Rozwiązany iOS IPv6 T-Mobile

Nasz serwer 3CX działa 15.0.62928.5 i aplikacja na iOS to 15..6.194.

Mobilna wysoka dostępność IPv6

. Mobilny adres IP umożliwia identyfikację urządzenia hosta przez pojedynczy adres IP, nawet jeśli urządzenie może przesunąć fizyczny punkt załącznika z jednej sieci do drugiej. Niezależnie od ruchu między różnymi sieciami, łączność w różnych punktach jest niezmiennie osiągana bez interwencji użytkownika. Wędrując z sieci przewodowej do sieci bezprzewodowej lub szerokiej obszarze, odbywa się również z łatwością. Mobile IP zapewnia wszechobecną łączność dla użytkowników, niezależnie od tego, czy znajdują się w swoich sieciach korporacyjnych, czy z dala od domu.

Kluczowe punkty:

  1. Mobile IP umożliwia identyfikację urządzenia przez pojedynczy adres IP.
  2. Łączność jest płynna, nawet podczas przemieszczania się między sieciami.
  3. Możliwe jest roaming między sieciami przewodowymi i bezprzewodowymi.
  4. Mobile IP zapewnia bezproblemową łączność dla użytkowników.
  5. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do swoich sieci korporacyjnych z dowolnego miejsca.
  6. Mobile IP jest częścią standardów IPv4, jak i IPv6.
  7. Mobile IP pozwala na łatwą łączność w różnych środowiskach sieciowych.
  8. Łączność osiąga się bez interwencji użytkownika.
  9. .
  10. .

15 unikalnych pytań:

  1. 1. Jak działa mobilny adres IP?
    Mobile IP umożliwia identyfikację urządzenia przez pojedynczy adres IP, nawet gdy urządzenie przesuwa się między różnymi sieciami. Zapewnia to bezproblemową łączność dla użytkowników bez konieczności interwencji użytkownika.
  2. 2. Jaka jest korzyść z mobilnego IP?
    Zaletą mobilnego IP jest to, że umożliwia użytkownikom pozostanie w kontakcie z Internetem i ich sieciami korporacyjnymi, niezależnie od ich fizycznej lokalizacji lub sieci, z którą są podłączone.
  3. 3. Czy mobilna IP może działać zarówno z IPv4, jak i IPv6?
    Tak, mobilna IP jest częścią zarówno standardów IPv4, jak i IPv6, umożliwiając płynną łączność w dowolnym środowisku sieciowym.
  4. 4. Jest mobilny IP tylko dla sieci bezprzewodowych?
    Nie, mobilny IP pozwala na roaming między sieciami przewodowymi i bezprzewodowymi, zapewniając łączność niezależnie od typu sieci.
  5. 5. W jaki sposób mobilny IP zapewnia łączność?
    Mobilny IP zapewnia łączność, umożliwiając utrzymać urządzenie na utrzymanie tego samego adresu IP, nawet podczas przemieszczania się między sieciami. Eliminuje to potrzebę uzyskania nowego adresu IP za każdym razem, gdy łączy się z inną siecią.
  6. 6. Czy mobilne IP może być używane w sieciach korporacyjnych?
    Tak, mobilna IP jest szczególnie przydatna w sieciach korporacyjnych, ponieważ umożliwia użytkownikom dostęp do swoich sieci z dowolnego miejsca, zapewniając bezproblemową łączność.
  7. 7. Czy mobilny IP wymaga interwencji użytkownika?
    Nie, mobilny IP bezproblemowo osiąga łączność bez konieczności interwencji użytkownika. To pozwala użytkownikom pozostać w kontakcie bez przerwy.
  8. 8. Czy mobilny IP jest szeroko przyjętą technologią?
    Tak, mobilny IP jest kluczową technologią umożliwiającą bezproblemową łączności i jest szeroko stosowany w różnych środowiskach sieciowych.
  9. 9. Czy mobilne IP może być używane do urządzeń osobistych?
    Tak, mobilny adres IP może być używany do urządzeń osobistych, co pozwala użytkownikom pozostać w kontakcie z Internetem, niezależnie od ich fizycznej lokalizacji lub sieci, z którą są podłączone.
  10. 10. Jakie są kluczowe funkcje mobilnego IP?
    Kluczowe funkcje mobilnego adresu IP obejmują płynną łączność, obsługę zarówno IPv4, jak i IPv6, możliwości roamingu oraz łatwy dostęp do sieci korporacyjnych.
  11. 11. ?
    Tak, mobilny IP może być używany do międzynarodowego roamingu, umożliwiając użytkownikom pozostanie w kontakcie z Internetem i ich sieciami przedsiębiorczymi podczas podróży za granicę.
  12. 12. W jaki sposób mobilne IP obsługuje przemiany sieciowe?
    Mobile IP zajmuje się bezproblemowo przemiany sieciowe, zapewniając, że urządzenie utrzymuje swoją łączność, nawet podczas przemieszczania się między różnymi sieciami.
  13. 13. ?
    Nie, mobilna IP umożliwia identyfikację urządzenia przez pojedynczy adres IP, zapewniając prostotę i łatwość użycia użytkowników.
  14. 14. Czy mobilne IP może być używane z wirtualnymi prywatnymi sieciami (VPN)?
    Tak, mobilne IP może być używane z VPN, umożliwiając użytkownikom bezpieczny dostęp do swoich sieci korporacyjnych z dowolnego miejsca.
  15. 15. Czy mobilny IP jest niezawodną technologią?
    Tak, mobilny IP jest niezawodną technologią zapewniającą bezproblemową łączność i jest szeroko stosowany w różnych środowiskach sieciowych.

