Czy kamera VTech rekord

Streszczenie:

 • Aplikacja MyVTech Cams pozwala użytkownikom przesyłać strumieniowo wideo na żywo HD, patelnię, przechylenie i powiększanie aparatu ze smartfona i odbieranie powiadomień o ruchu.
 • Aplikacja pozwala również użytkownikom przeglądać materiał wideo, zapisywać klipy wideo na ich urządzeniu mobilne i komunikować się z ludźmi lub zwierzątkami z dowolnego miejsca.
 • Konfigurowanie aplikacji i podłączenie aparatu jest szybkie i łatwe, a użytkownicy mogą natychmiast oglądać filmy lub zapisywać je na później.
 • Podkreśla się bezpieczeństwo danych, a praktyki prywatności i bezpieczeństwa różnią się w zależności od lokalizacji użytkownika, użytkowania i wieku.
 • Kamera VTech oferuje funkcje Full HD PAN i Tilt, a użytkownicy mogą aktualizować oprogramowanie układowe aplikacji mobilnej i aparatu, aby uzyskać dostęp do najnowszych funkcji.
 • Aplikacja zawiera instrukcje dotyczące konfigurowania systemu monitorowania Wi-Fi i poruszania się w jego funkcjach.
 • Nagrywanie w chmurze można dodać do aparatu w celu uzyskania dodatkowego przechowywania i dostępu do filmów i zdarzeń wykrywania ruchu.
 • Użytkownicy mogą również zmieniać ustawienia aparatu, zarządzać ustawieniami konta użytkownika i sprawdzić lokalizację przechowywania swoich migawek i filmów.
 • Właściciele aparatu z przeglądarką domową są zachęcani do pobierania aktualizacji oprogramowania w celu zwiększenia funkcjonalności i bezpieczeństwa.
 • Najnowszą wersję oprogramowania można sprawdzić za pośrednictwem aplikacji MyVTech Cams lub internetowej instrukcji aplikacji Home Viewer.

Pytania:

Jak aktualizować oprogramowanie układowe aplikacji mobilnej i aparatu?

Aby aktualizować aplikację mobilną, regularnie sprawdź aktualizacje aplikacji i zainstaluj je, jeśli są dostępne. Aby zaktualizować oprogramowanie układowe aparatu, postępuj zgodnie z monitami w aplikacji, aby wykonać niezbędne aktualizacje.

Jak skonfigurować system monitorowania Wi-Fi?

Po zainstalowaniu aplikacji mobilnej MyVTech Cams upewnij się, że udzielaj niezbędnych uprawnień do dostępu do lokalizacji, mikrofonu, aparatu i multimediów na urządzeniu mobilnym. Te uprawnienia są wymagane do uruchamiania różnych funkcji aplikacji i zapewnienia bezproblemowej funkcjonalności.

Jak poruszać się po aplikacji mobilnej?

Aplikacja mobilna zapewnia przyjazny dla użytkownika interfejs do dostępu do różnych funkcji. Użytkownicy mogą eksplorować różne sekcje i menu, aby przeglądać wideo na żywo HD, ruchy aparatu sterujące, przeglądać materiał wideo, zapisać klipy i komunikować się za pomocą funkcji audio.

Jak obsługiwać aparat?

Kamera może być kontrolowana zdalnie za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Użytkownicy mogą przesuwać, przechylać i powiększać aparat, aby lepiej rozejrzeć się. Ruchy aparatu można łatwo regulować za pomocą elementów sterujących w interfejsie aplikacji.

Jak korzystać z nagrywania w chmurze?

Jeśli plan nagrywania w chmurze został zakupiony i dodany do aparatu, użytkownicy mogą uzyskać dostęp do strony zarządzania planem, dotykając przycisku „Dodaj nagrywanie w chmurze” pod widokiem na żywo kamery. Nagrywanie w chmurze pozwala na przechowywanie filmów i zdarzeń wykrywania ruchu, zwiększając ogólną funkcjonalność kamery.

Jak sprawdzić moje filmy i zdarzenia wykrywania ruchu?

