Streszczenie:

W Egipcie rząd wdrożył ścisłą kontrolę i nadzór nad technologią dostępu do Internetu i technologii komunikacji od czasu, gdy prezydent Abdel Fattah El-Sisi objął urząd w 2014 roku. Chociaż nastąpiło dążenie do rozszerzenia dostępu do Internetu i dostarczania informacji publicznej, nastąpiła również represje dotyczące pewnych treści i wolności słowa. Rząd zablokował strony internetowe, monitorował komunikację online bez nakazów i zatrzymał osoby za działania online. Ponadto istnieją przepisy prawa i kodeksu karnego, które zagrażają wolności wypowiedzi i wymiany informacji online.

Kluczowe punkty:

 1. Rząd egipski realizował niejednoznaczną politykę wobec technologii Internetu i komunikacji.
 2. Premier Ahmad Nazif i inni urzędnicy starali się rozszerzyć dostęp do Internetu i promować swobodny przepływ informacji.
 3. Jednak ministerstwo wnętrz i powiązanych usług bezpieczeństwa zablokowało strony internetowe i monitorowało komunikację online.
 4. Witryny internetowe związane z Bractwem Muzułmańskim i imprezą Al-`amal zostały zablokowane, a Internet został wykorzystany do uwięzienia osób zaangażowanych w prywatne postępowanie homoseksualne.
 5. Funkcjonariusze organów ścigania wezwały do ​​przepisów w celu zwiększenia kontroli rządu nad dostępem do Internetu.
 6. Rząd zachowuje przepisy dotyczące przepisów i kodeksu karnego, które zostały wykorzystane do kryminalizacji wolności wypowiedzi.

Pytania:

 1. Jaka była polityka rządu wobec technologii Internetu i komunikacji w Egipcie?
  Rząd realizował niejednoznaczną politykę, a urzędnicy promują dostęp do Internetu i swobodny przepływ informacji, jednocześnie nakładając ograniczenia na niektóre treści i działania.
 2. Jakie działania podjęły władze w odniesieniu do komunikacji online?
  Władze zablokowały strony internetowe, monitorowały komunikację online bez nakazów i zatrzymały osoby za swoje działania online.
 3. Które ruchy opozycyjne zablokowano swoje strony internetowe?
  Strony internetowe związane z Bractwem Muzułmańskim i partią Al-`amal zostały zablokowane.
 4. W jaki sposób Internet został wykorzystany w przypadkach uwięzienia?
  Wiceprezes Kairu wykorzystał Internet, aby uwięzić osoby zaangażowane w prywatne postępowanie homoseksualne.
 5. Jakie środki wezwały funkcjonariusze organów ścigania w zakresie dostępu do Internetu?
  Funkcjonariusze organów ścigania opowiadali się za przepisami, które zwiększyłyby kontrolę rządu nad dostępem Egipcjan do informacji online.
 6. Jakie prawa zachowało rząd, które zagrażają wolności wypowiedzi?
  Rząd zachowuje szereg przepisów przepisów i kodeksu karnego, które w przeszłości były używane w celu kryminalizacji wykonywania wolności wypowiedzi.

Odpowiedzi:

 1. Podczas gdy rząd publicznie stwierdził swoje zaangażowanie w promowanie dostępu do Internetu i swobodnego przepływu informacji, podjęto działania, które są sprzeczne z tym stanowiskiem. Władze zablokowały strony internetowe, monitorowały komunikację online bez nakazów i zatrzymały osoby za swoje działania online.
 2. Władze zablokowały strony internetowe związane z Bractwem Muzułmańskim i partią Al-`. Wykorzystali również Internet, aby uwięzić osoby zaangażowane w prywatne postępowanie homoseksualne.
 3. Władze wezwały do ​​przepisów, które zwiększyłyby kontrolę rządu nad dostępem Egipcjan do informacji online, co wskazuje na chęć dalszego ograniczenia wolności w Internecie.
 4. Rząd zachowuje szereg przepisów przepisów i kodeksu karnego, które w przeszłości były używane w celu kryminalizacji wolności wypowiedzi. Te szerokie i niejasne prawa stanowią zagrożenie dla wyrażenia i wymiany informacji online.

Egipt: Władze sądowe stosują masową inwigilację, aby cenzurować obywateli

Po styczniowej rewolucji Egipt cieszył się przedłużonym okresem bezpłatnego dostępu do Internetu. Jednak ponieważ generał Abdel Fattah El-Sisi został wybrany na Egipt’Sixth Prezydent W 2014 r. Rząd egipski rozstrzył dostęp do niektórych rodzajów treści i wolności mowy w Internecie.

Egipt

Wpływ rewolucji w ICT [technologie informacyjne i komunikacyjne] nie powinny ograniczać się do osiągnięcia zysków gospodarczych i rozwojowych. Należy je rozszerzyć na wzmocnienie powiązań politycznych, społecznych i kulturowych między narodami, aby doprowadzić do pokoju na świecie w oparciu o sprawiedliwość, równość i wspieranie wysiłków narodowych w kierunku większej wolności, demokracji i poszanowania praw człowieka.
Prezydent Egiptu Husni Mubarak 34

Rząd egipski realizuje niejednoznaczną politykę w odniesieniu do technologii Internetu i komunikacji. Z jednej strony premier Ahmad Nazif, minister komunikacji i technologii informacyjnych Tariq Kamil i minister edukacji Ahmad Jamal al-Din rozpoczęli ambitny program rozszerzenia dostępu Egipcjan do informacji przez Internet z imponującymi wynikami. Rząd nie angażuje się w powszechną cenzurę online. Wielu egipskich działaczy na rzecz praw człowieka twierdzi, że dostęp do Internetu znacznie wzmocnił zasięg i skuteczność ruchu w Egipcie.

Przemawiając na World Summit on the Information Society (WSIS) w 2003 r.35 Na konferencji pan-arabskiej na temat WSIS w Kairze w maju 2005 r.Ale ich status jako taki kontynuował, opierał się na zasadzie, że dostęp do i swobodny przepływ informacji są podstawowymi prawami człowieka.36

Z drugiej strony Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Biuro Prokuratora Generalnego i powiązane usługi bezpieczeństwa zablokowały kilka stron internetowych i zatrzymały osoby za swoje działania online. Istnieją dowody na to, że władze monitorowały komunikację online bez uprzedniego uzyskiwania nakazów przeszukania. Władze zablokowały strony internetowe związane z Bractwem Muzułmańskim, prawdopodobnie największym ruchem opozycyjnym Egiptu oraz partią Al-`amal (Partia), innej grupy islamistycznej. Przez pewien czas w Kairze Vice Squad korzystał z Internetu, aby uwięzić osoby zaangażowane w zgodne i prywatne postępowanie homoseksualne. 37 funkcjonariuszy organów ścigania opowiadało się za przepisami, które zwiększyłyby kontrolę rządu nad Egipcjanami dostęp do informacji online. Co najważniejsze, rząd zachowuje szereg przepisów i kodeksu karnego, które władze stosowały w przeszłości do kryminalizacji wykonywania wolności wypowiedzi, prawa, których szeroki i niejasny język wyraźnie stanowią zagrożenie dla ekspresji i wymiany informacji również przez Internet.

Dostęp do Internetu

Egipt po raz pierwszy ustanowił połączenia z Internetem w październiku 1993 r. Za pośrednictwem dwóch organów: Egyptian University Network (EUN) oraz Centrum Wsparcia Informacyjnego i Decyzji (IDSC), ustanowionych pod organem Gabinetu. 38 EUN połączył egipskie uniwersytety z Internetem. IDSC, w którym obecny premier, jego minister ds. Komunikacji i technologii informacyjnych oraz mężczyźni, którzy prowadzą wielu prywatnych dostawców usług internetowych (ISP), zanim osiągnęli krajową pozycję, połączyli ograniczoną liczbę biur rządowych i powiązanych rządowych instytutów badawczych i firm z Internetem. 39 Do 1994 r. 40

Rząd udostępnił komercyjny dostęp do Internetu publicznie w 1996 roku. Technologia szybko zgromadziła się pomimo skrzypiących krajowych infrastruktury telekomunikacyjnej i stosunkowo wysokiej ceny, co świadczy o zainteresowaniu publicznym usługami świadczonymi przez Internet. 41 W trzecim kwartale 1999 r. 42

Reforma legislacyjna uchwalona w 1998 r. Zrekompensowała Monopol Monopoly Telecom Egipt i ostatecznie, przy wsparciu rządowym, pozwoliła dostawcom usług internetowych budować własne połączenia z infrastrukturą szkieletową danych, która łączy Egipt ze światem zewnętrznym. Ministerstwo Komunikacji i Technologii Informacyjnych, założone w październiku 1999 r. Ponieważ usługa stała się szybsza, bardziej niezawodna i bardziej dostępna, kawiarnie internetowe rozprzestrzeniają się i więcej osób połączonych po raz pierwszy.

W styczniu 2002 r. Ministerstwo ds. Komunikacji i technologii informacyjnych we współpracy z Telecom Egypt i prywatnymi dostawcami usług internetowych uruchomił bezpłatny program internetowy.Do września 2002 r. Usługa internetowa była dostępna za koszt połączenia lokalnego (około 0 USD.15 godzin) w całym kraju. Przychody są udostępniane między Telecom Egypt i ISPS. Od czasu wprowadzenia programu liczba użytkowników Internetu została czterokrotnie, od 1 miliona użytkowników w styczniu 2002 r. Do 4 milionów do marca 2005 r. 43

W marcu 2004 r. Rząd uruchomił program, aby połączenia szerokopasmowe były bardziej przystępne cenowo i poprawić infrastrukturę, aby umożliwić większy ruch danych. Jego pierwszym krokiem było obniżenie kosztów szybkich asymetrycznych cyfrowych połączeń abonentów (ADSL) o 50 procent, do LE150 (25 USD) miesięcznie. 44

Rząd twierdzi, że opracowuje komputer dla każdego programu domowego, w którym rodziny będą mogły płacić za komputery za kredyt za pośrednictwem miesięcznej dopłaty za rachunki telefoniczne. 26 czerwca 2005 r. Minister ds. Komunikacji i technologii informacyjnych Tariq Kamil ogłosił, że rząd i U.S.-Producenci chipów Intel i zaawansowane mikro urządzenia zgodzili się wyprodukować komputer po koszcie odpowiednich dla okoliczności rodziny egipskiej lub LE1200 (200 USD). 45

Rząd sponsorował również 1 302 kluby IT na obszarach wiejskich, niedocenianych, w celu oferowania dostępu do Internetu tym, którzy nie mogą sobie pozwolić na zakup komputera. 46 za opłatą LE1 (0 USD.17) Godzina, wiejscy Egipcjanie mogą uzyskać dostęp do Internetu i otrzymać szkolenie w zakresie korzystania z oprogramowania i projektowania stron internetowych. Kluby IT są obsadzone przez trenerów, którzy są zobowiązani do życia w gubernatorach, w których uczą. 47

Program ten jest uzupełniony inicjatywą Smart Schools, finansowaną częściowo przez Program Rozwoju ONZ i rząd Włoch, w celu wprowadzenia komputerów i szkoleń komputerowych do egipskich szkół w całym kraju. 48

Rząd wskazał ponadto, że eksploruje szerokopasmową technologię bezprzewodową jako sposób rozszerzenia komunikacji głosowej i danych w kraju. W 2005 r. Rząd przeprowadził sześciomiesięczny test połączenia WIMAX (bezprzewodowa interoperacyjność w zakresie dostępu do mikrofalów) w inteligentnej wiosce, które zaczął budować w 2003 r. Jako sposób przyciągania inwestycji zaawansowanych technologii. 49 Technologia WiMAX przesyła duże objętości danych bezprzewodowo i przy dużych prędkościach. Po pomyślnym wdrożeniu rząd może potencjalnie użyć WiMAX do oferowania całej wioski lub łączy szerokopasmowych, bezprzewodowych i komunikacji głosowej. 50 Udany program WIMAX może pozwolić Egiptowi na ominięcie kilku kroków w opracowaniu infrastruktury komunikacyjnej: zamiast konieczności ciągnięcia kabli telefonicznych, ulepszenia istniejących wymian telefonicznych i lepiej zintegrowania ich z kręgosłupem internetowym, może po prostu zainstalować serię nadajników WiMAX, które mogłyby pokryć duże obszary z szerokopasmowymi, bezprzewodowymi dostępem do Internetu.

Egipt uruchomił również ambitny program e-administracji, który ma ułatwić ludziom dostęp do informacji i interakcji z rządem. Egipcjanie mogą teraz zalogować się do http: // www.Egipt.Gov.np. Aby skontaktować się z ministerstwami, płacić rachunki telefoniczne, złożyć wniosek o kopie swoich aktów urodzenia, otrzymywać wymianę krajowych kart identyfikacyjnych, zapytaj o przepisy podatkowe i celne, sprawdź, ile są winni rachunki za prąd i tak dalej. 51 Minister stanu ds. Rozwoju administracyjnego Ahmad Darwish obiecał, że do 2010 r. Dostępnych będzie siedemdziesiąt takich usług elektronicznych, poczynając od gubernatorów Kairu i Giza i rozciągające się na resztę kraju. Ponadto obiecał, że do końca 2005 r. Ministerstwo zebrało wszystkie dokumenty administracyjne w zakresie digitalizacji i że ludzie mogą głosować elektronicznie w wyborach w 2010 r. Powiedział, że jego nadzieją było to, że uratuje to miliony funtów egipskich rocznie, usprawniając biurokrację Egiptu, która zatrudnia około 6 milionów ludzi. 52 Egipt szczegółowo opisał ambitne plany korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) na rzecz zdrowia publicznego, biznesu, środowiska i kultury. 53

Prywatne, prywatne kawiarnie internetowe stały się powszechnym widokiem nawet w najbiedniejszych odcinkach stolicy i są coraz częściej spotykane w małych miasteczkach w całym kraju. Małe miasto Zaqaziq, w gubernatorze Al-Sharqiyya, ma obecnie 460 kawiarni internetowych, częściowo przez studentów na lokalnym uniwersytecie. 54

Technologia informacyjna jest obecnie jednym najszybciej rozwijającym się sektorami gospodarki egipskiej, rosnące w tempie ponad 16 procent rocznie. W 2000 r. Wartość sektora informatycznego była warta 730 milionów dolarów. Dzisiaj liczba ta wynosi 1 USD.3 miliardy. 55

Internet i ruch na rzecz praw człowieka

Egipscy działacze na rzecz praw człowieka argumentowali, że rozprzestrzenianie się ICTS znacznie wzmocniło ruch na rzecz praw człowieka w Egipcie w zakresie, w jakim Mustafa `Abd al-`aziz, dziennikarz niezależnego Kairu Nahdat al-Misr, Niedawno ogłosił Internet Raj praw człowieka.Pisał, że trudność kontrolowania Internetu sprawia, że ​​jest to jeden z najbardziej otwartych sposobów rozpowszechniania informacji o prawach człowieka na rzecz społeczeństwa, zwłaszcza młodych ludzi.56 Gamal Eid, prawnik obrony specjalizujący się w kwestiach praw człowieka i internetowych, opisuje wpływ Internetu na ruch na rzecz praw człowieka jako niezmierzonego.Organizacje praw człowieka mogą teraz wysyłać wezwania o pomoc, ilekroć prawa obywatela zostaną naruszone, powiedział Human Rights Watch. Mogą teraz rozpocząć kampanie online skierowane do osób fizycznych, urzędników i ministrów, wysyłając e -maile w towarzystwie podpisów aktywistów do prezydenta, prokuratora generalnego lub ministra wewnętrznego.57 Gdy mówił, e -maile pochodzą z innych organizacji Bliskiego Wschodu, które podpisują się do wspólnego komunikatu. Wysiłek był skoordynowany w ciągu dnia.

Aktywiści i blogerzy używają teraz wiadomości tekstowych Internetu, poczty e -mail i telefonów komórkowych w celu publikowania nadużyć praw człowieka, organizowania protestów, a nawet koordynowania haseł do intonowania podczas protestów. Egipski Blog Ring, strona internetowa skonfigurowana do wyróżnienia i katalogu egipskich blogów, wymienił około 390 egipskich blogów od września 2005 roku. 58 Podobnie jak gdzie indziej, wiele blogów to czasopisma osobiste. Coraz częściej blogerzy zwracają się do polityki.

Baheyya, jedna z pierwszych i najbardziej szanowanych egipskich blogerów politycznych, wywarła swoje imię ze szczegółowymi analizami egipskiej sytuacji politycznej, a zwłaszcza grupy opozycyjnej opozycyjnej parasolowej (wystarczającej, po arabsku). 59 Wielu egipskich blogerów przypisuje ją inspirowaniu ich do rozpoczęcia blogowania o polityce.

