Podsumowanie artykułu: „Czy Ubuntu 16.04.4 LTS obejmuje domyślnie serwer SSH?”

Ubuntu 16.04.4 LTS domyślnie nie zawiera serwera SSH. Możesz jednak łatwo go zainstalować i skonfigurować, aby umożliwić zdalny dostęp do systemu. W tym artykule zapewniamy kompletny przewodnik konfiguracji SSH w Ubuntu, w tym konfigurowanie serwera SSH i połączenie z nim z komputera klienckiego.

Kluczowe punkty:

 • SSH to bezpieczny protokół sieciowy używany do zdalnej komunikacji między komputerami.
 • OpenSSH to popularne narzędzie open source, które zapewnia funkcjonalność SSH w Linux, BSD i Windows.
 • Aby skonfigurować serwer SSH na Ubuntu, musisz zainstalować pakiet OpenSsh-Server.
 • Upewnij się, że masz uprawnienia Sudo i połączenie internetowe przed zainstalowaniem niezbędnych pakietów.
 • Po zainstalowaniu pakietu OpenSsh-Server możesz sprawdzić status serwera za pomocą polecenia „Usługi SSH Status”.
 • Jeśli usługa SSH nie działa, możesz ją włączyć za pomocą polecenia „Sudo Systemctl Enable –Now SSH”.
 • Jeśli masz włączoną zaporę ogniową, może być konieczne zezwolenie na połączenia SSH za pośrednictwem zapory za pomocą polecenia „SUDO UFW zezwolić SSH”.
 • Aby połączyć się z systemem Ubuntu z komputera klienckiego, musisz znać adres IP serwera i użyć polecenia „SSH”.
 • Zainstaluj pakiet OpenSSH-Client na komputerze klienckim, jeśli nie jest jeszcze zainstalowany.
 • Po podłączeniu możesz zdalnie zarządzać i kontrolować swój system Ubuntu za pomocą SSH.

Pytania i odpowiedzi:

1. Co to jest ssh i dlaczego jest to ważne?

SSH (Secure Shell) to bezpieczny protokół sieciowy, który umożliwia zaszyfrowaną komunikację między dwoma komputerami nad niepewną siecią. Jest to ważne, ponieważ zapewnia bezpieczny sposób dostępu do systemów zdalnych i zarządzania nimi, chroniąc przed atakami takimi jak porwanie i podsługa.

2. Czy mogę włączyć serwer SSH na Ubuntu 16.04.4 lts?

Tak, możesz włączyć serwer SSH na Ubuntu 16.04.4 LTS poprzez instalowanie pakietu OpenSsh-Server i konfigurując go odpowiednio.

3. Jak zainstalować pakiet OpenSsh-Server na Ubuntu?

Możesz zainstalować pakiet OpenSsh-Server na Ubuntu, uruchamiając polecenie: „Sudo Apt Install OpenSsh-Server”.

4. Jak mogę sprawdzić status serwera SSH na Ubuntu?

Możesz sprawdzić status serwera SSH na Ubuntu, uruchamiając polecenie: „Service SSH Status” lub „Sudo Systemctl Status SSH”.

5. Co powinienem zrobić, jeśli usługa SSH nie działa na Ubuntu?

Jeśli usługa SSH nie działa na Ubuntu, możesz ją włączyć, uruchamiając polecenie: „Sudo Systemctl Enable –Now SSH”.

6. Jak mogę pozwolić na połączenia SSH przez zaporę na Ubuntu?

Możesz zezwolić na połączenia SSH za pośrednictwem zapory na Ubuntu, uruchamiając polecenie: „Sudo UFW pozwól SSH”.

7. Czy muszę zainstalować pakiet OpenSSH-Client na moim komputerze klienckim?

Jeśli chcesz połączyć się z systemem Ubuntu z komputera klienckiego, może być konieczne zainstalowanie pakietu OpenSSH na komputerze klienckim, jeśli nie jest jeszcze zainstalowany.

