Polityka prywatności

Streszczenie:

1. CloudConvert Polityka prywatności: CloudConvert priorytetowo traktuje prywatność i zapewnia bezpieczeństwo danych klientów. Polityka prywatności szczegółowo wyjaśnia, w jaki sposób CloudConvert obsługuje dane. Jeśli nie zgadzasz się na politykę prywatności, powstrzymaj się od korzystania z naszych usług i poinformuj nas o swoich obawach.

2. Informacje kontaktowe: CloudConvert, jako kontroler danych, spełnia wymagania ogólnego rozporządzenia dotyczące ochrony danych (RODO). Podano dane kontaktowe kontrolera danych i oficera ochrony danych.

3. Przetwarzanie danych na platformie CloudConvert: CloudConvert zbiera tylko niezbędne dane i wykorzystuje je wyłącznie w celu zapewnienia usługi. Nie tworzą profili ani nie angażują się w działania wydobycia danych. Wyjaśniono zakres i cel przetwarzania danych.

4. Pliki dziennika: Podczas wizyty w witrynie CloudConvert lub za pomocą interfejsu API, adres IP, skierowanie HTTP, agent użytkownika i daty dostępu są zalogowane.

5. Ciasteczka: CloudConvert wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie do poprawy wrażeń użytkownika i pomiaru skuteczności reklamy.

6. E -mail Kontakt: Jeśli podasz swój adres e -mail, CloudConvert może go użyć do wysyłania informacji o Twoim koncie i materiałach marketingowych.

7. Formularz kontaktowy: Podczas korzystania z formularza kontaktowego CloudConvert zbiera Twój adres e -mail i nazwisko.

8. Profile społecznościowe firmy: CloudConvert może mieć profile społecznościowe na różnych platformach, a użytkownicy powinni przeglądać zasady prywatności tych platform.

9. Hosting: Serwery CloudConvert tymczasowo przechowują wybrane pliki do przetwarzania.

10. Geotargeting: CloudConvert może korzystać z geotargetingu do świadczenia usług opartych na lokalizacji.

11. Rejestracja: Opcjonalna rejestracja umożliwia CloudConvert na zebranie adresu e -mail, wybranej nazwy użytkownika i zdjęcia profilowego.

12. Kontrola płatności i kredytu: Przy zakupie pakietu lub subskrypcji usług, CloudConvert wymaga dodatkowych informacji, takich jak pełna nazwa, adres fizyczny, nazwa firmy i identyfikator VAT.

13. Sieci dostarczania treści: CloudConvert może wykorzystywać sieci dostarczania treści do poprawy wydajności usług.

14. Dane telemetryczne: CloudConvert zbiera dane na temat liczby konwertowanych plików, błędów i całkowitego rozmiaru pliku w celu ulepszenia usługi i do celów statystycznych.

15. Zmiany w polityce prywatności: CloudConvert zastrzega sobie prawo do modyfikacji Polityki prywatności. Wszelkie zmiany zostaną wyraźnie wskazane na górze strony zasad z datą modyfikacji.

Pytania:

1. Czy CloudConvert priorytetyzuje prywatność?

Odpowiedź: Tak, prywatność ma najwyższy priorytet dla CloudConvert.

2. Jaki jest cel polityki prywatności?

Odpowiedź: Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób CloudConvert obsługuje dane użytkownika.

3. Kto jest kontrolerem danych dla CloudConvert?

Odpowiedź: Kontrolerem danych dla CloudConvert jest Lunaweb GmbH.

4. Kto jest oficerem ochrony danych w CloudConvert?

Odpowiedź: Oficer ochrony danych dla CloudConvert to DataCo GmbH.

5. Jakie dane zbiera CloudConvert podczas przetwarzania plików?

Odpowiedź: CloudConvert zbiera minimalne niezbędne dane, które są używane wyłącznie do świadczenia usługi konwersji plików.

6. Jakie informacje są zawarte w plikach dziennika?

Odpowiedź: Pliki dziennika zawierają adres IP użytkownika, daty rekomendacji HTTP, agenta użytkownika i daty dostępu.

7. Jak CloudConvert używa plików cookie?

Odpowiedź: CloudConvert wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie do poprawy wrażeń użytkownika i pomiaru skuteczności reklam.

8. Jak CloudConvert Używa informacji kontaktowych e -mail?

Odpowiedź: Adresy e-mail mogą być używane do wysyłania informacji związanych z kontem i materiałów marketingowych.

9. Jakie informacje zbiera CloudConvert za pośrednictwem formularza kontaktowego?

Odpowiedź: CloudConvert zbiera adresy e -mail i nazwy za pośrednictwem formularza kontaktowego.

10. Czy CloudConvert ma profile społecznościowe?

Odpowiedź: Tak, CloudConvert może mieć profile społecznościowe na różnych platformach.

11. Jaki jest cel hostingu w CloudConvert?

Odpowiedź: Hosting służy do czasowego przechowywania wybranych plików do przetwarzania.

12. Czy CloudConvert wykorzystuje geotargeting?

Odpowiedź: Tak, CloudConvert może korzystać z geotargetingu do usług opartych na lokalizacji.

13. Jakie dane są gromadzone podczas rejestracji w CloudConvert?

Odpowiedź: Rejestracja może wymagać dostarczenia adresu e -mail, wybranej nazwy użytkownika i zdjęcia profilowego.

14. Jakie informacje są wymagane do zakupu pakietu lub subskrybowania usług?

Odpowiedź: Dodatkowe informacje, takie jak pełne imię i nazwisko, adres fizyczny, nazwa firmy i identyfikator VAT, mogą być wymagane do zakupu lub subskrypcji.

15. Czy CloudConvert zbiera dane telemetryczne?

Odpowiedź: Tak, CloudConvert zbiera dane dotyczące konwertowanych plików, błędów i całkowitego rozmiaru pliku w celu ulepszenia usługi i celów statystycznych.

Polityka prywatności

Wszystkie dane osobowe przechowywane w trakcie kontaktu z nami zostaną usunięte w tym przypadku.

Czy CloudConvert przechowuje twoje pliki

Reddit i jego partnerzy używają plików cookie i podobnych technologii, aby zapewnić lepsze wrażenia.

Akceptując wszystkie pliki cookie, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie w celu dostarczania i utrzymywania naszych usług i witryny, poprawy jakości Reddit, personalizowanie treści i reklam Reddit oraz mierz skuteczność reklamy.

Odrzucając nieistotne pliki cookie, Reddit może nadal używać niektórych plików cookie, aby zapewnić właściwą funkcjonalność naszej platformy.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym powiadomieniem o plikach cookie i naszej polityki prywatności .

Polityka prywatności

Nasza usługa może istnieć tylko wtedy, gdy nasi klienci mogą mieć pewność, że ich dane są bezpieczne. Zatem prywatność ma dla nas najwyższy priorytet. Wyjaśnimy bardziej szczegółowo, w jaki sposób CloudConvert obsługuje Twoje dane. Jeśli nie zgadzasz się z naszą polityką prywatności i innych warunków określonych poniżej, nie korzystaj z naszych usług i daj nam znać o swoich obawach.

Spis treści

 1. Informacje kontaktowe
 2. Przetwarzanie danych na platformie CloudConvert
 3. Twoje prawa
 4. Pliki dziennika
 5. Ciasteczka
 6. Kontakt e -mail
 7. Formularz kontaktowy
 8. Profile społecznościowe firmy
 9. Hosting
 10. Geotargeting
 11. Rejestracja
 12. Płatność i kontrola kredytowa
 13. Sieci dostarczania treści
 14. Dane telemetryczne

Zmień naszą politykę prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszej polityki prywatności i innych warunków określonych poniżej w dowolnym momencie. Jeśli wprowadzimy zmiany, my’LL wyraźnie wskaż je u góry tej strony z datą modyfikacji.

