Co Skype wie o mnie

Streszczenie

 • Skype to popularne narzędzie komunikacyjne online używane do połączeń wideo.
 • Microsoft nabył Skype w 2011 roku i wprowadził zmiany w działania.
 • Wszystkie rozmowy Skype, głosy i telewizje są teraz kierowane przez serwery kontrolowane przez Microsoft.
 • Skype zbiera i przechowuje dane, które na żądanie można przekazać agencjom rządowym.
 • Najnowsza umowa serwisowa od Microsoft zawiera język na temat monitorowania treści.
 • Integracja Cortany z Skype budzi obawy dotyczące prywatności.

Kluczowe punkty

1. Przejęcie Skype: W 2011 roku Skype został przejęty przez Microsoft, co doprowadziło do zmian w działaniach programu. Teraz prowadzi wszystkie rozmowy czatowe, głosowe i wideo za pośrednictwem serwerów kontrolowanych przez Microsoft. Ten scentralizowany system zwiększył obawy dotyczące prywatności wśród użytkowników.

2. Zbieranie danych: Microsoft nie podaje szczegółowych informacji o ilości danych, które gromadzi od użytkowników Skype. Wiadomo jednak, że połączenia Skype są przechowywane i mogą być dostarczane agencjom rządowym na żądanie. Zbieranie danych zostało ujawnione poprzez informacje wyciekane przez Edwarda Snowdena.

3. Nowe problemy z prywatnością: Najnowsza umowa serwisowa od Microsoft, obowiązująca od 1 maja 2018 r., Obejmuje język dotyczący zakazu publicznego wyświetlania lub udostępniania nieodpowiednich treści. Oznacza to, że Microsoft będzie monitorować treści przechodzące przez ich serwery i może zbierać i analizować informacje o użytkowniku.

4. Niejasny język: Niejasny język używany w polityce Microsoft budzi obawy dotyczące tego, w jaki sposób określają one, co jest uważane za niewłaściwe treści. Ten brak jasności może prowadzić do niespójnego egzekwowania, tworząc niepokojącą sytuację dla użytkowników, którzy polegają na Skype w celu komunikacji.

5. Integracja Cortany: Microsoft planuje zintegrować swojego cyfrowego asystenta, Cortana z Skype. Jednak integracja ta budzi dalsze obawy dotyczące prywatności. Cortana ma na celu dostarczanie informacji kontekstowych podczas rozmów Skype, co wymaga monitorowania i analizy danych użytkownika.

pytania

1. Czy Skype śledzi twoją lokalizację?

Nie, Skype nie śledzi Twojej lokalizacji bezpośrednio. Jednak Twój adres IP może być używany do ustalenia ogólnej lokalizacji.

2. Jak Skype przechowuje stare pliki czatu?

Skype może przechowywać stare pliki czatu na komputerze. Możesz użyć programów stron trzecich, takich jak widok Skypelog Nirsoft, aby odczytać te pliki.

3. Jaka jest tempo wzrostu użytkowników Skype?

Od 2017 roku jest ponad 1.3 miliardy zarejestrowanych użytkowników Skype, a liczba ta ma osiągnąć ponad 2 miliardy do 2023 roku.

4. W jaki sposób prywatność Skype w porównaniu z wcześniejszym zdecentralizowanym systemem?

Od czasu, gdy Microsoft nabył Skype, system stał się bardziej scentralizowany, a prywatność została zagrożona. Połączenia przechodzą teraz serwery należące do Microsoft, umożliwiając im gromadzenie i monitorowanie danych użytkownika.

5. Jakie informacje ujawnił Edward Snowden o Skype?

Wyciekające dokumenty Edwarda Snowdena pokazały, że Skype zapewnił NSA dostęp do zaszyfrowanych wiadomości, wskazując, że Skype przechowuje te wiadomości i może przekazać je agencjom rządowym na żądanie.

6. Jaki jest problem z monitorowaniem treści Microsoft na Skype?

Obawa leży w niejasnym języku używanym w umowie serwisowej Microsoft. Nie jest jasne, w jaki sposób Microsoft definiuje nieodpowiednie treści i jak ją egzekwują.

7. Co to jest Cortana i jak odnosi się do Skype?

Cortana jest cyfrowym asystentem Microsoft. Microsoft planuje zintegrować Cortanę z Skype, zwiększając obawy dotyczące prywatności ze względu na monitorowanie i analizę danych użytkownika wymaganych dla informacji kontekstowych.

8. Czy Skype używa szyfrowania do zabezpieczenia połączeń?

Połączenia Skype zostały pierwotnie zaszyfrowane, gdy działał jako system zdecentralizowany. Jednak od czasu przejęcia Microsoft poziom szyfrowania i prywatności został naruszony.

9. Czy Skype może dostarczyć danych agencjom rządowym?

Tak, Skype może dostarczyć dane użytkownika agencjom rządowym na żądanie.

