Modem vs. Router: Jak są różne i co robią

Streszczenie

Modem to urządzenie, które łączy twoją sieć domową z Internetem, a router jest odpowiedzialny za prowadzenie ruchu sieciowego między urządzeniami w sieci. W tym artykule skupimy się na korzystaniu z samodzielnego routera z usługą DSL i jak poprawnie go skonfigurować.

Kluczowe punkty

 1. Praca z domu
 2. Dlaczego kanały 1, 6, 11?
 3. Podstawy siły sygnału Wi-Fi
 4. Zrozumienie RSSI
 5. Martwe miejsca i powolne strefy
 6. Nowy router z DSL
 7. Zmień ustawienia routera
 8. Być dobrym sąsiadem Wi-Fi

Pytania i odpowiedzi

1. Dlaczego ważne jest wybór kanałów 1, 6 lub 11 dla sieci bezprzewodowej?
Wybór kanałów 1, 6 lub 11 dla sieci bezprzewodowej ma kluczowe znaczenie, ponieważ kanały te nie pokrywają się ze sobą. Zmniejsza to zakłócenia i zapewnia optymalne prędkości Wi-Fi.
2. Czy mogę użyć samodzielnego routera z usługą DSL?
Tak, możesz użyć samodzielnego routera z usługą DSL. Pozwala na większą kontrolę nad ustawieniami sieciowymi i może zapewnić lepszą wydajność w porównaniu z kombinacją modemu.
3. Jak mogę skonfigurować mój modem w trybie przezroczystego mostkowania?
Aby skonfigurować modem w przezroczystym trybie mostkowania, wykonaj następujące kroki:
– Uzyskaj swoją nazwę użytkownika i hasło PPPoE od swojego dostawcy usług internetowych.
– Połącz się z modemem za pośrednictwem Ethernet.
– Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź do 192.168.0.1.
– Zaloguj się do modemu za pomocą dostarczonych poświadczeń.
– Kliknij „Advanced Setup” i wybierz „Ustawienia WAN.”
– Wybierz „Przezroczyste mostkowanie” z menu protokołu ISP.
– Kliknij „Zastosuj”, aby zapisać ustawienia.
4. Co powinienem zrobić, jeśli mój modem i router kombina?
Jeśli twoje pole kombinacji modemu i routera nie spełnia twoich potrzeb, możesz rozważyć aktualizację do samodzielnego routera. Samodzielny router może zapewnić lepsze funkcje, lepszą ochronę zapory i wsparcie dla Wi-Fi 5 GHz.
5. Jak mogę skonfigurować mój nowy router po umieszczeniu mojego modemu w trybie przezroczystego mostkowania?
Aby skonfigurować nowy router po umieszczeniu modemu w trybie przejrzystego mostkowania, wykonaj następujące kroki:
– Odłącz kabel Ethernet od modemu i podłącz go do jednego z portów LAN na nowym router.
– Otwórz narzędzie lotniska i przejdź do zakładki „Internet”.
– Zmień opcję „Connect za pomocą” na „PPPoE” i wprowadź informacje o koncie CenturyLink.
– Skonfiguruj ustawienia sieci bezprzewodowej i wybierz żądane serwery DNS.
– Kliknij „Aktualizacja”, aby zapisać zmiany.
6. Co mogę zrobić, aby poprawić siłę sygnału Wi-Fi w domu?
Aby poprawić siłę sygnału Wi-Fi w domu, możesz:
– Umieść router w centralnej lokalizacji.
– Unikaj fizycznych przeszkód między routerem a urządzeniami.
– Użyj przedłużaczy Wi-Fi lub systemów siatki, aby zwiększyć zasięg.
– Zoptymalizuj ustawienia routera, takie jak wybór odpowiedniego kanału i optymalizacja energii transmisji.
7. Czy konieczne jest bycie dobrym sąsiadem Wi-Fi?
Bycie dobrym sąsiadem Wi-Fi oznacza, że ​​powinieneś unikać ingerowania w inne pobliskie sieci Wi-Fi. Obejmuje to unikanie korzystania z nakładających się kanałów i brak użycia nadmiernej mocy transmisji. Rozważanie innych sieci Wi-Fi może pomóc utrzymać stabilne i niezawodne połączenie dla wszystkich.
8. Jakie jest znaczenie zrozumienia RSSI?
