Czy błona komórkowa chroni komórkę

Membrana komórkowa jest błoną biologiczną, która oddziela wnętrze wszystkich komórek od środowiska zewnętrznego. Jest selektywnie przepuszczalny dla jonów i cząsteczek organicznych i kontroluje ruch substancji w komórkach i poza. Główną funkcją błony komórkowej jest ochrona komórki przed jej otoczeniem. Składa się z dwuwarstwy fosfolipidowej z wbudowanymi białkami.

Streszczenie:

Podstawową funkcją błony komórkowej jest ochrona wnętrza komórki. Otacza cytoplazmy zarówno komórek roślinnych, jak i zwierzęcych i pozwala niektórym substancjom przechodzić, jednocześnie trzymając innych. Membrana komórkowa zapewnia również strukturę komórek i pomaga w rozwoju komórek poprzez procesy takie jak endocytoza i egzocytoza.

Kluczowe punkty:

1. Ochrona: Membrana komórkowa działa jak bariera między wnętrzem komórki a środowiskiem zewnętrznym, chroniąc ją przed szkodliwymi substancjami.
2. Półprzepusta: Membrana komórkowa pozwala na przejście niektórych substancji, jednocześnie trzymając innych.
3. Wsparcie kształtu: Chociaż nie jest tak mocna jak ściana komórkowa w komórkach roślinnych, błona komórkowa zapewnia komórkę pewne wsparcie strukturalne.
4. Endocytoza: Proces ten obejmuje wchłanianie materiałów ze środowiska zewnętrznego do komórki.
5. Rodzaje endocytozy: Pinocytoza, endocytoza za pośrednictwem receptora i fagocytoza to trzy rodzaje endocytozy.
6. Egzocytoza: Egzocytoza to proces uwalniania substancji z komórki do środowiska.
7. Struktura błony komórkowej: Membrana komórkowa składa się z lipidów i białek.
8. Lipidy: Lipidy to cząsteczki organiczne występujące w żywych rzeczach i są głównym składnikiem błony komórkowej.
9. Białka: Białka to złożone cząsteczki, które odgrywają różne role w organizmie i są osadzone w błonie komórkowej.
10. Klasy białek: Białka obwodowe i integralne błony to dwa główne typy znalezione w błonie komórkowej. Mają różne funkcje, takie jak struktura, receptor, transport i glikoproteiny.

Pytania i odpowiedzi:

1. Jaka jest główna funkcja błony komórkowej?
Główną funkcją błony komórkowej jest ochrona wnętrza komórki przed jej otoczeniem.
2. Jak błona komórkowa chroni komórkę?
Membrana komórkowa działa jak bariera, kontrolując ruch substancji w komórce i poza nim, chroniąc w ten sposób przed szkodliwymi substancjami.
3. Co to jest endocytoza?
Endocytoza to proces, w którym materiały spoza komórki są wchłaniane do komórki.
. Jakie są trzy rodzaje endocytozy?
Trzy rodzaje endocytozy to pinocytoza, endocytoza za pośrednictwem receptora i fagocytoza.
. Jak działa egzocytoza?
Egzocytoza to proces, w którym komórka uwalnia substancje do swojego środowiska. Pęcherzyki zawierające substancje łączą się z błoną komórkową, umożliwiając uwolnienie substancji.
6. Jaka jest struktura błony komórkowej?
Membrana komórkowa składa się z lipidów, głównie fosfolipidów i białek.
7. Jak lipidy przyczyniają się do błony komórkowej?
Lipidy, zwłaszcza fosfolipidy, tworzą podwójną warstwę, która składa się z błony komórkowej i pomaga chronić komórkę, kontrolując substancje, które mogą przechodzić.
8. Jaka jest rola cholesterolu w błonie komórkowej?
Cholesterol zapobiega zbytnio sztywności błony komórkowej poprzez wyhodowanie fosfolipidów i zapobieganie im tłoczeniem się.
9. Jak białka przyczyniają się do błony komórkowej?
Białka odgrywają różne role w błonie komórkowej, w tym wsparcie strukturalne, interakcje receptora, transport cząsteczek i komunikacja.
10. Jakie są białka peryferyjne?
Białka obwodowe są przyczepione do zewnętrznej błony komórkowej i oddziałują z innymi rodzajami białek.
11. Jakie są integralne białka błony?
Integralne białka błony przechodzą przez samą błonę.
12. Jakie są klasy białek obwodowych i zintegrowanych?
Zarówno obwodowe, jak i integralne białka błonowe można podzielić na białka strukturalne, białka receptorowe, cząsteczki transportowe i glikoproteiny.
13. W jaki sposób błona komórkowa nadaje kształt komórce?
Membrana komórkowa, choć nie tak gęsta lub solidna jak ściana komórkowa w komórkach roślinnych, zapewnia pewne wsparcie strukturalne, nadając kształt komórce.
14. W jaki sposób błona komórkowa pomaga we wzroście komórek?
Membrana komórkowa bierze udział w procesach takich jak endocytoza i egzocytoza, które ułatwiają pobieranie materiałów potrzebnych do wzrostu i uwalnianie produktów odpadowych.
15. Jakie są kluczowe wyniki na temat funkcji błony komórkowej?
Membrana komórkowa działa jako strażnik komórki, chroniąc ją i kontrolując ruch substancji. Składa się z lipidów i białek, a jego funkcje obejmują ochronę, wsparcie kształtu, endocytozę i egzocytozę.

