MCS-150 Usługi pomocy rejestracyjnej dla firm transportowych

Streszczenie:

Firmy transportowe i kontrahenci są zobowiązani do posiadania numeru Departamentu Transportu (DOT) dla swoich pojazdów. Co dwa lata muszą składać zaktualizowany formularz MCS-150, aby upewnić się, że informacje powiązane z ich numerem kropkowym są aktualne i dokładne. W tym artykule omówimy powody, dla których przewoźnik może wymagać reaktywowania numeru kropki, konsekwencji działania bez aktywnego numeru kropki oraz procesu reaktywowania numeru kropki.

Kluczowe punkty:

1. Aktualizacja dwuletnia: Przewoźnicy muszą co dwa lata ukończyć aktualizację dwuletnią, w oparciu o ostatnią cyfrę swojej liczby USDot. Dziwne lata są dla przewoźników o dziwnych ostatnich cyfrach, podczas gdy lata parzyste są dla przewoźników z nawet ostatnimi cyframi.

2. Przyczyny dezaktywacji: Numer USDot może być mimowolnie dezaktywowany, jeśli nie zostanie przesłana aktualizacja dwuletni. Można go również dobrowolnie dezaktywować, jeśli przewoźnik wychodzi z działalności gospodarczej lub zatrzymuje działalność transportową.

3. Działanie bez aktywnego numeru USDot: Przepisy są sprzeczne z przeprowadzaniem transportu międzystanowego bez aktywnej liczby USDot.

4. Przyczyny reaktywacji: Przewoźnicy mogą chcieć ponownie reaktywować swój numer USDot, jeśli nie udało im się audyt bezpieczeństwa, nie zrozumieli nowego procesu uczestnika lub dobrowolnie poddali swój numer, ale chcieli ponownie działać.

5. Stary numer USDot: Podczas reaktywowania przewoźnicy prawdopodobnie odzyskają stary numer USDot, chyba że został ponownie przypisany.

6. Reaktywujący numer MC: Jeżeli podmiot jest zobowiązany do posiadania uprawnień, a władza również została dezaktywowana, liczba MC będzie musiała być reaktywowana osobno.

7. Pomoc w reaktywacji: Przewoźnicy mogą wybrać pomoc od profesjonalisty DOT, aby zapewnić sprawny proces reaktywacji.

8. Informacje kontaktowe: Jeśli potrzebna jest pomoc, przewoźnicy mogą zadzwonić pod numer 888.473.4638 lub wypełnij wiodący formularz, aby skontaktować się z doradcą autorytetu.

9. Znaczenie formularza MCS-150: Formularz MCS-150 działa jako aktualizacja numeru kropki i pomaga w ocenie wyników zgodności i bezpieczeństwa za pośrednictwem systemu pomiaru CSA.

10. Złożenie nowego formularza MCS-150: Firmy powinny złożyć nowy zaktualizowany formularz MCS-150, jeśli dodają nowe ciężarówki do swojej floty, zmienią nazwę swojej działalności lub wprowadzić inne poważne zmiany w swojej firmie.

Pytania:

1. Dlaczego przewoźnicy muszą ukończyć dwuletnią aktualizację?

Przewoźnicy muszą co dwa lata ukończyć aktualizację dwuletnią, aby upewnić się, że informacje powiązane z ich numerem kropkowym są aktualne.

2. Jakie są powody dezaktywacji numeru USDot?

Numer USDot może być mimowolnie dezaktywowany, jeśli nie zostanie przesłana aktualizacja dwuletni. Można go również dobrowolnie dezaktywować, jeśli przewoźnik wychodzi z działalności gospodarczej lub zatrzymuje działalność transportową.

3. Czy przewoźnicy mogą działać z dezaktywowaną lub nieaktywną liczbą USDot?

Nie, przewoźnicy nie mogą angażować się w transport międzystanowy bez aktywnego numeru USDot.

4. Jakie są powody, dla których przewoźnicy mogą chcieć ponownie reaktywować swój numer USDot?

Przewoźnicy mogą chcieć ponownie reaktywować swój numer USDot, jeśli nie udało im się audyt bezpieczeństwa, nie zrozumieli nowego procesu uczestnika lub dobrowolnie poddali swój numer, ale chcieli ponownie działać.

5. Czy przewoźnicy odzyskają swój stary numer USDot z powrotem podczas reaktywowania?

Prawdopodobnie przewoźnicy odzyskają swój stary numer USDot, chyba że zostanie ponownie przypisany.

6. Czy przewoźnicy muszą reaktywować swój numer autorytetu MC?

Jeżeli przewoźnik jest zobowiązany do posiadania uprawnień, a także został on dezaktywowany, numer organu MC będzie musiał być reaktywowany osobno.

7. Czy przewoźnicy mogą szukać pomocy w reaktywowaniu ich numeru USDot?

Tak, przewoźnicy mogą wybrać pomoc od profesjonalisty DOT, aby zapewnić płynny proces reaktywacji.

8. Jak przewoźnicy mogą skontaktować się z doradcą autorytetu w celu uzyskania pomocy?

Przewoźnicy mogą zadzwonić pod numer 888.473.4638 lub wypełnij wiodący formularz, aby skontaktować się z doradcą autorytetu.

9. Dlaczego dokładność jest ważna przy składaniu formularza MCS-150?

Dokładność jest ważna, ponieważ nieprawidłowe informacje mogą negatywnie wpłynąć na wynik bezpieczeństwa przewoźnika.