RSSI (wskaźnik wytrzymałości sygnału otrzymanego) to pomiar siły sygnału Wi-Fi otrzymanego przez urządzenie. Rozumiejąc RSSI, możesz określić jakość sygnału i zidentyfikować potencjalne obszary słabego zasięgu lub zakłóceń. Ta wiedza może pomóc w optymalizacji sieci Wi-Fi i poprawie ogólnej wydajności.
9. Czy mogę użyć tych samych ustawień dla dowolnego modemu DSL i routera domowego?
Chociaż konkretne kroki mogą się różnić w zależności od producenta i modelu modemu DSL i routera domowego, ogólne pojęcia omówione w tym artykule można zastosować do większości konfiguracji. Konieczne jest zapoznanie się z instrukcjami użytkownika lub dokumentacja wsparcia dostarczona przez producentów modemu i routera w celu uzyskania dokładnych instrukcji konfiguracji.
10. Dlaczego miałbym zaktualizować do lepszego routera, który obsługuje 5 GHz?
Uaktualnienie do routera obsługującego 5 GHz może zapewnić kilka korzyści, w tym szybsze prędkości Wi-Fi, zmniejszone zakłócenia z innych urządzeń i lepsze wsparcie dla aplikacji wymagających przepustowości, takich jak przesyłanie strumieniowe i gry. Band 5 GHz oferuje więcej dostępnych kanałów, co może skutkować mniejszym zatłoczeniem i poprawą ogólnej wydajności.
11. Czy można skopiować nazwę użytkownika PPPoE i hasło z mojego bieżącego routera?
W niektórych przypadkach możesz być w stanie zalogować się do bieżącego routera i skopiować nazwę użytkownika PPPoE i hasło z jego ustawień. Jeśli jednak hasło jest ukryte, może być konieczne skontaktowanie się z dostawcą usług internetowych i poprosić o informacje bezpośrednio.
12. Jakie są martwe miejsca i powolne strefy?
Martwe miejsca i powolne strefy odnoszą się do obszarów w domu, w których sygnał Wi-Fi jest słaby lub niewiarygodny. Martwe miejsca to obszary bez zasięgu Wi-Fi, podczas gdy powolne strefy mają znacznie wolniejsze prędkości w porównaniu z innymi obszarami. Identyfikacja i zajęcie się martwymi miejscami i powolnymi strefami można wykonać za pomocą odpowiedniego umieszczenia routera, zastosowania przedłużaczy Wi-Fi lub systemów siatki lub przeprowadzania badania witryny Wi-Fi.
13. Dlaczego miałbym zmienić ustawienia routera?
Zmiana ustawień routera pozwala dostosowywać i optymalizować sieć zgodnie z konkretnymi potrzebami. Możesz dostosować ustawienia, takie jak wybór kanału Wi-Fi, protokoły bezpieczeństwa, ustawienia QoS (jakość usług) i więcej, aby poprawić wydajność sieci, bezpieczeństwo i ogólne wrażenia użytkownika.
14. Czy mogę skorzystać z tych instrukcji dla połączeń internetowych innych niż DSL?
Instrukcje podane w tym artykule są specjalnie dostosowane do połączeń DSL. Podczas gdy niektóre pojęcia mogą nadal mieć zastosowanie do innych rodzajów połączeń internetowych, zaleca się konsultację z instrukcjami użytkownika lub dokumentacją wsparcia dostarczoną przez konkretnego producenta dostawcy usług internetowych i sprzętu w celu uzyskania dokładnych instrukcji.
15. Czy są jakieś dodatkowe kroki, które powinienem podjąć po skonfigurowaniu mojego nowego routera?
Po skonfigurowaniu nowego routera zaleca się użycie narzędzia takiego jak Inssider do analizy środowiska bezprzewodowego i wyboru najlepszego kanału Wi-Fi dla optymalnej wydajności. Ponadto regularne aktualizowanie oprogramowania układowego routera i okresowe sprawdzanie aktualizacji bezpieczeństwa ma kluczowe znaczenie dla utrzymania bezpiecznej i niezawodnej sieci.

Modem vs. Router: Jak się różnią i co robią

5. Kliknij Ustawienia zaawansowane.

Użyj samodzielnego routera z usługą DSL

W tym artykule dowiemy się, jak skonfigurować router w przezroczystym trybie mostkowania z usługą DSL.

