Czy Kaspersky wpływa na wydajność?

Streszczenie:

Kaspersky Endpoint Security to potężny program bezpieczeństwa, który oferuje ochronę przed różnymi rodzajami zagrożeń. Ważne jest jednak rozważenie jego wpływu na wydajność komputera. W tym artykule bada aspekty wydajności bezpieczeństwa punktu końcowego Kaspersky, w tym wykrywalne obiekty, tryb zużycia energii, alokacja zasobów i zaawansowana technologia dezynfekcji. Zapewnimy również wskazówki, jak zoptymalizować wydajność komputera podczas korzystania z Kaspersky.

Kluczowe punkty:

 1. Kaspersky Endpoint Security domyślnie wykrywa wirusy, robaki i trojany.
 2. Możesz umożliwić monitorowanie oprogramowania prawnego w celu zwiększenia bezpieczeństwa.
 3. Tryb oszczędzania energii pomaga zmniejszyć zużycie energii na przenośnych komputerach.
 4. Zaplanowane zadania, takie jak aktualizacje i skany, można przełożyć w trybie oszczędzania energii.
 5. Zadania szyfrowania są zatrzymywane, gdy przenośny komputer przełącza się na zasilanie akumulatora.
 6. Kaspersky może przyznać zasoby do innych aplikacji, aby zminimalizować wpływ wydajności.
 7. Unikaj uznania zasobów do aplikacji, które rozpoczynają się natychmiast, gdy zasoby procesora będą dostępne.
 8. Zaawansowana technologia dezynfekcji służy do wyeliminowania głęboko zakorzenionych złośliwych programów.
 9. Podczas zaawansowanej dezynfekcji powstrzymaj się od uruchamiania nowych procesów lub edytowania rejestru.
 10. Nieplanowany ponowne uruchomienie nie jest zalecane dla serwerów plików ze względu na ryzyko dostępności danych.

Pytania:

1. Jak Kaspersky Endpoint Security wykrywa zagrożenia?
Kaspersky Endpoint Security domyślnie wykrywa wirusy, robaki i trojany. Nie możesz wyłączyć skanowania tego typu obiektów, ponieważ mogą one wyrządzić znaczną szkodę dla komputera.
2. Jak mogę zwiększyć bezpieczeństwo mojego komputera za pomocą Kaspersky?
Możesz włączyć monitorowanie oprogramowania prawnego, że przestępcy mogą wykorzystać uszkodzenie komputera lub danych osobowych. To rozszerza zakres wykrywalnych typów obiektów i zapewnia większe bezpieczeństwo.
3. Czy Kaspersky zużywa dużo energii?
Kaspersky Endpoint Security może zużywać znaczne zasoby, szczególnie podczas zaplanowanych zadań. Oferuje jednak tryb oszczędzania energii, który pomaga zmniejszyć zużycie energii, szczególnie na przenośnych komputerach.
4. Które zadania są przełożone w trybie oszczędzania energii?
W trybie oszczędzania energii zadania, takie jak aktualizacje, pełne skany, skanowanie obszarów krytycznych, skanowanie niestandardowe i kontrole integralności są automatycznie przełożone. Pomaga to zaoszczędzić zasilanie podczas korzystania z przenośnego komputera.
5. Co dzieje się z zadaniami szyfrowania zasilania baterii?
Gdy przenośny komputer przechodzi na zasilanie baterii, Kaspersky Endpoint Security zatrzymuje zadania szyfrowania. Zadania są wznawiane, gdy komputer przełącza się na zasilanie sieciowe.
6. Czy Kaspersky może wpłynąć na wydajność innych aplikacji?
Tak, bezpieczeństwo punktów końcowych Kaspersky może wpłynąć na wydajność innych aplikacji, szczególnie podczas zwiększonego obciążenia na podsystemach procesora i dysku twardego. Jednak Kaspersky może zatrzymać zaplanowane zadania i przyznać zasoby na inne aplikacje, aby zminimalizować wpływ.
7. Czy powinienem przyznać zasoby systemu operacyjnego do wszystkich aplikacji?
Nie, lepiej nie przyznać zasobów systemowych do aplikacji w tle, które rozpoczynają się natychmiast, gdy zasoby procesora będą dostępne. Zapewnia to, że skanowanie nie zależy od wydajności innych aplikacji.
8. Jak działa zaawansowana technologia dezynfekcji?
Zaawansowana technologia dezynfekcji służy do wyeliminowania złośliwych programów, które głęboko zakorzeniły się w systemie operacyjnym. Neutralizuje zagrożenia, które uniemożliwiają bezpieczeństwo punktu końcowego Kaspersky ich usuwanie ich za pomocą innych metod.
9. Jakie środki ostrożności powinienem podjąć podczas zaawansowanej dezynfekcji?
Podczas gdy zaawansowana dezynfekcja jest w toku, unikaj uruchamiania nowych procesów lub edytowania rejestru systemu operacyjnego. Wynika to z faktu, że proces wykorzystuje znaczące zasoby systemu operacyjnego, co może spowolnić inne aplikacje.
10. Czy powinienem włączyć zaawansowaną technologię dezynfekcji serwerów plików?
Włączenie zaawansowanej technologii dezynfekcji serwerów plików nie jest zalecane ze względu na ryzyko tymczasowej niedostępności danych serwera plików lub utraty niezbawionych danych. Najlepiej jest ponownie uruchomić serwery plików zgodnie z predefiniowanym harmonogramem.
11. Jak mogę dezynfekować aktywną infekcję na serwerze plików?
Jeśli aktywna infekcja zostanie wykryta na serwerze plików, włącz aktywną technologię dezynfekcji serwerów plików i zainicjuj zadanie skanowania wirusa w wygodnym czasie dla użytkowników serwera plików. Pomaga to skutecznie usunąć infekcję.
12. Dlaczego mój komputer jest powolny podczas skanów Kaspersky?
Kaspersky skany wykorzystują znaczne zasoby, które mogą spowolnić inne aplikacje. Aby zoptymalizować wydajność, możesz skonfigurować ustawienia, aby zatrzymać skanowanie i inaczej przydzielić zasoby.
13. Czy mogę przyspieszyć uruchomienie komputera za pomocą Kaspersky?
Tak, możesz przyspieszyć uruchamianie komputera, wyłączając autorun niektórych aplikacji. Kaspersky może zidentyfikować, które aplikacje spowalniają komputer podczas uruchamiania i pomóc w ich wyłączeniu.
14. Jak wyłączyć autorun aplikacji z Kaspersky?
W głównym oknie aplikacji Kaspersky Endpoint Security przejdź do sekcji wydajności. Stamtąd możesz zidentyfikować aplikacje, które uruchamiają się podczas uruchamiania i zarządzać ich ustawieniami Autorun.
15. Czy Kaspersky może pomóc poprawić ogólną wydajność komputera?
Tak, dopracowując ustawienia i optymalizację alokacji zasobów, Kaspersky może pomóc poprawić ogólną wydajność komputera, zapewniając równowagę między bezpieczeństwem a funkcjonalnością.

Czy Kaspersky wpływa na wydajność?

Czy Twój komputer zajmuje zbyt długo, aby uruchomić? Zwykle dzieje się tak, gdy wiele aplikacji zostanie uruchomionych po uruchomieniu systemu operacyjnego. Powiemy Ci, które aplikacje spowalniają komputer podczas uruchamiania, i pomoże Ci wyłączyć Autorun z tych aplikacji.

403 zabronione

Twój dostęp do tej witryny został zablokowany przez Wordfence, dostawca bezpieczeństwa, który chroni witryny przed złośliwą aktywnością.