ALA `ABD al-Fattah, młody programista i działacz komputerowy, znacząco przyczynił się do rozwoju tego zjawiska, oferując szkolenia techniczne i wsparcie oraz jego osobisty przykład. Na popularnym blogu, który biegnie ze swoją żoną Manal: „Abd al-Fattah ogłasza nadchodzące demonstracje, wraz z mapami satelitarnymi za pośrednictwem Google, pokazując ich lokalizację. 60 na przykład 25 maja 2005 r., Gdy Egipcjanie głosowali nad poprawką konstytucyjną, która pozwoliła pretendentom na uruchomienie w wyborach w zrześniu 2005 r., Agenci bezpieczeństwa Plain -clothes pokonali demonstrantów, a policja zamieszek zachęcili moby kibiców Mubaraka do pokonania demonstrantów. 61 `Abd al-Fattah był wśród pobitych. Po wydarzeniu opublikował swoje zdjęcia pokazujące i nazywając oficera kierującego bicie na swoim blogu. On i inni również zamienili zdjęcie w plakaty wzywające do zakończenia brutalności policji i nosili je na kolejnych demonstracjach.

Grupa wolontariuszy ożywiona przemocą wokół referendum z 25 maja po raz pierwszy rozpoczęła krajową kampanię przeprosin, aby wezwać odpowiedzialnych, w tym ministra spraw wewnętrznych, do przeprosin. Kiedy nie pojawiły się żadne przeprosiny, grupa profesjonalistów połączyła się, aby utworzyć Shayfeenkum (obserwujemy cię po arabsku). Celem, powiedziała rzeczniczka Ghada Al-Shahbandar, było umożliwienie Egipcjanom, aby temu zapobiec powtórzeniu się, zainspirowanie uczestnictwa obywatelskiego poprzez monitorowanie wszystkiego w życiu publicznym, w tym wyborów prezydenckich, w tym wyborów prezydenckich.62

Al-Shahbandar opisał grupę jako ruch narodowy, który nie akceptuje finansowania i nie ma powiązania z żadną partią polityczną lub programem.63 Shayfeenkum pozwala ludziom zgłaszać naruszenia praw człowieka w Internecie i dołączyć zdjęcia, i daje im opcję przekazania tych informacji do wybranych gazet i ministerstw rządowych za pośrednictwem ich strony internetowej, http: // www.Shayfeen.com. Wolontariusze Shayfeenkum analizują następnie skargi wraz z doniesieniami o tym, jakie ministerstwa i gazety otrzymały również skargi w celu ustalenia, czy wymagane są dalsze działania, w tym działania sądowe.

W tygodniach przed wyborami prezydenckim wrześniowym 2005 r. Około siedemset osób w całym kraju zgłosiło się na ochotnika do monitorowania stacji wyborczych pod kątem dowodów przekupstwa, ingerencji sił bezpieczeństwa, incydentów przemocy, braku niezatarowanego atramentu na stacjach wyborczy. 64 W dniu wyborów Al-Shahbandar otrzymała telefon na telefon komórkowy od ministra informacji Anas Ahmad Nabih al-Faki. Powiedział jej, że ma doniesienia z Shayfeenkum, że nie było niezatarty atrament na stacji wyborczej w centrum Kairu i że szukał problemu. Kilka godzin później zadzwonił, by powiedzieć Al-Shahbandarowi, że raport został potwierdzony i że niezatarty atrament był teraz dostępny na stacji wyborczej. 65

Doświadczenie nie było jednak pozytywne. Wolontariusze Shayfeenkum zgłosili około 1000 skarg, głównie na temat list rejestracji wyborców, ale także o zastraszaniu i przekupstwie. 66 Ale nieobecne w skargach Shayfeenkum były relacje z ingerencji sił bezpieczeństwa, problem, który scharakteryzował wcześniejsze głosy w Egipcie. 67

Shayfeenkum, którego członkostwo wzrosło do 1200 wolontariuszy w całym kraju, planuje zastosować tę samą metodologię w wyborach parlamentarnych zaplanowanych na początku listopada oraz do kwestii zdrowia publicznego i bezpieczeństwa. Po tym, jak 6 września 2005 r., Fire in aatter w Beni Suef, 100 km (60 mil) na południe od Kairu, pozostawiło zmarłych trzydziestu jeden osób, wolontariusze Shayfeenkus badają ognia i wypadki przemysłowe w Egipcie w ciągu ostatnich dwudziestu lat i porównywać egipskie kody ognia. Planują korzystać z Internetu, aby edukować populację na temat egipskich przepisów dotyczących bezpieczeństwa publicznego i zbierać raporty o wykroczeniach. 68 Mówiąc szerzej, powiedział Al-Shahbandar, Shayfeenkum stara się korzystać z Internetu do przeniesienia głosu narodu egipskiego.69

W miesiącach przed wyborami prezydenckim Egiptem działacze Kifaya, czasami w porozumieniu z Bractwem Muzułmańskim, wystawiali blisko cotygodniowe demonstracje wokół Kairu. Zaraz po zakończeniu każdej demonstracji zdjęcia i konta zaczęły pojawiać się na blogach. Kiedy protestujący zostali pobici i aresztowani 1 sierpnia 2005 r., Blogi były jednym z pierwszych, którzy nosili wiadomości.

Czytelnicy z całego świata opublikowali wiadomości o wsparciu na blogach opozycyjnych. 19 czerwca 2005 r., All Together, lewicowa południowokoreańska organizacja inspirowana tym, co przeczytali w Internecie, wystawiła protest solidarnościowy przed egipską ambasadą w Seulu. 70

ALA `ABD al-Fattah mówi, że rola Internetu w publikowaniu działań ruchu na rzecz praw człowieka przyczyniła się już do ogólnej zmiany w sposobie postrzegania ruchu na rzecz praw człowieka:

Zanim większość ludzi widziała to jako zakłócenia zagraniczne. Rola ruchu na rzecz praw człowieka, próbując wspierać Palestyńską Intifadę, rola publikowana w dużej mierze przez Internet, całkowicie to złamała. Ogólnie ludzie są teraz bardziej otwarci na informacje tworzone przez organizacje praw człowieka i rozwoju. Organizacje praw człowieka są lepsze w zaangażowaniu młodych ludzi w wyniku publikowania w Internecie. 71

Rola Internetu w wzmocnieniu egipskiego ruchu na rzecz praw człowieka jest trendem, który prawdopodobnie będzie kontynuowany. Ponieważ koszt korzystania z Internetu spadnie w Egipcie, South Center for Human Rights Wajdi `Abd al-‘aziz przewiduje, możemy oczekiwać, że liczba użytkowników wzrośnie, zwiększając w ten sposób potencjalne odbiorców organizacji praw człowieka i powiększając efekt Internetu jako przestrzeń do przewiezienia jednego Skusy S.72

Problemy z cenzurą internetową

We wrześniu 2002 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Egiptu utworzyło ogólną administrację w celu uzyskania informacji i dokumentacji (GAID) w celu policji Internetu. Jego dyrektor, Ahmad Issmat, powiedział al-Ahram że jego personel monitoruje Internet w czasie rzeczywistym. Policja, chwalił się, szczególnie szukał odwiedzających pornograficzne strony internetowe i mogła szybko udać się do domu kogoś, kto to robi. 73 Ignorując fakt, że Egipt nie ma prawa, które w szczególności zabrania odwiedzania takich stron, Issmat powiedział, że nadzór był łatwy, ponieważ wszyscy dostawcy usług internetowych przeszli przez państwowe telekomunikację Egipt. 74 W marcu 2004 r al-Ahram Po raz pierwszy zgłosił istnienie innej wyspecjalizowanej jednostki w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Departamentu Konfrontowania się z przestępczością komputerową i internetową. 75 W praktyce większość tego, co te jednostki śledzą tych, którzy korzystają z Internetu do wysyłania nękania wiadomości tekstowych na telefony komórkowe, na przykład jest niekontrolowani. 76 Jednak pomimo zapewnień Moustafa Radi, dyrektora GAID, że chociaż korzystanie z Internetu [w Egipcie] rozrosło się zarówno w rzeczywistości, jak i w porównaniu z innymi krajami, przestępczość internetowa jest zjawiskiem tak nieistotnym, że nie gwarantuje uwagi wielu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, i być sprawiedliwym, w szerszym społeczeństwie egipskim, nadal uważa się za Internet. 77

Moralność

W swojej najbardziej łagodnej formie podejrzenie to przejawia się jako troska o moralność młodych ludzi, którzy korzystają z Internetu do rozmowy z członkami płci przeciwnej lub do patrzenia na pornografię.

W związku z tym na początku Internetu w Egipcie rząd współpracował z pierwszymi komercyjnymi dostawcami usług internetowych, aby cenzurować pornografię internetową. Gdy więcej konkurentów weszło na rynek, nowi dostawcy usług internetowych oferowali niefiltrowany dostęp do Internetu. Ostatecznie, były pracownik IDSC powiedział Human Rights Watch, rząd przestał wymagać od dostawców usług internetowych filtrowania pornografii internetowej w odpowiedzi na skargi największych dostawców usług internetowych, że tracili działalność z dostawcami usług internetowych, które nie filtrowały pornografii. 78

W lutym 2005 r. Komitet Kultury Lokalnej Rady Kairu, odzwierciedlając ustalenia lokalnego komitetu okręgowego Al-Nuzha, zwrócił się o ograniczenia w kawiarniach internetowych, ponieważ rozpowszechniły moralną degenerację.79 W tym samym miesiącu wyżsi urzędnicy w południowym egipskim mieście Qina powiedzieli, że zostali zbuntowani przez rozprzestrzenianie się kawiarni internetowych i poprosili o kolejne naloty rządowe o ograniczenie trendu. 80 dzieci, narzekali urzędnicy, pominęli szkołę, aby spojrzeć na pornografię w Internecie. Muhammad Tisala al-Alfi, asystent prokuratora generalnego i przewodniczącego zarządu Egiptus.81

Oprogramowanie komercyjne, które pozwala użytkownikom filtrować pornografię na komputerach domowych i biznesowych, jest szeroko dostępne w Egipcie. Quasi-enmunmental ISP TE, jeden z najpopularniejszych dostawców usług internetowych Egiptu, oferuje teraz bezpłatną, opcjonalną usługę filtrowania, którą nazywa rodzinnym planem internetowym.Jeden właściciel kawiarni internetowej w gubernatorze Sharqiyya powiedział, że napisał swój własny program, aby zablokować korzystanie z witryn pornograficznych. Wyjaśnił, że złe byłoby, abyśmy wierzyli, że strony pornograficzne zrujnują ogólną korzyść z Internetu. Gdyby każdy właściciel kawiarni regulował własne komputery, aby powstrzymać swoich klientów, zwłaszcza dzieci przed chodzeniem na strony pornograficzne, problemy z Internetem zostaną zakończone.82

Ostatecznie, jak podkreśla Muhammad Sa`id, profesor psychologii na Uniwersytecie Zaqaziq, państwo nie może ustawić moralności. Odpowiedź na problem pornografii internetowej nie leży w regulacji lub cenzurze. Prawdziwe rozwiązanie polega na zaszczepieniu sumienia u dzieci w domu.83

Istnieją pewne dowody na to, że młodzi ludzie w Egipcie ćwiczą tę samoregulację. Na przykład 17 -letni Muhammad `Adil Hussain powiedział reporterowi:

Kiedy odkryłem nową stronę, która omawiała pomysły młodych ludzi, byłem z niej bardzo zadowolony. Ale kiedy spojrzałem przez stronę, odkryłem trudny temat. Powinni byli skonsultować się z innymi przed opublikowaniem go w Internecie, aby każdy mógł to zobaczyć. Właściwie to był odważny temat, ale taki, który był poza zakresem naszych tradycji i zwyczajów. Czułem się zawstydzony, czytając to. Poza tym reszta badanych była zabawna. A idea, że ​​istniało miejsce, w którym młodzi ludzie mogliby wyrażać swoje pomysły, marzenia i trudności, jest czymś, do czego wszyscy aspiujemy. Wszystkie nasze obowiązki są regulowane własne zachowanie, abyśmy wiedzieli, jak rozróżnić to, co powinno i nie powinno być powiedziane. 84

Przemoc polityczna

Rządowa ostrożność Internetu wynika również z obawy, że technologia może być narzędziem rekrutacji i propagandy przez grupy, które popierają przemoc i popełniają przemoc. Tydzień po 7 kwietnia 2005 r. Bombardowanie w dzielnicy w Kairze odwiedzanym przez turystów, które opuściły pięć martwych, prokurator generalny Egiptu, Mahir `Abd al-Wahid, nazwał bombowca ofiarą Internetu: Urzędnicy ds. Bezpieczeństwa, którzy patrzyli na swoje dokumentacje online. 85 Wniosek dotknął powodzi artykułów w egipskiej prasie. 15 kwietnia 2005 r. Półfficjalny al-Ahram Prowadził pełnostronicowy specjał na temat elektronicznej rekrutacji terrorystycznej.86 następnego dnia, półfigualne Al-Achbar al-YawmS strona pierwsza nosiła nagłówek, pranie mózgu w Internecie: strony internetowe branży śmierci i centrów do produkcji terroryzmu.87 Niezależny Al-Nahda al-Misr Kilka dni później z historią fabularną w Internecie i bombardowań. 88 Internet: najszybszy sposób rekrutacji ekstremistów, Al-Achbar nagłówek 16 maja 2005 r. 89 Nie prześcignąć się, dziennikarze z gazety opozycyjnej al-Wafd Rozmawiał z dr. Ahmad Mohsin, profesor z Al-Sadat Akademii Wojskowej, o najlepszym sposobie cenzurowania stron internetowych, które starają się propagować przemoc polityczną. 90

Nic dziwnego, że szósta konferencja na temat cyberprzestępczości w Kairze 12 kwietnia 2005 r. Zwróciła szczegółową uwagę w egipskiej prasie. Przemawiając w imieniu egipskiego ministra spraw wewnętrznych Habib al-‘adli, wiceministra spraw wewnętrznych `Abd al-Rahim al-Qanawi, chwalił się zaawansowanym systemem bezpieczeństwa Egiptu, zarówno na poziomie procedur zapobiegawczych, jak i na poziomie cyberprzestępczości, w oparciu o ostatnie teorie badań naukowych.91 Al-Qanawi stwierdził, że Gaid był dowodem postępu Egiptu w okolicy. Mohammed Ibrahim, dyrektor egipskiego oddziału Interpol, oświadczył, że świat musi łączyć się, aby zwalczyć cyberprzestępczość z Iron Fist, 92 i Jean-Michel Louboutin, dyrektor wykonawczy Police Services, podobno chwalony Egipt za dołączenie do Interpol S Interpol S Security Database. 93

Na ósmej arabskiej konferencji na temat zwalczania terroryzmu w czerwcu 2005 r. Gen. Ibrahim Hammad powiedział, że miejsca, które wspierają terroryzm, powinny zostać zamknięte w ramach proponowanego u.N. Ramy zwalczania przestępczości online. 94 Jego uwagi otrzymały szerokie relacje w egipskiej prasie. Podobnie jak mistrzowa teza napisana przez Muhammada Tisali al-Alfi, urzędnik z krajowego prokuratora generalnego, który argumentował za ustanowieniem internetowych sił policyjnych w Panarabu w celu patrolowania Internetu. Opowiadał się również za klasyfikowanie Internetu w Egipcie jako formę publicznego wyświetlania, a zatem podlegając odpowiednim przepisom kodeksu karnego. 95 Takie oświadczenia wyższych urzędników w egipskim aparatu bezpieczeństwa sugerują, że niektórzy szukają rozszerzonego uprawnień do kontrolowania Internetu.

Rządy mogą legalnie monitorować komunikację elektroniczną osób podejrzanych o angażowanie się w przestępstwa, takie jak planowanie gwałtownych ataków, pod warunkiem, że to robią zgodnie z prawem, a przy niezależnym przeglądzie sądowym, który uwzględnia potrzebę takiego wtargnięcia indywidualnie dla każdego przypadku dla poszczególnych przypadków. Rządy mogą również blokować strony internetowe, które podżegają do Komisji Przestępstw. Przyczyną niepokoju w tym względzie jest to, że rząd egipski zacytował groźbę przemocy w celu uzasadnienia szerokiego zakresu poważnych łamania praw człowieka w ciągu ostatnich kilku dekad, w tym nieuzasadnionych ograniczeń wolności wypowiedzi.