Podstawowe lekcje W-Fi

 • Praca z domu
 • Dlaczego kanały 1, 6, 11?
 • Podstawy siły sygnału Wi-Fi
 • Zrozumienie RSSI
 • Martwe miejsca i powolne strefy
 • Nowy router z DSL
 • Zmień ustawienia routera
 • Być dobrym sąsiadem Wi-Fi

Korzystanie z samodzielnego routera z usługą DSL

Wielu dostawców usług internetowych sprzedaje lub wynajmuje pudełko kombinacyjne modemu i routera. Zawiera zarówno modem DSL, jak i router bezprzewodowy, wszystko w jednym pudełku.

Te małe pudełka z kombinacją są zwykle w porządku, ale możesz uaktualnić do lepszego routera obsługującego 5 GHz, ma lepszą zaporę ogniową i ma więcej funkcji.

Nie chcemy po prostu podłączyć nowego routera z tym za pośrednictwem Ethernet, ponieważ wtedy mielibyśmy dwie NAT i dwie zapory, które mogą powodować problemy z połączeniem dla niektórych aplikacji. Zasadniczo byłoby to niechlujne, a my tego nie chcemy.

Zamiast tego potrzebujemy naszego modemu, aby być tylko modemem i naszym nowym routerem do obsługi wszystkich routingu. To było dość powszechne w ciągu dnia, ale nie jest już powszechne.

Aby modem był tylko modemem, musimy go włożyć Przezroczysty tryb mostowania. W ten sposób modem poradzi sobie z rozmową z dostawcą usług internetowych, a router będzie kierował cały ruch w sieci. Dwa pudełka, z których każdy jest poświęcony wykonywaniu własnej pracy.

W takim przypadku używamy modemu CenturyLink i routera oraz Extreme z lotniska Apple, ale możesz zastosować te koncepcje do większości innych modemów DSL i routerów domowych.

W 2.4 GHz Band, 1, 6 i 11 to jedyne kanały nie do obojętności. Wybór jednego lub więcej z tych kanałów jest ważną częścią prawidłowego konfigurowania sieci. Obecnie wiele routerów bezprzewodowych automatycznie wybiera kanał po wstępnej konfiguracji, gdzie w zależności od środowiska bezprzewodowego może prowadzić do powolnych prędkości i zakłóceń Wi-Fi. W tym artykule opisano, z jaką zakłócenia masz do czynienia i przeprowadzisz kroki do wyboru odpowiedniego kanału, abyś mógł zrozumieć, dlaczego powinieneś wybrać między kanałem 1, 6 i 11.

Uzyskaj niezawodny Wi-Fi w domu

Dla profesjonalistów pracujących w domu, uczniów uczących się w domu i nauczycieli uczących się z domu, niezawodny dom Wi-Fi jest częścią tego, czego potrzebujemy, aby przejść przez nasz dzień.

Signifi osobiste, co mówi ci co’jest błędny i pomaga ci to naprawić.

Skonfiguruj modem

1. Zanim zaczniesz, uzyskaj nazwę użytkownika PPPoE i hasło z CenturyLink.

Uwaga: możesz być w stanie zalogować się do bieżącego routera i skopiować go do pliku tekstowego, ale jeśli hasło jest ukryte, może być konieczne połączenie CenturyLink. Powiedz tylko: „Potrzebuję mojej nazwy użytkownika i hasła PPPoE” i powinni wiedzieć, o czym mówisz.

2. Połącz się z modemem za pośrednictwem Ethernet. Jeśli jesteś już połączony przez Wi-Fi, to w porządku.

3. Idź do 192.168.0.1 w przeglądarce internetowej, aby otworzyć stronę Ustawienia dla modemu.

4. Zaloguj się do swojego modemu z poświadczeniami na dole. To jest zazwyczaj “Admin” i losowe hasło.

5. Kliknij Ustawienia zaawansowane.

6. W menu po lewej stronie kliknij Link ustawień WAN.

7. Znaleźć Protokół ISP Menu rozwijane.

8. Wybierać Przezroczyste mostkowanie z Protokół ISP menu.

9. Kliknij Stosować przycisk, aby zapisać ustawienia i ponownie uruchomić trot. Mam na myśli, że modem, ponieważ teraz jest to tylko modem.

Skonfiguruj router

Teraz, gdy jest kombinacja modemu/routera “Przezroczyste mostkowanie” tryb, nie działa już jako router i działa tylko jako modem DSL. Jesteśmy teraz gotowi skonfigurować nasz nowy router, który w naszym przypadku jest Extreme Airport Airport (ale możesz zastosować te koncepcje do dowolnego routera bezprzewodowego konsumenckiego).