Jeśli uważasz, że WordFence powinien umożliwić dostęp do tej witryny, poinformuj ich z użyciem poniższych kroków, aby mogli zbadać, dlaczego tak się dzieje.

Zgłaszanie problemu

1. Skopiuj ten tekst. Musisz później wkleić go do formy.

2. Kliknij ten przycisk, a zostaniesz poproszony o wklejenie tekstu powyżej.

Wygenerowane przez WordFence w sobotę, 13 maja 2023 23:45:00 GMT.
Czas twojego komputera: .

Czy Kaspersky wpływa na wydajność?

Wydajność Kaspersky Endpoint Security

Wydajność bezpieczeństwa punktu końcowego Kaspersky odnosi się do liczby rodzajów obiektów, które mogą zaszkodzić komputerowi, które są wykrywalne, a także zużycie energii i wykorzystanie zasobów komputerowych.

Wybieranie rodzajów wykrywalnych obiektów

Kaspersky Endoint Security pozwala dostosować ochronę komputera i wybrać typy obiektów, które aplikacja wykrywa podczas pracy. Kaspersky Endpoint Security zawsze skanuje system operacyjny w poszukiwaniu wirusów, robaków i trojanów. Nie możesz wyłączyć skanowania tego typu obiektów. Takie złośliwe oprogramowanie może powodować znaczną szkodę dla komputera. Aby uzyskać większe bezpieczeństwo na komputerze, możesz rozszerzyć zakres wykrywalnych typów obiektów, umożliwiając monitorowanie oprogramowania prawnego, którego przestępcy może wykorzystywać do uszkodzenia komputera lub danych osobowych.

Przy użyciu trybu oszczędzania energii

Zużycie energii przez aplikacje jest kluczowym czynnikiem dla przenośnych komputerów. Kaspersky Endpoint Security Planowane zadania zwykle wykorzystują znaczne zasoby. Gdy komputer działa na zasilaniu baterii, możesz użyć trybu oszczędzania energii do bardziej oszczędnego zużycia zasilania.

W trybie oszczędzania energii następujące zaplanowane zadania są przekładane automatycznie:

 • Zadanie aktualizacji
 • Pełne zadanie skanowania
 • Zadanie skanowania obszarów krytycznych
 • Niestandardowe zadanie skanowania
 • Zadanie sprawdzania integralności

Niezależnie od tego, czy tryb oszczędzania energii jest włączony, Kaspersky Endpoint Security zatrzymuje zadania szyfrowania, gdy przenośny komputer przełącza się na zasilanie akumulatora. Aplikacja wznawia zadania szyfrowania, gdy przenośny komputer przełącza się z zasilania baterii na zasilanie sieciowe.

Przyznanie zasobów komputerowych do innych aplikacji

Korzystanie z zasobów komputerowych przez Kaspersky Endoint Security może wpłynąć na wydajność innych aplikacji. Aby rozwiązać problem jednoczesnego działania podczas zwiększonego obciążenia podsystemów procesora i dysku twardego, bezpieczeństwo punktów końcowych Kaspersky może zatrzymać zaplanowane zadania i przyznać zasoby na inne aplikacje.

Jednak szereg aplikacji rozpoczyna się natychmiast, gdy zasoby procesora stają się dostępne, kontynuuj pracę w trybie tła. Aby zapobiec skanowaniu w zależności od wydajności innych aplikacji, lepiej nie przyznać się do nich zasobów systemu operacyjnego.

W razie potrzeby możesz rozpocząć takie zadania ręcznie.