Studia przypadków represji w Internecie

Shohdy Naguib Sorour

W czerwcu 2002 r. Sąd Sayyida Zainab w Kairze skazał Shohdy Naguib Sorour na rok w więzieniu za posiadanie i dystrybucję Kussa Ummiyata, gorzką i wulgarną satyrę polityczną napisaną przez jego ojca, zmarłego egipskiego awangardowego Poetę Naguib Sorour, w latach 1969 i 1974. Sąd stwierdził, że Shohdy opublikował wiersz na stronie internetowej http: // www.Wadada.netto i że wiersz przekroczył moralność publiczną. Sprawa przeciwko niemu (sprawa nr 1412 za rok 2001) opierała się na art. 178 egipskiego kodeksu karnego, który czyta, ktokolwiek robi lub posiada, w celu handlu, dystrybucji, leasingu, wklejania lub wyświetlania wydrukowanej materii [lub] manuskryptów, jeśli są one przeciwko moralności publicznej, zostanie ukarany przez okres nie przekraczania dwóch lat i grzywny mniej niż 5000 funtów i nie jest one niewiele karty, a nie one przejścia na okres wiary.96

Prawnicy Soroura argumentowali, że prokuratura nie może udowodnić, że Sorour opublikował wiersz w Internecie. Trybunał skazał Sorour, mimo że policja wyznaczona do zbadania sprawy stwierdziła, że ​​komputer osobisty Soroura nie ma połączenia internetowego i nie zawierał kopii jego słynnego wiersza ojca. Jedynym dowodem, które prokuratura mogła stworzyć, było to, że Sorour, podobnie jak tysiące wielbicieli jego ojca, posiadał twardą kopię wiersza. 97 Gdyby policja była w stanie udowodnić, że Sorour opublikował wiersz online, jego uwięzienie naruszyłoby zobowiązania Egiptu wobec wolności słowa.

Sorour wskazał, że odwoła się od decyzji, ale uciekł z kraju przed rozprawą odwoławczą. 14 października 2002 r. Sąd Apelacyjny South Cairo Bab al-Khalq potwierdził roczne wyrok Sayyida Zainab.

Ashraf Ibrahim

W marcu 2003 r. Ashraf Ibrahim uczestniczył w demonstracjach w Kairze przeciwko U.S.-Poprowadzona wojna w Iraku. Wcześniej był aktywny w komitecie solidarnościowym, który zebrał żywność i pomoc medyczną dla Palestyńczyków w Strefie Gazy i zorganizował pokojowe protesty przeciwko polityce izraelskiej na okupowanych terytoriach. Kiedy był świadkiem, jak policja gwałtownie rozpraszała demonstracje antywojenne pod koniec marca 2003 r. 98

17 kwietnia 2003 r. Agenci bezpieczeństwa napadli na jego dom i skonfiskowali komputer, kamerę wideo i inne urządzenia elektroniczne. Dwa dni później Ibrahim przekazał się do dochodzeń w zakresie bezpieczeństwa państwa. Został natychmiast zatrzymany na mocy przepisów w nagłych wypadkach, co pozwala na nieokreślone arbitralne zatrzymanie. Został przetrzymywany w więzieniu Mahkum Tora, niedaleko Kairu i podobno dzielił celę z około czterdziestoma skazanymi przestępcami, z naruszeniem standardów międzynarodowych, wymagającym, aby zatrzymani przedprocesowi byli oddzieleni od skazanych więźniów. 99

Prokuratorzy początkowo powiedzieli Ibrahimowi i jego prawnikom, że był przedmiotem dochodzenia w sprawie pobierania informacji o prawach człowieka z Internetu, a także informacji ze strony internetowej serwisu informacyjnego Al-Jazeera. Był przetrzymywany przez prawie cztery miesiące przed prokuraturą bezpieczeństwa państwa, 7 sierpnia 2003 r., Oskarżył go o szkodę reputacji Egiptu poprzez rozpowszechnianie za granicą fałszywe informacje dotyczące spraw wewnętrznych krajów organizacjom praw człowieka, które obejmują, wbrew prawdzie, naruszenia praw człowieka w kraju.100 Opłata ta została oparta na art. 80 (d) kodeksu karnego egipskiego, który nakłada minimalny wyrok sześć miesięcy i do pięciu lat na każdego Egipcjanina, który celowo ujawnia za granicą fałszywe lub tentne wiadomości, informacje lub plotki na temat sytuacji wewnętrznej kraju, lub który przeprowadza jakąkolwiek działalność mające na celu uszkodzenie narodowego interesu kraju.”

Władze oskarżyły go również o przynależność do nielegalnej organizacji, którą grupa nazwana w akcie oskarżenia jako rewolucyjnych socjalistów i posiadania z zamiarem dystrybucji materiałów związanych z tą grupą. 101 Artykuł 86 (BIS) Kodeksu karnego, przyjętych w ramach przepisów antyterrorystycznych w 1992 r., Ustanawia kary karne dla każdej osoby, która ustanawia, prowadzi, dołącza lub posiada publikację jakiejkolwiek organizacji lub grupy, która wzywa do zawieszenia konstytucji lub prawa, uniemożliwiającą jednemu z instytucji państwowych lub uprawnień państwowych lub uprzedzeń instytucji narodowej lub społecznej lub prawa społecznego, uniemożliwiania jednej z instytucji państwowych.”

11 marca 2004 r. Sąd w zakresie bezpieczeństwa stanu awaryjnego uniewinnił Ibrahim. Spędził prawie rok w więzieniu. Policjant odpowiedzialny za śledztwo nigdy nie zabezpieczył nakazu monitorowania e -maili Ibrahima, w wyniku czego prokuratorzy nie byli w stanie przedstawić ich jako dowód w sądzie, aby uzasadnić zarzut, że przekazał informacje międzynarodowym organizacjom praw człowieka. 102

Ponadto jego zatrzymanie naruszyło rządowe zasady dotyczące prywatności e -maili i jej międzynarodowych zobowiązań w zakresie prywatności i wolności wyrażania. Artykuł 19 ICCPR chroni wszystkich prawo do przekazywania wszelkiego rodzaju informacji, niezależnie od granic za pośrednictwem wszystkich wybranych przez siebie mediów.103 Egipski rządowi zasady jest to, że wszystkie treści [które nie są nieprzyzwoite, nękające lub niepokojące], czy to w e -mailach, czy w inny sposób, nie ma wpływu na ustawę i jest uważana za nienaruszoną własność użytkownika, tajemnica jest chroniona przez prawo, a władze rządowe muszą uzyskać sąd sądowy.104 Artykuł 17 ICCPR stwierdza, że ​​nikt nie będzie poddawany arbitralnej lub bezprawnej ingerencji w jego prywatność, rodzinę, dom lub korespondencję, ani na bezprawne ataki na jego honor i reputację.105

Bractwo muzułmańskie

W dniu 5 czerwca 2004 r. Prokuratura bezpieczeństwa stanu zatrzymała dwunastu przywódców Bractwa Muzułmańskiego w gubernatorze Munifiyya na trzy tygodnie. Wśród uwięzionych było kilka osób, które prowadzą stronę internetową o nazwie Window na Egipt, która przedstawiła ideologię grupy, komunikaty prasowe, biuletyny i listy od jej lidera. Agenci bezpieczeństwa oświadczyli, że oskarżeni, członkowie zakazanej, ale tolerowanej organizacji, używali Internetu do rozmowy ze sobą, do opublikowania wiadomości o liderach Bractwa Muzułmańskiego i ideologii grupy oraz do informowania członków o przydzielonych zadaniach. 106

Bractwo muzułmańskie jest prawdopodobnie największą grupą opozycyjną polityczną w Egipcie. Choć przez ostatnie 50 lat zbanowano, rząd tolerował swoje istnienie, dwuznaczność, którą urzędnicy często wykorzystywali, aby zatrzymać członków Bractwa Muzułmańskiego na woli.

Prokuratorzy stwierdzili, że niektórzy zatrzymani poprowadzili okno na stronę internetową Egiptu w imieniu Bractwa Muzułmańskiego i korzystali z Internetu do komunikowania się z innymi członkami organizacji. Sugeruje to, że agenci bezpieczeństwa mogli nielegalnie monitorować swoje działania online. Artykuł 65 ustawy o komunikacji z 2003 r. Ogranicza władze zdolność do monitorowania komunikacji i zapewnia wyraźne gwarancje prywatności obywateli. Agencje bezpieczeństwa mogą zakłócać prywatną komunikację dopiero po uzyskaniu zezwolenia na sąd, która musi być ograniczona do trzydziestu dni i może być wydawana tylko w związku z dochodzeniem w sprawie przestępstwa, które podlega ponad trzy miesiące więzienia. 107 Egipt jest stroną ICCPR, a jego konstytucja w art. 47 stanowi, że gwarantowana jest wolność opinii. Każda osoba będzie miała prawo wyrazić swoją opinię i publikować ją werbalnie, na piśmie, za pomocą fotografii lub innymi sposobami wyrażania się w granicach prawa.108 W tym przypadku, jeżeli Usługi Bezpieczeństwa nie uzyskają nakazu z wyprzedzeniem, monitorowanie korespondencji i działań online członków Bractwa Muzułmańskiego upadłoby z powodu tych gwarancji praw. Rząd utrzymywał oskarżonego bez zarzutu przez trzy tygodnie, zanim wydał im niektórych za kaucją, a inni z własnym uznaniem w oczekiwaniu na dalsze dochodzenie.Sprawa jest nadal otwarta. 109

Ahmad Haridi

28 kwietnia 2002 r. Sąd Boliq Abu Al-Aila w Cairo w Kairze skazał Ahmada Haridi, redaktor publikacji online al-Mithaq al-`Arabi, do sześciu miesięcy więzienia za zniesławienie Ibrahima naf`i, wówczas powołany przez rząd redaktor naczelny i przewodniczący al-Ahram. Naf`i złożył skargę o zniesławienie przestępczą w lipcu 2001 r. Po tym, jak Haridi opublikował serię artykułów w maju i czerwcu 2001 al-Ahram były skorumpowane. 110 Haridi odwołało się od decyzji sądu Bulaq i został zwolniony za kaucją w wysokości 1000 LE (U.S.215 USD z kursem walutowym). Sprawa została przełożona do 1 lutego 2003 r. I pozostaje otwarta.

W dniu 12 października 2004 r. Haridi złożył skargę do sądu administracyjnego w Kairze przeciwko premierowi i ministrowi technologii komunikacji i informatycznej, oskarżając, że od 1 września 2004 r. Rząd nielegalnie zablokował jego stronę internetową, http: // www.Almethaqalaraby.internet/. 111 poprosił o zniesienie zakazu i o 10 milionów LE, plus koszty prawne, w zakresie rekompensaty. 112 Krótko przed pierwszym przesłuchaniem blok na stronie internetowej został podniesiony. 113

Prawnicy premiera i ministra komunikacji i technologii argumentowali, że krajowy organ regulacyjny telekomunikacji (NTRA) był odpowiedzialną agencją rządową. 114 prawników NTRA z kolei argumentowało, że dowolna liczba egipskich agencji rządowych miała uprawnienia do cenzurowania stron internetowych. Prawnicy NTRA argumentowali, że Urząd ds. Rozwoju Technologii Informacyjnych (ITDA), ustanowiony na mocy ustawy o podpisach elektronicznych w 2004 r. Pod organem ministra komunikacji i technologii, był odpowiedzialny za licencjonowanie i nadzorowanie stron internetowych, wskazując w ten sposób palec minister komunikacji i technologii. 115 Prawnicy argumentowali ponadto, że premier może być w równym stopniu odpowiedzialny za blokowanie strony Haridi, ponieważ IDSC, który jest pod jego kontrolą, działał jako przedstawiciel władz egipskich w sprawie o zniewolenie w 2001 r. 116 Wreszcie argumentowali, że zgodnie z prawem telekomunikacyjnym z 2003. 117 Sprawa jest nadal otwarta.

Ambasador Fahmy powiedział Human Rights Watch, że strony nie mogą być zablokowane ani zamknięte bez przestrzegania odpowiednich procedur prawnych. Prawo zezwala władzom wykonawczym na wydawanie przepisów dotyczących stron, które zagrażają bezpieczeństwu i bezpieczeństwu społeczeństwa w ramach istniejących przepisów.118 W sprawie Haridi prawnicy premiera, ministra komunikacji i technologii, a NTRA argumentował, że szereg agencji rządowych może zablokować stronę internetową, aby twierdzić, że redaktor z bliskimi powiązaniami z partią rządzącą był skorumpowany. To, że prawnicy reprezentujący różne organy rządowe argumentowali przeciwko sobie o to, kto miał uprawnienia do zablokowania strony internetowej, sugerują, że odpowiednie procedury prawne i odpowiednie uzasadnienia blokowania strony internetowej są niejasne nawet dla prawników rządowych.

IMAN BADAWI

2 września 2000 r. Pilot Egiptira `Ali Murad wylądował w Egiptir Pasażerskim samolotem pasażerskim na lotnisku w Gazie, a po tym, jak nie otrzymał instrukcji od swoich przełożonych i ambasady egipskiej, odmówił zezwolenia izraelskim żołnierzom na sprawdzenie samolotu, wracając do Kairu do Kairu. Egiptir skierował go do prokuratora administracyjnego za spowodowanie straty finansowej firmy. Prokurator zawiesił go z pracy bez wynagrodzenia. 21 marca 2001 r., Po tym, jak Murad stał się przyczyną Celèbre w Egipcie i całym świecie arabskim, a zespół prawników o ochotnikach przyszedł do jego obrony, wysoki sąd dyscyplinarny orzekł go o wszelkich wykroczeniach i nakazał Egiptirowi zapłacenie mu pomylonych wynagrodzeń. 119

W maju 2002 r. Firma zawiesiła Murada bez wynagrodzenia. IMAN BADAWI rozpowszechnił e -maile wzywające do bojkotu firmy i opublikował petycję online skierowaną do prezydenta Mubaraka i wszystkich Patriotów, wzywając Murada do przywrócenia pracy w pracy, z zapłatą pay. 120 Według prawników Badawi, w lipcu 2004 r. Minister lotnictwa cywilnego Ahmad Muhammad Shafiq oskarżył Badawi o publikowanie fałszywych wiadomości o Egiptirze i zniesławieniu. 121 Oba zarzuty są przestępstwami zgodnie z prawem egipskim. Prawnicy ministra dali prokuratorowi kompaktowy dysk zawierający e -mail i adres IP, z którego został wysłany. Z kolei prokurator poprosił Ministerstwo Cyberprzestępczości Spraw Wewnętrznych, aby sprawdzić, czy e-mail pochodzi z komputera Badawi. Jednostka podobno potwierdziła, że ​​e -mail pochodzi z adresu IP przypisanego do numeru telefonu Badawi, ale nie dałaby prawnikom Badawi kopii raportu z tego powodu, że śledztwo było trwające. 122 Sprawa jest nadal otwarta, choć podobno władze przestały realizować zarzuty. 123

Kawiarnie internetowe w Egipcie

W lipcu 2005 r. Ambasador Fahmy poinformował Human Rights Watch,

W odniesieniu do kawiarni internetowych i bibliotek, ogólnie, prawo nie zapobiega ani nie pozwala żadnej ze stron zakłócać ich działalność. Jednak, podobnie jak w przypadku wszystkich działań komercyjnych, każdy, kto chce otworzyć kawiarnię lub bibliotekę, musi najpierw uzyskać licencję od odpowiednich organów. Takie kawiarnie mogą być zamknięte jedynie przez orzeczenie sądowe. 124

Jest to wyraźnie kontrastowe z ówczesnym przewodniczącym RA Fat Radwan

Kawiarnie netto muszą być monitorowane. Każde działanie ma dobre i złe elementy. Powinno istnieć kilka ograniczeń, takich jak centralna kontrola materiału wysłana przez Internet, które mogą być sprzeczne z zasadami egipskimi. Vice Squad w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych powinien odgrywać rolę w monitorowaniu tych kawiarni internetowych. 125

W grudniu 2004 r. Władze aresztowały dwadzieścia jeden właścicieli kawiarni internetowych w Kairze al-Ahram Nazywany ogromną represją i podobno zajęła siedem komputerów zawierających filmy i obrazy afrontingowe przyzwoitości publiczne.126 Właściciele zostali ukarani grzywną za działanie bez licencji i zwolnieni. Ich komputery nigdy nie zostały zwrócone. 127

To nie był pierwszy raz, kiedy właściciele kawiarni internetowi mieli kłopoty z władzami. Właściciele kawiarni internetowych od dawna zgłaszają, że urzędnicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wymagali od nich zapisywania nazwisk i numerów identyfikacyjnych swoich klientów na dzienniku, wraz z kserokopami kart identyfikacyjnych klientów. W kwietniu 2003 r. Właściciel kawiarni internetowej, który przemawiał pod kątem anonimowości, powiedział śledczym:

Ktoś przyszedł i powiedział mi, że asystent policji chciał, żebym go zobaczył o 10 p.M. Kiedy poszedłem, znalazłem wiele osób, które znam, kto jest właścicielem kawiarni internetowych. Czy masz licencje?Zapytał nas asystent policji. Odpowiedzieliśmy: nie, ale moglibyśmy ubiegać się o licencje, Pasha.Powiedział, nie ma problemu, ale chcę, abyś zabrał odwiedzających kserokopowane karty identyfikacyjne, gdy przychodzą do korzystania z Internetu w twoich kawiarniach, a także zobaczyć, jakie strony internetowe odwiedzają w sieci.Odpowiedzieliśmy: O.K.Zacząłem prosić odwiedzających o kserokopię ich identyfikatora, ale odmówili i wyszli. Postanowiłem więc nie prosić, aby nie stracić klientów.128

W wywiadach przeprowadzonych w lipcu i sierpniu 2005 r. Kilku stwierdziło, że kiedy przesłuchali właściciela kawiarni, odpowiedział, że jest to ministerstwo regulacji wnętrza i że mogliby wymyślić nazwę i numer, jeśli wolą. Właściciele kawiarni powiedzieli egipskim śledczym ds. Praw człowieka. 129 Wielu twierdziło, że niezdolnie egzekwowało tę zasadę: jeśli klient przyjdzie z brodą, jeden właściciel kawiarni powiedział: o jego identyfikator. Jeśli wygląda jak facet z klasy robotniczej, pytam. Ale jeśli patrzy na klasę średnią lub jeśli jest przystojny, nie pytam. Chcę tych ludzi jako klientów.130

Blokowanie stron internetowych

Do tej pory niewiele zgłoszono przypadki zablokowanych stron internetowych w Egipcie. Artykuły, które zostały ocenzurowane w publikacjach drukowanych, takie jak Cairo Times i Bliski Wschód Pobiegło w całości online. Organizacje egipskie i jednostki nadal krytykują politykę rządową i indywidualne urzędników w silnym kategoriach online. Z kilkoma znaczącymi wyjątkami robią to bez ingerencji w reżim.

