Czy Webroot aktualizuje automatycznie?

Streszczenie

Webroot Secureanywhere jest wstępnie skonfigurowany, aby automatycznie sprawdzać aktualizacje i zainstalować je, gdy stają się dostępne. Jeśli jednak chcesz ręcznie sprawdzić aktualizacje, możesz to zrobić, wykonując kilka kroków.

Kluczowe punkty:

1. Sprawdzanie aktualizacji: Webroot Secureanywhere automatycznie sprawdza aktualizacje i instaluje je.

2. Aktualizacja ręczna: Jeśli wolisz ręcznie sprawdzić aktualizacje, możesz to zrobić, otwierając agenta SecureAnywhere, klikając ikonę sprzętu obok „My Cont” i wybierając „Sprawdź aktualizacje oprogramowania.”

3. Kompatybilność Windows i Mac: Te kroki dotyczą zarówno komputerów Windows, jak i Mac.

15 pytań dotyczących aktualizacji Webroota

1. Czy Webroot aktualizuje automatycznie?

Tak, automatycznie aktualizuje się Webroot Secureany.

2. Czy mogę ręcznie sprawdzić aktualizacje?

Tak, możesz ręcznie sprawdzić aktualizacje, wykonując wyżej wymienione kroki.

3. Jak długo trwa aktualizację do wszystkich punktów końcowych?

Zastosowanie aktualizacji do wszystkich punktów końcowych może potrwać do 72 godzin.

4. Jakie jest podstawowe ustawienie zasad konfiguracji dla automatycznych aktualizacji?

Podstawowe ustawienie zasad konfiguracji automatycznych aktualizacji to „Automatycznie pobieranie i zastosowanie aktualizacji.”

5. Czy automatyczne aktualizowanie może być wyłączone?

Tak, możesz wyłączyć automatyczne aktualizacje, zmieniając podstawowe ustawienie zasad konfiguracji.

6. Co mogę zrobić, jeśli agent nie aktualizuje?

Jeśli agent nie aktualizuje, możesz wymusić aktualizację za pomocą wspomnianych powyżej opcji.

7. Jak wymusić aktualizację wersji agenta?

Możesz wymusić aktualizację wersji agenta, logując się do konsoli zarządzania Webroot, wybierając punkty końcowe, które chcesz zaktualizować, i uruchamianie skryptu obsługi klienta za pomocą określonego adresu URL.

8. Czy mogę wymusić ankietę, aby sprawdzić aktualizacje?

Tak, możesz wymusić ankietę, klikając prawym przyciskiem myszy ikonę tacy systemowej w punkcie końcowym i wybierając „Konfiguracja odświeżnia.”

9. Jakie polecenia mogę użyć do zainicjowania ankiety z punktu końcowego?

W systemie Windows możesz użyć polecenia „WRSA.exe -poll.„W przypadku komputerów Mac istnieją określone polecenia terminalowe w zależności od wersji macOS.

10. Czy Webroot jest zintegrowany z platformami RMM?

Tak, Webroot jest zintegrowany z kilkoma platformami RMM, które pozwalają administratorom zdalnie aktualizować oprogramowanie.

11. Z którym oprogramowaniem RMM integruje się Webroot?

Lista oprogramowania RMM zintegrowało się z Webroot na ich stronie internetowej.

12. Czy powinienem włączyć automatyczne aktualizacje?

Webroot zaleca przechowywanie automatycznych aktualizacji, aby zapewnić najlepszą ochronę dzięki najnowszym funkcjom i ulepszeniom.

13. Jak mogę zmodyfikować zasady punktu końcowego dla automatycznych aktualizacji?

Możesz zmodyfikować zasady punktu końcowego dla automatycznych aktualizacji, logując się do konsoli zarządzania Webroot, przechodząc do zasad i wybierając kartę ochrony punktu końcowego.

14. Czy mogę wyłączyć automatyczne aktualizacje?

Tak, możesz wyłączyć automatyczne aktualizacje, wybierając opcję „wyłącz” do ustawienia „automatycznie pobieranie i zastosowanie aktualizacji”.

15. Jak skontaktować się z obsługą Webroot w celu uzyskania pomocy?

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, zmuszając agenta do aktualizacji, możesz skontaktować się z obsługą Webroot w celu uzyskania pomocy.

Czy Webroot aktualizuje automatycznie?

Sprawdzanie aktualizacji

Czy Webroot aktualizuje automatycznie?

