Philips Hue: Obsługiwane światła i urządzenia Kompatybilne z Hue (Hue: Unterstützte Lampen i Geräte Hue-Kompatibel)

Ten chiński producent wymyśla coraz bardziej tanie światła i małe kontrolery, które są kompatybilne z systemem Hue.
Ich kontrolery mają ładną sztuczkę na rękawach: podłączają się do normalnego zasilacza o niskim napięciu za pomocą okrągłej wtyczki zasilania – oczywiście możesz je podłączyć, jeśli chcesz.

Jak podłączyć most Hue do Internetu

Ten artykuł został współautorem pisarza z wikihow, Travis Boylls. Travis Boylls jest pisarzem technologii i redaktorem Wikihow. Travis ma doświadczenie w pisaniu artykułów związanych z technologią, zapewniając obsługę klienta oprogramowania oraz w projektowaniu graficznym. Specjalizuje się w platformach Windows, MacOS, Android, iOS i Linux. Studiował projekt graficzny w Pikes Peak Community College.

Zespół technologii Wikihow również postępował zgodnie z instrukcjami artykułu i sprawdził, czy pracują.

Ten artykuł został przeglądany 269 549 razy.

Streszczenie

System Philips Hue oferuje szereg inteligentnych żarówek i urządzeń, które można kontrolować bezprzewodowo. W tym artykule bada opcje podłączenia mostu Hue z Internetem, który jest niezbędny do kontrolowania inteligentnych żarówek. Zapewnia instrukcje krok po kroku podłączenia mostu z siecią Wi-Fi, wraz z alternatywnymi metodami rozszerzenia zakresu mostu.

Kluczowe punkty

1. Mostka Hue musi być podłączona do routera z kablem Ethernet, aby połączyć się z Internetem bezprzewodowo.

2. Jedną z opcji jest podłączenie mostu do routera skonfigurowanego do działania w trybie mostu.

3. Jeśli masz wiedzę specjalistyczną w zakresie elektroniki i programowania, możesz zmodyfikować most, aby był kompatybilny z Wi-Fi.

Pytania i odpowiedzi

1. Czy most Hue może połączyć się z Wi-Fi?

Tak, chociaż sam most musi być podłączony do routera z kablem Ethernet, aby uzyskać dostęp do Internetu bezprzewodowego.

2. Jak podłączyć most do mojego routera?

Możesz podłączyć most do routera za pomocą kabla Ethernet. Wystarczy podłączyć jeden koniec kabla do mostu, a drugi koniec do dostępnego portu Ethernet na router.

3. Czy mogę użyć przedłużaczy Wi-Fi, aby zwiększyć zakres mostu?

Tak, jeśli masz przedłużacz Wi-Fi z portem Ethernet, możesz podłączyć most z przedłużeniem. To pozwala umieścić most w bardziej scentralizowanym miejscu.

4. Czy adaptery Powerline są opcją podłączania mostu z Internetem?

Tak, możesz użyć adapterów Powerline do podłączenia mostu z Internetem. Po prostu podłącz jeden adapter linii energetycznej do routera za pomocą kabla Ethernet i podłącz inny adapter do gniazdka elektrycznego, aby odbierać sygnał internetowy.

5. Czy mogę użyć drugiego routera w trybie mostu, aby zwiększyć sygnał dla mostu?

Tak, możesz skonfigurować drugi router w trybie mostu, aby przedłużyć sieć Wi-Fi. Podłącz drugi router do głównego routera za pomocą kabla Ethernet, a następnie podłącz most do drugiego routera za pomocą kabla Ethernet.

6. Czy można zmodyfikować kompatybilność mostu z Wi-Fi?

Tak, jeśli masz zaawansowane umiejętności elektroniki i programowania, możesz zmodyfikować most, aby połączyć się z Wi-Fi. Jednak ten proces wymaga otwarcia obudowy mostu i wprowadzania modyfikacji sprzętu.

7. Czy są jakieś inne opcje łączenia mostu z Internetem bezprzewodowo?

Obecnie najbardziej niezawodna jest podłączenie mostu do routera z kablem Ethernet. Jednak system Hue stale się rozwija, więc przyszłe aktualizacje mogą wprowadzać nowe opcje połączenia bezprzewodowego.

8. Czy mogę kontrolować żarówki bez podłączania mostu z Internetem?

Nie, most jest niezbędny do kontrolowania inteligentnych żarówek. Działa jako centralne centrum, które komunikuje się z żarówkami i pozwala na kontrolę bezprzewodową.

9. Czy istnieją jakieś ograniczenia liczby żarówek, które można podłączyć do systemu Hue?

System Hue obsługuje do 50 żarówek na most. Jeśli chcesz kontrolować więcej niż 50 żarówek, musisz skonfigurować dodatkowe mosty.

10. Czy mogę kontrolować żarówki za pomocą poleceń głosowych?

Tak, Philips Hue jest kompatybilny z asystentami głosowymi, takimi jak Amazon Alexa, Google Assistant i Apple Siri. Możesz użyć poleceń głosowych, aby włączyć/wyłączyć światła, przyciemnić je i zmienić ich kolor.

Philips Hue: Obsługiwane światła i urządzenia Kompatybilne z Hue (Hue: Unterstützte Lampen i Geräte Hue-Kompatibel)

Ten chiński producent wymyśla coraz bardziej tanie światła i małe kontrolery, które są kompatybilne z systemem Hue.
Ich kontrolery mają ładną sztuczkę na rękawach: podłączają się do normalnego zasilacza o niskim napięciu za pomocą okrągłej wtyczki zasilania – oczywiście możesz je podłączyć, jeśli chcesz.

Jak podłączyć most Hue do Internetu

Ten artykuł został współautorem pisarza z wikihow, Travis Boylls. Travis Boylls jest pisarzem technologii i redaktorem Wikihow. Travis ma doświadczenie w pisaniu artykułów związanych z technologią, zapewniając obsługę klienta oprogramowania oraz w projektowaniu graficznym. Specjalizuje się w platformach Windows, MacOS, Android, iOS i Linux. Studiował projekt graficzny w Pikes Peak Community College.

Zespół technologii Wikihow również postępował zgodnie z instrukcjami artykułu i sprawdził, czy pracują.

Ten artykuł został przeglądany 269 549 razy.

Czy chcesz podłączyć swój most Hue z siecią Wi-Fi? Bridge Hue pozwala połączyć markę inteligentnych żarówek Phillipsa z Internetem bezprzewodowo. Jednak sam mostek Hue musi być podłączony do Internetu za pomocą połączenia przewodowego. Podczas gdy most jest’T Zaprojektowany do łączenia się z Wi-Fi, istnieje kilka obejść, które umożliwiają połączenie mostu Hue z Internetem w bardziej scentralizowanym miejscu. W tym artykule my’Wyjaśnij swoje opcje, a także opisz podstawy ustawiania mostu Hue.

Rzeczy, które powinieneś wiedzieć

 • Most Hue pozwala podłączyć inteligentne żarówki z Internetem bezprzewodowo. Jednak sam most musi być podłączony do routera z kablem Ethernet.
 • Jednym ze sposobów podłączenia mostu z Wi-Fi jest podłączenie go do routera skonfigurowanego do działania w trybie mostu.
 • Jeśli jesteś wykwalifikowany w elektronice i programowaniu, możesz majstrować przy wnętrzu mostu, aby był kompatybilny z Wi-Fi.

Sekcja 1 z 7:

Czy można połączyć most z Wi-Fi?

Zdjęcie zatytułowane Połącz most Hue do WIFI Krok 1

 • Będziesz musiał podłączyć most do routera Wi-Fi za pomocą kabla, aby umożliwić mu bezprzewodowe podłączenie do świateł.

Zdjęcie zatytułowane Połącz most Hue do Wi -Fi Krok 2

Podłącz most do routera za pomocą kabla Ethernet. Mostka Hue łączy się z dowolnym dostępnym portem Ethernet w router bezprzewodowy za pomocą kabla Ethernet. To jest standardowy sposób podłączenia mostu odcieniowego do Internetu. Podłącz dostarczony kabel Ethernet do mostu i przeciwny koniec do otwartego gniazda Ethernet na routerze. Po oświetleniu czterech świateł na mostku jest gotowy do skonfigurowania.

Reklama

Zdjęcie zatytułowane Połącz most Hue do Wi -Fi Krok 3

Użyj przedłużaczy Wi-Fi, aby zwiększyć zakres mostu. WIL-FI Extorers rozszerzają zasięg sieci Wi-Fi. Podłącz je do ściany, a oni zbierają sygnał Wi-Fi z routera i wzmacniają. Jeśli masz konfigurację przedłużacza Wi-Fi i ma on port Ethernet, możesz podłączyć most Hue z przedłużeniem Wi-Fi. To pozwala umieścić most Hue w bardziej scentralizowanym miejscu.

Zdjęcie zatytułowane Połącz most Hue do Wi -Fi krok 4

 • Podłącz jeden adapter Powerline podłączony do routera za pomocą kabla Ethernet, a następnie podłącz go do ściany.
 • Następnie możesz podłączyć drugi adapter linii power do innego gniazdka elektrycznego. Pierwszy adapter Powerline może wysłać sygnał internetowy do drugiego adaptera Powerline za pośrednictwem Powerline.
 • Podłącz most Hue z drugim adapterem Powerline, aby podłączyć go do Internetu w bardziej scentralizowanym miejscu.

Zdjęcie zatytułowane Połącz most Hue do WIFI Krok 5

Skonfiguruj drugi router w trybie mostu, aby zwiększyć sygnał. Oprócz przedłużaczy Wi-Fi i adapterów Powerline, możesz również użyć innego routera jako przedłużacza Wi-Fi. Aby to zrobić, musisz podłączyć drugi router do głównego routera za pomocą kabla Ethernet. Następnie musisz skonfigurować drugi router, aby funkcjonować w trybie mostu. To zamienia router w przedłużenie Wi-Fi. Następnie możesz podłączyć most Hue do drugiego routera bezprzewodowego za pomocą kabla Ethernet.

Zdjęcie zatytułowane Połącz most Hue do Wi -Fi Krok 6

 • Będziesz musiał otworzyć skrzynkę Bridge i lutować nagłówek 1×6 do J1. Wtedy będziesz musiał podłączyć 3.Złącze płytki 3V do szpilki.
 • Następnie musisz podłączyć go do komputera i otworzyć zdalne połączenie za pomocą programu SSH, takiego jak Putty.
 • Wreszcie ty’LL musi uzyskać dostęp do korzenia i zmienić ustawienia. Będzie to wymagało znajomości systemu operacyjnego Linux OpenWRT.
 • Możesz znaleźć kompletny przewodnik tutaj.

Reklama

Sekcja 2 z 7:

Łączenie żarówek

Zdjęcie zatytułowane Połącz most Hue do WIFI Krok 1

Użytkownik (zrzut ekranu)
\ n “>

Zainstaluj wszelkie żarówki Philips Hue w dostępne oprawy oświetleniowe. Jeśli chcesz podłączyć światła Philips Hue z mostem, najłatwiej może być podłączenie się po skonfigurowaniu mostu Hue. Inteligentne żarówki są zaprojektowane tak, aby pasowały do ​​wszystkich standardowych gniazd A19 i E12.

Zdjęcie zatytułowane Połącz most Hue do Wi -Fi Krok 2

Użytkownik (zrzut ekranu)
\ n “>

Upewnij się, że przełączniki światła dla żarówek są włączone. Inteligentne żarówki włączą automatycznie, gdy są prawidłowo podłączone, mają zasilanie i są gotowe do sparowania.

Zdjęcie zatytułowane Połącz most Hue do Wi -Fi Krok 3

Użytkownik (zrzut ekranu)
\ n “>

 • Po podłączeniu mostu do Internetu możesz rozpocząć proces łączenia go ze światłami.

Reklama

Sekcja 3 z 7:

Instalowanie aplikacji

Zdjęcie zatytułowane Połącz most Hue do WIFI Krok 5

Użytkownik (zrzut ekranu)
\ n “>

  Na Androidzie otwórz sklep Google Play

Android Google Play

ikona sklepu z aplikacjami iPhone

Zdjęcie zatytułowane Połącz most Hue do Wi -Fi Krok 6

Użytkownik (zrzut ekranu)
\ n “>

 • Na iPhonie najpierw dotknij karty „Wyszukaj”, a następnie dotknij paska wyszukiwania u góry.

Zdjęcie zatytułowane Połącz most Hue do Wi -Fi Krok 7

Uzyskiwać DOSTAWAĆ Lub zainstalować Obok aplikacji Philips Hue. To aplikacja, która mówi „odcień” kolorowymi literami nad logo Philips. Istnieje wiele aplikacji Philips Hue Philips Hue, więc upewnij się, że pobierasz oficjalną aplikację Philips Hue. Pozwól aplikacji na zainstalowanie aplikacji.