10. Jak polityka prywatności Skype wpływa na firmy?

Firmy, które polegają na Skype w zakresie komunikacji, mogą martwić się o prywatność i bezpieczeństwo ich poufnych informacji, ponieważ Skype teraz prowadzi wszystkie połączenia za pośrednictwem serwerów należących do Microsoft.

11. Czy Skype może uzyskać dostęp do moich starych wiadomości?

Jeśli twoje stare pliki czatu są nadal przechowywane na komputerze, możesz użyć dodatkowych programów, takich jak widok SkyPelog Nirsoft, aby uzyskać do nich dostęp.

12. Jakie są potencjalne ryzyko korzystania z Skype?

Korzystanie z ryzyka prywatności Skype stanowi, ponieważ usługa gromadzi i przechowuje dane użytkownika. Dostęp do tych danych może uzyskać agencje rządowe i potencjalnie zagrożone.

13. Czy istnieją alternatywy dla Skype, które priorytetują prywatność?

Tak, dostępne są alternatywne narzędzia komunikacyjne, które priorytetowo traktują prywatność, takie jak sygnał, drut i jitsi.

14. Czy Skype może zbierać i analizować moje dane osobowe?

Skype ma zdolność gromadzenia i analizy danych osobowych udostępnianych za pośrednictwem swojej platformy, jak stwierdzono w umowie serwisowej Microsoft. Jednak stopień, w jakim to robią, nie jest wyraźnie opisany.

15. Jak mogę chronić swoją prywatność podczas korzystania z Skype?

Aby chronić swoją prywatność podczas korzystania z Skype, możesz użyć wirtualnej sieci prywatnej (VPN) do szyfrowania połączenia internetowego i zwiększenia bezpieczeństwa aktywności online.

Co Skype wie o mnie

Jeśli to zrobiłeś’t nie znajdź starych wiadomości, których szukałeś za pomocą wspomnianej powyżej metody, istnieje inna technika, którą możesz wypróbować. Niektóre stare pliki czatu z tej aplikacji mogą być nadal przechowywane na twoim komputerze, a wszystko, czego potrzebujesz, to dodatkowy program do ich przeczytania. Nirsoft’S DEDICED SKYPELOG View to świetna opcja. Pobierz tę aplikację i zlokalizuj swoje pliki czatu w następujący sposób.

Czy Skype śledzi twoją lokalizację?

Оjed

Ыы зарегистрир John. С помощю этой страницы ыы сожем оRipееделить, что запросы оRтравляете имено ыы, а не роvert. Почем это могло пRроизойиS?

Эта страница отображается тех слччаях, когда автоматическими системамgz которые наршают усовия исполззования. Страница перестанеura. До этого момента для исползования слжжж Google неоtoś.

Источником запросов может слжить ведоносное по, подкbarów. ыылку заRzy. Еarag ы исползеете общий доступ и интернет, проблема может ыть с компюююеyn с таким жж жж жесом, кк у комszczeюююе000. Обратитеunks к соем системном адинистратору. Подроlit.

Проверка по слову может также появаятьenia, еaсли ы водите сложные ззапры, оind обычно enia оиизи инenia оtoś еами, или же водите заlektora.

Co Skype wie o mnie?

Smartfon Skype z powiększającym szkłem

Skype jest jedną z największych nazwisk komunikacji online – szczególnie jeśli chcesz wykonać połączenie wideo. Usługa jest popularna wśród przyjaciół i bliskich oddzielonych na duże odległości, ale jest również niezbędnym narzędziem dla wielu firm. Pomyślany jako zdecentralizowana usługa, która utrzymywała informacje prywatne, Microsoft jest teraz właścicielem Skype. Z biegiem lat pojawiło się wiele problemów związanych z prywatnością Skype. Użytkownicy powinni zdawać sobie sprawę z informacji, które usługa gromadzi na temat jej użytkowników. Below you can read about the information Skype collect on you and what they do with this knowledge.

Co się stało ze Skype’prywatność?

Skype został wynaleziony jako system peer-to-peer. Oznaczało to, że połączenia głosowe można wykonać za pośrednictwem zdecentralizowanego systemu. Połączenia zostały zaszyfrowane, a ponieważ nie były kierowane przez scentralizowany serwer, prywatność była prawie gwarantowana. Niestety tak nie jest dzisiaj.

Od 2017 r. Jest ponad 1.3 miliardy zarejestrowanych użytkowników Skype. Liczba ta rosła co roku od 2009 roku i szacuje się, że wzrośnie do ponad 2 miliardów do 2023 roku. Część tego, co napędzało Skype’W rozwoju jest sektor biznesowy. W 2011 roku Microsoft kupił Skype. Microsoft zastąpił swoją platformę komunikacji biznesowej platformą opartą na Skype. Firmy miały teraz platformę głosową i wideo wbudowaną w ich obecny program komunikacji. Rezultatem był wzrost używania Skype przez biznes.