To rozwiązanie dotyczy Webroot Secureanywhere Business – Ochrona punktu końcowego

Sprawdzanie aktualizacji

Webroot Secureanywhere jest wstępnie skonfigurowany, aby automatycznie sprawdzać aktualizacje i zainstalować je, gdy stają się dostępne. Kiedy wydamy aktualizację wersji, jest ona zrównoważona obciążeniem w naszej globalnej bazie użytkowników. Jako takie, zastosowanie do wszystkich punktów końcowych może potrwać do 72 godzin. Jeśli chcesz, aby agent sprawdzał aktualizacje lub dezaktywowane automatyczne aktualizacje z ustawień instalacji, możesz sam ręcznie sprawdzić aktualizacje.

Notatka: Te kroki dotyczą zarówno komputerów Windows i Mac.
 1. Otwórz Secureany, gdzie agent. Może być konieczne ustawienie punktu końcowego na Niezarządzany zasady umożliwiające jej otwarcie.
 2. Kliknij ikonę biegów obok Moje konto.
 3. Kliknij O Secureanywhere Zakładka i kliknij Sprawdź aktualizacje oprogramowania.

Czy Webroot aktualizuje automatycznie?

Jak wymusić aktualizację wersji agenta w zakresie ochrony punktów końcowych Business Webroot

Agent Webroot jest domyślnie skonfigurowany w celu automatycznego aktualizacji, gdy tylko dostępna jest aktualizacja. Aktualizacje są dystrybuowane przy użyciu chmury Webroot i klienci nie wymagają żadnych działań.

Automatyczna aktualizacja jest kontrolowana przez podstawowe ustawienie zasad konfiguracji Automatycznie pobierz i zastosuj aktualizacje, które można wyłączyć, aby zapobiec automatycznej aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień zasad, kliknij tutaj.

Jeśli agent nie aktualizuje, użyj tych opcji, aby wymusić aktualizację.

Dla Windows i Mac:

 1. Zaloguj się do konsoli zarządzania Webroot.
 2. W lewym pasku Nav Under Zarządzać, Kliknij Podmioty.
 3. Pod Witryny i grupy kolumna, rozwinąć Strona i kliknij Grupa który zawiera punkty końcowe.
 4. Zaznacz pola dla punktów końcowych, które chcesz zaktualizować, kliknij Polecenie agenta menu rozwijane i wybierz Uruchom skrypt obsługi klienta.
  • W przypadku adresu URL wpisz: https: // w dowolnym miejscu.Webrootcloudav.com/zerol/wSasme.exe
 5. Punkty końcowe będą aktualizować najnowszą wersję, gdy sprawdzają lub ankietą w konsoli zarządzania i pobierają polecenie agenta w celu wykonania. Widzieć Wymuszanie ankiety W tym dokumencie, aby uzyskać więcej informacji.

W punkcie końcowym, w którym chcesz zmusić agenta do aktualizacji, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę tacki systemowej (zielone koło otaczające W) i kliknij ‘Odśwież konfigurację’. To zmusza agenta do sprawdzenia aktualizacji i zastosowania ich, jeśli jest dostępne.

Zawsze możesz wymusić ankietę, ponownie uruchamiając punkt końcowy. Możesz także użyć poniższych poleceń, aby zainicjować ankietę z punktu końcowego.

Okna
Ankieta może być wymuszona (lokalnie lub zdalnie), uruchamiając polecenie WRSA.EXE – Poll. Oto pełne polecenie (dla domyślnych instalacji) dla systemów 32 -bitowych i 64 -bitowych:

32 -bit:
„C: \ Program Files \ Webroot \ WRSA.exe “–poll

64 -bitowe:
„C: \ Program Files (x86) \ Webroot \ WRSA.exe “–poll

Prochowiec
Aby wymusić ankietę, użyj tych poleceń terminali:

Catalina
sudo /aplikacje /webroot \ Secureanywhere.App/Spis treści/macOS/WSDAemon.App/Spis treści/macOS/WSDAemon -poll

Inne wersje macOS
sudo/usr/local/bin/wSdaemon -poll

Webroot jest zintegrowany z wieloma platformami RMM (zdalne monitorowanie i zarządzanie), które umożliwiają administratorom zdalne aktualizowanie oprogramowania. Jeśli używasz RMM do zarządzania agentami ochrony punktu końcowego Webroot Business, zobacz, jakie opcje można pomóc w wymuszaniu aktualizacji wersji agenta.

