Czy Webroot Antivirus ma zaporę ogniową?

Webroot Security Awareness Szkolenie wykorzystuje te same porty i adresy URL, co ochrona punktu końcowego biznesowego w zakresie komunikacji konsolowej, nie są potrzebne dodatkowe zmiany.

Streszczenie:

Webroot Antivirus, w tym ochrona przedsiębiorstw biznesowych, obejmuje zaporę ogniową. Zapora jest niezbędnym elementem w ochronie komputerów przed zaawansowanym złośliwym oprogramowaniem i cyberprzestępstwami. Oprócz zapory, Webroot Antivirus oferuje różne wersje produktów o różnych funkcjach i cenach. Ważne jest, aby wybrać odpowiednią wersję na podstawie twoich potrzeb i wymagań.

Kluczowe punkty:

 1. Nowoczesne złośliwe oprogramowanie jest wysoce wyrafinowane i może powodować poważne uszkodzenia komputerów.
 2. Cyberprzestępcy współpracują ze sobą w celu tworzenia i rozpowszechniania złośliwego oprogramowania, takiego jak wirus GZI.
 3. Webroot Antivirus oferuje wiele wersji produktów, które blokują złośliwe oprogramowanie i wykrywają ataki phishingowe.
 4. Zapora jest dołączona do wszystkich wersji antywirusa Webroot.
 5. Windows zapewnia również bezpłatną zaporę ogniową, ale zaleca się użycie zapory Webroot’s Firewall do kompleksowej ochrony.
 6. Uruchomienie wielu zapór może powodować konflikty, dlatego ważne jest, aby wybrać między zaporą Webroota a tym, który dostarczył przez Windows.
 7. Firewall Webroot oferuje konfigurowalne ustawienia dla zaawansowanych użytkowników.

Pytania:

 1. Jaki jest cel zapory?
 2. Zapora pomaga chronić komputery przed różnymi rodzajami zagrożeń, w tym złośliwego oprogramowania, wirusów i nieautoryzowanego dostępu.

 3. Czy Webroot Antivirus obejmuje zaporę ogniową?
 4. Tak, Webroot Antivirus zawiera zaporę w ramach funkcji bezpieczeństwa.

 5. Czy istnieją różne wersje antywirusa Webroota?
 6. Tak, Webroot oferuje wiele wersji produktów o różnych funkcjach i cenach.

 7. Jak w porównaniu z systemem Windows jest porównywana?
 8. Podczas gdy Windows zapewnia bezpłatną zaporę ogniową, zaleca się użycie zapory Webroot w celu kompleksowej ochrony przed zaawansowanymi zagrożeniami.

 9. Czy mogę dostosować ustawienia zapory Webroota?
 10. Tak, zapora Webroot oferuje konfigurowalne ustawienia dla zaawansowanych użytkowników.

 11. Jakie inne funkcje oferuje Webroot Antivirus oprócz zapory?
 12. Webroot Antivirus blokuje również niebezpieczne złośliwe oprogramowanie, wykrywa ataki phishingowe i zapewnia kompleksowe bezpieczeństwo w Internecie.

 13. Czy konieczne jest posiadanie zapory, jeśli mam już program antywirusowy?
 14. Tak, zapora jest ważną dodatkową warstwą ochrony, która pomaga obronić się przed różnymi rodzajami zagrożeń, w tym robakami i nieautoryzowanym dostępem.

 15. Czy Webroot Antivirus chroni przed zaawansowanym złośliwym oprogramowaniem?
 16. Tak, Antiwirus Webroot jest zaprojektowany w celu ochrony przed zaawansowanym złośliwym oprogramowaniem i ciągle aktualizuje jego inteligencję zagrożenia, aby wyprzedzić nowe zagrożenia.

 17. Czy mogę jednocześnie używać zapory Webroota, jak i zaporę systemu Windows?
 18. Uruchomienie wielu zapór może powodować konflikty, dlatego zaleca się wybór jednej zapory dla spójnej i skutecznej ochrony.

 19. Jakie czynniki powinienem wziąć pod uwagę przy wyborze wersji antywirusa Webroota?
 20. Powinieneś rozważyć swoje szczególne potrzeby i wymagania, takie jak potrzeba ochrony mobilnej, oraz porównać funkcje i ceny różnych wersji.