10. Kiedy przewoźnicy powinni składać nowy formularz MCS-150?

Przewoźnicy powinni złożyć nowy formularz MCS-150, gdy dodają nowe ciężarówki do swojej floty, zmieniają nazwę swojej działalności lub wprowadzić inne poważne zmiany w swojej firmie.

11. Czy przewoźnicy mogą działać bez numeru kropki?

Nie, przewoźnicy są zobowiązani do posiadania numeru kropki dla swoich pojazdów przed zaangażowaniem się w transport międzystanowy.

12. Jaki jest cel formy MCS-150?

Formularz MCS-150 służy jako aktualizacja numeru kropki i zapewnia aktualne i dokładne informacje o flocie i biznesie przewoźnika.

13. Jak często przewoźnicy powinni składać formularz MCS-150?

Przewoźnicy powinni składać formularz MCS-150 co dwa lata, na podstawie ich numeru kropki.

14. Czy przewoźnicy mogą reaktywować swój numer USDot, gdyby wcześniej złożono jako „poza biznesem”?

Tak, przewoźnicy mogą reaktywować swój numer USDot, jeśli wcześniej złożyli wniosek jako „poza biznesem” i chcą ponownie działać.

15. Jakie są konsekwencje działania bez aktywnego numeru USDot?

Działanie bez aktywnego numeru USDot jest sprzeczne z przepisami i może powodować karę lub grzywny.

MCS-150 Usługi pomocy rejestracyjnej dla firm transportowych

Musisz ukończyć swoją dwuletnią aktualizację co dwa lata. Miesiąc, w którym należna jest Twoja aktualizacja, będzie zależeć od ostatniej cyfry numeru USDot. Jeśli na przykład Twoja liczba USDot kończy się na 1, Twoja aktualizacja jest należna w styczniu. Liczby USDot kończące się na 2 muszą zostać zaktualizowane w lutym i tak dalej. Jeśli cyfra najbliższa w Twojej firmie’Sdot Numer jest dziwny, ukończysz swoje dwuletnie aktualizacje w latach dziwnych. Jeśli twoja cyfra jest równa, ukończysz swoją dwuletnią aktualizację w latach parzystego.

Powody, dla których możesz reaktywować swój numer kropki

Istnieje kilka powodów, dla których przewoźnik lub osoba może potrzebować “reaktywować” ich numer USDot. Często powód jest powiązany z powodem, dla którego liczba została dezaktywowana.

Jak jest dezaktywowana liczba USDot?

Może być USDot odruchowo dezaktywowane. Najczęstszą przyczyną mimowolnej dezaktywacji jest nie wymagana aktualizacja dwuletnia do FMCSA.

Może być USDot odruchowo dezaktywowane w wyniku nieudanego nowego audytu uczestnika.

Może być USDot dobrowolnie dezaktywowane. Przewoźnik mógł zejść z działalności, przestałby transport drogowy lub zatrzymał działalność transportową. Bez względu na powód podstawowy powód złożenia wniosku MCS-150 został stwierdzony jako “poza biznesem.”

Czy przewoźnik może działać z dezaktywowaną lub nieaktywną liczbą USDot?

Nie, przepisy zabraniają podmiotowi angażowania się w transport międzystanowy bez aktywnej liczby USDot.

Powody, dla których przewoźnik może chcieć reaktywować swój numer USDot.

 1. Nowy uczestnik został umieszczony poza serwisem, ponieważ nie udało się audytowi bezpieczeństwa lub nie poddali się do audytu bezpieczeństwa, ale chcę spróbować ponownie. Pierwszym krokiem z tego powodu jest naprawienie tego, co było nie tak. Jeżeli z powodu nieudanego audytu dowody, że podstawowe braki zostały poprawione i należy wprowadzić kontrolę zarządzania bezpieczeństwem. Jeśli z powodu nie przesłania do audytu bezpieczeństwa, przewoźnik nie otrzyma bezpłatnego przepustki po raz drugi. Nowy audyt uczestnika będzie nadal musiał zostać ukończony.
 2. Przewoźnik nie’t nie rozumie nowego procesu uczestnika i mieli swój numer mimowolnie dezaktywowany, ponieważ nie poddali się nowej audycie uczestnika. Każda grzywna, która została nakładana, będzie musiała zostać zapłacona, przewoźnik będzie musiał ponownie złożyć wniosek i ponownie przejść cały proces.
 3. Przewoźnik dobrowolnie poddał swój numer USDot, składając a “Odchodzić od biznesu” aktualizacja, ale chce ponownie działać. Ten powód jest nieco powszechny, ponieważ naród zaczyna się ponownie poruszać po wybrzeżu. Dobra wiadomość jest taka, że ​​jest to również najłatwiejszy przepływ procesu.

Kiedy reaktywuję, czy odzyskam mój stary numer USDot?

Prawdopodobnie to zrobisz. Oczywiście ostateczna odpowiedź zależy od tego, czy liczba została ponownie przypisana, czy nie. Ostatecznie liczby USDot są poddawane recyklingowi.

Czy będę musiał reaktywować mój numer MC (For Hire Authority)?

Jeżeli podmiot jest zobowiązany do posiadania uprawnień, a władza również została dezaktywowana, władza będzie musiała być również reaktywowana. Istnieje osobny proces reaktywowania numeru MC.

Czy potrzebuję pomocy, aby reaktywować mój numer USDot?