Przeglądając dziennik zdarzeń w aplikacji, użytkownicy mogą dotknąć „lokalnego” lub „chmury”, aby wyświetlić zdarzenia zapisane w odpowiednich lokalizacjach. Przesuwanie w górę i w dół pozwala na przewijanie i oglądanie wszystkich powiadomień zdarzeń. Aby odświeżyć dziennik, po prostu przeciągnij w dół na ekranie. Ważne jest, aby pamiętać, że jeśli lokalne nagranie zostanie wyłączone, zdarzenia wykrywania ruchu nie będą dołączone wideo.

Gdzie są przechowywane migawki lub filmy?

Migawki i filmy wykonane za pomocą aparatu są przechowywane w wyznaczonej lokalizacji pamięci. Użytkownicy mogą wybierać między lokalną pamięcią za pomocą karty micro SD lub przechowywania w chmurze, w zależności od ich preferencji i dostępności wybranych opcji pamięci masowej.

Jak zmienić ustawienia aparatu?

Aby uzyskać dostęp do ustawień kamery i modyfikować, przejdź do sekcji Ustawienia w aplikacji mobilnej. Stamtąd użytkownicy mogą dostosowywać różne parametry, takie jak jakość wideo, wrażliwość na wykrywanie ruchu, ustawienia audio i inne, aby dostosować swoje kamery zgodnie z ich wymaganiami i preferencjami.

Jak zmienić ustawienia konta użytkownika?

Ustawienia konta użytkownika można uzyskać i modyfikować w aplikacji mobilnej MyVTech Cams. Przechodząc do sekcji Ustawienia konta, użytkownicy mogą aktualizować swoje dane osobowe, zmieniać hasła, zarządzać powiadomieniami i dostosowywać inne preferencje związane z kontem.

Jak zaktualizować oprogramowanie do aparatu za pomocą przeglądarki domu?

Właściciele aparatu z przeglądarką domową są zachęcani do regularnego sprawdzania aktualizacji oprogramowania. Aby to zrobić, otwórz aplikację MyVTech Cams i przejdź do sekcji aktualizacji. Jeśli dostępna jest nowa wersja oprogramowania, postępuj zgodnie z instrukcjami w celu aktualizacji oprogramowania aparatu. Niezbędne jest aktualizację oprogramowania, aby skorzystać z najnowszych funkcji i ulepszeń bezpieczeństwa.

Czy kamera VTech rekord

Użyj aplikacji do:
· Stream na żywo wideo HD w podróży
· Pan, przechyl i powiększ aparat ze smartfona, aby lepiej rozejrzeć się
· Uzyskaj powiadomienia ruchu podczas ciebie’ponownie
· Wracaj do czasu – przeglądaj wideo, aby zobaczyć, co się stało, gdy się nie udało’Tam1
· Zapisz klipy wideo bezpośrednio do urządzenia mobilnego
· Słuchaj i rozmawiaj z ludźmi lub zwierzętami domowymi z dowolnego miejsca

Cams myvtech

Dzięki aplikacji MyVTech Cams i kompatybilnym aparatowi serii VC możesz mieć oko na rzeczy w domu, nawet gdy ty’odejść.

Ciesz się funkcjami takimi jak bezpłatny ciągły wideo, nagrywanie na żądanie i alerty ruchu z maksymalnie 10 kamer.

Konfiguracja jest szybka i łatwa. Po prostu zaloguj się za pomocą urządzenia mobilnego i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby się połączyć. Kamera automatycznie zapisuje i ostrzega po wykryciu ruchu. Następnie możesz natychmiast oglądać filmy lub zapisać je na później.1 Możesz nawet pobrać i wysłać e -mailem klipy do rodziny i przyjaciół.

Użyj aplikacji do:
· Stream na żywo wideo HD w podróży
· Pan, przechyl i powiększ aparat ze smartfona, aby lepiej rozejrzeć się
· Uzyskaj powiadomienia ruchu podczas ciebie’ponownie
· Wracaj do czasu – przeglądaj wideo, aby zobaczyć, co się stało, gdy się nie udało’Tam1
· Zapisz klipy wideo bezpośrednio do urządzenia mobilnego
· Słuchaj i rozmawiaj z ludźmi lub zwierzętami domowymi z dowolnego miejsca

1 seria VC931 wymaga karty mikro SD lub opcjonalnej subskrypcji rejestrowania w chmurze
2 wymaga modelu patelni i przechylania

Uwaga: ta aplikacja jest przeznaczona do użytku z VTech VC-Series HD HD Camery Wi-Fi.