4 kwietnia 2023: Przekształciliśmy naszą politykę prywatności z naszym nowym urzędnikiem ds. Ochrony danych.

4 grudnia 2020: Niewielkie zmiany języka.

28 czerwca 2018 r.: Dodano informacje o udostępnianiu danych naszym systemie wsparcia Freshdesk.

9 maja 2018 r.: Ogólne wyjaśnienia i korekty dotyczące RODO. W szczególności dodaliśmy szczegółowe informacje o twoich prawach i udostępnianiu twoich danych.

25 stycznia 2016: Całkowicie przerobiliśmy naszą politykę prywatności z dodatkowymi szczegółami na temat wtyczek stron trzecich, naszych mechanizmów bezpieczeństwa i ogólnie obsługi danych osobowych.

1. Informacje kontaktowe

Jako kontroler danych CloudConvert jest związane wymaganiami ogólnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych (RODO).

Dane kontaktowe kontrolera danych

Kontroler danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia w zakresie ochrony danych (RODO) i innych przepisów dotyczących ochrony danych to: Lunaweb GmbH
Nördliche Münchner Straße 14a
De-82031 Grünwald
Niemcy
+49 89 30669804
[email protected]

Dane kontaktowe urzędnika ds. Ochrony danych

Urzędnik ds. Ochrony danych kontrolera danych to: DataCo GmbH
Dachauer Straße 65
De-80335 Monachium
Niemcy
+49 89 7400 45840
www.DataGuard.de

2. Przetwarzanie danych na platformie CloudConvert

Zbieramy tylko minimalną ilość niezbędnych danych. Używamy twoich danych tylko do świadczenia naszej usługi. Nie tworzymy profili ani takich rzeczy.

Zakres przetwarzania

CloudConvert to uniwersalna aplikacja do konwersji plików. Między innymi oferujemy narzędzia do konwersji plików na inne formaty, tworzenie zrzutów ekranu witryny, scalanie plików, tworzenia miniatur i dodawania znaków wodnych do plików. Usługa jest dostępna zarówno jako strona internetowa, jak i interfejs API REST w celu integracji w innych usługach. Usługi można korzystać zarówno bez, jak i z opcjonalną rejestracją.

Odwiedzając naszą stronę internetową i/lub korzystając z naszego interfejsu API, Twój adres IP zostanie zarejestrowany wraz z rekomendarem HTTP, agentem użytkownika i datami dostępu (dane logowania).

W trakcie świadczenia usługi wybrane pliki są przesyłane i tymczasowo przechowywane w CloudConvert’serwery S.

Jeśli zdecydujesz się utworzyć konto CloudConvert, zbieramy Twój adres e -mail, wybraną nazwę użytkownika i zdjęcie profilowe. Jeśli korzystasz z naszego formularza kontaktowego, zbieramy Twój adres e -mail i nazwisko.

Jeśli zdecydujesz się kupić pakiet lub subskrybować, musimy dodatkowo zebrać swoje imię i nazwisko, adres fizyczny, nazwę firmy i identyfikator VAT.

Dane są zawsze przesyłane przez kanał zabezpieczony SSL.

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania przesłanych plików jest wyłącznie świadczenie naszych usług, takich jak konwersja plików na inne formaty. Nie czytamy, nie patrzymy ani nie wydobywamy żadnych danych z twoich plików i nie wykonujemy żadnych kopii. Całe przetwarzanie plików odbywa się za pomocą maszyny; Nie ma interakcji człowieka z twoimi plikami.

Aby ulepszyć naszą usługę i do celów statystycznych zbieramy tylko liczbę konwertowanych plików, liczbę błędów i całkowity rozmiar pliku wszystkich twoich konwersji.

Zrejestrujemy Twój adres IP, aby zapobiec nadużyciu naszej usługi i szerokiej analizy demograficznej. Nie łączymy tych informacji z żadnymi informacjami osobowymi.

Jeśli podasz adres e -mail, używamy go do wysyłania informacji o Twoim koncie i informacji marketingowych. Możesz kontrolować sposób korzystania z twojego adresu e -mail w ustawieniach powiadomień.

Jeśli kupisz pakiet lub subskrybujesz nasze usługi, Twoje imię i nazwisko, firma i adres zostaną użyte do tworzenia faktury i zapobiegania oszustwom. Twój identyfikator VAT może być używany do sprawdzenia, czy jesteś zwolniony z płacenia VAT.

Podstawa prawna do przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do spełnienia umowy z użytkownikiem lub wdrożenie środków przedkonkurencyjnych według ART. 6 (1) (b) RODO.

Usuwanie danych i okres przechowywania

Twoje pliki są usuwane natychmiast i nieodwracalne z naszych serwerów podczas korzystania z przycisku Usuń. Stanie się to najnowsze automatycznie po 24 godzinach.

Jeśli usuniesz swoje konto, wszystkie Twoje dane osobowe zostaną na stałe usunięte w ciągu 72 godzin.

Wszystkie dane dziennika (adres IP, agent użytkownika, polecenie) są usuwane po 14 dniach.

Dane osobowe zebrane dla płatnej usługi zostaną usunięte zgodnie z ART. 6 ust. 1 lit. c) RODO po wygaśnięciu zobowiązań związanych z zatrzymywaniem i dokumentacji prawa podatkowego i komercyjnego (na podstawie niemieckich sporów sądowych, mianowicie kodeksu handlowego, karnego i/lub podatkowego).

Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Możesz zmodyfikować dane na desce rozdzielczej i możesz usunąć swoje konto w dowolnym momencie. Po usunięciu konta wszystkie powiązane dane są trwale usuwane w ciągu 72 godzin. Usunięcie konta usuwa również wszystkie dane przechowywane w Stripe Paymer Stripe i System Freshdesk (jeśli istnieje). Alternatywnie możesz się z nami skontaktować, a my zmodyfikujemy lub usuniemy dane i/lub usuniemy dla Ciebie konto.

Należy pamiętać, że przesłane pliki są automatycznie usuwane po 24 godzinach. Możesz ręcznie usuwać pliki z naszych serwerów po kliknięciu przycisku „×” (po prawej obok przycisku pobierania).

3. Twoje prawa

Możesz modyfikować lub usunąć swoje dane w dowolnym momencie.

Prawa przedmiotu danych

Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane, jesteś podmiotem danych w rozumieniu RODO i masz następujące prawa w stosunku do kontrolera:

 • Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane, masz prawo do uzyskania informacji od kontrolera na temat danych przechowywanych o tobie (art. 15 RODO).
 • Jeśli nieprawidłowe dane osobowe są przetwarzane, masz prawo do rektyfikacji (art. 16 RODO).
 • Jeśli wymogi prawne zostaną spełnione, możesz poprosić o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania (ART. 17 i 18 RODO).
 • Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych lub jeśli istnieje umowa o przetwarzanie danych, a przetwarzanie danych jest przeprowadzane za pomocą zautomatyzowanych procedur, możesz mieć prawo do przenośności danych (ART. 20 RODO).
 • Jeśli dane osobowe dotyczące ciebie są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, masz prawo sprzeciwić się w dowolnym momencie przetwarzania danych osobowych dotyczących tego marketingu; Dotyczy to również profilowania, o ile jest to związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeśli sprzeciwiasz się przetwarzaniu do celów marketingu bezpośredniego, dane osobowe dotyczące tego nie będą już przetwarzane do tych celów.(Sztuka. 21 RODO)

Ponadto istnieje prawo do odwołania się do organu nadzorczego (ART. 77 RODO).