 21. Czy Webroot Antivirus oferuje ochronę przed atakami phishingowymi?
 22. Tak, Antiwirus Webroot zawiera cechy, które wykrywają i chronią przed atakami phishingowymi, które są używane do kradzieży poufnych informacji.

 23. Jakie są zalecane ustawienia zapory Webroota?
 24. Zalecanymi ustawieniami zapory Webroota jest użycie domyślnej ochrony, która zapewnia silny poziom bezpieczeństwa.

 25. Czy mogę dostosować ustawienia zapory ogniowej Webroota, aby zablokować określone aplikacje?
 26. Tak, zapora Webroot pozwala dostosowywać ustawienia do blokowania określonych aplikacji przed komunikowaniem się z Internetem.

 27. Czy Webroot Antivirus zapewnia wsparcie dla swojej zapory?
 28. Tak, Webroot oferuje obsługę klienta, aby pomóc w jakichkolwiek pytaniach lub problemach związanych z ich produktami, w tym zaporę ogniową.

 29. Jakie są główne zalety korzystania z antywirusa Webroota?
 30. Webroot Antivirus oferuje zaawansowaną ochronę przed złośliwym oprogramowaniem, atakami phishingowymi i innymi zagrożeniami internetowymi. Jest również znany z efektywnego wykorzystania zasobów systemowych.

Odpowiedzi:

 1. Jaki jest cel zapory?
 2. Zapora działa jako bariera między komputerem a Internetem, monitorując i kontrolując ruch sieciowy w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem i różnymi rodzajami zagrożeń, takich jak złośliwe oprogramowanie i wirusy.

 3. Czy Webroot Antivirus obejmuje zaporę ogniową?
 4. Tak, Webroot Antivirus zawiera wbudowaną zaporę ogniową, która zapewnia dodatkową warstwę ochrony przed zagrożeniami sieciowymi.

 5. Czy istnieją różne wersje antywirusa Webroota?
 6. Tak, Webroot oferuje różne wersje produktów, takie jak Secureanywhere Antivirus, SecureAnywhere Internet Security Plus i SecureAnywhere Complete. Każda wersja oferuje inne funkcje i poziomy ochrony, które zaspokoją różne potrzeby użytkownika.

 7. Jak w porównaniu z systemem Windows jest porównywana?
 8. Firewall Webroot oferuje zaawansowane funkcje i możliwości wykraczające poza domyślną zaporę systemu Windows. Zapewnia lepszą ochronę przed zagrożeniami sieciowymi i zapewnia użytkownikom większą kontrolę nad ruchem sieciowym.

 9. Czy mogę dostosować ustawienia zapory Webroota?
 10. Tak, zapora Webroot pozwala użytkownikom dostosowywać różne ustawienia, w tym reguły specyficzne dla aplikacji, strefy sieciowe i powiadomienia, aby dostosować ochronę do ich konkretnych potrzeb i preferencji.

 11. Jakie inne funkcje oferuje Webroot Antivirus oprócz zapory?
 12. Webroot Antivirus oferuje szeroką gamę funkcji, w tym wykrywanie zagrożeń w czasie rzeczywistym, usuwanie złośliwego oprogramowania, automatyczne aktualizacje, filtrowanie stron internetowych, ochrona tożsamości i bezpieczne przeglądanie. Zawiera także dodatkowe narzędzia do optymalizacji wydajności systemu.

 13. Czy konieczne jest posiadanie zapory, jeśli mam już program antywirusowy?
 14. Podczas gdy zarówno programy antywirusowe, jak i zapory ogniowe służą różnym celom, wysoce zaleca się posiadanie obu dla kompleksowej ochrony. Programy antywirusowe koncentrują się na wykrywaniu i usuwaniu złośliwego oprogramowania, podczas gdy zapory ogniowe monitorują ruch sieciowy i blokują nieautoryzowany dostęp.