Reklama

Sekcja 4 z 7:

Łączenie świateł

Zdjęcie zatytułowane Połącz most Hue do Wi -Fi krok 8

Użytkownik (zrzut ekranu)
\ n “>

Otwórz aplikację Philips Hue. Możesz dotknąć „Otwórz” w App Store, jeśli właśnie skończysz instalowanie, lub dotknij ikonę aplikacji na ekranie głównym. To aplikacja, która mówi „odcień” kolorowymi literami nad logo Philips.

Zdjęcie zatytułowane Połącz most Hue do Wi -Fi Krok 9

Użytkownik (zrzut ekranu)
\ n “>

Uzyskiwać Organizować coś . To pomarańczowy przycisk, który pojawia się po znalezieniu mostu odcienia w sieci bezprzewodowej.

Zdjęcie zatytułowane Połącz most Hue do Wi -Fi krok 10

Naciśnij przycisk Wciśnij Link. To przycisk pośrodku aplikacji wygląda jak urządzenie mostowe.

Zdjęcie zatytułowane Połącz most Hue do WIFI Krok 11

Użytkownik (zrzut ekranu)
\ n “>

Uzyskiwać Zaakceptować . To żółty przycisk na dole ekranu. Wskazuje to, że zgadzasz się na warunki. Stuknij podkreślony tekst z napisem „Warunki i warunki”, aby je przeczytać.

Zdjęcie zatytułowane Połącz most Hue do WIFI Krok 12

Uzyskiwać Aktualizacja . Gdy aplikacja odkryje most, może być konieczne zaktualizowanie mostu. Uzyskiwać Aktualizacja Aby zaktualizować most o najnowsze oprogramowanie układowe.

Zdjęcie zatytułowane Połącz most Hue do WIFI Krok 13

Uzyskiwać Zrobione . Po zakończeniu aktualizacji mostu dotknij Zrobione kontynuować.

Zdjęcie zatytułowane Połącz most Hue do Wi -Fi Krok 14

Uzyskiwać Para mostu (tylko iphone). To żółty lub zielony przycisk na dole ekranu. Teraz rozpoczniesz proces konfigurowania domu.

Zdjęcie zatytułowane Połącz most Hue do Wi -Fi Krok 15

 • Możesz także dotknąć Wprowadzić ręcznie i wprowadź kod z klawiaturą telefoniczną.

Reklama

Sekcja 5 z 7:

Dodawanie świateł

Zdjęcie zatytułowane Połącz most Hue do Wi -Fi Krok 16

Użytkownik (zrzut ekranu)
\ n “>

Narzędzia do iPhone'a

Lub Dodaj światła . To okrąg ze znakiem plus pośrodku w prawym dolnym rogu. To rozpocznie proces dodawania żarówek.

Zdjęcie zatytułowane Połącz most Hue do WIFI Krok 17

 • Jeśli nie znajdzie wszystkich żarówek, dotknij ponownie ikonę „+”, a następnie dotknij „+ Dodaj numer seryjny” i wpisz numer seryjny żarówek, aby dodać je ręcznie.

Zdjęcie zatytułowane Połącz most Hue do Wi -Fi krok 18

Uzyskiwać I do zmiany nazwy żarówki (opcjonalnie). Gdy aplikacja znajdzie żarówki, pojawią się na ekranie. Stuknij ikonę „I” obok żarówki, a następnie wpisz nazwę żarówki w pasku u góry.

Zdjęcie zatytułowane Połącz most Hue do WIFI Krok 19

Narzędzia do iPhone'a

Lub Dodaj światła Aby dodać więcej żarówek. Na iPhonie jest to biała ikona z znakiem plus (+) w prawym dolnym rogu. Na Androida jest to przycisk, który mówi Dodaj światła w lewym górnym rogu.

Zdjęcie zatytułowane Połącz most Hue do WIFI Krok 20

Uzyskiwać Następny lub ikona strzałki. Po dodaniu wszystkich żarówek dotknij „Dalej” w prawym górnym rogu.

Reklama

Sekcja 6 z 7:

Tworzenie pokoi

Zdjęcie zatytułowane Połącz most Hue do Wi -Fi Krok 21

Narzędzia do iPhone'a

Lub Stworzyć pokój . Na iPhonie dotknij białego przycisku z znakiem plus (+) w prawym dolnym rogu, aby dodać nowy pokój. Na Androida, dotknij Stworzyć pokój Na dole ekranu.

Zdjęcie zatytułowane Połącz most Hue do Wi -Fi Krok 22

Wpisz nazwę pokoju. Użyj pola tekstowego u góry ekranu, aby nadać pomieszczeniu nazwę. Może to być coś ogólnego jak „salon” lub „sypialnia”.

Zdjęcie zatytułowane Połącz most Hue do WIFI Krok 23

Stuknij menu rozwijane dla typu pokoju. Jest poniżej tekstu, w którym nazywasz swój pokój. To otwiera stronę, która pozwala wybrać typ pokoju.

Zdjęcie zatytułowane Połącz most Hue do WIFI Krok 24

Wybierz typ pokoju. Istnieje wiele rodzajów pokoi, z których możesz wybrać, takich jak salon, kuchnia, jadalnia, sypialnia itp. Sprawdź żarówki związane z pokojem. Stuknij pole wyboru obok dowolnego światła, które są częścią tego pokoju. Odznacz wszelkie światła, których nie chcesz powiązać z tworzeniem pokoju.

Zdjęcie zatytułowane Połącz most Hue do WIFI Krok 25

Uzyskiwać Nowy Aby dodać więcej pokoi. Jeśli chcesz dodać więcej pokoi, dotknij Nowy na górze ekranu, aby stworzyć nowy pokój.

Zdjęcie zatytułowane Połącz most Hue do Wi -Fi Krok 26

Android 7 gotowe

Lub Ratować . Po zakończeniu konfigurowania pokoi dotknij przycisku w prawym górnym rogu, aby kontynuować. Na Androidzie jest to ikona znaku wyboru. Na iPhonie jest to przycisk, który mówi Ratować.

Zdjęcie zatytułowane Połącz most Hue do Wi -Fi Krok 27

Uzyskiwać Chodźmy . To przycisk u dołu ekranu. Skończyłeś ustawić światła i pokoje. [2] X źródło badań [3] X źródło badań

Reklama

Sekcja 7 z 7:

Kontrolowanie świateł

Zdjęcie zatytułowane Połącz most Hue do WIFI Krok 28

Otwórz aplikację Philips Hue. Ma białą ikonę z napisem „odcień” kolorowymi literami. Stuknij ikonę aplikacji na ekranie głównym lub menu aplikacji, aby otworzyć aplikację Hue.

Zdjęcie zatytułowane Połącz most Hue do WIFI Krok 29

Dotknij przełącznika obok pokoju, aby włączyć lub wyłączyć światła. To po prawej nazwy pokoju w aplikacji Philips Hue. To włączy wszystkie światła w pokoju.

Zdjęcie zatytułowane Połącz most Hue do WIFI Krok 30

Użyj paska suwaka poniżej pokoju, aby kontrolować jasność. Możesz dostosować poziom jasności dla wszystkich żarówek, stukając i przeciągając suwak pod nazwą pokoju.

Zdjęcie zatytułowane Połącz most Hue do WIFI Krok 31

Stuknij pokój, aby zobaczyć wszystkie światła w pokoju. To wyświetli listę wszystkich świateł w pokoju z indywidualnymi elementami sterującymi.

Zdjęcie zatytułowane Połącz most Hue do WIFI Krok 32

Dotknij przełącznika obok światła, aby go włączyć lub wyłączyć. To pozwala kontrolować poszczególne światła w pokoju.

Zdjęcie zatytułowane Połącz most Hue do WIFI Krok 33

Użyj paska berdera poniżej żarówki, aby dostosować jasność. Możesz dostosować jasność dla każdego pojedynczego światła.

Zdjęcie zatytułowane Połącz most Hue do WIFI Krok 34

Stuknij światło, aby je wybrać. Jeśli chcesz zmienić kolor żarówki, dotknij go, aby ją wybrać.

Zdjęcie zatytułowane Połącz most Hue do WIFI Krok 35

 • Aby użyć tej funkcji, musisz użyć wymieniających kolorów żarówek.

Zdjęcie zatytułowane Połącz most Hue do WIFI Krok 36

Zmień kolor żarówek. Aby zmienić kolor żarówki, dotknij żarówki wymienionych w pomieszczeniu, a następnie dotknij ikony w kolorze tęczy. Dotknij koloru, na który chcesz ustawić światła.

Zdjęcie zatytułowane Połącz most Hue do WIFI Krok 37

Wybierz scenę do światła. Możesz wybrać wstępne palety kolorowe o nazwie sceny. Aby wybrać scenę, wybierz światło, a następnie dotknij ikonę, która przypomina paletę malarza na Androidzie lub ikonie z napisem „sceny” na iPhonie. Stuknij scenę, aby ustawić światło na ustawienie wstępne.

Reklama

Pytania i odpowiedzi społeczności

Początkowo zainstalowałem most Hue do naszego routera internetowego i działa idealnie. Ale mamy nasz głośnik Google w oddzielnej sieci siatki. Czy mogę przenieść most Hue do sieci siatki?

Redaktor personelu Wikihow
Odpowiedź personelu

Ta odpowiedź została napisana przez jeden z naszych wyszkolonych zespołów badaczy, którzy potwierdzili ją pod kątem dokładności i kompleksowości.

Redaktor personelu Wikihow

Odpowiedź personelu

Tylko wtedy, gdy twój przedłużacz Wi-Fi ma port Ethernet, którego można użyć do podłączenia mostu Hue.

Dzięki! Cieszymy się, że to było pomocne.
Dziękujemy za twoją opinię.
Jako małe podziękowania, my’D chciałbym zaoferować kartę podarunkową w wysokości 30 USD (ważna w Gonift.com). Użyj go, aby wypróbować wspaniałe nowe produkty i usługi w całym kraju, nie płacąc pełnej ceny – Weź, dostarczanie żywności, odzież i nie tylko. Cieszyć się! Zagłów swój prezent, jeśli Wikihow ci pomógł, rozważ niewielki wkład, aby wspierać nas w pomaganiu większej liczbie czytelników takich jak ty. My’Zobowiązany do zapewnienia światu bezpłatnych zasobów instruktażowych, a nawet 1 USD pomaga nam w naszej misji. Wsparcie Wikihow

Nie mogę połączyć mostu Hue z Asystentem Google

Redaktor personelu Wikihow
Odpowiedź personelu

Ta odpowiedź została napisana przez jeden z naszych wyszkolonych zespołów badaczy, którzy potwierdzili ją pod kątem dokładności i kompleksowości.

Redaktor personelu Wikihow

Odpowiedź personelu

Upewnij się, że masz odcień Phillips i konto Google Home. Otwórz aplikację Google Home i dotknij ikonę „+”. Stuknij „Ustaw urządzenie”, a następnie wybierz „Współpracuje z Google.„Stuknij„ Tak ”, aby połączyć swoje konto Google Home z konto„ Phillips Hue ”.

Dzięki! Cieszymy się, że to było pomocne.
Dziękujemy za twoją opinię.
Jako małe podziękowania, my’D chciałbym zaoferować kartę podarunkową w wysokości 30 USD (ważna w Gonift.com). Użyj go, aby wypróbować wspaniałe nowe produkty i usługi w całym kraju, nie płacąc pełnej ceny – Weź, dostarczanie żywności, odzież i nie tylko. Cieszyć się! Zagłów swój prezent, jeśli Wikihow ci pomógł, rozważ niewielki wkład, aby wspierać nas w pomaganiu większej liczbie czytelników takich jak ty. My’Zobowiązany do zapewnienia światu bezpłatnych zasobów instruktażowych, a nawet 1 USD pomaga nam w naszej misji. Wsparcie Wikihow

Dlaczego mój most Hue nie aktualizuje

Redaktor personelu Wikihow
Odpowiedź personelu

Ta odpowiedź została napisana przez jeden z naszych wyszkolonych zespołów badaczy, którzy potwierdzili ją pod kątem dokładności i kompleksowości.

Redaktor personelu Wikihow

Odpowiedź personelu

Otwórz aplikację Phillips Hue i przejdź do „Ustawienia”. Stuknij „Automatyczna aktualizacja oprogramowania”, a następnie „Automatyczna aktualizacja”.„Mostka Hue powinna aktualizować automatycznie.

Dzięki! Cieszymy się, że to było pomocne.
Dziękujemy za twoją opinię.
Jako małe podziękowania, my’D chciałbym zaoferować kartę podarunkową w wysokości 30 USD (ważna w Gonift.com). Użyj go, aby wypróbować wspaniałe nowe produkty i usługi w całym kraju, nie płacąc pełnej ceny – Weź, dostarczanie żywności, odzież i nie tylko. Cieszyć się! Zagłów swój prezent, jeśli Wikihow ci pomógł, rozważ niewielki wkład, aby wspierać nas w pomaganiu większej liczbie czytelników takich jak ty. My’Zobowiązany do zapewnienia światu bezpłatnych zasobów instruktażowych, a nawet 1 USD pomaga nam w naszej misji. Wsparcie Wikihow

Zadać pytanie

Pozostało 200 znaków

Dołącz swój adres e -mail, aby otrzymać wiadomość, gdy to pytanie zostanie udzielone.