Odpowiedzialny organ nadzorczy to: Bawarskie Biuro stanowe na rzecz nadzoru ochrony danych (Baylda)
Adres pocztowy: P.O. Box 1349, 91504 Ansbach, Niemcy
Telefon: 0981/ 180093-0
Faks: 0981/ 180093-800
E-mail: [email protected]
Sieć: www.LDA.Bayern.de

4. Pliki dziennika

Kiedy uzyskujesz dostęp do naszej usługi, przechowujemy podstawowe pliki dziennika przez 14 dni.

Opis i zakres przetwarzania danych

Za każdym razem, gdy nasza platforma jest wywoływana, nasz system automatycznie gromadzi dane i informacje z systemu operacyjnego urządzenia wywołującego.

Zebrane są następujące dane:

 • Typ przeglądarki, wersja przeglądarki i system operacyjny
 • URL poleceń użytkownika
 • Adres IP i szeroka lokalizacja na podstawie adresu IP
 • Data i godzina dostępu

Te dane są przechowywane w plikach dziennika naszego systemu. Dane te nie są przechowywane wraz z innymi danymi osobowymi użytkownika.

Cel przetwarzania

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne, aby umożliwić dostarczenie platformy do urządzenia użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi pozostać zapisany przez czas trwania sesji.

Przechowywanie w plikach dziennika odbywa się w celu zapewnienia funkcjonalności platformy i zapobiegania nadużyciom. Ponadto używamy danych do optymalizacji platformy i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów technologii informatycznych. Ocena danych do celów marketingowych nie odbywa się w tym kontekście.

Te cele są również naszym uzasadnionym zainteresowaniem przetwarzaniem danych według ART. 6 (1) (f) RODO.

Podstawa prawna do przetwarzania

Podstawą prawną do tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest art. 6 (1) (f) RODO.

Czas trwania przechowywania

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już wymagane do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku gromadzenia danych do zapewnienia platformy dzieje się tak.

W przypadku przechowywania danych w plikach dziennika, tak jest po 14 dniach. Przechowywanie poza tym okresem jest możliwe. W takim przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub wyobcowane, aby przypisanie klienta wywołującego nie było już możliwe.

Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Zbieranie danych do zapewnienia platformy i przechowywania danych w plikach dziennika jest obowiązkowe do działania platformy.

5. Ciasteczka

Potrzebujemy ich, aby świadczyć nasze usługi. Używamy tylko technicznie niezbędnych plików cookie.

Opis i zakres przetwarzania danych

Nasza platforma używa plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika. Gdy użytkownik wywołuje platformę, w systemie operacyjnym użytkownika może być przechowywane plik cookie. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczne zidentyfikowanie urządzenia, gdy platforma jest ponownie wywoływana.

Używamy plików cookie, aby nasza platforma była bardziej przyjazna dla użytkownika. Niektóre elementy naszej platformy wymagają zidentyfikowania urządzenia wywołującego nawet po zmianie platformy.

Następujące dane są przechowywane i przesyłane w plikach cookie:

 • Identyfikatory wcześniej przekonwertowanych plików
 • Zaloguj się i informacje o sesji

Cel przetwarzania

Celem korzystania z technicznie niezbędnych plików cookie jest uproszczenie korzystania z platformy dla użytkowników. Niektóre funkcje naszej platformy nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. Dla nich konieczne jest rozpoznanie przeglądarki nawet po zmianie strony.

Potrzebujemy plików cookie do następującej funkcjonalności aplikacji:

 • Dostęp wcześniej przekonwertowanych plików
 • Funkcja logowania

Dane użytkownika zebrane za pośrednictwem technicznie niezbędnych plików cookie nie są używane do tworzenia profili użytkowników.

Podstawa prawna do przetwarzania

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych za pomocą technicznie niezbędnych plików cookie jest art. 6 (1) (f) RODO.

Podstawą prawną do korzystania z technicznie niezbędnych plików cookie to § 25 (2) (2) TTDSG w połączeniu z ART. 6 (1) (f) RODO.

Czas przechowywania,
Możliwość sprzeciwu i eliminacji

Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i przesyłane z niego na naszą platformę. Dlatego jako użytkownik masz również pełną kontrolę nad użyciem plików cookie. Zmieniając ustawienia w przeglądarce internetowej, możesz dezaktywować lub ograniczyć transmisję plików cookie. Pliki cookie, które zostały już przechowywane, można w dowolnym momencie usunąć. Można to również wykonać automatycznie. Jeśli pliki cookie są dezaktywowane dla naszej platformy, może już nie być możliwe użycie wszystkich funkcji platformy w pełnym stopniu.

Jeśli używasz przeglądarki Safari z wersji 12.1, pliki cookie są automatycznie usuwane po siedmiu dniach. Dotyczy to również rezygnacji z plików cookie, które są ustawione w celu zapobiegania miarom śledzenia.

6. Kontakt e -mail

Kiedy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, używamy Twoich danych osobowych wyłącznie do przetwarzania rozmowy.

Opis i zakres przetwarzania danych

W naszej platformie można się z nami skontaktować za pośrednictwem podanego adresu e -mail. W takim przypadku dane osobowe użytkownika przesyłane w wiadomości e -mail będą przechowywane. Następujące dane są nam przesyłane:

 • Adres e-mail
 • Nazwa
 • Pseudonim
 • Adres IP komputera wywołującego
 • Data i godzina połączenia

Kontaktując się z nami za pośrednictwem wiadomości e-mail, przetwarzane dane są przesyłane do usługodawcy:

Freshworks Inc., 2950 s. Delaware Street, Suite 201. San Mateo, Kalifornia, USA (zwane dalej: Freshdesk).

Dane są przesyłane do serwerów Freshworks w USA. Częścią umowy o przetwarzanie zamówienia ze świeżo to tak zwane standardowe klauzule umowne UE (art. 46 (2) (c) RODO)). Należy je sklasyfikować jako zabezpieczenie ochrony przesyłania i przetwarzania danych osobowych poza UE.

FreshDesk to internetowa platforma zarządzania relacjami z klientami (CRM) i rozwiązanie do zarządzania biletami, które pozwala nam planować i monitorować nasze działania obsługi klienta.

Więcej informacji na temat gromadzenia i przechowywania danych przez Freshworks można znaleźć tutaj: https: // www.świeżo.com/privacy/i https: // www.świeżo.COM/RODPR/Company/

Dane są wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania rozmowy.

Cel przetwarzania

W przypadku kontaktu pocztą pocztą elektroniczną stanowi to również niezbędne zainteresowanie przetwarzaniem danych.

Podstawa prawna do przetwarzania

Podstawą prawną do przetwarzania danych przesyłanych w trakcie wysyłania wiadomości e -mail jest art. 6 (1) (f) RODO. Jeśli kontakt e -mail ma na celu zakończenie umowy, dodatkową podstawą prawną dla przetwarzania jest art. 6 (1) (b) RODO.

Czas przechowywania

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już wymagane do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku danych osobowych wysyłanych pocztą elektroniczną dzieje się tak w przypadku zakończenia odpowiedniej rozmowy z użytkownikiem. Rozmowa jest zakończona, gdy można ją wywnioskować z okoliczności, że przedmiotowa sprawa została jednoznacznie wyjaśniona.

