po dołączeniu z kodu VS, aby nacisnąć punkt przerwania.

Alternatywnie, mamy eksperymentalną opcję konfiguracji &bdquo;przełomowych&rdquo;, która sprawi, że ten problem z czasem będzie bardziej przezroczysty. Wylądował w Microsoft/Vscode-Chrome-Debug-Core#241.

Nie można połączyć się z celem: połącz econnrefused 127.0.0.1: 9222

Ta wiadomość oznacza, że ​​rozszerzenie nie może dołączyć do Chrome, ponieważ Chrome nie został uruchomiony w trybie debugowania. Oto kilka rzeczy do wypróbowania:

 • Jeśli używasz konfiguracji typu załącznika, upewnij się, że uruchomiłeś Chrome za pomocą–Remote-Debugging-Port = 9222 . A jeśli istniała już instancja, zamknij ją najpierw lub zobacz notatkę o-aser-data-dir powyżej.
 • Upewnij się, że właściwość portu pasuje do portu, w którym Chrome słucha zdalnych połączeń debugowania. Domyślnie jest 9222. Upewnij się, że nic innego nie korzysta z tego portu, w tym twojego serwera WWW. Jeśli coś innego na twoim komputerze odpowiada na http: // localhost: 9222, ustaw inny port.
 • Jeśli korzystasz z konfiguracji typu uruchamiania z opcją dla użytkownikaDADADIR jawnie wyłączone, zamknij inne uruchomione instancje Chrome – jeśli Chrome już działa, rozszerzenie może nie być w stanie dołączyć, podczas korzystania z trybu uruchamiania. Chrome może nawet działać w tle, gdy wszystkie jego okna zostaną zamknięte, co będzie zakłócać – sprawdź pasek zadań lub zabić proces w razie potrzeby.
 • Jeśli wszystko inne zawiedzie, spróbuj przejść do http: // localhost:/json w przeglądarce, gdy zobaczysz tę wiadomość – jeśli nie ma odpowiedzi, to coś jest nie tak powyżej rozszerzenia. Jeśli zwrócona strona JSON, upewnij się, że port w konfiguracji uruchamiania pasuje do portu w tym adresie URL.

Ogólne rzeczy do wypróbowania, jeśli masz problemy:

 • Upewnij się, że Webroot jest ustawiony poprawnie w razie potrzeby
 • Spójrz uważnie na konfigurację SourceMap. SourceMap ma ścieżkę do plików źródłowych, a to rozszerzenie używa tej ścieżki do znalezienia oryginalnych plików źródłowych na dysku. Sprawdź właściwości sourceroot i źródeł w SourCEMAP i upewnij się, że można je połączyć z właściwością Webroot w konfiguracji uruchamiania, aby zbudować prawidłową ścieżkę do oryginalnych plików źródłowych.
 • To rozszerzenie ignoruje źródła zapisane w SourCeMap – możesz mieć konfigurację, która działa w Chrome Dev Tools, ale nie to rozszerzenie, ponieważ ścieżki są nieprawidłowe, ale Chrome Dev Tools odczytują zawartą zawartość źródła źródła.
 • Sprawdź konsolę pod kątem ostrzeżeń, że to rozszerzenie drukuje w niektórych przypadkach, gdy nie może się dołączyć.
 • Upewnij się, że kod w Chrome pasuje do kodu w kodzie. Chrome może buforować starą wersję.
 • Jeśli twoje punkty przerwania wiążą się, ale nie są trafione, spróbuj odświeżyć stronę. Jeśli ustawisz punkt przerwania w kodzie, który działa natychmiast po załadowaniu strony, nie naciśnij tego punktu przerwania, dopóki nie odświeżisz strony.
 • Złóż błąd w repozytorium GitHub tego rozszerzenia, w tym plik dziennika adaptera debugowania. Utwórz plik dziennika, ustawiając pole &bdquo;śledzenia&rdquo; w konfiguracji uruchamiania i odtwarzając problem. Wydrukuje ścieżkę do pliku dziennika u góry konsoli debugowania. Możesz przeciągnąć ten plik do komentarza wydania, aby przesłać go do GitHub.
 • Jeśli korzystasz z WebPack, zalecamy użycie opcji &bdquo;DevTool&rdquo;: &bdquo;Mapa źródłowa&rdquo; (w Twoim Webpack.konfigurator.plik js), ponieważ pozostałe wytwarzają apatyczne mapy o niższej wierności i możesz mieć problemy z ustawianiem punktów przerwania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz pełną listę opcji devtool.