19 września 2022

Bezpieczeństwo danych

Arrow_forward

Bezpieczeństwo zaczyna się od zrozumienia, w jaki sposób programiści zbierają i udostępniają Twoje dane. Praktyki prywatności i bezpieczeństwa danych mogą się różnić w zależności od użytkowania, regionu i wieku. Deweloper dostarczył te informacje i może je zaktualizować z czasem.

Czy kamera VTech rekord

Full HD Pan & Tilt Camera z alarmem

Podręcznik aplikacji mobilnych

Jak aktualizować oprogramowanie układowe aplikacji mobilnej i aparatu?

 • Sprawdź regularną aktualizację aplikacji.
 • Zaktualizuj oprogramowanie układowe aparatu po wyświetleniu monitu przez aplikację.

Jak skonfigurować system monitorowania Wi-Fi?

Notatka: Po Cams myvtech Aplikacja mobilna jest zainstalowana, upewnij się, że udzieliłeś aplikacji uprawnień do dostępu do lokalizacji, mikrofonu, aparatu i multimediów urządzenia mobilnego. Aplikacja będzie potrzebować tych uprawnień do uruchamiania różnych funkcji aplikacji.

Notatka: Po Cams myvtech Aplikacja mobilna jest zainstalowana, upewnij się, że udzieliłeś aplikacji uprawnień do dostępu do lokalizacji, mikrofonu, aparatu i multimediów urządzenia mobilnego. Aplikacja będzie potrzebować tych uprawnień do uruchamiania różnych funkcji aplikacji.

Jak poruszać się po aplikacji mobilnej?

Jak obsługiwać aparat?

Jak korzystać z nagrywania w chmurze?

 • Jeśli nie kupiłeś i dodałeś plan nagrywania w chmurze dla aparatu, możesz wejść Zarządzanie planem Strona przez nagrywanie pod aparatem Na żywo.

Jak sprawdzić moje filmy i zdarzenia wykrywania ruchu?

 • Jeśli ustawiłeś lokalne nagrywanie na wyłączenie, zdarzenia wykrywania ruchu nie będą zawierane wideo.
 • Przeglądając dziennik zdarzeń, możesz:
  1. Uzyskiwać Lokalny Lub Chmura Aby wyświetlić zdarzenia zapisane w odpowiedniej lokalizacji.
  2. Przesuń w górę i w dół, aby przewijać i obejrzeć wszystkie powiadomione zdarzenia.
  3. Przeciągnij w dół na ekranie, aby odświeżyć dziennik.
 • Jeśli chcesz usunąć filmy, możesz wyrzucić kartę Micro SD z aparatu, a następnie użyć komputera do usuwania plików filmów na karcie Micro SD.

Gdzie są przechowywane migawki lub filmy?

Jak zmienić ustawienia aparatu?

Jak zmienić ustawienia konta użytkownika?

© 2019 VTech Communications, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. VTech ® to zarejestrowany znak towarowy VTech Holdings Ltd. V1.2.

Ogłoszenie

Dla właścicieli aparatu z przeglądarką domu

Pobierz aktualizację oprogramowania

Nowa wersja oprogramowania jest dostępna dla przeglądarki domu. Ta aktualizacja obejmuje aktualizacje funkcjonalności i ulepszeń bezpieczeństwa.

 • Sprawdź, czy Twój przeglądarka domu działa najnowsze oprogramowanie.
 • Zaktualizuj oprogramowanie przeglądarki domu za każdym razem, gdy dostępna jest nowa wersja.
 • Pobierz aplikację MyVTech Cams i utwórz konto, aby odbierać e -maile, które ostrzegają o aktualizacji, gdy dostępna jest nowa wersja.

