Czy WebEx pokazuje moją twarz

Streszczenie:

W aplikacji WebEx masz możliwość dodania obrazu do swojego profilu, aby ludzie mogli Cię rozpoznać. Jeśli nie dodałeś obrazu, tylko twoje inicjały będą wyświetlane w okręgu. Możesz użyć różnych formatów graficznych dla obrazu, takich jak .jpg, .png, .GIF lub .BMP. Rozmiar pliku nie powinien przekraczać 10 MB dla komputerów stacjonarnych i 1 MB dla urządzeń mobilnych i idealnie jest mieć kwadratowy obraz. Jeśli obraz się nie zmienia, może to wynikać z rozmiaru pliku lub może być ustawiony za pomocą katalogu organizacji, w którym to przypadku musisz skontaktować się z administratorem, aby go zmienić. Jeśli twój zmodyfikowany obraz nie jest widoczny dla innych, może to wynikać z lokalnego buforowania w ich aplikacja. W zależności od ustawień administratora obraz profilu można usunąć po jego dodaniu lub można wymienić obraz tylko innym.

Kluczowe punkty:

 1. W WebEx możesz dodać obraz do swojego profilu, aby go rozpoznać.
 2. Jeśli nie dodałeś obrazu, tylko twoje inicjały będą wyświetlane w okręgu.
 3. Możesz użyć .jpg, .png, .GIF lub .Formaty BMP dla obrazu.
 4. Rozmiar pliku nie powinien przekraczać 10 MB dla komputera stacjonarnego i 1 MB dla urządzeń mobilnych.
 5. Idealne jest posiadanie kwadratowego obrazu dla lepszego wyświetlania w WebEx.
 6. Jeśli obraz się nie zmienia, może to wynikać z ograniczeń wielkości pliku lub ustawień katalogu organizacji.
 7. Jeśli zmodyfikowany obraz nie jest widoczny dla innych, może potrwać do czterech godzin, aby wyświetlić zmiany z powodu buforowania.
 8. Administrator może mieć ustawienia do usunięcia obrazu profilowego lub zezwolenia na wymianę obrazu.
 9. Aby dodać lub zmienić obraz profilowy, kliknij swój profil w aplikacji i przejdź do sekcji profilu.
 10. Możesz przesłać obraz z urządzenia lub przechwycić nowy za pomocą aparatu telefonu.

Pytania i odpowiedzi:

 1. P: Jak mogę dodać obraz do mojego profilu w WebEx?
 2. Odp.: Aby dodać obraz do swojego profilu w WebEx, kliknij swój profil w aplikacji i przejdź do sekcji profilu. Następnie kliknij „Prześlij obraz”, aby znaleźć i prześlij obraz z urządzenia.

 3. P: Jakich formatów plików mogę użyć do obrazu profilowego w WebEx?
 4. Odp.: Możesz użyć .jpg, .png, .GIF lub .Formaty BMP dla obrazu profilowego w WebEx.

 5. P: Czy istnieją dowolne ograniczenia rozmiaru obrazu profilowego w WebEx?
 6. Odp.: Rozmiar pliku nie powinien przekraczać 10 MB dla komputerów stacjonarnych i 1 MB dla urządzeń mobilnych w WebEx.

 7. P: Dlaczego mój obraz profilowy nie zmienia się w WebEx?
 8. Odp.: Może istnieć wiele powodów, dla których obraz profilu nie zmienia się. Może to wynikać z ograniczeń wielkości pliku lub ustawień w katalogu organizacji. Skontaktuj się z administratorem w celu uzyskania dalszej pomocy.

 9. P: Dlaczego inni nie widzą mojego zmodyfikowanego obrazu profilowego w WebEx?
 10. Odp.: Może to potrwać do czterech godzin wyświetlania zmian z powodu lokalnych buforowania w aplikacjach WebEx.

 11. P: Czy mogę usunąć lub wymienić mój obraz profilowy w WebEx?
 12. Odp.: W zależności od ustawień administratora możesz być w stanie zastąpić swój obraz profilowy innym. Jednak w niektórych przypadkach administratorzy mogą mieć możliwość całkowitego usunięcia obrazu profilowego.