Rozwiązany iOS IPv6 T-Mobile

Nasz serwer 3CX działa 15.0.62928.5 i aplikacja na iOS to 15..6.194.

Mobilna wysoka dostępność IPv6

. Mobilny adres IP umożliwia identyfikację urządzenia hosta przez pojedynczy adres IP, nawet jeśli urządzenie może przesunąć fizyczny punkt załącznika z jednej sieci do drugiej. Niezależnie od ruchu między różnymi sieciami, łączność w różnych punktach jest niezmiennie osiągana bez interwencji użytkownika. Wędrując z sieci przewodowej do sieci bezprzewodowej lub szerokiej obszarze, odbywa się również z łatwością. Mobile IP zapewnia wszechobecną łączność dla użytkowników, niezależnie od tego, czy znajdują się w swoich sieciach korporacyjnych, czy z dala od domu.

  • Znalezienie informacji o funkcji
  • Informacje o mobilnej wysokiej dostępności IPv6
  • Jak skonfigurować mobilną dostępność IPv6
  • Przykłady konfiguracji dla mobilnej wysokiej dostępności IPv6
  • Dodatkowe odniesienia
  • Informacje o funkcji dla mobilnej wysokiej dostępności IPv6

Znalezienie informacji o funkcji

Twoja wersja oprogramowania może nie obsługiwać wszystkich funkcji udokumentowanych w tym module. . Aby znaleźć informacje o funkcjach udokumentowanych w tym module i zobaczyć listę wydań, w których obsługiwana jest każda funkcja, zobacz tabelę informacji o funkcji na końcu tego modułu.

Użyj nawigatora funkcji Cisco, aby znaleźć informacje o obsługi platformy i obsłudze obrazu oprogramowania Cisco. .Cisco.com/go/cfn. Konto na Cisco.com nie jest wymagany.

Informacje o mobilnej wysokiej dostępności IPv6

  • Mobilna optymalizacja tunelu IPv6
  • Konfiguracja grupy hosta IPv6

Optymalizacja tunelu mobilnego IPv6 umożliwia routing nad natywną infrastrukturą tunelową IPv6, umożliwiając mobilne IPv6 korzystanie z wszystkich funkcji infrastruktury tunelowej IPv6, takie jak obsługa przełączania przekazywania Cisco Express.

Po tym, jak agent domowy otrzyma prawidłowe żądanie BU z węzła mobilnego, konfiguruje punkt końcowy tunelu dwukierunkowego. Proces ten polega na utworzeniu logicznego interfejsu z trybem enkapsulacji ustawionym na IPv6/IPv6, źródło tunelu dla agenta domowego’adres w węźle mobilnym’s Home Link i miejsce docelowe tunelu w węźle mobilnym’S zarejestrowany adres opiekuńczy. Trasa zostanie włożona do tabeli routingu dla węzła mobilnego’S adres domowy za pośrednictwem tunelu.