Reklama

Korzystając z tej usługi, niektóre informacje mogą być udostępniane YouTube.

Możesz pobrać aplikację Philips Hue Bluetooth i kontrolować swoje światła za pomocą Bluetooth bez mostu.

⧼Thumbs_response⧽

Jeśli masz inteligentny głośnik, taki jak Amazon Echo lub Google Home, możesz dodać żarówki w aplikacji Google Home lub aplikacji Amazon Alexa. Następnie możesz kontrolować światła głosem.

⧼Thumbs_response⧽

Prześlij wskazówkę

Wszystkie zgłoszenia wskazówek są starannie sprawdzane przed opublikowaniem

Dziękujemy za przesłanie wskazówki do recenzji!

Reklama

Może ci się spodobać również

Zmień swoje hasło WI FI

Zmień swoje hasło WI FI

Znajdź swoje hasło Wi -Fi, gdy je zapomniałeś

Znajdź swoje hasło Wi -Fi, gdy je zapomniałeś

HAK WPA/WPA2 WI z Kali Linux

HAK WPA/WPA2 WI z Kali Linux

Włącz bezprzewodowy laptop HP

Włącz bezprzewodowy laptop HP

Hakować wi -fi za pomocą Androida

Hakować wi -fi za pomocą Androida

Podłącz swój komputer do telewizora bezprzewodowo

Zwracaj swój ekran do telewizora: Miracast, Chromecast & Wireless HDMI

Skonfiguruj komputer do sieci lokalnej

Skonfiguruj komputer do sieci lokalnej

Dlaczego mój laptop nie łączy się z Wi -Fi

Jak naprawić problemy z połączeniem Wi -Fi na laptopie

Połącz Apple TV z Wi -Fi bez pilota

Jak połączyć Apple TV z Wi-Fi bez pilota

Zdobądź wifi w samochodzie

Jak zdobyć Wi-Fi w samochodzie

Podłącz dwa routery WiFi bez kabla

Podłącz dwa routery WiFi bez kabla

Popraw przyjęcie Wi -Fi

Jak poprawić odbiór Wi-Fi: kompletny przewodnik

Zwiększ zakres swojego Wi -Fi

Zwiększ zakres swojego Wi -Fi

Zmień Wi -Fi na Alexa

9 prostych kroków do aktualizacji Wi-Fi na Alexa

Philips Hue: Obsługiwane światła i urządzenia [Hue kompatybilne] (Hue: Unterstützte Lampen i Geräte [Hue-Kompatibel])

Współpracuje z Philips Hue: Jest to prawdopodobnie najbardziej kompletna i zawsze aktualna (zaktualizowana lista obsługiwanych świateł i urządzeń obsługiwanych, które działają z systemem Philips Hue (wyprodukowane przez Signo, dawne oświetlenie Philips), szczególnie w połączeniu z iConnecthue, ale także ogólnie. W miarę możliwości staramy się przeglądać urządzenia i podawać wskazówki konfiguracyjne, a także niektóre linki zakupowe i porównania.

Niemiecki / Deutsch: Funktioniert mit Philips Hue: Hier findest Du eine stets aktualisierte (aktuell in 2023) und die vermutlich umfangreichste Liste unterstützter Geräte und Leuchtmittel, die mit Philips Hue kompatibel sind (jetzt produziert von Signify), speziell auch in Verbindung mit iConnectHue. Soweit Möglich TESTEN die geräte und geben konfigurationshinweise, Zudem kauf-links und vergleiche Zwischen Verschiedenen lampen der alternatywne Kompatiblen Dritt-Hersteller.

Szukam urządzeń lub akcesoriów, które świetnie działają z twoimi światłami? Następnie sprawdź oprawy oświetleniowe dla Philips Hue.

Philips Hue Bridge używa standardu Zigbee Light Link, co czyni go, według Philips, kompatybilny ze wszystkimi takimi żarówkami i urządzeniami. Oczywiście wszystkie światła Philips powinny być kompatybilne – ale na rynku znajdują się kilka interesujących alternatyw!
iConnectHue może pracować z każdym źródłem światła, które łączy się z mostem Philips Hue, o ile zachowuje się kompatybilny. Jego typ (kolor, temperatura kolorów, tylko jasność lub włączenie/wyłączenie) wykrywany jest i ty’Dostaję sterowanie dopasowaniem. Jednak całkowicie zależy to od tego, jak dobrze urządzenie implementuje standard Zigbee LL – dlatego istnieją światła i urządzenia, które można zastosować do użycia z mostem Hue, a niektóre, które nie mogą – a nawet nie wygrać’t pracuj w ogóle. Produkty wykorzystujące standard Zigbee HA są, według obecnej wiedzy, nie są kompatybilne z mostem Hue.

Jak przychodzi światło na kompatybilną listę? Zobacz, jak testujemy.

Ta strona jest zawsze aktualna. Jeśli link nie’Wydaje się, że nie działa, pozostań na nim, dopóki nie pojawią się flagi i wybierz odpowiedni kraj. Jeśli istnieją powody, by sądzić, że niektóre światła lub urządzenia w ogóle nie działają lub nie działają właściwie, informacje te są dodawane, jak tylko będą dostępne.

Uwaga: jest to wytyczna, ale nie ma gwarancji, że te urządzenia będą działać z mostem lub iConnecthue. Kompatybilność zależy od oprogramowania układowego mostu i urządzenia – zobacz nasze zastrzeżenie. Zobacz nasze linki FAQ pod każdą marką, aby uzyskać instrukcje resetowania, jeśli możesz’T połącz je. Jeśli nic się nie uda, zwróć je do swojego dealera.

Jeśli chcesz przeczytać w innym języku, mamy tłumaczenie Google, które pomogą Ci:

Linki partnerskie

Aby utrzymać tę listę na bieżąco i finansować zakup nowych testowanych urządzeń, ta strona działa z tak zwanymi “Linki partnerskie”.
Nasze linki stowarzyszone’ wyraźnie pokazuj swoje cele i partnerów sieciowych. Nazywają się, e.G., „Amazon US/CA: Philips Hue Motion Motor“, co oznacza, że ​​prowadzą one do Amazon USA/CA. Po kliknięciu linku afiliacyjnego ich odpowiednie WebServer przechowuje plik cookie na urządzeniu. Więcej informacji w naszej polityce prywatności. Zobacz także nasze zastrzeżenie.

Szybki skok

 • Przełączniki i czujniki
  • Czujnik ruchu Hue
  • Odcień czujnik ruchu na zewnątrz
  • Hue Dimmer V2
  • Przełącznik rozkładania tap hue
  • Smart Button Hue
  • Moduł przełącznika ściennego Hue
  • Dimmer Hue
  • Hue Tap
  • Friends of Hue Switches
   • Busch-jaeger
   • Feller
   • Rozwiązania lekkie
   • Lutron Aurora
   • Niko
   • Nodon / Enocean
   • Kliknij BluslesWire
   • Senic & Gira
   • Sunricher
   • Ukryte gniazdo / die Versteckdose
   • Vimar
   • Philips Hue Lights (oznacza)
    • Philips Hue E14 / E12 (Candelabra)
    • Philips Hue E27 / A19
    • Philips Hue White and Color 1100
    • Philips Hue White and Color 1600
    • Philips Hue White 1600
    • Philips Hue Br30
    • Philips Hue Gu10 / Par16
    • Philips Hue Par38 Outdoor
    • Hue Lightstrip / Outdoor Lightstrip
    • Hue Play gradient Lightstrip dla telewizji
    • Odcień gradientowy Lightstrip
    • Hue infuse/xamento
    • Hue Ensis
    • Hue Filament White
    • Hue Filament White Ambance
    • Hue Play Beglarbar
    • Hue Smart Plug
    • Hue Beyond
    • Hue istota
    • Hue Fair
    • Hue Go
    • Bloom Hue
    • Tabela znaków gradientu
    • Podłoga z gradientem odcienia
    • Modułowy
    • Innr
    • Drestden Elektronik / Phoscon
    • Calex
    • Cree (USA/CA)
    • Eria / Trust
    • Feibit
    • GE Link (US/CA)
    • Gledopto
    • Icasa
    • Ikea Trådfri
    • ILuminize
    • IMMIMAX
    • Iolloi
    • Linkind
    • Livarno Lux
    • Müller Licht
    • Oeeone
    • Ledvance / Sylvania / Osram
    • Owsoo
    • Paulmann
    • Paul Neuhaus (Niemcy)
    • Samotech
    • Shenzhen Homa / Amelech (Europa)
    • Shyne
    • Sonoff
    • Hue API zgodność

    Przełączniki i czujniki

    Pełna moc iConnectHue zostanie uwolniona podczas używania przełączników i czujników. ICONNECTHUE to jedyna aplikacja na iOS, zdolna do nauczania tych przełączników wielu poleceń i szerokiego wyboru naprzemienności na przycisk (patrz funkcje). Obsługiwane są tutaj tylko urządzenia Switch Philips – również ze względu na fakt, że Hue Bridge nie w pełni integruje przełączniki trzeciej strony. Trzecie przełączniki partii są zintegrowane z siecią Hue Zigbee, ale nie wszystkie są narażone na aplikacje – tylko te wymienione “Przyjaciele Hue”.

    Wszystkie Philips i Friends of Hue czujniki i przełączniki również współpracują ze wszystkimi Philips i trzecimi cebulami i wtyczkami imprezowymi.

    Czujnik ruchu Hue

    IMG_6527

    Czujnik ruchu bardzo niezawodnie obsługuje ruch. Jest to również ważne, aby zrozumieć: jest to czujnik ruchu, a nie czujnik obecności. Działa poprzez wykrywanie zmian w zakresie podczerwieni, stąd wykorzystuje temperaturę ciała plus zmiany czasowe i kierunkowe (musisz poruszać się w określonym czasie). Jest więc obecnie lepsze w sytuacjach, w których się poruszasz lub gdzie możesz żyć z faktem, że światło wyzwalające ruch jest włączone przez nieco dłużej (aby zrekompensować czasy, w których nie ma’t ruch). Podsumowując, jest to dość dobrze wykonane urządzenie w bardzo rozsądnej cenie.
    iConnectHue pozwala zrobić więcej z czujnikiem ruchu niż aplikacja Stock: Możesz użyć go z wieloma grupami, skonfigurować do 5 różnych zakresów czasowych (lub na dzień/noc) dla działań włączających i wyłączania, a nawet możesz ograniczyć czujnik ruchu, aby nie działać, jeśli grupy dotknięte są już włączone. Jeśli nie masz’T chcesz wyłączyć światła, iConnectHue może powrócić czujnik do stanu przed wykryciem ruchu. Zawiera również czujnik temperatury, a jego temperatura może być pokazana w iConnecthue’Widget S. Więcej szczegółów na stronie funkcji.
    FAQ ma przewodnik konfiguracji czujnika ruchu.

    Zastosowane baterie: 2x AAA.

    Możesz otrzymać poprzednią wersję za lepszą cenę tutaj:
    Odcień czujnik ruchu na zewnątrz

    Począwszy od wersji 3.5, iConnecthue obsługuje czujnik ruchu na zewnątrz. Jest znacznie większy niż w pomieszczeniach – jeden dla większych akumulatorów AA, które muszą przetrwać warunki na zewnątrz, dla drugiej dla innej tablicy czujników ruchu, który prawdopodobnie jest większy do obsługi większych odległości w obszarze zewnętrznym. Ku naszemu rozkoszowi zawiera również czujnik temperatury – który można wyświetlić w iConnecthue’Widget, jak w przypadku wewnętrznego.

    iConnectHue pozwala zrobić więcej z czujnikiem ruchu niż aplikacja Stock: Możesz użyć go z wieloma grupami, skonfigurować do 5 różnych zakresów czasowych (lub na dzień/noc) dla działań włączających i wyłączania, a nawet możesz ograniczyć czujnik ruchu, aby nie działać, jeśli grupy dotknięte są już włączone. Jeśli nie masz’T chcesz wyłączyć światła, iConnectHue może powrócić czujnik do stanu przed wykryciem ruchu. Więcej szczegółów na stronie funkcji.
    FAQ ma przewodnik konfiguracji czujnika ruchu.

    Zastosowane baterie: 2x AA.

    Hue Dimmer V2

    Hue Dimmer V2

    “Co za piękność!” – Pierwsza rzecz przyszła nam do głowy, kiedy zobaczyliśmy i poczuliśmy wersję 2 ukochanego ściemniacza odcienia. Teraz nie tylko kształt jest znacznie wygodny i naturalny, ale układ przycisków ma o wiele większy sens, ponieważ to’S marnotrawstwo do użycia dwóch przycisków do prostych działań włączania/wyłączania, jak poprzednio. Plastik jest miękki i ma elegancki matowy ton. Niektórym ludziom mogą przeszkadzać “odcień” logo przy dolnym przycisku, ale my się my’t, ponieważ pasuje do innych symboli i po prostu mówi: “Naciśnij ten przycisk, aby zmienić odcień/kolorystykę” – co może być na przykład pomocne dla gości.