 15. Czy Webroot Antivirus chroni przed zaawansowanym złośliwym oprogramowaniem?
 16. Tak, Webroot Antivirus wykorzystuje zaawansowaną inteligencję zagrożeń i analizę behawioralną w celu ochrony przed różnymi rodzajami złośliwego oprogramowania, w tym zagrożeniami zaawansowanymi i zerowymi. Ciągle aktualizuje możliwości wykrywania zagrożeń, aby wyprzedzić nowe zagrożenia.

 17. Czy mogę jednocześnie używać zapory Webroota, jak i zaporę systemu Windows?
 18. Zasadniczo nie zaleca się jednoczesnego używania wielu zapór ogniowych, ponieważ mogą się ze sobą zakłócać i powodować konflikty w konfiguracji sieci. Najlepiej wybrać jedną zaporę ogniową i upewnić się, że jest odpowiednio skonfigurowana dla skutecznej ochrony.

 19. Jakie czynniki powinienem wziąć pod uwagę przy wyborze wersji antywirusa Webroota?
 20. Wybierając wersję Antiwirusa Webroot, rozważ czynniki takie jak wymagany poziom ochrony, dodatkowe funkcje (e.G., Filtrowanie internetowe, ochrona tożsamości), kompatybilność platformy, ceny i opcje obsługi klienta. Oceń swoje konkretne potrzeby i porównaj funkcje i korzyści każdej wersji, aby podjąć świadomą decyzję.

 21. Czy Webroot Antivirus oferuje ochronę przed atakami phishingowymi?
 22. Tak, Webroot Antivirus zawiera funkcje przeciwphosowe, które pomagają wykrywać i blokować złośliwe strony internetowe i e-maile zaprojektowane w celu oszukiwania użytkowników do ujawnienia poufnych informacji. Zapewnia dodatkową warstwę ochrony przed atakami phishingowymi.

 23. Jakie są zalecane ustawienia zapory Webroota?
 24. Zalecane ustawienia zapory Webroota obejmują włączenie trybu automatycznego ochrony zapory ogniowej, utrzymanie zapory przez cały czas i regularne aktualizowanie zapory, aby upewnić się, że ma najnowsze podpisy i łatki zagrożenia. Wskazane jest również przeglądanie i dostosowanie określonych reguł aplikacji i stref sieciowych w oparciu o indywidualne wymagania.

 25. Czy mogę dostosować ustawienia zapory ogniowej Webroota, aby zablokować określone aplikacje?
 26. Tak, zapora Webroot pozwala użytkownikom tworzyć niestandardowe reguły określające, które aplikacje są dozwolone lub zablokowane dostęp do Internetu. Ten poziom kontroli umożliwia użytkownikom zwiększenie bezpieczeństwa poprzez zapobieganie komunikowaniu się z systemem określonych aplikacji poza systemem.

 27. Czy Webroot Antivirus zapewnia wsparcie dla swojej zapory?
 28. Tak, Webroot zapewnia kompleksową obsługę klienta, w tym pomoc w konfiguracji zapory i rozwiązywanie problemów. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do zasobów wsparcia, w tym przewodników użytkowników, FAQ i opcji kontaktowych, aby uzyskać pomoc w przypadku problemów lub pytań związanych z zaporą.

 29. Jakie są główne zalety korzystania z antywirusa Webroota?
 30. Webroot Antivirus oferuje kilka zalet, w tym zaawansowane wykrywanie zagrożeń, ochronę w czasie rzeczywistym, niskie wykorzystanie zasobów systemowych, częste aktualizacje, filtrowanie stron internetowych, ochrona tożsamości, bezpieczne przeglądanie i konfigurowalne ustawienia zapory. Jego wydajne algorytmy projektowe i inteligentne skanowanie sprawiają, że jest to skuteczne i przyjazne dla użytkownika rozwiązanie przeciwwirusowe.

Czy Webroot Antivirus ma zaporę ogniową

Webroot Security Awareness Szkolenie wykorzystuje te same porty i adresy URL, co ochrona punktu końcowego biznesowego w zakresie komunikacji konsolowej, nie są potrzebne dodatkowe zmiany.

Czy Webroot obejmuje zaporę ogniową?

Aby produkty biznesowe Webroot działały prawidłowo, muszą być w stanie komunikować się z określonymi adresami URL w stosunku do standardowych portów. Zobacz poniższe informacje dla adresów URL i portów używanych dla każdego produktu. Twoja zapora może wymagać modyfikacji, aby umożliwić ten ruch sieciowy.