Konfiguracja grupy hosta IPv6

Użytkownicy mogą tworzyć zasady użytkowników mobilnych lub grupowe za pomocą konfiguracji grupy hosta IPv6. Interfejs wyszukiwania profilu grupy hosta umożliwi wyszukiwanie profilu powiązanego z nadawcą BU za pomocą dowolnego kluczy wyszukiwania:

  • Nazwa profilu
  • Adres IPv6
  • Identyfikator adresu sieciowego (NAI)

Interfejs wyszukiwania profilu hosta określa również właściwości uwierzytelniania węzła mobilnego IPv6, tworząc indeks parametrów zabezpieczeń jednokierunkowych lub dwukierunkowych (SPI).

Profil grupy jest aktywowany po skonfigurowaniu opcji SPI i skonfigurowany adres NAI lub IPv6. Ponadto profil jest dezaktywowany, jeśli minimalne wymagane opcje nie są skonfigurowane. Jeśli jakikolwiek aktywny profil, który ma aktywne powiązania, zostanie dezaktywowane lub usuwane, wszystkie powiązania związane z tym profilem są cofane.

  • Identyfikacja węzłów mobilnych IPv6 na podstawie NAI

Identyfikacja węzłów mobilnych IPv6 na podstawie NAI

Węzeł mobilny może się zidentyfikować za pomocą swojego adresu domowego jako identyfikatora. Wiadomości z protokołami mobilnymi IPv6 używają tego identyfikatora w swoich wiadomościach rejestracyjnych. Jednak w przypadku niektórych wdrożeń konieczne jest, aby węzeł mobilny miał możliwość identyfikacji się za pomocą logicznego identyfikatora, takiego jak NAI, a nie adresu sieciowego. Opcja identyfikatora węzłów mobilnych dla telefonu komórkowego IPv6 umożliwia identyfikację węzła mobilnego według adresu Nai niż IPv6. Ta funkcja umożliwia sieć podanie dynamicznego adresu IPv6 do węzła mobilnego i uwierzytelnienie węzła mobilnego za pomocą uwierzytelniania, autoryzacji i rachunkowości (AAA). Ta opcja powinna być używana, gdy Internet Exchange (IKE) lub IPSEC nie jest używana do ochrony potwierdzeń magistrali lub wiązania (BAS).

Aby zapewnić usługi roamingowe, do identyfikacji użytkowników potrzebna jest znormalizowana metoda, taka jak NAI lub adres domowy węzła mobilnego. Roaming może być luźno zdefiniowany jako możliwość korzystania z jednego z wielu dostawców usług internetowych (dostawców usług internetowych) przy jednoczesnym utrzymaniu formalnej relacji z klientami tylko z jednym. Przykłady, w których mogą być wymagane możliwości roamingu, obejmują Konfederacje ISP i obsługę dostępu do sieci dostarczonej przez ISP. Inne podmioty zainteresowane funkcją roamingu mogą obejmować następujące:

  • Regionalne dostawcy usług internetowych, działających w danym stanie lub prowincji, które chcą połączyć wysiłki z innymi regionalnymi dostawcami, aby zaoferować usługi telefoniczne na szerszym obszarze.
  • Krajowe dostawcy usług internetowych, którzy chcą połączyć swoją działalność z jednym lub więcej dostawcami usług internetowych w innym kraju, aby zaoferować bardziej kompleksową usługę dilupy w grupie krajów lub na kontynencie.
  • Bezprzewodowe Hot Spoty, które zapewniają usługę jednego lub więcej dostawców usług internetowych.
  • Firmy, które chcą zaoferować swoim pracownikom kompleksowy pakiet usług Diluqu. Usługi te mogą obejmować dostęp do Internetu i bezpieczny dostęp do intranetów korporacyjnych za pomocą VPN.

Protokół uwierzytelniania mobilnego IPv6

. Ta funkcja umożliwia wdrożenie mobilnego IPv6 w środowisku produkcyjnym, w którym wymagana jest metoda uwierzytelniania bez IPSEC. MN-HA składa się z mobilności SPI, współdzielonego klucza, algorytmu uwierzytelniania i opcji ochrony odtwarzania wiadomości mobilności.

Mobilność SPI to liczba od 256 do 4 294 967 296. . Zastosowanym algorytmem uwierzytelniania to HMAC_SHA1. Mechanizm ochrony powtórki może użyć opcji numeru sekwencji lub opcji Time-Stamp. Opcja uwierzytelniania komunikatu mobilności MN-HA musi być ostatnią opcją w wiadomości z nagłówkiem mobilności, jeśli jest to jedyna opcja uwierzytelniania wiadomości mobilności w wiadomości.

