Streszczenie

 • Gry wideo mają zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na mózg.
 • Gry akcji mogą poprawić uwagę wizualną i wrażliwość na kontrast, ale mogą również prowadzić do zmniejszonej aktywności w korze przedczołowej i zwiększonego pobudzenia i reakcji emocjonalnej.
 • Gry strategiczne zostały pochwalone za ich pozytywny wpływ na rozwój poznawczy i regiony mózgu związane z myśleniem wizualnym.
 • Uzależnienie od gry wideo może prowadzić do funkcjonalnych i strukturalnych zmian w systemie neuronowym.
 • Gry wideo mogą inaczej wpływać na płeć, a mężczyźni wykazują większą aktywację w regionach mózgu nagrody i asocjacji.
 • Badania wpływu gier wideo na mózg są wciąż na wczesnym etapie i ważne jest, aby rozpoznać złożoność tych efektów.

Kluczowe punkty

 1. Gry akcji obejmują dużą prędkość, percepcyjne i motoryczne obciążenie i mogą poprawić uwagę wizualną i wrażliwość na kontrast.
 2. Gwałtowne gry wideo mogą zmniejszyć aktywność w korze przedczołowej i zwiększyć pobudzenie i reakcję emocjonalną.
 3. Gry strategiczne mogą poprawić rozwój poznawczy, koordynacja oka i myślenie wizualne.
 4. Uzależnienie od gry wideo może prowadzić do funkcjonalnych i strukturalnych zmian w mózgu.
 5. Mężczyźni mogą wykazywać większą aktywację w regionach mózgu nagrody i asocjacji podczas gier.
 6. Badania wpływu na grę wideo na mózgu wciąż trwają.

Pytania i odpowiedzi

 1. Jak gry akcji wpływają na mózg?
 2. Gry akcji mogą poprawić uwagę wizualną i wrażliwość na kontrast, ale mogą również prowadzić do zmniejszonej aktywności w korze przedczołowej i zwiększonego pobudzenia i reakcji emocjonalnej.

 3. Jakie są pozytywne skutki gier strategicznych?
 4. Gry strategiczne mogą poprawić rozwój poznawczy, koordynacja oka i myślenie wizualne.

 5. Czy uzależnienie od gier wideo może zmienić mózg?
 6. Tak, uzależnienie od gier wideo może prowadzić do zmian funkcjonalnych i strukturalnych w systemie neuronowym.

 7. Czy gry wideo wpływają inaczej?
 8. Badania sugerują, że mężczyźni mogą wykazywać większą aktywację w regionach nagrody i skojarzeń podczas gier.

 9. Czy są jakieś negatywne skutki gier wideo?
 10. Gwałtowne gry wideo mogą zmniejszyć aktywność w korze przedczołowej i zwiększyć pobudzenie i reakcję emocjonalną.

 11. Jaki jest obecny stan badań nad efektami gier wideo?
 12. Badania wpływu gier wideo na mózg są nadal na wczesnym etapie.

 13. W jaki sposób gry akcji poprawiają uwagę wizualną?
 14. Gry akcji obejmują duże i nieprzewidywalne elementy, które mogą trenować mózg, aby skupić się na odpowiednich bodźcach wizualnych.

 15. Czy gry strategiczne mogą poprawić pamięć?
 16. Chociaż nie wspomniano wyraźnie w artykule, gry strategiczne wymagają umiejętności pamięci, więc regularne granie może rzeczywiście poprawić pamięć.

 17. Jakie są potencjalne wady grania w gwałtowne gry wideo?
 18. Granie w gwałtowne gry wideo może zwiększyć aktywność w regionach mózgu związanych z pobudzeniem i lękiem, jednocześnie zmniejszając aktywność w płatach czołowych odpowiedzialnych za regulację emocji i kontrolę wykonawczą.

 19. Czy są jakieś korzyści z gry w gry wideo?
 20. Tak, gry wideo, zwłaszcza gry strategiczne, były powiązane z ulepszeniami rozwoju poznawczego, myślenia wizualno-przestrzennego i koordynacją oka.