Tylko Ty możesz odpowiedzieć na to pytanie. Wielu przewoźników decyduje się na pomoc, aby ścieżka z powrotem do pełnych operacji jest tak szybka i czysta, jak to możliwe. Współpraca z przeszkolonym profesjonalistą DOT, może to zapewnić “Koszulki są skrzyżowane, a oczy są kropkowane.”

Jeśli potrzebujesz pomocy w reaktywowaniu numeru DOT lub masz pytania dotyczące aktualnego statusu, zadzwoń do nas pod numer 888.473.4638 lub wypełnij główny formularz poniżej, a doradca organu skontaktuje się z Tobą.

Możesz być zainteresowanym także tym:

MCS-150 Usługi pomocy rejestracyjnej dla firm transportowych

Załadowana ciężarówka

Firmy transportowe i kontrahenci są zobowiązani do posiadania numeru Departamentu Transportu (DOT) przymocowanej do boków ich ciężarówek. Ciężarówki muszą mieć te liczby, zanim będą mogły zacząć transportować materiały, a każda nowa firma lub przewoźnik musi złożyć wniosek, zanim będzie mogła wysłać pojazdy silnikowe na drodze.

Co dwa lata lub co dwa lata, informacje powiązane z tym numerem muszą zostać zaktualizowane. To’S dokonane przez złożenie zaktualizowanego formularza MCS-150. Ten formularz daje rządowi najbardziej aktualne informacje na temat Twojej floty i Twojej firmy. Zapewnia, że ​​dostępne dane są aktualne i dokładne.

Co to jest formularz MCS-150?

MCS-150 działa jako aktualizacja numeru kropki. To’niezbędne, aby firmy transportowe prawidłowo wypełniały formularze MCS-150, aby upewnić się, że federalna administracja bezpieczeństwa przewoźników samochodowych ma odpowiednie informacje do wyników bezpieczeństwa w oparciu o zgodność, bezpieczeństwo, system pomiaru rozliczalności.

Dlaczego dokładność jest tak ważna?

Jeśli nie zwrócisz właściwych informacji, może to negatywnie wpłynąć. Każda firma lub przewoźnik powinien składać co dwa lata. Powinieneś również złożyć nowy zaktualizowany MCS-150, jeśli:

 • Dodaj nowe ciężarówki do swojej floty
 • Zmień nazwę swojej firmy
 • Dokonaj innych ważnych zmian w swoim biznesie

Kiedy składać formularz MCS-150

Na podstawie numeru Departamentu Transportu (DOT), ty’Muszę składać formularz MCS co 2 lata.

 1. Spójrz na swój numer kropki
 2. Zidentyfikuj drugą do ostatniej cyfry numeru kropki
  • Jeśli jest drugą do ostatniej cyfry numeru Twojego kropki dziwne– Ty’LL złożono formularz MCS w dziwne lata. (I.mi. 2019, 2021, 2023…)
  • Jeśli jest drugą do ostatniej cyfry numeru Twojego kropki nawet- Ty’LL złożono formularz MCS w nawet lata. (I.mi. 2020, 2022, 2024…)
 3. Zidentyfikuj Ostatnia cyfra twojego numeru kropki: ta liczba reprezentuje miesiąc że Twoja dwuletnia aktualizacja numeru kropki musi zostać złożona.

Co się stanie, jeśli nie’T Zaktualizuj numer Departamentu Transportu (DOT) o MCS-150?

Jeśli nie zaktualizujesz swojego MCS-150 w odpowiednim i dokładny sposób, stajesz w obliczu grzywny w wysokości do 1000 USD dziennie. Ponadto numer kropki może zostać dezaktywowany, co może spowodować katastrofę dla Twojej firmy, być może wyłączenie operacji.

Gdzie złożyć dwuletnią aktualizację MCS-150 DOT

Federalna Pomoc w zakresie aktualizacji Bezpieczeństwa Bezpieczeństwa Motor (FMCSA)

Czy masz problem z złożeniem formularza MCS-150? Martwisz się, że formularz zostanie poprawnie ukończony i włączony na czas? Możemy pomóc. Jako zapracowany menedżer lub właściciel, nie’T niech czas martwić się o wypełnienie tych formularzy i możesz łatwo stracić śledzenie, gdy minął coś w rodzaju dwuletniego terminu. Pozwól nam usługi zgodności z śledzeniem tych rzeczy dla Ciebie.

Potrzebować Kalkomanie liczb DOT? Zamów online ze swoim Rejestracja pojazdu dot!

Czy otrzymam powiadomienie, kiedy moja dwuletnia aktualizacja jest należna i jak ją ukończyć?

Aktualizacja dwuletnich ciężarówek

Jeśli masz numer USDot, federalna administracja bezpieczeństwa przewoźnika samochodowego wymaga aktualizacji informacji przynajmniej raz na dwa lata, niezależnie od tego, czy zmieniły się jakiekolwiek informacje o Twojej firmie. Poniżej znajdują się informacje, które pomogą Ci zrozumieć, kiedy wymagana jest aktualizacja dwuletni.

Kiedy jest wymagana aktualizacja dwuletnich ciężarówek?