Aby zobaczyć listę oprogramowania RMM, z którym Webroot integruje się, kliknij tutaj.

W szczególności dla systemu Windows:

Wykonaj ten plik w dowolnym punkcie końcowym, które należy zaktualizować, zainstaluje aktualizację u góry istniejącego agenta.

Plik MSI może być używany do zdalnych instalacji i można go pobrać z tego linku: https: // w dowolnym miejscu.Webrootcloudav.com/zerol/wSasme.MSI
Więcej informacji na temat korzystania z pliku MSI jest dostępne w podręczniku użytkownika.

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, zmuszając agenta do aktualizacji, skontaktuj się z obsługą Webroot w celu uzyskania pomocy.

Czy Webroot aktualizuje automatycznie?

Administratorzy mogą wybrać, czy chcą, aby agent biznesowy Webroot automatycznie aktualizował najnowszą wersję, gdy zostanie wydany przez Webroot. To zachowanie jest kontrolowane przez ustawienie w polityce punktu końcowego.

Webroot zaleca włączenie tego ustawienia i korzystanie z najnowszej wersji agenta. Zapewnia to najlepszą możliwą ochronę, wykorzystując najnowsze funkcje i ulepszenia.

 1. Zaloguj się do konsoli zarządzania Webroot.
 2. W lewym pasku Nav kliknij Zasady i wybierz Karta Ochrona punktu końcowego.
 3. Kliknij polityka modyfikować.
 4. w Ustawienia zasad sekcja, przewiń w dół i kliknij Pareret obok podstawowej konfiguracji.
 5. Dla Automatycznie pobierz i zastosuj aktualizacje Ustaw, użyj przycisku opcji, aby wybrać:
  • NA (Zalecane) – Agent zostanie automatycznie aktualizowany po wydaniu nowych wersji
  • Wyłączony – Agent musi być aktualizowany ręcznie po wydaniu nowych wersji
 6. Kliknij Ratować.
 7. Zmiany zasad są odbierane i przetwarzane podczas interwału głosowania przypisanego do zasady punktu końcowego dla tego urządzenia.
  • Możesz wymusić urządzenia do zameldowania w razie potrzeby lub zmiany interwału ankietowego, aby wymusić urządzenia do częściej odprawy.

Dziekuję za odpowiedź!

Preferencje cookie
Zasilane przez Nohold, Inc. U.S. Patent nr. 10 659 398

Wszystkie treści Copyright © 2023

Czy Webroot aktualizuje automatycznie?

W przeciwieństwie do poprzednich wersji oprogramowania Webroot, Webroot Secureanywhere automatycznie pobiera i instaluje wszystkie aktualizacje domyślnie. Po wydaniu aktualizacji wersji jest ona równoważona obciążeniem w naszej globalnej bazie użytkowników i może zająć do 72 godzin, aby zastosować się do wszystkich punktów końcowych

Za każdym razem, gdy uruchamiasz skanowanie, Twoja Webroot komunikuje się z naszą chmurą i pobiera i stosuje nowe ustalenia lub aktualizacje na swoim komputerze. Tak długo, jak komputer jest podłączony do Internetu, Twoja ochrona jest zawsze aktualna, ponieważ SecureAnywhere obsługuje aktualizacje, gdy tylko będą dostępne.

Notatka: Aby uzyskać więcej informacji, zobacz tabelę poleceń zaawansowanych Wydawanie poleceń do punktów końcowych .

Aby pobrać i wymusić aktualizację:

 1. Zaloguj się do ochrony punktów końcowych.
 2. Kliknij Zarządzanie grupą patka.
 3. W okienku grup po lewej stronie wybierz Wszystkie punkty końcowe, Następnie w prawym okienku wybierz jeden lub więcej punktów końcowych. Pasek menu wyświetla przycisk poleceń agenta.
 4. Z menu rozwijanego z polecenia agentów wybierz Advanced> Uruchom skrypt obsługi klienta.
 5. W polu URL wprowadź następujący adres URL: http: // w dowolnym miejscu.Webrootcloudav.com/zerol/wSasme.exeNotatka: Możesz także użyć adresu URL, aby pobrać instalator lokalnie w punkcie końcowym, a następnie uruchom go ręcznie.
 6. Śledź kreatora pobierania, aby zainstalować najnowsze aktualizacje.

385 Complocken Crescent Suite 800