.

Opcja ochrony odtwarzania komunikatów mobilności pozwala agentowi domowi sprawdzić, czy BU został świeżo wygenerowany przez węzeł mobilny i nie odtwarzany przez atakującego z poprzednich BU. . Agent domowy wykonuje kontrolę ochrony powtórki po uwierzytelnianiu BU. . Gdy agent domowy odbiera opcję ochrony odtwarzania wiadomości mobilności w BU, musi zawierać opcję ochrony odtwarzania wiadomości mobilności w BA.

Jak skonfigurować mobilną dostępność IPv6

  • Konfigurowanie i weryfikacja grup hostów dla mobilnych IPv6

Weryfikacja natywnego tunelowania IPv6 dla Mobile IPv6

Korzystanie z natywnego tunelowania IPv6 (lub ogólnego enkapsulacji routingu [GRE]) poprawia skalowalność i wydajność przełączania agenta domowego. Po tym, jak agent domowy wyśle ​​BU z węzła mobilnego, interfejs tunelu jest tworzony z trybem enkapsulacji ustawionymi na IPv6/IPv6, adres źródłowy ustawiony na adres agenta domowego na interfejsie domowym węzła mobilnego, a miejsce docelowe tunelu ustawione na COA Mobile Węzeł.

Te funkcje są przezroczyste i nie muszą być konfigurowane do pracy z mobilnym IPv6. Więcej informacji na temat tunelowania IPv6 i sposobu wdrożenia tunelowania GRE w IPv6, zobacz Wdrożenie tunelowania dla IPv6 .

Kroki podsumowania

2. Pokaż tunele mobilne IPv6 [Podsumowanie | Tunel IF Numer


Włącza uprzywilejowany tryb exec.

Router# Pokaż tunele mobilne IPv6

.

Konfigurowanie i weryfikacja grup hostów dla mobilnych IPv6

Użytkownicy mogą tworzyć zasady użytkownika mobilnego lub grupowe za pomocą konfiguracji grupy hosta. ’S nazwa profilu, adres IPv6 lub NAI. Interfejs wyszukiwania profilu hosta określa również właściwości uwierzytelniania węzła mobilnego IPv6, tworząc jednoczącą lub dwukierunkową SPI.

Węzeł mobilny może się zidentyfikować za pomocą nazwy profilu lub adresu domowego jako identyfikatora, którego komunikaty z protokołem mobilnym IPv6 używają jako identyfikator w swoich wiadomościach rejestracyjnych. .

  • Nie można skonfigurować dwóch profili grupy hosta z tym samym adresem IPv6 podczas korzystania z opcji adresu IPv6.
  • Nie można skonfigurować profilu z opcją NAI ustawioną na nazwę dziedziny i opcję adresu na określony adres IPv6. .

2.

3. IPv6 mobilny agent domowy

4.

5. Grupa hosta Nazwa profilu

7. Nai Realm | Użytkownik | Macaddress] < user @ realm | @ realm

. Pokaż IPv6 Grupy hostów mobilnych Profil-Nazwa]

Router> Włącz

Włącza uprzywilejowany tryb exec.

Router# Skonfiguruj terminal

Wprowadza globalny tryb konfiguracji.

Router (config)# IPv6 mobilny agent domowy

.

Router (config-ha)# wiązanie 15

.

Router (config-ha)# profilu grupy hosta1

Tworzy konfigurację hosta w mobilnym IPv6.

Router (config-ha)# Adres BABA 2001: DB8: 1

Określa adres domowy węzła mobilnego IPv6.

Router (config-ha)# nai @Cisco.com

Określa NAI dla węzła mobilnego IPv6.

Router (config-ha)# uwierzytelnianie SPI 500 Klucz ASCII Cisco

Określa właściwości uwierzytelnienia dla węzła mobilnego IPv6, tworząc jednoczącą lub dwukierunkową SPI.


Wychodzą z trybu konfiguracji home-agent i zwraca router do globalnego trybu konfiguracji.

Router (config)# exit

Wychodzą z globalnego trybu konfiguracji i zwraca router do uprzywilejowanego trybu wykonania.

Router# Pokaż grupy hostów mobilnych IPv6

Wyświetla informacje o mobilnych grupach hostów IPv6.