Te wyjątki są ważne. Ostatnie testy przeprowadzone przez obsługujących komputerowych działaczy w Egipcie i Stanach Zjednoczonych w marcu 2005 r. Potwierdziły, że http: // www.Ikhwanonline.Com, oficjalna strona internetowa Bractwa Muzułmańskiego, została zablokowana przez najbardziej popularnych dostawców usług internetowych Egiptu. 131 Jednak http: // www.Ikhwanonline.Org, który przekierowuje gościa na stronę lustrzaną prowadzoną przez stronę trzecią, był dostępny. Testy Watch Human Rights Watch przeprowadzone w Kairze w ciągu lipca-września 2005 r. Potwierdziły oba te wyniki.

Ciągła dostępność http: // www.Ikhwanline.Org zapewnia wgląd w ciągłą grę kota i myszy rozgrywaną między cenzurami a cenzurami. Powtarzane próby dostępu do http: // www.Ikhwanonline.Org z Kairu w trakcie lipca-września 2005 r. Stwierdził, że adres internetowy przekierował na stronę lustrzaną, http: // ikhwanonline.org.PreviewyourSite.com. Strona http: // www.PreviewyourSite.COM jest zarejestrowany w kanadyjskiej firmie i nie jest zablokowany w Egipcie.

Lewicowskie i islamistyczne ruchy polityczne nadal korzystają z Internetu do organizowania swoich działań i komunikowania się, pomimo prób ministerstwa spraw wewnętrznych w celu zakłócenia tych działań. Zakazane grupy korzystają teraz z stron zewnętrznych, których oficjalnie nie popierają publicznych tablic ogłoszeń, czatów itd., Aby koordynować swoje działania.

Podczas gdy Bractwo Muzułmańskie ogłosiło kiedyś protesty przede wszystkim na stronie grupy, dziś organizacja opiera się na masowych kampaniach e-mailowych i postach na innych stronach internetowych niezwiązanych z. Staraliśmy się uniknąć zakazu, zmieniając nasz adres IP czterokrotnie, powiedział ostatnio członek Bractwa Muzułmańskiego al-Hayat, Ale zawsze byliśmy ścigani. W końcu musieliśmy użyć złożonej sztuczki technologicznej, aby uniknąć zablokowania.132 Podobnie, islamistyczne przywództwo partii Al-`amal (Partia Pracy), którego działania rządu zamrożone przez ostatnie pięć lat, obecnie organizuje cotygodniową dwugodzinną konferencję na czacie, której lokalizacja regularnie zmienia się, aby zaplanować swoje działania na nadchodzący tydzień. 133 Obie grupy wzywają swoich członków do używania fałszywych nazwisk i adresów e -mail, choć nie uniemożliwiłoby to nikomu zainteresowanego ustaleniem ich tożsamości. 134

Testy przy użyciu popularnego egipskiego linku dostawcza usług internetowych.Net i przeprowadzone w trakcie lipca-września 2005 r. Potwierdziły, że strona internetowa Partii Partii Pracy al-sha`ab, http: // www.Alshaab.com, zakazany od maja 2000 r., Został zablokowany w Egipcie. Władze zakazały gazety po tym, jak przeprowadziła serię zbliżających się ataków na ministrów rządowych, którego kulminacją jest kampania przeciwko minister kultury Faruq Husni po Ogólnej Organizacji Pałaców Kultury Ministerstwa Opublikowała powieść syryjska Bankiet na wodorostyktóre gazeta nazywała bluźnierstwo.135 studentów na Uniwersytecie Al-Azhar w Cairo wyszło na ulice w odpowiedzi, a starcie z policją pozostawiło ponad pięćdziesiąt rannych.

Zamiast ścigać gazetę o podżeganie, podejście, które wymagałoby od rządu udowodnienia związku przyczynowego między artykułem a przemocą, rząd zamiast tego użył środków administracyjnych do zamknięcia artykułu i jego strony internetowej. W maju 2000 r. Komitet partii politycznych, odgałęzienie Rady Shura, z których jedna trzecia jest mianowana przez prezydenta, którego zadaniem jest licencjonowanie partii politycznych, zamarł działalność partii Al-`amalnej, powołując się na spór przywódczy i jej uboczność wobec zakazanego Bractwa Muzułmańskiego. To pośrednio, ale skutecznie okradzione al-sha`ab licencji na publikowanie. Pytanie, czy sprawił, że wersja internetowa gazety nielegalna jest niejednoznaczna zgodnie z prawem egipskim: Egipcjanie nie muszą ubiegać się o licencję na publikowanie stron internetowych, ale w tym przypadku strona internetowa była wyraźnie powiązana z papierową kopią gazety.

Magdi Hussain, redaktor al-sha`ab W tym czasie zauważa, że ​​gazeta była jedną z pierwszych, która udała się do trybu online, w 1997 r., I nalega, aby artykuł i jego strona internetowa były nielegalnie i niekonstytucyjne zakazane, że mamy trzynaście nakazów sądowych na naszą korzyść na podstawie konstytucji, która wyraźnie stwierdza, że ​​gazety nie może być zakazane za pomocą środków administracyjnych.136

Biblioteka Aleksandrii

14 sierpnia 2005 r. Arabska Network for Human Rights Information (Anhri) poinformowała, że ​​strony internetowe międzynarodowych organizacji praw człowieka, takie jak Human Rights Watch i Amnesty International, były niedostępne w Bibliotece Alexandria. 137 Kiedy Gamal Eid, dyrektor Anhri, powiedział członkom Friends of the Library Association o jego niezdolności do dostępu. Rzecznik biblioteki zaprzeczył, że biblioteka blokuje wszelkie strony internetowe. 138 Eid powiedział Human Rights Watch, że we wrześniu 2005 r. 139

Uwięzienie

Human Rights Watch wie o czterdziestu sześciu mężczyzn aresztowanych i postawionych na rozprawę za postępowanie homoseksualne w latach 2001–2004 po tym, jak zostali uwięzieni przez policję przez Internet. 140 Al-Wafd Umieść liczbę na ponad 400. 141 Mężczyźni zostali zwabiani przez agentów policji, udających homoseksualistów o imieniu Raoul, Wael Samy i Dennis.Opracowali relacje online ze swoimi ofiarami, zebrali dowody, że zaangażowali się w akty homoseksualne, a następnie zwabili je na spotkaniach, gdzie zostali aresztowani. Większość mężczyzn uwięzionych w Internecie była oskarżona zarówno o zwykłą praktykę rozpusty, jak i jakąś formę indukowania lub reklamowania rozpusty. Często jedynym dowodem rozpusty był jakikolwiek opis aktów seksualnych Raoul wywołany na czacie internetowym; Ponieważ prokuratorzy przedstawiają czat w sądzie jako tekst wydrukowany, władze mogły z łatwością to zmienić. 142 Podobnie, jedynym dowodem na to, że reklama internetowa reklamowa należała do aresztowanego mężczyzny, jest zdjęcie (jeśli Raoul przekonał go do wysłania jednego) i podpis pozwanego na posterunku policji; Władze mogły uzyskać zdjęcie za pomocą innych środków, a policja często uzyskiwała podpisy na tortury. 143

Lokalni działacze informują, że nie są świadomi dalszych aresztowań za rozpustę, przez Internet lub w inny sposób, od marca 2004 r., Kiedy Human Rights Watch opublikował poważny raport na temat prześladowań mężczyzn zaangażowanych w postępowanie homoseksualne. 144

Ramy prawne

Artykuł 47 konstytucji egipskiej obiecuje, że wolność opinii zostanie zagwarantowana. Każda osoba będzie miała prawo wyrazić swoją opinię i publikować ją werbalnie, na piśmie, za pomocą fotografii lub innymi sposobami wyrażania się w granicach prawa.145

Prawo prasowe z 1996 r. Stwierdza, że ​​dziennikarze są niezależni, a nie pod rządami nikogo.W granicach prawa stwierdza, że ​​opinia dziennikarza lub prawdziwe informacje opublikowane przez niego mogą nie być powodem naruszenia jego osobistego bezpieczeństwa i nie może być zmuszony ujawnić źródła jego informacji.146 Pytanie, czy dziennikarze online podlegają takim samym zabezpieczeniom, co drukowani dziennikarze, nie zostaną jeszcze przetestowane w sądzie egipskim. Niechęć syndykatu prasowego do przyznania się do dziennikarzy online w swoich szeregach odzwierciedla niepewność w tej sprawie. 147

Artykuł 19 Międzynarodowego Przymierza o prawach cywilnych i politycznych, do którego Egipt został partią w 1982 r., Gwarantuje prawo do wolności wypowiedzi, w tym swobodę szukania, otrzymywania i przekazywania informacji i pomysłów, niezależnie od granic, albo ustnie, lub w formie drukowanej, w formie sztuki lub za pośrednictwem innych mediów medialnych.148

Kiedy Human Rights Watch zapytał rząd egipski o jego politykę dotyczącą cenzury internetowej, rząd odpowiedział:

Jeśli chodzi o blokowanie i cenzurę, jest on nieuregulowany przez władze. Jednak usługodawcy mogą świadczyć tę usługę w celu ochrony osób uzyskujących dostęp do jej witryn, podobnie jak firmy usługodawcy mogą blokować nieprzyzwoite witryny w celu ochrony rodzin. Witryny nie mogą być zablokowane ani zamknięte bez przestrzegania odpowiednich procedur prawnych. Prawo zezwala władzom wykonawczym na wydawanie przepisów dotyczących stron, które zagrażają bezpieczeństwu i bezpieczeństwu społeczeństwa w ramach istniejących przepisów. 149

W jaki sposób cenzura i blokowanie mogą być zarówno nieuregulowane przez władze, jak i podlegają przepisom organów wykonawczych dotyczących stron, które zagrażają bezpieczeństwu i bezpieczeństwu społeczeństwa w ramach istniejących przepisów, jest szczególnie jasne, biorąc pod uwagę ramy istniejących przepisów, które szczególnie dotyczą Internetu. Prawo podpisujące elektroniczne (prawo nr. 14 z 2004 r.) Podaje podpisy elektroniczne taką samą wagę prawną co podpisy pisemne; Prawo komunikacyjne z 2003 r. (Prawo. 10 z 2003 r.) Wprowadza kontrole rządowego organu w celu monitorowania komunikacji elektronicznej. 150 Żaden nie daje władzom wykonawczym uprawnienia do blokowania witryn internetowych, ale ponieważ prawnicy krajowego organu regulacyjnego ds. Regulacji telekomunikacji w sprawie Ahmad Haridi (patrz wyżej), prawo egipskie można interpretować jako oznacza, że ​​rząd, a także agencje wojskowe i bezpieczeństwa są w stanie cennikowi komunikacji internetowej i zablokować strony internetowe i zablokować strony internetowe. W każdym razie, według Ahmada Saifa al-Islama, dyrektora Hisham Mubarak Law Center, egipscy prokuratorzy mają do dyspozycji szereg represyjnych przepisów, których używali do kryminalizacji pokojowego wyrażania poglądów krytycznych dla rządu i że mogą złożyć wniosek w Internecie. 151 Niejednoznaczność pozwala rządowi twierdzić, że realizuje otwartą politykę w odniesieniu do przepisów dotyczących Internetu. Rząd rzadko wykorzystywał te szersze przepisy dotyczące umawiania się z Egipcjanami w zakresie ich działań online, ale istnieje potencjał, ponieważ ilustruje zatrzymanie i ściganie Ashrafa Ibrahima do rozpowszechniania fałszywych wiadomości.

Prawo awaryjne Egiptu (prawo nr. 162 z 1958 r. Zgodnie z zmianą), w efekcie niemal stale od 1967 r., Daje prezydentowi szerokie uprawnienia, w tym cenzurę, konfiskatę i zamknięcie gazet ze względu na ochronę bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa narodowego.152 Prawo 97/1992, znane jako prawo do zwalczania terroryzmu, daje rządowi szersze uprawnienia do walki z przemocą polityczną i kryminalizuje formy przestrzennej opozycji. 153 Został na przykład wykorzystany do uzasadnienia zakazu Bractwa Muzułmańskiego i uwięzienia setek działaczy bractwa i wypróbowania ich przed sądami wojskowymi. Zakaz braterstwa muzułmańskiego wydaje się być podstawą rządu blokowania strony internetowej grupy.

Artykuł 178 kodeksu karnego był podstawą zarzutów wniesionych przeciwko Shohdy Naguib Sorour (patrz wyżej). Pozwala na zatrzymanie tego, kto dystrybuuje lub wyświetla zdjęcia, które mogą obrażać reputację kraju, niezależnie od tego, czy odchodząc od faktu, podając nieprawidłowy opis, podkreślając niewłaściwe aspekty, czy też jakiekolwiek inne środki.154 Artykuł 179 zezwala na zatrzymanie tego, kto obraża prezydenta Republiki.155 Artykuł 185 dodatkowo zastrzega, że ​​obrażanie urzędnika publicznego w związku z prowadzeniem oficjalnego obowiązku lub służby może zostać ukarane maksymalnie rokiem więzienia. 156 Artykuł 303 zezwala na uwięzienie do dwóch lat za zniesławienie urzędnika publicznego w związku z prowadzeniem oficjalnego obowiązku lub służby. 157 Artykuł 307 stwierdza, że ​​zdania powinny zostać podwojone w przypadkach, w których zniewaga lub zniesławienie zostało wyprodukowane jako materiał drukowany. 158

Artykuł 98b egipskiego kodeksu karnego, zmieniony w 1953 r., Zezwala za wyroki do pięciu lat więzienia

Ktokolwiek propaguje w Republice Egiptu, w jakikolwiek sposób wezwanie do zmiany podstawowych zasad Konstytucji lub podstawowych systemów społeczności społecznej po użyciu siły lub terroryzmu lub jakiejkolwiek innej nielegalnej metodzie, w tym robieniu tego jest odnotowane. Te same kary zostaną wyrządzone na rzecz tego, kto zwolenni w jakikolwiek sposób. 159

Artykuł 98b (bis) dalej rozszerza te karę na ktokolwiek zyska, osobiście lub przez pośrednik lub posiada pisemne dokumenty lub wydrukowaną sprawę obejmującą poparcie lub propagowanie czegokolwiek z tego, co jest określone w artykułach 98b i 174, jeśli są one przygotowane do dystrybucji lub dostępu do stron trzecich. Piosenki lub reklama dotyczące doktryny, stowarzyszenia, korporacji lub organizacji, która ma na celu dowolne cele określone we wspomnianych dwóch artykułach.160 W epoce Internetu może to być każdy, kto kiedykolwiek odwiedził islamistyczną stronę internetową lub przeczytał przemówienie polityczne odtworzone na renomowanej stronie internetowej wiadomości. Strony dostępne w Internecie pozostają buforowane na komputerze użytkownika w formie, która można łatwo użyć do ich redystrybucji. Każdy, kto korzysta z komputera z połączeniem z Internetem, ma sposób drukowania, nagrywania lub reklamy.”