 21. Na jakie regiony mózgu wpływają uzależnienie od gier wideo?
 22. Uzależnienie od gry wideo może prowadzić do zmian funkcjonalnych i strukturalnych w układzie neuronowym, chociaż w artykule nie wspomniano określonych regionów mózgu.

 23. Jak gra w gry akcji wpływa na poznanie?
 24. Zgodnie z artykułem granie w gry akcji może osłabić aktywność kory przedczołowej i wpływać na poznanie w prawym hipokampie i regionach potylicznych.

 25. Jakie są skutki gier wideo na właściwy hipokamp?
 26. Artykuł stwierdza, że ​​granie w gry wideo, w szczególności gry strategiczne, może zwiększyć rozmiar i wydajność właściwego hipokampu, co wiąże się z myśleniem wizualnym.

 27. Czy gry wideo mają pozytywny wpływ na uwagę?
 28. Tak, pokazano, że granie w gry wideo poprawiają uwagę wizualną, zgodnie z badaniami wymienionymi w artykule.

 29. Czy istnieje różnica w tym, jak mózgi mężczyzn i kobiet reagują na gry wideo?
 30. Artykuł sugeruje, że mężczyźni mogą wykazywać większą aktywację w regionach nagrody i stowarzyszeń podczas gier, na podstawie badań przeprowadzonych w Stanford.

 31. Co należy wziąć pod uwagę przy ocenie wpływu gier wideo na mózg?
 32. Ważne jest, aby rozpoznać złożoność efektów gier wideo i ciągły charakter badań w tym obszarze.

Jak gry wideo wpływają na mózg

Ponieważ gry wideo są nadal stosunkowo nowe, badania nad ich skutkami są nadal w powijakach. Naukowcy wciąż opracowują, jakie aspekty gier wpływają na to, które regiony mózgu i jak. Gry wideo prawdopodobnie mają zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty i musimy przyjąć tę złożoność.

Jak gra w gry wideo wpływa na twój mózg

W zależności od rodzajów gier wideo, które grasz i czas spędzasz, twój mózg może się zmieniać na różne sposoby.

Stworzony przez Sujan Vijayraj Shadrak.

Treść dostarczona przez

Transkrypcja

Kiedy myślisz o grach wideo, co przychodzi ci na myśl? Czy grasz z przyjaciółmi i cieszysz się w grę wideo i cieszysz się? Czy to jeden z twoich rodziców, który mówi ci, żebyś przestał grać tak dużo i że gnijesz mózg? Poczekaj, cofnij się chwilą. Gnicie mózgu? Czy gry wideo faktycznie wpływają na twój mózg? Cóż, cieszę się, że mogę ci powiedzieć’RE we właściwym miejscu. Dzisiaj będziemy patrzeć na główne rodzaje gier wideo oraz otaczające ich mity i fakty.

Istnieją dwa główne rodzaje gier wideo, na które będziemy dziś patrzeć: gry akcji i gry strategiczne. Po raz pierwszy zacznijmy od tego, co stało się najpopularniejszym obszarem gier wideo w ostatnich latach: Battle Royale/Action Shooter Games. Większość ludzi umysłu idzie na mocno popularną grę Fortnite, ale w tej kategorii jest wiele innych gier, nawet gry, które są dokładnie podobne do Fortnite, ale zostały wydane przed nim, takie jak H1Z1 i PUBG.

Ale w jaki sposób tego rodzaju gry wpływają na twój mózg? Oprócz gwałtownych gier akcji obejmują wysoką prędkość, wysokie obciążenie percepcyjne i motoryczne, nieprzewidywalność i nacisk na przetwarzanie peryferyjne. Granie w te gry wideo osłabia aktywność kory przedczołowej i sugeruje, że gra w gry wideo wpływa również na poznanie w odpowiednim hipokampie i regionach potylicznych. Badania z Nature Neuroscience pokazują, że gra w grę wideo akcji może poprawić uwagę wizualną. Inne badanie, które pojawiło się również w Nature Neuroscience, wykazało, że gry akcji mogą poprawić wrażliwość kontrastu dorosłych, która jest niezbędna do jazdy w nocy.