Wraz z zakupem Skype pojawiły się zmiany w tym, jak Skype działał za kulisami. Doświadczenie użytkownika niewiele się zmieniło od czasu jego sprzedaży. Ale sposób, w jaki program podłączony użytkownicy zmienili się radykalnie. Daleko od prywatnego, zdecentralizowanego systemu, Skype przechodzi teraz przez serwery należące do Microsoft. To zmieniło bezpieczeństwo i prywatność Skype w sposób, w jaki większość użytkowników jest całkowicie nieświadoma.

Jakie problemy z prywatnością Skype powinny mnie dotyczyć?

Wszystkie rozmowy Skype, głosy i połączenia wideo są teraz kierowane przez serwery kontrolowane Microsoft. Oznacza to, że mogą zbierać i monitorować wszystkie wysyłane i odbierane informacje za pośrednictwem Skype. Microsoft’Polityka prywatności nie zawiera wielu szczegółów na temat gromadzenia danych. Ale teraz wiemy, że firma zbiera wiele danych Skype.

Zrzucanie danych bezpieczeństwa Edward Snowden zawierało wiele informacji o tym, jak Skype współpracuje z rządem. Wiemy, że Skype zapewnił NSA dostęp do zaszyfrowanych wiadomości. To pokazuje, że Skype zbiera i przechowuje połączenia Skype. Skype dostarczy również dane agencjom rządowym na żądanie. Podczas zapewnienia bezpieczeństwa terrorystów i innych przestępców jest dobre dla społeczeństwa, utrata prywatności jest poważnym kosztem tej korzyści.

Nowe problemy z prywatnością

Najnowsza umowa serwisowa od Microsoft weszła w życie 1 maja 2018 r. W nim firma dodała język, aby zakazuje korzystania z usługi “Publicznie wyświetlaj lub udostępnij nieodpowiednie treści lub materiały.” Istnieje wiele problemów z tą polityką, w których zainteresowani ekspertami politycznymi. Pierwszym problemem jest to, że Microsoft wydaje się gotowy do sprawdzenia tego rodzaju materiału. Aby to zrobić, Microsoft musi być w stanie monitorować treści przechodzące przez ich serwery. Musi być w stanie ustalić, czy jest niewłaściwe czy obraźliwe. To implikuje możliwość zbierania i przechowywania twoich informacji. Microsoft musi również być w stanie analizować treść.

Drugim ważnym problemem jest niejasny język stwierdzenia. Kto decyduje, jakie treści są nieodpowiednie? Istnieje szeroki zakres opinii na temat tego, jakie treści są obraźliwe. Ponieważ polityka jest tak niejasna, prawdopodobnie byłaby niespójnie egzekwowana. Jeśli zależy od usługi, aby pozostać w kontakcie z odległymi przyjaciółmi lub współpracownikami, jest to niepokojąca sytuacja.

Problemy z Cortaną i Skype

Microsoft integruje swojego cyfrowego asystenta Cortana we wszystkich swoich produktach. Cortana jest już zintegrowana z systemem Windows 10. Microsoft planuje również wkrótce zintegrować Cortanę z Skype. Niestety Cortana już tworzy obawy dotyczące prywatności Skype.

Cortana próbuje pomóc w kontekstowych informacjach w rozmowach Skype. Aby to zrobić, ciągle monitoruje Skype. Jeśli wymieniisz plany na weekend w rozmowie na Skype, Cortana może wyskoczyć z prognozą pogody. To ujawnia, że ​​Cortana ma pełny dostęp do rozmów Skype.

Jak Skype wykorzystuje Twoje informacje

Microsoft’S Polityka prywatności Szczegółowe informacje, w jaki sposób Skype wykorzysta Twoje dane osobowe. Skype wykorzystuje Twoje informacje do ulepszania swoich produktów i spersonalizowania swoich produktów. Skype wykorzystuje również Twoje dane, aby przedstawić Cię z odpowiednimi reklamami. To ostatnia część niepokojąca z punktu widzenia prywatności. Jedynym sposobem wykorzystania danych w celu poprawy reklamy jest stworzenie szczegółowego profilu Twoich zainteresowań i działań. Następnie reklamodawcy wykorzystują te informacje, aby ukierunkować na niektóre reklamy w Tobie.

Microsoft udostępnia również te informacje o różnych produktach Microsoft. Informacje z twoich rozmów Skype są powiązane z informacjami z innych źródeł. Źródła te obejmują program Outlook, Internet Explorer i inne produkty Microsoft. Udostępniając i łącząc informacje, Microsoft może stworzyć bardzo szczegółowy profil tego, kim jesteś. Dane te są cenne dla celów reklamowych.

Jak mogę zabezpieczyć swoją prywatność podczas korzystania z Skype?