Musisz ukończyć swoją dwuletnią aktualizację co dwa lata. Miesiąc, w którym należna jest Twoja aktualizacja, będzie zależeć od ostatniej cyfry numeru USDot. Jeśli na przykład Twoja liczba USDot kończy się na 1, Twoja aktualizacja jest należna w styczniu. Liczby USDot kończące się na 2 muszą zostać zaktualizowane w lutym i tak dalej. Jeśli cyfra najbliższa w Twojej firmie’Sdot Numer jest dziwny, ukończysz swoje dwuletnie aktualizacje w latach dziwnych. Jeśli twoja cyfra jest równa, ukończysz swoją dwuletnią aktualizację w latach parzystego.

Możesz otrzymać przypomnienie od Federalnej Administracji Bezpieczeństwa Przewoźników Motor, zanim zostanie zapłacona aktualizacja dwuletnia. Nie należy jednak polegać na tym przypomnieniu o wypełnieniu aktualizacji. Zaznacz je w swoim kalendarzu, abyś mógł mieć pewność, że nigdy nie przegapisz terminu.

Jak ukończyć aktualizację dwuletnią

Możesz zakończyć swoją dwuletnią aktualizację faksem, pocztą lub e -mailem. Wszystkie te metody będą wymagały około trzech do czterech tygodni czasu przetwarzania. Możesz także zakończyć dwuletnią aktualizację online.

Aby zakończyć dwuletnią aktualizację ciężarówek faksem lub pocztą, musisz najpierw wydrukować formularz MCS-150 dostępny online. Wypełnij ten formularz i podpisz go przed faksem lub wysłaniem go do Departamentu Transportu. Jeśli zdecydujesz się przesłać przesłanie formularza, upewnij się, że jest on kompletny i faksował go do 606-330-3802 lub 202-366-3477. Jeśli zdecydujesz się wysłać go, wyślij go na adres wymieniony w samym formularzu.

Aby wysłać swoją dwuletnią aktualizację pocztą elektroniczną, możesz przesłać podpisaną wersję dokumentu do odpowiedniego formularza internetowego. Po przesłaniu, otrzymasz numer śledzenia za pośrednictwem poczty e -mail.

Być może najłatwiejszym i najszybszym sposobem ukończenia dwuletnich aktualizacji jest aktualizacja rejestracji online. Ta metoda jest dostępna tylko wtedy, gdy numer USDot jest obecnie aktywny. Jeśli ukończysz swoją dwuletnią aktualizację za pomocą tej metody, zostanie ona natychmiast przetworzona.

Czy możesz zakończyć dwuletnią aktualizację przez telefon?

Jeśli nie masz’T mieć dostęp do Internetu, możesz się zastanawiać, czy możesz wypełnić aktualizację przez telefon. Jednak w tej chwili wymagany jest podpisany formularz, a aktualizacje werbalne nie są akceptowane. Jeśli nie masz’t masz możliwość wydrukowania formularza z Internetu, możesz poprosić o papierową kopię formularza MCS-150, która ma zostać wysłana do Ciebie, dzwoniąc pod numer 800-832-5660.

Zdobądź cytaty ubezpieczenia ciężarówki.

To’jest również bardzo ważne, aby mieć odpowiednie ubezpieczenie, aby chronić swój biznes transportowy. Nasz zespół ekspertów ds. Ubezpieczeń transportowych może pomóc Ci uzyskać cytaty ubezpieczeniowe dla Twojej firmy. Zacznij od cytatów, wysyłając LiveChat lub możesz wypełnić nasz formularz online lub zadzwonić.

Czy możesz zmienić własność numeru kropki?

“Czy możesz zmienić własność numeru kropki?” to doskonałe pytanie. Liczby USDot nie są zbywalne i pozostają własnością pojedynczej osoby, korporacji, partnerstwa lub innej organizacji biznesowej, zgodnie z prawem stanowym. Każdy odrębny podmiot musi zarejestrować się osobno, aby uzyskać własny numer USDot. Jest to zgodne z Federalna administracja bezpieczeństwa przewoźnika samochodowego (FMCSA) Przepisy. Po przypisaniu liczba USDot pozostaje z osobą na całe życie. Przeczytaj tutaj o prawidłowym założeniu firmy transportowej należy pamiętać, że brak przestrzegania tych wytycznych może spowodować grzywny lub inne kary z FMCSA. Ważne jest, aby upewnić się, że masz prawidłowe informacje i rejestrację podczas ubiegania się o numer USDot.

Więcej informacji o własności numerów kropki

Jeśli jesteś korporacją lub masz partnerstwo i wprowadzasz zmiany w przywództwie, Twój numer DOT pozostanie taki sam. Nawet jeśli chcesz zaktualizować swój adres, nie ma potrzeby zmieniać przypisanego numeru rejestracyjnego. Jeśli dane demograficzne Twojej firmy zmienią się, musisz wypełnić formularz aktualizacji znajdujący się na stronie internetowej FMCSA w ciągu 30 dni od tej zmiany. Ważne jest, aby zapewnić, że zmiany te zostały dokładnie odzwierciedlone, ponieważ każda osoba potrzebuje unikalnego i aktualnego numeru kropki do rejestracji pojazdu. Co to jest zunifikowana rejestracja przewoźnika ? Powiedz, że musisz dokonać zmian w nazwie lub numeru telefonu powiązanego z Twoim Rejestracja numeru USDot . To’niezbędne, aby wypełnić odpowiedni formularz ze strony internetowej FMCSA. Następnie możesz wysłać e -mail lub faks ten dokument z zawartymi niezbędnymi zmianami. Wszystkie potrzebne szczegóły i kroki są dostępne na stronie internetowej, aby uzyskać łatwe odniesienie. Pamiętaj, że jeśli Twoja firma przechodzi zmianę nazwy lub własności, będziesz musiał całkowicie zdobyć nowy numer USDot. Muszę odwiedzić link. Jeśli nie masz pewności, jak przesłać zmiany związane z numerem USDot lub nie masz pewności, które kroki wymagają zakończenia, nie wahaj się skontaktować się z naszą organizacją stron trzecich. Nasz zespół będzie mógł poprowadzić Cię przez każdy krok powiązany z numerami kropkowymi. Przeczytaj o numerze DOT w Teksasie i numerze USDot . Dowiedz się tutaj, jak przygotować się do audytu DOT zgodności .