Ale gwałtowne gry wideo są również obawy dla niektórych ekspertów w dziedzinie gier. W badaniu 45 nastolatków granie w gwałtowną grę przez zaledwie 30 minut obniżyła aktywność w odcinkach przedczołowych mózgu. Zaledwie 10–20 minut gwałtownej gry może zwiększyć aktywność w obszarach mózgu związanych z pobudzeniem, lękiem i reakcją emocjonalną, jednocześnie zmniejszając aktywność w płatach czołowych związanych z regulacją emocji i kontrolą wykonawczą i kontrolą wykonawczą.

Z drugiej strony gry strategiczne uzyskały bardzo pozytywną krytykę ich wpływu na ludzki mózg z niewielkimi bez negatywnych aspektów. Badania wykazały, że granie tego rodzaju gier strategicznych może poprawić rozwój poznawczy, taki jak większa wrażliwość na kontrasty, lepsza koordynacja oka i pamięć doskonałej. Dowody występują również, że tego rodzaju gry wideo mogą zwiększyć wielkość i wydajność regionów mózgu związanych z myśleniem wizualnym. Na przykład odpowiedni hipokamp jest ponownie powiększony u graczy długoterminowej, a także wolontariuszy po programie treningu gier wideo.

Ale gry wideo mogą być również uzależniające, a tego rodzaju uzależnienie jest znane jako „Zaburzenie gier internetowych.„Naukowcy znaleźli wiele przykładów zmian funkcjonalnych i strukturalnych w układzie neuronowym w mózgach uzależnionych od gier.

Pozwalać’S Przejdź do innego tematu: w jaki sposób gry wideo wpływają na mózgi różnych płci? Naukowcy w Stanford postanowili przestudiować ten temat. Naukowcy zaprojektowali grę obejmującą pionową linię zwaną „ścianą” na środku ekranu komputera. Kiedy gra się rozpoczyna, 10 piłek pojawia się po prawej stronie ściany i podróżuje w lewo w kierunku ściany. Za każdym razem, gdy piłka jest klikana, znika z ekranu. Jeśli piłka uderzy w ścianę, tracą miejsce na ekranie, powodując kurczenie się ściany. Jeśli klikną kulki, które zbliżają się do ściany, zanim uderzą w ścianę, ściana idzie w prawo i staje się większa i dostają więcej miejsca. Podczas tego badania 22 młodych dorosłych-11 mężczyzn i 11 kobiet-grało w wielu 24-sekundowych odstępach gry podczas podłączania się do maszyny FMRI. FMRI jest zaprojektowany do wytworzenia obrazu pokazującego, które części mózgu pracują podczas danej czynności.

Wszyscy uczestnicy szybko nauczyli się gry, a uczestnicy samce i żeńskie skończyły kliknięcie tej samej liczby piłek. Mężczyźni skończyli jednak zyskanie znacznie większej ilości przestrzeni niż kobiety. To dlatego, że mężczyźni zidentyfikowali, które kule – które są najbliżej „ściany” – pomogłyby im zdobyć najwięcej miejsca, jeśli klikniesz.

Po przeanalizowaniu danych obrazowych dla całej grupy naukowcy odkryli, że uczestnicy wykazali aktywację w Mesocorticolimbic Brain Center. Jest to region, który jest zwykle związany z nagrodą i skojarzeniem. Mężczyźni męskie wykazały jednak znacznie większą aktywację, a ilość aktywacji była skorelowana z tym, ile zyskali terytorium.

Wykazano również, że trzy struktury w obwodzie nagrody – jądro accumbens, migdałowate i kora orbitno -czołowa – wpływają na siebie znacznie bardziej u mężczyzn niż u kobiet. I, tym lepiej był połączony ten obwód, lepsi mężczyźni występowały w grze.

