HDTV z bezprzewodowym adapterem LAN UWA-BR100. Ten adapter podłącza się do wejścia USB w telewizji, a dzięki funkcji WPS (Wi-Fi chroniony), łatwo jest połączyć telewizor do sieci domowej bez względu na rodzaj Wi-Fi, którego używasz. Uwaga: Adapter bezprzewodowy LAN USB jest dostarczany lub dostępny jako opcjonalne akcesorium, w zależności od modelu telewizora. Adapter bezprzewodowy USB może nie być dostępny w niektórych obszarach.

 • Wbudowany bezprzewodowy LAN: Wbudowane urządzenie bezprzewodowe LAN umożliwia dostęp do Internetu i sieci domowej bez konieczności łączenia osobnego adaptera. Dzięki tej funkcji możesz łatwo połączyć się z bezprzewodową sieci LAN i cieszyć się korzyściami z tworzenia sieci w środowisku bez kabli.
 • 1. Jak mogę podłączyć telewizor Bravia z siecią bezprzewodową za pomocą bezprzewodowego adaptera LAN?
  Aby podłączyć telewizor Bravia z siecią bezprzewodową za pomocą bezprzewodowego adaptera LAN, wykonaj następujące kroki:
  1. Naciśnij przycisk Home na pilocie.
  2. Wybierz Ustawienia.
  3. Wybierz sieć.
  4. Wybierz konfigurację sieci.
  5. Wybierz skonfiguruj połączenie sieciowe lub konfigurację bezprzewodową.
  6. Wybierz metodę połączenia na podstawie routera bezprzewodowego lub punktu dostępu.
  – Jeśli router lub punkt dostępu obsługuje WPS (konfiguracja chroniona Wi-Fi), wybierz Easy, Auto lub WPS (przycisk).
  – Jeśli potrzebujesz ręcznie wybierz sieć z listy zeskanowanych sieci bezprzewodowych, wybierz ekspert, niestandardowy lub skanuj.
  7. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zakończyć konfigurację.
  – Jeśli używasz WEP Security, wybierz ekspert, niestandardowy lub skanuj.
  – Jeśli nie znasz SSID (nazwa sieci bezprzewodowej) i hasło (klucz bezpieczeństwa) routera lub punktu dostępu, patrz instrukcja urządzenia bezprzewodowego.
  – Po wyświetleniu monitu o wprowadzenie klawisza WPA (Security) użyj klawiatury na ekranie.
  8. Upewnij się, że ustawienie adresu IP jest ustawione na automatyczne, a ustawienie proxy jest ustawione na nie.
  9. Jesteś teraz podłączony do sieci bezprzewodowej!
  2. Co powinienem zrobić, jeśli mój model telewizji nie jest bezprzewodowy LAN gotowy?
  Jeśli twój model telewizji nie jest gotowy do sieci sieci Własnej, musisz użyć osobnego bezprzewodowego adaptera LAN, takiej jak UWA-BR100. Ten adapter może być podłączony do wejścia USB telewizora, aby umożliwić bezprzewodowy dostęp do Internetu.
  3. Czy bezprzewodowe adaptery LAN PC USB obsługiwane są telewizorami gotowymi do sieci bezprzewodowej?
  Nie, bezprzewodowe adaptery LAN PC USB nie są obsługiwane w przypadku telewizorów gotowych do sieci sieci Własnej. Tylko bezprzewodowy adapter UWA-BR100 jest kompatybilny z bezprzewodowymi telewizorami Bravia gotowymi do sieci LAN.
  4. Jak skonfigurować połączenie sieciowe w mojej telewizji Bravia?
  Aby skonfigurować połączenie sieciowe w telewizji Bravia, wykonaj następujące kroki:
  1. Naciśnij przycisk Home na pilocie.
  2. Wybierz Ustawienia.
  3. Wybierz sieć.
  4. Wybierz konfigurację sieci.
  5. Wybierz skonfiguruj połączenie sieciowe lub konfigurację bezprzewodową.
  6. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zakończyć konfigurację, w zależności od routera lub punktu dostępu.
  5. Co jeśli mój telewizor nie może połączyć się z Internetem?
  Jeśli Twój telewizor Bravia nie może połączyć się z Internetem, możesz przeprowadzić diagnozę sieci, aby rozwiązać problem. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w artykule „TV Bravia TV nie można podłączyć do Internetu: Jak przeprowadzić diagnozę sieci”.
  6. Czy mogę użyć bezpieczeństwa WEP z moim routerem bezprzewodowym lub punktem dostępu?
  Tak, jeśli router bezprzewodowy lub punkt dostępu obsługuje bezpieczeństwo WEP, możesz wybrać ekspert, niestandardowy lub skanowany podczas konfiguracji sieci, aby skonfigurować połączenie z WEP Security.
  7. Co powinienem zrobić, jeśli nie znam SSID i hasło mojego routera bezprzewodowego lub punktu dostępu?
  Jeśli nie znasz SSID (nazwa sieci bezprzewodowej) i hasła (klucz bezpieczeństwa) routera bezprzewodowego lub punktu dostępu, zapoznaj się z instrukcją urządzenia bezprzewodowego, aby znaleźć instrukcje dotyczące znalezienia tych informacji.
  8. Jak mogę przełączyć między literami kapitałowymi, małymi literami, cyframi i symbolami na klawiaturze na ekranie zdalnego sterowania?
  Aby przełączać się między literami kapitałowymi, małymi literami, liczbami i symbolami na klawiaturze na ekranie zdalnego sterowania, patrz artykuł „Jak używać kolorowych przycisków na pilocie podczas korzystania z klawiatury na ekranie”, aby uzyskać instrukcje.
  9. Co powinienem zrobić, jeśli nie jestem pewien, czy połączenie proxy zostało skonfigurowane?
  W większości środowisk domowych ustawienie adresu IP jest ustawione na automatyczne, a ustawienie proxy jest ustawione na nie. Jeśli nie masz pewności, czy połączenie proxy zostało skonfigurowane w telewizji, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych (ISP) w celu uzyskania pomocy.
  10. Jak mogę sprawdzić, czy moja telewizja Bravia to telewizja Google, Android TV lub inna telewizja?
  Aby sprawdzić, czy Twoja TV Bravia to telewizja Google, Android TV lub inna telewizja, zapoznaj się z artykułem „Jak sprawdzić, czy Twoja Bravia TV to Google TV, instrukcje telewizji Androida lub innego telewizji”.
  Uwaga: instrukcje te mogą się różnić w zależności od konkretnego modelu telewizji. Informacje o specyfice dla modelu można znaleźć w instrukcji obsługi telewizji lub dokumentacji.