    Hue Dimmer V2

    To’fajnie, że magnesy są teraz z tyłu prawdziwego pilota, możesz łatwo położyć go na lodówce lub gdziekolwiek bez obudowy. Jeśli chcesz jednak użyć obudowy, jego większy rozmiar pozwala w końcu pokryć wspólną obudowę przełącznika, a także otwory śrubowe idealnie pasują. Kolejną poprawą jest to, że nie masz’t potrzebuję śrubokręta do zmiany akumulatora (CR 2032), prosta monet.

    Werdykt: Zalecane

    Przełącznik rozkładania tap hue

    Ta zgrabna mała rzecz jest najnowszym dodatkiem z 2022 roku autorstwa Philips/Sigfify i jest następcą The Hue Tap. W przeciwieństwie do tego, otrzymuje energię z komórki CR2032, która według Philipsa będzie trwać około dwóch lat. To’jest trochę mniejszy i jest wyposażony w sprytną funkcję o nazwie “Wybierz”, który jest pierścieniem wokół przełączników’ 4 przyciski i pozwala… “Wybierz”… Twoja jasność.

    Przełącznik trzyma się magnetycznie na podstawie i jest łatwo od niego odłączany. To’jest dość ciężki i ma gumową grzbiet, dzięki czemu możesz umieścić go na stole lub coś innego. Jego magnesy mogą również przytrzymać na innych metalowych powierzchniach, takich jak lodówka.

    Pod względem jakości jest dobrze wykonane. My’Nie jestem pewien, czy podoba nam się klikalność koła i wolelibyśmy gładkość Aurory Lutron, a potem znowu, to może być my. Prawdopodobnie też wolelibyśmy na dłuższy poziom (rozmiar). Oryginalny ściemniacz odcienia, który mamy z jego większymi komórkami, działał już od prawie 7 lat (choć krótko przed pustą) i wyobrażamy sobie, że zamieniając baterie co dwa lata na wiele urządzeń, a także tworzenie regularnych odpadów, nie jest tak fajne – zwłaszcza biorąc pod uwagę, że te same baterie powinny trwać 5 lat w module przełącznika ściany.

    Jak zawsze możesz swobodnie skonfigurować te przełączniki w iConnectHue i użyć ich w pełni – dlaczego nie zmienić jasności za pomocą koła całego pokoju, a za pomocą 2 i 4 Utwórz ściemniaczem w górę/w dół dla jednej strefy, którą chcesz kontrolować indywidualnie indywidualnie? Nadal możesz używać przycisku 1 dla wielu scen pokoju i przycisku 3 dla wielu scen w tej strefie.
    Naprawdę, jest to najbardziej wszechstronny przełącznik, który został wydany do tej pory i powinien być warty tej ceny. To’jest mniej niż jego poprzednik, i chociaż możesz dostać za to dwa ściemniacze odcieni, wygrali’Nie jest w kolorze czarnym-co zaskakująco dobrze pasuje do naszego środowiska technologicznego, ale także prawdopodobnie w każdym nowoczesnym gospodarstwie domowym. Chcemy więcej czarnych urządzeń. Dzięki!

    Smart Button Hue

    Smart Button to Philips’ Najnowszy Switch, który obsługujemy, pod koniec 2019 roku.
    Zawiera magnes na tylnej stronie, dzięki czemu możesz łatwo przymocować go do powierzchni metalicznych. To’S Technicznie ściemniacz odcienia zredukowany do jednego przycisku, z lepszą jakością wykonania. Philips to nazywa “Mądry” Gdy dołączyli wiele akcji do tego przycisku. Zdecydowaliśmy, że w tej chwili chcemy sobie z tym poradzić jako normalny przycisk, z krótką i długą naciśnięciem. Jesteśmy jednak otwarci na sugestie, w jaki sposób chcesz z niego skorzystać. Przycisk Smart Smart jest obsługiwany od iConnecthue 4.0.

    To’S dostępny na Amazon:

    Moduł przełącznika ściennego Hue

    Moduł przełącznika ściennego Hue

    Mieliśmy szczęście zdobyć niesamowity nowy produkt Hue: Moduł przełącznika ściany Hue pozwala na inteligentne przełączniki!
    Ponieważ Philips był w stanie zbudować je wyjątkowo małe (38x43x10 mm), łatwo pasują i chowają się za przełącznikiem ściennym. W ten sposób możesz zachować swoje obecne przełączniki i don’T muszę dostosować projekt apartamentu. Utrzymuje również odwiedzających przed przypadkowym odcięciem mocy inteligentnych urządzeń �� W zestawie z dwoma kablami i zaciskiem połączenia, aby zasilić światło (y) na stałe kontrolowane przed przełącznikiem. Podobnie jak inteligentny przycisk Hue, który działa na baterii CR2032, która powinna trwać około 5 lat. To może być uciążliwe, ale to’S cena za utrzymanie urządzenia tak małe, a tym samym dopasować się do jeszcze starszych przełączników. A przełączanie baterii co 5 lat nie jest tak dużą ofertą.

    W porządku, niech’S rozmowa o funkcjonalności:
    Co najważniejsze, moduł ma dane wejściowe dla nie tylko jednego, ale dwóch przełączników, więc można go łatwo użyć do podwójnych przełączników. Z iconnecthue masz różne możliwości, jak to skonfigurować. Edytor przełącznika umożliwia łączenie wielu działań i naprzemiennych. Na przykład przełącznik może reagować w zależności od stanu grupy w połączeniu z wieloma prasami lub czasami czasowymi plus działanie inaczej w weekendy.
    Podczas podłączania można go wybrać, aby działał jako pchnięcie lub przełącznik rockera. Jeśli skonfigurujesz przyciski, przełącznik ściany może działać jak inteligentny przycisk. Jeśli przymocujesz moduł do przełącznika wahacza i odpowiednio skonfiguruje go (iConnectHue zapyta Cię, do którego załączonego typu przełącznika.

    Wniosek: Jesteśmy bardzo zadowoleni z projektu i specyfikacji tego produktu. Różnorodność opcji, które moglibyśmy wyciągnąć z modułu, jest obszerna. Nawet cena wydaje się dość uczciwa, ponieważ tam’nie ma jeszcze podobnego urządzenia na rynku,. Polecamy to!

    To’S dostępny na Amazon:

    Dimmer Hue

    Najlepszym przełącznikiem, jaki możesz uzyskać dla systemu Hue, jest przełącznik Dimmer Hue – obsługuje krótkie i długie naciski, działa z baterią, może być odłączany od podstawy i jest dość przystępny cenowo. Bateria powinna trwać dość długo. Najstarszy ściemniacz tutaj w wieku 9 miesięcy wciąż pokazuje 100% żywotności baterii.
    iConnectHue obsługuje jego konfigurację i pozwala umieścić na niej wiele poleceń (patrz funkcje):

    Hue Tap

    To jest Philips’ Pierwsza generacja przełączników z akcentem (możesz odłączyć je od ściany z akcentem), a są one w pełni konfigurowalne z wieloma działaniami na przycisk (patrz funkcje). Są droższe niż przełączniki ściemniacza, obsługują tylko jedną akcję na prasę, ale mają interesującą funkcję: Pracują bez baterii, Jak zapalniczka! Ich układ też nie’t mniej więcej przywiązuj Cię do włączania/wyłączania i przyciemnij. Z pewną pracą integrują się z innymi europejskimi systemami Swith wykonanymi przez Eltako, a także Giry (niemieckie wideo, ale zdjęcia mówią wystarczająco).
    Amazon DE: Gira Funk-Wandsend. Batterielos

    Friends of Hue Switches

    System Hue obsługuje “Przyjaciele Hue” Oznaczone na trzecie przełączniki imprezowe. Takie przełączniki są technicznie takie same – używają tego samego modułu licencjonowanego z Philips i wyprodukowanych przez Enocean do użycia w takich przełącznikach.
    Te moduły działają bez żadnych baterii jak kran z odcieniem i zużyj energię wytwarzaną tylko przez prasę.
    W przeciwieństwie do kranu, wysyłają również sygnał po zwolnieniu. To pozwala iConnectHue zrobić więcej z tymi przełącznikami – na przykład jako dodawanie działań na prasę.

    Busch-jaeger

    Busch-jaeger Friends of Hue

    Przełącznik Busch-Jaeger jest jednym z bardziej grubszych przełączników. Pasują idealnie na ścianie bez odległości od płyty podstawowej. Są łatwe do uruchomienia, ich opinie kliknięcia są dobre, a przełączniki można uruchomić z prawie dowolnego punktu. Czuje się dość wytrzymały, jedyne, o czym wspomnielibyśmy, to to, że rockerzy mają lekką grę na górze i na dole, ale to zwykle dla prawie wszystkich przyjaciół przełączników Hue, z wyjątkiem Feller One.

    Przełącznik jest oparty na “Przyszłe liniowe” Linia projektowa i powinna być możliwa zmiana koloru, zamawiając różne płytki twarzy. Obecne kolory to E.G. szary, antracyt, aluminiowe srebro, matowy biały, czarny i kości słoniowej. Przełącznik nie’T.

    Jego cena jest nieco wyższa niż E.G. Vimar One, ale wbrew temu, jakość jest lepsza, a przełączniki są łatwe w użyciu. To’s jeden z łatwiejszych dostępnych przełączników, które nie są ograniczone do niektórych krajów lub są dostępne tylko za pośrednictwem programów przełącznika.

    Werdykt: Zalecane

    Jest dostępny tutaj:

    Feller Smart Light Control

    Feller ze Szwajcarii wysłał nam próbkę swoich przyjaciół Hue Switch. Jesteśmy zadowoleni z jego jakości wykonania – nic nie jest grzechotanie, wszystko pasuje dokładnie. Jest to nieco szybkie niż inni Friends of Hue Switches, które mieliśmy – prawdopodobnie z powodu tego, jak pasuje do siebie.
    Jest wyposażony w śruby (w/o kołek) i paski. Jeśli wolisz wkręcić go na ścianie, obudowa ma metaliczny wstawka tylko dla tych śrub, co powinno być dość sztywne, nawet gdy przykręcisz go nieco mocniej.
    Podsumowując, jest to jeden z najlepszych przyjaciół Hue Switches pod względem jakości. To’jest dostępne w wielu kolorach, więc w zależności od domu i smaku, ty’RE Całkiem bezpłatne w twoich wyborach.
    Przełączniki te są sprzedawane głównie w Szwajcarii, ale powinieneś być w stanie je zamówić, jeśli mieszkasz w Europie,.

    Werdykt: Zalecane

    Light Solutions Błędność

    Inteligentny przełącznik Lightbee to wygodny, mały, zasilany baterią przełącznik. Został zaprojektowany w Danii i doświadczyliśmy przyjemnej gładkiej obsługi. Istnieją dwa otwory śrubowe do montażu, ale nie w ramce, ale sam przełącznik i rama jest nieco chwiejnie przymocowana do przełącznika. Ponieważ właśnie dostaliśmy ten przełącznik, możemy’T Powiedz cokolwiek o zużyciu mocy i żywotności baterii – jeśli rozpoznamy tutaj wszystko negatywne, zaktualizujemy ten post. Możemy powiedzieć, że bardzo łatwo jest osiągnąć i zmienić baterię.
    Działało to doskonale jako Friends of Hue Switch – jednak musimy ostrzegać: o ile nam wiadomo, ten przełącznik był’licencjonowane przez Philips i może w pewnym momencie przestać pracować.

    Bateria używana: CR2430

    Werdykt: Zalecane (z rezerwacją, patrz wyżej)

    Lutron Aurora

    Znasz zwykły problem, który masz podczas aktualizacji istniejącego domu za pomocą inteligentnych żarówek: ktoś zawsze odwraca przełącznik zamiast używać Smart Switch!
    Tak długo, jak masz przełącznik w stylu amerykańskim, ta rzecz jest genialną inwigiracją: zamontuje się na przełączniku, który jednocześnie jest zablokowany w “NA” pozycja. Więc nie tylko rozwiązuje problem przełącznika, ale także sprawia, że ​​przełącznik jest inteligentnym ściemniaczem!
    Aurora działa jako podstawowy ściemniacz (obrót po lewej/prawej) i urządzenie kliknięcia (można nacisnąć środek). Z iConnecthue 3.7, możesz skonfigurować go tak bezpłatnie, jak chcesz. Ty’nie ograniczone również do jednej grupy.

    Bateria używana: CR 2032, powinien trwać 3 lata

    Cena jest rozsądna dla tak sprytnego urządzenia, to’s łatwy w użyciu i instalacja. Chcielibyśmy, aby coś takiego byłoby również dostępne dla Europy!
    Aurora Lutron jest obsługiwana iConnecthue 3.7.

    Werdykt: Zalecane

    Niko

    Lubimy przełączniki Niko dla ich eleganckiego designu, które są dostępne zarówno w kolorze białym, jak i antracytowym. Są łatwe do zmiany i wykonują swoją pracę. Może być zamontowany na powierzchni i będzie wyglądał jak normalny przełącznik przełącznika. Można go również połączyć z innymi projektami Niko i innymi przyjaciółmi Hue Niko Switches – coś niemożliwego z większością innych projektów!
    Ze względu na sposób przymocowania modułu do obudowy, czasami jest to trochę “Rattly”. Możemy sobie wyobrazić, że można to łatwo naprawić za pomocą kropli kleju lub taśmy z tyłu.