.polecenie skryptów

Ta funkcja jest niezwykle przydatna do zrozumienia, w jaki sposób rozszerzenie mapuje pliki w przestrzeni roboczej na pliki działające w Chrome. Możesz wejść .Skrypty w konsoli debugowania, aby zobaczyć listę wszystkich scenariuszy załadowanych w czasie wykonywania, ich informacji o SourceMap oraz ich mapowania na pliki na dysku na dysku. Format jest taki:

.Skrypty &rsaquo; eval: // 43 &rsaquo; http: // localhost: 8080/indeks.html (/users/me/projekt/wwwroot/index.html) &rsaquo; http: // localhost: 8080/out/test1.JS (/Users/Me/Project/wwwroot/Out/Test1.JS) - /src /test1a.TS (/Użytkownicy/ME/PROJEKT/WWWROOT/SRC/TEST1A.ts) - /src /test1b.TS (/Użytkownicy/ME/PROJEKT/WWWROOT/SRC/TEST1B.ts) - /src /test1c.TS (/Użytkownicy/ME/PROJEKT/WWWROOT/SRC/TEST1C.TS) &rsaquo; http: // localhost: 8080/out/test2.JS (/Users/Me/Project/wwwroot/out/test2.JS) - /src /test2.TS (/Users/Me/Project/wwwroot/src/test2.TS) 

Jeśli ścieżki plików źródłowych pokazują, że nie są tutaj poprawnie rozwiązywane, być może będziesz musiał zmienić SourMappathoverrides lub Webroot, aby pomóc debuggerowi rozwiązać ich na rzeczywistych ścieżkach na dysku.

Jeśli zastanawiasz się, czym jest skrypt, na przykład skrypt &bdquo;ocenia&rdquo;, możesz również użyć .Skrypty, aby uzyskać jego zawartość: .Skrypty eval: // 43 .

Ten projekt przyjął Microsoft Open Source Kodeks postępowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz kod Prowadzenia FAQ lub skontaktuj się z [email protected] z wszelkimi dodatkowymi pytaniami lub komentarzami.

Czy Webroot pracuje na Chrome?

Reddit i jego partnerzy używają plików cookie i podobnych technologii, aby zapewnić lepsze wrażenia.

Akceptując wszystkie pliki cookie, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie w celu dostarczania i utrzymywania naszych usług i witryny, poprawy jakości Reddit, personalizowanie treści i reklam Reddit oraz mierz skuteczność reklamy.

Odrzucając nieistotne pliki cookie, Reddit może nadal używać niektórych plików cookie, aby zapewnić właściwą funkcjonalność naszej platformy.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym powiadomieniem o plikach cookie i naszej polityki prywatności .

Pobierz aplikację Reddit

Zeskanuj ten kod QR, aby pobrać aplikację teraz

Lub sprawdź to w App Stores

Zasoby dla dostawców usług zarządzanych

Członkowie online

przez kryptozin

Awatar u/kryptozin

Webroot kontra Chrome runda 5 . Zaktualizowano lipiec/sierpień 2021

Wielu z was zna problem Webroota z Chrome, który nękał użytkowników na miesiąc. Zasadniczo z domyślnymi opcjami Webroot zablokuje uruchomienie Google Chrome. Więc pomocnik otrzyma połączenia z paniką, że Chrome nie działa.

 1. Usuń Webroot i ponownie zainstaluj Chrome, a następnie ponownie zainstaluj Webroot (czasami działa)
 2. Wyłącz ochronę tożsamości w Webroot (wydaje się rozwiązać problem)

Webroot faktycznie skontaktował się z nami i poprosił o przetestowanie kilku z nich. Nadal nie mogą tego rozgryźć. Wydali także co najmniej trzy kompilacji i nadal nie rozwiązali problemu.

Próbowaliśmy wydać 9.0.30.72 Pod koniec marca w nadziei, że do połowy maja kompilacja zostanie zaktualizowana do wszystkich urządzeń. Jednak na wczesnych etapach tego wydania pojawił się inny problem. Następnie wydaliśmy kompilację Hot Fix w 9.0.30.75, ale wydaje się, że żadna wersja nie naprawiała Chrome. Czekamy teraz na 9.0.31.kompilacja xx, która ma zawierać poprawkę, ale nie dostarcza ETA. Poniższy link zabierze Cię do naszej strony notatek z wydania: https: // odpowiedzi.Webroot.com/Webroot/UKP.ASPX?PID = 12 & App = VW i VW = 1 & Login = 1 & JSON = 1 & SolutionId = 1044#PC903072

Człowieku, naprawdę muszę zmienić AV.