Dodatkowe dane osobowe zebrane podczas procesu wysyłania zostaną najpóźniej usunięte.

Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Możesz zmodyfikować dane na pulpicie nawigacyjnym i możesz usunąć swoje konto w dowolnym momencie, a także odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Usunięcie konta usunie również wszystkie dane przechowywane w naszym systemie biletowym (jeśli istnieje). Alternatywnie możesz się z nami skontaktować, a my zmienimy lub usuniemy Twoje dane i/lub usuniemy dla Ciebie konto. Jeśli skontaktujesz się z nami pocztą elektroniczną lub skontaktuj się z administratorami firmy, możesz sprzeciwić się przechowywania danych osobowych w [email protected].

W takim przypadku nie można kontynuować rozmowy.

Wszystkie dane osobowe przechowywane w trakcie kontaktu z nami zostaną usunięte w tym przypadku.

7. Formularz kontaktowy

Podczas korzystania z formularza kontaktowego używamy Twoich danych osobowych wyłącznie do przetwarzania rozmowy.

Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej platformie dostępny jest formularz kontaktowy, który może być używany do kontaktu elektronicznego. Jeśli użytkownik używa tej opcji, dane wprowadzone w masce wejściowej są do nas przesyłane i przechowywane.

 • Adres e-mail
 • Nazwa
 • Pseudonim
 • Adres IP komputera wywołującego
 • Data i godzina połączenia

W związku z przetwarzaniem danych za pośrednictwem formularzy kontaktowych dane są przesyłane do następującego usługodawcy:

Freshworks Inc., 2950 s. Delaware Street, Suite 201. San Mateo, Kalifornia, USA (zwane dalej: Freshdesk).

Dane są przesyłane do serwerów Freshworks w USA. Częścią umowy o przetwarzanie zamówienia ze świeżo to tak zwane standardowe klauzule umowne UE (art. 46 (2) (c) RODO)). Należy je sklasyfikować jako zabezpieczenie ochrony przesyłania i przetwarzania danych osobowych poza UE.

FreshDesk to internetowa platforma zarządzania relacjami z klientami (CRM) i rozwiązanie do zarządzania biletami, które pozwala nam planować i monitorować nasze działania obsługi klienta.

Więcej informacji na temat gromadzenia i przechowywania danych przez Freshworks można znaleźć tutaj: https: // www.świeżo.com/privacy/i https: // www.świeżo.COM/RODPR/Company/

Dane są wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania rozmowy.

Cel przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych z maski wejściowej służy nam wyłącznie do przetworzenia kontaktu. W przypadku kontaktu przez e-mail stanowi to również niezbędne uzasadnione zainteresowanie przetwarzaniem danych.

Inne dane osobowe przetworzone podczas procesu składania służą zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

Podstawa prawna do przetwarzania

Podstawą prawną do przetwarzania danych przesyłanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6 (1) (f) RODO. Nasz uzasadniony odsetek wynika z celu przetwarzania danych. Jeżeli kontakt e-mail jest skierowany na zakończenie lub wdrożenie związku umownego, dodatkową podstawą prawną dla przetwarzania jest art. 6 (1) (b) RODO.

Czas przechowywania

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już wymagane do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku danych osobowych wysyłanych pocztą elektroniczną dzieje się tak w przypadku zakończenia odpowiedniej rozmowy z użytkownikiem. Rozmowa jest zakończona, gdy można ją wywnioskować z okoliczności, że przedmiotowa sprawa została jednoznacznie wyjaśniona.

Dodatkowe dane osobowe zebrane podczas procesu zgłoszenia zostaną najpóźniej usunięte po zakończeniu relacji umownej lub na końcu ogólnego użycia platformy.

Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Możesz zmodyfikować dane na pulpicie nawigacyjnym i możesz usunąć swoje konto w dowolnym momencie, a także odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Usunięcie konta usunie również wszystkie dane przechowywane w naszym systemie biletowym (jeśli istnieje). Alternatywnie możesz się z nami skontaktować, a my zmienimy lub usuniemy Twoje dane i/lub usuniemy dla Ciebie konto.

W takim przypadku nie można kontynuować rozmowy.

8. Profile społecznościowe firmy

Korzystamy z sieci społecznościowych opartych poza UE.

Korzystanie z sieci społecznościowych

Używamy różnych sieci dla stron internetowych naszych firm. Korzystając z niektórych sieci, dane osobowe mogą być przesyłane na serwery w USA. W celu zapewnienia odpowiednich gwarancji ochrony przesyłania i przetwarzania danych osobowych poza UE, przesyłanie danych do danych i przetwarzanie danych według sieci wymienionych poniżej jest przeprowadzane na podstawie odpowiednich gwarancji zgodnie z ART. 46 ET. SEQ. RODO, w szczególności, kończąc tak zwane standardowe klauzule ochrony danych. 46 (2) (c) RODO.

Świergot

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia

Na naszej stronie internetowej dostarczamy informacji i oferujemy użytkownikom Twittera możliwość komunikacji. Jeśli przeprowadzisz akcję na naszej stronie internetowej firmy na Twitterze (e.G. komentarze, posty, polubienia itp.), może się zdarzyć, że tworzysz dane osobowe (e.G. jasna nazwa lub zdjęcie Twojego profilu użytkownika) publiczne. Ponieważ jednak ogólnie lub w dużej mierze nie mamy wpływu na przetwarzanie twoich danych osobowych przez Twittera, firma wspólnie odpowiedzialna za witrynę firmy Lunaweb GmbH, nie możemy złożyć żadnych wiążących stwierdzeń na temat celu i zakresu przetwarzania danych danych.

Nasza obecność korporacyjna w sieciach społecznościowych jest wykorzystywana do komunikacji i wymiany informacji z (potencjalnymi) klientami. W szczególności wykorzystujemy obecność korporacyjną do prezentacji firmy i jej usług.

W tym kontekście publikacje dotyczące wyglądu firmy mogą zawierać następujące treści:

 • Informacje o produktach
 • Informacje o usługach
 • Kontakt z klientem

Każdy użytkownik może publikować dane osobowe za pośrednictwem działań. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. 6 (1) (a) RODO. Dane generowane przez stronę internetową nie są przechowywane w naszych własnych systemach.

Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych osobowych, które gromadzimy w kontekście korzystania z naszej obecności korporacyjnej na Twitterze i zapewniać swoje prawa dotyczące danych, jak stwierdzono zgodnie z IV. niniejszej polityki prywatności. Aby to zrobić, wyślij nam nieformalny e -mail na [email protected]. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Twittera i odpowiednich opcji sprzeciwu tutaj:

9. Hosting

Używamy różnych dostawców chmur, którzy są hostowane geograficznie w Niemczech.

Korzystanie z dostawców usług

Platforma jest hostowana na serwerach usługodawcy zleconego przez nas.

Nasi usługodawcy to:

 • Amazon Web Services EMEA SARL, Marcel-Breuer-Str. 12, 80807 München, Niemcy
 • OVH GmbH, Christophstraße 19, 50670 Köln, Niemcy
 • Hetzner Online GmbH, Ujrząd. 25, 91710 Gunzenhausen, Niemcy

Serwery automatycznie gromadzą i przechowują informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które przeglądarka automatycznie przesyła podczas wizyty platformy. Przechowywane informacje to:

 • Typ przeglądarki, wersja przeglądarki i system operacyjny
 • URL poleceń użytkownika
 • Adres IP i szeroka lokalizacja na podstawie adresu IP
 • Data i godzina dostępu

Dane te nie są połączone z innymi źródłami danych. Zbieranie tych danych opiera się na ART. 6 (1) (f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadnione zainteresowanie technicznie bezbłędnie prezentacji i optymalizacji swojej witryny – w tym celu pliki dziennika serwera muszą zostać zebrane.