Czy potrzebuję numeru kropki?

Czy jesteś właścicielem firmy komercyjnej lub rozważasz uruchomienie? Jeśli tak, możesz się zastanawiać, czy potrzebujesz numeru USDot. Chociaż istnieją pewne przypadki, w których nie jest to konieczne, liczba USDot powiązana z nazwą Twojej firmy jest niezbędna dla któregokolwiek z następujących działań; Jakie są najlepsze 3 -krotne wyznaczone naruszenia ? Jeśli planujesz transport towarów lub pasażerów przez linie międzystanowe, odpowiedź brzmi „tak” – musisz mieć jedną! Wymóg ten ma zastosowanie, jeśli pojazd waży więcej niż 10 000 funtów, niesie materiały niebezpieczne lub ma od 9 do 15 pasażerów (w celu odszkodowania) i/lub 16+ pasażerów (nie do rekompensaty). Upewnij się, że Twoja firma jest odpowiednio zarejestrowana w Departamencie Transportu, aby Twoja operacja była legalna. Będziesz potrzebował plików kwalifikacyjnych sterowników złożonych przez wszystkich pracowników, którzy dążyli do pracy. Spójrz także, co to jest rejestracja IRP lub podzielona .

Jak mogę złożyć podanie numeru USDot?

Przed złożeniem wniosku musisz ustalić, który formularz jest odpowiedni dla twoich potrzeb. Dostępne są trzy opcje: The MCS-150 , MCS-150B i MCS-150C. W zależności od tego, co planujesz, będziesz potrzebować innej formy. MCS-150 jest ogólnie używany przez większość przewoźników, podczas gdy MCS-150B łączy zarówno aplikacje USDot, jak i hazmat. Wreszcie, MCS-150C obejmuje zarówno aplikacje dostawcy sprzętu USDot, jak i intermodalnego. Wybierz ten, który najlepiej pasuje do Twojej sytuacji! Odwiedź link. Złożenie aplikacji online jest najszybszym i najbezpieczniejszym sposobem na to. System FMCSA może pomóc w wyborze odpowiedniej klasyfikacji, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom firmy. Wszystko, czego potrzebujesz, to karta kredytowa we własnym imieniu – nie ma żadnych opłat, ale służy to jako sposób na uwierzytelnienie i ochronę przed nieuczciwą działalnością. To zapewnia, że ​​wszyscy zaangażowani pozostają uczciwi i oszczędza czas i kłopoty z linii. Co jest Program DOT SAP ?

Jakie informacje muszę dostarczyć FMCSA, aby otrzymać numer DOT?

 • Operacje firmy
 • jaki rodzaj ładunku zostanie przetransportowany
 • czy zaangażowane są jakiekolwiek niebezpieczne materiały
 • typ i status własności używanych pojazdów
 • Status kierowcy

Znajomość wszystkich tych informacji może pomóc Ci zachować zgodność z przepisami federalnymi. Dzięki temu możesz dokładnie zgłosić niezbędne dane, takie jak całkowita liczba pojazdów i sterowników, a także liczba CDL jest wymaganych do określonej operacji. Zapewniając dokładne informacje podczas składania wniosku, będziesz lepiej przygotowany do działania w granicach prawnych. Jak poprosić o Numer pinowy ?

Czy numer USDot wygasa?

Musisz aktualizować swoje dane kontaktowe co dwa lata lub w ciągu 30 dni, jeśli doświadczyłeś zmiany adresu lub numeru telefonu. Nawet jeśli w Twojej organizacji nie było żadnych zmian, nadal konieczne jest aktualizacja twoich informacji zgodnie z przepisami FMCSA. Spójrz także na politykę programu narkotyków i alkoholu.

Czy mogę Einstate Mój wygasł numer USDot?

Jeśli przegapiłeś dwuletni termin aktualizacji dwuletniej dla twojego numeru USDot, nie martw się! Nadal możesz go przedłużyć na jeden z trzech sposobów: e -mailem, online lub za pośrednictwem poczty. Brak tego ważnego terminu oznacza, że ​​musisz podjąć kilka dodatkowych kroków, aby wrócić na właściwe tory i uniknąć zakłóceń w operacjach biznesowych. Ale na szczęście nie musisz iść sam. Po prostu użyj jednej z dostępnych metod, aby szybko odnawiać swój numer USDot, abyś mógł kontynuować ciężarówkę bez przerw. Muszę odwiedzić FMCSA Godziny służby zawieszone Tematy.

Podsumowanie: Czy ludzie mogą zmienić własność liczb kropcznych?

