Wskazówki techniczne

Lista źródeł zasilania prądu przemiennego

Czy telewizja działa na AC lub DC?

TV działa na naprzemienną moc (AC). AC Power to rodzaj energii elektrycznej dostarczanej do naszych domów i budynków. Jest to standardowy rodzaj mocy stosowanej dla większości urządzeń elektrycznych.

Kluczowe punkty:

1. TV działa na zasilaniu prądem przemiennym.

2. AC Power to standardowy rodzaj energii elektrycznej używanej w domach.

3. Moc prądu przemiennego jest dostarczana do naszych domów za pomocą linii energetycznych.

4. AC Power okresowo przełącza swój kierunek, tworząc przepływ energii elektrycznej.

5. Moc prądu przemiennego jest generowana przez elektrownie, a następnie przesyłane do naszych domów.

6. Moc prądu przemiennego jest bezpieczniejsza i bardziej wydajna w transmisji energii elektrycznej na duże odległości.

7. Zestawy telewizorów są zaprojektowane do konwersji zasilania prądu przemiennego na odpowiednie napięcie prądu stałego dla komponentów wewnętrznych do funkcjonowania.

8. Zasilanie prądu przemiennego jest przekształcane na zasilanie DC za pomocą regulatora zasilacza lub napięcia.

9. DC Power jest używana na niektórych etapach w telewizji, na przykład w podświetleniu lub wzmacniaczu audio.

10. Ogólnie moc AC jest niezbędna do zasilania naszych telewizorów i innych urządzeń elektrycznych w bezpieczny i wydajny sposób.

Pytania:

1. Dlaczego telewizja działa na zasilanie prądu przemiennego?

TV jest zaprojektowany do działania na zasilaniu prądem przemiennym, ponieważ jest to standardowy rodzaj zasilania dostarczanego do naszych domów. Moc prądu przemiennego jest bardziej wydajna w transmisji energii elektrycznej na duże odległości i jest bezpieczniejsza do użytku w gospodarstwach domowych.

2. Jak generowana jest energia prądu przemiennego?

Moc prądu przemiennego jest generowana przez elektrownie. Jest wytwarzany za pomocą generatorów, które tworzą naprzemienny przepływ prądu.

3. Dlaczego zasilanie prądu przemiennego jest przesyłane do naszych domów i budynków?

Moc prądu przemiennego jest przekazywana do naszych domów i budynków, ponieważ jest to najbardziej wydajny i praktyczny sposób dystrybucji energii elektrycznej na duże odległości. Można go łatwo przyspieszyć lub w dół napięcia za pomocą transformatorów.

4. Czy telewizory mogą działać na zasilanie DC?

TVS wymagają określonego napięcia i prądu do obsługi wewnętrznych komponentów. Podczas gdy niektóre części telewizora mogą wykorzystywać zasilanie DC, ogólna operacja opiera. Dlatego telewizory nie mogą funkcjonować wyłącznie na zasilaniu DC.

5. Jaki jest cel przekształcania mocy prądu przemiennego w moc stałego?

Przekształcenie mocy prądu przemiennego na moc stałego jest konieczne na niektórych etapach operacji telewizji. Na przykład podświetlenie lub wzmacniacz audio może wymagać zasilania DC. Do przeprowadzenia tej konwersji stosuje się regulator zasilacza lub napięcia.

6. Który rodzaj energii jest bezpieczniejszy do użytku domowego?

Moc prądu przemiennego jest uważana za bezpieczniejszą do użytku domowego, ponieważ okresowo zmienia swój kierunek, co zmniejsza ryzyko wstrząsów elektrycznych i pozwala na łatwiejsze przerwanie prądu.

7. Czy są jakieś zalety używania zasilania prądu przemiennego?

Tak, AC Power ma kilka zalet. Jest bardziej wydajny w przesyłaniu energii elektrycznej na duże odległości, można go łatwo przyspieszyć lub w dół napięcia i pozwala na stosowanie transformatorów do różnych zastosowań.

8. Czym różni się moc prądu przemiennego od mocy DC?

Główną różnicą między mocą prądu przemiennego a mocą prądu stałego jest kierunek przepływu prądu. Moc prądu przemiennego okresowo zmienia swój kierunek, podczas gdy zasilanie prądu stałego konsekwentnie w jednym kierunku.