Lokalizacja serwera witryny jest geograficznie w Niemczech.

10. Geotargeting

Używamy geotargetingu do świadczenia usług dla Twojej lokalizacji.

Korzystanie z geotargetingu

Używamy adresu IP i innych informacji podanych przez użytkownika (w szczególności kodu pocztowego w kontekście rejestracji lub zamawiania) do celowania regionalnego (tak zwane „Geotargeting”).

Na przykład stosuje się regionalne celowanie w celu automatycznego pokazania ofert regionalnych lub reklam, które często są bardziej odpowiednie dla użytkowników. Podstawą prawną do korzystania z adresu IP i, w stosownych przypadkach, innymi informacjami dostarczonymi przez użytkownika (w szczególności kodu pocztowego) to art. 6 (1) (f) RODO, w oparciu o nasze zainteresowanie zapewnieniem bardziej precyzyjnego ukierunkowania, a tym samym zapewniania ofert i reklam o większym znaczeniu dla użytkowników.

W trakcie tego procesu część adresu IP i dodatkowe informacje dostarczone przez użytkownika (w szczególności kod pocztowy) są po prostu odczytane i nie są przechowywane osobno.

Możesz zapobiec geotargetingowi za pomocą na przykład serwera VPN lub serwera proxy, który zapobiega precyzyjnej lokalizacji. Ponadto, w zależności od użytej przeglądarki, możesz również dezaktywować lokalizację lokalizacji w odpowiednich ustawieniach przeglądarki (o ile jest to obsługiwane przez odpowiednią przeglądarkę).

Używamy geotargetingu na naszej platformie do następujących celów:

 • Określenie podatku od wartości dodanej
 • Funkcje platformy, takie jak kierowanie klientów.

11. Rejestracja

Jeśli się zarejestrujesz, zbieramy kilka danych o tobie. Dane te nie będą przekazywane stronom trzecim.

Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej platformie oferujemy użytkownikom możliwość rejestracji, dostarczając dane osobowe. Dane są wprowadzane do maski wejściowej, przesyłane do nas i przechowywane.

Rejestracja pozwala użytkownikowi korzystać z funkcji rozszerzonej usługi i dostęp do wcześniej przekonwertowanych plików.

Dane nie będą przekazywane stronom trzecim. Poniższe dane są gromadzone w ramach procesu rejestracji:

 • Adres e -mail
 • Pseudonim
 • Zdjęcie profilowe
 • Adres IP komputera wywołującego
 • Data i godzina rejestracji

Możesz także zarejestrować/utworzyć konto klienta za pośrednictwem konta Facebook, Google lub Twitter. W takim przypadku nie musisz wprowadzać danych ręcznie, a my otrzymujemy Twoje dane (pseudonim, adres e-mail, zdjęcie profilowe) z Facebooka, Google lub Twittera, które musimy utworzyć dla Ciebie konto klienta. Dane osobowe przesłane nam w ten sposób zostaną użyte w zakresie i do celów określonych w ustawieniach konta na Facebooku lub na koncie Google lub Twitter.

W ramach procesu rejestracji uzyskuje się zgodę użytkownika na przetwarzanie tych danych.

Cel przetwarzania

Rejestracja użytkownika jest niezbędna do spełnienia umowy z użytkownikiem lub wdrożenie środków przedkontulowych.

Aby skorzystać z rozszerzonych usług CloudConvert, należy się zarejestrować, aby wyraźnie rozróżnić użytkownika i przeznaczyć pożądane zasoby.

Podstawa prawna do przetwarzania

Podstawa prawna dla przetwarzania służy spełnieniu umowy, do której użytkownik jest stroną lub wdrożenie środków wstępnych. Dlatego dodatkową podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. 6 (1) (b) RODO.

Czas przechowywania

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już wymagane do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane.

Tak jest w przypadku danych zebranych podczas procesu rejestracyjnego w celu wypełnienia umowy lub wdrożenia środków wstępnych. Nawet po zakończeniu umowy może istnieć potrzeba przechowywania danych osobowych partnera umownego w celu spełnienia obowiązków umownych lub prawnych.

Jeśli usuniesz swoje konto, wszystkie dane powiązane z Twoim kontem zostaną automatycznie usunięte po 72 godzinach.

Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Możesz zmodyfikować dane na desce rozdzielczej i możesz usunąć swoje konto w dowolnym momencie. Alternatywnie możesz się z nami skontaktować, a my zmienimy lub usuniemy Twoje dane i/lub usuniemy dla Ciebie konto.

Jeżeli dane są wymagane do wypełnienia umowy lub do wdrożenia środków przedkontrakcyjnych, wczesne usunięcie danych jest możliwe tylko w zależności od obowiązków umownych lub prawnych nie uniemożliwia usunięcia.

12. Płatność i kontrola kredytowa

Jeśli kupujesz subskrybuj ORU, zbieramy więcej danych o tobie. Używamy go do przetwarzania płatności za pomocą naszego paska dostawcy płatności.

Opis i zakres przetwarzania danych

Oferujemy naszym klientom różne opcje płatności za koszty przetwarzania poniesione poprzez świadczenie naszej usługi. W tym celu przekazujemy klientów do platformy odpowiedniego dostawcy usług płatniczych, w zależności od opcji płatności. Po zakończeniu procesu płatności otrzymujemy dane dotyczące płatności klientów od dostawców usług płatniczych lub naszego banku domowego i przetwarzamy je w naszych systemach w celu fakturowania i rachunkowości.

Płatność kartą kredytową

Możliwe jest ukończenie procesu płatności kartą kredytową.

Jeśli wybrałeś płatność na podstawie karty kredytowej, dane dotyczące płatności zostaną przekazane dostawcom usług płatniczych w celu przetwarzania płatności. Wszyscy dostawcy usług płatniczych są zgodne ze specyfikacjami standardów bezpieczeństwa danych „Payment Card Karta (PCI) i zostali certyfikowani przez niezależnego asesora bezpieczeństwa PCI kwalifikowanego.

W ramach płatności za pomocą karty kredytowej następujące dane są regularnie przesyłane:

 • Kwota zakupu
 • Data i godzina zakupu
 • Imię i nazwisko
 • Adres
 • Adres e -mail
 • Numer karty kredytowej
 • Okres ważności karty kredytowej
 • Kod bezpieczeństwa (CVC)
 • adres IP
 • VAT ID

Dane dotyczące płatności są przekazywane do następujących dostawców usług płatniczych:

Więcej informacji na temat wytycznych dotyczących ochrony danych, a także opcji odwołania i usuwania w stosunku do dostawców usług płatniczych można znaleźć tutaj: https: // stripe.com/en-gb-de/prywatność

Płatność według mandatu debetowego SEPA

Twoje dane zostaną przetworzone w celu przeprowadzenia procedury debetowej SEPA w celu rozstrzygania kosztów poniesionych za pomocą naszych usług.