Ponieważ gry wideo są nadal stosunkowo nowe, badania nad ich skutkami są nadal w powijakach. Naukowcy wciąż opracowują, jakie aspekty gier wpływają na to, które regiony mózgu i jak. Gry wideo prawdopodobnie mają zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty i musimy przyjąć tę złożoność.

Jak gry wideo wpływają na mózg

Na całym świecie gracze wideo spędzają miliardy godzin tygodniowo przed ekranami. Niektórzy naukowcy zbadali wpływ gier wideo. Tutaj znajdź nasze, jak wpływają na mózg i zachowanie.

Człowiek grający w gry na komputerze

Na pierwszy rzut oka ponad 150 milionów ludzi w Stanach Zjednoczonych gra w gry wideo regularnie lub przez co najmniej 3 godziny tygodniowo. Przeciętny amerykański gracz jest 35-letnim dorosłym, z 72 procentami graczy w wieku 18 lat lub starszych. W przypadku używania gry wideo przez dzieci większość rodziców – 71 procent – wskazuje, że gry wideo mają pozytywny wpływ na ich dziecko’życie.

Sprzedaż gier wideo nadal rośnie rok do roku. W 2016 roku przemysł gier wideo sprzedał ponad 24.5 miliardów gier – w porównaniu z 23.2 miliardy w 2015 r. I 21.4 miliardy w 2014 roku.

Trzy najlepiej sprzedające się gry wideo w 2016 roku były Call of Duty: Infinite Warfare, Battlefield 1, I Grand Theft Auto V. Te gry należą do gatunków strzelanki pierwszej osoby lub akcji-dwa najlepsze gatunki, stanowiące 27.5 procent i 22.Odpowiednio 5 procent sprzedaży. Strzelca pierwszej osoby i gatunki akcji często oskarżone o poruszenie agresji i powodowanie przemocy i uzależnienia.

Dziesięciolecia badań badających gry wideo i przemocy nie osiągnęły konsensusu wśród naukowców. Naukowcy nie byli w stanie znaleźć przyczynowego związku między graniem w gry wideo a aktami przemocy w prawdziwym świecie.

Rosnące dowody pokazują jednak, że gry wideo mogą wpływać na mózg, a ponadto powodować zmiany w wielu regionach mózgu.

uzależniony od gry leżący na podłodze

Naukowcy niedawno zebrali i podsumowali wyniki 116 badań naukowych w celu ustalenia, w jaki sposób gry wideo mogą wpływać na nasze mózgi i zachowania. Wyniki ich recenzji zostały opublikowane w Granice w ludzkiej neuronauce.

“Gry były czasami chwalone lub demonizowane, często bez prawdziwych danych tworzenia kopii zapasowych tych roszczeń. Co więcej, gry jest popularnym działaniem, więc wydaje się, że wszyscy mają silne opinie na ten temat,” mówi Marc Palaus, pierwszy autor recenzji.

Patrząc na wszystkie dotychczasowe badania, Palaus i zespół starali się zauważyć, czy pojawiły się jakieś trendy w odniesieniu do tego, w jaki sposób gry wideo wpływają na strukturę i aktywność mózgu. W sumie 22 przeglądowych badań zbadano zmiany strukturalne w mózgu, a 100 badań przeanalizowano zmiany w funkcjonalności i zachowaniu mózgu.

Wyniki badań wskazują, że granie w gry wideo nie tylko zmienia się, jak działają nasze mózgi, ale także ich struktura.

Na przykład wiadomo, że wykorzystanie gier wideo wpływa na uwagę. Badania zawarte w recenzji pokazują, że gracze gier wideo wykazują poprawę kilku rodzajów uwagi, w tym trwałej uwagi i selektywnej uwagi. Ponadto, regiony mózgu, które odgrywają rolę w uwagi, są bardziej wydajne u graczy w porównaniu z nie-gamerami i wymagają mniejszej aktywacji, aby skupić się na wymagających zadaniach.