9. Dlaczego trudno jest przerwać prąd w zasilaniu DC?

Przerwanie prądu w zasilaniu prądem stałym może być trudne, ponieważ stosowane jest stałe napięcie. Może to prowadzić do problemów takich jak łuki lub iskry, gdy prąd jest przerwany, potencjalnie powodując zagrożenia elektryczne.

10. Dlaczego konwersja napięcia DC jest bardziej złożona niż konwersja napięcia prądu przemiennego?

Konwersja napięcia prądu stałego wymaga konwersji prądu stałego do prądu przemiennego, a następnie ponownie do prądu stałego. Ten dodatkowy krok sprawia, że ​​sprzęt do konwersji napięcia prądu stałego jest większy i droższy w porównaniu z urządzeniami do konwersji napięcia prądu przemiennego.

11. Czy zasilanie DC może być przechowywane?

Tak, zasilanie DC można przechowywać za pomocą urządzeń takich jak baterie, akumulatory i kondensatory. Jest to jedna z zalet korzystania z zasilania DC.

12. Jakie są wady korzystania z zasilania DC?

DC Power ma swoje wady, takie jak trudności w przerwie prądu, wyzwania w konwersji napięcia i zwiększona korozja urządzeń do przesyłania mocy z powodu indukcji elektrostatycznej i korozji elektrycznej.

13. Jaka jest moc reaktywna w mocy prądu przemiennego?

Moc reaktywna jest elementem mocy prądu przemiennego, który reprezentuje moc, która nie jest w pełni wykorzystywana przez obciążenie, ale idzie w tę iz powrotem między obciążeniem a źródłem zasilania.

14. Jak przepływ mocy prądu przemiennego w porównaniu do rzeki?

W mocy prądu przemiennego dodatnie i ujemne strony prądu są stale przełączane, podobnie jak odpływ i przepływ rzeki. To ciągłe przełączanie tworzy przepływ energii elektrycznej.

15. Jak dostarczana jest zasilanie prądu przemiennego do naszych domów?

Moc prądu przemiennego jest dostarczana do naszych domów przez linie energetyczne podłączone do naszej siatki elektrycznej. Jest generowany w elektrowniach, a następnie przesyłane do naszych domów do użytku.

Wskazówki techniczne

Lista źródeł zasilania prądu przemiennego

Czy telewizja działa na AC lub DC?

Оjed

Ыы зарегистрир John. С помощю этой страницы ыы сожем оRipееделить, что запросы оRтравляете имено ыы, а не роvert. Почем это могло пRроизойиS?

Эта страница отображается тех слччаях, когда автоматическими системамgz которые наршают усовия исполззования. Страница перестанеura. До этого момента для исползования слжжж Google неоtoś.

Источником запросов может слжить ведоносное по, подкbarów. ыылку заRzy. Еarag ы исползеете общий доступ и интернет, проблема может ыть с компюююеyn с таким жж жж жесом, кк у комszczeюююе000. Обратитеunks к соем системном адинистратору. Подроlit.

Проверка по слову может также появаятьenia, еaсли ы водите сложные ззапры, оind обычно enia оиизи инenia оtoś еами, или же водите заlektora.

Różnica między mocą DC a mocą prądu przemiennego

Istnieją dwa rodzaje energii elektrycznej: prąd stały i prąd naprzemienny.

Istnieją dwie metody prądu elektrycznego. Są to prąd stały (DC) i prąd naprzemienny (AC).
Prąd stały jest metodą, w której energia elektryczna zawsze płynie w określonym kierunku, w porównaniu z przepływem rzeki. Odnosi się do przepływu energii elektrycznej uzyskanej z akumulatorów, baterii, ogniw słonecznych itp.
Z drugiej strony prąd naprzemienny (AC) jest metodą, w której strony dodatnie i ujemne są stale przełączane okresowo, a odpowiednio kierunek przepływu energii elektrycznej. Jest to przepływ energii elektrycznej uzyskany z generatora lub wylotu. Energia elektryczna wytwarzana w elektrowniach i wysyłana do domów jest również transmitowana jako prąd naprzemienny.
Poniższy schemat pokazuje przepływ prądu prądu stałego i prądu przemiennego.