Artykuł 102 (bis) kodeksu karnego pozwala na zatrzymanie tego, kto celowo rozprasza wiadomości, informacje/dane lub fałszywe lub tentne plotki lub propaguje ekscytującą reklamę, jeśli jest to zobowiązane do zakłócenia bezpieczeństwa publicznego, rozpowszechniania horroru wśród ludzi lub wyrządzania szkód i szkód dla interesu publicznego.161

Szyfrowanie

Wykorzystanie technologii szyfrowania w Egipcie wymaga zgody rządu. Ambasador Fahmy powiedział Human Rights Watch:

Prawo uniemożliwia operatorom usług komunikacji i dostawców korzystania z technologii szyfrowania, dopóki nie otrzymają na to zgody od państwowych agencji komunikacyjnych, Służb Bezpieczeństwa Narodowego i sił zbrojnych. Należy zauważyć, że pozwolenie jest udzielane tylko wtedy, gdy przyczyny stosowania technologii szyfrowania okazuje się zadowalający. Takie pozwolenie zostało już przydzielone wielokrotnie. 162

Wniosek

 • Dostęp: Rząd egipski powinien aktywnie realizować swoje programy w celu zwiększenia dostępu do informacji przez Internet. Inicjatywy mające na celu rozpowszechnianie technologii WiMAX i umiejętności czytania komputerowego na obszary wiejskie oraz zmniejszenie kosztów technologii wykazują szczególną obietnicę. Zaostrzone częściowo energicznymi inwestycjami i innowacyjnymi politykami, technologie Internetu i komunikacji szybko rozprzestrzeniają się w Egipcie, z znaczącym pozytywnym wpływem na ruch na rzecz praw człowieka kraju.
 • Cenzura: Zgodnie z określonym celem, jakim jest promowanie większej wolności i demokracji, rząd powinien usunąć zakazy na stronach internetowych Bractwa Muzułmańskiego i partii al-.
 • Ustawodawstwo: Prezydent Mubarak powinien zadbać o swoje zobowiązanie, aby nie odnawiać egipskiego prawa awaryjnego (prawo 162/1958), które daje prezydentowi szerokie uprawnienia cenzurowania i zamknięcia mediów, i upewnić się, że każde nowe przepisy dotyczące terroryzmu nie uosabia tego samego rodzaju szerokiego i niejasno sformułowanych warunków, które służą kryminalizacji wykonywania wolnego wyrazu wyrazu obaw. Rząd powinien uchylić art. 80 (d) egipskiego kodeksu karnego, który kryminalizuje ujawnienie fałszywych wiadomości o sytuacji wewnętrznej Egiptu lub robienie czegokolwiek mającego na celu uszkodzenie interesu narodowego kraju.Jego szeroka i niejasno sformułowana kryminalizacja fałszywych lub tendencyjnych wiadomości zachęca do nadużycia i naraża międzynarodowe standardy wolności wypowiedzi. Podobnie rząd powinien ubiegać się o uchylenie art. 98b (BIS), 102 (BIS), 178 (Bis-trzecia), 179, 185 i 303 kodeksu karnego, ponieważ nadmiernie ograniczają prawo do uzyskiwania dostępu do i rozpowszechniania informacji i rozpowszechniania informacji. Przepisy te odpowiednio nakładają kary karne na ktokolwiek posiada dokumenty wzywające do zmiany podstawowych zasad Konstytucji, celowo rozpowszechniają wiadomości, informacje/dane zobowiązane do zakłócenia bezpieczeństwa publicznego, rozpowszechnianie horroru wśród ludzi lub wyrządzenie szkody i szkód interesu publicznego, wykazuje zdjęcia zobowiązane do urazy kraju. Niejasność tych przepisów zachęca do nadużycia i naraża międzynarodowe standardy swobodnej ekspresji.
 • Szyfrowanie i anonimowość: Rząd egipski powinien odwołać ograniczenia prawne dotyczące korzystania z technologii szyfrowania i zakończyć wymóg, aby użytkownicy szyfrowania ubiegali się o wcześniejszą zgodę.
 • Kafejki internetowe: Rząd egipski powinien pozytywnie potwierdzić, zgodnie z dekretem ministerialnym lub zgodnie z prawem, że Egipcjanie mają bezpłatny i niezakłócony dostęp do kawiarni internetowych i bibliotek połączonych z Internetem, a takie firmy nie są zobowiązane do dostarczania dokumentacji klienta bez konkretnego nakazu sądowego w oparciu o przekonujące i szczególne wykazanie potrzeby w odniesieniu do prowizji przestępstwa przestępstwa.
 • Prawo do dostępu do informacji: Rząd egipski powinien zabraniać sądom odpoczynku odpowiedzialności karnej tylko na dowody odwiedzania stron internetowych, nawet tych, które mogą być zakazane zgodnie z międzynarodowymi standardami bezpłatnej ekspresji i informacji.

[34] Adres H.mi. Pan. Muhammad Husni Mubarak, prezydent Republiki Arabskiej Egiptu, na Światowym Szczycie na Towarzystwo Informacji (WSIS), Genewa, 10 grudnia 2003 r. http: // www.Itu.int/WSIS/Geneva/pokrycie/instrukcje/Egipt/np.HTML, dostęp 3 września 2005.

[35] Prezydent Mubarak, adres do WSIS.

[36] Mowa H.mi. dr. Ahmad Nazif, premier Republiki Arabskiej Egiptu na konferencji Pan-Arab na fazie WSIS II, Kairo, 8 maja 2005 r. http: // www.WSIS-EGYPT.Gov.np./Ahmed’sspechses.ASP, dostęp 3 września 2005.

[37] Human Rights Watch, W czasach tortur: napaść na sprawiedliwość w Egiptowych represjach na temat zachowania homoseksualnego, Marzec 2004, pp. 79-93.

[38] Egipskie Ministerstwo Komunikacji i Technologii Informacyjnych, Egiptowe społeczeństwo informacyjne [White Paper], maj 2005, s. 8.

[39] Jako pracownik IDSC, Tariq Kamil, który jest obecnie ministrem komunikacji i technologii informatycznych, był zaniepokojony dylematami rozszerzania dostępu do Internetu, ograniczając jego treść w celu uspokojenia sił konserwatywnych w społeczeństwie egipskim. Bezpieczeństwo Internetu i intranetu jest również uważane za jeden z decydujących problemów, które wpłyną na rozwój Internetu w kraju. Towarzystwo egipskie, choć ewoluująca gospodarka, ma swoje konserwatywne tradycje. Nieobsenne materiały w Internecie wywołały wiele debat i przeciwników [sic] wśród grup społecznych w różnym wieku. Towarzystwo internetowe jest zakwestionowane z zadaniem w celu znalezienia akceptowalnego modelu zmniejszenia dostępu publicznego do pornografii internetowej w ramach Kodeksu Etyki.Patrz Tariq Kamil, Internet Komercjalizacja w Egipcie: Model country, artykuł przesłany na konferencję INET 97, Kuala Lumpur, 24-27 lipca 1997. http: // www.ISOC.org/inet97/postępowanie/e6/e6_2.HTM. Dostęp 3 września 2005 r.; W sprawie zatrudnienia byłych członków IDSC, wywiad Human Rights Watch z byłym pracownikiem IDSC, który poprosił o anonimowość, Cairo, 21 lipca 2005 r.

[40] Tariq Kamil, Komercjalizacja Internetu w Egipcie.”

[41] W 1999 r. Powolne połączenie z dial-up kosztuje LE100 (29 USD) miesięcznie, co jest zbyt wysoki koszt dla większości populacji.

[42] Egiptowe społeczeństwo informacyjne, P. 9.

[44] List od NABIL FAHMY, Egiptu Ambasadora w Stanach Zjednoczonych, do Human Rights Watch, 28 lipca 2005 r. (Patrz załącznik).

[45] `Adil al-Laqani, produkcja taniego komputera dla LE1200 odpowiedniego do okoliczności egipskiej rodziny, al-Ahram, 27 czerwca 2005 r., S. 14 (po arabsku).

[46] Strona internetowa Ministerstwa Komunikacji i Technologii internetowej, http: // www.McIt.Gov.np./show_indicator.ASP, dostęp do września. 4, 2005.

[47] Egiptowe społeczeństwo informacyjne, P. 22.

[48] ​​Faruq `Abd al-Mun`im i Muhammad Abu Zikri, wykorzystujący technologię komputerową w celu podniesienia standardu życia obywateli i ustanowienia społeczeństwa informacyjnego, Al-Achbar, Sierpień. 8, 2005 (po arabsku).

[49] Egiptowe społeczeństwo informacyjne, P. 11.

[50] WiMAX przesyła współdzieloną szybkość transmisji danych 70 megabajtów na sekundę (Mbps) lub wystarczającą przepustowość, aby zapewnić sześćdziesiąt firm odpowiednik T1 (1.544 Mb / s) Połączenia i ponad 1000 domów z połączeniami na poziomie DSL jednocześnie.

[51] Naji Hussain, Al-Achbar, 8 czerwca 2005 r. (W języku arabskim).

[52] al-Hayat, 24 maja 2005 r. 12 (po arabsku).

[53] Egiptowe społeczeństwo informacyjne, pp. 50-74.

[54] Muhammad Sha`ban, kawiarnie internetowe rozmieszczone w Zaqaziq, al-Wafd, 7 czerwca 2005 r., S. 9 (po arabsku).

[55] al-Hayat, 17 stycznia 2005 r., S. 17 (po arabsku).

[56] Mustafa `Abd al-‘aziz, Internet: Raj praw człowieka, Nahdat al-Misr, 18 grudnia 2004 (po arabsku).

[57] Wywiad Human Rights Watch z Gamal Eid, Kairo, 14 lipca 2005 r. Eid pracował jako konsultant w celu utrzymania arabskiej strony internetowej Watch Human Rights.

[61] Aby uzyskać więcej informacji, patrz Human Rights Watch, Egipt: Wezwania do reformy spotkały się z brutalnością, 26 maja 2005 r., Http: // hRW.Org/English/Docs/2005/05/26/Egypt11036.HTM, dostęp 14 października 2005.

[62] Wywiad telefoniczny Human Rights Watch z Ghadą Al-Shahbandar, Kairo, 17 września 2005.

[65] Wywiad telefoniczny Human Rights Watch z Shayfeenkum wolontariuszem Najwa Hassan, Kair, 17 września 2005.

[66] Wywiad telefoniczny Human Rights Watch z Ghadą Al-Shahbandar, Kairo, 17 września 2005.

[70] http: // www.wszyscy razem.Lub.KR/płyta/ZB41PL6/Widok.php?id = angielski_photo & page = 1 & sn1 = & divPage = 1 & sn = off & ss = on & sc = on && select_arrange = headnum & dec = ASC & no = 7, dostęp 16 września 2005 r.

[71] Wywiad Human Rights Watch z ALA `ABD Al-Fattah, Kairo, 17 lipca 2005 r.

[72] Mustafa `Abd al-‘aziz, Internet: Raj praw człowieka.”

[73] Reporterzy bez frontières, Internet pod nadzorem: Egipt, 2004. http: // www.RSF.org/artykuł.php3?id_article = 10732, dostęp 16 września 2005.

[75] gamal eid, Internet w świecie arabskim: nowa przestrzeń represji? (Kair: Arabska Network for Human Rights Information, czerwiec 2004), str. 57.

[76] Egipska prasa zgłosiła kilka takich przypadków w ciągu ostatnich kilku lat. Zobacz na przykład przypadek syna właściciela aresztowanego za korzystanie z Internetu do wysyłania profanowych wiadomości telefonicznych do córki najemcy, al-Ahram, 9 czerwca 2005 r., S. 26 (po arabsku), Naji al-Jirjawi, aresztowanie ucznia, który twierdził, że za pośrednictwem Internetu istniał związek między jego ciotką a przyjacielem jej męża, al-Ahram, 3 lipca 2005 r., S. 33 (w języku arabskim) lub przypadek zatrzymanego przez mężczyznę za korzystanie z Internetu do wysyłania groźnych wiadomości do swojego menedżera w pracy, al-Wafd, 22 czerwca 2005 r., S. 6 (po arabsku).

[77] Mustafa Radion: Chociaż liczba użytkowników Internetu rośnie, cyberprzestępczość nie jest zjawiskiem w Egipcie, al-Ahram, 9 lipca 2005 r., S. 14 (po arabsku); O podejrzeniu rodziców co do Internetu w Egipcie i na Bliskim Wschodzie, zobacz, jak tunezyjskie młodzież używają Internetu do rozmowy i przyciągania europejskich dziewcząt, AL-hayat, Dec. 28, 2004, s. 20 (po arabsku); 20 -letni Muhammad jest ilustracyjnym przykładem: stałem się wielkim uzależnionym od Internetu. Spędzam większość czasu na rozmowach, próbując zaprzyjaźnić się z dziećmi z całego świata. Gdybym miał szansę, spędzam tam cały dzień; lub Muhammad Qasim, w wieku 18 lat, mam komputer w domu, ale wolę go nie używać. Wolę chodzić do kawiarni internetowych, aby mój ścisły ojciec nie mógł przejrzeć mojego ramienia. Lubię komunikować się z przyjaciółmi za pomocą programów czatu.Cytowane w Sha`ban, kawiarnie internetowe.”

[78] Wywiad Human Rights Watch, Cairo, 21 lipca 2005 r.

[79] al-Ahram, 19 lutego 2005 r., S. 14 (po arabsku).

[80] Konkurencyjne kawiarnie internetowe zagrażają młodzieży z Qina, Al-Ahrar, 16 lutego 2005 r., S. 2 (po arabsku).

[81] al-Ahram, 13 kwietnia 2005 r., S. 3 (po arabsku).

[82] Sha`ban, internetowe kawiarnie.”

[85] Prokurator generalny mówi sprawca przestępstwa Al-Azhar ofiary Internetu, Al-Misr al-Yawm, 15 kwietnia 2005, s. 1 (po arabsku).

[86] al-Ahram, 15 kwietnia 2005, s. 38 (po arabsku).

[87] pranie mózgu w Internecie: strony internetowe branży śmierci i centrów do produkcji terroryzmu, Al-Achbar al-Yawm, 16 kwietnia 2005 r., S.1 (po arabsku).

[88] Al-Nahda al-Misr, 20 kwietnia 2005 r., S. 3 (po arabsku).

[89] Internet: najszybszy sposób rekrutacji ekstremistów, Al-Achbar, 16 maja 2005 r., S. 8 (po arabsku).

[90] Terroryzm.com: bezpłatne tworzenie materiałów wybuchowych w cenzurze internetowej jest trudne, ale nie niemożliwe, al-Wafd, 28 lipca 2005 r., S. 9 (po arabsku).

[91] al-Wafd, 13 kwietnia 2005 r., S. 7 (po arabsku).

[93] Misr al-Yawm, 13 kwietnia 2005 r. (W języku arabskim).

[94] Konferencja arabska w walce z terroryzmem zaleca zamknięcie miejsc, które promulują ekstremizm, al-Ahram, 19 czerwca 2005 r., S. 8 (po arabsku); Zobacz także Arabską konferencję na temat terroryzmu w celu odróżnienia terroru od walki o wyzwolenie, Wiadomości arabskie, 16 czerwca 2005, http: // www.arabscy.com/ansub/codziennie/dzień/050616/2005061612.HTML, dostęp 5 września 2005.

[95] Ayman Hamza, Al-Misr al-Yawm, 22 kwietnia 2005 r.; Zobacz też Al-Ahram, 13 kwietnia 2005 r., S. 3; i Robert al-Faris, prawo nie wystarczy, aby powstrzymać przestępstwo internetowe, al-Qahira, 14 czerwca 2005 r., S. 10 (wszystko w języku arabskim); Artykuł 171 egipskiego kodeksu karnego odnosi się do pism, rysunków, zdjęć, zdjęć, znaków, symboli i innych metod reprezentacji.Natomiast propozycja Egiptu wspieranego przez rząd Krajową Radę Praw Człowieka w sprawie ustawy zezwalającej na odtajnienie dokumentów po ograniczonym okresie czasu otrzymał tylko krótką wzmiankę w prasie. Widzieć al-Ahram, 16 maja 2005 r., S. 14 (po arabsku).

[96] Egipski kodeks karny, art. 178, zmienione przez ustawy 16/1952, 29/1982, 93/1995 i 95/1996.

[97] gamal eid, Internet w świecie arabskim, P. 58.

[98] Human Rights Watch, Egipt: Sąd ratunkowy ubiega się politycznego, 11 marca 2004 r. http: // hRW.Org/English/Docs/2004/03/11/Egypt8112.HTM, dostęp 3 września 2005.

[99] Human Rights Watch, Egipt: działacz rozpoczyna strajk głodowy, ponieważ zatrzymanie jest przedłużone, 1 sierpnia 2003 r. http: // www.HRW.Org/Press/2003/08/Egypt080103.HTM, dostęp 3 września 2005.

[101] Amnesty International, Egipt: dalsze informacje na temat więzienia sumienia/troski o zdrowie, Ashraf Ibrahim, 12 sierpnia 2003 r., Http: // Web.amnestia.org/biblioteka/index/engmde120302003?Otwarty i Of = Eng-egy, dostęp 4 października 2005.

[104] List od egipskiego ambasadora do Stanów Zjednoczonych Nabil Fahmy do Human Rights Watch, 28 lipca 2005 r. (Pełny tekst i arabski oryginał, patrz Załącznik B).

[105] ICCPR, art. 17.1, http: // www.Unhchr.CH/HTML/MENU3/B/A_CCPR.HTM, dostęp 17 września 2005.

[106] al-Hayat, 7 czerwca 2003 r., Cytowany w Gamal Eid, str. 60 (po arabsku).