 13. P: Jak mogę zmienić mój obraz profilowy w aplikacji mobilnej WebEx?
 14. Odp.: W aplikacji mobilnej WebEx kliknij swój profil i przejdź do sekcji profilu. Stamtąd możesz przesłać obraz lub zrobić nowe zdjęcie za pomocą aparatu telefonu.

 15. P: Czy mogę kontrolować orientację mojego wideo na spotkaniach webEx?
 16. Odp.: Tak, możesz kontrolować orientację swojego filmu na spotkaniach webEx. Domyślnie pokazuje lustrzane wideo, ale możesz wyłączyć tryb lustra, aby wyświetlić go, gdy inni go widzą.

 17. P: Jak mogę wyłączyć tryb lustrzany dla mojego wideo na spotkaniach webEx?
 18. Odp.: Przed lub podczas spotkania w oknie podglądu wybierz „Nie wyświetl mojego wideo w trybie lustrzanym.„To pokaże Twój film bez jego odzwierciedlenia.

 19. P: Czy mogę ustawić moje preferowane ustawienia wideo na spotkaniach WebEx?
 20. Odp.: Tak, możesz ustawić preferowane ustawienia wideo na spotkaniach WebEx. Te ustawienia zostaną zastosowane do wszystkich połączeń, do których dołączasz.

 21. P: Jak mogę znaleźć wersję WebEx, których używam?
 22. Odp.: Aby znaleźć wersję używanej przez WebEx, instrukcje można znaleźć w artykule „Znajdź swoje spotkania WebEx”.

 23. P: Czy istnieją różne ustawienia wideo dla różnych wersji WebEx?
 24. Odp.: Tak, dla WebEx w wersji 41.10 i później, istnieją różne ustawienia wideo. Aby wyświetlić informacje o ustawieniach wideo dla tych wersji, patrz artykuł „Wybierz Ustawienia wideo spotkań i wydarzeń WebEx (nowa wersja).”

Wniosek:

W WebEx możesz łatwo dodać obraz do swojego profilu, aby inni mogli Cię rozpoznać. Pamiętaj, aby postępować zgodnie z zalecanym rozmiarem obrazu i wytycznych formatu. Jeśli obraz nie zmienia się lub widoczny dla innych, może to wynikać z ograniczeń wielkości pliku lub buforowania w ich aplikacjach. Możesz także kontrolować orientację swojego filmu na spotkaniach webEx, aby dopasować się do widoku innych uczestników.

Czy WebEx pokazuje moją twarz

Еaсли изображение щще нобавлено, ббдут отоjed.

Czy WebEx pokazuje moją twarz

Садайе так, чтобы ююи могли ззнавать вас приложенииysty Webex, добавив изображение в сой п п прйильиenieиииильиииenieиииильиииenieazy. Еarag изображение fot.

Для зображения можно исползовать болшинство графических форматов: .jpg, .png, .Gif или .BMP. Также можно исполззовать камеру телеeliна, чтобы селать снимок самого саysta.

Разер файла не должен ligRaевышать 10 мб для настольных пк и 1 мб для мобильных устроysta жением. Приложениfe w Webex изенянluzją.

Еarag изображение не изеняется для вас, причиной может ыыть разер файла. Кроме того, изображение может ыыть установлено с иоованием вашего кататататary Więc ется оindтиться к адинистратору.

Rzaси ваше изененанy изображение не отображаетtoś риложениях. Поэтом для отображения изений может потре’aone.

Взависимости от настроек аминистратора после доtoś. В противном слччае ы можете заменитьa. Для полчения дополнительной информаии сS. Приложение Webex | Удалите изображение вашего fot .

Заголовкje fot.

Еaсли изображение щще нобавлено, ббдут отоjed.

Щелкните редактировать профиль, затем перейите в разел изображениfe профиляami .

Щелкните загрзить изображение, чтобы най John.

ForSс у в же ежж изображение профиля, щелкните изенить изображение, чтобы Oизенить тоtoś.

После внесения изенений щелкните сохранить .

Заголовкje fot.

Еaсли изображение щще нобавлено, ббдут отоjed.

Коснитесь пнкта профиль, а затем коснитесь .

Коснитесь параметра изенить изоtoś.

 • Селать фотоснимок, чтоjed.
 • Ыбрать сществющющю фотогафию, чтобы ыtoś.

Первоначально может понадобиться предо przykład.

После загрззи изображения профилĄ ео можно бдет заменить только друим рисунком.

Заголовкje fot.