Korzystanie z zaawansowanej technologii dezynfekcji

Dzisiejsze złośliwe programy mogą przenikać najniższe poziomy systemu operacyjnego, co sprawia, że ​​praktycznie niemożliwe do wyeliminowania. Po wykryciu złośliwej aktywności w systemie operacyjnym Kaspersky Endpoint Security wykonuje obszerną procedurę dezynfekcji, która wykorzystuje specjalną zaawansowaną technologię dezynfekcji. Zaawansowana technologia dezynfekcji ma na celu oczyszczenie systemu operacyjnego złośliwych programów, które już rozpoczęły swoje procesy w pamięci RAM i które zapobiegają usunięciu ich bezpieczeństwa punktu końcowego Kaspersky’ego za pomocą innych metod. W rezultacie zagrożenie jest zneutralizowane. Podczas gdy zaawansowana dezynfekcja jest w toku, zaleca się powstrzymanie się od rozpoczynania nowych procesów lub edytowania rejestru systemu operacyjnego. Zaawansowana technologia dezynfekcji wykorzystuje znaczne zasoby systemu operacyjnego, co może spowolnić inne aplikacje.

Po zakończeniu zaawansowanego procesu dezynfekcji na komputerze z systemem Microsoft Windows dla stacji roboczych Kaspersky Endpoint Security żąda zgody użytkownika na ponowne uruchomienie komputera. Po ponownym uruchomieniu systemu Kaspersky Endpoint Security usuwa pliki złośliwego oprogramowania i rozpoczyna pełny skan „Lite” komputera.

Pojownik ponownego uruchomienia jest niemożliwy na komputerze z systemem Microsoft Windows dla serwerów plików ze względu na specyfikę bezpieczeństwa punktu końcowego Kaspersky dla serwerów plików. Nieplanowany ponowne uruchomienie serwera plików może prowadzić do problemów związanych z tymczasową niedostępnością danych serwera plików lub utraty niezbędnych danych. Zaleca się ściśle ponownie uruchomić serwer plików zgodnie z harmonogramem. Właśnie dlatego zaawansowana technologia dezynfekcji jest domyślnie wyłączona dla serwerów plików.

Jeśli aktywna infekcja zostanie wykryta na serwerze plików, zdarzenie jest przekazywane do Kaspersky Security Center z informacją, że wymagana jest aktywna dezynfekcja. Aby dezynfekować aktywną infekcję serwera plików, włącz aktywną technologię dezynfekcji serwerów plików i uruchom Skanowanie wirusa Zadanie grupowe w czasie wygodnym dla użytkowników serwera plików.

Czy Kaspersky wpływa na wydajność?

Czy Twój komputer zajmuje zbyt długo, aby uruchomić? Zwykle dzieje się tak, gdy wiele aplikacji zostanie uruchomionych po uruchomieniu systemu operacyjnego. Powiemy Ci, które aplikacje spowalniają komputer podczas uruchamiania, i pomoże Ci wyłączyć Autorun z tych aplikacji.

Aby przyspieszyć uruchamianie komputera:

 1. Otwórz główne okno aplikacji.
 2. Przejdź do sekcji wydajności.
 3. Kliknij przycisk Pokaż aplikacje w sekcji szybkiego uruchamiania. Otwiera się okno uruchamiania komputera, które wyświetla listę aplikacji uruchamianych podczas uruchamiania. Wpływ na kolumnę uruchamiania wyświetla informacje o wpływie każdej aplikacji na uruchamianie komputerowe. Informacje te pochodzą z systemu operacyjnego i zależy od tego, ile zasobów komputerowych zużywa aplikacja (obciążenie procesora i pamięć RAM).
 4. Wybierz aplikację z listy i przełącz przełącznik Autorun na OFF .

Aplikacja nie będzie już uruchamiana podczas startupu.

Czy antywirus spowalnia gry?

Nowe badanie wpływu antywirusowego na rozgrywkę.

Jak antywirus wpływa na gry?

Marvin robot

 • 22 marca 2023
 • Wielu graczy uważa, że ​​uruchomienie oprogramowania antywirusowego powoduje spowolnienie gier. Ale jest to dość trudne do weryfikacji, ponieważ tradycyjne metody analizy wydajności zwykle koncentrują się na tym, jaki wpływ sama gra ma na obliczanie zasobów. Badanie interakcji gry i antywirusa (dwa niepowiązane procesy) jest znacznie bardziej skomplikowanym zadaniem.