Czy błona komórkowa chroni komórkę

„Membrana komórkowa” (znana również jako błona plazmatyczna lub błona cytoplazmatyczna) jest błoną biologiczną, która oddziela wnętrze wszystkich komórek od środowiska zewnętrznego. Membrana komórkowa jest selektywnie przepuszczalna dla jonów i cząsteczek organicznych i kontroluje ruch substancji w komórkach i poza. Podstawową funkcją błony komórkowej jest ochrona komórki przed jej otoczeniem. Składa się z dwuwarstwy fosfolipidowej z wbudowanymi białkami.

SAT / ACT PREP ONLIDE INLIDE

View-48543_640

Główną funkcją błony komórkowej jest ochrona wnętrza komórki. Błona komórkowa otacza cytoplazma komórki (zarówno komórek roślinnych, jak i zwierzęcych). Jako cienka, półprzepuszczalna substancja, Membrana komórkowa pozwala niektórym rzeczom przechodzić do komórki, jednocześnie trzymając innych. Membrana komórkowa jest niezwykle ważna dla zapewnienia bezpieczeństwa komórki.

Ponieważ membrana komórkowa ma półprzepuszczalną strukturę, daje również trochę kształtu komórce. Choć nie tak gruba lub solidna jak ściana komórkowa występująca w komórkach roślinnych, błona komórkowa pomaga wspierać i nadać strukturę komórce.

Membrana komórkowa jest również odpowiedzialna za pomoc w rozwoju komórek poprzez dwa procesy znane jako endocytoza i egzocytoza.

Co to jest endocytoza?

Podczas endocytozy materiały spoza komórki są wnoszone do komórki, a następnie wchłaniane. Endocytoza pomaga komórek zdobywać materiały, których potrzebują.

Istnieją trzy rodzaje endocytozy. W Pinocytoza, Komórki przyjmują niewielkie ilości płynów pozakomórkowych, aby pomóc im nawodnić. W endocytozy za pośrednictwem receptora, Duża cząsteczka pozakomórkowa, podobnie jak białko, jest związana z receptorem na błonie komórkowej. W Fagocytoza, Komórki spożywają duże obiekty, takie jak kawałki martwej materii organicznej, i uszczelniają je w duże wakuole i trawią materiał.

Co to jest egzocytoza?

W egzocytozie komórka uwalnia substancje do swojego środowiska. Podczas egzocytozy pęcherzyki zawierające substancje są przenoszone do błony komórkowej i łączą się z nią.