  Jak podłączyć telewizor Bravia z siecią za pomocą połączenia bezprzewodowego (sieć Wi-Fi)

  Możesz także sprawdzić szczegółowe instrukcje w poniższym filmie. (Film używa serii W600D jako przykład.)

  Jak podłączyć telewizor Bravia z siecią za pomocą połączenia bezprzewodowego (sieć Wi-Fi)

  Jeśli Twój Wi-Fi stara się połączyć z Twoim telewizorem Sony, następujący film pokaże najlepsze sposoby rozwiązywania problemów z połączeniem Wi-Fi.

  Inne modele telewizyjne

  Twoja konfiguracja będzie inna dla bezprzewodowych telewizorów LAN gotowych do sieci LAN. Jeśli nie wiesz, w którym z nich jest wyposażony w telewizję Sony, zapoznaj się z instrukcją dostarczoną w telewizji. Najnowsze modele mają wbudowane sieci sieci bezprzewodowej.

  Jaka jest różnica między bezprzewodowym LAN gotowym a wbudowanym bezprzewodowym sieci LAN?

  • Bezprzewodowy LAN gotowy: Przynieś bezprzewodowy dostęp do Internetu do swojego Wi-Fi Ready Bravia HDTV z UWA-BR100 Bezprzewodowy adapter LAN. Ten adapter podłącza się do wejścia USB w telewizji, a dzięki funkcji WPS (Wi-Fi chroniony), łatwo jest połączyć telewizor do sieci domowej bez względu na rodzaj Wi-Fi, którego używasz. Notatka: Adapter bezprzewodowy USB jest dostarczany lub dostępny jako opcjonalne akcesorium, w zależności od modelu telewizji. Adapter bezprzewodowy USB może nie być dostępny w niektórych obszarach.
  • Wbudowany bezprzewodowy LAN:
   Wbudowane urządzenie bezprzewodowe LAN umożliwia dostęp do Internetu i sieci domowej bez konieczności łączenia osobnego adaptera. Dzięki tej funkcji możesz łatwo połączyć się z bezprzewodową sieci LAN i cieszyć się korzyściami z tworzenia sieci w środowisku bez kabli.