Kierunek prądu napięcia jest zawsze stały. Kierunek prądu jest zawsze okresowo przełączany, a napięcie jest również przełączane

W prądu stałym napięcie jest zawsze stałe, a energia elektryczna płynie w określonym kierunku. Natomiast w prądu naprzemiennym napięcie okresowo zmienia się z dodatniego na ujemne i ujemne na dodatnie, a kierunek prądu również odpowiednio zmienia się odpowiednio.
W prądu stałym napięcie jest zawsze stałe, a energia elektryczna płynie w określonym kierunku. Natomiast w prądu naprzemiennym napięcie okresowo zmienia się z dodatniego na ujemne i ujemne na dodatnie, a kierunek prądu również odpowiednio zmienia się odpowiednio.

Charakterystyka zasilacza DC

Prąd stały, w którym elektryczność zawsze płynie w stałym kierunku, ma następujące zalety i wady.

Zalety

 • Brak postępu lub opóźnienia w obwodzie
 • Nie generowana jest moc reaktywna
 • Może przechowywać energię elektryczną

Niekorzyść

 • Obecna przerwa jest trudna
 • Trudne do konwersji napięcia
 • Silny efekt elektrolityczny

W prądu naprzemiennym kierunek prądu stale się zmienia. Dlatego, gdy kondensator lub induktor jest uwzględniony w obwodzie, na przykład występuje opóźnienie lub postęp w prądu do obciążenia w stosunku do zachowania napięcia.
Jednak przy prądu stałym napięcie i kierunek prądu są zawsze stałe, więc zachowanie kondensatorów i cewek jest również zawsze stałe. Dlatego w DC nie ma postępu ani opóźnienia w obwodzie.
W prądu naprzemiennym (AC) kierunek prądu jest przełączany, więc nie cała energia elektryczna przechodzi przez obciążenie, a pewna energia jest generowana po prostu w przód iw tył między obciążeniem a źródłem zasilania. Nazywa się to mocą reaktywną.
W prądu stałym cała energia elektryczna przechodzi przez obciążenie, ponieważ prąd zawsze płynie w stałym kierunku. To jest obraz wypychanego przegrzebka. Dlatego nie generowana jest moc reaktywna, a moc może być wykorzystywana wydajnie.
Kolejną zaletą prądu stałego jest to, że można go przechowywać przez baterie, akumulatory, kondensatory itp.

Moc reaktywna | Matsusada Precision

Z drugiej strony prąd stały ma również swoje wady. Jednym z nich jest to, że trudno jest przerwać prąd. Ponieważ stałe napięcie jest zawsze stosowane do prądu stałego, zwłaszcza gdy napięcie jest wysokie, w momencie przerwy mogą wystąpić problemy takie jak łuki (iskry) lub może wystąpić ryzyko porażenia prądem w okolicy.
W przypadku prądu naprzemiennego, gdy napięcie przełącza się z dodatnie na ujemne lub ujemne na dodatnie, napięcie na chwilę spada do zera. Jeśli dążysz do czasu, gdy napięcie jest niskie, możesz przerwać prąd bardziej bezpiecznie niż przy prądu stałym.
Ponadto, podczas konwersji napięcia DC, konieczne jest przekształcenie go na AC raz, a następnie ponownie na DC. Z tego powodu sprzęt do konwersji napięcia DC jest większy i bardziej kosztowny niż AC.
Kolejną wadą prądu stałego jest poważna korozja podziemnych rur i izolatorów wymaganych do przenoszenia mocy. Ponieważ energia elektryczna zawsze płynie w tym samym kierunku w DC, korozja urządzeń do przesyłania mocy wzrasta z powodu indukcji elektrostatycznej i korozji elektrycznej.
Jest to prąd stały, który wynika z przechowywanych przedmiotów, takich jak baterie, akumulatory i kondensatory. Dlatego produkty zasilane przez akumulatory są kompatybilne z prądem stałym.
Z drugiej strony zasilacz w przeciętnym domu jest prąd prąd prądu przemiennego, ale to, co jest używane w urządzeniach elektronicznych, takich jak komputery i urządzenia domowe, takie jak telewizory, to prąd prąd stały. Aby uruchomić takie urządzenia, prąd przemienny z gniazdka jest konwertowany na DC za pomocą kondensatorów i innych urządzeń.
Jednak w centrach danych, w których stosuje się prąd prąd DC, promowanie zasilania prądu stałego jest promowane w celu zmniejszenia straty podczas przekształcania prądu przemiennego na prąd stały.

Charakterystyka zasilacza prądu przemiennego

AC, z cyklicznym napięciem dodatnim i ujemnym, ma następujące zalety i wady.