Porty

Porty te są wykorzystywane przez agenta do komunikowania się z platformą wywiadu zagrożenia Webroot i konsolą zarządzania. Komunikacja jest szyfrowana przy użyciu zastrzeżonej formy zaciemnienia.

URL

Notatka: Niektóre zapory ogniowe nie obsługują podwójnie kropkowanych nazwy subdomeny za pomocą jednej maski wieloznacznej (i.mi. G1.P4.Webrootcloudav.com reprezentowany przez *.Webrootcloudav.com). W takich przypadkach będziesz musiał użyć *.P4.Webrootcloudav.com lub *.*.Webrootcloudav.com.

Komunikacja i aktualizacje agenta
*.Webrootcloudav.com

Wiadomości z agentami
*.Webroot.com

Przesyłanie portalu zarządzania i wsparcia dzienników biletów
*.Webrootanywhere.com

Pobieranie i przesyłanie plików agenta
WRSKYNET.S3.Amazonaws.com/*
WRSKYNET-UE.S3-EU-West-1.Amazonaws.com/*
WSKYNET-OREGON.S3-Us-West-2-2.Amazonaws.com/*

Webfiltering
WSAWEBFILTERINGPORTAL.Elasticbeanstalk.com (ElasticBeanstalk to domena Amazon AWS)

Webroot DNS Protection wykorzystuje te same porty i adresy URL, co ochrona punktu końcowego biznesowego i potrzebuje tych dozwolonych.

Ponadto należy zezwolić na połączenia wychodzące z:
*.Brightcloud.com
*.Webroot.com
35.241.25.47
2600: 1901: 0: 400e ::

Jeśli dzikie karty nie są obsługiwane:
Serwer DOH
Res1.DNS.Webroot.com

Pszczoła
sdnsp.Brightcloud.com
sdnsagent.Brightcloud.com
DNSP-IPV4-DETEKTOR.Brightcloud.com
DNSP-IPV6-DETEKTOR.Brightcloud.com

Strona blokowa DNS
35.241.25.47
2600: 1901: 0: 400e ::

Webroot Security Awareness Szkolenie wykorzystuje te same porty i adresy URL, co ochrona punktu końcowego biznesowego w zakresie komunikacji konsolowej, nie są potrzebne dodatkowe zmiany.

Aby uzyskać dodatkową pomoc, skontaktuj się z obsługą Webroot.

Czy Webroot Antivirus ma zaporę ogniową?

Programy anty-malware utrzymują komputer wolny od wirusów

Ponieważ nowoczesne programy złośliwego oprogramowania mogą atakować komputery na wiele pomysłowych sposobów, walczyć z nimi kilka technologii. Programy antywirusowe, takie jak Webroot, mają wiele narzędzi potrzebnych do ochrony komputera. Zapora ogniowa, jedno narzędzie, które walczy z złośliwym oprogramowaniem, jest wyposażone w Webroot i może współpracować z komponentami antywirusowymi aplikacji, aby poprawić bezpieczeństwo komputera.

Groźba

 1. Dawno minęły czasy, w których samotni hakerzy siedzący w garażach wysłali e -maila na proste wirusy i miał nadzieję, że ludzie je otworzyli. Dzisiejsze cyberprzestępcy często współpracują ze sobą, aby opracować złośliwe oprogramowanie, które jest wyrafinowane, a czasem trudne do wykrycia. Na przykład w 2013 r. U.S. Władze oskarżyły członków pierścienia cyberprzestępczości za rozprzestrzenianie wirusa GZI, który zarażił ponad 1 milion komputerów. Przestępcy wykorzystali wirusa do kradzieży pieniędzy z kont bankowych, a nawet sprzedali wirusa, który stworzyli innym. Ponieważ każdy jest tak łatwo zdobyć wirusa, po prostu go kupując, komputery i inne na całym świecie lub zagrożone infekcją, chyba że zainstalujesz program bezpieczeństwa.