  Ale to nie’Nie powstrzymaj naszego zespołu, który wymyślił dość interesującą metodę, aby to zrobić. Wzięli komputer do gier i pięć gier wymagających zasobów i zbadali wpływ trzech rozwiązań bezpieczeństwa na proces gier w różnych scenariuszach użytkowania.

  Metodologia Badań

  Wybrali dość nowoczesny komputer do gier:

  • Intel Core i7-12700K
  • Nvidia RTX 2070
  • Samsung 850 EVO 250 GB SSD
  • Umiejętność 2x g Intl F4-3200C14-16GTZKW moduły 16 GB każdy
  • ASUS TUF Gaming Z690-Plus Wi-Fi D4 płyta główna

  Następnie zgromadzili “Złoty obraz” – Podstawowa kopia dysku twardego ze świeżo zainstalowanym systemem Windows 10 i pięcioma gierami. Po każdej serii testów przywrócili stan napędu ze złotego obrazu, aby każdy przebieg został przeprowadzony w tych samych warunkach, na świeżym systemie operacyjnym bez artefaktów pozostawionych przez poprzednie instalacje oprogramowania.

  Pierwszą serię testów przeprowadzono w czystym systemie bez rozwiązania bezpieczeństwa; przynajmniej – o ile było to możliwe, ponieważ jeśli zewnętrzny antywirus jest’t Zainstalowany w systemie Windows 10, wbudowany defender Windows jest automatycznie włączony. Zatem eksperyment:

  • Windows Defender
  • Ochrona Sieciowa Kaspersky
  • Norton 360 dla graczy

  Wybrane gry były:

  • Red Dead Redemption 2 (Adventure Action)
  • Far Cry 5 (strzelanka z pierwszej osoby)
  • Dota 2 (Multiplayer Online Battle Arena)
  • Shadow of the Tomb Raider (Action-Adventure)
  • Counter-Strike: Global Ofensywna (taktyczna strzelanka z tytułu gry wieloosobowej)

  Te gry mają wbudowane punkty odniesienia: ustawione scenariusze, które automatycznie ładują zasoby komputerowe, aby sprawdzić kompatybilność z tym komputerem. Oznacza to, że pokazują względną wydajność gry na określonym sprzęcie w określonym środowisku.

  Wbudowane punkty odniesienia zapewniły, że silnik gry wykonał to samo w każdym teście. W przypadku prawdziwych graczy’ Udział w badaniu, nie byłoby możliwe uzyskanie takiego samego wpływu na urządzenie w każdej próbie.
  Testy przeprowadzono w różnych warunkach: prosta gra, gra z nagrywaniem strumienia wideo na dysku oraz w trybie strumieniowym online. Naukowcy zmierzyli szybkość klatek (FPS), aby zobaczyć, jaki wpływ rozwiązania bezpieczeństwa w domyślnej konfiguracji miały na gry.

  Werdykt

  Okazuje się, że oprogramowanie antywirusowe praktycznie nie ma żadnego wpływu na rozgrywkę. Według naukowców, “Testy nie wykazały wpływu na proces gier.” Wszystkie zarejestrowane odchylenia należą do błędu pomiaru.

  Co’S WIĘCEJ, testy przyniosły te same wyniki zarówno dla naszego produktu (w ogóle skierowanym do użytkowników domu), jak i dla specjalnego rozwiązania do gier od naszych konkurentów. Tutaj’S WNIOSEK Word-for Word:

  Norton 360 dla graczy, Kaspersky Internet Security i Windows Defender wykonały równo w 4 z 5 testowanych gier i nie wykazywał żadnych kropli FPS.

  Co jeszcze może zakłócać antywirus?