Znajdź czas na wdrożenie Sentinel 1 lub Bitdefender.

Debugowanie przeglądarki w kodzie VS

Kod Studio Visual zawiera wbudowany debugger Edge i Chrome. Istnieje kilka sposobów, aby zacząć od tego.

 • Użyj polecenia Open Link, aby debugować adres URL.
 • Kliknięcie linku w terminalu debugowania JavaScript.
 • Użyj konfiguracji uruchomienia, aby uruchomić przeglądarkę z aplikacją.

Mamy również bardziej szczegółowe instrukcje, aby zacząć od React, Angular, Vue i Ember, a także innych przepisów na debugowanie.

Otwórz polecenie linku

Najprostszym sposobem na debugowanie strony jest przez Debugowanie: otwarty link Polecenie znalezione w palecie poleceń (⇧⌘p (Windows, Linux Ctrl+Shift+P)). Po uruchomieniu tego polecenia zostaniesz poproszony o otwarcie adresu URL, a debugger zostanie dołączony.

Jeśli domyślna przeglądarka jest krawędź, VS kod użyje go do otwarcia strony. W przeciwnym razie spróbuje zamiast tego znaleźć instalację chromu w twoim systemie.

Uruchom konfigurację

Uruchom konfiguracje to tradycyjny sposób skonfigurowania debugowania w kodzie VS i zapewniają największą elastyczność dla uruchamiania złożonych aplikacji.

W tej sekcji omówimy bardziej szczegółowe informacje na temat konfiguracji i funkcji, aby uzyskać bardziej zaawansowane scenariusze debugowania. Instrukcje dotyczące węzła.JS debugowanie za pomocą map źródłowych i przekroczenie kodu zewnętrznego mają również zastosowanie do debugowania opartego na przeglądarce.

Notatka: Jeśli dopiero zaczynasz z kodem VS, możesz dowiedzieć się o ogólnych funkcjach debugowania i tworzeniu uruchomienia.Pliki konfiguracyjne JSON w temacie debugowania.

Uruchamianie przeglądarek

W większości przypadków będziesz chciał rozpocząć nową instancję przeglądarki do debugowania strony internetowej lub pliku. Aby to zrobić, możesz utworzyć plik o nazwie .vscode/uruchom.JSON, który wygląda tak:

 "wersja": "0.2.0 ", &bdquo;Konfiguracje&rdquo;: [  "typ": &bdquo;MSEDGE&rdquo;, "wniosek": "początek", "nazwa": &bdquo;Uruchom moją fajną aplikację&rdquo;, &bdquo;URL&rdquo;: &bdquo;http: // localhost: 8000&rdquo; > ] > 

Kiedy trafisz F5 lub Początek przycisk w Uruchom i debuguj Widok, http: // localhost: 8000 zostanie otwarty w trybie debugowania. Jeśli chcesz użyć Chrome zamiast krawędzi, wymień MSEDGE na chrome .

Możesz także debugować pojedynczy plik bez uruchamiania serwera, na przykład:

 "wersja": "0.2.0 ", &bdquo;Konfiguracje&rdquo;: [  "typ": &bdquo;MSEDGE&rdquo;, "wniosek": "początek", "nazwa": "Uruchom Hello.html ", "plik": "$/hello.html " > ] > 

Dołączenie do przeglądarków

Aby dołączyć do działającej przeglądarki, należy go uruchomić w specjalnym trybie debugowania. Możesz to zrobić za pomocą następującego polecenia, zastępując krawędź.exe ze ścieżką do krawędzi lub binarnego chromu:

krawędź.exe--Remote-debugging-port = 9222-User-Data-Dir = zdalny debug-profile 

Ustawienie–Remote-Debugging-Port mówi przeglądarce, aby słuchała tego portu w celu uzyskania połączenia debugowania. Ustawienie oddzielnego-użytkownika-data-dir zmusza nową instancję przeglądarki do otwarcia; Jeśli ta flaga nie zostanie podana, polecenie otworzy nowe okno dowolnej działającej przeglądarki i nie wejdzie w tryb debugowania.

Następnie dodaj nową sekcję do VSCode/uruchom.plik JSON jak poniżej:

 "wersja": "0.2.0 ", &bdquo;Konfiguracje&rdquo;: [  "typ": &bdquo;MSEDGE&rdquo;, "wniosek": "przytwierdzać", "nazwa": &bdquo;Dołącz do przeglądarki&rdquo;, "Port": 9222 > ] > 

Teraz możesz nacisnąć F5 lub Początek przycisk w Uruchom i debuguj Widok, aby dołączyć do przeglądarki bieżącej. Możesz nawet dodać nieruchomość hosta do debugowania przeglądarki działającej na innym komputerze.