Dowody pokazują również, że gra w gry wideo zwiększa wielkość i kompetencje części mózgu odpowiedzialnych za umiejętności wizualne – osoba’zdolność do identyfikacji relacji wizualnych i przestrzennych między obiektami. U długoterminowych graczy i osób, które zgłosiły się na ochotnika do przestrzegania planu treningu gier wideo, odpowiedni hipokamp został powiększony.

Naukowcy odkryli, że gry wideo mogą być uzależniające – zjawisko znane jako “Zaburzenie gier internetowych.”

Uzależnionych od gier istnieją zmiany funkcjonalne i strukturalne w systemie nagrody neuronowej – grupa struktur związanych z przyjemnością odczuwania, uczeniem się i motywacją. Ujawnienie uzależnionych od gier wideo na wskazówki związane z grę, które powodują głód, i monitorowanie ich reakcji mózgu, podkreśliło te zmiany-zmiany, które są również widoczne w innych zaburzeniach uzależniających.

“Skoncentrowaliśmy się na tym, jak mózg reaguje na ekspozycję na grę wideo, ale te efekty nie zawsze przekładają się na rzeczywiste zmiany,” Zauważa palaus. Badania wpływu gier wideo są nadal w powijakach, a naukowcy wciąż analizują aspekty gier, jakie regiony mózgu i jak.

“To’prawdopodobne, że gry wideo mają zarówno pozytywne (na temat uwagi, umiejętności wizualnych i motorycznych), jak i negatywnych aspektów (ryzyko uzależnienia), i konieczne jest, abyśmy przyjęli tę złożoność,” Palaus trwa.

Zespół naukowców z Florida State University stwierdził, że ludzie powinni być sceptyczni wobec reklam, które promują wzrost wydajności mózgu, który wynika z gier treningowych mózgu. Powiedzieli, że nauka nie potwierdza tych roszczeń.

Udostępnij na Pinterest w grach treningowych mózgu nie poprawił zdolności poznawczych u osób starszych.

“Nasze ustalenia i poprzednie badania potwierdzają tam’bardzo mało dowodów tego rodzaju gier może poprawić twoje życie w znaczący sposób,” mówi Wally Boot, profesor psychologii, ekspert w dziedzinie spadku poznawczego związanego z wiekiem.

Ludzie coraz częściej są pod wrażeniem, że aplikacje do szkolenia mózgu zabezpieczą je przed utratą pamięci lub zaburzeniami poznawczymi.

Naukowcy sprawdzili, czy granie w gry treningu mózgu wzmocniło pamięć roboczą graczy, a tym samym poprawiło inne zdolności poznawcze, w tym rozumowanie, pamięć i szybkość przetwarzania-wywołują naukowcy procesowi “Daleki transfer.” Jednak tak nie było.

“To’możliwe szkolenie ludzi, aby stali się bardzo dobrzy w zadaniach, które normalnie rozważasz ogólne zadania pamięci roboczej: zapamiętywanie 70, 80, a nawet 100 cyfr,” wyjaśnia Neila Charnessa, profesor psychologii i wiodący autorytet w dziedzinie starzenia się i poznania.

“Ale umiejętności te są bardzo specyficzne i nie wykazują dużo transferu. Zwłaszcza, o co seniorzy powinni się martwić, to, że jeśli mogę być bardzo dobry w krzyżówki, to pomoże mi zapamiętać, gdzie są moje klucze? A odpowiedź jest prawdopodobnie nie,” dodaje.

Charness wskazuje, że jeśli Twoim celem jest poprawa funkcji poznawczych, ćwiczenia aerobowe mogą pomóc. Niektóre badania wykazały, że aktywność aerobowa zamiast aktywności umysłowej zwiększa mózg.

Natomiast badanie opublikowane w Natura stwierdzono, że dzięki zastosowaniu specjalnie zaprojektowanej gry wideo 3D wydajność poznawcza można poprawić u osób starszych i niektórych niepożądanych skutków na mózg związany ze starzeniem się, odwrócony.

Udział na Pinterest Niewielka ilość treningu mózgu może odwrócić spadek mózgu związany z wiekiem.