  Jak wykonywać konfigurację sieci bezprzewodowej

  • Jeśli używasz węzła bezprzewodowego, routera lub gier, musisz wybrać konfigurację przewodową zamiast konfiguracji bezprzewodowej. Konfiguracja bezprzewodowa jest przeznaczona tylko do użytku z Sony Wireless LAN Gotowe telewizory (z bezprzewodowym adapterem LAN USB UWA-BR100) lub wbudowanymi telewizorami bezprzewodowymi LAN.
  • W przypadku telewizorów gotowych do sieci bezprzewodowej obsługiwane jest tylko UWA-BR100. PC USB bezprzewodowe adaptery LAN nie są obsługiwane.
  • Korzystając z funkcji sieci, możesz podłączyć telewizor z Internetem. Procedura konfiguracji różni się w zależności od rodzaju sieci i routera LAN. Przed skonfigurowaniem połączenia internetowego należy skonfigurować bezprzewodowy router LAN.

  Wykonaj poniższe kroki.

  1. wciśnij DOM przycisk na pilocie.
  2. Wybierać Ustawienia.
  3. Wybierać Sieć.
  4. Wybierać Ustawienia sieci.
  5. Wybierać Skonfiguruj połączenie sieciowe Lub Konfiguracja sieci bezprzewodowej.
  6. Wybierz metodę połączenia.
   • Podczas automatycznego łączenia się z przyciskiem WPS na router bezprzewodowy (lub punkt dostępu)
    Wybierać Łatwy, Automatyczny Lub WPS (przycisk).
   • Podczas ręcznego łączenia się po wybraniu sieci z listy skanowanych sieci bezprzewodowych
    Wybierać Ekspert, Zwyczaj Lub Skanowanie.
  7. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zakończyć konfigurację.
   Uwagi:
   • Aby użyć bezpieczeństwa WEP z routem bezprzewodowym (lub punktem dostępu), wybierz Ekspert, Zwyczaj, Lub Skanowanie.
   • Jeśli nie znasz SSID (nazwa sieci bezprzewodowej) i hasła (klucz bezpieczeństwa) routera bezprzewodowego (lub punktu dostępu), zapoznaj się z instrukcją routera bezprzewodowego (lub punktu dostępu).
   • Po wyświetleniu ekranu wprowadzania klawisza WPA (bezpieczeństwa) naciśnij przycisk ENTER, aby wyświetlić klawiaturę na ekranie.
   • W przypadku klucza bezpieczeństwa wyróżniają. Prawidłowo wprowadzić klucz bezpieczeństwa.
    Przykłady błędów:
    • I (Capital I), L (mały L) i 1 (numer jeden)
    • 0 (numer zero) i O (kapitał o)
    • D (mały d) i B (mały b)
    • 9 (numer dziewięć) i Q (Mały Q)
   • Aby przełączać metodę liter kapitałowych, małych liter, cyfr lub symboli na pilocie, zapoznaj się z artykułem, jak używać kolorowych przycisków na pilocie podczas korzystania z klawiatury na ekranie.
   • W większości środowisk domowych ustawienie adresu IP jest automatyczne, ustawienie proxy nie jest. Skontaktuj się z dostawcą usług internetowych (ISP), jeśli nie masz pewności, czy połączenie proxy zostało skonfigurowane.

  Możesz także sprawdzić szczegółowe instrukcje w poniższym filmie. (Film używa serii W600D jako przykład.)

  Poradnik:

  • W przypadku typu modelu telewizji można znaleźć w artykule, jak sprawdzić, czy Twoja Bravia TV to Google TV, Android TV lub inna telewizja.
  • Kroki mogą się różnić w zależności od telewizora. W przypadku informacji specyficznych dla modelu sprawdź instrukcje telewizyjne.
  • Jeśli telewizor nie może połączyć się z Internetem, patrz artykuł, Bravia TV nie może być podłączony do Internetu: Jak przeprowadzić diagnozę sieci.

  Zaakceptuj ciasteczka YouTube, aby obejrzeć ten film

  Uzyskaj dostęp do preferencji cookie poniżej i upewnij się, że włącz plik cookie YouTube w sekcji „funkcjonalnej”.

  Jak podłączyć telewizor Bravia z siecią za pomocą połączenia bezprzewodowego (sieć Wi-Fi)

  Twoja konfiguracja będzie inna dla bezprzewodowych telewizorów LAN gotowych do sieci LAN. Jeśli nie wiesz, w którym z nich jest wyposażony w telewizję Sony, zapoznaj się z instrukcją dostarczoną w telewizji. Najnowsze modele mają wbudowane sieci sieci bezprzewodowej.

  Jaka jest różnica między bezprzewodowym LAN gotowym a wbudowanym bezprzewodowym sieci LAN?