Skype może nie być największym przestępcą [wstaw link do opublikowania o tym, co Facebook wie o mnie] w gromadzeniu prywatnych informacji do reklamy. Nadal jest dość niepokojące, że może monitorować twoje rozmowy. Istnieją proste sposoby na poprawę prywatności online. Poniżej możesz przeczytać o dwóch najlepszych opcjach w prywatności.

Zmiana ustawień prywatności Skype

Jednym z najłatwiejszych sposobów na zacząć odzyskanie prywatności na Skype, jest poświęcenie kilku minut na aktualizację ustawień prywatności. Dostosowując ustawienia prywatności, możesz skorzystać z kontroli nad ukierunkowanymi reklamami. Możesz także ograniczyć prywatne informacje o Tobie na Skype.

Za pomocą VPN

Połączenie VPN

Nawet jeśli dostosujesz swoje ustawienia prywatności, Skype nadal może uzyskać wiele informacji o tobie. Jednym z prostych sposobów na uczynienie doświadczenia online bardziej anonimowym jest korzystanie z dobrej wirtualnej sieci prywatnej (VPN). VPN przekazuje twoje dane za pośrednictwem swojego serwera, zamiast wysyłać je bezpośrednio do Skype i innych usług online. Może to poprawić Twoją prywatność online bez całkowicie zakazania Skype’a z twojego życia.

Konfigurowanie wysokiej jakości VPN jest łatwe i można go wykonać w ciągu kilku chwil. Po skonfigurowaniu połączenie przez VPN jest proste. Możesz nawet nie zauważać różnicy w normalnych działaniach online. Możesz zauważyć, że reklamy, które widzisz, nie wydają się już tak strasznie adaptacyjne do twoich zainteresowań.

VPN pozwoli również uniknąć ograniczeń geograficznych dotyczących transmisji treści online. Możesz także uniknąć ograniczeń w miejscu pracy w dostępie do Internetu. Sprawdź nasz przewodnik VPN po znalezieniu wysokiej jakości usługi, która zaspokoi Twoje potrzeby.

Jak znaleźć stare wiadomości Skype

Jeśli ty’Ponowne użycie Skype do pracy, są szanse, że nadejdzie czas, kiedy będziesz musiał coś sprawdzić w historii czatu. Kiedy próbujesz zlokalizować daną wiadomość, może się okazać, że dostęp do starych wiadomości jest trudniejszy niż myślałeś.

Jak znaleźć stare wiadomości Skype

W starej wersji tej popularnej aplikacji do czatu wideo eksportowanie historii czatu było proste. W 2017 roku wdrożono nową wersję, dzięki czemu to zadanie jest bardziej skomplikowane. Jednak twoje stare rozmowy są’t Zagubiony; Musisz tylko zrobić kilka dodatkowych kroków, aby. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak przeglądać stare wiadomości Skype na różnych urządzeniach.

Jak wyświetlić stare wiadomości Skype na komputerze z systemem Windows

Jeśli ty’po prostu szukam konkretnej wiadomości, która jest’T ponad rok może być nadal przechowywany w skype. W takim przypadku możesz skorzystać z funkcji wyszukiwania, aby.

 1. Otwórz aplikację PC Skype i wybierz rozmowę, w której znajduje się stara wiadomość.
 2. Kliknij ikonę szkła powiększającego u góry prawej strony panelu.
 3. Wpisz część wiadomości, którą pamiętasz.
 4. Użyj przycisków strzałek, aby przejechać przez wyniki wyszukiwania.

Jeśli możesz’t Nie znajdź wiadomości’szukam, może nie być już przechowywany na twoim urządzeniu. Skype wykorzystuje pamięć w chmurze do historii czatu, więc rozmowy są przechowywane tylko na komputerze przez ograniczony czas.

Z drugiej strony rozmowy przeprowadzane w poprzedniej wersji aplikacji mogą być nadal przechowywane na komputerze, jeśli ty’ponownie za pomocą tego samego urządzenia. Ty’LL musi użyć innej metody, aby pobrać te rozmowy. Znajdź instrukcje dotyczące swojego urządzenia poniżej.

Szukasz czatów Skype sprzed lat, które nie są już dostępne za pośrednictwem Twojej aplikacji? Dobra wiadomość jest taka, że ​​to’nadal można uzyskać dostęp do plików w taki czy inny sposób. Oto dwa sposoby zerknięcia na stare wiadomości Skype.

Wyeksportuj swoją historię

Ponieważ Microsoft nabył Skype, historia czatu nie jest już przechowywana lokalnie. Zamiast tego dane są w chmurze, a ty’Muszę go poprosić, aby to zobaczyć. Proces jest prosty, ale przejście prośby może zająć trochę czasu, więc to rozwiązanie może nie być idealne, jeśli potrzebujesz pilnie informacji. Tutaj’S Jak poprosić o dostęp do historii czatu i plików.