Naukowcy z University of California-San Francisco (UCSF) wyjaśniają, że zapewnia to miarę wsparcia naukowego na arenie fitness mózgu-skrytykowani za brak dowodów-że trening mózgu może stymulować znaczące i trwałe zmiany.

Po 12 godzinach treningu w ciągu miesiąca uczestnicy badania w wieku od 60 do 85 lat poprawili wydajność gry, która przekroczyła wyniki osób w wieku 20 lat, grając w grę po raz pierwszy. Ponadto poprawiono dwa inne znaczące obszary poznawcze: pamięć robocza i trwałe uwagi. Umiejętności te zostały utrzymane 6 miesięcy po zakończeniu treningu.

“Odkrycie jest potężnym przykładem tego, jak plastik jest starszy mózg,” mówi dr. Adam Gazzaley, ph.D., UCSF Profesor neurologii, fizjologii i psychiatrii oraz dyrektor Neuroscience Imaging Center. dr. Gazzaley zauważa, że ​​zachęcające jest, aby nawet niewielki trening mózgu może odwrócić część spadku mózgu, która występuje wraz z wiekiem.

Ostatnie badanie przeprowadzone przez neurobiologistów z University of California-Irvine (UCI) wykazały, że granie w gry wideo 3-D może również zwiększyć tworzenie wspomnień. Uczestnicy zostali przydzieleni do grupy, która grała w gry wideo w środowisku 2D lub środowisku 3D. Po graniu w gry przez 30 minut dziennie przez 2 tygodnie uczniowie otrzymali testy pamięci, które zaangażowały się w mózg’S hipokamp.

Uczestnicy grupy 3-D znacznie poprawili wyniki testu pamięci w porównaniu z grupą 2-D. Grupa 3D’Wydajność pamięci S wzrosła o 12 procent – ta sama kwota, jaka wydajność pamięci zwykle spada w wieku od 45 do 70 lat.

“Po pierwsze, gry 3-D mają kilka rzeczy, których nie,” mówi Craig Stark z UCI’S Center for the Neurobiology of Learning & Memory. “Oni’dostałem tam o wiele więcej informacji przestrzennych. Po drugie, oni’o wiele bardziej złożone, z znacznie więcej informacji do nauki. Tak czy inaczej, znamy tego rodzaju uczenie się i pamięć nie tylko stymulują, ale wymaga hipokampu.”

W szczególności gry wideo strategiczne okazały się obiecujące w poprawie funkcji mózgu wśród osób starszych i mogą zapewnić ochronę przed demencją i chorobą alzheimera’choroba.

“Jeśli celem jest poprawa starszych dorosłych’ Kontrola poznawcza, rozumowanie i umiejętności poznawcze wyższego rzędu, a także powstrzymywać demencję i alzheimer’choroba tak długo, jak to możliwe, być może gry strategiczne są dobrym rozwiązaniem,” informuje Chandramallika Basak, asystent profesora w Center for Vital Longevity and School of Behavioral and Brain Sciences na University of Texas w Dallas.

Basak, podobnie jak Charness, zgadza się, że szkolenie poznawcze powinno zająć drugie miejsce w programach aktywności fizycznej, jeśli chodzi o poprawę funkcji poznawczych. Programy sprawności fizycznej zostały powiązane z pozytywnym wpływem na poznanie oraz funkcję i strukturę mózgu.

Istnieją dowody sugerujące, że gry wideo mogą być realnym leczeniem depresji i poprawić pamięć i nastrój u dorosłych z łagodnym upośledzeniem poznawczym.

Wpływ gier wideo na mózg to nowy obszar badań, który będzie nadal badany. Możemy po prostu zeskrobać powierzchnię potencjału, jaki gry wideo mogłyby prezentować w zwiększaniu zdolności poznawczych i zapobieganiu zaburzeniom poznawczym.

 • IT / Internet / e-mail
 • Neurologia / Neuronauka

Twoi rodzice mylili się co do tego hobby z dzieciństwa, które gni twoje mózg

Według nauki wszystkie te późne noce grające w Nintendo były naprawdę dobre dla twojego mózgu.