Zalety

 • Mniejsza utrata mocy z powodu transmisji wysokiego napięcia
 • Łatwy do przekształcenia
 • Łatwe do zamknięcia, gdy przepływa moc
 • Nie musisz się martwić o dodatnie i ujemne napięcie

Niedogodności

 • Wymaga wyższego napięcia niż napięcie docelowe
 • Dotknięte cewkami i kondensatorami
 • Nie nadaje się do bardzo długiej transmisji odległości

Zwłaszcza podczas transmisji zasilania na duże odległości, na przykład z elektrowni do obszaru miejskiego, stosuje się bardzo wysokie napięcie 600 000 V (wolty) w celu poprawy wydajności transmisji. Wynika to z faktu, że utrata mocy jest znacznie większa, gdy zasilanie jest przesyłane przy niskim napięciu.
Dzieje się tak, ponieważ gdy elektryczność jest nakładana do przewodu o tej samej długości (rezystancji) przez ten sam czas, ciepło jest generowane proporcjonalnie do kwadratu prądu. Ponieważ ciepło to energia, która ucieka, jest to utrata mocy.
Na przykład, jeśli potrzebujesz mocy 3000 W (watów), jeśli napięcie wynosi 100 V, potrzebujesz prądu 30A (amper), ale jeśli napięcie wynosi 1000 V, potrzebujesz tylko 3a prądu.
Innymi słowy, jeśli napięcie zostanie zwiększone o współczynnik 10, ilość prądu zostanie zmniejszona do 1/10, a wynikową utratę mocy można zmniejszyć do 1/100 lub kwadrat 1/10. Z tego powodu bardzo wysokie napięcia są używane do transmisji na duże odległości.
Oczywiście napięcie, ponieważ jest ono używane w domach i biurach. Dostarczone napięcie wynosi 100 000 V dla dużych fabryk, 6600 V dla budynków i 200 V lub 100 V dla domów i biur.
Dlatego energia elektryczna wysyłana z elektrowni musi zostać obniżona w celu dopasowania do regionu lub lokalizacji.
W porównaniu z prądem stałym, prąd naprzemiennie można łatwo przekształcić przez transformatory za pomocą transformatorów, co czyni go bardziej odpowiednim do zasilania jako infrastruktury.

Zasada transformatora za pomocą transformatora | Matsusada Precision

Kolejną zaletą AC jest to, że łatwo jest zamknąć, gdy zasilanie jest dostarczane od czasu czasu, w którym napięcie spada do zera.
Można go również używać bez rozróżnienia między dodatnim i negatywnym, jak zasilanie gospodarstwa domowego (wylot), co upraszcza połączenie i działanie urządzeń.
Z drugiej strony prąd przemienny wymaga wyższego napięcia niż napięcie docelowe dla wymaganej ilości ciepła, ponieważ wartość napięcia zawsze się zmienia, i są chwile, kiedy napięcie przechodzi do zera.
Fali napięcia prądu przemiennego jest sinusoidalne, a maksymalne napięcie jest √2 razy więcej niż wartość działająca. Wydajność izolacji i specyfikacje sprzętu muszą być wyższe niż wartość efektywna.
Kolejną cechą AC jest to, że silnie wpływają na nią cewki i kondensatory. Cewki i kondensatory generują napięcia, które powodują przepływ prądu w przeciwnym kierunku kierunku prądu, powodując postęp prądu w obwodzie lub opóźnienie.
Energia wytwarzana i wysłana do elektrowni jest prąd naprzemiennie. W elektrowni wysyłane są jednocześnie trzy fale prądu przemiennego, a kształt przemiennego przesunięto o 120 stopni. Ten rodzaj energii elektrycznej nazywa się trójfazowym prądem naprzemiennym.

Trójfazowe przebiegi AC trzy AC są wysyłane jednocześnie, z przebiegami przeniesionymi o 120 stopni każdy | Matsusada Precision

Istnieją dwa rodzaje AC: jednofazowe AC i trójfazowe AC. Trójfazowy AC jest używany specjalnie do transmisji mocy wysokiego napięcia. Kiedy zostanie wysłany do sklepu domowego, jest on przekształcany na jedną fazę wraz z konwersją napięcia.
AC jest stosowany w zasilaczach ogólnych (gniazda) i jest używany w przypadku silników, które nie wymagają delikatnej kontroli, takich jak odkurzacze i wentylatory wentylacyjne.
Z drugiej strony silniki klimatyzatorów, pralki, lodówek itp., Nie używaj zasilania prądu przemiennego, ale używaj falowników do drobnej kontroli.