[107] Egipska inicjatywa na rzecz praw osobistych, Parlamentarzyści bronią prawa do prywatności komunikacji: artykuł 65 Ustawa o komunikacji zmieniona, 31 grudnia 2002 r., Http: // eipr.org/en/press/02/3112.HTM, dostęp 18 września 2005.

[108] Konstytucja Republiki Arabskiej Egiptu, rozdział 3, art. 47, http: // www.Egipt.Gov.np./angielski/prawa/konstytucja/cadocument.ASP, dostęp 3 września 2005.

[109] Wywiad telefoniczny Human Rights Watch z Gamal Eid, Kairo, 17 września 2005.

[110] Komitet ds. Ochrony dziennikarzy, Egipt: dziennikarz skazany na sześć miesięcy więzienia, 3 maja 2002 r., Http: // www.CPJ.Org/News/2002/Egypt03may02NA.HTML, dostęp 17 września 2005.

[112] Skarga prawnika Ahmada Haridi, Abdullah al-Jindy, do sądu administracyjnego, skopiuj w aktach z Human Rights Watch.

[113] Wywiad Human Rights Watch z Ahmadem Haridi, Kairo, 18 września 2005.

[114] Obrona błagająca z Komitetu Spraw Stanowych przed sądem administracyjnym, kopiuj w aktach z Human Rights Watch.

[115] Błędność obrony, kopiowanie w aktach z Human Rights Watch.

[117] Spośród wielu innych argumentów, które prawnicy NTRA wyskoczyli, było to, że Haridi nie służył skargi do właściwego urzędu, unieważniając ją; nie udowodnił, że był redaktorem witryny, dlatego był w stanie wnieść skargę w jej imieniu; i nie udowodnili, że NTRA wydało zamówienie na zablokowanie witryny.

[118] List od ambasadora Nabil Fahmy do Human Rights Watch.

[119] Amira Huwaidi, interpretacja Wye, Al-Ahram co tydzień, 29 marca-4 kwietnia 2001, http: // co tydzień.Ahram.org.EG/2001/527/EG2.HTM, dostęp 12 sierpnia 2005.

[120] Wywiad Human Rights Watch z Gamal Eid, Kairo, 14 lipca 2005 r.

[121] E -mail przekazany do Human Rights Watch, 27 lipca 2005 r.

[123] Wywiad Human Rights Watch z Gamal Eid, Kairo, 14 lipca 2005 r.

[124] List od egipskiego ambasadora do Stanów Zjednoczonych nabil Fahmy do Human Rights Watch, 28 lipca 2005 r.

[125] Zamorki w Internecie Cafes Sparks Debata w Kairze, Islam Online, 27 lipca 2000 r., Http: // www.Islamonline.Net/IOL-Arabic/Dowalia/Alhadath2000-Jul-27/Alhadath7.ASP, dostęp do 18 września 2005 r. (W języku arabskim), cytowany w Gamal Eid, str. 56.

[126] Al-Ahram, 5 grudnia 2004 r. (W języku arabskim).

[127] Wywiad telefoniczny Human Rights Watch z Gamal Eid, Kairo, 20 października 2005 r.

[128] Wywiad z Arabską Sieć Informacje o prawach człowieka, 14 kwietnia 2003 r., Cytowany w Gamal Eid, Internet w świecie arabskim.

[129] Wywiady Human Rights Watch z Hossamem Al-Bahgatem, dyrektorem egipskiej inicjatywy praw osobistych, Kairo, 18 września 2005 r. I Gamal Eid, Cairo, 17 lipca 2005 r.

[130], jak wspomina Gamal Eid w wywiadzie dla Human Rights Watch, Cairo, 17 lipca 2005 r.

[131] http: // www.MANALAA.net/ikhwan_online_blocked, dostęp do 17 września 2005 r.

[132] Zakazane ruchy rozprzestrzeniają się na sieci Spider, al-Hayat, Luty. 15, 2005, s. 20 (po arabsku).

[135] W dniu 14 sierpnia 1999 r. Sąd karny w South w Kairze skazał pisarza Salah Badawi, kreskówek Essam Hanafi, a następnie edytor naczelny Magdi Hussain na dwa lata więzienia i grzywny w wysokości 20 000 LE (około u.S. 6000 $) Po uznaniu ich za winnych zniesławiania ministra rolnictwa i wicepremiera Yusufa Wali w serii artykułów, które domagały się współpracy rolniczej z Izraelem, i że zezwala on na niebezpieczne pestycydy na Egipt w giełdzie o zacięcie sprzedaży. W ciągu czerwca-lipca 2005 r. Setki ludzi, głównie w gubernatorze Suhaj, ale także w gubernatorach Aleksandrii i Giza, zachorowało po zjedzeniu arbuzów. Wstępne testy przeprowadzone przez egipskie Ministerstwo Zdrowia na próbkach arbuza położyły winę na zakazane na arenie międzynarodowej pestycyd.

[136] Wywiad Human Rights Watch z Magdi Hussain, Kairo, 23 sierpnia 2005.

[137] Biblioteka Alexandria blokuje strony internetowe dotyczące praw człowieka, arabska Network for Human Rights Information Information, 14 sierpnia 2005 r.; http: // www.Hrinfo.net/en/raporty/2005/pr0814.SHTML, dostęp 18 września 2005.

[138] Khalid `Azzab: Brak blokowania strony internetowej w bibliotece Aleksandrii, Al-Misr al-Yawm, Sierpień. 19, 2005, s. 3 (po arabsku).

[139] E -mail do Human Rights Watch z Gamal Eid, 30 września 2005.

[140] Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Human Rights Watch, w czasach tortur, http: // hRW.Org/Reports/2004/Egypt0304/.

[141] Zamorki w sprawie przestępstw seksualnych w Internecie, al-Wafd, 30 grudnia 2003 (po arabsku).

[142] Kilku mężczyzn powiedziało Human Rights Watch, że tak się stało: na przykład Amir twierdził, że kiedy jego oficer przesłuchujący pokazał mi sesje czatu, które zrobiliśmy, powiedział, że ty?Powiedziałem, tak, to ja, ale to nie są moje rozmowy.Zmienili to, aby dotyczyć seksu.Wywiad Human Rights Watch z Amirem, Kairo, Egipt, 9 lutego 2003. A Amgad mówi: Raoul zmienił mój profil w Adultfriendfinder.com. Zrobił zdjęcia, które mu wysłałem i umieścił je tuż pod profilem, w którym był kseroksed. Więc sędzia pomyślał, że reklamuję się ze swoim zdjęciem w Internecie.Wywiad Human Rights Watch z Amgadem, Kairo, Egipt, 29 marca 2003.

[143] Niektórzy oskarżeni opowiadają o torturach i wycofują takie spowiedzi przed sędzią prokuratora. Abdullah’s Court Fix pokazuje, że odpowiadał na prokuratorów:

P: Jak wyjaśnić swoje pisemne oświadczenie za pomocą pisma ręcznego w dokumentach wydrukowanych z Twojej witryny?

Odp.: Napisałem te oświadczenia, ponieważ byłem przerażony.

Pomimo jego wycofania, Abdullah nadal otrzymał trzyletnie wyrok w sądzie pierwszej instancji. Raport prokuratury z dnia 20 maja 2002 r. W aktach sądowych, Qasr al-Nil Court of Misdemeanors, kopiuj w aktach w Human Rights Watch.

[144] Wywiad Human Rights Watch z Hossamem Al-Bahgatem, dyrektorem Egyptian Institute for Personal Rights, Cairo, 16 września 2005 r.

[145] Konstytucja Republiki Arabskiej Egiptu, rozdział 3, art. 47, http: // www.Egipt.Gov.np./angielski/prawa/konstytucja/cadocument.ASP, dostęp 3 września 2005.

[146] Prawo 96 z 1996 r., Artykuły 6 i 7, cytowane w krytycznej analizie ustawy o nowym stowarzyszeniu, egipskiej Organizacji Organizacji Praw Człowieka, 4 lipca 2005 r. http: // www.eohr.org/raport/2005/re0704.HTM, dostęp do 19 września 2005.

[147] Wywiad Human Rights Watch z Ahmadem `Abd al-Hadi, dyrektor Arabskiej Unii Publishing, Kairo, 23 sierpnia 2005.

[148] Międzynarodowe przymierze praw obywatelskich i politycznych (ICCPR), G.A. res. 2200a (xxi), 21 u.N. Gaor Supp. (NIE. 16) o 52, u.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, wszedł w życie Mar. 23, 1976, http: // www.Unhchr.CH/HTML/MENU3/B/A_CCPR.HTM, dostęp 3 września 2005.

[149] List od ambasadora Nabil Fahmy do Human Rights Watch.

[150] Prawo nr. 10 z 2003 r., Artykuł 65.

[151] Wywiad Human Rights Watch z Ahmedem Seifem al-Islamem, Kairo, 23 sierpnia 2005.

[152] Artykuł 3, prawo 162 z 1958 r. Prawo awaryjne zostało nałożone w 1967 r. W następstwie wojny arabsko-izraelskiej. Został zniesiony krótko w maju 1980. Został odnawiany co trzy lata, ostatnio w 2003 r. Podczas ostatniej kampanii prezydenckiej prezydent Mubarak obiecał, że nie będzie szukał odnowienia w nadchodzącej kadencji, ale powiedział, że zastąpi to ustawodawstwem dotyczącym kontratryzmu.

[153] Oficjalna nazwa to prawo zmieniające niektóre postanowienia kodeksu karnego, Kodeks postępowania karnego, ustawa ustanawiająca państwowe sądy bezpieczeństwa, ustawa o tajemnicy rachunków bankowych oraz prawo dotyczące broni i amunicji.

[154] Egipski kodeks karny, art. 178 (Bis-trzeci), zgodnie z prawem nr. 536 z 1953 r., Nie. 29 z 1982 r., Nie. 93 z 1995 r. I nie. 95 z 1996 r.

[155] Zmienionych przepisami nr. 112 z 1957 r., Nie. 93 z 1995 r. I nie. 95 z 1996 r.

[156] Prawo 96 z 1996 r., Artykuł 185, cytowany w Amnesty International, Egipt, Muzzzling Civil Society, 19 września 2000 r., Http: // Web Web.amnestia.org/biblioteka/index/engmde120212000?Otwarty i Of = ENG-315, dostęp 18 września 2005.

[157] cytowany w Amnesty International, Muzzzling Cyvil Society.”

[159] Egipski kodeks karny, art. 98b, dodany przez prawo nr. 117 z 1946 r., Zmienione przez prawo 311 z 1953 r., Czyta w całości, w całości zatrzymanie przez okres nieprzekraczających pięciu lat i płacąc grzywnę w wysokości nie mniej niż pięćdziesiąt funtów i nie przekracza pięciuset funtów, jest karą, która jest wyrządzona przez nikogo, kto propaguje republikę Egiptu, w dowolnym środku, w celu zmiany podstaw podstawowych zasad konstytucji lub podstawowych systemów społecznych lub dla jednej klasy, w klasie społecznej. , obalenie podstawowych systemów społecznych lub ekonomicznych państwa lub wyciągnięcie dowolnego z podstawowych systemów społeczności społecznej, po użyciu siły lub terroryzmu lub jakiejkolwiek innej nielegalnej metodzie jest odnotowana w tym zakresie. Te same kary zostaną wyrządzone na rzecz tego, kto zwolenni w jakikolwiek sposób.”

[160] Egipski kodeks karny, art. 98b (BIS), dodany przez prawo nr. 635 z 1954 r.

[161] Egipski kodeks karny, art. 102 (BIS), dodany przez prawo nr. 112 z 1957 r., A następnie zmienione przez prawo nr. 34 z 1970 roku.

[162] List od ambasadora Fahmy do Human Rights Watch.

<> Listopad 2005

Egipt: Władze sądowe stosują masową inwigilację, aby cenzurować obywateli

Kobieta sprawdza swój smartfon na ulicy w Aleksandrii w Egipcie, 22 listopada 2019 r., Frédéric Soltan/Corbis za pośrednictwem Getty Images

Jak egipskie prokuratura rozszerzyła swoje uprawnienia w ostatnich latach w celu monitorowania użytkowników Internetu i naruszenia ich prawa do prywatności i wolności wyrażania.

To stwierdzenie zostało pierwotnie opublikowane w AfteeGypt.org 8 sierpnia 2021.

Przygotowane i zredagowane przez: Unit Research w Stowarzyszeniu Freedom of Thought and Expression (Afte)

Podsumowanie wykonawcze

W 2019 r. Prokurator wydał decyzję o ustanowieniu komunikacji, wytycznych i działu mediów społecznościowych (CGSMD), partnera prokuratury. Od tego czasu jednostka monitorowania i analizy (MAU) nowo utworzonego działu złożyła szereg procesów wobec użytkowników serwisów społecznościowych. Oznacza to, że prokuratura oficjalnie monitoruje użytkowników Internetu pod pretekstem ochrony bezpieczeństwa narodowego, narodowego ubezpieczenia społecznego i wartości egipskiej rodziny.

Prokuratura musi zaprzestać monitorowania użytkowników Internetu z szacunku dla prywatności obywateli. Decyzja o ustaleniu MAU jest sprzeczna z szeregiem przepisów i zasad prawnych, nie wspominając o braku przejrzystości w zakresie sposobu, w jaki prowadzi swoją pracę.

Wstęp

Od czasu prokuratora, doradca Hamada al-Sawy, przejął jego stanowisko, chciał wzmocnić prokuraturę&rsquo;S Oficjalna obecność i interakcja online. Podjął decyzję o ustanowieniu CGSMD, mniej niż dwa miesiące po spotkaniu [1]. Nowy dział zaczął funkcjonować przez trzy jednostki: po pierwsze, jednostka komunikacji medialnej; po drugie, jednostka elektroniczna i mediów społecznościowych; i po trzecie, mau [2]. Prokuratura podkreśliła, że ​​jego obecność w mediach społecznościowych ma na celu ochronę &ldquo;Bezpieczeństwo narodowe społeczne&rdquo;[3], twierdząc, że incydenty zawarte w jej oświadczeniach są ogłoszone dopiero po rozpowszechnieniu &ldquo;publicy&rdquo;. Dlatego prokuratura publikuje oświadczenia &ldquo;w celu ochrony dochodzeń i obalenie plotek i niedokładnych wiadomości&rdquo;.

Prokuratura&rsquo;Zainteresowanie byciem obecnym w mediach społecznościowych rozpoczęło się w 2018 r., Kiedy były prokurator, doradca Nabil Sadek, przydzielił prokuratorów generalnych i głównych prokuratorów, każdy w ich jurysdykcji, zadanie śledzenia kłamstw i fałszywych wiadomości opublikowanych w mediach społecznościowych w celu ukierunkowania &ldquo;kraj&rsquo;S Bezpieczeństwo i Bezpieczeństwo&rdquo; i podejmowanie niezbędnych działań prawnych przeciwko właścicielom tych postów online [4]. Ta następca stworzyła wzorzec oskarżeń wyrównanych na właścicieli kont mediów społecznościowych w sprawie treści ich postów. W związku z tym internauci muszą wziąć pod uwagę, że mogą być prawnie odpowiedzialni, jeżeli prokuratura monitoruje ich działalność i rozważył treść, z jego punktu widzenia, zagrożenie dla każdego z bezpieczeństwa narodowego, narodowego zabezpieczenia społecznego lub wartości egipskiej rodziny.

W powiązanej notatce obecny prokurator powtórzył, że transformacja cyfrowa jest jedną z najważniejszych kwestii, które niedawno znalazły się na szczycie prokuratury&rsquo;program s. Zwrócił również uwagę, że prokuratura pracuje nad wzmocnieniem niezbędnej infrastruktury technicznej, obiektów i logistyki. Pojawiło się to na przykład w oświadczeniu prokuratury, w której ogłosił, że zastąpi papierowe transakcje cyfrowymi środkami w celu zmniejszenia &ldquo;Manifestacje korupcji&rdquo; i zachowaj zdrowie publiczne, biorąc pod uwagę rozprzestrzenianie się wirusa Covid-19 [5].

Po ustanowieniu CGSMD, którego celem jest zwiększenie digitalizacji prokuratury&rsquo;Prace i postępując zgodnie z wyników na tej podstawie, stało się jasne, że prokuratura nie tylko ma na celu wykonanie swoich obowiązków w zakresie inicjowania i badań spraw sądowych [6], ale przybrała nową rolę, ustanawiając wzór masowego nadzoru w Internecie.

Tło: Prokuratura monitoruje użytkowników Internetu

Prokuratura reprezentuje ludzi&rsquo;interesy i działania w ich imieniu w ustanowieniu sprawiedliwości i egzekwowaniu prawa. Zgodnie z art. 189 egipskiej konstytucji prokuratura jest częścią sądownictwa i nie należy w żaden sposób do oddziału wykonawczego [7]. Teraz prokuratura ma uprawnienia do wyrównania opłat w celu złożenia pozwów, a także przyjmuje uprawnienia dochodzenia w tym samym czasie. Jest to istniejący problem, który narusza zasadę bezstronności, która powinna zostać przyjęta przez organ dochodzenia [8].