Ochrona Webroot

 1. Webroot ma kilka wersji produktów, które można przejrzeć na swojej stronie internetowej. Chociaż różnią się ceną i funkcjonalnością, wszystkie blokują niebezpieczne złośliwe oprogramowanie i wykrywają ataki phishingowe internetowe, które mogą ukraść informacje podczas surfowania po sieci. Zapora jest dostarczana z każdym z tych programów. Podejmij mądrą decyzję o zakupie, przeglądając różne wersje i porównując ich funkcje. Na przykład może nie być konieczne kupowanie programu o najwyższej cenie, jeśli nie wymagasz ochrony mobilnej, której brakuje w wersji najniższej ceny.

Potrzeba zapory ogniowej

 1. Windows jest wyposażony w bezpłatną zaporę ogniową, która zapewnia wiele funkcji bezpieczeństwa w zaporze Webroota. Wszystkie zapory ogniowe monitorują informacje wchodzące do komputera, a informacje o tym pozostawiają. Jak zauważa Microsoft, ważne jest, aby powiększyć program antywirusowy, który zwalcza wirusy, za pomocą zapory, która cytuje inne rodzaje zagrożeń, takie jak robaki. Potrzebujesz także ochrony przed innymi rodzajami złośliwego oprogramowania oprócz wirusów. Najnowsza wersja systemu Windows i Webroot chroni cię przed robakami, wirusami i złośliwym oprogramowaniem.

Rozważania

 1. Jeśli uruchamiasz wiele zapór ogniowych, komputer może mieć problemy. Jeśli zainstalujesz Webroot, dowiedz się o jego zaporze, przestudiuj interfejs użytkownika i zdecydujesz, czy wolisz użyć zapory ogniowej, czy tego, który ma system Windows. Zapory ogniowe mogą wydawać się zastraszające, gdy przeglądasz ich interfejsy użytkownika, ponieważ umożliwiają dostosowywanie ustawień na wiele sposobów. Na przykład możesz dostosować ustawienie, które uniemożliwia konkretnej aplikacji komunikowanie się z Internetem, jeśli nie chcesz. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, przeczytaj dokumentację zapory. Nie musisz niczego dostosowywać, jeśli po prostu chcesz, aby Twoja zapora zapewniła standardową domyślną ochronę.

Czy Webroot obejmuje zaporę ogniową?

To rozwiązanie dotyczy Webroot Secureanywhere

SecureAny ,wej zapory monitoruje ruch danych podróżujących z portów komputerowych. Szuka niezaufanych procesów, które próbują połączyć się z Internetem i kradzież Twoje dane osobowe. Działa z zaporem systemu Windows, która monitoruje ruch danych wchodzący do komputera. Z zarówno Secureanywhere, jak i Windows Firewall, Twoje dane mają całkowitą ochronę przychodzącą i wychodzącą.

Nie powinieneś wyłączać zapory w systemie Windows, ani zapory SecureAny, gdzie. Jeśli są wyłączone, twój system jest otwarty na wiele rodzajów zagrożeń, gdy łączysz się z Internetem lub z siecią. Te zapory ogniowe mogą blokować złośliwe oprogramowanie, próby hakowania i inne zagrożenia online, zanim będą mogły spowodować uszkodzenie systemu lub zagrażać bezpieczeństwu.

Zapora Secureanywhere jest wstępnie skonfigurowana do filtrowania ruchu na komputerze. Działa w tle bez zakłócania normalnych czynności. Jeśli zapora wykryje nierozpoznany ruch, otwiera ostrzeżenie, w którym możesz zablokować ruch lub pozwolić na kontynuację.

 1. Otwórz Secureanywhere.
 2. Status zapory wyświetla się na stronie głównej poniżej Bezpieczeństwo komputera.
 3. Zielony przycisk wskazuje, że zapora jest włączona. Aby wyłączyć zaporę ogniową, kliknij białą część przycisku. Możesz zostać poproszony o wypełnienie ekranu Captcha. SecureAnywhere pokazuje ostrzeżenie, że Twoja zapora jest wyłączona i zaleca jej ponowne włączenie.