11. Odłącz kabel Ethernet od modemu i podłącz go do jednego z portów LAN na nowym routerze.

12. Otwórz narzędzie lotniska i kliknij Internet patka.

13. Zmiana Połącz za pomocą Do Pppoe, i używając informacji o koncie CenturyLink, które wyszliśmy wcześniej, wypełnij Nazwa konta I Hasło Pola.

14. Jako krok bonusowy zmień serwery DNS na 8.8.8.8 I 8.8.4.4, i skonfiguruj swoją sieć bezprzewodową. Pamiętaj, aby nadać mu nazwę i włączyć 5 GHz.

UWAGA: Po zakończeniu tego przewodnika należy użyć INSSIDER, aby wybrać najlepszy kanał dla nowego routera!

15. Kliknij Aktualizacja przycisk, aby zapisać zmiany.

16. Podłącz kabel Ethernet z lotniska Extreme WAN Port I Port 1 na modemie.

17. Airport Extreme poinformuje modem, żeby się zbliżył, a światło na lotnisku Extreme zmieni zielone, aby powiedzieć, że wszystko działa. Połącz się za pośrednictwem Wi-Fi i ciesz się nowym routerem!

Poprzedni

Martwe miejsca i powolne strefy

Modem vs. Router: Jak są różne i co robią

Modem kontra router

Kiedy nadszedł czas, aby zaktualizować swoją sieć domową Wi-Fi, musisz dokładnie wiedzieć, jaki rodzaj sprzętu do zainstalowania. A jednym z pierwszych kroków do wyboru odpowiedniego sprzętu jest wiedza o tym, jak modem vs. Router jest inny.

W końcu są to dwa elementy sprzętu sieciowego, od którego wszystko zaczyna się. Modem wprowadza do domu Internet, a router kieruje połączeniem internetowym ze wszystkimi komputerami, tabletami, telefonami komórkowymi i innymi podłączonymi urządzeniami, które masz pod ręką. Dwa urządzenia współpracują ze sobą, aby wypełnić Twój dom filmami tiktok, strumieniowe gry i wszystkie inne rzeczy, które sprawiają, że sieć jest tak cudowna.

 • Oto najlepsze routery Wi-Fi, jakie możesz kupić
 • Jakiej prędkości Internetu potrzebuję? Ile mbps wystarczy?
 • Przykryj każde urządzenie w swoim gospodarstwie domowym najlepszym routerem VPN

Oto szybkie podsumowanie obu rodzajów sprzętu sieciowego, w tym tego, czego szukać i dlaczego zazwyczaj lepiej zdecydować się na osobny modem i router zamiast urządzenia hybrydowego.

Modemy: Twoja brama do Internetu

Aby wprowadzić Internet do swojego domu, będziesz potrzebować modemu.

Jest to małe urządzenie, które łączy się z dostawcą usług internetowych (ISP), aby wykorzystać całą tę dobroć internetową. Połączenie jest wytwarzane za pomocą kabla (dla kabla lub światłowodowego Internetu) lub linii telefonicznej (DSL) spoza domu, który podłącza się z tyłu modemu. Twój modem udostępnia to połączenie z komputerem lub routerem za pomocą kabla Ethernet.

Modemy nie są uniwersalnymi rozwiązaniami; Typ potrzebnego modemu zależy od rodzaju otrzymywanej usługi internetowej. Jeśli to DSL, będziesz potrzebować modemu DSL. Jeśli Twój dostawca usług internetowych oferuje internet, będziesz potrzebować modemu kablowego. Jeśli wybierzesz światłowodowy, otrzymasz optyczny terminal sieciowy (ONT), aby przetłumaczyć sygnały światłowodowe na sygnały elektryczne, które mogą rozpoznać Twoje urządzenia, a może inne modemowe urządzenie do przetłumaczenia z ONT.

 • Router wirtualny może udostępniać połączenia VPN z innymi urządzeniami

Kilku dostawców usług internetowych oferuje zarówno opcje DSL/kablowe, jak i światłowodowe, więc ustalenie, jaki rodzaj modemu do usługi internetowej może być trudny, nawet gdy patrzysz tylko na jednego dostawcę. Jeśli to sprawi, że to sprawi, że twoja głowa się kręci, dobra wiadomość jest taka, że ​​twój dostawca usług internetowych powie, jakiego rodzaju modemu potrzebujesz, a nawet zaoferuje jeden do wynajęcia lub, w niektórych przypadkach, kupuj.