 1. Udaj się do Skype’S strona internetowa za pomocą przeglądarki i zaloguj się.
 2. Po zalogowaniu się’zostaną przeniesione do przeglądu Twojego konta. Przewiń w dół do dolnej części strony.
 3. Pod “Szczegóły Konta,” Znajdź “Ustawienia i preferencje.”
 4. Kliknij “Eksportuj pliki i historia czatu” na dnie.
 5. Jeśli chcesz tylko wyeksportować historię czatu, wybierz “Rozmowy.” W przypadku plików, które mogą być nadal przechowywane przez Skype, sprawdź “Akta” również.
 6. Kliknij niebieski “Złożyć wniosek” przycisk.

Jakiś “Dostępny eksport” Sekcja pojawi się u góry strony z oczekującą prośbą, a ty’Muszę poczekać, aż’s Complete. Najprawdopodobniej zostanie to zrobione za kilka minut, ale może to potrwać do kilku godzin. Jeśli Twoja prośba jest nadal w toku po kilku dniach, skontaktuj się z obsługą Skype’S najprawdopodobniej błąd na ich końcu.

Po dostępnych plikach kliknij niebieski “Pobierać” przycisk obok Twojej prośby. Wyodrębnij skompresowany suwak, aby uzyskać plik JSON zawierający dane.

Teraz ty’VE nabyło historię czatu. Jednak twój komputer wygrał’Nie mogę otworzyć tego pliku. Kolejnym krokiem będzie pobieranie parsera do odczytania pliku. Skype zapewnia swój własny do tego celu. Postępuj zgodnie z poniższymi czynami, aby otworzyć plik.

 1. Pobierz Skype’S Parser.
 2. Wyodrębnij plik zip i otwórz “indeks.html” za pomocą przeglądarki.
 3. Wybierz i prześlij pobrany wcześniej plik JSON.
 4. Kliknij “Obciążenie” przycisk.
 5. Twoje zarchiwizowane rozmowy pojawią się na liście. Wybierz dowolną rozmowy, aby wyświetlić wiadomości.

Uzyskaj dostęp do danych aplikacji

Jeśli to zrobiłeś’t nie znajdź starych wiadomości, których szukałeś za pomocą wspomnianej powyżej metody, istnieje inna technika, którą możesz wypróbować. Niektóre stare pliki czatu z tej aplikacji mogą być nadal przechowywane na twoim komputerze, a wszystko, czego potrzebujesz, to dodatkowy program do ich przeczytania. Nirsoft’S DEDICED SKYPELOG View to świetna opcja. Pobierz tę aplikację i zlokalizuj swoje pliki czatu w następujący sposób.

 1. Idź do Nirsoft’S strona internetowa i pobieraj ich widok Skypelog.
 2. Uruchom plik wywołany “Skypelogview.exe.”
 3. Aplikacja automatycznie wykryje twoje konto Skype i zlokalizuje swoją historię. Jeśli jednak tak się nie stanie’T, możesz również załadować historię ręcznie, klikając ikonę folderu i nawigując do następującej lokalizacji: C: \ Users \ (nazwa użytkownika PC) \ AppData \ Roaming \ Skype \ (nazwa użytkownika Skype).
 4. Po załadowaniu dzienników możesz wyświetlić dowolne wiadomości, klikając je dwukrotnie.

Jak znaleźć starsze wiadomości Skype na komputerze Mac

Podobnie jak Windows, możesz uzyskać dostęp do starych czatów Skype, żądając ich lub znajdując pliki na urządzeniu. Ta ostatnia opcja będzie działać tylko wtedy, gdy użyjesz Skype Classic na tym samym urządzeniu przed aktualizacją aplikacji do Microsoft’wersja S. Zdobądź pliki czatu na jeden z następujących sposobów.

Poproś o swoją historię

Pliki czatu Skype są przechowywane w chmurze, więc możesz pobrać je na komputer Mac, żądając ich ze Skype.

 1. Otwórz Skype’S strona internetowa i zaloguj się na swoje konto.
 2. Kiedyś’ve się zalogowałem, ty’Zostanie przeniesiony do przeglądu konta. Przewiń w dół, aż znajdziesz “Szczegóły Konta.”
 3. Kliknij “Eksportuj pliki i historia czatu” pod “Ustawienia i preferencje.”
 4. Sprawdzać “Rozmowy” Aby wyeksportować historię czatu. Możesz także eksportować pliki, sprawdzając tę ​​opcję.
 5. Kliknij “Złożyć wniosek.”

Twoje oczekujące żądanie zostanie wyświetlone w ramach “Dostępny eksport” na górze strony. Poczekaj, aż żądanie zostanie zakończone, a następnie kliknij niebieski “Pobierać” przycisk.

Uwaga: może być konieczne poczekać kilka minut lub godzin, aby historia czatu była gotowa. Jeśli żądanie ciągle toczy się przez kilka dni, skontaktuj się z obsługą Skype.

Kiedyś’pobrał plik zip swoich czatów, otwórz wyszukiwarkę i wyodrębnij. Ty’Znajdź plik JSON swoich wiadomości. Otwórz ten plik za pomocą Apple Textedit, aby uzyskać dostęp do Twojej historii.