8. Jak mogę połączyć się z moim systemem Ubuntu z komputera klienckiego za pomocą SSH?

Aby połączyć się z systemem Ubuntu z komputera klienckiego za pomocą SSH, musisz znać adres IP systemu Ubuntu i użyć polecenia „SSH”, a następnie adresu IP.

9. Czy mogę zdalnie zarządzać i kontrolować mój system Ubuntu za pomocą SSH?

Tak, po połączeniu z systemem Ubuntu za pomocą SSH, możesz zdalnie zarządzać i kontrolować za pomocą różnych narzędzi i narzędzi wiersza poleceń.

10. Czy jest bezpieczne, aby używać SSH do zdalnego dostępu?

Tak, SSH jest uważany za bezpieczny dla zdalnego dostępu, ponieważ szyfruje cały ruch i oferuje metody uwierzytelniania, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

11. Można użyć SSH do przesyłania plików między maszynami?

Tak, SSH zawiera funkcje takie jak SCP (bezpieczna kopia) i SFTP (protokół transferu plików SSH), które umożliwiają bezpieczne przesyłanie plików między maszynami.

12. Czy mogę używać SSH do dostępu do maszyn Windows z Ubuntu?

Tak, możesz użyć SSH do dostępu do maszyn Windows z Ubuntu, instalując serwer SSH na komputerze systemu Windows lub korzystając z klientów SSH innej firmy.

13. Czy istnieją jakieś alternatywne narzędzia dla SSH w celu zdalnego dostępu?

Tak, istnieją alternatywne narzędzia dla SSH dla zdalnego dostępu, takie jak Telnet i RDP (protokół zdalnego pulpitu). .

14. ?

Tak, możesz użyć SSH, aby uzyskać dostęp do systemu Ubuntu z urządzenia mobilnego, instalując aplikację klienta SSH na urządzeniu mobilnym.

. Jak mogę zabezpieczyć mój serwer SSH na Ubuntu?

Aby zabezpieczyć serwer SSH na Ubuntu, powinieneś wyłączyć login root, egzekwować silne hasła i rozważyć użycie klawiszy SSH do uwierzytelnienia.

Czy Ubuntu 16.04.4 LTS obejmuje domyślnie serwer SSH? duplikować

Aby połączyć się z systemem Ubuntu, musisz znać adres IP komputera i użyć polecenia SSH, tak:

Kompletny przewodnik konfiguracji SSH w Ubuntu

SSH stał się domyślną metodą dostępu do zdalnego serwera Linux w dzisiejszych czasach.

SSH oznacza bezpieczną powłokę i to’s potężny, wydajny i popularny protokół sieciowy używany do ustanowienia komunikacji między dwoma komputerami w odległy sposób. ’nie zapomnij o bezpiecznej części jego nazwy; SSH szyfruje cały ruch, aby zapobiec atakom, takim jak porwanie i podsługa, jednocześnie oferując różne metody uwierzytelniania i niezliczoną.

W tym początkującym’Przewodnik, ty’LL Dowiedz się:

 • Podstawowa koncepcja SSH
 • Konfigurowanie serwera SSH (w systemie, w którym chcesz uzyskać dostęp zdalnie)
 • Łączenie z serwerem zdalnym przez SSH z komputera klienckiego (komputer osobisty)

Absolutne podstawy SSH

Zanim zobaczysz jakikolwiek proces konfiguracji, lepiej będzie przejść przez absolutną podstawową koncepcję SSH.

Protokół SSH opiera. “serwer” pozwala “klient” do połączenia z kanałem komunikacyjnym. Ten kanał jest szyfrowany, a wymiana podlega użyciu publicznych i prywatnych kluczy SSH.

SHSH SSH

OpenSSH jest jednym z najpopularniejszych narzędzi open source, które zapewnia funkcjonalność SSH w Linux, BSD i Windows.

Aby uzyskać udaną konfigurację SSH, musisz:

 • Mają komponenty serwera SSH na komputerze, który działa jako serwer. To jest dostarczane przez OpenSsh-Server pakiet.
 • Miej komponent klienta SSH na komputerze, z którego chcesz połączyć się z komputerem zdalnym serwerem. To jest dostarczane przez OpenSsh-Client Pakiet i większość dystrybucji Linux i BSD są z nim wstępnie zainstalowane.