Ta funkcja błony komórkowej ma trzy wyniki: całkowita powierzchnia membrany wzrasta, toksyny lub produkty odpadowe są eliminowane, a białka stają się częścią błony plazmatycznej.

Struktura błony komórkowej

Błony komórkowe składają się z głównie lipidów i białek.

Lipid to rodzaj organicznej cząsteczki występującej w żywych rzeczach. Lipidy są tłuste lub woskowe. Tłuszcze są wytwarzane z cząsteczek lipidowych.

Białka to duże, złożone cząsteczki występujące w żywych rzeczach. Składają się z aminokwasów i wykonują pracę związaną ze strukturą, funkcją i regulacją organizmu’T tkanki i narządy.

Istnieją trzy rodzaje lipidów i dwa rodzaje białek występujących w błonach komórkowych.

Nerw-komórka-2213009_640

Lipidy błony komórkowej

Istnieją trzy rodzaje lipidów w błonach komórkowych:

Fosfolipidy są głównym składnikiem błon komórkowych. Ustawiają się i tworzą podwójną warstwę, którą mają wszystkie błony komórkowe. Fosfolipidy z podwójnej warstwy pomagają chronić komórkę, umożliwiając przejście tylko niektórych materiałów.

Cholesterol jest lipidem, który pomaga membranom komórkowym stać się zbyt sztywnym. Cholesterol działa trochę jak owczarka – ma fosfolipidy i uniemożliwia im tłoczenie.

Glikolipidy znajdują się na powierzchni błony komórkowej i pomagają komórkom rozpoznać inne komórki w ciele.

Białka błony komórkowej

Membrany komórkowe mają dwa główne typy białek, które następnie mają określone funkcje w kategoriach.

Białka obwodowe to białka, które są przyłączone do zewnętrznej błony komórkowej. Są zaangażowani w błonę komórkową z powodu interakcji z innymi rodzajami białek.

Integralne białka błony przechodzą przez samą błonę.

Klasy peryferyjnych i integralnych białek błonowych

Istnieją cztery różne klasy białek obwodowych i integralnych błony. Zarówno białka błonowe obwodowe, jak i zintegrowane mają strukturalne, receptor, cząsteczki transportowe i glikoproteiny.

Po pierwsze, są Białka strukturalne, co, jak sugeruje ich nazwa, pomóż nadać komórce jej strukturę.

Następnie są Białka receptorowe. Białka te pomagają komórce komunikować się z innymi komórkami (pomyśl odbiór telefonu komórkowego). Używają hormonów, neuroprzekaźników i innych rzeczy do rozmowy z innymi komórkami.

Cząsteczki transportu są jak promowe. Pomagają przenosić materiał przez błonę komórkową.

Wreszcie, glikoproteiny Pomaga także w komunikacji i transporcie.

DNA-163710_640

Funkcja błony komórkowej: Kluczowe wyniki

Istnieje wiele części komórki, takich jak chromosomy, jądro, aparat Golgiego i błona komórkowa.

Struktura i funkcja błony komórkowej ma działać jako strażnik do komórki. Membrana komórkowa nadaje komórce jej kształt i pomaga utrzymać zły materiał, jednocześnie wyposażając dobry materiał.

Wszystkie komórki mają błony komórkowe, które składają się głównie z lipidów i białek.

Co dalej?

Czy studiujesz chmury w swojej klasie naukowej? Uzyskaj pomoc w identyfikacji Różne rodzaje chmurz naszym przewodnikiem ekspertów.

Praca nad dokumentem badawczym, ale nie jestem pewien, od czego zacząć? Następnie sprawdź nasz przewodnik, w którym zebraliśmy mnóstwo wysokiej jakości tematów badawczych, których możesz użyć za darmo.