Przykłady konfiguracji dla mobilnej wysokiej dostępności IPv6

Przykład konfiguracja grup hostów dla mobilnego IPv6

Poniższy przykład pokazuje, jak skonfigurować mobilną grupę hosta IPv6 o nazwie grupa 1:

IPv6 Mobile Host Group Group1

nai [email protected]

Adres Autoconfig

Uwierzytelnianie SPI 500 Klucz ASCII Cisco

Rozwiązany iOS IPv6 T-Mobile

Widzimy problemy z aplikacją 3CX nie rejestrującą się w sieci komórkowej IPv6 T-Mobile. Wiem, że już na ten temat wykonano wiele pracy, ale dla nas to nie działa. Nasz serwer 3CX jest hostowany zewnętrznie.

Kiedy urządzenie iOS jest na połączeniu Wi-Fi, aplikacja 3CX działa dobrze. . . .

Nasz serwer 3CX nie ma adresu IPv6 i nie mamy informacji IPv6 w żadnym z naszych rekordów DNS.

Nie jestem pewien, czy inne osoby widzą ten problem, czy nie, i czy ktoś z 3CX jest w stanie rozwiązać problemy?

Nie mam dostępu do urządzeń, które nie są na T-Mobile, więc nie mogę sprawdzić, czy problem ma miejsce na Verizon, AT&T itp.

…5 i aplikacja na iOS to 15.2.6.194.

Informacje o urządzeniu
——————————————————-

Pokolenie: 7 plus
.3.2

Cydia zainstalowana: nie

Informacje o wydaniu
——————————————————-
Słuchawka: Telefon
Kontakty: lokalny
Połączenie: 3G / 4G / LTE
Serwer: zewnętrzny

Dlaczego nie mogę wyciągnąć adresu IPv6 z T-Mobile?

Chipset w G2/Vision/Desire Z nie obsługuje IPv6, mimo że opcja pojawia się w systemie operacyjnym, a T-Mobile jest włączona IPv6.

odpowiedział 21 maja 2012 o 16:45

11 1 1 brązowa odznaka

Musisz zalogować się, aby odpowiedzieć na to pytanie.

  • HTC-desire-Z
  • T Mobile
  • IPv6

    Blog o przepełnieniu

Powiązany

Subskrybuj RSS

Aby zasubskrybować ten kanał RSS, skopiuj i wklej ten adres URL do czytnika RSS.

Projektowanie witryny / logo © 2023 Stack Exchange Inc; Wkład użytkowników licencjonowany w ramach CC BY-SA . Rev 2023.5.15.43432

Logo z Android Robot to znak towarowy Google Inc. .

&ldquo;&rdquo;, Zgadzasz się Exchange Stack Exchange może przechowywać pliki cookie na urządzeniu i ujawniać informacje zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Historie przejściowe IPv6

Dzisiejszy Internet opracowany w wyniku postępowej deregulacji środowiska telekomunikacyjnego. Operatorzy sieci zarówno gwałtownie konkurują w gospodarce rynkowej, a jednocześnie współpracują w celu przezwyciężenia wspólnych wyzwań technicznych poprzez dzielenie się wiedzą, doświadczeniem i tworzą. Sukces globalnego IPv6 zależy również od dzielenia się wiedzą i doświadczeniami. APNIC zachęca operatorów do dzielenia się swoimi historiami, aby pomóc rówieśnikom na całym świecie. Oto kilka przydatnych informacji, które kursowaliśmy:

  • Slajdy
  • Wideo (zaczyna się o 43:17)
  • Wideo
  • Slajdy
  • Wideo
  • Slajdy

IPv6 w T-Mobile USA LTE Asia, 2013

IPv6 w T-Mobile USA APNIC 35, 2013

  • Wideo
  • Slajdy
  • Wideo
  • Slajdy
  • Wideo
  • Slajdy
  • Wideo (od 0:55)
  • Wideo (od 12:13)
  • Wideo (od 31:17)
  • Slajdy
  • Nie zaczynaj czegoś dużego i ryzykownego w punkcie fleksji ruchu
  • Zawsze mają więcej niż jeden sposób patrzenia na rzeczy
  • Praktyka czyni mistrza. Test harmonogramu przebiegów dla poważnych zmian
  • Wideo
  • Slajdy
  • Wideo (od 44:38)
  • Slajdy