Nie możesz sprzedać ani przenieść numeru kropki. Te liczby są unikalne i po przypisaniu do Ciebie, ten sam numer nie można przenieść na kogoś innego. Dlatego ważne jest, aby chronić swój numer kropki, ponieważ nie można go wymienić, jeśli zostaniesz zagubiony lub skradziony. Jeśli potrzebujesz pomocy z jakimkolwiek problemem związanym z numerem kropki, możesz teraz zadzwonić do naszej organizacji. Co jest DOT Clearinghouse Enforcement ?

Dezaktywacja numeru kropki

Numer kropki Dezaktywacja obrazu odniesienia 1

Dezaktywacja numeru DOT i poza usługami powiadomień biznesowych

Czy ty lub twój przewoźnik potrzebuje dezaktywacji numeru kropki? Jeśli tak, zespół FMCSA Registration LLC jest tutaj, aby pomóc. Nasi eksperci stoją, aby pomóc ci dezaktywować swój numer kropki w USA. Lub możemy nawet zawiesić numer w Twoim imieniu. Wszystko, co musisz zrobić, to zamówić dezaktywację swojego numeru tutaj na naszej stronie internetowej. Ponadto możesz odebrać telefon i zadzwonić naszemu zespołowi w dowolnym momencie pakietu Authority Trucking Authority. Dezaktywacja numeru kropki ISn’T nasza jedyna specjalność. Możemy również zadbać o rejestrację numerów USDot i dostarczyć aktualizację MCS-150.

Jak złożyć dezaktywację numeru kropki za pośrednictwem FMCSA Registration LLC

Możesz złożyć dezaktywację numeru kropki za pośrednictwem naszych usług Motor Carrier Authority. Wszystko, co musisz zrobić, to wypełnić krótką aplikację. Aplikacja będzie dezaktywować i odwołuje Twój obecny numer DOT w USA. Następnie dezaktywacja odbędzie się we wszystkich (DOT i FMCSA) Pakiet firmy transportowej. Następnie nasi eksperci mogą złożyć dokumentację w US DOT i FMCSA. W ten sposób możemy zamknąć Twój numer kropki na oficjalne zasady FMCSA.

Pamiętaj, że wszystkie liczby pakietów Pakiet Dot Authority bez dezaktywacji podlegają pełnometrażowym federalnym organowi pośredników. Oznacza to, że ty lub twój przewoźnik może zostać ukarany za brak zgodności. To’S, dlaczego’jest kluczowe dla ciebie, aby dezaktywować swój numer jak najszybciej. A nasz zespół rejestracyjny może to zrobić z błyskawicą. W rezultacie możesz chronić się przed grzywnami i karami FMCSA.

Złóż kropkę z powiadomienia biznesowego

Możesz użyć naszych usług do złożenia powiadomienia o nieruchomościach, Georgia DOT numer. Upewnij się, że używasz tej strony, aby zaktualizować zgłoszenie poza biznesem. Wszystko, co musisz zrobić, to wybrać swoją ilość, a następnie dodać zgłoszenie do koszyka. Następnie możesz udać się, aby wymienić i zapłacić online za zgłoszenie. Jeden z naszych koordynatorów zgodności może następnie skontaktować się z Tobą. W ten sposób możemy poświadczyć, że dezaktywacja zostanie przetworzona lub zakończona. Czy masz pytania dotyczące amerykańskiej kropki z powiadomienia lub zgłoszenia biznesowego? Jeśli tak, nie wahaj się dziś zadzwonić do zespołu FMCSA Registration LLC.

Skąd mam wiedzieć, czy potrzebuję amerykańskiego numeru kropki?

Skąd mam wiedzieć, czy potrzebuję amerykańskiego numeru kropki?

Pozwalać’s Teraz omawiaj podstawy, czy ty i Twój nośnik samochodu potrzebujesz amerykańskiego numeru kropki i numeru MC. Czy masz pojazd z oceną wagi brutto ponad 10 000 funtów? Jeśli tak, ty i twój przewoźnik musicie mieć aktywny numer kropki. (Dotyczy to również połączenia pojazdu, takiego jak przyczepa i ciężar pojazdu.) Powiedz, że Twoja firma używa pojazdu do transportu więcej niż osiem osób dla zysku. Oznacza to, że musisz również mieć aktywny numer kropki i MCS-90. Reguła dotyczy również non-profit przewoźników transportujących ponad 16 osób. A jeśli ciągniesz materiały niebezpieczne (Hazmat), musisz także mieć numer.

Nie masz pewności, czy powinieneś dezaktywować swój numer? Zadzwoń do nas teraz

To’Łatwo nam powiedzieć, abyś dezaktywował swój numer DOT w Teksasie, jeśli go nie potrzebujesz. Ale co, jeśli nie masz pewności, czy potrzebujesz numeru? To’S proste. Zadzwoń teraz FMCSA Rejestracja. Nasi eksperci mogą ocenić Twoje informacje i udzielić świadomych porad. Możesz również przesłać nam wiadomość na naszej stronie internetowej, a nawet wysłać wiadomość e -mail.

Należy pamiętać, że firmy międzystanowe są’t jedynych przewoźników z liczbami DOT Tennessee. Powiedz, że Twój przewoźnik prowadzi działalność w liniach stanowych. Jeśli tak, Twoja firma zostanie sklasyfikowana przez DOT jako przewoźnik intrastate. I prawie wszyscy intrastate nośniki muszą mieć aktywne liczby kropków. W rezultacie nasze usługi dezaktywacji dotyczą zarówno nośników międzystanowych, jak i intrastate. Ale znowu powiedz, że masz pytanie dotyczące kwalifikacji DOT. To’najlepiej się z nami skontaktować przed złożeniem wniosku o nowy numer lub dezaktywować bieżącą liczbę.