Odzyskać plik bazy danych

Innym sposobem odczytania starych wiadomości Skype jest zlokalizowanie pliku bazy danych, którego Skype Classic używał do przechowywania historii czatu. Tutaj’S Jak to znaleźć na Mac:

 1. Kliknij “Znalazca” i wybierz “Iść.”
 2. Następnie “Dom.”
 3. Nawigować do “Biblioteka,” Następnie “Wsparcie aplikacji,” I “Skype.”
 4. Otwórz folder za pomocą nazwy użytkownika Skype. “główny.db” Plik powinien być tutaj.

Następnie ty’Muszę pobrać aplikację, aby otworzyć ten plik. Browser DB dla SQLite to świetna opcja dla użytkowników komputerów Mac.

 1. Pobierz i zainstaluj przeglądarkę DB dla SQLite dla Mac.
 2. Przejdź do folderu aplikacji i uruchom program.
 3. Kliknij “Otwarta baza danych” i znajdź wspomniane wcześniej “główny.db” Plik, aby otworzyć historię czatu.

Jak pobrać stare wiadomości Skype na urządzeniu z Androidem

Skype przechowuje tylko historię czatu przez ograniczony czas. Dlatego to, czy możesz odzyskać stare wiadomości w aplikacji na Androida, zależy od tego, jak masz informacje’RE Poszukiwanie.

Aby przeglądać starsze wiadomości w Skype na Androida, wykonaj następujące kroki.

 1. Uruchom aplikację Skype i zaloguj się.
 2. Wybierz żądaną rozmowę.
 3. Przewiń w górę, aby odzyskać poprzednie wiadomości.

Wiadomości mogą zająć trochę czasu na załadowanie. Jeśli ty’Mając problem z dostępem do nich, upewnij się, że połączenie internetowe jest stabilne.

Przewijanie całej rozmowy może być czasochłonne’Po prostu szukam konkretnej wiadomości. W takim przypadku korzystanie z funkcji wyszukiwania może być bardziej produktywne.

 1. Otwórz Skype, a następnie wybraną rozmowę.
 2. Stuknij partnera do rozmowy’s ikona, aby zobaczyć opcje.
 3. Wybierać “Wyszukaj w rozmowie” i wpisz frazę, którą pamiętasz z wiadomości.
 4. Użyj strzał, aby poruszać się po wynikach.

Jak wyświetlić starsze wiadomości Skype na iPhonie

Twoja historia czatu Skype jest przechowywana tylko przez ograniczony czas na urządzeniu. Jednak nadal możesz spróbować znaleźć stare wiadomości w aplikacji iOS, przewijając rozmowę lub używając funkcji wyszukiwania. Wykonaj poniższe kroki.

 1. Uruchom aplikację Skype na iPhone’a i zaloguj się.
 2. Stuknij rozmowę, którą chcesz przeglądać.
 3. Przewiń w górę, aby załadować starsze wiadomości.

Jeśli ty’Szukając konkretnej wiadomości, możesz również wypróbować następującą metodę.

 1. Otwórz Skype i dotknij żądanej rozmowy.
 2. Naciśnij ikonę profilu swojego partnera do rozmowy.
 3. Znaleźć “Wyszukaj w rozmowie” opcja.
 4. Wprowadź frazę, którą pamiętasz z wiadomości’Próbuję znaleźć i przejrzeć wyniki za pomocą przycisków strzałek.

Jak przeglądać stare wiadomości Skype w programie Outlook

Użytkownicy Microsoft Outlook mogą być w stanie odzyskać stare rozmowy Skype z kilkoma kliknięciami w tej aplikacji. Ponieważ rozmowy Skype są przechowywane w historii rozmowy o programie Outlook, musisz tylko znaleźć ten folder.

 1. Otwórz aplikację Outlook i spójrz na foldery skrzynki odbiorczej.
 2. Znajdować “Historia konwersacji” w kierunku dna. Twoja historia wiadomości błyskawicznych będzie przechowywana tutaj.

Jeśli możesz’Nie znajdź swoich wcześniejszych rozmów w tym folderze, archiwizacja mogła nie być włączona na twoje czaty. Upewnij się, że ta opcja jest “NA” w Skype for Business.

 1. Otwórz Skype for Business i kliknij przycisk Gear.
 2. Wybierać “Narzędzia,” Następnie “Opcje.”
 3. Pod “Osobisty” Tab, upewnij się, że to “Zapisz moje rozmowy IM w moim folderze historii e -mailowej” jest włączony.

Jeśli ta opcja jest dostępna w wersji aplikacji, Twoje przyszłe rozmowy będą bezpiecznie przechowywane.