Potrzebujesz pomocy w klasie angielskiej– Specyficznie z identyfikacją urządzeń literackich w czytanych tekstach? Wtedy na pewno będziesz chciał spojrzeć na nasze kompleksowe wyjaśnienie Najważniejsze urządzenia literackie i jak są używane.

Potrzebujesz więcej pomocy w tym temacie? Sprawdź Tutorbase!

Nasza sprawdzona baza danych nauczycieli obejmuje szereg doświadczonych nauczycieli, którzy mogą pomóc ci wypolerować esej na angielski lub wyjaśnić, jak działają instrumenty pochodne dla rachunku różniczkowego. Możesz użyć dziesiątek filtrów i kryteriów wyszukiwania, aby znaleźć idealną osobę dla swoich potrzeb.

Połącz się teraz z nauczycielem

Mają przyjaciół, którzy również potrzebują pomocy w przygotowaniu testu? Udostępnij ten artykuł!

Zdjęcie autora

Hayley Milliman

o autorze

Hayley Milliman jest byłym nauczycielem, który został pisarzem, który bloguje o edukacji, historii i technologii. Kiedy była nauczycielką, uczniowie Hayleya regularnie strzelali w 99. percentylu dzięki swojej pasji do tworzenia tematów strawnych i dostępnych. Oprócz pracy dla Prepscholar, Hayley jest autorem przewodnika Museum Hack po najciekawszych kobietach.

Zdobądź darmowe przewodniki Aby zwiększyć SAT/ACT

Forum studenckie i rodziców

Nasze nowe forum studenckie i rodziców w Experthub.Prepscholar.com, pozwól ci wchodzić w interakcje z rówieśnikami i personelem Prepscholar. Zobacz, jak inni uczniowie i rodzice poruszają się po szkole średniej, college’u i procesie rekrutacji uczelni. Zadawać pytania; Uzyskaj odpowiedzi.

Dołącz do rozmowy

Zadaj pytanie poniżej

Mieć jakieś pytania dotyczące tego artykułu lub innych tematów? Zapytaj poniżej, a my odpowiemy!

Podkład biologii

Dyfuzja to ruch cząstek od wysokiego stężenia do niskiego stężenia w substancji. Proces ten jest niezbędny dla życia na Ziemi, umożliwiając przemieszczanie związków molekularnych do i poza komórką. Cała materia we wszechświecie jest w ruchu, ponieważ wszystkie cząsteczki wibrują. Ta ciągła wibracja jest znana jako Ruch Browna, które można postrzegać jako losowy ruch zygzakowy w cząsteczkach.

Prosta dyfuzja

Dyfuzja jest jednym z kilku zjawisk transportowych, które występują w naturze. Wyróżniającą cechą dyfuzji jest to, że powoduje mieszanie. Dyfuzja jest ruchem substancji z regionu o wysokim stężeniu do obszaru o niskim stężeniu. Strumień dyfuzji jest proporcjonalny do ujemnego gradientu stężeń. Innymi słowy, cząstki przechodzą od wyższego stężenia do obszarów o niższym stężeniu.

Błona komórkowa

„Membrana komórkowa” (znana również jako błona plazmatyczna lub błona cytoplazmatyczna) jest błoną biologiczną, która oddziela wnętrze wszystkich komórek od środowiska zewnętrznego. Membrana komórkowa jest selektywnie przepuszczalna dla jonów i cząsteczek organicznych i kontroluje ruch substancji w komórkach i poza. Podstawową funkcją błony komórkowej jest ochrona komórki przed jej otoczeniem. Składa się z dwuwarstwy fosfolipidowej z wbudowanymi białkami.

