Verizon uzupełnia Tracfone Wireless, Inc. nabytek

Streszczenie:

Verizon ogłosił zakończenie przejęcia Tracfone Wireless, Inc. i jego rodzina marek. To przejęcie łączy wiodące marki bezprzewodowe premium i wartości bezprzewodowej w sieci Verizon, zapewniając dla U więcej wyborów i ulepszonych usług.S. Konsumenci szukający wartości bezprzewodowych. Przejęcie pozycjonuje również Verizon jako wiodącego przedpłaconego przewoźnika bezprzewodowego i bezprzewodowego, rozszerzając jego portfolio i bazę klientów. Tracfone, największy sprzedawca usług bezprzewodowych w U.S., Obsługuje około 20 milionów subskrybentów za pośrednictwem sieci ponad 90 000 lokalizacji detalicznej w całym kraju. Verizon zwrócił uwagę na 3 125 mln USD w gotówce i 57 596 544 akcji Verizon, z możliwością dodatkowego wynagrodzenia gotówkowego w oparciu o niektóre wskaźniki operacyjne.

Kluczowe punkty:

1. Ulepszone doświadczenie konsumentów: Przejęcie Tracfone przez Verizon przynosi ulepszone doświadczenia i ulepszone usługi.S. Konsumenci szukający wartości bezprzewodowych.

2. Więcej wyborów i funkcji: Klienci skorzystają z stałych bezprzewodowych rozwiązań szerokopasmowych, nowych technologii urządzeń, rozszerzonego dostępu 5G, usług Lifeline oraz innych opcji połączeń międzynarodowych i roamingu.

3. Wiodący przewoźnik przedpłacany, wartość i premium: Pozycje akwizycji Verizon jako wiodącego przewoźnika w segmencie bezprzewodowym, wartości i premium.

4. Ciągłe zaangażowanie w usługi Lifeline: Verizon będzie nadal oferował usługę Lifeline z nowymi opcjami łączności 5G za pośrednictwem Tracfone.

5. Rozwój produktów i kanałów dystrybucji Tracfone: Verizon będzie dalej opracować produkty, kanały dystrybucyjne Tracfone i podstawowe marki, w tym proste rozmowy, Total Wireless, Tracfone i SafeLink.

6. Długoletni partnerstwo z Verizon: Tracfone był wieloletnim partnerem Verizon, a ponad 13 milionów subskrybentów Tracfone polegało obecnie na sieci bezprzewodowej Verizon poprzez istniejącą umowę hurtową.

7. Verizon jako dostawca wyboru: Dodanie marek Tracfone mocno ustanawia Verizon jako dostawcę wyboru w segmencie wartości, uzupełniając jego wyraźne przywództwo w segmencie premium.

8. Innowacja i lepsza wartość: Dzięki mocy Verizon Tracfone będzie mógł szybciej wprowadzić innowacyjne oferty i lepszą wartość, zapewniając ubezpieczenie i dostęp dla wszystkich.

9. Znaczenie gotówki i akcji: Verizon zwrócił uwagę w wysokości 3 125 mln USD w gotówce i 57 596 544 akcji Verizon za nabycie Tracfone.

10. Rozszerzenie sieci Verizon i bazy klientów: Przejęcie rozszerza bazę sieci i klientów Verizon, zapewniając lepszy dostęp do sieci bezprzewodowej i kompleksowego pakietu produktów i usług mobilności.

Pytania i odpowiedzi:

1. Co oznacza dla u.S. konsumenci?

Ukończenie przejęcia Tracfone przez Verizon oznacza, że ​​u.S. Konsumenci szukający wartości bezprzewodowych będą mieli dostęp do większej liczby opcji i ulepszonych usług w sieci Verizon.

2. Jakie są niektóre z kluczowych korzyści, które klienci mogą oczekiwać od tego przejęcia?

Klienci mogą oczekiwać korzyści, takich jak stałe bezprzewodowe rozwiązania szerokopasmowe, technologia nowej urządzeń, rozszerzony dostęp 5G, usługi Lifeline oraz więcej opcji połączeń międzynarodowych i roamingu.