 • Aby włączyć zaporę, kliknij Włącz teraz lub czerwona część przycisku zapory.
 • Webroot Secure w dowolnym miejscu zapory ogniowej i systemu Windows 11

  Cześć ludzie – czy mógłbym zapytać, Secure Anywhere Application / Subcription oczywiście ma wbudowaną zaporę ogniową. Uruchamiam system Windows 11, który ma własnego obrońcy systemu Windows również z zaporą ogniową. Obecnie oba umożliwiłem, ale jest to konieczne i czy może spowodować degradację wydajności w odniesieniu do szybkości Internetu lub możliwych konfliktów?? Czy lepiej mieć jedno lub drugi na żywo niż oba działanie w tym samym czasie.

  Do tej pory nie sądzę, że miałem jakiekolwiek konflikty, ale mój system czasami ma problemy z łącznością internetową, która może być spowodowana od razu uruchomieniem zaporowych zaporowych.

  Najlepsza odpowiedź Triplehelix 12 grudnia 2022, 01:59

  15 odpowiedzi

  Martin.1

  Ranga

  UserLevel 7

  Odznaka

  +4

  6 miesięcy temu

  25 października 2022 r

  Cześć ludzie – czy mógłbym zapytać, Secure Anywhere Application / Subcription oczywiście ma wbudowaną zaporę ogniową. Uruchamiam system Windows 11, który ma własnego obrońcy systemu Windows również z zaporą ogniową. Obecnie oba umożliwiłem, ale jest to konieczne i czy może spowodować degradację wydajności w odniesieniu do szybkości Internetu lub możliwych konfliktów?? Czy lepiej mieć jedno lub drugi na żywo niż oba działanie w tym samym czasie.

  Do tej pory nie sądzę, że miałem jakiekolwiek konflikty, ale mój system czasami ma problemy z łącznością internetową, która może być spowodowana od razu uruchomieniem zaporowych zaporowych.

  @Bpj77 osobiście, nie ufam Windows Defender, jako taki, zawsze to wyłączam i polegam na Webroot. Przez ponad 6 lat korzystaliśmy z Webroot w naszej bazie klientów, nie zawiodło mnie.

  Ranga

  Użytkownik 6

  Odznaka

  +17

  6 miesięcy temu

  25 października 2022 r

  Cześć ludzie – czy mógłbym zapytać, Secure Anywhere Application / Subcription oczywiście ma wbudowaną zaporę ogniową. Uruchamiam system Windows 11, który ma własnego obrońcy systemu Windows również z zaporą ogniową. Obecnie oba umożliwiłem, ale jest to konieczne i czy może spowodować degradację wydajności w odniesieniu do szybkości Internetu lub możliwych konfliktów?? Czy lepiej mieć jedno lub drugi na żywo niż oba działanie w tym samym czasie.

  Do tej pory nie sądzę, że miałem jakiekolwiek konflikty, ale mój system czasami ma problemy z łącznością internetową, która może być spowodowana od razu uruchomieniem zaporowych zaporowych.

  Poprzednie wątki omówiono dwa problemy z zaporą ogniową w odniesieniu do systemu Windows 10.
  Firewall Webroot jest zaprojektowana do działania w połączeniu z zaporą Windows Defender, aby dodać dodatkowej ochrony.
  Twoje połączenie może być spowodowane dwiema zaporami, ale najpierw patrzyłbym na inne przyczyny.
  Oczywistym testem byłoby następnym razem, gdy będziesz mieć problem z łącznością w Internecie, wyłącz zaporę webroot i sprawdź, czy to rozwiązuje problem.

  Ranga

  Użytkownik 6

  Odznaka

  +17

  6 miesięcy temu

  25 października 2022 r

  Cześć ludzie – czy mógłbym zapytać, Secure Anywhere Application / Subcription oczywiście ma wbudowaną zaporę ogniową. Uruchamiam system Windows 11, który ma własnego obrońcy systemu Windows również z zaporą ogniową. Obecnie oba umożliwiłem, ale jest to konieczne i czy może spowodować degradację wydajności w odniesieniu do szybkości Internetu lub możliwych konfliktów?? Czy lepiej mieć jedno lub drugi na żywo niż oba działanie w tym samym czasie.

  Do tej pory nie sądzę, że miałem jakiekolwiek konflikty, ale mój system czasami ma problemy z łącznością internetową, która może być spowodowana od razu uruchomieniem zaporowych zaporowych.