Dane osobowe, które Lunaweb GmbH gromadzi od ciebie do wyżej wymienionego celu, wynikają z „mandatu debetowego SEPA”. Gdy tylko otrzymamy podpisany przez ciebie mandat debetowy SEPA, dane dostarczone przez Ciebie zostaną przechowywane w celu obciążenia kosztów poniesionych. Dane zostaną przeniesione do uczestniczących instytucji bankowych (Stripe Inc., House Bank of Lunaweb GmbH i instytucja bankowa określona przez Ciebie) w ramach procedury debetowej zapłaty.

Cel przetwarzania danych

Przesyłanie danych płatności do dostawców usług płatniczych służy do przetworzenia płatności, e.G. Przy zakupie produktu i/lub korzystania z usługi, a także do przeprowadzania procedur debetowych.

Podstawy prawne dla przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 litnia (b) RODO, ponieważ przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zawartej umowy zakupu.

Czas trwania przechowywania

Wszystkie dane dotyczące płatności, a także dane dotyczące możliwych zwrotów zwrotnych, będą przechowywane tylko tak długo, jak będą one potrzebne do przetwarzania płatności i możliwego przetwarzania zwrotów obciążeń i gromadzenia długów, a także do zwalczania niewłaściwego użycia.

Ponadto dane dotyczące płatności mogą być przechowywane poza tym, jeśli i tak długo, jak jest to konieczne do przestrzegania ustawowych okresów retencji lub ścigania konkretnego przypadku niewłaściwego użycia.

Twoje dane osobowe zostaną usunięte po wygaśnięciu ustawowych zobowiązań zatrzymywania, tj.mi., Po 10 latach najnowszych.

Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Możesz odwołać zgodę na przetwarzanie danych płatności w dowolnym momencie, usuwając swoje konto, powiadomienie strony odpowiedzialnej lub usługodawcy Płatności używanej. Jednak używany dostawca usług płatniczych może nadal być uprawniony do przetwarzania danych płatności, jeśli i tak długo, jak jest to konieczne do umownego przetwarzania płatności.

13. Sieci dostarczania treści

Używamy CDN, aby oferować szybszy czas reakcji serwisowej.

Opis i zakres przetwarzania danych

Używamy funkcji sieci dostarczania treści Amazon Cloudfront CDN Amazon Web Services EMEA SARL, Marcel-Breuer-Str. 12, 80807 München, Niemcy (dalej: Amazon Cloud CDN) na naszej platformie. Sieć dostarczania treści (CDN) to sieć rozmieszczonych regionalnie serwerów połączonych przez Internet, który służy do dostarczania treści – zwłaszcza dużych plików multimedialnych, takich jak filmy.

Aby zapewnić odpowiednie gwarancje ochrony przesyłania i przetwarzania danych osobowych poza UE, przesyłanie danych do i przetwarzanie danych przez Amazon jest przeprowadzane na podstawie odpowiednich gwarancji zgodnie z ART. 46 FF RODO, w szczególności poprzez zakończenie tak zwanych standardowych klauzul ochrony danych. 46 (2) (c) RODO.

Amazon Cloud CDN zapewnia usługi optymalizacji sieci i bezpieczeństwa, których używamy do poprawy czasów ładowania naszej witryny i ochrony przed niewłaściwym użyciem. Podczas wizyty naszej witryny ustanowiono połączenie z serwerami Amazon Cloud CDN, e.G. Aby pobrać treść. Dane osobowe mogą być przechowywane i analizowane w plikach dziennika serwerów, zwłaszcza aktywność użytkownika (w szczególności, które odwiedzono) oraz informacje o urządzeniu i przeglądarce (w szczególności adres IP i system operacyjny). Więcej informacji na temat gromadzenia i przechowywania danych przez Amazon Cloud CDN można znaleźć tutaj: https: // AWS.Amazonka.com/prywatność

Cel przetwarzania

Korzystanie z funkcji CDN Amazon Cloud służy do dostarczania i przyspieszenia aplikacji i treści online.

Podstawa prawna do przetwarzania

Zbieranie tych danych opiera się na ART. 6 (1) (f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadnione zainteresowanie technicznie bezbłędnie prezentacji i optymalizacji swojej witryny – w tym celu pliki dziennika serwera muszą zostać zebrane.

Czas przechowywania

Twoje dane osobowe zostaną zachowane tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia celów opisanych w niniejszej Polityce prywatności lub zgodnie z wymogami prawa.

Wszystkie dane dziennika (adres IP, agent użytkownika, polecenie) są usuwane po 14 dniach.

Możliwość sprzeciwu i usunięcia

14. Dane telemetryczne

Zbieramy dane telemetryczne na naszej platformie do monitorowania i rozwiązywania problemów.

Opis i zakres przetwarzania danych

Zbieramy dane telemetryczne na naszej platformie. Robimy to z następującymi dostawcami usług:

Amazon Web Services EMEA SARL, Marcel-Breuer-Str. 12, 80807 München, Niemcy

Poniższe dane osobowe są przetwarzane w trakcie przetwarzania danych telemetrycznych:

 • Adres IP i szeroka lokalizacja na podstawie adresu IP
 • Identyfikator użytkownika
 • Zapewnienie i korzystanie z oprogramowania

Cel przetwarzania

Dane zostaną przetworzone do następujących celów:

 • Monitorowanie infrastruktury
 • Monitorowanie aplikacji
 • Optymalizacja zasobów
 • Rozwiązywanie problemów

Podstawa prawna do przetwarzania

Zbieranie tych danych opiera się na ART. 6 (1) (f) RODO. Operator platformy ma uzasadnione zainteresowanie technicznie bezbłędnymi prezentacją i optymalizacją swojej platformy – w tym celu pliki dziennika serwera muszą zostać zebrane.

Czas przechowywania

Twoje dane osobowe zostaną zachowane tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia celów opisanych w niniejszej Polityce prywatności lub zgodnie z wymogami prawa.

W przypadku przechowywania danych telemetrycznych w plikach dziennika jest tak po 14 dniach. Przechowywanie poza tym okresem jest możliwe. W takim przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub wyobcowane, aby przypisanie klienta wywołującego nie było już możliwe.

Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Jeśli usuniesz swoje konto, wszystkie dane telemetryczne powiązane z Twoim kontem zostaną automatycznie usunięte po 72 godzinach. Alternatywnie możesz się z nami skontaktować, a my usuniemy Twoje dane i/lub usuniemy dla Ciebie Twoje konto.

Recenzje CloudConvert

Używam CloudConvert, odkąd natknąłem się na to dziesięć lat temu i byłem pod wrażeniem. Jest to konwerter plików online, który może przyjmować dowolny rodzaj pliku wejściowego i przekształcić go w potrzebny format wyjściowy – i istnieje wiele obsługiwanych formatów do wyboru. Co więcej, jest bezpłatny używać do 25 konwersji dziennie (bez ograniczenia liczby plików, które można przetworzyć jednocześnie), co czyni go niezwykle hojnym w porównaniu z innymi podobnymi usługami, takimi jak Zamzar lub Convertio.

Fakt, że CloudConvert ma siedzibę w Niemczech, to kolejny duży plus w mojej książce. Niemieckie przepisy dotyczące ochrony danych są jednymi z najsilniejszych na świecie, więc mogę mieć rozsądną wiarę, moje dane osobowe są bezpieczne podczas korzystania z tej usługi. Ich strona prywatności przedstawia gromadzone informacje, które rozróżniają pliki i dane osobowe, takie jak adresy IP. Użytkownicy mają opcję nieodwracalnego usuwania plików za pomocą przycisku, a nawet jeśli nie, CloudConvert na stałe usunie pliki po 24 godzinach.