3. Jak ten przejęcie Verizon na rynku bezprzewodowym?

Ta pozycja akwizycji jest Verizon jako wiodącego przedpłaconego przewoźnika bezprzewodowego, wartości i premium, rozszerzając swój portfolio i bazę klientów.

4. Will Verizon kontynuuje ofertę usług Lifeline?

Tak, Verizon będzie nadal oferował usługi Lifeline za pośrednictwem Tracfone, z nowymi opcjami łączności 5G.

5. Jakie plany ma Verizon dla produktów i kanałów dystrybucji Tracfone?

Verizon planuje dalsze opracowanie produktów, kanałów dystrybucyjnych Tracfone i podstawowych marek, które obejmują proste rozmowy, całkowite bezprzewodowe, Tracfone i SafeLink.

6. Jak długo Tracfone był partnerem Verizon?

Tracfone był wieloletnim partnerem Verizon, a ponad 13 milionów subskrybentów Tracfone korzysta obecnie z sieci bezprzewodowej Verizon w ramach istniejącej umowy hurtowej.

7. Jak Verizon ma na celu ustalenie się jako dostawca wyboru w segmencie wartości?

Dodanie marek Tracfone mocno ustanawia Verizon jako dostawcę wyboru w segmencie wartości, uzupełniając jego wyraźne przywództwo w segmencie premium.

8. Jakie są perspektywy innowacji i wartości dzięki przejęciu Tracfone przez Verizon?

Dzięki mocy Verizon Tracfone będzie mógł szybciej wprowadzić innowacyjne oferty i lepszą wartość, zapewniając ubezpieczenie i dostęp dla wszystkich.

9. Co było rozważane przez Verizon za nabycie Tracfone?

Verizon zwrócił uwagę w wysokości 3 125 mln USD w gotówce i 57 596 544 akcji Verizon za nabycie Tracfone.

10. Jak to przejęcie rozszerza sieć i bazę klientów Verizon?

Przejęcie Tracfone rozszerza bazę sieci i klientów Verizon, zapewniając lepszy dostęp do sieci bezprzewodowej i kompleksowego pakietu produktów i usług mobilności.

Verizon uzupełnia Tracfone Wireless, Inc. nabytek

Powiązane treści w mobilnym centrum zasobów internetowych:

Czy Verizon jest właścicielem Tracfone

Оjed

Ыы зарегистрир John. С помощю этой страницы ыы сожем оRipееделить, что запросы оRтравляете имено ыы, а не роvert. Почем это могло пRроизойиS?

Эта страница отображается тех слччаях, когда автоматическими системамgz которые наршают усовия исполззования. Страница перестанеura. До этого момента для исползования слжжж Google неоtoś.

Источником запросов может слжить ведоносное по, подкbarów. ыылку заRzy. Еarag ы исползеете общий доступ и интернет, проблема может ыть с компюююеyn с таким жж жж жесом, кк у комszczeюююе000. Обратитеunks к соем системном адинистратору. Подроlit.

Проверка по слову может также появаятьenia, еaсли ы водите сложные ззапры, оind обычно enia оиизи инenia оtoś еами, или же водите заlektora.

Verizon uzupełnia Tracfone Wireless, Inc. nabytek

NOWY JORK – VERIZON (NYSE: VZ) – Today Verizon Communications (NYSE, Nasdaq: VZ) ogłosił, że zakończył wcześniej ogłoszenie Tracfone Wireless, Inc. i Tracfone’rodzina marek, łącząca wiodące marki bezprzewodowe premium i cenę w wiodącej sieci bezprzewodowej. Dodanie Tracfone’marki S to Verizon’Portfolio marek zapewni więcej U.S. Konsumenci szukający wartości bezprzewodowych z ulepszonymi doświadczeniami i ulepszonymi usługami w Ameryce’S najbardziej niezawodna sieć.Klienci skorzystają z większej liczby opcji i funkcji, w tym stałych bezprzewodowych rozwiązań szerokopasmowych, nowej technologii urządzeń, rozszerzonego dostępu 5G, ciągłego zaangażowania w usługi Lifeline oraz więcej międzynarodowych opcji połączeń i roamingu.