    Przełączniki są nieco trudniejsze do zdobycia, jeśli mieszkasz poza Belgią lub Holandią. Niemniej jednak zalecamy ich zdobycie, z wyjątkiem tego, że masz wybór dla własnego systemu przełącznika.
    Werdykt: Zalecane

    Zelektro.BE: Niko Friends of Hue (dostarcza do Europy, ale możesz skorzystać z Tłumacz Google, IT’s w języku holenderskim)
    Lightgallery BE/NL: Niko Friends of Hue (tylko dostarcza Belgii, Holandia)

    Podobne, ale nie ten sam model jest dostępny w Amazon Europe:

    Nodon / Enocean

    The Nodon Friends of Hue Switch jest dobrze obsługi. Możesz sprawdzić, czy jego projekt pasuje do innych przełączników.
    W przeciwnym razie’jest solidny produkt i jest wyposażony w naklejki do zamontowania. Ale z powodu ciągłej siły’s odsłonięty, i tak rozszerzy się to.

    Werdykt: Zalecane

    Kliknij BluslesWire

    Ten model sprytnie integruje europejski model przełącznika z pakietem Style Style Switch – i nam się podoba! Można go włożyć do skrzynki do montażu lub powierzchni zamontowanej z dostarczoną płytą.
    Jest dostępny w wielu opcjach kolorów, takich jak czarny, biały, brązowy, szary i jeszcze więcej! Jest również wyposażony w szerszy rocker i naciska oba przyciski jednocześnie – które można zaprogramować tylko z iConnecthue! Jest trochę głośniejszy niż kran z odcieniem, który można przypisać do jego powierzchniowej skrzynki montażowej. Moglibyśmy sobie wyobrazić, że może być mniej głośno, gdy zostanie zintegrowany z skrzynką przełącznika.
    Werdykt: Zalecane

    Senic & Gira

    Senic & Gira – Friends of Hue Smart Switch

    Senic & Gira Friends of HueTen model września 2019 r. Jest jednym z najnowszych dodatków do listy Friends of Hue – i IT’jest dobrze wykonany. Jest o 1 mm mniej głęboki niż ten autor. Występuje w ładnej matowej czarnej skrzynce, która obejmuje magnesy, które wydaje się prawie nieco przesadne dla takiego produktu.
    Można go przywiązać do śrub lub dostarczoną podwójną taśmą przyklejającą.

    Czarne wykończenie naszego modelu już zaczyna tracić matowe wykończenie i w niektórych miejscach staje się błyszczący. Klient poinformował, że to samo z białym błyszczącym modelem, może to’Najlepiej jest tutaj z matową białą wersją.

    Werdykt: Zalecane

    Przejście na świeżym powietrzu z Senic & Gira wydaje się być pierwszym tego rodzaju, przynajmniej pierwszym, o czym wiemy. Został nam wysłany przez producenta i jest wyposażony w plastikową płytkę do mocowania ściennego, na którym można go łatwo de- i przymocować. Tam’S gumowy kadłub owinięty i przyklejony do obudowy Duroplastic Rocker Switch, co czyni go nieprzeniknionym w przypadku deszczu, takiej jak deszcz. Zrobiliśmy’T testuj swoją wydajność na świeżym powietrzu, ale guma jest gruba i wydaje się absolutnie odporna na wodę, obudowa przemyślana. Przełącznik jest oceniany jako IP44, co oznacza, że ​​jest chroniony przed rozpryskiwaniem wody pod dowolnym kątem i przed obiektami większymi niż 1 mm. Jako produkt Friends of Hue przełącznik jest w pełni kompatybilny z systemem Hue. Obecnie Snic & Gira Outdoor Switch to jedyna opcja do kontrolowania świateł odcienia na podwórku, ogrodu i innych sytuacjach na zewnątrz.

    Werdykt: Zalecane

    Sunricher FOH Green Power Smart Switch

    Sunricher Smart Switch pozostawił nam bardzo dobre wrażenie. Natychmiast łączy się z mostem i jest konfigurowalny jako każdy inny Friends of Hue Switch. Obudowa i przełączniki są ładne i gładkie, ale także lekko chwytliwe, w sumie wygodnym materiałem.
    Specjalne jest użycie baterii w połączeniu z technologią Zielonej Power Zigbee. Z tego powodu przełączniki można uruchamiać delikatnie za pomocą prostego dotyku. To’jest z tego zaletą, zwłaszcza jeśli nie masz’T jak silny pchnięcie potrzebne większości innych tego rodzaju przełączników FOH.
    Producent twierdzi, że bateria będzie trwać do 8 lat. Oczywiście, odkąd zmiana właśnie wyszła niedawno, nie mogliśmy’Testuj to jeszcze, ale nawet zmiana baterii co 6 lat brzmi dla nas dobrze.

    OSTRZEŻENIE: O ile nam wiadomo, ten przełącznik był’licencjonowane przez Philips i może w pewnym momencie przestać pracować.

    Werdykt: Zalecane (z rezerwacją, patrz wyżej)

    Ukryte gniazdo / die Versteckdose

    My’otrzymałem urządzenie testujące przez TCS AG Casting “Die Versteckdose” Lub “Ukryte gniazdo”. To’S Sprytny pomysł: Łączy pojedyncze gniazdo zamontowane na spłukanie z przełącznikiem Friend. Pojedyncze prasowanie z góry palcem i ujawnia gniazdo.
    Instalacja odbywa się w ciągu około 10 minut. Urządzenie może być używane zarówno w stanie ukrytym, jak i ujawnionym. Mechanika jest dobra, ale chcielibyśmy, aby przełącznik miał pewne przekładki, gdy jest w ujawnionej pozycji, ponieważ przełącznik wymaga dobrego ciśnienia, a przełącznik odbija się po naciśnięciu.
    Projekt jest naprawdę fajny, ale powinieneś pamiętać, że przełącznik jest nieco większy niż zwykła europejska pokrywa przełącznika/wtyczki, dlatego nie będzie dobrze mieszać się w połączeniu z innymi przełącznikami i wtyczkami. Zwykle używałbyś go tylko z jednym gniazdem.

    Wtyczka ma certyfikat IP 20, dzięki czemu może być używana w normalnych pomieszczeniach, ale nie jest chroniona przed wodą. Można to prawdopodobnie naprawić, dodając warstwę ochronną wody (która jest dostępna dla innych wtyczek), ale pamiętaj, że nie jest to oficjalne ani testowane rozwiązanie!
    Gniazdo jest wykonane przez Jung i jest dostępne dla gniazdek F, J, E i G, które powinny pokryć wszystkie zwykłe europejskie typy wtyczek.

    Planowane modele obejmują również obsługę USB A do ładowania telefonu i innych urządzeń, w tym odpoczynku. Podsumowując, prawdopodobnie jest to Friends of Hue Switch z najmądrzejszymi pomysłami!
    Werdykt: Zalecane

    Vimar

    Vimar 0K03906.02… 04

    Switch Vimar jest jednym z niewielu łatwo dostępnych przełączników na rynku. Są dostępne przez Amazon.
    My’VE przetestował je i stwierdził, że mają pewne problemy: nasz pierwszy model był wyposażony w niewłaściwie uformowany plastik, więc nie mógł’t bądźcie razem. Zostało to na szczęście rozwiązane wraz z zamiennikiem.
    Mimo to nie jesteśmy z tego całkowicie zadowoleni: plastikowa rama wokół wewnętrznego przełącznika sprawia, że ​​naciskanie przycisków jest uciążliwe. Niezupełnie fajne jest to, że plastikowa rama jest bardzo gruba – więc kiedy wkręcasz moduł na ścianie (co może być konieczne – żadne naklejki nie są z nią nie dostarczane), wyróżnia się przez około 3 mm, dopiero wtedy rozpoczyna się przednia obudowa obudowy.

    Możesz kupić ten przełącznik, jeśli masz system przełącznika vimar lub po prostu użyć jego modułu do innego przełącznika – możesz nawet umieścić go w kranu, jeśli wolisz. W przeciwnym razie istnieją inne alternatywy na rynku.
    Werdykt: może pasować do twoich potrzeb

    To jest następne pokolenie Friends of Hue Switches of Vimar i od razu możesz zobaczyć i poczuć różnicę. Teraz udało im się nawet moduł i przednia rama, więc nie ma już luki między ścianą a obudową. Także przyciski wystają bardziej i dlatego są łatwiejsze do nacisku. Jednak tak jak to’jest sprawa z wieloma przełącznikami FOH, niewielki rozmiar przycisków prowadzi do efektu niskiego wścibskiego i wymaga ich siły, aby je naciskać.
    Niestety moduł wydaje się nieco chwiejny w ramce. Tak jak poprzednio, żadne naklejki nie wiążą się z tym, ale z powodu ciągłej siły’s odsłonięty.

    Werdykt: Zalecane

    Światła, kontroler i wtyczki

    Philips Hue Lights (oznacza)

    Podczas gdy iConnecthue i Philips Hue Bridge obsługują wszystkie dostępne światła odcieni, naprawdę zalecamy zakup świateł kolorowych lub kolorowych. Być może jeszcze nie wiesz o tym, ale temperatura kolorów w ciągu dnia jest ważną częścią twojego samopoczucia. Na przykład temperatura kolorów podobna do światła dziennego daje energię, e.G. do pracy, podczas gdy zwykła temperatura żarówki (która również mają tylko światła temperaturowe) uspokoi cię.
    NOTATKA: Wszystkie światła odcienia Philips są kompatybilne z mostem, Ale nie wymieniamy ich wszystkich. Z czasem rozszerzymy tę listę o małe recenzje.

    Jak ponownie zresetować i znów znaleźć światła odcienia?
    Istnieją dwa sposoby na ponowne znalezienie tych świateł po ich połączeniu z mostem:
    1. Szukaj ich według numeru seryjnego
    2. Zresetuj je za pomocą przełącznika ściemniacza: przytrzymaj przełącznik ściemniacza w pobliżu światła (około 20 cm) i naciśnij “NA” I “wyłączony” przez około 10 sekund – aż światło mignie. Potem powinieneś być w stanie go znowu znaleźć.

    Philips Hue E14 / E12 (Candelabra)

    Philips ostatecznie opracował żarówki Hue E14 / Candelabra. Oba typy żarówek (światła kolorów i temperatury) mają maksymalną moc światła 470 lumenów, nieco więcej niż 40 watowa tradycyjna żarówka, przy 4000 Kelvin. Ich ceny są mniej więcej takie same jak jaśniejsze żarówki E27/A19. Dostępne są zarówno światła kolorowe, jak i kolorowe. Kolorowe światła wytwarzają ten sam zakres kolorów co żarówki E27/A19 trzeciej generacji. Zobacz pełną recenzję, aby uzyskać więcej informacji.

    Philips Hue E27 / A19

    IMG_6519

    Lewa jest pierwszym światłem Hue, środkowym białym i kolorem gen2, a po prawej stronie gen3 hue i atmosfera kolorów. Pierwsze dwa światła używają Lime Green, Orange i Królewskie Niebieskie diody LED (zamiast RGB), aby poprawić ich wersję kolorów – oznacza to również, że ich wyjście kolorów jest ograniczone, w porównaniu do żywych kolorów, Hue Go i Light Strips.

    Tam, gdzie widać różnicę, to zupełnie nowe światła na biało i kolor trzeciej generacji. Te światła mają znacznie lepsze wyjście zielone i cyjan/niebieskie niż starsze światła (porównywalne z Hue Go i Lightstrip Plus), mają bardzo słabą minimalną jasność, a ich szersze wyjście kolorów jest obsługiwane przez iConnecthue. Możesz je wyróżnić białą obudową ze złotym tekstem (także na opakowaniu) i plastikową czapkę (stare mają srebrną obudowę i szklaną czapkę). UWAGA: Istnieją światła sprzedawane jako 4. generacji. Są one prawie identyczne dla świateł trzeciej generacji, ale mają srebrny tekst i użyj 0.5 watów mniej.
    Wymień je na dyfuzory IKEA Ledare. Też to próbowałem i to działa!

    Philips Hue White and Color 1100

    Chociaż Philips wymyślił całą serię nowych produktów, takich jak ich gradientowe paski i światła, zrobili to’t zaniedbuj rozwój starej dobrej żarówki E27. Ponieważ kolory, kontrolery, dyfuzory i waga poprawiły się do bardzo satysfakcjonującego stanu na przestrzeni lat, myśleli o ulepszeniu jednej rzeczy: Luminosity! I jak zwykle wykonali dobrą robotę. Po wyłączeniu tylko 1100 zapisanych na żarówce pozwala nam upewnić się, że mamy do czynienia z nową żarówką, ponieważ waga i rozmiar są dokładnie takie same jak jej poprzednicy. Oczywiście biała z nowej wersji 1100 jest jaśniejsza, a to ma nieco wyższe w trybie gotowości i zużycie mocy szczytowej. Obawiamy się, że mogli narazić na szwank ich długość życia. To powinno trwać 25.000h również. Jedna rzecz, którą byliśmy’Tak się cieszę, że jasność kolorów: tutaj tylko zielony jest trochę jaśniejszy, niebieski jest prawie taki sam, a czerwony jest nawet lekko przyciemniony z nową żarówką. Podsumowując, należy się spodziewać, że 1100 powoli łagodzi wersję 800, ponieważ ceny są prawie takie same, a 800ers wydaje się rzadki na Amazon.