Membrana komórkowa jest selektywnie przepuszczalna i jest w stanie regulować to, co wchodzi i wychodzi z komórki, ułatwiając w ten sposób transport materiałów potrzebnych do przeżycia. Ruch substancji przez błonę może być albo „pasywny”, występujący bez wkładu energii komórkowej, lub „aktywny”, wymagający komórki wydawania energii na jej transport. Membrana również utrzymuje potencjał komórkowy. Membrana komórkowa działa zatem jako filtr selektywny, który pozwala tylko pewne rzeczy wejść do środka lub wyjść poza komórkę. Komórka wykorzystuje szereg mechanizmów transportu, które obejmują błony biologiczne:

Rodzaje transportu komórkowego

Wideo biologii o transporcie aktywnym i pasywnym

Pasywna osmoza i dyfuzja

Niektóre substancje (małe cząsteczki, jony), takie jak dwutlenek węgla (CO2) i tlen (O2), mogą poruszać się przez błonę plazmatyczną przez dyfuzję, co jest pasywnym procesem transportu. Ponieważ membrana działa jako bariera dla niektórych cząsteczek i jonów, mogą wystąpić w różnych stężeniach po dwóch stronach membrany. Taki gradient stężenia na półprzepuszczalnej membranie ustawia przepływ osmotyczny dla wody.

Transbłonowe kanały białkowe i transportery

Składniki odżywcze, takie jak cukry lub aminokwasy, muszą wejść do komórki, a niektóre produkty metabolizmu muszą opuścić komórkę. Takie cząsteczki rozpraszają pasywnie przez kanały białkowe w ułatwionej dyfuzji lub są pompowane przez błonę przez transportery transbłonowe. Białka kanału białkowego, zwane również permasami, są zwykle dość specyficzne, rozpoznając i transportując tylko ograniczoną grupę żywności substancji chemicznych, często nawet tylko jedną substancję.

Endocytoza

Endocytoza

Endocytoza to proces, w którym komórki absorbują cząsteczki poprzez ich pochłanianie. Membrana plazmatyczna tworzy niewielkie odkształcenie do wewnątrz, zwane inwazacją, w której przetransportowana substancja jest przechwytywana. Odkształcenie wynika następnie od membrany po wewnętrznej stronie komórki, tworząc pęcherzyk zawierający przechwyconą substancję. Endocytoza jest szlakiem internalizacji cząstek stałych („jedzenie komórek” lub fagocytozę), małych cząsteczek i jonów („picie komórkowe” lub pinocytozę) i makrocząsteczek. Endocytoza wymaga energii, a zatem jest formą aktywnego transportu.Endocytoza za pośrednictwem receptora jest procesem, w którym komórki internalizują cząsteczki (endocytoza) przez wewnętrzne pączkowanie pęcherzyków błony plazmatycznej zawierającej białka z miejscami receptora specyficznymi dla internalizowanych cząsteczek. Płaszcz białka pęcherzyków sygnalizuje białka określonych organelli w komórce, które umożliwiają bezpośrednie przenoszenie określonych cząsteczek wewnętrznych być dostarczane bezpośrednio do organelli, które ich wymagają.

Egzocytoza

Egzocytoza

Podobnie jak materiał można wprowadzić do komórki przez inwaginę i tworzenie pęcherzyka, błonę pęcherzyka można połączyć z błoną plazmatyczną, wytłaczając jej zawartość do otaczającego ośrodka. To jest proces egzocytozy. Egzocytoza występuje w różnych komórkach w celu usunięcia niestrawnych reszt substancji wywołanych przez endocytozę, w celu wydzielają substancje, takie jak hormony i enzymy, oraz w celu całkowitego transportu substancji przez barierę komórkową. W procesie egzocytozy, niestrawna wakuola pokarmowa zawierająca odpady lub pęcherzyka wydzielnicza budowana z aparatu Golgiego, najpierw porusza się cytoszkieletem z wnętrza komórki na powierzchnię. Membrana pęcherzyka ma kontakt z błoną plazmatyczną. Cząsteczki lipidowe dwóch dwuwarstwowych zmian, a dwie błony są zatem stopowane. Pasaż powstaje w stopionej błonie, a pęcherzyki rozładowują jego zawartość na zewnątrz komórki.