Akwizycja pozycjonuje Verizon jako wiodący przewoźnik bezprzewodowy, wartość i premium, rozszerzając Verizon’S Portfolio, zapewniający lepszy dostęp do wiodącej w branży sieci bezprzewodowej i kompleksowego pakietu produktów i usług mobilności do nowej bazy klientów. Verizon będzie nadal oferował usługę Lifeline – z nowymi opcjami łączności 5G – przez Tracfone i dalszy rozwój Tracfone’Produkty, kanały dystrybucji i podstawowe marki. Marki te obejmują proste rozmowy, których zdecydowana większość klientów działają dziś w Verizon Network, a także całkowitą bezprzewodową, Tracfone i SafeLink.

Tracfone jest największym sprzedawcą usług bezprzewodowych w U.S., Obsłużenie około 20 milionów subskrybentów za pośrednictwem sieci ponad 90 000 lokalizacji detalicznej w całym kraju. Długoletni partner Verizon, ponad 13 milionów subskrybentów Tracfone, obecnie polegał na Verizon’Sieć bezprzewodowa za pośrednictwem istniejącej umowy hurtowej.

“My’Zachwycony powitaniem Tracfone i jego pracowników w rodzinie Verizon i czekamy na wprowadzenie nowych produktów i ulepszonych usług do tego atrakcyjnego segmentu rynku. Nasza nowa baza klientów premium i wartości skorzysta z oferty połączonej organizacji – teraz iw przyszłości,” – powiedział Ronan Dunne, CEO, Verizon Consumer Group. “Dodanie marek Tracfone mocno ustanawia Verizon jako dostawcę wyboru w segmencie wartości, co uzupełnia nasze wyraźne przywództwo w segmencie premium,” on dodał.

“Od ponad 25 lat Tracfone Wireless, Inc. dostarczył bezprzewodowe rozwiązania dla konsumentów świadomych wartości,” powiedział Eduardo Diaz Corona, CEO Tracfone Wireless, Inc. “Dzięki sile Verizon będziemy mogli szybciej wprowadzić innowacyjne oferty i lepszą wartość, umożliwiając nam dalszy cel zapewnienia ubezpieczenia i dostępu dla wszystkich.”

Verizon zwrócił uwagę na 3125 mln USD w gotówce, z zastrzeżeniem zwyczajowych korekt i 57 596 544 akcji Verizon. Z zastrzeżeniem Tracfone nadal osiągającego określone wskaźniki operacyjne, Verizon zapłaci do dodatkowych wynagrodzeń gotówkowych w wysokości 650 milionów USD.

EspaNol

Verizon Finaliza La Adquisición de Tracfone Wireless, Inc.

Las dyrekto

NOWY JORK – Verizon (NYSE: VZ) – Hoy Verizon Communications (NYSE, NASDAQ: VZ) ANUNCIÓ QUE HA COLLETADO LA ADquisición Previamentte Auncida de Tracfone Wireless, Inc Inc Inc Inc. Y la Familia de Marcas de Tracfone, Reuniendo Las Princices Marcas inalámbricas premium y de prepago en la główny czerwony inalámbrica. La Incoración de las marcas de tracfone al Portafolio de Marcas de Verizon Proporcionará A Más Consumentores estadoundens que buscan samoloty inalámbricos más con doświadczył mejoradas y servicios mejorados en la czerwone más de Estados. Los klienci Se beneficjenta de más opciones y funciones, incluidas soluciones de banda ancha rezydenci inalámbrica fija, nueva tecnología de dispositivos, Acceso 5G ampliado, unc -conpromiso con -los con -los con -los con -los lifaleline y más de llamadas internaceles yaRaming yaMing.