Wersja ostatnia: x.X.X.X

Aby sprawdzić wersję oprogramowania przeglądarki Home lub dowiedzieć się, jak aktualizować, dotknij „Instrukcje aktualizacji oprogramowania” lub zobacz sekcję Oprogramowanie aktualizacji w instrukcji aplikacji internetowej przeglądarki Home.

Dziękuję za Twoją cierpliwość.

Nie pokaż następnym razem.

Instrukcje aktualizacji oprogramowania Zamknąć

Ogłoszenie

Dla właścicieli aparatu z przeglądarką domu

Pobierz aktualizację oprogramowania

Nowa wersja oprogramowania jest dostępna dla przeglądarki domu. Ta aktualizacja obejmuje aktualizacje funkcjonalności i ulepszeń bezpieczeństwa.

Wymagana konserwacja

 • Sprawdź, czy Twój przeglądarka domu działa najnowsze oprogramowanie.
 • Zaktualizuj oprogramowanie przeglądarki domu za każdym razem, gdy dostępna jest nowa wersja.
 • Pobierz Cams myvtech Aplikacja i utwórz konto, aby odbierać wiadomości e -mail, które Cię powiadomiły o aktualizacji, gdy dostępna jest nowa wersja.

Najnowsza wersja: 1.0.1.5

Aby sprawdzić wersję oprogramowania przeglądarki Home lub dowiedzieć się, jak aktualizować, dotknij instrukcji aktualizacji oprogramowania lub zobacz Zaktualizować oprogramowanie Sekcja w internetowej instrukcji aplikacji przeglądarki domu.

Nie pokaż następnym razem.

–>

Instrukcje aktualizacji oprogramowania Zamknąć

VTech RM7754HD 7 ″ Smart Wi-Fi HD Monitor z zdalnym dostępem

VTech RM7754HD to Rolls Royce of Digital Video Baby Monitors. Z ekranem 7 ″, inteligentnym Wi-Fi, prawdziwym monitor wideo HD z zdalnym dostępem. 7 -calowy ekran jest oszałamiający, inteligentne Wi -Fi z trybami bezpośrednimi i routerami jest łatwe w użyciu. Podczas zdalnie korzystania z aplikacji możesz nawet powiększyć na 10x i lokalnie 4x. Nagrywać zdjęcia i wideo zdalnie, rozmawiaj z dzieckiem zdalnie lub monitoruj temperaturę pokojową zdalnie. Być powiadomiony, gdy dziecko się z tym budzi’S MOTOR SYMUNTOR, a nawet pomaga dziecku spać z 5 wielkimi kołysanami lub dowolnym z 4 naturalnych dźwięków.

Jeśli dodasz dodatkowy aparat – z wspaniałym 7 -calowym ekranem, możesz jednocześnie monitorować oba kamery’S Tryb podzielonego ekranu. Alternatywnie użyj trybu patrolu, w którym VTech RM7754HD będzie naprzemiennie z jednego aparatu do drugiego.

Lista funkcji trwa – VTech RM7754HD to najlepszy cyfrowy monitor wideo wideo.

SKU: RM7754HD-7 Kategoria: Monitor dziecka Tag: VTech/Monitors

Opis

VTECH RM7754HD Technologia i funkcje:

 • 7” Kolor jednostka nadrzędna 720p HD z aparatem HD 1080p z automatycznym widzeniem w nocy, oglądanie szerokiego kąta, nocne światło, 4x lokalny zoom cyfrowy i 10x zdalny cyfrowy zoom
 • Tryb bezpośredniego Wi -Fi – Monitor jest gotowy do użycia po wyjęciu z pudełka do lokalnego monitorowania między jednostką nadrzędną a kamerą I.mi. Istnieje bezpośredni związek Wi-Fi między jednostką nadrzędną a kamerą, który ustanawia automatycznie, nie wymaga dodatkowej konfiguracji.
 • Tryb routera – jednostka nadrzędna i kamera są sparowane do działania za pośrednictwem routera Wi -Fi. Ten tryb umożliwia również zdalny dostęp do aparatu za pośrednictwem aplikacji VTech.
 • Zdalne przeglądanie / nagrywanie za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji VTech
 • Nagraj obrazy/wideo do pamięci smartfona/tabletu za pomocą aplikacji
 • Dwukierunkowa rozmowa z kamerą z jednostki nadrzędnej lub zdalnie za pośrednictwem aplikacji
 • 5 kojących kołysanki i 4 naturalne dźwięki – można odtwarzać/zatrzymać z jednostki nadrzędnej i/lub za pośrednictwem aplikacji
 • Czujnik temperatury z alertami – alerty otrzymane na jednostce nadrzędnej i aplikacji
 • Alerty wykrywania ruchu – Alerty otrzymane na jednostce nadrzędnej i aplikacji
 • Nagrywanie 10 -sekundowych klipów wideo do aparatu do wykrywania ruchu – przeglądane i usunięte za pośrednictwem aplikacji
 • Tryb automatycznego budzenia – odpowiada na głos i/lub wykrywanie ruchu
 • Jednostka nadrzędna ma do 5 godzin aktywnego czasu monitorowania wideo przed ponownym ładowaniem
 • Bezpieczne i zaszyfrowane lokalne i zdalne transmisje wideo
 • Może sparować, przeglądać i kontrolować do 2 kamer na jednostce nadrzędnej i aplikacji VTech (RM714HD sprzedawany osobno). Tryby oglądania wielu kamer to jedno kamery, podzielone ekran lub tryb patrolowy.

7-calowy Smart Wi-Fi 1080p Monitor

Aparat przesyła wideo o wysokiej rozdzielczości 1080p, dzięki. Poczujesz, że nigdy nie opuściłeś pokoju.

Darmowy zdalny dostęp na żywo za pośrednictwem smartfona i tabletu

Zdalnie słuchać i przeglądaj wiele urządzeń, nawet poza domem. Ten system umożliwia oglądanie lokalne i zdalne za pośrednictwem aplikacji MyVTech Baby 1080p bez opłat lub miesięcznych subskrypcji.

7-calowy ekran LCD o wysokiej rozdzielczości

Obserwuj, jak się porusza twój maluch. Osiągnąć 360 stopni panoramiczne i wyświetl aż 152 stopnie w górę iw dół. Potrzebuję więcej szczegółów? Aparat powiększa do 10 razy.

Zestaw nagrania pokładowego do wykrywania ruchu lub na żądanie na specjalne momenty

Klipy wideo są przechowywane w aparacie, aby uzyskać szybki i łatwy dostęp. Zaprogramuj kamerę do rejestracji po wykryciu ruchu. Możesz nawet nagrywać na żądanie, jeśli zobaczysz specjalny moment, który chcesz uchwycić.

 • Wbudowane nocne światło przed kamerą
 • Oglądanie szerokokątne do 110 stopni
 • 3-poziomowy wskaźnik dźwięku
 • 10x zdalny cyfrowy zoom
 • Lokalna lub odległe rozmowy dwukierunkowe
 • Uspokajające dźwięki i kołysanki
 • Czujnik temperatury
 • Automatyczna nocna widzenie w podczerwieni
 • Kontrola głośności
 • Montowany na ścianie
 • Regulowany kąt kamery

Wsparcie i instrukcje

Podręczniki i przewodniki

 • RM7754HD Szybkie starcie [PDF]

CM18445

VM3261-2

DS6251-2

VM5463

Polityka prywatności

Inne zasady

Polityka Cookie

Skontaktuj się z nami

© 2023 VTech Technologies Canada Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. VTech ® to zarejestrowany znak towarowy VTech Holdings Ltd. CareLine ®, Safe & Sound ®, Audio Assist ®, EristerMinal ®, Erisstation ®, ErisbusinessSystem ®, OrbitLink Wireless Technology ®, Myla the Monkey ®, Tommy The Turtle ® i Wyatt the Whale ® są zarejestrowanymi znakami towarowymi VTech Communications, Inc Inc Inc Inc Inc Inc Inc, Inc Inc Inc Inc Inc, Inc Inc, Inc Inc Inc, Inc Inc, Inc Inc Inc, Inc Inc Inc, Inc Inc Inc, Inc Inc Inc, Inc Inc,. Connect to Cell ™ to znak towarowy VTech Communications, Inc.