Powiązane artykuły techniczne

 • Metoda generowania mocy prądu stałego (DC)
 • Co to jest zasilacz DC? (Podstawowa wiedza)
 • Aby zapewnić stabilną moc prądu przemiennego
 • Dla nowych inżynierów elektroniki, jak bezpiecznie korzystać z zasilania
 • Rodzaje i charakterystyka baterii (podstawowa wiedza)

Rekomendowane produkty

Matsusada Precision produkuje i sprzedaje szeroką gamę urządzeń zasilających, w tym zasilacze DC i AC, zasilacze wysokiego napięcia, wzmacniacze czterokwozieranckie i obciążenia elektroniczne.

Zasilacze - Matsusada Precision

Lista zasilaczy DC

Zasilacze DC

Do testów oceny różnych obwodów
0.1 wat do 150 kW

Źródła zasilania AC - Matsusada Precision

Lista źródeł zasilania prądu przemiennego

Źródła zasilania prądu przemiennego

Idealny do różnych testów obwodów wejściowych prądu przemiennego urządzeń domowych, linii produkcyjnych, przetworników częstotliwości, urządzeń wejściowych prądu przemiennego i testów silników prądu przemiennego.

Regeneracyjna zasilanie DC - seria PBR

Regeneracyjny zasilanie DC

Seria PBR

Seria PBR może działać jako zasilacz DC i obciążenie elektroniczne. Moc jest regenerowana podczas obciążenia elektronicznego.

Produkty precyzji Matsusada

Lista produktów Matsusada Precision

Wprowadź inne zasilacze, obciążenia elektroniczne, sprzęt rentgenowski, sterowniki piezo itp.

Wiedza techniczna

Najnowszy artykuł

 • Testy nieniszczące: typy i zastosowania
 • Podstawy tomografii komputerowej rentgenowskiej (CT): Dowiedz się więcej o technice CT.
 • Poprawne połączenie; Aby uzyskać dobrą wydajność zasilania
 • Co to jest zasilacz? Typy i zastosowania zasilacza
 • Wszystko o energii nowej generacji „wodór”
 • Produkt
  • Zasilacze wysokiego napięcia (Benchtop/RackMount)
  • Zasilacze wysokiego napięcia (mocowanie podwozia/montowanie PCB)
  • Dwubiesowe zasilacze/wzmacniacze wysokiego napięcia
  • Zasilacze DC
  • Źródła zasilania prądu przemiennego
  • Obciążenia elektroniczne DC
  • Tester cyklu akumulatora
  • Zasilacze rentgenowskie i generatory rentgenowskie
  • Elektrostatyczne zasilacze Chucka
  • Piezo Actuats/Piezo Sterowni
  • Kontroler/interfejs/akcesoria
  • Systemy kontroli rentgenowskiej
  • Spektrometr fluorescencyjny rentgenowski
  • Energia / środowisko
  • Aerospace / pojazd (motoryzacyjny)
  • Badania i rozwój
  • Elektronika
  • Medical / Biology
  • Oprzyrządowanie analityczne
  • Przemysłowy
  • Półprzewodnik
  • Wojsko / obrona
  • Piezo
  • Rentgen
  • Aktualności
  • Wydarzenie
  • Nowy produkt
  • Szczegóły firmy
  • Misja
  • Nasza sprawa
  • Historia
  • Biura
  • Kariera
  • FAQ
  • Skontaktuj się z nami
  • Prośba o arkusze danych
  • Korzyści z produktu
  • Nieukończone Produkty
  • Gwarancja producenta
  • Terminy techniczne
  • Zapytanie do OEM
  • Zapytanie o produkty
  • Zapytanie o stronę internetową
  • Dom
  • O tej stronie
  • Polityka prywatności
  • Regulamin użytkowania
  • Mapa witryny

  Matsusada Precision Inc. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

  Czy telewizja działa na AC lub DC?

  Ponieważ moja żona i ja będziemy Boondock 99.125875% czasu chcemy oglądać telewizję bez użycia generatora lub falownika. Mieliśmy dodatkowe 32 -calowe telewizor, więc postanowiłem zanurzyć się. Teraz nie wszystkie telewizory są łatwo zmodyfikowane, chociaż większość jest obecnie. Nasz telewizor ma zasilacz, który przekształca wejście 120 VAC na wyjście 19VDC. To było proste, zamówiłem konwerter Buck ocen przy wejściu 12 V z wyjściem 19 V@5A (pomalowałem go na czarno, aby dopasować).