Śledź swoje archiwa

Niezwykły zapis wcześniejszych rozmów Skype jest często kluczowy, szczególnie jeśli używasz tej aplikacji do ważnych giełd biznesowych. Niestety aktualna wersja aplikacji’t Ułatwiaj dostęp do historii czatu. Niemniej jednak możesz użyć wymienionych powyżej metod, aby zlokalizować i przeglądać wcześniejsze wiadomości, które są nadal dostępne.

Czy udało ci się znaleźć stare wiadomości Skype, których szukałeś? Czy uważasz, że Skype powinien ułatwić dostęp do historii czatu? Daj nam znać w sekcji komentarzy poniżej.

Skype umożliwia 911 połączeń i śledzenie lokalizacji w Stanach Zjednoczonych

Logo Skype

Wszystko, co musisz zrobić, to wybrać 911. Możesz także włączyć 911 awaryjne udostępnianie lokalizacji (otwiera się w nowej karcie) w aplikacji, która pozwala Skype przechwytywać lokalizację i udostępnić ją operatorom awaryjnym podczas wykonania połączenia 911. Skype twierdzi, że udostępni Twoją lokalizację, aby wyprowadzić Twój połączenie i podać informacje do operatora awaryjnego.

Aby włączyć udostępnianie lokalizacji awaryjnej 911, przejdź do swojego profilu w Skype, wybierając zdjęcie profilowe. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie wybierz prywatność. Tam możesz włączyć dzielenie się lokalizacją awaryjną 911. Możesz to wyłączyć w dowolnym momencie.

Nie każde połączenie 911 dotyczy policji, ale ważne jest, aby wziąć pod uwagę implikacje gliniarzy wchodzących w każdą sytuację kryzysową. Główne organy ścigania w Stanach Zjednoczonych istnieją w ramach rasizmu systemowego. Angażowanie państwa policji często prowadzi do przemocy, która nieproporcjonalnie wpływa na społeczności kolorów. Badania wykazały, że istnieją inne rozwiązania problemów poza udziałem państwa policyjnego.

A Analiza 2010 911 połączeń w ośmiu miastach w U.S. (otwiera się w nowej zakładce) stwierdził, że około czwarte wszystkich połączeń dotyczyło problemów o niskim priorytecie i nieograniczonym, takich jak skargi hałasowe. A niektóre 911 dyspozytorów mówi (otwiera się w nowej zakładce) Muszą codziennie stawić czoła połączeniom, które w rzeczywistości po prostu profilowanie rasowe.

Zamiast tego zastanów się, dlaczego dzwonisz na policję, a jeśli dostępne są inne alternatywy, które nie narażają ludzi na niebezpieczeństwo, które nieproporcjonalnie wpływają na ludzi kolorowych. Dowiedz się także o lokalnym zdrowiu psychicznym i zasobach medycznych, które możesz zadzwonić; Nie dzwoń na policję (otwiera się w nowej karcie) ma listę zasobów, które mogą działać w twoim mieście. Nie czekaj też na nagły wypadek. Edukuj się teraz w tych kwestiach, więc jesteś przygotowany z odpowiednią odpowiedzią, gdy zdarzy się coś nieoczekiwanego.

Czy Skype śledzi twoją lokalizację?

Obraz funkcji Skype

Obraz funkcji Skype

Obraz funkcji Skype

MSPY jest silniejszy niż myślisz

Jest o wiele więcej, co możesz monitorować za pomocą MSPY! Oto najlepsze funkcje monitorowania, które nasi użytkownicy najbardziej uwielbiają:

Ikona dzienników połączeń Ikona kontaktów Ikona SMS Ikona WhatsApp Ikona Snapchata Ikona Messenger na Facebooku Ikona Skype Ikona telegramu Ikona Tinder Ikona linii Ikona Vibera Kik ikona Ikona Instagrama Obecna ikona lokalizacji GPS Ikona geo-płaski Zainstalowana ikona aplikacji Ikona Keyloggera Zapisana ikona mediów Ikona historii przeglądania Ikona blokujących stron internetowych

Zobacz ich aktywność Skype z dowolnego miejsca z MSPY

To’jest łatwym sposobem na upewnienie się’ponownie komunikując się bezpiecznie.

Zdalny obraz dostępu

Prawdziwe recenzje od zadowolonych klientów MSPY

Uwielbiamy słyszeć historie o tym, jak MSPY pomógł prawdziwym ludziom odkryć prawdę i trochę łatwiej. Oto kilka naszych ulubionych.

87%

naszych użytkowników są całkowicie zadowoleni

FAQ

Jeśli zostaną jakieś pytania

Co to jest tracker Skype i dlaczego go potrzebuję?

Początkowo utworzone jako oprogramowanie komputerowe do tworzenia i odbierania połączeń przez Internet, Skype stał się najpopularniejszą usługą czatu i połączeń używanych zarówno w domu, jak i dla biznesu. Co więcej, jest bezpłatne, co czyni go szczególnie atrakcyjnym dla nastolatków i nastolatków. Jest to w rzeczywistości jeden z powodów, dla których potrzebujesz niezawodnej aplikacji szpiegowskiej Skype, faktem jest, że monitorowanie standardowych połączeń wychodzących i przychodzących i wiadomości może nie wystarczyć na wypadek nadzorowania swoich nieletnich dzieci lub pracowników.