    Werdykt: Zalecane

    Philips Hue E27 White and Color Ambance 1600

    Najjaśniejsze jest również najciemniejsze! Philips w końcu osiągnął, aby opracować inteligentną żarówkę ze wszystkimi jej kolorami i zaletami w niektórych stanach, nawet tak jasno jak żarówka 100W! To’s duży rozwój – również w kwestiach wielkości i wagi: żarówka jest o około 100 g cięższa i niezwykle większa niż jej poprzednicy, prawdopodobnie z powodu złapania ciepła, które wytwarza ta potężna żarówka.
    Byliśmy zainteresowani, jeśli to światło naprawdę zachowało obietnicę wyższej jasności i porównano je z żarówką 806 lumens. Rezultat był częściowo bardzo satysfakcjonujący i częściowo rozczarowujący. Korzystanie z temperatury kolorów Hue 1600 zdecydowanie zasługuje na swoją nazwę. Mierzyliśmy około dwa razy większą luminostwo – tak jak jest ona obiecana. Po przeciwnej stronie ładny chwyt dla bardzo ciemnych nastrojów: wydaje się, że jest również w połowie tak jasny przy najniższej jasności. Przyciemnianie do tego momentu możesz doświadczyć trochę jąkania. Ale tak myślimy’jest pomyślny i prawdopodobnie trudny do uniknięcia nadawania szerokiego zakresu jasności.
    Korzystając z kolorów, otrzymaliśmy raczej rozczarowujące wyniki. Na niebiesko dwa światła wytwarzały prawie tę samą lekkość, na zielono większa żarówka była zauważalnie jaśniejsza, podczas gdy na czerwono zapewniała niższą jasność niż kolor Hue 806! To’jest dość niefortunne i trzeba to powiedzieć: jeśli ty’Szukasz jaśniejszych kolorów, wygrałeś’Nie zdobądź ich. Mimo to ta żarówka jest znacznie silniejsza i pomimo tego Philipsowi udało się zachować tę samą trwałość 25.000H.
    Jeśli chcesz bardzo jasną pracę i żywe światło i don’T DUŻO DUŻO DUŻYCH jasnych kolorów, Hue Color 1600 jest dla Ciebie odpowiednim produktem. Pamiętaj, że to’S o około 20 mm wyżej niż jego poprzednik, gdy zastanawiając się nad dopasowanym miejscem do domu.

    Werdykt: Zalecane

    Philips Hue White 1600

    Philips Hue White 1600 jest równie potężny jak prosty. Jak sama nazwa wskazuje, jest w stanie wypełnić Twój pokój 1600 lumenami i oczywiście jest przyciemnione. Temperatura kolorów jest ustalona przy 2700 K – my’uwielbiam widzieć ten regulowany w przyszłości. Lampa jest nieco większa niż zwykłe światła Philips Hue, prawdopodobnie ze względu na jej wbudowany system chłodzenia, który jest zdecydowanie wymagany podczas pchania LED’s do tej ilości jasności. Jeśli potrzebujesz okazji, niezawodnego i mocnego światła, ty’dobrze, aby iść z tym. Ponieważ jest to jedyne oryginalne światło odcieniowe zdolne do takiej jasności, postanowiliśmy nie doradzić ci przeciwko temu. Zwykle nie mamy’t Zalecaj światła tylko białe.

    Werdykt: może pasować do twoich potrzeb

    Philips Hue Br30

    Te ładne światła są dostępne tylko w USA i Kanadzie. Wytwarzają ukierunkowane światło, a wariant kolorów 3 i biała atmosfera robi to z tą samą jasnością (800 lumenów), co jego odpowiednik A19. Ale uważaj na światło temperatury kolorów BR30 White i Atmpance – wytwarza tylko 680 lumenów. Prawdopodobnie dopasować, a nawet przewyższyć poprzednik kolorów 1. Ale teraz, gdy lampki kolorów 3 Gen 3 są dostępne, możesz zainwestować kilka dolarów więcej, aby uzyskać kolor i większą jasność.

    Model Wersja FW Napięcie Moc rezerwowych Szczytowa jasność/ moc Temperatura koloru Przejścia kolorów Animacje Kolor + lekkość Wyłącz włącz Hue API zgodność Min Brightness
    Philips Hue Br30 1.53.3_R27175 110-130 V 0.2 W @ 116 V 650 LM / 8.1 w 2000-6500K Gładki Gładki Przeszedł Gładki Przeszedł Bardzo niski

    Kolor Philips Hue Gu10

    Philips Hue Gu10 2019

    My’Cieszę się, że Philips aktualizuje swoje lampki kolorów Hue GU10 w 2019.5 centymetrów bez kadru, bez liczenia zaległego odbicia) i obsługi pełnego zakresu kolorów w sierpniu 2019 r. Podczas gdy stare, dłuższe GU10 miały ograniczone zielenią i bez cyjan, nowe modele kolorów Hue GU10 obejmują ten sam zakres kolorów, co wszystkie inne nowsze modele Hue. I nie tylko to, ale są to również najjaśniejsze światła Philips Gu 10 z podanymi 350 lumenów! Jest to około 30 watów równoważny halogenu.

    Nowy Hue Gu10 vs. Old Gu10

    Po lewej stronie widzisz nową i starą żarówkę GU10 w porównaniu. Philips musiał wybrać inne podejście, mieszając kolory z nowym – aby zmniejszyć głębokość, dyfuzor jest znacznie krótszy, nieco wytłacza, a rzeczywiste mieszanie dzieje się teraz na rozjaśnionej powierzchni zamiast w lampie. To nie jest takie gorsze, to tylko czasem oznacza E dla E.G. pomarańczowy lekko zielonkaw. Nic, czego zwykle nie zauważysz bez szukania. Strona plus jest to, że ten nowy dyfuzor tworzy bardziej równomiernie oświetloną powierzchnię niż stara, gdzie jasność ma tendencję do spada. W porównaniu z innymi kolorowymi światłami zygbee, Philips ma tutaj jeden z najlepszych dyfuzorów!

    Czy są jaśniejsze? Tak, są, ale tylko dla mniej nasyconych kolorów i temperatur kolorów. W przypadku bardzo nasyconych kolorów wydają się być nawet trochę ciemniejsze. To’s Zjawisko, które zaobserwowaliśmy również dla świateł E27/E26 Gen 3 i zależy od koncepcji tych świateł: światła 1st generacji stworzyły temperatury kolorów z trójkątą królewskiej niebieskiego/czerwono-pomarańczowego/limonkowego, które musiały być jaśniejsze, aby dotrzeć do pełnych 250 lumenów, a kolory korzystały z tego jako efekt boczny jako efekt boczny. Teraz kolory mają osobne diody LED, podczas gdy temperatury kolorów i mniej nasycone kolory również wykorzystują diody LED tylko kolorowych, które są jaśniejsze, aby dotrzeć do tych nowych 350 lumenów.
    Najniższa jasność jest dość niższa niż ze starych świateł GU 10, co jest wyraźnym postępem!

    Możesz je kupić w podwójnym pakiecie, co natychmiast daje przewagę cenową około 20%.

    Werdykt: Zalecane

    Model Napięcie Moc rezerwowych Szczytowa jasność/moc Temperatura koloru Przejścia kolorów Animacje Kolor + lekkość Wyłącz włącz Hue API zgodność Min Brightness
    Kolor Hue Gu10, kąt 43 ° 220-240V 0.2 watów 350 Lumens @4.9 watów 2000-6500K Gładki Gładki Dobra Gładki Przeszedł Bardzo niski

    Philips Hue Gu10 Biała atmosfera

    Philips Hue Gu10 Biała atmosfera

    Białe modele atmosfery mają standardowy rozmiar światła GU10, mają 250 lumenów lub 20 watów równoważny halogenu niższe światło niż ich nowsze odpowiedniki. Kupione w parze, są znacznie tańsze, około połowy, niż kolorowe światła GU10. Możesz je chcieć, jeśli potrzebujesz świateł GU10 kompatybilnych z HomeKit, światła pasujące do standardowego urządzenia GU10, chcesz tylko zmienić temperaturę kolorów i/lub don’Nie chcę wydać na nich tyle pieniędzy. Jeśli nie masz’T potrzebuję homekit (Hue Entertainment i tak nie jest przez nich wspierany), możesz chcieć opiekować się alternatywnymi modelami, e.G. te przez InnR, które są jaśniejsze i kosztują jeszcze mniej.

    Old Philips Hue Gu10/Par16

    Old Hue Gu10 Light

    Stare kolorowe światła GU10 mogą nie dawać najlepszego huku dla złotówki (podobna cena do większych odcieni, mniejsza ilość światła-około 20 watów równoważnych halogenów, niestandardowa długość może nie pozwolić na użycie ich w swoich urządzeniach), ale mimo to warto wspomnieć o nich. Mają taką samą ograniczoną wyjście kolorów jak większe światła odcienia przed światłem i kolorową atmosferą wersji 3 (bez pełnego zielonego, bez cyjan, pomarańczowy czerwony), ale ich miejsce jak natura pozwala oświetlić określone obszary lub po prostu dopasować je do istniejących urządzeń. Ich dyfuzory są całkiem dobre w porównaniu z innymi kolorowymi światłami LED.

    Philips Single Par38 Outdoor

    Philips Single Par38 Outdoor może być idealnym dodatkiem do oświetlenia ogrodu lub podjazdu. Może to być również przydatne w łazience, ponieważ jej właściwości zewnętrzne chronią ją przed wilgocią i wilgocią. Z 1300 lumens Philips Par38 jest w stanie zapewnić bardzo jasne światło powodziowe, ale z ładnym dość ciepłym kolorem 3000 K przy szczytowym zużyciu energii 14,2 W.

    Werdykt: Zalecane

    GE Link (US/CA)

    GE LINK

    Żarówki GE Link są dostępne tylko w USA, integrują się poprzez normalne wyszukiwanie z systemem i pojawiają się jako ściemnialne światło. Ścierzczenie działa bezbłędnie. Znajdują się również za pośrednictwem przeszukiwania touchLink (na wypadek, gdybyś przeniósł je na inny most). Rozkład światła jest nieco nierównomierny dla boków, więc możesz korzystać z nich w lampach z odcieniami.

    Werdykt: Zalecany – okazja

    Gledopto

    Ten chiński producent wymyśla coraz bardziej tanie światła i małe kontrolery, które są kompatybilne z systemem Hue.
    Ich kontrolery mają ładną sztuczkę na rękawach: podłączają się do normalnego zasilacza o niskim napięciu za pomocą okrągłej wtyczki zasilania – oczywiście możesz je podłączyć, jeśli chcesz.

    Gledopto 5 -kanałowy kontroler Lightstrip CCT CCT

    Jest to prawdopodobnie jedyny dostępny kontroler trzeciej imprezy, który może obsługiwać temperaturę kolorów i kanały RGB. Przejścia kolorów, zarówno z animacje, jak i normalne zmiany kolorów działają dobrze, ale: Kontroler nie jest w stanie zarządzać czasami blaknięcia jasności, takimi jak używane w animacjach lub (snu) timery, po prostu zanika z zawsze tym samym czasem trwania.
    Znaleźliśmy również problem z “Światła mrugają po wybraniu” funkcjonować. Wybierając światło i jest on wyłączone, pozostaje ono bez powodu. Więc jeśli chcesz użyć tych kontrolerów, zalecamy wyłączenie “migać” Funkcja w ustawieniach ogólnych.
    Możesz doświadczyć lekkich jęków w zależności od koloru i jasności, ponieważ jest to powszechne w przypadku większości kontrolerów LED. Podczas wyłączania go, bardzo gładka zanika. Będzie działać, ale nie tak dobrze, jak inni kontrolerzy mogą działać.

    Podobnie jak w przypadku kontrolera RGBW Dresden Elektronik, ten kontroler przedstawia część temperatury kolorów i część RGB paska jako dwa oddzielne światła!