Z drugiej strony CloudConvert oferuje obsługę klienta 24/7, jeśli cokolwiek kiedykolwiek pójdzie nie tak – co jeszcze się nie wydarzyło za pomocą CloudConvert.

Krótko mówiąc: dla większości użytkowników, jeśli potrzebujesz niezawodnego sposobu konwersji między wieloma różnymi typami plików bez wydawania dziesięciokrotności, nie szukaj dalej niż CloudConvert!

Data doświadczenia: 21 października 2022 r

Nasz raport z przejrzystością 2022 wylądował

18 maja 2021 r

Czego nie lubić?

Czego nie lubić? Możesz konwersja plików w dowolnym miejscu za darmo, są szybkie i proste. Moim jedynym zmartwieniem jest teraz, jak nie brzmieć jak wysokość sprzedaży, ale na to, co jest warte, tak naprawdę myślę o CloudConvert. Ilekroć muszę przekonwertować pliki dźwiękowe, używam ich.

Data doświadczenia: 18 maja 2021 r

24 kwietnia 2021

Świetna strona internetowa

Znalazłem coś z czystego motywu i dobrych zamiarów w Internecie, czyli CloudConvert.com ..Bardzo wydajny i skuteczny sposób konwersji plików.

Data doświadczenia: 24 kwietnia 2021 r

24 kwietnia 2021

W zeszłym tygodniu napotkałem trochę problemu…

W zeszłym tygodniu napotkałem trochę problemu, jednocześnie pomagając klientowi w aplikacji pożyczki. Z jakiegoś powodu jej zdjęcie z licencji biznesowej, które przekazała mój telefon biznesowy z telefonu, nie pozwoliłoby na żadne działanie związane z tym, co było! Nie mogłem zapisać, wydrukować, nic!! Następnie, po wypróbowaniu wielu innych opcji (takich jak przekazanie na mój telefon i wysyłam na adres e -mail itp.) Postanowiłem spróbować otworzyć w innej aplikacji. Dziwnie. Jedyną opcją, która się pojawiła, był CloudConvert! To miało sens, ponieważ nie pozwoliło na to żadnych działań, musiało być nieczytelne! Więc kiedy kliknąłem, co ciekawe, na CloudConvert i Easy, Peezy Minuta później, wybrałem JPEG i teraz drukuje. Byłem taki zachwycony! Widzisz, wcale nie jestem bardzo doświadczony komputerowo ! Wiem wystarczająco, aby mnie zabrać jako samozatrudniony profesjonalista ds. Podatku dochodowego i właściciela firmy CAT w Bakersfield, Kalifornia. (Przy okazji mam też „kopie zapasowe”. Wspaniały facet technologiczny, który był wtedy niedostępny. ) Nie trzeba dodawać, że polecam usługi CloudConvert każdemu, kto ma nadzieję na szybką, łatwą i niezawodną poprawkę do wszystkich problemów z plikami! Wiem, że będę ich używać jako mojego absolutnego pierwszego wyboru, czy powinienem mieć problemy w przyszłości.
Świetna obsługa klienta, CloudConvert, dziękuję.

Data doświadczenia: 24 kwietnia 2021 r

6 października 2022

Świetny interfejs użytkownika i działa dobrze

CloudConvert pomaga mi przekonwertować MP4 na pliki MP3 i ma lepszy interfejs użytkownika niż inne strony konwersji.

Data doświadczenia: 06 października 2022

6 maja 2021 r

Genialna aplikacja

Genialna aplikacja. Konwertował obraz z HTML na JPG, gdzie nie powiodły się inne dobrze znane aplikacje. Wysoce polecany!

Data doświadczenia: 06 maja 2021 r

29 września 2021 r

Idealne i szybkie konwersje plików.

Idealne i szybkie konwersje plików. Bardzo idealny do sytuacji, w których absolutnie potrzebne są szybkie konwersje bardzo dużych plików.

Data doświadczenia: 29 września 2021 r

29 recenzji

7 kwietnia 2022

Najlepsza strona internetowa do konwersji PDF na MOBI

Najlepsza strona internetowa do konwersji PDF na MOBI. Wszystkie inne platformy próbowałem zmniejszyć rozmiar zdjęć i nadałem im zabawne tytuły. Ta strona jest świetna!

Data doświadczenia: 07 kwietnia 2022

11 recenzji

28 września 2021 r

Bezpieczne i wygodne do przeciętnego użycia

– Bezpieczna
– Ogranicza bezpłatne konta do 10 minut konwertowanych plików.
– Szeroka gama formatów konwersji.
– Szybko

Data doświadczenia: 28 września 2021 r

27 maja 2021 r

Szybkie i wygodne

Używałem tego konwertera przez pewien czas, ponieważ musiałem przekonwertować dużo plików z DOC na ODT. Nie miałem problemów z tym.

Data doświadczenia: 27 maja 2021 r

2 listopada 2021

Wow świetny produkt i usługa

Wow, porozmawiaj o szybkim, łatwym w użyciu i właściwej cenie. Gorąco polecam tę usługę i produkt. Ułatwi to nasze prace i prezentacje.

Data doświadczenia: 02 listopada 2021

24 maja 2022 r

Dziękuję CloudConvert za przekształcenie…

Dziękuję CloudConvert za przekształcenie mojego pliku zdjęć iPhone’a na PNG, abym mógł opublikować go na LinkedIn. Za darmo!

Data doświadczenia: 24 maja 2022 r

17 kwietnia 2022

Niesamowita firma

Super łatwe w użyciu i dla mnie potrzebuję usługi tylko od czasu do czasu, więc darmowe jest dla mnie idealne.

Data doświadczenia: 17 kwietnia 2022 r

4 października 2021

Szybki

Szybkie – genialne! Twierdzi, że wszystko pozostaje prywatne (co jest uspokajające).

Data doświadczenia: 04 października 2021

8 czerwca 2022

CloudConvert konwertuje pliki wszystkich…

CloudConvert konwertuje pliki wszystkich typów. Interfejs jest dobrze zaprojektowany.

Data doświadczenia: 08 czerwca 2022 r

19 marca 2021

Absolutnie fantastyczny

Absolutnie fantastyczny. Szybkie i bezpłatne i dokładnie to, czego potrzebowałem. Bardzo doceniam tę usługę!

Data doświadczenia: 19 marca 2021 r

5 października 2021

Najlepszy konwerter online

Najlepszy konwerter online ! Cały format, a UIX jest na punkcie !

Data doświadczenia: 05 października 2021

19 lipca 2022

PO PROSTU NIESAMOWITE!

Darmowe i szybkie, po prostu niesamowite! Dziękuję CloudConvert!

Data doświadczenia: 19 lipca 2022 r

27 czerwca 2022

Niesamowity

To sprawia, że ​​mam lepiej przekonwertowany plik.

Data doświadczenia: 27 czerwca 2022 r

10 października 2021

Super narzędzie

Super narzędzie!
Naprawdę pomógł mi szybko przekształcić moje stare pliki VOB w format MP4.
Dzięki, Anna

Data doświadczenia: 10 października 2021 r

Aktywność firmy Zobacz wszystko

Nasz raport z przejrzystością 2022 wylądował

O CloudConvert

Informacje dostarczone przez różne źródła zewnętrzne

Konwertuj wszystko na wszystko – ponad 200 różnych audio, wideo, dokumentu, ebooka, archiwum, obrazu, arkusza kalkulacyjnego i obsługiwanych formatów prezentacji.