Jedynym sposobem na poznanie prawdy za kulisami jest uzyskanie dostępu do wszystkich rozmów odbywających się na monitorowanym urządzeniu, w tym tych wykonanych za pośrednictwem komunikatów i aplikacji komunikacyjnych. Tutaj przydaje nasze oprogramowanie Skype Spy! W końcu jest to jedna z kilku istniejących dziś aplikacji, które są w stanie zebrać kompleksowe informacje od innej osoby’Konto Skype. W ten sposób, jeśli chcesz być w pełni poinformowany o tym, co dokładnie dzieje się z dziećmi lub pracownikami, narzędzie MSPY Skype jest obowiązkowym!

Co możesz zrobić z aplikacją Skype Spy?

Przestań pytać, jak zdalnie szpiegować Skype. Dzięki naszemu Smart Skype Tracker będziesz mógł nie tylko monitorować swoje dziecko’s lub pracownik’S Skype czaty, w tym dane kontaktowe z nazwami profilu i zdjęć, ale także do sprawdzenia danych z pulpitu nawigacyjnego i przeglądania komunikatów o stanie. W szczególności po zainstalowaniu oprogramowania do monitorowania Skype MSPY na docelowym urządzeniu mobilnym lub komputerze możesz natychmiast:

 • Przeczytaj wszystkie czaty Skype;
 • Wyświetl dane kontaktowe i wszystkie adresy;
 • Zobacz datę i godzinę, kiedy dokładnie każda rozmowa zajęła trochę czasu;
 • Śledź połączenia Skype;
 • Monitoruj wszystkie pliki wysyłane i odbierane za pośrednictwem tej aplikacji;
 • Uzyskaj dostęp do wszystkich tych informacji zdalnie z internetowego panelu sterowania;
 • Zobacz ich lokalizację na mapie z funkcją śledzenia lokalizacji Skype, nawet jeśli tak są’t Obecnie używa Skype.

Jakie są korzyści z śledzenia Skype?

Tracker Skype jest obowiązkowy z różnych powodów. Na przykład, jako rodzic, możesz być zainteresowany tym, z czym ludzie tworzy twoje nastolatki i jakie treści dzielą się ze sobą. Jako właściciel firmy musisz upewnić się, że pracownicy nie spędzają godzin pracy na osobistych rozmowach’S więcej, komunikując się z konkurentami. Ogólnie rzecz biorąc, niezawodny szpieg Skype zapewnia użytkownikom następujące korzyści

 • Daje to możliwość szybkiego dostrzegania wszelkich podejrzanych rozmów i zatrzymania potencjalnych problemów, zanim mogą one wystąpić;
 • Tracker Skype umożliwia przeglądanie nazwisk każdego dziecka lub pracownika, z którym rozmawia i mieć oko na nieodpowiednie kontakty i niechciane osoby;
 • Zapewnia pełny dostęp do otrzymanych i udostępnionych tekstów, zdjęć, zdjęć i filmów;
 • Nasze narzędzie do monitorowania Skype może pomóc w zapobieganiu niewłaściwej zawartości dotarcia do niewłaściwego odbiorcy;
 • Jest w stanie zwiększyć Twoich pracowników’ produktywność w przypadku, gdy są świadomi monitorowania;
 • Inteligentna aplikacja śledzenia to najlepsze bezpieczeństwo przed nieautoryzowaną aktywnością i wyciekiem danych.

Co sprawia, że ​​aplikacja Skype Szpieg jest najlepszym rozwiązaniem do zdalnego śledzenia Skype?

Ta lista zalet śledzenia Skype nie jest wyczerpująca, co czyni nasze potężne oprogramowanie Skype Spy najlepszym wyborem dla urządzeń mobilnych i komputerów. Ponadto jest wspierany przez wyjątkową obsługę obsługi klienta 24/7 i absolutnie wyjątkową pomoc techniczną. Poza tym zawsze możesz wypróbować naszą bezpłatną 7-dniową próbę, aby upewnić się, że MSPY jest naprawdę najlepszy ze wszystkich możliwych aplikacji śledzących istniejące dzisiaj! Więc na co czekasz? Po prostu daj nam znać o swoim problemie z monitorowaniem Skype, a my damy ci skuteczne rozwiązanie!

Zgadanie nie’t. Mspy robi.

Najważniejsze funkcje

 • Śledzenie WhatsApp
 • Monitorowanie SMS
 • Śledzenie na Facebooku
 • Śledzenie Instagrama
 • Monitorowanie Snapchat
 • Monitorowanie kik
 • Nagrywarka ekranu
 • Android Keylogger
 • iPhone Keylogger
 • Bloker porno