Nasze usługi dezaktywacji mogą zaoszczędzić czas i pieniądze przewoźnika

Nasze usługi dezaktywacji mogą zaoszczędzić czas i pieniądze przewoźnika

Wielu przewoźników jest sfrustrowanych dezaktywacją i inaktywowaniem liczb USDot, numeru Ohio Dot. To’s, ponieważ FMCSA może utrudnić proces i mylący. W rzeczywistości wygrał FMCSA’Nie pozwól, aby przewoźnik dezaktywował numer telefoniczny lub online. Ale nasza organizacja trzeciej, FMCSA Rejestracja, LLC będzie.

FMCSA sprawia, że ​​przewoźnicy używają formularzy poczty i faksu do zamykania numerów kropków na Florydzie. Jest to czasochłonny proces, którego chcesz uniknąć. I możesz to zrobić, pomagając nam eksperci od zgłoszeń. Możemy zaktualizować Twój formularz MCS-150 lub MCS-150B w Twoim imieniu i złożyć go. W ten sposób możesz poinformować FMCSA, że jak najszybciej nie ma biznesu.

Aktualizacja formularza MCS-150 i formularza OP-1 nie jest łatwym zadaniem dla większości przewoźników. Ale my’Sprawi, że proces jest szybki i bezbolesny dzięki naszym opatentowanym procesom. Ponadto możemy również odwołać Twój organ operacyjny za pośrednictwem numeru MC. Wszystko, co musisz zrobić, to powiedzieć nam, czego potrzebuje Twój przewoźnik samochodowy. A potem nasi eksperci od zgłoszeń FMCSA mogą dostać się do pracy.

Jak anulować Urząd DOT?

Wypełnij formularz na tej stronie, aby anulować numer Motor Carrier Dot Authority CA. Lub możesz zadzwonić do FMCSA Registration LLC, aby uzyskać pomoc w odwołaniu. Nasi eksperci mogą zaktualizować MCS-150 (przewoźnicy samochodowe) lub MCS-150B (przewoźnicy Hazmat). Możemy poinformować DOT i FMCSA, że operacje przewoźników są poza biznesem.

Czy istnieje opłata za dezaktywację numeru DOT?

Czy istnieje opłata za dezaktywację numeru kropki?

Rząd USA często pobiera standardową opłatę przetwarzania dezaktywacji w wysokości 49 USD.95. Ale przeczytaj informacje o płatności na tej stronie, aby dowiedzieć się, co ty’LL musi zapłacić za program narkotyków i alkoholu. Po płatności nasi eksperci mogą rozpocząć składanie potrzebnych formalności FMCSA i DOT. W ten sposób możemy zamknąć Twój obecny numer kropki podczas przestrzegania protokołu FMCSA. Dezaktywacja twojego numeru od razu przyniesie ci korzyści. Wygrałeś’T musi przestrzegać przepisów dotyczących zgodności FMCSA i DOT.

Czy numer kropki wygasa?

Informacje związane z numerem kropkowym muszą być aktualizowane co dwa lata, a pliki kwalifikacji sterownika. Odnosi się to do przeprowadzenia dwuletniej aktualizacji. Twój przewoźnik może złożyć aktualizację dwuletnią poprzez aktualizację formularza MCS-150. Lub, FMCSA Registration LLC może złożyć formularz MCS-150 w Twoim imieniu rejestracji UCR. W ten sposób rząd może jak najszybciej przetwarzać aktualizację dwuletnią. Powiedz, że chcesz utrzymać aktywny numer kropki. Liczba ta musi zostać umieszczona na bokach twoich ciężarówek i pozostać na nich przez cały czas. Możesz usunąć numer z ciężarówek po zakończeniu dezaktywacji liczby.

Jak sprawdzić, czy mój numer kropki jest aktywny?

FMCSA zachęca przewoźników do wezwania oficjalnych kontraktów frachtowych FMCSA. Kiedy to zrobisz, możesz zapytać o status swojego numeru kropki. FMCSA zada ci kilka pytań. Następnie FMCSA może zapewnić zaktualizowany raport o statusie liczby Nowy Meksyk zezwolenia na odległość. Zamiast tego możesz zadzwonić do FMCSA Registration LLC. Możemy pomóc Ci sprawdzić status aktywacji Twojego numeru.

Powiedz, że okazuje się, że twój numer USDot nie jest aktywny. Nasza organizacja może pomóc w podjęciu kroków w celu reaktywowania liczby. Ponadto możemy przeprowadzić rutynowe aktualizacje numerów USDot w imieniu twojego przewoźnika samochodowego. Możemy składać aktualizacje numerów podczas przestrzegania zasad systemu rejestracji online FMCSA. My wszyscy’Potrzeba jest twoja szpilka do kropki. Następnie możemy pomóc Ci złożyć zaktualizowany formularz MCS-150.

Obraz referencyjny

Opinie klientów

Świetne usługi!

FMCSA Registration LLC jest dla mojej firmy ratownictwem życia. Zapewniają, że moi pracownicy przestrzegają wszystkich przepisów FMCSA. Pracujemy’został ukarany grzywną lub ukarany przez wiele lat. I jestem to winien wielkim ludziom z FMCSA Registration LLC. To jedyna usługa rejestracyjna stron trzecich, którym ufam.