24 września 2020

24 września 2020

Profesjonalny gracz strzelał od tyłu grania w gry online na komputerze z włączonymi słuchawkami, na rozmytym czerwonym i niebieskim tle

Jak mówi ci każdy, kto był właścicielem Genesis lub Super Nintendo w latach 90. Ale nowe badania wykazały, że te godziny spędzone na graniu w gry wideo mogą nie gnili twojego mózgu, jak ostrzegli twoja mama lub tata. W rzeczywistości, Jeśli spędziłeś dzieciństwo, grając w Sonic i Super Mario, potajemnie przygotowujesz pamięć do końca życia, nowe badanie mówi.

Miesięczne badania, które zostały przeprowadzone na Universitat Oberta de Catalunya w Hiszpanii i opublikowane w Granice w ludzkiej neuronauce, Zbadał umiejętności poznawcze 27 młodych dorosłych w wieku od 18 do 40 lat podczas gry w klasycznym Super Mario 64 Nintendo. „Ludzie, którzy byli zapalonymi graczami przed dojrzewaniem, pomimo tego, że nie grali, działali lepiej z zadaniami pamięci roboczej, które wymagają przechowywania psychicznego i manipulowania informacjami, aby uzyskać wynik”, badacz Marc Palaus, Doktor, pisze w opublikowanym raporcie.

Palaus wyjaśnia, że ​​dalekie od uszkodzenia naszych mózgów gry wideo są w rzeczywistości wyzwaniem dla rosnących umysłów, a ich rosnąca trudność sprawia, że ​​są tak kuszące.

„Gry wideo to idealny przepis na wzmocnienie naszych umiejętności poznawczych, prawie bez naszego zauważania” – pisze.

Dwoje dzieci ukrywających się pod okładkami podczas gry na swoich telefonach

Wiele badań przeprowadzono na temat gier wideo i ich wpływu na mózg, a wiele stwierdziło, że mogą mieć pozytywne skutki. Badanie z 2017 r. – również kierowane przez Palausa – zastanawiające się, że pacjenci, którzy przeszli program treningowy gier wideo, zobaczyli, że sekcje mózgu hipokampa powiększają się. Badanie wykazało również, że zapaleni gracze wykazują poprawę zarówno trwałej, jak i selektywnej uwagi.

Ale nie idź jeszcze wrośnie do rodziców. Inne badanie przeprowadzone na University of Montreal w 2017 roku wykazało, że MRI przeprowadziły na mózgach zapalonych graczy, którzy spędzili 19 godzin lub więcej tygodniowo na swoich konsolach, grając w gry o tematyce akcji. AE0FCC31AE342FD3A1346EBBB1F342FCB

Mimo to osoby prowadzące to badanie mówią. „Gdybym musiał komuś polecić grę wideo, byłaby to platforma 3D lub logiczna gra logiczna” Gregory West, Doktorat, autor badania, powiedział NPR. „W tym momencie dowody są jasne, że te gry mogą być korzystne dla mózgu.„I więcej o tym, jak najlepiej wykorzystać swoje neurony, sprawdź tylko wiele minut ćwiczeń, podsumuje twój mózg.

Zachary Mack

Zach jest niezależnym pisarzem specjalizującym się w piwie, winie, jedzeniu, duchach i podróżach. Ma siedzibę na Manhattanie. Czytaj więcej

Nauka o tym, czy gry wideo gni twoje mózg

Dobra wiadomość, jeśli jesteś graczem. W przeciwieństwie do tego, co mogli ci powiedzieć twoi rodzice, gry wideo nie zgniją twojego mózgu. W rzeczywistości wręcz przeciwnie, jak określili naukowcy z Radboud University w Holandii. Ich badanie, opublikowane przez American Psychological Association w zeszłym roku, wykazało, że granie w gry wideo – tak, nawet te gwałtowne – mogą pomóc młodym graczom rozwijać uczenie się, zdrowie i umiejętności społeczne.