Transport aktywny

Aktywny transport to ruch cząsteczek przez błonę komórkową w kierunku przeciwko ich gradientowi stężenia, od niskiego stężenia do wysokiego stężenia. Aktywny transport jest zwykle związany z gromadzeniem wysokich stężeń cząsteczek, których potrzebuje komórka, takie jak jony, glukoza i aminokwasy. Jeśli proces wykorzystuje energię chemiczną, na przykład z trifosforanu adenozyny (ATP), nazywany jest pierwotnym aktywnym transportem. Wtórny aktywny transport obejmuje użycie gradientu elektrochemicznego. Aktywny transport wykorzystuje energię komórkową, w przeciwieństwie do transportu pasywnego, który nie wykorzystuje energii komórkowej. Aktywny transport jest dobrym przykładem procesu, dla którego komórki wymagają energii.

Dlaczego komórki są tak małe?

Komórki są tak małe, że potrzebujesz mikroskopu, aby je zbadać. Dlaczego? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy zrozumieć, że aby przetrwać, komórki muszą stale wchodzić w interakcje z otaczającym środowiskiem. Gazy i cząsteczki żywności rozpuszczone w wodzie muszą być wchłaniane, a odpady należy wyeliminować. W przypadku większości komórek ten fragment wszystkich materiałów w komórce i poza nim musi wystąpić przez błonę plazmatyczną.Każdy wewnętrzny obszar komórki musi być obsługiwany przez część powierzchni komórki. Gdy komórka rośnie, jej wewnętrzna objętość powiększa się, a błona komórkowa rozszerza się. Niestety, objętość rośnie szybciej niż powierzchnia, a zatem względna ilość powierzchni dostępnej do przekazywania materiałów do jednostkowej objętości komórki stale zmniejsza się.Wreszcie, w pewnym momencie dostępna jest wystarczająca powierzchnia, aby obsłużyć całe wnętrze; Jeśli ma przetrwać, komórka musi przestać rosnąć. Ważne jest to, że wskaźnik powierzchni do objętości jest mniejszy, gdy komórka rośnie. Zatem, jeśli komórka wzrośnie przekracza określony limit, niewystarczająca ilość materiału będzie w stanie przekroczyć membranę wystarczająco szybko, aby pomieścić zwiększoną objętość komórkową. Kiedy tak się dzieje, komórka musi dzielić na mniejsze komórki o korzystnych stosunkach powierzchni/objętości lub przestać działać. Dlatego komórki są tak małe.

Laboratorium: Osmoza w półprzepuszczalnej membranie

Osmoza jest dyfuzją wody od wysokiego stężenia do niskiego stężenia. Kiedy pijesz wodę, twoje komórki mają niższe stężenie wody niż woda w układzie trawiennym. Tak więc woda przepływa przez błonę komórkową (od wysokiego stężenia do niskiego stężenia) nawilżających cię komórek. Pragnienie jest sposobem na utrzymanie bilansu osmotycznego wody. W tej równowadze woda wchodzi do komórki w zasadzie taką samą szybkością, jak opuszcza komórkę, a komórka jest mówi, że jest w izotoniczny stan (ryc. 5b) . Jeśli pijesz zbyt dużo wody, stężenie wody jest znacznie wyższe na zewnątrz komórek i wejdzie do komórki, powodując ją rozciąganie, i mówi się, że jest w hipotoniczne stan (ryc. 5c). Jest to rzadkie u ludzi, ale występowało najczęściej u sportowców wytrzymałościowych spożywających więcej wody niż ich ciało potrzebne do utrzymania równowagi osmotycznej. Woda może również pozostawić komórkę w większej obfitości niż woda, powodując jej kurczenie się w stanie zwanym A Hipertoniczny stan (ryc. 5a). Widzimy to w roślinach, które nie otrzymały odpowiedniego podlewania. Kiedy tak się dzieje, woda przesuwa się od wysokiego stężenia w środku komórki do niższych stężeń z komórki. To powoduje roślinę’Komórki S do zmniejszenia, a roślina Wilts.