Zalecamy zakup własnego. Podczas gdy przyciąganie do 14 USD miesięcznie do rachunku co miesiąc może nie wydawać się wiele, koszty te z czasem sumują się. W Comcast, gdzie niektórzy klienci płacą tę miesięczną opłatę za 14 USD za swoje modemy, to 168 USD rocznie. Biorąc pod uwagę, że najlepsze modemy kablowe kosztują od 60 do 100 USD, możesz dwukrotnie spłacić modem za to, co wydawasz na wynajęcie jednego, zwłaszcza że nowe prawo pojawiło się pod koniec ubiegłego roku, które uniemożliwia opłatę za wynajmowanie dostawców Internetu, gdy zapewniasz własny sprzęt.

Aby kupić własny modem, wszystko, co musisz zrobić. Jeśli otrzymasz Internet kablowy, Docsis 3.0 Modem, taki jak Motorola MB7420 lub NetGear CM500, może obsługiwać prędkości dla większości domów. Jeśli Twoja usługa internetowa ma prędkości większą niż 300 Mb / s, rozważ szybki dokument 3.0 Modem, taki jak NetGear CM600.

Jaki jest modem DSL?

Evan Killham jest redaktorem i pisarzem LifeWire, który pojawia się w Internecie od 2009.

Zaktualizowano 17 października 2021

Zrecenzowany przez

 • Uniwersytet Gubernatorów Western

Ryan Perian jest certyfikowanym specjalistą IT, który posiada liczne certyfikaty IT i ma ponad 12 -letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach wsparcia i zarządzania branżą IT.

 • Wi-Fi i Wireless
 • Połączenie bezprzewodowe
 • Routery i zapory ogniowe
 • Centry sieciowe
 • ISP
 • Internet szerokopasmowy
 • Ethernet
 • Instalowanie i aktualizacja

Modem DSL to element sprzętu, który wprowadza do domu sygnał danych. Podczas konfiguracji konta zwykle otrzymasz od dostawcy usług internetowych. Podczas gdy wszystkie modemy zapewniają podobne funkcje – przenoszenie informacji online tam iz powrotem – modem DSL jest unikalny dla określonego rodzaju sygnału.

Most Ethernet z otwartym portem DSL

Co oznacza DSL?

DSL jest krótki dla „cyfrowej linii subskrybenta.„Ten typ połączenia danych używa linii telefonicznych do wysyłania i odbierania informacji. Zwykle kupisz usługę od firmy telefonicznej specjalizującej się w opcjach niekomórkowych (i.mi., linie stacjonarne).

Sygnał DSL wykorzystuje wyższą częstotliwość niż zwykła linia telefoniczna, dzięki czemu można korzystać z obu usług jednocześnie. Jeśli używasz stacjonarnego i DSL, zwykle musisz dodać adapter, aby podzielić port i podłączyć zarówno telefon, jak i modem w tym samym czasie.

Jaka jest różnica między modemem DSL a routerem?

Potrzebujesz modemu DSL do korzystania z Internetu; To połączenie obsługuje ruch danych wchodzący i opuszczający dom lub biuro. Jednak router jest opcjonalny. Użyjesz go do skonfigurowania sieci bezprzewodowej i korzystania z urządzeń bez podłączania ich bezpośrednio z modemem.

Chociaż zawsze będziesz mieć modem do połączenia z Internetem, możesz korzystać z routera, w zależności od twoich potrzeb. DSL nie jest tym samym jak Wi-Fi, ponieważ ten pierwszy opisuje rzeczywiste połączenie internetowe, a drugie odnosi się do tego, jak informacje z tego połączenia przemieszczają się przez dom lub budynek.

Często możesz uzyskać modem kombinacyjny i router z swojego ISP, który łączy obie funkcje w jednym pudełku. Alternatywnie możesz kupić jeden w swoim preferowanym sklepie elektronicznym.

Jak szybko jest DSL?

Ponieważ DSL jest starszą technologią, zwykle nie trafia w taką samą prędkości przesyłania i pobierania, co nowsze oferty, takie jak kablowy i światłowodowy Internet. W zależności od dostępności w Twojej okolicy możesz dostać do 100 Mb / s, co jest więcej niż wystarczające, aby przesyłać strumieniowo treści najwyższej jakości z platform takich jak Netflix.