Grupa zadaniowa APA spojrzała na obszerne badania na ten temat w ciągu ostatnich dziesięcioleci i chociaż przyznali, że istnieją pewne dowody na poparcie matczynych twierdzeń o zgniliznę mózgu z gry, odkryli również, że obawy dotyczące potencjalnych negatywnych skutków gier są zawyżone. Według Pew Research Center jest to mile widziane wiadomości dla amerykańskich nastolatków, z których 97 procent zgłasza granie w gry wideo przez godzinę każdego dnia.

„Od dziesięcioleci przeprowadzono już ważne badania dotyczące negatywnych skutków gier, w tym uzależnienia, depresji i agresji, i z pewnością nie sugerujemy, że należy to zignorować” – powiedział Dr. Isabel Granic, główny autor badania. „Jednak aby zrozumieć wpływ gier wideo na rozwój dzieci i młodzieży, potrzebna jest bardziej zrównoważona perspektywa.”

Jeśli chodzi o korzyści poznawcze, badania wykazały, że gra w gry wideo może poprawić uwagę, pamięć i umiejętności przestrzenne. Metaanaliza z 2013 r. Zauważyła, że ​​ludzie, którzy grali strzelanki pierwszej osoby, nauczyli się myśleć o obiektach w trzech wymiarach w takim samym charakterze, jak studenci, którzy wzięli udział w kursach akademickich, które mają pomóc im w doskonaleniu tych umiejętności. „Ma to kluczowe implikacje dla edukacji i rozwoju kariery, ponieważ wcześniejsze badania ustanowiły moc umiejętności przestrzennych w zakresie osiągnięć w nauce, technologii, inżynierii i matematyce” – powiedział Granic.

I choć może się to wydawać sprzeczne z intuicją, wyłącznie bez przemocy, zawartość prospołeczna w grach nie jest jedynym sposobem na zainspirowanie pozytywnych zachowań. „Prace [c] jest po prostu pojawiające się, które wydaje się obalić tę prostą interpretację, sugerując, że gwałtowne gry są równie prawdopodobne, że będą promować zachowania prospołeczne”, stwierdzono, że badanie stwierdzono.

Pomyśl o World of Warcraft lub Minecraft – dwa odrębne i wyjątkowo popularne gry, z milionami graczy, którzy dziennie rejestrują godziny na godzinach – i zastanów się, jak funkcjonują na poziomie psychologicznym. Dla pierwszego gier wieloosobowych nadaje wysoce interaktywne społeczności społeczne; Dla tych ostatnich podkreślane są rozumowanie przestrzenne i umiejętności rozwiązywania problemów.

Jedna z głównych różnic między grami wideo z dzisiejszych i wczoraj.mi. Super Nintendo Entertainment System ERA) to różnorodność zarówno platform gier, jak i treści medialnych. Dzisiejsze gry są bardziej zróżnicowane, złożone, dynamiczne i napędzane społecznie; i te same wydarzenia stopniowo przekazywały się do dzisiejszych graczy.

Mark Griffiths, dyrektor Międzynarodowej Jednostki Badań Gier na Uniwersytecie Nottingham Trent, napisał, że atrakcyjność gier wideo przekroczyła „wiele granic demograficznych” w miarę postępu branży. Gracze mają wiele kształtów i rozmiarów; W każdym wieku, płci i pochodzenia etnicznego wydają się cieszyć to doświadczenie. „Można je wykorzystać, aby pomóc w ustaleniu celów i ćwiczeniach nad nimi, udzielić informacji zwrotnych, wzmocnienia, samooceny i utrzymania zapisu zmian behawioralnych.”

To znaczy każdy i wszyscy mogą zyskać na grze – oczywiście w moderacji. Terapeutyczna i edukacyjna wartość gier jest coraz częściej ustalana przez badaczy, jak i pracowników służby zdrowia, a ponieważ piętnowanie przeciwko graczom nadal się rozpadają, nowe badania z pewnością będą kontynuować widoczne korzyści płynące z gry gry.