Uruchom atrybuty konfiguracji

Konfiguracje debugowania są przechowywane podczas premiery.plik JSON znajdujący się w twoim przestrzeni roboczej .folder vscode. Wprowadzenie do tworzenia i korzystania z plików konfiguracyjnych debugowania jest w artykule debugowania. Możesz albo &bdquo;uruchom&rdquo; przeglądarkę z aplikacją lub &bdquo;dołącz&rdquo; do istniejącej przeglądarki, którą zacząłeś w trybie debugowania.

Poniżej znajduje się odniesienie do wspólnego uruchomienia.atrybuty JSON specyficzne dla debugowania przeglądarki. Możesz wyświetlić pełny zestaw opcji w dokumentacji opcji VSCode-JS-Debug.

 • Webroot – katalog główny dla kodu źródłowego. Najczęściej i domyślnie Webroot jest folderem przestrzeni roboczej. Ta opcja służy do rozdzielczości SourCEMAP.
 • Outfiles – szereg wzorów globalnych do lokalizowania wygenerowanych plików JavaScript. Zobacz sekcję na temat map źródłowych.
 • SmartStep – spróbuj automatycznie przekroczyć kod źródłowy, który nie mapuje plików źródłowych. Zobacz sekcję o Smart Stepping.
 • Skipfiles – automatycznie pomiń pliki objęte tymi wzorami globu. Zobacz sekcję dotyczącą pomijania nieciekawych kodów.
 • Śledzenie – Włącz wyjście diagnostyczne.

Te atrybuty są dostępne tylko do uruchomienia konfiguracji typu żądania Uruchomienie:

 • URL – URL do automatycznie otwierania po uruchomieniu przeglądarki.
 • RuntimeExecutable – albo bezwzględna ścieżka do przeglądarki wykonywalnej do użycia, albo wersja przeglądarki do użycia. Ważne wersje obejmują stabilne (domyślne), kanary, beta i dev .
 • Runtimeargs – Opcjonalne argumenty przekazane podczas uruchamiania przeglądarki.

Te atrybuty są dostępne tylko do konfiguracji uruchomienia typu żądania załącz:

 • URL – jeśli podano, kod VS dołączy do zakładki z tym adresem URL. Jeśli nie zostanie dostarczony, dołączy do wszystkich zakładek przeglądarki.
 • Port – Port debugowania do użycia. Zobacz sekcję dotyczącą dołączania do węzła.JS.
 • Adres – adres TCP/IP portu debugowania. Zobacz sekcję podłączania do przeglądarków.

Następne kroki

 • Debugowanie – Przeczytaj o funkcjach debugowania ogólnego kontra kodu.
 • Przepisy debugujące – Skonfiguruj debugowanie dla swojej ulubionej platformy.

Jak pobrać Webroot na laptopa?

Zakładając, że chcesz porady, jak pobrać oprogramowanie Webroot na laptopie:

1. Przejdź do strony internetowej Webroot (https: // www.Webroot.com/).
2. Unosić się na “Produkty&bdquo;Zakładka i wybierz produkt, który chcesz pobrać.
3. Kliknij “Pobierać&bdquo;Przycisk wybranego produktu.
4. Uruchom pobrany plik, aby zainstalować Webroot na swoim laptopie.

Jak zainstalować nowy Webroot?

Jak zainstalować Webroot na laptopie bez dysku CD?

Jeśli twój laptop nie ma dysku CD, możesz zainstalować Webroot, pobierając oprogramowanie ze strony internetowej Webroot. Po pobraniu oprogramowania kliknij dwukrotnie plik, aby rozpocząć proces instalacji.

Czy Webroot jest łatwy do zainstalowania?

Tak, Webroot jest łatwy w zainstalowaniu. Instrukcje instalacji można znaleźć tutaj: https: // obsługa.Webroot.com/artykuł/how-i-i-install-webroot-on-my-komputer

Jak aktywować Webroot na moim nowym komputerze?

Aby aktywować Webroot na swoim nowym komputerze, musisz wykonać następujące kroki: 1. Przejdź do strony internetowej Webroot i utwórz konto. 2. Pobierz i zainstaluj oprogramowanie Webroot na swoim nowym komputerze. 3. Wprowadź swój kod aktywacyjny po wyświetleniu monitu podczas procesu instalacji. 4. Po zakończeniu instalacji komputer będzie chroniony przez Webroot.