    Uwaga: słyszeliśmy, że niektóre z tych kontrolerów mają problemy z scenami, które je wyłączają lub z bezpośrednim włączaniem/wyłączaniem urządzeń. Prawdopodobnie wynika to z problemu oprogramowania układowego, dlatego powinieneś się upewnić’Otrzymuj kontroler z najnowszą wersją oprogramowania układowego. Jeśli już go masz, skontaktuj się z dostawcą w celu uzyskania aktualizacji. (Przetestowaliśmy z oprogramowaniem układowym w wersji 2.0.0)

    Werdykt: może pasować do twoich potrzeb

    Model Wersja FW Napięcie Moc rezerwowych Szczytowa jasność/moc Przejścia kolorów Animacje Kolor+lekkość Wyłącz włącz Hue API zgodność Min Brightness
    Kontroler LED GLEDOPTO RGB+CCT 2.0.0 12-24 V 1,6 W 9,9 W Gładki Nie udało się przetwarzać czasów przejścia Prawidłowy Gładki Nieudany (nie zwrócono gamy kolorów) Niski

    Gledopto RGB+CCT LED Controller Pro

    Gledopto Pro, nowy produkt do rozwiązania problemów z oprogramowaniem? Nie tylko, jest w tym trochę więcej:
    Największą zmianą jest oczywiście przejście z Zll na Zigbee 3.0. Wprowadzono także ulepszenia kwestii Zigbee i siatki wraz z przyspieszeniem mocy po utracie mocy. Oprócz rezerwatu zużycia energii z wersją pro wynosi 1,1 W, dobrze zrobione! Chociaż najważniejszą poprawką jest prawdopodobnie obsługa czasów przejściowych. Kontroler jest teraz dopasowany do użycia do natychmiastowych timerów i animacji. Ma problem z przejściami poniżej 2 sekund, ale jest to właściwie dobry wynik dla urządzenia trzeciego.
    Ponadto Gledopto Pro można uruchomić z do 54 V PSU, co zwiększa różnorodność świateł, które jest w stanie kontrolować, takie jak wady kuchenne itp.
    Podsumowując, prawie byłem na rekomendacji, kiedy zauważyłem wielki bummer. Kontroler LED Gledopto Pro’t Użyj ostatniego koloru, jaki miał przed wyłączeniem (nie zwolnienie). Wydawało się, że ustawia go na sekundę, ale natychmiast przełączał się na standardowy kolor. Kiedy używasz tylko scen, magicznych scen lub animacji do włączania, które mogą ci nie przeszkadzać, ale nadal, dlaczego? Więc Gledopto Pro nie jest raczej tym profesjonalistą, ale’jest znacznie lepszy niż wersja non-pro, również okazja i może pasować do twoich potrzeb.

    Werdykt: okazja, może pasować do twoich potrzeb

    Model Wersja FW Napięcie Moc rezerwowych Szczytowa jasność/moc Temperatura koloru Przejścia kolorów Animacje Kolor+lekkość Wyłącz włącz Hue API zgodność Min Brightness
    Gledopto RGB+CCT LED Controller Pro V_1_1 12-54 v 1,1 W @ 230V 270 w Zależy od światła Zależy od światła OK, ale problemy

    Model Wersja FW Napięcie Moc rezerwowych Szczytowa jasność/moc Temperatura koloru Przejścia kolorów Animacje Kolor+lekkość Wyłącz włącz Hue API zgodność Min Brightness
    Ikea Trådfri E27 Filament 2.1.022 220-240V < 0.2W @ 229V (0.0W shown) 2.7W 2200K Gładki OK, ale problemy

    – – Nagle / gładkie – – Całkiem jasne

    IKEA Plug (Europa)

    Plug Ikea Euro

    Całkiem nowy członek urządzeń kompatybilnych z Hue jest wtyczka IKEA. Wydaje się, że wykonuje swoją pracę poprawnie, przełączając do 16 wzmacniaczy (3840 watów) na 220-240 woltów. Nie wymaga prawie żadnej energii, kiedy to&rsquo;S wyłączone, biorąc około 0.8 watów po włączeniu.

    Nieco skomplikowane jest jego wsparcie: musisz mieć oprogramowanie wynoszące co najmniej 2.0.022 Aby mieć kompatybilny z Hue – jeśli kupisz go w tej chwili (czerwiec 2019 r.), Musisz oczekiwać, że będzie miała starsze oprogramowanie układowe. Oprogramowanie układowe można aktualizować o most IKEA i aby móc podłączyć do niej wtyczkę, ty&rsquo;Muszę mieć coś w rodzaju IKEA. Więc to&rsquo;jest trochę walką o dotarcie.
    To nie&rsquo;T, koniec: ty&rsquo;Muszę użyć touchLink, aby go wyszukać, i możliwe, że będziesz musiał spróbować wiele razy, aż się połączy.

    Dlaczego miałbyś to kupić? Jest to najtańsza dostępna wtyczka, a jednocześnie przełącza najwyższe prąd wszystkich dostępnych wtyczek. Jeśli chcesz lub potrzebujesz tego i są w porządku z małym dramatem aktualizacji/podłączania, ta wtyczka jest dla Ciebie!

    Werdykt: może pasować do twoich potrzeb

    ILuminize

    ILuminize Dimmer ZG9101SAC-HP (kontroler)

    ILuminize Dimmer ZG9101SAC-HP

    Śmłek iLuminize doskonale działa z mostem i jest w stanie kontrolować każdą funkcję, którą powinien. Włącza i płynnie włącza światła i przetwarza nawet najkrótsze czasy przejścia. Przekazał, aby zareagować na sceny i umożliwia nakłonienie najniższej jasności ze wspólnych żarówek.
    Niewielkim stwierdzeniem, który znaleźliśmy, to stosunkowo wysokie zużycie energii w trybie gotowości z 10W @ 228 V. Wydawało się również, że ten kontroler powoduje nieco bardziej intensywne marudzenie.
    Możesz umieścić ściemniacz iLuminize w dowolnym miejscu w obwodzie między urządzeniem a wspólnym przełącznikiem zasilania lub po prostu wymienić ten przełącznik. Istnieje opcja fizycznego podłączenia przełącznika do urządzenia, ale niestety prawdopodobnie możesz&rsquo;t Wystarczy użyć starego, ponieważ wymaga przełącznika przycisku.

    Werdykt: Zalecane

    ILuminizuj kontroler błyskawicy CCT

    Kontroler CCT o ilumine został natychmiast znaleziony i wykonuje dobrą pracę w interakcji z mostem. Przejścia kolorów są płynne, a kontroler można kontrolować według scen i animacji. Zarządza nawet najkrótszymi czasami przejściowymi, ale kiedy się zanika, nasz lekki pas zaczął się jąkać na dolnej części.
    Samo urządzenie jest dość duże 170x54x28 mm w porównaniu z innymi kontrolerem LED. Rozpoznaliśmy również dość wysokie zużycie energii w trybie gotowości (1,1 W). Niezależnie od tego, kontroler CCT o iluminizie jest jednym z najlepszych kontrolerów pasków LED z CCT z trzeciej imprezy.

    Werdykt: Zalecane

    Model Wersja FW Napięcie Moc rezerwowych Szczytowa jasność/ moc Temperatura koloru Przejścia kolorów Animacje Kolor + lekkość Wyłącz włącz Min Brightness
    ILuminizuj kontroler błyskawicy CCT 2.4.1_R30 12-36 v 1.1 w 4 x 5a Zależy od światła Gładki Jąkając się przy niskiej jasności, ale prawidłowy czas Prawidłowy Nagle / gładkie Zależy od światła

    IMMIMAX

    Immake Neo Smart Led Filament E27

    Filament Immisx E27 wywarł dobre wrażenie w naszym teście. Wygląda dobrze wyprodukowany i doskonale działa z mostem. Żarówka zapewnia ładne ciepłe światło otoczenia, choć jest dość jasne przy najniższej jasności. Mierzyliśmy z prawie zerową w trybie gotowości i 6,1 W/227 V przy szczytowej jasności dobrego średniego zużycia energii.

    Werdykt: Zalecane

    Iolloi

    Iolloi Dimmer Switch (w ścianie)

    To jest drugi ściemniacz w ścianie tego rodzaju, który testowaliśmy i podobało nam się wyniki. Dobrze łączy się z mostem i udaje się bezbłędnie przetwarzać sceny i animacje. Niestety tak się nie stało&rsquo;nie odpowiadaj na magiczne sceny, ale ponieważ jest to tylko ściemalne światło, prawdopodobnie wygrałeś&rsquo;i tak to potrzebuję. Nie udało się również obsługiwać żadnych poleceń mrugnięcia.
    Zdecydowanie lubimy ręcznie regulowaną minimalną jasność samego urządzenia. Ponieważ całkowicie zależy to od lumenów żarówki. Również urządzenie ma diodę LED wskaźnika, która pokazuje, co jest aktywowane. Przycisk resetowania jest dostępny bez żadnych narzędzi, a ponieważ ściemniacz ma być w ścianie, uważamy, że jest rozsądny.

    Werdykt: Zalecane

    Werdykt: może pasować do twoich potrzeb

    Shyne

    Shyne Filament E27 CT Light

    Światło temperatury kolorów filamentu Shyne łączy się i doskonale działa z mostem. Przetwarza sceny, timery i animacje i zarządza nawet najkrótszymi czasami przejściowymi, ale widzieliśmy lekkie jąkające się podczas blaknięcia w niższym spektrum temperatury kolorów.
    Podoba nam się, że żarówka zapewnia bardzo niską temperaturę kolorów (1800 K), ale chcielibyśmy również o równie niskiej jasności.
    Rozpoznaliśmy również, że światło jest lekko migoczące, co może być irytujące, jeśli ty&rsquo;Oczy są wrażliwe w tej sprawie.
    Niestety oprogramowanie układowe&rsquo;T Daj nam dowolne identyfikatory lub nazwę żarówki, a ponieważ znaleźliśmy te same nieruchomości i postrzegaliśmy prawie identyczny wygląd jak żarówki Oeeone i Paulmann, przypuszczamy, że są one stworzone przez tego samego producenta.

    Werdykt: może pasować do twoich potrzeb

    Model Wersja FW Napięcie Moc rezerwowych Szczytowa jasność/ moc Temperatura koloru Animacje Kolor + lekkość Wyłącz włącz Hue API zgodność Min Brightness
    Shyne Filament E27 CT Light 00.00.01 220-240V < 0,3W @ 230V 7,0 w 1800-5000 K Jąka się @ niska jasność, ale prawidłowy czas Prawidłowy Gładki Przeszedł Całkiem jasne

    Sonoff

    Sonoff Zbmini On/Off Controller

    Sonoff Zbmini został łatwo skonfigurowany, dobrze podłączony do mostu i doskonale pracował z timerami i przełącznikami. Jego zużycie energii jest zbliżone do zera, a zdolność do radzenia sobie z 2400 W jest imponująca. Produkt i pakiet są ładnie zaprojektowane, a przydatne urządzenie wydaje się solidnie zbudowane.
    Niestety tak było&rsquo;możliwość wyłączenia scen. Ale jeśli nie masz&rsquo;Nie chcę tego robić, mówimy: idź po to! Bo inaczej to&rsquo;jest produktem wysokiej jakości za bardzo małą cenę.

    Werdykt: Zalecane (z zastrzeżeniami, patrz wyżej)

    • Odcisk
    • Informacje o przetworzonych danych (&ldquo;Polityka prywatności&rdquo;)
    • Kontakt

    Czy Philips Hue zależy od Internetu? Lub jest opcją kontroli lokalnej?

    Niektóre inteligentne żarówki, takie jak LIFX, nie mogą działać bez Wi-Fi, który jest internetowym protokołem komunikacji. Ale jeśli chodzi o Smart Bulls Philips Hue, Wi-Fi ISN&rsquo;t W pełni konieczne, ponieważ te żarówki używają zamiast Zigbee, który jest protokołem komunikacyjnym nieinternetowym.

    Przywdziewać&rsquo;Nie zapominaj, że niektóre funkcje inteligentnych żarówek, w tym przełączniki i harmonogramy ściemnikowe, są zaprojektowane do działania nawet bez Internetu. Mówiąc prosto, żarówki Hue wymagają, aby Internet był znacznie mniejszy niż inne inteligentne żarówki.

    Niestety wygrałeś&rsquo;Nie mogę używać aplikacji Hue lub Echo Voice Control do kontrolowania świateł i uzyskania dodatkowych funkcji bez Internetu.

    Zawartość ukrywać

    O żarbach Philips Hue i o tym, jak działają inteligentne żarówki

    Kolorowa żarówka Philips Hue na urządzeniu sufitowym

    Philips Hue to linia inteligentnych żarówek wykonanych przez mniej znaną firmę-Signify. Są Philips i oznaczają tę samą firmę?

    Krótka odpowiedź brzmi nie. Siglify to tylko firma licencjonowana przez legendarną markę Royal Philips do użycia swojej nazwy w niektórych swoich produktach, w tym inteligentnych żarówek powyżej. Ponadto, Siglify jest również powiązane z innymi markami, takimi jak Advance, Kinetyka kolorów, Wiz., Interakcje i Phillips, gdzie wytwarza produkty i daje im te marki.

    Inteligentne żarówki Philips Hue są bardzo popularne, ponieważ mają imponującą jakość. Oznacza, że ​​produkuje jedne z najlepszych i najszerszych wyborów kolorów dla swoich żarówek. W szczególności wiele ich kolorowych żarówek zawiera więcej niż tylko trzy diody emitujące światło (LED)-Blue, zielony i czerwony. Innymi słowy, są również wyposażone w białe i ciepłe białe diody LED, co daje w sumie 5 diod LED na żarówkę. To wyjaśnia, dlaczego te żarówki wytwarzają imponujące światła i dlaczego kosztują więcej pieniędzy niż inne podobne żarówki.