Kontakt

Kategoria

CloudConvert łatwo konwertuje setki typów plików na iPhonie i iPadzie

Zwykle, gdy masz plik wideo na iPadzie lub iPhonie, plik może odtwarzać na tym urządzeniu – dlaczego tam byłby? Ale czasami ty’LL napotyka potrzebę konwersji pliku wideo, tak jak ostatnio, a kiedy to się dzieje CloudConvert, wykonuje go dobrze na tym samym urządzeniu, nie jest to konieczne. CloudConvert może obsłużyć więcej niż tylko pliki wideo, ale to’s, gdzie zaczyna się moja historia.

Zasada nr. 1 O Fight Cam…

Niedawno założyłem bezprzewodową kamerę Motorola Focuss66 w moich dzieciach’ Pokój zabaw. Spędzają dużo czasu w tym pokoju, w którym wyobraźnia biegnie amok, śmiech jest zaraźliwy i nieuchronnie wybucha. Psuedo-Brawls zawsze wydaje się wybuchać wkrótce po tym, jak moja żona lub ja wychodzę z pokoju, pozostawiając nas do rozszyfrowania płaczu i siniaków, aby dowiedzieć się dokładnie, co się stało.

Źródła CloudConvert

Wiedziałem z konfiguracją aparatu i aplikacją Hubble zainstalowaną na moim iPhonie i iPadzie, to tylko kwestia czasu, zanim znajdę przeglądanie klipów wideo. Kilka dni później, gdy łzy spłynęły po twarzy mojego najmłodszego syna, uruchomiłem aplikację i znalazłem klip, kiedy incydent miał miejsce. Rzeczywiście, historia, którą otrzymałem, nie była bliska dopasowania tego, co oglądałem, rozwijam się na moim iPhonie. Jego starszy brat rzeczywiście go uderzył.

Wasprzewałem się z dumą, czując się, jakby CSI nie miał na sobie nic. Potem przyszedł czas na udostępnienie pliku wideo mojej żonie przez Imessage, tylko po to, by znaleźć aplikację Hubble’t Zezwalaj na udostępnianie iMessage, tylko e -mail.

CloudConvert Crweve

Nie jest to wielka sprawa, pomyślałem. Stępiłem ikonę poczty, w której znalazłem link do pobrania pliku FLV. Innymi słowy, nie można było udostępnić klipu w jego obecnym formularzu na iOS. Czułem się pokonany. W każdym razie pobrałem plik za pomocą przepływu pracy i miałem nadzieję znaleźć przepływ pracy konwersji w galerii lub na Twitterze. Ale kiedy zapisałem plik na iCloud Drive, utknąłem. Miałem plik, ale bez pojęcia, jak go przekonwertować na moim iPadzie.

Następnie, w tym, co uważam za akt boskiej interwencji, uruchomiłem aplikację Product Hunt i zostałem powitany przez CloudConvert jako najważniejszy lista.

Kilka sekund później pobrałem bezpłatną aplikację na iOS, utworzyłem konto, przesłałem plik z ICloud Drive do CloudConvert i wybrałem format pliku, który chciałem po drugiej stronie konwersji. Patrzyłem, jak pasek postępowy przyspieszył ten proces, dostarczając dla mnie plik MP4 przyjazny dla iOS.

Ogromne możliwości, drobne ograniczenia

Sam CloudConvert jest w stanie znacznie więcej niż konwertować pliki wideo. Jego strona internetowa twierdzi, że usługa obsługuje 205 typów plików, od pliku PDF po DOC, DMG, ISO i ZIP, a także jeszcze dłuższą listę formatów audio i wideo. Dodatkowo możesz scalić lub archiwować pliki bezpośrednio w aplikacji.

Postęp CloudConvert

Oczywiście bezpłatne konto CloudConvert ma pewne ograniczenia. Ty’Ponowne ograniczone do 10 lub 25 minut konwersji dziennie – każdy plik zajmuje różną ilość czasu na konwersję, przy czym minimalna kwota wynosi jedną minutę. Dla odniesienia plik FLV 3 MB, który przesłałem, użył tylko jednej minuty mojego wyznaczonego czasu na dzień.

Chyba że zacznę pobierać duże dokumenty, nie mam’Nie widzę, jak kiedykolwiek muszę płacić z kieszeni za CloudConvert’usługa S (plany rozpoczynają się od 10 USD za 500 minut).

Użycie CloudConver

Konwersja plików bez konieczności przesyłania pliku do mojego komputera Mac, a następnie ponownie uświadomiła mi moc niż kiedykolwiek mocy iOS – i ograniczenia pliku. Nie miałem pojęcia, że ​​coś takiego było nawet możliwe na żadnej z moich iDevices. Możliwość konwersji plików jest czymś i’Długo wkładam kolumnę powodów, dla których mogę’t W pełni zrezygnuj z mojego MacBooka, ale tutaj przełączam go na kolumnę wygranych w celu obliczeń tylko na iPada.

To odkrycie, prawie osiem miesięcy po uruchomieniu aplikacji, zastanawiam się, jakie inne aplikacje i usługi’mnia jeszcze odkryć. Mam jakieś sugestie?

Jak usunąć konto CloudConvert (łatwy sposób)

Jak usunąć konto CloudConvert Easy Way 13731

CloudConvert to usługa konwersji plików, która umożliwia użytkownikom konwersję plików z jednego formatu na inny. Usługa jest internetowa, a użytkownicy mogą przesyłać swoje pliki na stronę CloudConvert, wybrać żądany format wyjściowy, a następnie czekać na zakończenie konwersji. Usługa obsługuje szeroki zakres formatów plików, a użytkownicy mogą również konwertować pliki między różnymi formatami, na przykład od PDF na słowo lub od JPEG na PNG.

Istnieje wiele powodów, dla których ktoś może usunąć swoje konto CloudConvert. Być może nie potrzebują już usługi lub znaleźli lepszą alternatywę. Może oni’obawy o prywatność i bezpieczeństwo danych, a Don’t chcą, aby ich informacje były przechowywane w chmurze. Bez względu na powód, to’S łatwe do usunięcia konta CloudConvert.

W tym artykule omówimy powody, dla których możesz chcieć usunąć swoje konto, proces usuwania konta i niektórych często zadawanych pytań dotyczących tego procesu.

Konto CloudConver: Proces usuwania konta

Aby usunąć konto CloudConvert:

1. Zaloguj się na swoje konto
2. Kliknij swoje imię w prawym górnym rogu
3. Wybierać “Konto” Z menu rozwijanego
4. Przewiń w dół do dolnej części strony
5. Kliknij na “Usuń konto” przycisk
6. Wprowadź hasło, aby potwierdzić
7. Kliknij na “Usuń konto” Znowu przycisk

Często Zadawane Pytania:

1. Jak usunąć moje konto CloudConvert?

2. Jak usunąć moje pliki CloudConvert?

3. Jak usunąć moje dane CloudConvert?

4. Jak usunąć moje konto i dane CloudConvert?

5. Jak usunąć moje konto CloudConvert, jeśli już go nie potrzebuję?

Wniosek

My’Przykro mi, że idziesz! Usuwanie konta CloudConvert jest łatwe. Po prostu przejdź do strony Ustawienia i kliknij przycisk Usuń. Twoje konto i wszystkie Twoje dane zostaną na stałe usunięte.

I’m Kevin Harkin, ekspert i pisarz. Z ponad 20 -letnim doświadczeniem w branży technologicznej założyłem kilka odnoszących sukcesy firm. Dzięki mojej wiedzy w tej dziedzinie z pasją pomagam innym w jak największym stopniu w doskonaleniu ich technologii, aby poprawić ich życie.