La Adquisición Posiciona a Verizon Como El Princical Proveedor de Servicios inalámbricos de prepago, y premium al expeen la cartera de verizon, Brindando un acso mejorado a su czerwono inalámbrica líder en la industria y un conno completo de produkty. Verizon Continuará Ofreciedo El Servicio Lifeline, Con Nuevas opciones de Ceectividad 5G, Través de Tracfone y desarrollará aún más los produkty, Canales de Distributución y Marcas Principales de tracfone. Esas Marcas Incluyen proste rozmowa, La Gran burmoría de cuyos klienci operan en la Red de Verizon en La ArectionIdad, Así Como Total Wireless, Tracfone y SafeLink.

Tracfone es el burmistrz rewidendor de servicios inalámbricos en los ee. Uu., Da Servicio a aproximadamente 20 młyńskich de SuScriptores a través de una red más de 90 000 estecimientos minoristas en todo el país. COMO SOCIO DE VERIZON DESDE HACE Mucho Tiempo, Más de 13 Millones de SuScriptores de Tracfone faktycznie senefician de la czerwone inalámbrica de verizon a través de un acuerdo burmorista egzystencja.

“Estamos encantados de dar la balevenida a tracfone y a sus eppleados a la familia verizon y entusiasmados de poder ofrerer nuevos produktos y servicios mejorados a este atactivo segmento del mercado. Nuestra nueva baza de klienci premium y beneficiary de las ofertas de la organización combinada, ahora y en el futuro ”, Dijo Ronan Dunne, dyrektor Ejecutivo de Verizon Consumer Group. “La Inctoración de las Marcas Tracfone Estantece Firmement A Verizon Como El Proveedor de Elección en segmento de prepago, lo que complementa nuestro claro liderazgo en segmento premium”, agregó.

“Durante Más de 25 Años, Tracfone Wireless, Inc. Ha Brindado Soluciones inalámbricas a Consumentores que valoran el kontrola que les pozwala na plan de prepago sin contrato”, Dijo Eduardo Díaz Corona, CEO de Tracfone Wireless, Inc. “Con la capacidad y Alcance de Verizon, Podremos llevar al mercado Ofertas innowadoras y más asequibles, más rápido, lo que nos avanzar en nuestra misión de ofrecer Cobertura y aceso para todos “.

Verizon pagó una contraprestación de cierre de 3 125 $ młyna de dólares en efectivo, sujeto a los aJustes habiuales, y 57 596,544 ACCIONES de Verizon. SUJETO A QUE TRACFONE Continhie Logrando Ciertas Métricas Operativas, Verizon Pagará Hasta 650 $ MILLONE.

FAQ Verizon i Tracfone

We wrześniu 2020 r. Verizon ogłosił, że zawarł umowę z America Movil w celu przejęcia Tracfone Wireless, Inc., wiodący przedpłacany i wartość dostawcy mobilnych w U.S., Obsłużenie około 21 milionów subskrybentów za pośrednictwem sieci ponad 90 000 lokalizacji detalicznej w całym kraju w momencie ogłoszenia. Tracfone jest wieloletnim partnerem Verizon, a ponad 13 milionów subskrybentów Tracfone polegało na Verizon’Sieć bezprzewodowa w momencie ogłoszenia za pośrednictwem istniejącej umowy hurtowej.

Transakcja między Verizon i Tracfone podlega otrzymaniu zatwierdzeń regulacyjnych i innych zwyczajowych warunków zamknięcia. Verizon oczekuje, że transakcja zostanie zamknięta w drugiej połowie 2021.

Co się zmieni dla obecnych klientów Tracfone?

Obecni klienci Tracfone nie będą musieli wprowadzać żadnych natychmiastowych zmian ani podejmować żadnych działań po sfinalizowaniu transakcji. Obecni klienci będą mogli pozostać w swoich obecnych planach i nie będą musieli zmieniać planów lub urządzeń po zakończeniu transakcji.