W dniu 28 września 2019 r. Prokuratura ogłosiła, że ​​jest w trakcie otwarcia szeroko zakrojonych dochodzeń &ldquo;incydenty podżegania do demonstracji w placach publicznych i ulicach&rdquo;. W oświadczeniu wydanym w tym czasie prokuratura wskazała, że ​​przegląda konta w mediach społecznościowych oskarżonego i że wyznaczył ekspertów z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych&rsquo;Departament Zbierania przestępstw związanych z komputerami i sieciami informacyjnymi w celu wyświetlenia opisanych stron i rachunków w celu podjęcia działań prawnych przeciwko nim, zgodnie z ustawą o przestępstwach antycybowych i informatycznych [9].

Jednak prokuratura przeoczyła fakt, że jego wyraźne ogłoszenie przeglądania obywateli&rsquo; Konta mediów społecznościowych naruszyły prawo do prywatności, których szeroka koncepcja obejmuje wszystkie metadane, które po zebraniu i analizie dają przegląd osoby&rsquo;Z zachowania, relacje społeczne i preferencje aż do wszystkiego, co stanowi ich tożsamość [10]. Stało się to już jasne w prokuraturze&rsquo;Nowe wyniki w kontaktach z użytkownikami mediów społecznościowych.

To ogłoszenie przez prokuraturę zalegalizowało masową nadzór Internetu jako jedną z jego funkcjonalnych ról. Prokuratura kontynuowała nowe podejście w bardziej zorganizowany sposób po tym, jak Sawy ogłosił utworzenie CGSMD w listopadzie 2019 r. [11], przyjmując w ten sposób rolę przypominającą Ministerstwo Spraw Wewnętrznych&rsquo;S Department for Fighting Crimes związany z komputerami i sieciami informacyjnymi.

Prokurator&rsquo;decyzja S nr 2376 z 2019 r. CGSMD działa przez trzy główne jednostki w celu osiągnięcia siedmiu celów, w tym głównie &ldquo;Praca nad wskazówkami społecznymi w celu zapobiegania przyczynom przestępstw i osiągnięciu bezpieczeństwa i pokoju społecznego interesu społeczeństwa&rdquo;. Przypisuje również ekskluzywne i konkretne zadania dla każdej z trzech jednostek. Z jednej strony umieszczanie artykułów decyzji przeciwko egipskiemu ustawodawstwu i przeglądowi prokuratury&rsquo;Wydajność wdrażania decyzji z drugiej strony pojawiają się niektóre problemy i uczynić legalność nowego działu&rsquo;s mierniki wątpliwe.

Zgodnie z decyzją MAU stał się wyłącznie za dwa zadania. Pierwszym z nich jest monitorowanie treści związanych z prokuraturą opublikowanymi w mediach i serwisach społecznościowych. Drugi to &ldquo;Monitoruj i analizuj komentarze i opinie na temat opublikowanych wiadomości związanych z prokuraturą i wyrażaj opinię, czy wiadomości wymagają od prokuratury wydania oświadczenia, ogłoszenie lub odpowiedz na wiadomości z uwagami Departamentu&rdquo;. Decyzja nie określiła jednak, w jaki sposób zadania monitorujące będą wykonywane lub określające personel departamentu, który przeprowadzi takie działalność i czy są prokuratorami czy personelem technicznym [13]. Decyzja nie określiła również zakresu stanowisk związanych z prokuraturą. Dlatego prokuratura może monitorować wszystko, co rozważa, związane z nim lub odnoszące się do Komisji Przestępstw.

W ten sposób prokuratura stała się organem, który monitoruje przestępstwa i naruszenia, zanim otrzyma raporty lub skargi od jednostek. Innymi słowy, prokuratura&rsquo;Uprawnienia S rozszerzyły się o przestępstwa śledzenia i przeprowadzanie wstępnych dochodzeń, które powinny być prowadzone przez policję, które są częścią oddziału wykonawczego [14].

Dlatego mau&rsquo;S Prace nie tylko narusza użytkowników Internetu&rsquo; prywatność i wolności myśli i ekspresji, ale jest to również niezgodne z egipską konstytucją, która przewiduje rozdzielenie władzy. Prokuratura wykonuje zadania, które powinny znajdować się w ramach policji w określonych kontekstach i nie zbiorowo.

Mau między kontynuacją lub zniesieniem

Incydenty monitorowane przez prokuraturę w serwisach społecznościowych można podzielić na dwa typy. Pierwsze zawierają posty na temat incydentów, które już miały miejsce z dala od Internetu, takie jak morderstwa, tortury lub gwałty, które są przestępstwem, które są karane przez prawo karne lub prawo dziecka. Drugi obejmuje posty związane z naturą i treściami publikowanymi bezpośrednio przez użytkowników mediów społecznościowych. Oznacza to, że działalność online jest podstawą każdego incydentu, który prokuratura uzna za naruszenie prawa.

 • Udostępnij za pośrednictwem Facebooka
 • Udostępnij za pośrednictwem Twittera
 • Udostępnij za pośrednictwem Reddit
 • Udostępnij za pośrednictwem LinkedIn
 • Udostępnij przez Mastodon
 • Udostępnij za pośrednictwem poczty e -mail

Egipt&rsquo;S nowe prawo cyberprzestępczości zalegalizuje cenzurę internetową

&ldquo;Prawo cyberprzestępczości&rdquo; Ten Egipt&rsquo;Prezydent S Sisi podpisał 18 sierpnia zalegalizuje i wzmacnia istniejącą cenzurę i blokowanie stron internetowych oraz kryminalizuje zarówno tych, którzy obsługują witryny, jak i tych, którzy ich używają, powiedzieli reporterzy bez granic (RSF).

Zgodnie z art. 7 tego prawa Egipt&rsquo;Władze S mogą teraz legalnie blokować dostęp do dowolnej strony internetowej, która jest uznawana za stanowiska &ldquo;zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego&rdquo; lub do &ldquo;gospodarka narodowa.&rdquo;

Legalizuje dobrze ugruntowaną praktykę. Setki witryn zostały już zablokowane w ciągu ostatnich kilku lat, najwyraźniej tylko na zamówienia urzędników bezpieczeństwa, a władze aresztowały kilku dziennikarzy i blogerów online, w tym redaktora witryny z wiadomościami i satyrycznymi blogerami.

Nawet odwiedzanie zakazanej strony internetowej jest teraz karzone przez rok więzienia, podczas gdy ci, którzy tworzą lub zarządzają stroną internetową, która jest później zakazana, mogą zostać skazane na dwa lata więzienia.

&ldquo;To prawo zalegalizuje cenzurę internetową, która jest już praktykowana w Egipcie&rdquo; powiedziała Sophie Anmuth, szef RSF&rsquo;S Bliski Wschód. &ldquo;W imieniu bezpieczeństwa narodowego, które jest zdefiniowane bardzo szeroko i niejasno, władze przejęły prawo do cenzurowania stron lub organizacji pozarządowych, których jedynym przestępstwem jest zgłaszanie naruszeń praw człowieka przez państwo.&rdquo;

Według Afte, egipskiej organizacji pozarządowej wolności słowa, a teraz, który broni otwartego Internetu, &ldquo;bezpieczeństwo narodowe&rdquo; jest zdefiniowany tak szeroko, że obejmuje &ldquo;Wszystko, co jest związane z niezależnością, stabilnością i bezpieczeństwem ojczyzny oraz jej jedności i integralności terytorialnej&rdquo; I wszystko wspólne z prezydentem&rsquo;S Office oraz wszystkie działy obrony i bezpieczeństwa.

Zgodnie z innym prawem uchwalonym w zeszłym miesiącu, które nie zostało jeszcze podpisane przez prezydenta, wszystkie konta sieci społecznościowych z ponad 5000 obserwujących byłyby traktowane jako media.

RSF&rsquo;Witryna S jest jedną z wielu, które są ocenzurowane. Został zablokowany od sierpnia 2017 r. Bez żadnego wyjaśnienia przez władze egipskie. W pierwszą rocznicę początku blokowania RSF przywrócił dostęp do swojej witryny w Egipcie, tworząc stronę lustrzaną.

Egipt, zajmujący 161 miejsce z 180 krajów w World Press Freedom Indeks RSF 2018, jest obecnie jednym ze świata&rsquo;największych więźniów dziennikarzy, z co najmniej 36 profesjonalnych i nieprofesjonalnych dziennikarzy zatrzymanych w związku z dostarczaniem wiadomości i informacji.

Opublikowane 21.08.2018

Zaktualizowano 21.08.2018

 • Bliski Wschód – Afryka Północna
 • Egipt
 • Dezinformacja i propaganda
 • Ramy prawne i system wymiaru sprawiedliwości
 • Aktualności
 • Internet

Cenzura w Egipcie – oto jak odzyskać wolność online

Okno przeglądarki z czerwonym skrzyżowanym okręgiem, związanym symbolem Wi-Fi i flaga Egipt Circle

W Egipcie rząd stosuje ciężką cenzurę online. Przykłady witryn i usług, które można zablokować:

 • Media informacyjne i media społecznościowe
 • Komedia
 • Aktywizm cyfrowy
 • Usługi VoIP, takie jak Skype i WhatsApp
 • Witryny LGBTQ

Najłatwiejszym sposobem odblokowania pełnego potencjału Internetu i ominięcia cenzury w Egipcie jest użycie VPN. Uważaj, aby rząd nie lubi ludzi ominąć cenzury, chociaż do tej pory nikt nie był ścigany za korzystanie z VPN.

Polecamy wypróbowanie Nordvpn, ale pamiętaj, aby pobrać aplikacje przed wejściem do Egiptu, w przeciwnym razie możesz nie być w stanie zablokować witryn VPN!

Nordvpn

Przeczytaj pełną historię o cenzurze online w Egipcie poniżej.

Po styczniowej rewolucji Egipt cieszył się przedłużonym okresem bezpłatnego dostępu do Internetu. Jednak ponieważ generał Abdel Fattah El-Sisi został wybrany na Egipt&rsquo;Sixth Prezydent W 2014 r. Rząd egipski rozstrzył dostęp do niektórych rodzajów treści i wolności mowy w Internecie.

Począwszy od filtrowania regionalnych wiadomości w 2015 roku, Egipt na czarnej liście prawie pięćset witryn, głównie wiadomości i witryny medialne, a także aresztował i zatrzymał ponad trzydzieści pięć dziennikarzy i blogerów za swoje działania online.

W tym artykule przyjrzymy się, w jaki sposób i dlaczego rząd egipski cenzuruje Internet, jaką treść cenzurują, jak obejść cenzurę, jeśli jesteś w Egipcie, i które są najlepszymi wirtualnymi dostawcami sieci prywatnych w Egipcie.

Dlaczego Egipt cenzuruje Internet?

Większość cenzury internetowej w Egipcie odbywa się z powodów politycznych. Rząd egipski, pod przewodnictwem prezydenta Abdela Fattah El-Sisi, aktywnie celuje w media, grupy mediów społecznościowych i blogerów, którzy krytykują lub wyśmiewają obecny system.

Witryn internetowych zablokowanych przez rząd egipski, badania przez otwarte obserwatorium ingerencji sieciowych wykazały, że 62% z nich to strony internetowe, a reszta podzielona między grupami praw człowieka, witryn polityczny.

Zasadniczo rząd egipski uzasadnia cenzurę treści i witryny czarnej listy jako środka antyterrorystycznego. Na przykład rząd wielokrotnie zamykał usługi telefoniczne i internetowe na półwyspie Synaj, rzekomo w celu zapobiegania ich użyciu przez islamistycznych bojowników.

Co ma cenzura rządu egipskiego?

Rząd egipski cenzuruje sporo treści online, podobnie jak na przykład rządy Iranu i Chin. My&rsquo;Zanurz się w tym bardziej szczegółowo poniżej.

Media informacyjne

Zdecydowana większość stron internetowych ocenzurowana przez rząd egipski to strony internetowe, zarówno zagraniczne, jak i lokalne.

Po kryzysie dyplomatycznym w 2018 r. Między liczbą krajów Bliskiego Wschodu a Katar.

Ta czarna lista obejmowała stronę Al-Jazeera, wiedzy telewizyjnej, która została zakazana w Egipcie z powodu rzekomego wsparcia redakcyjnego dla Bractwa Muzułmańskiego i byłego prezydenta Egiptu Mohameda Morsi.

Komedia

Egipt&rsquo;S Najwyższa Rada Regulacji Mediów, organizacja legislacyjna utworzona w 2016 r. Na mocy dekretu prezydenta El-Sisi w celu zapewnienia, że ​​egipskie media utrzymane do pewności &ldquo;standardy moralne,&rdquo; Zakazał czterech rozrywki i satyrycznych programów na podstawie moralnych w 2018 roku. Wszystkie zakazane programy były godne uwagi, ponieważ kpił z rządu lub El-Sisi przed zamknięciem.

Aktywizm cyfrowy

Zgodnie z coraz bardziej anty-wpisową retoryką pochodzącą z prezydenta El-Sisi, aktywizm cyfrowy i organizacja polityczna za pośrednictwem Internetu zostały ostro ograniczone, a osoby próbujące promować zmiany polityczne lub krytykować rząd podlegający aresztowaniu, długimi wyrokami więziennymi, aw przypadku Shaimaa al-Sabbah, śmierci, śmierć.

Ustawa uchwalona w listopadzie 2013 r. Zakazała nawet protestów bez przemocy i sprawiło, że organizacja takiego protestu za pośrednictwem kanałów cyfrowych lub społecznościowych było przestępstwem. &ldquo;Prawo o przestępstwach związanych z przestępstwami z zakresu technologii i technologii informacyjnych&rdquo;, ratyfikowane w maju 2018 r. Pozwala również na ściganie osób, które odwiedzają strony internetowe, które rząd egipski rozważa &ldquo;zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego&rdquo; lub do &ldquo;gospodarka narodowa.&rdquo;

Treść LGBTQ

Chociaż homoseksualizm nie jest wyraźnie nielegalny w Egipcie, było kilka przypadków, w których osoby fizyczne były ścigane w celu promowania &ldquo;Deviancy seksualne&rdquo; I &ldquo;rozpusta.&rdquo; W niedawnej głośnej sprawie dziesiątki zostały aresztowane po koncercie przez libański zespół Mashrou&rsquo; Leila, którego główna piosenkarka jest otwarcie gejem.

Władze wykorzystały obrazy osób trzymających tęczowe flagi na koncercie, zaczerpnięte z mediów społecznościowych, aby skazać je &ldquo;rozpusta i niemoralność,&rdquo; przekazanie warunków więzienia od jednego do sześciu lat.

W 2014 r. Aplikacja Dating Grindr wyłączyła wykorzystanie danych geolokalizacji w Egipcie i wyświetliła komunikat ostrzegawczy dla wszystkich lokalnych użytkowników, że egipska policja używa aplikacji do śledzenia i aresztowania homoseksualnych mężczyzn. New York Times szacuje, że w latach 2013–2016, co najmniej 250 gejów, lesbijek i transpłciowych Egipcjanie zostało aresztowanych z powodu informacji pobranych z ich działalności w mediach społecznościowych.

Anonimowe usługi przeglądania

Rząd egipski rutynowo zablokował strony internetowe narzędzi i usług, które można wykorzystać do obejścia cenzury. Należą do nich strony Tor Network, Tunnelbear, Cyberghost, Hotspot Shield, Tigervpn, ZenVPN oraz szereg innych usług VPN i serwisów proxy.

VoIP dzwoniący

Usługi VoIP zostały sporadycznie zablokowane przez egipskie sieci mobilne. Chociaż nie są wyraźnie nielegalne, użytkownicy VoIP doświadczyli poważnych zakłóceń podczas próby wykonywania połączeń głosowych nad aplikacjami, takimi jak WhatsApp, Apple&rsquo;S Facetime, Viber, Skype i Facebook Messenger. Zauważono, że awarie usług zbiegły się z okresami niepokojów politycznych w Egipcie.

Zaszyfrowane aplikacje

Od grudnia 2016 r. Władze egipskie na stałe zablokowały dostęp do zaszyfrowanego sygnału aplikacji komunikacyjnej, a także strony internetowej operatora Open Whisper Systems. Chociaż stanowi to pierwszy znany incydent egipskich władz blokujących aplikację w całości, użytkownicy innych zaszyfrowanych aplikacji, takich jak Telegram, zgłosili trudności związane z powiązaniami spowodowanymi dławieniem przepustowości.

W jaki sposób rząd egipski cenzuruje Internet?