  Zainstalowałem złącza Andersona zarówno na wejściu, jak i wyjściu konwertera Bucka. Uwaga: rozsądnie byłoby skonfigurować dane wejściowe i moc wyjściową inaczej, aby zapobiec niepoprawnym podłączeniu.

  Wyciąłem końcówkę wyjściową przewodu telewizora i zainstalowałem złącza bieguna Anderson Power. TV może być teraz używany z AC (tak jakby nic nie zostało zmodyfikowane) lub źródło zasilania DC.

  Następnie usunąłem naszą fabryczną płytkę ścienną hotspot (nigdy go nie użyjemy) i użyłem otworu w ścianie i jej źródła 12V, aby zasilić gniazdo Andersona i gniazdo USB. Wywierciłem dwa otwory na pustej płycie twarzy i zamontowałem moc i gniazdo USB. Gniazdo USB służy do zasilania naszego kijka Roku.

  Zastanawiałem się nad montażem konwertera Buck z tyłu telewizora, ale zdecydowałem nie wyłącznie dlatego, że gdyby jakikolwiek przewód/złącze miało zostać złapane i odłączone, telewizor musiałby zejść ze ściany, aby ponownie się połączyć.

  Teraz mamy opcję przesyłania strumieniowego z naszego telefonu do Roku.

  Smart Solar TV AC DC Power, niskie zużycie energii

  Awatara

  22 -calowy inteligentny telewizor LED, może obsługiwać zasilanie DC12V lub zasilanie prądu przemiennego . Może obsługiwać aktualizację aplikacji na Androida, może pobierać aplikację, podświetlenie jest zmienione na podświetlenie LED, panel jest odnowiony panel, ale może mieć co najmniej 5 lat gwarancji po sprzedaży. Ten rozmiar TV, powiedzieliśmy, że panel to kwadratowy skład, szeroki do wysokiej proporcji. A także płyta główna ma funkcję odwrotną. oznacza, gdy osoby podłączone do baterii z niewłaściwym połączeniem napięcia, bez uszkodzenia płyty głównej, przyczyną nie uszkodzenia telewizora.

  Smart Solar TV AC DC Power, niskie zużycie energiiSmart Solar TV AC DC Power, niskie zużycie energiiSmart Solar TV AC DC Power, niskie zużycie energiiSmart Solar TV AC DC Power, niskie zużycie energiiSmart Solar TV AC DC Power, niskie zużycie energiiSmart Solar TV AC DC Power, niskie zużycie energiiSmart Solar TV AC DC Power, niskie zużycie energiiSmart Solar TV AC DC Power, niskie zużycie energiiSmart Solar TV AC DC Power, niskie zużycie energiiSmart Solar TV AC DC Power, niskie zużycie energiiSmart Solar TV AC DC Power, niskie zużycie energiiSmart Solar TV AC DC Power, niskie zużycie energii

  1. Co to jest TV AC/DC?

  AC oznacza prąd naprzemienny, głównie z AC 90V-AC240V.

  DC oznacza prąd stały, głównie z DC9V-DC15V.

  Cały telewizor z DP Support AC i DC.

  2. Po co potrzebować MOQ?

  Całe zamówienie z DP potrzebują MOQ 300 PCS lub 500 PCS, więc po co potrzebować MOQ:

  • Kolor Box Print Need MOQ
  • Zdalne sterowanie z marką OEM potrzebuje MOQ
  • Panel ekranu potrzebuje również większego „„

  3. Który rozmiar TV DP może zaoferować?

  możemy zaoferować 15 cali, 17 cali, 19 cali, 20 cali, 22 cali, 23 cala, 24 cala, 26 cali, 27 cali, 32 cali, 40 cali AC/DC TV.

  4. Co TV TV DP może zaoferować?

  Możemy zaoferować ATV, DVB-T2/T/C, DVB-S2/S, ISDB-T, ATSC AC/DC TV.

  5. Ile watów DP TV?

  DP Skoncentruj się na produktach telewizji o niskim zużyciu energii, jeśli chcesz więcej szczegółów, lepiej spróbuj skontaktować