    Teraz wiele inteligentnych żarówek Philips Hue wymaga mostu Hue do optymalnego funkcjonowania. To samo można powiedzieć o paskach światła i światła zewnętrzne. To urządzenie mostowe umożliwia żarówki komunikowanie się ze sobą oraz inne zintegrowane urządzenia w ramach inteligentnego oświetlenia nad Zigbee.

    Mimo że zakup Hue Bridge doda do twojego budżetu, urządzenie oferuje ogromną korzyść użytkownikom Hue Light. Mówiąc dokładniej, Bridge Hue pozwala im w pełni działać i kontrolować swoje żarówki nawet bez Internetu. Jest to inaczej niż inteligentne żarówki oparte na Wi-Fi, których nie można użyć i kontrolować przy braku Internetu.

    Co&rsquo;S Zigbee?

    Zigbee to mniej znany protokół komunikacji bezprzewodowej dla inteligentnych urządzeń domowych, takich jak żarówki Philips Hue. W przeciwieństwie do Wi-Fi, to&rsquo;nie oparte na Internecie, ponieważ działa bardziej jak Bluetooth.

    Piękno Zigbee polega na tym, że im więcej urządzeń wspierających protokoły połączone z siecią, tym silniej. To&rsquo;s, ponieważ urządzenia te mają tendencję do tworzenia tego&rsquo;jest znany jako &ldquo;Zigbee Mesh,&rdquo; Protokół sieci siatki, w którym każde urządzenie dodało, tworzy nowy punkt na siatce i wzmacnia ogólną sieć. Jest to inaczej niż Wi-Fi, w którym sygnał staje się słabszy w przypadku każdego nowego urządzenia, które jest do niego dodawane.

    Przykłady urządzeń Zigbee (urządzenia obsługujące protokoły komunikacji Zigbee) obejmują; Philips Hue, Amazon Echo Plus i Echo Show 10 i Samsung SmartThings. Inne to Samsung Comcast Xfinity Box, Yale Smart Locks, Honeywell Thermostats oraz Hive Active Heating and Accessories.

    Kiedy żarówki Philips Hue&rsquo; Tryb Zigbee wymaga Internetu

    Most Philips Hue zamontowany obok przełącznika sieciowego

    Możesz ustawić żarówki w trybie Zigbee, aby komunikowali się ze sobą za pośrednictwem protokołu komunikacji bezprzewodowej opartej na Internecie dla inteligentnych urządzeń domowych. Pamiętaj jednak, że Zigbee może również współpracować z Internetem i istnieje wiele scenariuszy, w których może być konieczne połączenie go z siecią Wi-Fi. Obejmują one:

    • Podczas początkowej konfiguracji systemu, który potrzebuje połączenia mostu Hue z kontem Online Philips Hue.
    • Kiedy chcesz dodać aktualizacje, które są początkowo wysyłane przez Internet, do żarówek i/lub mostu Hue.
    • Kiedy chcesz kontrolować żarówki i inteligentne światła z domu za pomocą przenośnego gadżetu, takiego jak smartfon lub tablet.
    • Kiedy chcesz użyć aplikacji Hue do kontrolowania inteligentnych żarówek. Innymi słowy, gdy chcesz kontrolować swoje żarówki online, w przeciwieństwie do urządzenia Hue Bridge opartego na Zigbee.

    Więc podczas gdy Philips Hue&rsquo;t ściśle potrzebować Internet (jak patrzymy bardziej szczegółowo poniżej), to&rsquo;S wciąż niezbędne do niektórych funkcji.

    Kiedy żarówki Philips Hue&rsquo; Tryb Zigbee nie&rsquo;t Wymagaj Internetu

    Jak wspomniano wcześniej, Zigbee jest protokołem komunikacyjnym nieinternetowym dla inteligentnych urządzeń domowych. Oznacza to, że oparty na nim most Hue umożliwia obsługę i kontrolowanie inteligentnych żarówek, nawet przy braku Internetu.

    Nie tylko to, nawet główne akcesoria odcienia, takie jak przełącznik ściemniacza i przycisk dotknięcia do kontrolowania wielu urządzeń odcieniowych, są zaprojektowane do pracy bez Internetu, ponieważ są podobnie oparte.

    Wykonaj przełącznik odcienia Philips i inteligentny przycisk działają bez Internetu?

    Przed odpowiedzią na pytanie tutaj&rsquo;S Co musisz wiedzieć o przełączniku Philips Hue i inteligentnym przycisku. Przełącznik odcienia jest zainstalowany za przełącznikami światła Philips Hue. To akcesorium odcienia umożliwia obsługę inteligentnych świateł za pomocą istniejących przełączników w inteligentnym domu. Dzięki temu możesz nawet ustawić wiele scen na indywidualnym świetle lub pomieszczeniu.

    Smart Button to kolejne niesamowite akcesorium odcienia, których możesz użyć z inteligentnymi światłami od tego samego producenta. Ten przedmiot jest tak mądry, że wie, jak ustawić najlepsze światło na dany moment, używając zewnętrznego naturalnego światła.

    Aby odpowiedzieć na powyższe pytanie, tak, Przełącznik odcienia i inteligentny przycisk są zaprojektowane do pracy bez Internetu. To dlatego, że oni Również komunikować się za pomocą Zigbee, bezpośrednio do mostu Hue, co oznacza, że ​​tam tam&rsquo;s Brak bezpośredniej interakcji internetowych.

    Kiedy żarówki Philips Hue&rsquo; Tryb Bluetooth wymaga Internetu

    Bulwa świeca Philips Hue White Atmpance

    Nowsze żarówki Philips Hue Smart mają tryb działania Bluetooth, który pozwala zrobić kilka rzeczy z żarówkami, takimi jak włączanie/wyłączenie, zmiana ich koloru i przyciemnianie. Chociaż ten tryb nie&rsquo;t wymaga połączenia internetowego, ponieważ nie&rsquo;t Oferuj wiele funkcji, takich jak alarmy zachodu słońca/wschodu i procedury automatyzacji, istnieje bardzo niewiele okoliczności, w których to robi. To są; Podczas początkowej konfiguracji i kiedy chcesz dodać wszelkie aktualizacje do swojego inteligentnego systemu oświetlenia za pośrednictwem aplikacji Hue.

    Końcowe przemyślenia

    Czy Philips Hue zależy od Internetu? Lub jest opcją kontroli lokalnej? Odpowiedź na pierwsze pytanie nie jest tak naprawdę. Co do drugiego pytania, odpowiedź brzmi tak. Inteligentne żarówki Philips Hue są zaprojektowane do pracy z urządzeniem Hue Bridge, które obsługuje Zigbee, ale nie Wi-Fi. I jak wiesz, Zigbee isn&rsquo;T Internetowy protokół komunikacji dla inteligentnych urządzeń domowych.

    Istnieje jednak kilka scenariuszy przypadków, w których Philips Hue może wymagać Internetu, tak że ty&rsquo;Muszę podłączyć urządzenie Bridge z Internetem. Te scenariusze obejmują; Podczas początkowej konfiguracji systemu wymaga połączenia mostu Hue z kontem online Philips Hue i kiedy chcesz dodać aktualizacje do swojego systemu inteligentnego oświetlenia. To&rsquo;nie wspominając o tym, kiedy chcesz kontrolować swoje żarówki i inteligentne światła z domu i kiedy chcesz użyć aplikacji Hue.

    O Jamesie Beetie

    James – kujon uzasadniony – jest właścicielem inteligentnego sprzętu domowego od prawie dekady i uwielbia przekazywać najlepsze sposoby ich ustawiania. i rozwiązywanie różnych błędów i problemów, które bez wątpienia natkniesz się!

    Ezoic

    Zgłoś tę reklamę

    Najnowsze posty

    • Chamberlain Myq Garage drzwi otwierają się
    • Kasa Smart Plug Nie łączy się z HomeKit (rozwiązany)
    • Czy inteligentne wtyczki mają timery? & Jak skonfigurować
    • 4 najlepsze inteligentne wtyczki, które działają z Hive
    • Czy inteligentne wtyczki działają z dowolną aplikacją? (Odpowiedział)

    O Jamesie

    Portret James Beetie

    Witam, jestem James Beetie i jestem trochę samozwańczym kujonem!

    Podoba mi się, że technologia inteligentnego domu ułatwia uzyskanie aktualizacji wiadomości i pogody, zabezpieczenie domu, włączanie i wyłączanie świateł… a także mieć dyskotekę z wielobarwnymi inteligentnymi żarówkami!

    Kategorie

    • Misc (34)
    • Smart Apps (1)
    • Inteligentne kamery (60)
    • Inteligentne światła (36)
    • Inteligentne głośniki (6)

    Zgłoś ten raport reklamowy

    Philips Hue Bridge jest aktualizowany do materii na początku przyszłego roku

    Aktualizacja bezpłatnego oprogramowania pojawia się wszystkim użytkownikom do marca 2023. Deweloperzy mogą uzyskać dostęp do oprogramowania układowego beta od dziś.

    Thomas Ricker, zastępca redaktora i współzałożyciela Verge z pasją dla ludzkich miast, e-rowerów i życia jako cyfrowy nomad. On&rsquo;był dziennikarzem technologicznym przez prawie 20 lat.

    Zaktualizowano 3 listopada 2022, 17:12 UTC | Uwagi

    Podziel się tą historią

    Philips Hue Bridge jest teraz certyfikowany, a aktualizacja oprogramowania jest dostępna dla wszystkich użytkowników do Q1 2023. Bezpłatna aktualizacja sprawi, że najbardziej istniejące i nowe światła i akcesoria będą kompatybilne. Deweloperzy lub każdy, kto chce żyć na krawędzi, mogą uzyskać dostęp do oprogramowania beta na dzień dzisiejszy.

    Wiadomość o certyfikacji Hue Bridge po raz pierwszy wyciekła za pośrednictwem Sojuszu Standardów Connectivity&rsquo;Baza danych certyfikacji S Matter wcześnie w czwartek rano, tak jak rozpoczęło się wydarzenie premiery materii w Amsterdamie.

    Oznacza mówi, że aktualizacja Hue Bridge zachowa poprzednie ustawienia i personalizacje w aplikacji Philips Hue, a także Integracje Google i Amazon. Ale użytkownicy Apple HomeKit będą musieli zresetować ponownie, aby połączyć się ponownie za pośrednictwem materii.

    Dwa urządzenia Philips Hue wygrały&rsquo;T Bądź obsługiwany: Philips Hue Play HDMI Sync Box i pokrętło przełącznika Philips Hue Tap TEC. To&rsquo;s, ponieważ oni&rsquo;nie poparte jeszcze bieżącą wersją CSA&rsquo;S Spec.

    Huby będą rzeczywistością przez długi, długi czas

    Podobnie jak Aqara, Ikea i inni, oznaczają, że będą mocno opierać się na moście przez wiele lat, aby pomóc właścicielom urządzeń Hue wyciągnięcie maksymalnej wartości z istniejących konfiguracji inteligentnych domów. Chociaż materia obiecuje przyszłość bez takich zastrzeżonych centrów, rzeczywistość dla wielu inteligentnych właścicieli domu jest taka, że ​​oni&rsquo;nadal będzie potrzebny przez długi, długi czas.

    Siglify wcześniej zobowiązał się do aktualizacji mostu Philips Hue do MASTERY tak blisko uruchomienia nowego standardu Smart Home, jak to możliwe. A ponieważ dzisiaj jest dzień premiery materii, ja&rsquo;i powiedz, że spełniło obietnicę, nawet jeśli tak&rsquo;s wersja beta.

    Aktualizacja 3 listopada, 12:33 ET: Dodano szczegóły aktualizacji oprogramowania podane przez oznaczenie.

    W czym rzecz?

    Matter to nowy inteligentny standard interoperacyjności domu, który zapewnia wspólny język dla podłączonych urządzeń do komunikowania się lokalnie w domu bez polegania na połączeniu z chmurą. Opracowany przez Apple, Amazon, Google i Samsung, Matter używa protokołów Wi-Fi i wątków, a podczas pierwszego wdrożenia obsługuje inteligentne czujniki, inteligentne oświetlenie, inteligentne wtyczki i przełączniki, inteligentne termostaty, podłączone zamki i urządzenia multimedialne, w tym telewizory.

    Wszystko to oznacza, że ​​jeśli kupowany gadżet inteligentny dom ma logo materii, możesz go skonfigurować i użyć z dowolnym urządzeniem kompatybilnym z materią i dowolną platformą kompatybilną z materią. Urządzenia materialne stają się dostępne i oczekujemy, że w tym roku przyjedzie więcej.

    Amazon Alexa, Google Home, Samsung SmartThings i Apple Home to jedne z dużych platform, które obsługują materię, i wszystkie zaktualizowały swoje kompatybilne huby, aby były kontrolerem materii.