Rozporządzenie

Od sierpnia 2018 r. Rząd egipski wprowadził w życie ustawę o przestępstwach antycyberu i technologii informatycznych. To prawo pozwala egipskiemu rządowi ogarniające uprawnienia na rozstanie cyfrowej wolności słowa i pozwala im blokować strony internetowe, które rozważają &ldquo;zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego&rdquo; lub do &ldquo;gospodarka narodowa.&rdquo;

Inne postanowienia zawarte w prawie pozwalają na nałożenie surowych wyroków więziennych na osoby, które odmawiają przekazywania informacji na temat działalności online policji, hakowania dowolnego systemu rządowego lub publikowania informacji na temat ruchów wojska lub policji. Dostawcy usług internetowych (dostawcy usług internetowych) są również zobowiązani do przechowywania informacji o swoim użytkowniku&rsquo;s i uwolnij je do egipskich usług bezpieczeństwa na żądanie.

W tym samym czasie, co uchwalono ustawę o przestępstwach antycybrycznych i informatycznych, Egipt&rsquo;Parlament uchwalił ustawę, która traktowałaby każde konto w mediach społecznościowych lub blog z ponad 5000 obserwujących jako &ldquo;Media Outlet.&rdquo;

Klasyfikując osobiste konta i blogi w mediach społecznościowych jako media, rząd egipski otworzył je na ściganie za przestępstwa, takie jak publikowanie fałszywych wiadomości lub &ldquo;Pochada, by złamać prawo.&rdquo;

Infrastruktura państwowa

Podczas gdy dostawcy usług internetowych działających w Egipcie są głównie własnością prywatną, scentralizowana infrastruktura internetowa i wszystkie kable światłowodowe są własnością i obsługiwane przez Telecom Egypt, państwową firmę.

Ponieważ cała infrastruktura komunikacyjna znajdują się w rękach firmy należącej do rządu, władze mogą podejrzewać dostęp do Internetu lub korzystać.

Kilkakrotnie rząd zapobiegał dostępowi do Internetu w czasach niepokojów politycznych.

W 2011 r. Władze egipskie wyłączyły kraj&rsquo;S Trasy protokołu granicznego bramy, co skutkuje pełnym zamknięciem całego ruchu internetowego w mniej niż godzinę. Ze względu na ścisłe warunki umów wymaganych przez egipskie organy regulacyjne, przedsiębiorstwa telekomunikacyjne zostały następnie nakazane odcięcie wszystkich usług internetowych mobilnych i messing. To pełne zaciemnienie połączenia zostało uzasadnione przez agencje wywiadowcze jako działanie zapobiegawcze mające na celu powstrzymanie działalności terrorystycznej.

Nadzór

Podobnie jak w przypadku wielu innych krajów na Bliskim Wschodzie, rząd egipski aktywnie nabył technologie nadzoru, które pozwalają im ograniczać, monitorować i przekierowywać ruch internetowy.

Przejęcie takich technologii od międzynarodowych firm, takich jak Blue Coat, Nokia Siemens Network i Hacking Team pozwoliło rządowi znaczny poziom kontroli państwa przez Internet i zwiększoną zdolność śledzenia obywatela&rsquo;S. Zajęcia internetowe.

Ataki cyfrowe

W 2016/17 działacze na rzecz praw człowieka i organizacje pozarządowe w Egipcie doświadczyli fali ataków phishingowych &ldquo;Nilephish.&rdquo;

W ciągu roku udokumentowano do 92 wyrafinowanych ataków phishingowych. Nilephish celował zarówno w relacje organizacyjne, jak i osobiste działaczy na rzecz praw człowieka z siedmiu wybitnych egipskich organizacji pozarządowych. Wszystkie osoby skierowane przez Nilephish zostały również oskarżone o otrzymanie nielegalnych funduszy zagranicznych w ramach większego i długotrwałego procesu.

Ataki phishingowe były próbami uzyskania danych osobowych i poświadczeń konta, a e-maile wydawały się pochodzić z zaufanych firm i usług, takich jak Google i Dropbox lub od innych działaczy na rzecz praw ludzkich.

Czy używanie VPN w Egipcie jest nielegalne?

Użycie VPN nie jest jeszcze nielegalne w Egipcie. Jednak ustawa o przestępstwach antycyberu i technologii informatycznych zawiera przepis umożliwiający osobie ściganie w celu przeglądania zablokowanych treści podczas pobytu w Egipcie.

Przepisy antyterrorystyczne, które są często wykorzystywane jako uzasadnienie dla usunięć witryny, są wystarczająco niejasne, aby można było przekonać użytkowników VPN &ldquo;Pochada, by złamać prawo&rdquo; ponieważ definicja terrorysty obejmuje &ldquo;Każdy, kto zagraża porządku publicznego w jakikolwiek sposób,&rdquo; Chociaż do tej pory nie było ścigania do użytku VPN.

Należy zauważyć, że około 40% stron internetowych na czarnej liście przez rząd egipski to strony oferujące usługi VPN lub inne metody obchodzenia cenzury, więc jeśli planujesz korzystać z VPN podczas podróży, IT, IT&rsquo;Najlepiej zarejestrować się w usłudze przed przybyciem do Egiptu.

Jaka jest najlepsza usługa VPN w Egipcie?

Istnieje kilka dobrych opcji VPN dla tych z nas, którzy podróżują do Egiptu. Możemy polecić następujące usługi VPN:

Nordvpn

Dzięki zaawansowanemu szyfrowaniu, szybkiej usługi i ogromnej gamie serwerów w krajach na całym świecie, Nordvpn reprezentuje jedną z najlepszych usług VPN, które możesz wybrać. W kraju z historią monitorowania inwigilacji i działań internetowych Nordvpn zapewnia całą prywatność&rsquo;potrzeba.

Nordvpn obsługuje a &ldquo;bez rejestrowania&rdquo; Polityka i, jak mają siedzibę w Panamie, nie są zobowiązani do prowadzenia rejestrów twoich działań online, a na pewno wygrają&rsquo;nie przekazuję ich każdemu. Nordvpn może również pomóc w pokonaniu cenzury na Białorusi i innych krajach ograniczonych.

Jeśli chcesz cieszyć się usługami przesyłania strumieniowego z całego świata, Nordvpn jest dokładnie potrzebną usługą. Ich VPN umożliwia ominięcie ograniczeń dotyczących usług przesyłania strumieniowego, takich jak Hulu i Netflix i oglądać programy, które chcesz zobaczyć, niezależnie od tego, gdzie jesteś.

Czy Egipt Cenzor Internet?

Egipt prowadzi paczkę w cenzurze internetowej na Bliskim Wschodzie

Cenzura internetowa na całym świecie, w tym na Bliskim Wschodzie, nie jest nowym zjawiskiem. Wolność wypowiedzi ułatwiona przez Internet może stanowić zagrożenie dla autorytarnych przywódców na całym świecie, którzy starają się zachować ścisłą kontrolę nad treścią, które ich obywatele spożywają, jak i treści, które publikują. Jasny wzór autorytarnego wykorzystania Internetu w celu ograniczenia obywateli&rsquo; swobody można oglądać na Bliskim Wschodzie. Jednak ostatnio w Egipcie w szczególności ta praktyka wydaje się najbardziej rażącego.

W Turcji Wikipedia jest zablokowana od ponad roku. Ogłaszając ograniczenie Wikipedii, władze tureckie zacytowały rząd&rsquo;S Upoważnienie do blokowania dostępu do stron internetowych lub całych stron internetowych uznanych za niezbędne do bezpieczeństwa narodowego i ochrony porządku publicznego. Platformy mediów społecznościowych, w tym Twitter, Facebook i Instagram oraz usługi przesyłania wiadomości, takie jak WhatsApp, były również okresowo ograniczone w Turcji w ciągu ostatnich kilku lat, szczególnie po nieudanym zamachu stanu, podczas gdy ogólna liczba zablokowanych stron internetowych wzrosła. Według komitetu w celu ochrony dziennikarzy, w drugiej połowie 2017 r.

W Bahrajnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ostrzegło w marcu. Arabia Saudyjska przyjęła ciężkie stanowisko wobec aktywistów korzystających z mediów społecznościowych, które są postrzegane jako groźne dla państwa. Riyadh szuka kary śmierci za Izraa al-Ghomgham, którego zarzuty obejmują filmy i publikowanie protestów w mediach społecznościowych oraz zachęcanie do protestów i oświadczeń wrogo nastawionych do reżimu Saudyjskiego. A w Iranie, gdzie protestujący korzystają z Internetu i mediów społecznościowych do organizowania i rozpowszechniania informacji o protestach, rząd zablokował wiele serwisów społecznościowych i usług przesyłania wiadomości, aby zmniejszyć publiczną sprzeciw.

Nadzór jest również szeroko rozpowszechniony w Zatoce, szczególnie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Dochodzenie w zeszłym roku wykazało, że Wielka Brytania&rsquo;Systemy S BAE osiągnęły dużą sprzedaż zaawansowanej technologii nadzoru nad państwami arabskimi, w tym ZEA, podkreślając rosnący trend represji państwa i kontroli Internetu poprzez nadzór. Władze twierdzą, że nadzór jest niezbędny, aby zapewnić bezpieczeństwo obywateli.

Jednak w ostatnich tygodniach najważniejszym przykładem cenzury internetowej w regionie jest Egipt&rsquo;S Ustanowienie nowego prawa cyberprzestępczości, które narusza obywateli&rsquo; prawa w imię bezpieczeństwa narodowego. Prezydent Egiptu Abdel Fattah al-Sisi ratyfikował prawo, oficjalnie nazywane ustawą o przestępstwach anty-cyber i technologii informatycznych, 18 sierpnia. Prawo, które rzekomo ma na celu zwalczanie ekstremizmu i terroryzmu, pozwala władzom blokować witryny, które są rozważane &ldquo;zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego&rdquo; lub do &ldquo;gospodarka narodowa.&rdquo; Osoby, które odwiedzają te strony internetowe, mogą stawić czoła stromym grzywny i kary. Inne środki prawa nakładają ścisłe kary za hakowanie systemów rządowych, zabroniono publikowania informacji o ruchach wojska lub policji oraz wymagają od dostawców usług internetowych oszczędzania i uwolnienia danych osobowych na podstawie usług bezpieczeństwa na ich wniosek.

Pod Sisi Egipt stale ogranicza przestrzeń dla wolności online, regularnie atakując dziennikarzy, blogerów i organizacji medialnych. W maju 2017 r. Rząd zablokował dostęp do dwudziestu jeden stron z wiadomościami, oskarżając ich o wspieranie terroryzmu i rozpowszechnianie fałszywych wiadomości. Od tego czasu, według Stowarzyszenia Freedom of Thought and Expression (Afte), Kair zablokował dostęp do prawie pięciuset stron internetowych, w większości należących do organizacji medialnych. Ponadto, co najmniej trzydziestu pięciu dziennikarzy, obywateli-dziennikarzy i blogerzy są obecnie zatrzymywani w Egipcie. Ostatnie przykłady obejmują aresztowanie w maju blogera i dziennikarza Waela Abbasa, wybitnego krytyka rządu. Również w tym miesiącu egipski działacz Amal Fathy został aresztowany za opublikowanie filmu online krytykującego Sisi&rsquo;rząd za brak ochrony kobiet przed molestowaniem seksualnym. I zaledwie kilka tygodni przed ratyfikowaniem prawa cyberprzestępczości Egipt&rsquo;Parlament uchwalił ustawę, która traktowałaby konta i blogi w mediach społecznościowych z ponad 5000 obserwujących jako media, co spowodowało, że są podatni na ściganie w celu publikowania fałszywych wiadomości lub &ldquo;Pochada, by złamać prawo.&rdquo; Wreszcie, podobnie jak inne kraje regionu, Egipt starał się nabyć technologię nadzoru, która pozwala władzom blokowanie, monitorowanie i przekierowanie ruchu internetowego, umożliwiając znaczną miarę kontroli państwa przez Internet.

Znaczenie tego ostatniego ustawodawstwa, ustawa o cyberprzestępczości, jest zakresem, w jakim pokazuje on rząd egipski&rsquo;wysiłek w celu zinstytucjonalizowania represji online i ograniczenia swobód w Internecie poprzez ustawodawstwo. Rząd egipski opisał prawo jako niezbędne do rozwiązania niestabilności i ochrony państwa egipskiego, jednocześnie chroniąc obywateli&rsquo; i firmy&rsquo; dane. dr. Mohamed Hegazy, szef Komitetu Ustawodawczego w Ministerstwie Komunikacji i Technologii Informacyjnych, również podkreślił prawo&rsquo;S stwierdził rolę w ochronie praw obywateli i firm w Egipcie. W wywiadzie dla Ahram online Hegazy powiedział, że prawo nie dotyczy cenzury, ale o ochronie danych. &ldquo;W prawie nie ma tekstu o cenzurze internetowej ani żadnego tekstu, który ogranicza swobodę wypowiedzi lub opinii… wydaliśmy to prawo, aby zachęcić ludzi do wykonywania transformacji cyfrowej, a nie umieszczać barier w Internecie,&rdquo; Powiedział Hegazy.

Jednak według rządu podane cele prawa są sprzeczne z prawem&rsquo;s faktyczny wpływ. Prawo ostatecznie zwiększa rząd&rsquo;zdolność do prowadzenia nadzoru nad obywatelami i ułatwia zakazanie stron internetowych. Prawo&rsquo;koncentracja na bezpieczeństwie narodowym wywołuje wzorzec represji uzasadniony przez oznaczenie sprzeciwu lub krytyki jako groźby stabilności państwowej. Według Afte, prawo&rsquo;S szeroka definicja okładek bezpieczeństwa narodowego &ldquo;Wszystko, co jest związane z niezależnością, stabilnością i bezpieczeństwem ojczyzny oraz jej jedności i integralności terytorialnej,&rdquo; a także wszystko związane z Sisi i państwem&rsquo;S OBRONY I BEZPIECZEŃSTWA. Szeroka definicja bezpieczeństwa narodowego jest zgodna z innymi środkami wprowadzonymi w ostatnich latach przez SISI&rsquo;Rząd S, w tym drakońskie prawo organizacji pozarządowych, prawo, które daje starsze immunitet personelu wojskowego z ścigania za nadużycia, oraz przepisy antyterrorystyczne, które przyczyniają się do osłabienia wolności wypowiedzi i społeczeństwa obywatelskiego. A tak zwane zabezpieczenia danych użytkowników w prawie może naruszać obywateli&rsquo; Wolność, ponieważ usługi bezpieczeństwa będą miały większy dostęp do danych użytkownika, które mogą być wykorzystane do atakowania tych, którzy naruszają ustawodawstwo.

Istnieje wyraźny trend w Egipcie i szerszym regionie rządów, które chcą kontrolować Internet i media internetowe w celu odcięcia treści uznanych za zagrożenie dla państwa. Środki takie jak Egipt&rsquo;Prawo cyberprzestępczości oferuje rządowi drogę do budowania ciągłych represji do systemu prawnego państwa. Niebezpieczeństwo stanowi ułatwienie naruszeń praw człowieka ze strony państwa – w tym naruszenia wolności wypowiedzi – i zwiększenie immunitetu dla władz państwowych tłumiący sprzeciw.

Koncentracja prawa cyberprzestępczości na Egipcie&rsquo;S Bezpieczeństwo Narodowe i gospodarka nie jest przypadkiem. Sisi&rsquo;Rząd od lat walczy z ekstremistyczną rebelią na Synaju, z niewielkim postępem, aby pokazać. Tymczasem gospodarka była punktem zapalnym w całym Sisi&rsquo;czas jako prezydent; Chociaż Egipt&rsquo;Gospodarka S wzrosła, wysoki poziom inflacji i bezrobocia, a także stagnacyjne płace, przyczyniły się do podniesienia niezadowolenia wśród populacji. Dlatego ustawodawstwo, takie jak prawo cyberprzestępczości, mają kluczowe znaczenie dla Sisi&rsquo;ogólne wysiłki na rzecz odchylenia lub stłumienia jakiejkolwiek krytyki, szczególnie otaczających trudnych areny, takich jak bezpieczeństwo i gospodarka.

Być może najbardziej złowrogi aspekt Egiptu&rsquo;S repress w Internecie wolność to Kair&rsquo;S skupiaj się na fałszywych wiadomościach. Na całym świecie, oskarżenie &ldquo;fałszywe wiadomości&rdquo; jest wykorzystywany do atakowania dysydentów lub krytyki, w tym w Stanach Zjednoczonych. To niedawne przepisy w Egipcie powinny działać jako ostrzeżenie dla demokracji na całym świecie znaczenia wolności internetowej i sposobu, w jaki technologie internetowe i przepisy prawne mogą zostać wypaczone w celu nadużycia, a nie ochrony podstawowych praw.

Elissa Miller jest nierezydentem w centrum Rafik Hariri dla Bliskiego Wschodu.

Zdjęcie: Zdjęcie: Maskowane egipskie siły bezpieczeństwa Walk przez demonstrację dziennikarzy i działaczy przeciwko zatrzymaniu dziennikarzy przed syndykatem prasowym w Kairze, Egipt 26 kwietnia 2016 r. Reuters/Mohamed Abd El Ghany/File Zdjęcie