Właściciel firmy przeprowadzkowej

Moja organizacja zabezpiecza numery DOT, numery MC, rejestrację UCR i wszystkie inne wymagania FMCSA z FMCSA Rejestracja LLC. Dlaczego? Ich usługi są błyskawiczne, ich obsługa klienta jest doskonała i starają się upewnić, że utrzymujemy pełną zgodność przez cały czas. A+++.

Wiceprezes przewoźnika międzystanowego

Możemy zająć się dwuletnimi aktualizacjami FMCSA i

Czy możesz zawiesić swój numer kropki?

NIE. Zamiast tego numer kropki może zostać mimowolnie dezaktywowany. Dzieje się tak często, gdy FMCSA nie dostarczono aktualizacji dwuletniej. Lub, gdy profesjonalista transportowy nie zdarza nowej audytu uczestnika. Chociaż nie możesz zawiesić numeru kropki, możesz go dezaktywować. Wszystko, co musisz zrobić, to zamówić dezaktywację tutaj na tej stronie.

Czy mogę podsumować mój autorytet transportowy?

Nie, nie możesz zawiesić swojego organu transportowego ani zawiesić. Zamiast tego możesz odwołać swój autorytet poprzez FMCSaregistration.com. Ta koncepcja dotyczy również twojego organu operacyjnego i numeru MC.

Jak długo trwa reaktywowanie USDot?

Rama czasowa zmienia się podczas reaktywowania numeru USDot. Według FMCSA autorytet często będzie aktywny za około tydzień. A przynajmniej tydzień po otrzymaniu ważnej płatności i rachunku wniosku.

Czy dwie firmy mogą użyć tego samego numeru kropki?

NIE. FMCSA ma zasady przypisania numeru kropki tylko jednej osobie. W rzeczywistości nie można nawet przenieść numeru kropki innej osobie lub firmie. Po otrzymaniu numeru pozostaje przydzielony na zawsze. Jest to zgodnie z polityką FMCSA 49 u.S.C. 13902, 31134 i 49 c.F.R. 390.19T/390.200t.

Co oznacza nieaktywny autorytet?

Posiadanie nieaktywnego statusu oznacza, że ​​organ operacyjny został cofnięty. Dlatego kontynuowanie operacji transportu międzypaństwowego jest nielegalne. Dotyczy to brokerów, przewoźników i napastników frachtowych.

FMCSA Rejestracja LLC specjalizuje się w opiece nad dwuletnimi aktualizacjami dla przewoźników samochodowych BOC-3. Dlaczego? Ponieważ FMCSA egzekwuje, że przewoźnicy muszą aktualizować informacje co dwa lata. Firma transportowa musi podać aktualizację, nawet jeśli informacje o firmie są takie same. Firma musi również złożyć aktualizację, jeśli operacje międzystanowe nie są już aktywne. Lub, jeśli przewoźnik samochodowy nie działa dłużej, a FMCSA nie został powiadomiony.

Nieprzestrzeganie dwuletniej aktualizacji może wywołać główne konsekwencje. Spowoduje to, że liczba USDot będzie w obliczu dezaktywacji. Ponadto Twój przewoźnik może otrzymać kary cywilne, które wynoszą do 1000 USD dziennie. To’S, dlaczego’Najlepiej jest, aby nasza organizacja pomogła aktualizować swój autorytet transportowy. W ten sposób możesz spełnić wszystkie kluczowe terminy i uniknąć grzywny i kary FMCSA. Jeśli potrzebujesz dwuletniej aktualizacji, zadzwoń do nas już teraz.

Usługi reaktywacyjne dla liczb kropcznych

Czy Twój przewoźnik musi reaktywować lub przywrócić numer kropki? Jeśli tak, nasz zespół może rozpocząć proces reaktywacji i przywrócenia. Nasi eksperci ds. Zgłoszenia wiedzą wszystko o tym, jak z łatwością reaktywować numer kropki. Mamy agentów procesowych, którzy mogą składać informacje o USDot w Twoim imieniu. W ten sposób wygrałeś’t stanie się stresem i zamieszaniem, które są tak dużo dokumentów. Wszystko, co musisz zrobić, to zadzwonić, a nasz zespół może pomóc w reaktywacji. Ponadto możemy pomóc w nowym programie uczestników i zakończyć dwuletnią aktualizację. Dobrze upewnij się, że zaktualizuj formularz MCS-150 i zachować zgodność.

Gotowy do dezaktywacji numeru kropki lub złożenia powiadomienia o niezdolności? Zadzwoń do nas teraz

Nasi eksperci od zgłoszeń stoją, aby pomóc przewoźnikowi w dezaktywacji liczbowej. Wszystko, co musisz zrobić, to złożyć wniosek na tej stronie lub zadzwonić. Możemy również pomóc przewoźnikowi w złożeniu wypowiedzi nieobecności. Podczas dezaktywacji twojego numeru możemy upewnić się, że Twój formularz MCS-150 jest prawidłowy.

Nie martw się o stres i zamieszanie związane z dezaktywacją numeru kropki. Zamiast tego możesz zaufać FMCSA Rejestracja LLC jako liderów krajowych w dokumencie DOT i FMCSA. Nasi żywe agenci stoją teraz, aby pomóc w dezaktywacji. I nie mogą się doczekać, aby zapewnić Twój sukces.