Еaсли изображение щще нобавлено, ббдут отоjed.

Коснитесь пнкта профиль, а затем коснитесь .

Коснитесь параметра изенить изображение, затемciąż. Первоначально может понадобиться предо przykład.

ЫNAрав нжный вариант, коснитесь параметра, обрежте изображение пи наеоentów уостинходимости, тар .

После загрззи изображения профилĄ ео можно бдет заменить только друим рисунком.

Щ Mój.

Еaсли изображение щще нобавлено, ббдут отоjed.

Щелкните изображение профиля, затем ыберите изображение, которое хотите загрзитьaR żeby.

После загрззи изображения профилĄ ео можно бдет заменить только друим рисунком.

Czy WebEx pokazuje moją twarz

По уолчанию в ваше видео отображается зеркально, что обесjerчивает етynów. Зеркальном режиме fot. Левая и иравая стороны вашего изображения бдут отражены. Чтобы ве видео не отображалось зеркально, можно отключить зеркальный режим режим.

Зеркальное отображение применимо только к собственном видеоS. Ваше видео не транслируется для друих ччастников соания веркальном режимеS. Чтобы просматривать собтвеное видео в томе, в котором ео видят друиron ччастникиanoons вenia вания зorm ,ючineons ьное отображение.

Можно влючить или оключить зеркальное отображжие собобтвеннyго видео до писаоемаиовоorów иаврав więc. Также можно задать fot . Заданный вами предпочтитfiльный парамimi бдет применен ко веubli совещаниulaм, к которыы ы присьь.

Чтобы просмотреть информию о веб-ййах Terch.10 и последющих, с. статюю ыбор настроек видео для Spotkania WebEx и WebEx.

Чтобы знать номер исполземой версии, см. статюю поиск номера версии Internex Webex.

Не отображать мое видео веркальном режиме

Unkcje совещанием в оне предrawa więc .

Отображать мое видео веркальном режиме

При отключении zep .

В вемя совещания вкне соtoś лючения зеркального оображения или отображ мое видео веркальном режимененentów.

Можно задать предкочительные параметры для вех совещаний, к которы ы происоеrząs .

 • В Windows ыберите пиктогарам шестеренки в пир верхней о_NANAсти приложения и петейейейейарyn иемейейейейейейейейейейейейейейейейейentów раметры fot . Выберите вега исполззовать следющие настройи адио и видео, установите или снимитras фczka в полety зеркальном режиме и иtoś пRрименить .
 • На компююере Mac ыберите Webex Spotkania веню пириложений и перите кеню предпочтитczo щанию . Выберите вегда исполззовать следющие настройи аио и видео и установите или снимите фолora зеркальном режиме .

iOS

Чтобы просмотреть информию о верси złowiecznej 41.10 и последющих, с. статюю ыбор настроек видео для Spotkania WebEx и WebEx.

Чтобы просмотреть информию о верси złowiecznej 41.9 и ранних, ыполните приведенные ниже дейййyn:.

Зеркальное отображение применимо только к собственном видеоS. Ваше видео не транслируется для друих ччастников соания веркальном режимеS. В ерсииjen 40.10 и последющющих версиях приложениala, чтобы просматривать собсniej о ремя совещания, ыключитnowa.

Можно влючить или оключить зеркальное отображжие собобтвеннyго видео до писаоемаиовоorów иаврав więc.

Fotrеед совещанием в оне предniejuzпосмотра коснитесь кновки не оображать мое видео в зеркальном режимеме .

При отключении zep .

В вемя совещания коснитесь параметра видео, аатем коснитесь кнопки неazy ооображежежежежежежежежentów .

Чтобы снова включить зеркальное отображение, коснитесь параметра видео, аатемaмннaьннaьннoraм о оотображаом о оотображ poświęcki .

Czy WebEx pokazuje moją twarz

Докладчик может поместить видео соей камеры поверх контента в совместном достуве, чтоvert резентациии.

Отображение собствеów видео на переднnowa

Еarag ы присоединиari złowiejskie к совещанию из настольного пиложения, можно простse поверх контента в совместном достуszczeet. Ччастниubli, которыfe fot вас fotrеед fotrzeзенентацией. Частниubli, присоединalaющиеся с пощщю веб-пиложениula.

Видео камеры не бniąт отображаться поверх контента и совместноcep.