  • Bezprzewodowy LAN gotowy: Przynieś bezprzewodowy dostęp do Internetu do swojego Wi-Fi Ready Bravia HDTV z UWA-BR100 Bezprzewodowy adapter LAN. Ten adapter podłącza się do wejścia USB w telewizji, a dzięki funkcji WPS (Wi-Fi chroniony), łatwo jest połączyć telewizor do sieci domowej bez względu na rodzaj Wi-Fi, którego używasz. Notatka: Adapter bezprzewodowy USB jest dostarczany lub dostępny jako opcjonalne akcesorium, w zależności od modelu telewizji. Adapter bezprzewodowy USB może nie być dostępny w niektórych obszarach.
  • Wbudowany bezprzewodowy LAN:
   Wbudowane urządzenie bezprzewodowe LAN umożliwia dostęp do Internetu i sieci domowej bez konieczności łączenia osobnego adaptera. Dzięki tej funkcji możesz łatwo połączyć się z bezprzewodową sieci LAN i cieszyć się korzyściami z tworzenia sieci w środowisku bez kabli.

  Jak wykonywać konfigurację sieci bezprzewodowej

  • Jeśli używasz węzła bezprzewodowego, routera lub gier, musisz wybrać konfigurację przewodową zamiast konfiguracji bezprzewodowej. Konfiguracja bezprzewodowa jest przeznaczona tylko do użytku z Sony Wireless LAN Gotowe telewizory (z bezprzewodowym adapterem LAN USB UWA-BR100) lub wbudowanymi telewizorami bezprzewodowymi LAN.
  • W przypadku telewizorów gotowych do sieci bezprzewodowej obsługiwane jest tylko UWA-BR100. PC USB bezprzewodowe adaptery LAN nie są obsługiwane.
  • Korzystając z funkcji sieci, możesz podłączyć telewizor z Internetem. Procedura konfiguracji różni się w zależności od rodzaju sieci i routera LAN. Przed skonfigurowaniem połączenia internetowego należy skonfigurować bezprzewodowy router LAN.

  Wykonaj poniższe kroki.

  1. wciśnij DOM przycisk na pilocie.
  2. Wybierać Ustawienia.
  3. Wybierać Sieć.
  4. Wybierać Ustawienia sieci.
  5. Wybierać Skonfiguruj połączenie sieciowe Lub Konfiguracja sieci bezprzewodowej.
  6. Wybierz metodę połączenia.
   • Podczas automatycznego łączenia się z przyciskiem WPS na router bezprzewodowy (lub punkt dostępu)
    Wybierać Łatwy, Automatyczny Lub WPS (przycisk).
   • Podczas ręcznego łączenia się po wybraniu sieci z listy skanowanych sieci bezprzewodowych
    Wybierać Ekspert, Zwyczaj Lub Skanowanie.
  7. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zakończyć konfigurację.
   Uwagi:
   • Aby użyć bezpieczeństwa WEP z routem bezprzewodowym (lub punktem dostępu), wybierz Ekspert, Zwyczaj, Lub Skanowanie.
   • Jeśli nie znasz SSID (nazwa sieci bezprzewodowej) i hasła (klucz bezpieczeństwa) routera bezprzewodowego (lub punktu dostępu), zapoznaj się z instrukcją routera bezprzewodowego (lub punktu dostępu).
   • Po wyświetleniu ekranu wprowadzania klawisza WPA (bezpieczeństwa) naciśnij przycisk ENTER, aby wyświetlić klawiaturę na ekranie.
   • W przypadku klucza bezpieczeństwa wyróżniają. Prawidłowo wprowadzić klucz bezpieczeństwa.
    Przykłady błędów:
    • I (Capital I), L (mały L) i 1 (numer jeden)
    • 0 (numer zero) i O (kapitał o)
    • D (mały d) i B (mały b)
    • 9 (numer dziewięć) i Q (Mały Q)
   • Aby przełączać metodę liter kapitałowych, małych liter, cyfr lub symboli na zdalnym sterowaniu, zapoznaj się z tym, jak używać kolorowych przycisków na pilocie podczas korzystania z artykułu klawiatury na ekranie.
   • W większości środowisk domowych ustawienie adresu IP jest automatyczne, ustawienie proxy nie jest. Skontaktuj się z dostawcą usług internetowych (ISP), jeśli nie masz pewności, czy połączenie proxy zostało skonfigurowane.

  Poradnik:

  • W przypadku typu modelu telewizji można znaleźć w tym, jak sprawdzić, czy Twoja Bravia TV to Google TV, Android TV lub inny artykuł telewizyjny.
  • Jeśli telewizor nie łączy się z Internetem, zapoznaj się z telewizorem Bravia, nie można podłączyć do Internetu: jak wykonać artykuł diagnozy sieci.

  Zaakceptuj ciasteczka YouTube, aby obejrzeć ten film

  Uzyskaj dostęp do preferencji cookie poniżej i upewnij się, że włącz plik cookie YouTube w sekcji „funkcjonalnej”.