Czy moja usługa Tracfone zmieni? Verizon jest podekscytowany wprowadzeniem swojej światowej klasy usługi klientom Tracfone. Oprócz Verizon’Sieci wiodą, obecni klienci Tracfone uzyskają dostęp do Verizon’S Funkcje innowacji, technologii i planu, międzynarodowe opcje połączeń i zwiększone opcje urządzeń.

Czy będę musiał zmienić urządzenia? Klienci Tracfone będą mogli zachować swoje obecne urządzenie po zakończeniu transakcji. Jeśli klient’S Plan Tracfone jest obsługiwany w sieci innej niż Verizon’S, klient otrzyma możliwość uaktualnienia swojego urządzenia w przyszłości, aby zapewnić zgodność z Verizon’Sieć s.

Czy mój rachunek wzrośnie? Verizon jest zaangażowany w serwowanie Tracfone’Klienci i do energicznego konkurowania w segmencie przedpłaconym poprzez plany, które oferują doskonałą wartość. Wykazując to zaangażowanie, Verizon nie będzie wymagał od klientów Tracfone do przejścia do droższego planu po zakończeniu transakcji. I w przyszłości, Verizon zapewni szereg planów przedpłaconych, aby klienci mogli cieszyć się dostępem do telefonu w cenach, które dla nich działają.

Co Verizon nabywa Tracfone dla obecnych klientów Lifeline?

Verizon powita Tracfone’s 1.7 milionów klientów Lifeline w swojej sieci, a tym razem, przyniesie bardzo potrzebne konkurencję opartą na obiektach dla usług Lifeline. 90 procent bezprzewodowych usług Lifeline jeździ obecnie w jednej sieci, a nowa konkurencja oparta na obiektach będzie konkurować o tych klientów.

Will Verizon nadal oferuje usługę Lifeline? Tak. Verizon postrzega program Lifeline jako kluczowy element Tracfone’S usługa do cenie klientów i podstawowy element Verizon’Zobowiązanie w tej przestrzeni. Zgodnie z tą wizją, po zakończeniu transakcji, Verizon utrzyma Tracfone’status s itp. i nadal oferuje usługę Lifeline za pośrednictwem Tracfone. Verizon wyjaśnił to zobowiązanie do organów regulacyjnych i będzie to nadal robić, gdy transakcja zostanie sfinalizowana.

Czy mój plan życia zmieni się? Wszyscy obecni klienci Tracfone Lifeline będą mogli zachować te same plany po zamknięciu transakcji.

Czy klienci Lifeline skorzystają z transakcji Verizon i Tracfone? Tak. Podobnie jak inni obecni klienci Tracfone uzyskają dostęp do szerokiej gamy korzyści, dołączając do Verizon, klienci Lifeline skorzystają z dobrze znanej jakości Verizon’Sieć s. Klienci Lifeline skorzystają również z konkurencji w swojej działalności, ponieważ transakcja wprowadzi drugą sieć bezprzewodową do segmentu.

W jaki sposób transakcja Verizon i Tracfone wpłynie na pracowników Tracfone?

Verizon oczekuje na przyniesienie Tracfone’Zespół doświadczonych pracowników, aby lepiej obsługiwać obecnych klientów Tracfone i przyciągnąć nowych klientów przedpłaconych.

Czy Verizon planuje zatrzymać pracowników Tracfone? Verizon nie tylko powita pracowników Tracfone w zespole Verizon, ale aktywnie stara się ich zatrzymać. Verizon nie planuje żadnych redukcji siły roboczej związanych z transakcją. W rzeczywistości Verizon zastanawia się nad ponoszeniem wyższych kosztów pracy wynikających z przejęcia, co pokazuje Verizon’Zobowiązanie do inwestowania w Tracfone’S i wartość, jaką Verizon nakłada na wiedzę i doświadczenie, które mogą zyskać od zespołu Tracfone.