  Tak więc oprogramowanie antywirusowe’T zwalnia gry, ale co z innymi negatywnymi efektami? Doświadczeni gracze wiedzą, że rozwiązanie bezpieczeństwa działające w tle może ich zawieść w krytycznym momencie:

  • Uruchomienie aktualizacji bazy danych. Co jeśli podczas sesji online antywirus zdecyduje się zaktualizować swoje bazy danych, tym samym przeciążając kanał internetowy? Spowoduje to spowolnienie, które może być śmiertelne w przypadku gier online.
  • Pokazanie powiadomień o przechwyconych zagrożeniach. Twój antywirus może nagle zdecydować się pochwalić się zatrzymaniem zagrożenia. I, boom, tak jak ty’Zaraz zabija ostatniego szefa, pojawia się powiadomienie.
  • Skanowanie dysku twardego. Ty’tak pochłonięty grę, że donisz’Zwróć uwagę na latanie. Ale, starannie zaplanowane na 7 rano, wchodzi pełny skan dysku twardego i rujnuje wszystko.

  Możesz rozsądnie zapytać: dlaczego nie’Tasi badacze analizują wpływ antywirusowy na rozgrywkę w tych scenariuszach? Odpowiedź jest prosta: produkty Kaspersky mają specjalny tryb gry. Włączane automatycznie po rozpoczęciu odtwarzania, odkłada aktualizacje bazy danych antywirusowych, powiadomienia i regularne skanowanie dysku (w tym zaplanowane), aż po zakończeniu sesji.

  Jednocześnie zapewnia nieprzerwaną (i niezauważalną) ochronę w tle. Co znaczy:

  • System jest w pełni chroniony przed wszelkimi atakami złośliwego oprogramowania – czy to za pomocą dobrego starego oprogramowania ransomware, czy nawet bezsłabnego złośliwego oprogramowania.
  • Linki, które klikniesz w pokoju czatu są natychmiast skanowane pod kątem oszustw, phishing i innych zagrożeń online.
  • Twoje dane osobowe są stale monitorowane pod kątem wycieków, w tym w ciemnej sieci.
  • Wszystkie hasła i klucze są bezpiecznie przechowywane w formie zaszyfrowanej, chroniąc konta i całą ich zawartość (czy to’kryptowaluta lub skórki) od przejęcia.
  • Połączenie VPN ukrywa Twój adres IP, zabezpiecza dane w tranzycie i poprawia ping/opóźnienie – jeśli wybierzesz najszybszy serwer (VPN niedostępny do pobierania lub aktywacji w Białorusi, Chinach, Arabii Saudyjskiej, Iranu, Omanie, Pakistanie i Kataru).
  • Twój dom Wi-Fi jest bezpieczny przed intruzami.
  • Rejestr, autoloadowanie i inne parametry systemu są zoptymalizowane pod kątem gier, więc Don You Don’t marnuj jeden milisekund.

  Ponadto Kaspersky Premium zapewnia dostęp do unikalnych usług, takich jak priorytetowa linia wsparcia, kontrola zdrowia komputera i zdalne usługi informatyczne. Umożliwia także zoptymalizowanie wydajności komputera poprzez czyszczenie zduplikowanych i dużych plików, zarządzanie aplikacjami i działaniami oraz wiele więcej.

  Czy Kaspersky wpływa na wydajność?

  Reddit i jego partnerzy używają plików cookie i podobnych technologii, aby zapewnić lepsze wrażenia.

  Akceptując wszystkie pliki cookie, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie w celu dostarczania i utrzymywania naszych usług i witryny, poprawy jakości Reddit, personalizowanie treści i reklam Reddit oraz mierz skuteczność reklamy.

  Odrzucając nieistotne pliki cookie, Reddit może nadal używać niektórych plików cookie, aby zapewnić właściwą funkcjonalność naszej platformy.

  Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym powiadomieniem o plikach cookie i naszej polityki prywatności .