Jak skonfigurować mój modem DSL?

Aby skonfigurować modem, podłącz go do kabla lub gniazdka telefonicznego na ścianie, a następnie podłącz modem do routera, aby skonfigurować sieć Wi-Fi.

Jak zresetować mój modem DSL?

wciśnij Resetowanie przycisk z tyłu lub strony urządzenia. Ponowne uruchomienie lub resetowanie modemu może naprawić wiele problemów z połączeniem.

Dlaczego mój modem DSL nie działa?

Powody, dla których twój modem może obejmować luźne połączenia mocy lub koncentryczne, uszkodzone połączenia kablowe Ethernet, nieporozumienia z routerem, przegrzanie lub przestarzałe oprogramowanie układowe.

Jak działa DSL

Większość domów i użytkowników małych firm jest połączona z Asymetryczne DSL (ADSL) Linia. ADSL dzieli dostępne częstotliwości w linii na założeniu, że większość użytkowników Internetu patrzy lub pobiera, znacznie więcej informacji niż wysyła lub przesyła. Zgodnie z tym założeniem, jeśli prędkość połączenia z Internetu do użytkownika jest trzy do czterech razy szybsza niż połączenie z użytkownika z powrotem do Internetu, wówczas użytkownik zobaczy najwięcej korzyści przez większość czasu.

Dokładnie, ile korzyści, które widzisz z ADSL, będzie w dużej mierze zależeć od tego, jak daleko jesteś od centralnego biura firmy, zapewniając usługę ADSL. ADSL to Technologia wrażliwy na odległość: Wraz ze wzrostem długości połączenia jakość sygnału maleje, a prędkość połączenia spada. Limit dla usługi ADSL to 18 000 stóp (5460 metrów), choć ze względu na prędkość i jakość usług wielu dostawców ADSL nakłada niższy limit odległości dla usługi. W skrajności limitów odległości klienci ADSL mogą zobaczyć prędkości znacznie poniżej obiecanych maksimum, podczas gdy klienci bliżej biura centralnego mają szybsze połączenia i mogą w przyszłości zobaczyć wyjątkowo duże prędkości. Technologia ADSL może zapewnić maksymalne prędkości niższych (Internet dla klienta) do 8 megabitów na sekundę (Mbps) w odległości około 6000 stóp (1820 metrów) i prędkości w górę do 640 kilobitów na sekundę (KBP). W praktyce najlepsze szeroko oferowane dziś prędkości to 1.5 Mbps w dół, z prędkościami w górę od 64 do 640 kb / s. W niektórych obszarach dostępne są pewne ogromne ulepszenia ADSL za pośrednictwem usług o nazwie ASDL2 i ASDL2+. ASDL2 wzrasta poniżej 12 Mb / s i powyżej 1 Mb / s, a ASDL2+ jest jeszcze lepszy – poprawia się w dół do 24 Mb / s i w górę do 3 Mb / s.­

Możesz się zastanawiać – jeśli odległość jest ograniczeniem DSL, dlaczego nie jest to również ograniczenie połączeń telefonicznych? Odpowiedź leży w o nazwie małe wzmacniacze Ładowanie cewek że firma telefoniczna używa do zwiększania sygnałów głosowych. Niestety, te cewki ładujące są niezgodne z sygnałami ADSL, więc cewka głosowa w pętli między telefonem a centralnym biurem firmy telefonicznej zdyskwalifikuje Cię od odbierania ADSL. Inne czynniki, które mogą cię zdyskwalifikować od otrzymania ADSL, obejmują:

 • Kartki mostowe – Są to rozszerzenia między tobą a biurem centralnym, które rozszerzają usługę na innych klientów. Chociaż nie zauważysz tych kranów mostów w normalnej obsłudze telefonicznej, mogą one przejąć całkowitą długość obwodu poza granice odległości dostawcy usług.
 • Światłowody – Sygnały ADSL nie mogą przejść przez konwersję z analogowych na cyfrowe i z powrotem do analogu, który występuje, jeśli część obwodu telefonicznego przechodzi przez kable światłowodowe.
 • Dystans – Nawet jeśli wiesz, gdzie jest twoje centralne biuro (nie zdziw się, jeśli nie.

Następnie przyjrzymy się podziałowi sygnału i jakiego sprzętu używa DSL.