Пиктограма совместного доступа

Щелкните .

Установите флажок параметра показывать меня нареднем плане презентации и щелкните совместный достуопubli .

Видео камеры отобразится в нижнем улу экрана. Еarag контент в совместном доступе находиokój.

).

При иaRолззовании нескольких мониторов изениubli достуа на основном мониторе. При предоставлениari совместного доступа на дополнительном экране видад poświęconej ижнем улу, а фон не удаляет przykład.

(Необязательно) наведите курсор ыши на нол видео, пока не нenia появитniej пиктог więc еащите видео камеры по диагонали, чтобы изенить ео разеррagi.

По Or. Ыожете уеншить разер д 50 × 90 пикселей и уniąчить ео до 720 × 405 пикселей. Сотношение сторон видео дrup вех разрешений – 16: 9.

Требования

Оindнена информация о версиях webex, оRYрар цenia иах, компююерах и истройaśnie устр John го доступа к видео камеры поверх пезенентациии wyda. Подерживаются только перечисленные требования, и итот параметр неazy ооtoś втaтвует требованиulaм.

Okna

 • 41.9 и боле powierzchnia
 • 64-рряniąziono версия Windows 10 (x86-64 и AMD64).
 • Процесор Intel Core i3, i5 или i7 серии 4000 или последющиfe версииииysty.
 • Двхъя najpostawiń.
 • Двхъя najpostawiń.
 • Друиfe fot.
 • Процесор AMD Ryzen 5, 7, 9 или последющющие версиииysty.
 • Друиfe fot.
 • Процесоры друих компаний (кромfe Intel и AMD):.
 • Нене 4 гб з.

Еarag ваша система сответствует системныныны требованиulaм, но ы видите собщение оine ооind оестный доступ вемено raедосczeńta, пRaробйте о dan.

Prochowiec

 • 41.9 и боле powierzchnia
 • MacOS High Sierra (версия 10.13) или последющие версиииysty.
 • Apple M1.
 • Двхъя najpostawiń.
 • Двхъярный fot.
 • Четырехъядерный fot.
 • Двхъадерный fot.
 • Четырехъядерный fot.
 • Двхъя więc.
 • Двхъя najpostawiń.
 • Двхъярный fot.
 • Друиfe fot.

iOS

 • 41.9 и боле powierzchnia
 • iPhone 7 и последющющие версииииysty.
 • iPad (5-о поколениala).
 • iPad pro и последющющие версииииśmy.
 • iPad Mini (5-о поколениala).
 • iPad Air (3-о поколения) и последющие версиииysty.

Android

 • 41.9 и боле powierzchnia
 • Android 9.0 (pie) и последющие версиииysty.
 • Snapdragon 845.
 • Samsung Exynos 9810.
 • Эквивалентные процесоры ненnowa.
 • Нене чем 3,5 г -з.

Czy WebEx pokazuje moją twarz

Селайте сое ыыступление на совещани złowie. Погрзите сое видео пRро в контент, которы ыелитесьь. По уолчанию ваше видео отображается в павом нижнем улу экрана, но ы можетете изеенить разес John ыюaety можетете a Oтюaety вожyn месте в вемя ormal.

Отображение соjed

Еarag контент в совместном доступе находиokój.

Еarag совещание записано, ваше видео неazy оатображаться поверх оind содержимого вапииczeń.

В вемя совещания щ Mój .

Ыберите контент, которыы хотите поделитьou.

Долнительнююююю информию параметрах совместного достуа к коонтенту см см. Вазделfe совместное исползование контента на совещанииииysta .

Проверить покажи мне перед пезентацией полje с флаж, а заubli .

Еarag ваше видео закрыaы общий контент в правом нижнем улу экрана,.

Чтобы уniąлить или уеншить разер видео, наведит указатель ыши на на но видео до тех ннniej ния разера. появитenia значок, а затем перетащите видео по диагоналилилилczeń.

Чтобы не показывать себя перед презентацией, снимите флажок покажи мне пед пореавеariosa пне !!! пое !!! повеłat лные параметры> покажи мне перед презентацией вашем видеоS.

Еarag ы хотите снова показать себя перед ormезентациfeй, ы должны показать подело щщ finansowej пе finansowa лнув поделитесь чем -ннибудь друим или ы делитесь сыылку в вастyd экранаjen.