Will Tracfone pracowników’ Zmiana płac lub świadczeń? Pracownicy Tracfone staną się pracownikami Verizon i skorzystają z Verizon’s Wysoko oceniane pakiety zatrudnienia. Verizon został uznany za jeden z najwyżej ocenianych miejsc pracy pod kątem rekompensaty i korzyści oraz Tracfone’Pracownicy s będą cieszyć się Verizon’hojny pakiet świadczeń pracowniczych.

Jak to wpłynie na Verizon’S MVNO i działalność hurtowa?

Podczas gdy Tracfone nie będzie już klientem hurtowym MVNO w Verizon’S, Verizon będzie nadal sprzedawać usługi hurtowe innym sprzedawcom MVNOS po zakończeniu transakcji.

Czy ta transakcja zmieni Verizon’s hurtowy segment biznesowy? Verizon aktywnie stara się rozwijać i rozszerzyć swoją hurtową działalność i oczekuje na przygotowanie z nowymi i różnorodnymi partnerami, aby umieścić więcej klientów na Verizon’S sieć światowej klasy i lepsze kieruj różnorodne segmenty klientów. Rynek hurtowy będzie nadal konkurencyjny, ponieważ Verizon nadal konkuruje z innymi dostawcami sieci, takimi jak T-Mobile, o hurtową działalność.

Verizon rozpoczyna plany migracji klientów Tracfone do ich sieci po przejęciu

Verizon Tracfone

Tracfone jest największym przedpłaconym dostawcą bezprzewodowego w Stanach Zjednoczonych i historycznie oferuje plany wszystkich głównych dostawców komórkowych. Pod koniec 2021 r. Zostały nabyte przez Verizon Wireless.

Verizon w końcu będzie chciał przenieść wszystkich klientów Tracfone do swojej sieci, a to będzie długi proces. Ale niedawno zaczęli wykonywać ruchy w tym kierunku.

Obowiązuje 1 marca, Agenci Master Tracfone nie będą już kupować kart SIM dla sieci komórkowych AT&T i T-.

Nowi klienci mogą nadal rejestrować plany AT&T i T-Mobile, ale tylko do 30 czerwca 2022 r. Od 1 lipca 2022 r. Wszystkie nowe aktywacje będą tylko w sieci Verizon.

Obecni klienci, którzy są planującymi plany w innych sieciach, będą mogli na razie pozostać w tych sieciach. W końcu spodziewamy się, że będą musieli przeprowadzić się do Verizon, ale nie ma jeszcze harmonogramu, kiedy to się stanie.

Co najmniej jedna z marek Tracfone – Simple Mobile – już zaczął wysyłać wiadomości e -mail „Witamy w Verizon”. E-mail wskazuje, że klienci wkrótce otrzymają instrukcje, jak przeprowadzić się do sieci Verizon (z T-Mobile), jeśli zdecydują się to zrobić.

Kluczowe rozważania związane z Internetem:

  • Tracfone ma ponad 7 milionów klientów, więc prawdopodobnie będzie to długi proces migracji wszystkich klientów z planów AT&T i T-Mobile do sieci Verizon.
  • Klienci, którzy są obecnie w tych planach, nie zobaczą żadnych natychmiastowych zmian, ale ostatecznie zostaną przeniesione do Verizon.
  • Verizon ma obecnie najmniejszą przedpłaconą firmę z dowolnej z głównych sieci, ale to przejęcie to zmieni.

Po więcej informacji:

Powiązane treści w mobilnym centrum zasobów internetowych:

Powiązane aktualizacje:

  • Verizon ogłasza Myplan – nowa oferta smartfonów z do 130 GB danych hotspotOpublikowano: 16 maja 2023
  • Verizon 3G/CDMA Network oficjalnie wyłączałaOpublikowano: 4 stycznia 2023
  • Aktualizacja zamknięcia Verizon 3G – czy wpłynie to na mobilne użytkowników Internetu?Opublikowano: 29 listopada 2022
  • FCC wprowadza na rynek stałe i mobilne mapy szerokopasmoweOpublikowano: 18 listopada 2022
  • Verizon wprowadza nowy hotspot 5G – TCL Linkzone 5G UWOpublikowano: 17 listopada 2022