Ważne jest, aby zachować rozróżnienie między serwerem a klientem. Możesz nie chcesz, aby Twój komputer osobisty działał jako serwer SSH, chyba że masz dobre powody, w których chcesz, aby inni łączyli się z systemem za pośrednictwem SSH.

Zasadniczo masz dedykowany system działający jako serwer. Na przykład Raspberry Pi z serwerem Ubuntu. Włącz SSH na Raspberry Pi, abyś mógł kontrolować i zarządzać urządzeniem z głównego komputera osobistego za pomocą SSH w terminalu.

Z tą informacją, niech’S zobacz, jak możesz skonfigurować serwer SSH na Ubuntu.

Konfigurowanie serwera SSH na Ubuntu

Konfigurowanie SSH nie jest skomplikowane i potrzebuje tylko kilku kroków, aby to zrobić.

Wymagania wstępne

 • Użytkownik z sudo uprawnienia na komputerze serwerowym
 • Połączenie internetowe do pobrania wymaganych pakietów
 • Przynajmniej inny system w sieci. Może to być kolejny komputer na sieci LAN, zdalnym serwerem przez Internet lub wirtualny komputer hostowany w komputerze.

.

Krok 1: Zainstaluj wymagane pakiety

Pozwalać’S zacznij od otwarcia okna terminala, aby wprowadzić niezbędne polecenia.

Pamiętaj, aby zaktualizować system Ubuntu przed zainstalowaniem nowych pakietów lub oprogramowania, aby upewnić się, że uruchamiasz najnowsze wersje.

 sudo apt aktualizacja && sudo apt aktualizację 

Pakiet potrzebny do uruchomienia serwera SSH jest dostarczany przez komponent OpenSsh-Server z OpenSSH:

Instalowanie OpenSsh-Server

Krok 2: Sprawdzanie statusu serwera

Po zakończeniu pobierania i instalacji pakietu usługa SSH powinna już uruchomić, ale aby upewnić się, że to sprawdzimy:

Status usługi SSH

Możesz także użyć poleceń SystemD:

SUDO SystemCtl Status SSH

Powinieneś zobaczyć coś takiego, z podświetlonym słowem aktywnym. Naciśnij Q, aby powrócić do wiersza polecenia.

Sprawdzanie statusu usługi SSH

Jeśli w twoim przypadku usługa nie działa, będziesz musiał aktywować w ten sposób:

Sudo Systemctl Włącz --Now SSH

Krok 3: Zezwolenie SSH przez zaporę ogniową

Ubuntu jest wyposażony w narzędzie zapory o nazwie UFW (nieskomplikowane pożar), które jest interfejsem dla iptables To z kolei zarządza siecią’S. Zasady. Jeśli zapora jest aktywna, może zapobiec połączeniu z serwerem SSH.

Aby skonfigurować UFW, aby umożliwić dostęp do potrzeb, musisz uruchomić następujące polecenie:

sudo ufw pozwól ssh

Status UFW może być sprawdzony w sprawie statusu Sudo UFW .

W tej chwili nasz serwer SSH jest uruchomiony, tylko czekam na połączenie od klienta.

Łączenie z systemem zdalnym z komputera lokalnego

Twój lokalny system Linux powinien już mieć zainstalowany klient SSH.

sudo apt install openSsh-client

Aby połączyć się z systemem Ubuntu, musisz znać adres IP komputera i użyć polecenia SSH, tak:

nazwa użytkownika do faktycznego użytkownika w systemie i adres .

Jeśli nie masz’t Nie znam adresu IP komputera.

SSH Znajdź IP

Jak widać tutaj mój adres IP 192.168.1.111. Pozwalać’S próbuj podłączyć za pomocą [chroniony e -mail] format.

. Wpisz tak i naciśnij Enter, aby kontynuować.