Jak pobrać Webroot Security?

Aby pobrać Webroot Security, możesz przejść do strony internetowej Webroot i pobrać ją stamtąd, albo możesz użyć strony internetowej innej firmy, takiej jak CNET lub Softpedia. Po pobraniu pliku kliknij go dwukrotnie i postępuj zgodnie z monitami, aby go zainstalować.

Czy musisz co roku odnowić Webroot?

Tak, musisz co roku odnowić subskrypcję do Webroot, aby kontynuować korzystanie z usługi.

Skąd mam wiedzieć, czy Webroot jest zainstalowany?

Jeśli nie masz pewności, czy Webroot jest zainstalowany na komputerze, możesz sprawdzić obecność folderu Webroot w folderze programów na komputerze. Jeśli folder jest obecny, to Webroot jest prawdopodobnie zainstalowany. Możesz także sprawdzić obecność ikonę Webroot w tacy systemowej w prawym dolnym rogu ekranu. Jeśli ikona jest obecna, to Webroot działa i chroni komputer.

Jak pobrać oprogramowanie, jeśli mój laptop nie&rsquo;t mam czytnik dysków?

Jeśli Twój laptop nie ma czytnika dysku, możesz pobrać oprogramowanie, odwiedzając stronę internetową oprogramowania, które chcesz pobrać. Gdy znajdziesz się na stronie internetowej, poszukajPobierać” Lub “Pliki” Sekcja. W sekcji pobierania należy znaleźć link do pobrania oprogramowania. Kliknij link i skorzystaj z instrukcji na ekranie, aby pobrać oprogramowanie.

Czy Webroot został zhakowany?

Nic nie wskazuje na to, że Webroot został zhakowany. Jednak zawsze ważne jest, aby zachować czujność i podejmować kroki w celu ochrony konta online. Oto kilka wskazówek: -COose mocne, unikalne hasła dla wszystkich konta online
-W miarę możliwości włącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe
-Unikaj klikania linków lub otwierania załączników z nieznanych źródeł
-Utrzymuj swoje oprogramowanie i system operacyjny
-Uruchom renomowane rozwiązanie bezpieczeństwa na swoich urządzeniach

Jak umieścić Webroota na moim nowym laptopie?

Możesz umieścić Webroota na swoim nowym laptopie, wykonując następujące kroki:
1. Przejdź do strony internetowej Webroot i pobierz oprogramowanie Webroot Secureanywhere.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji oprogramowania na nowym laptopie.
3. Po zainstalowaniu oprogramowania otwórz aplikację Webroot Secureanywhere i kliknijSkanowanie&bdquo;Przycisk zeskanowania nowego laptopa w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania.

Gdzie znajdę moją Webroot?

Jeśli masz konto Webroot, możesz zalogować się i pobrać oprogramowanie stamtąd. Jeśli nie masz&rsquo;T mieć konto, możesz utworzyć je na stronie internetowej Webroot. Po posiadaniu konta możesz pobrać oprogramowanie i zainstalować je na komputerze.

Jak postawić Webroota na komputerach stacjonarnych?

Istnieje kilka różnych sposobów na umieszczenie Webroota na pulpicie, w zależności od twoich potrzeb. Jednym ze sposobów jest pobranie programu Webroot Secureanywhere na komputer. Można to zrobić, odwiedzając stronę internetową Webroot i klikając “Pobierać” przycisk. Po pobraniu programu możesz śledzić podpowiedzi, aby zainstalować go na pulpicie. Innym sposobem na umieszczenie Webroota na pulpicie jest zakup produktu bezpieczeństwa Webroot, który obejmuje program Webroot Secureanywhere. Można to zrobić, odwiedzając stronę internetową Webroot i wybierając produkt bezpieczeństwa, który chcesz kupić. Po zakupie produktu możesz śledzić podpowiedzi, aby zainstalować program Webroot Secureanywhere na komputery stacjonarnym. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy w umieszczeniu Webroota na pulpicie, możesz skontaktować się z obsługą klienta Webroot w celu uzyskania pomocy.

Jak zainstalować Webroot na Chrome?

Webroot można zainstalować na Chrome, wykonując następujące kroki: 1. Pobierz instalator Webroot z poniższego linku: 2. Uruchom instalator i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć instalację. 3. Po zainstalowaniu otwórz Chrome i kliknij ikonę Webroot w prawym górnym rogu. 4. Kliknij “Skanuj teraz&bdquo;Aby zeskanować komputer pod kątem złośliwego oprogramowania.