  @Bpj77 osobiście, nie ufam Windows Defender, jako taki, zawsze to wyłączam i polegam na Webroot. Przez ponad 6 lat korzystaliśmy z Webroot w naszej bazie klientów, nie zawiodło mnie.

  Właściwie wypróbowałem komputer z systemem Windows 10 działający tylko w zaporze webroot i ciągle otrzymywałem ostrzeżenia o zaporze obrońcy systemu Windows, który nie działa.
  Poprzednie wątki omówiono dwa problemy z zaporą ogniową w odniesieniu do systemu Windows 10.
  Firewall Webroot jest zaprojektowana do działania w połączeniu z zaporą Windows Defender, aby dodać dodatkowej ochrony.

  Jamesharris85

  Ranga

  UserLevel 7

  Odznaka

  +4

  6 miesięcy temu

  25 października 2022 r

  Uruchomię oba na moim laptopie Windows 11

  James Harris

  Ranga

  UserLevel 7

  Odznaka

  +23

  6 miesięcy temu

  29 października 2022 r

  Biegnę też oba. Często tworzę niestandardowe reguły w Windows Defender w celu blokowania określonych adresów lub portów, które w innym przypadku nie mogą być zablokowane. Zarówno przychodzące, jak i towarzyskie.

  – Owen Rubin, SW Engineering Manager. To jest moja historia i trzymam się jej!

  Ranga

  UserLevel 2

  5 miesięcy temu

  11 grudnia 2022 r

  Webroot nie rozpoznaje Win 11 Defender/Firewall jest włączony.

  Triplehelix

  Ranga

  UserLevel 7

  Odznaka

  +63

  5 miesięcy temu

  12 grudnia 2022 r

  Webroot nie rozpoznaje Win 11 Defender/Firewall jest włączony.

  Zarządzanie zaporami ogniowymi

  SecureAny ,wej zapory monitoruje ruch danych podróżujących z portów komputerowych. Szuka niezaufanych procesów, które próbują połączyć się z Internetem i kradzież Twoje dane osobowe. Działa z zaporem systemu Windows, która monitoruje ruch danych wchodzący do komputera. Z zarówno Secureanywhere, jak i Windows Firewall, Twoje dane mają całkowitą ochronę przychodzącą i wychodzącą.

  Nie powinieneś wyłączać zapory w systemie Windows, ani zapory SecureAny, gdzie. Jeśli są wyłączone, twój system jest otwarty na wiele rodzajów zagrożeń, gdy łączysz się z Internetem lub z siecią. Te zapory ogniowe mogą blokować złośliwe oprogramowanie, próby hakowania i inne zagrożenia online, zanim będą mogły spowodować uszkodzenie systemu lub zagrażać bezpieczeństwu.

  Zapora Secureanywhere jest wstępnie skonfigurowana do filtrowania ruchu na komputerze. Działa w tle bez zakłócania normalnych czynności. Jeśli zapora wykryje nierozpoznany ruch, otwiera ostrzeżenie, w którym możesz zablokować ruch lub pozwolić na kontynuację.

  Przykład wyskakującego zapory! I Zawsze dozwolone Ponieważ znałem plik i to było nieszkodliwe.

  Daniel – Windows 10 Pro x64 dla stacji roboczych 22H2 na moim Alienware 17R2 i Alienware 17R5 Laptops z Webroot Secureanywhere Kompletny tester beta na PC i Android Moto G9 Plus OS 11. „Zabierz je na dworzec kolejowy”

  Ranga

  UserLevel 7

  Odznaka

  +23

  5 miesięcy temu

  12 grudnia 2022 r

  Windows Defender ma reguły zarówno dla danych przychodzących, jak i wychodzących, a ja używam reguł wychodzących cały czas. Rozumiem, że to nie to samo, co robi kontrole Webroot wychodzące, ale myślę, że twoje stwierdzenie, że Windows Defender chroni dane przychodzące, a Webroot chroni wychodzenie, sugeruje, że Defender nie sprawdza danych wychodzących, ponieważ nie jest to dokładne.

  Po prostu wybredny tutaj. ��