Łączenie po raz pierwszy z SSH

Natychmiast SSH mówi, że host został na stałe dodany, a następnie prosi o hasło przypisane do nazwy użytkownika. Wpisz hasło i naciśnij jeszcze raz.

Czy Ubuntu jest dostarczany z SSH

! Zostaniesz zdalnie zalogowany do swojego systemu Ubuntu!

Związane z SSH

Teraz możesz pracować w swoim zdalnym systemie’s terminal jako normalny.

Zamknięcie połączenia SSH

Aby zamknąć połączenie, wystarczy wpisać wyjście, a zamyknie je od razu, bez prośby o potwierdzenie.

Zamknięcie połączenia z wyjściem

Zatrzymanie i wyłączenie SSH w Ubuntu

Jeśli chcesz zatrzymać usługę SSH, potrzebujesz tego polecenia:

sudo systemctl stop ssh

. Aby go ponownie uruchomić, wpisz:

sudo systemctl start ssh

Teraz, jeśli chcesz wyłączyć go od rozpoczynania podczas rozruchu systemowego, użyj tego:

sudo systemctl wyłącz SSH

’t Zatrzymaj usługę przed uruchomieniem podczas bieżącej sesji, tylko z załadowania podczas uruchamiania.

sudo systemctl włącza SSH

Narzędzie SSH jest zawarte w większości systemów *Nix, od Linux po macOS, ale nie są to jedyne istniejące opcje, oto kilku klientów, których można użyć z innych systemów operacyjnych:

 • Putty to bezpłatny i open source SSH, który jest niezwykle popularny wśród użytkowników systemu Windows. Możesz także zainstalować Putty na Ubuntu. To’s pełen funkcji i bardzo łatwy w użyciu. Jeśli łączysz się z maszyną Ubuntu ze stacji Windows, Putty jest świetną opcją.
 • Jucessh to niesamowite narzędzie dla użytkowników Androida. Jeśli jesteś w podróży i potrzebujesz klienta mobilnego, aby połączyć się z systemem Ubuntu, dobrze polecam podać JEDSH. To’był już przez prawie 10 lat i to’S bezpłatnie w użyciu.
 • I wreszcie terminus jest dostępny dla Linux, Windows, MacOS, iOS i Android. Ma bezpłatną wersję poziomu, a także kilka opcji premium. Jeśli prowadzisz wiele serwerów i pracujesz z zespołami dzielącymi połączenia, terminus jest dla Ciebie dobrą opcją.

Owinięcie

Dzięki tym instrukcjom możesz skonfigurować SSH jako usługę serwera w naszych systemach Ubuntu, aby móc łączyć się zdalnie i bezpiecznie z komputerem, aby pracować z wierszem poleceń i wykonywać wszelkie wymagane zadanie.

Nasza inna strona internetowa, Linux Handbook, zawiera różne artykuły informacyjne na temat SSH. Stąd polecam przeczytanie następujących:

 • Pierwsze kroki z SSH na Linux
 • Korzystanie z pliku konfiguracji SSH do zarządzania wieloma połączeniami SSH
 • Wskazówki dotyczące hartowania SSH w celu zabezpieczenia serwera SSH

Jeśli uważasz to za przytłaczające, Handbook Linux ma premium, który wyjaśnia SSH dla początkujących wraz z praktycznymi laboratoriami do śledzenia. To da ci bardziej usprawnioną wiedzę na ten temat.

.04.4 LTS obejmuje domyślnie serwer SSH?

Zgodnie z tą odpowiedzią SSH jest domyślnie wyłączone. Jednak rozglądając się w samouczkach, było wiele przykładów instalacji serwera SSH (e.G. sudo apt install openSsh-server), który ukończyłem. Po uruchomieniu instalacji (odpowiednie podpowiedzi dotyczące wykorzystania nowych danych itp.), Sprawdziłem wyżej wspomniany post i znalazłem plik/etc/init/ssh.Conf rzeczywiście istniał. Czy właśnie zainstalowałem OpenSsh bez powodu i zrobiłem 16.04.?