Podsumowanie artykułu: Czy blokada Draeger ma GPS?

1. Zaklast zapłonowy w Wisconsin & Wisconsin Ignition Block block Prawa:
– LoadGuard Blockll jest zaangażowany w pomoc kierowcom w bezpiecznym i szybkim powrocie kierowcom w powrotu do drogi.
– Kierowcy Wisconsin, którzy złamali przepisy DUI, mogą być zobowiązani do zainstalowania urządzenia blokującego zapłon (IID) w swoich pojazdach.
– Zakletka RoadGuard dostarcza informacji na temat przepisów dotyczących urządzeń blokady zapłonu Wisconsin.
2. Wisconsin Ignition Block Block Prawa:
– Przestępcy DUI po raz pierwszy w Wisconsin mogą stawić czoła grzywny w wysokości 150–300 USD i zawieszeniem licencyjnym 6-9 miesięcy.
– Druga i przyszłe przestępstwa mają czas więzienia, od pięciu dni do sześciu miesięcy.
– Brak zainstalowania IID może spowodować grzywny w wysokości do 600 USD i do sześciu miesięcy więzienia.
3. Wisconsin Ignition Complock Koszty:
– Program blokady zapłonu Wisconsin kosztuje około 65 USD miesięcznie opłat leasingu za IID.
– Dokładne koszty zależą od czasu trwania programu, wymaganych funkcji (takich jak kamera lub GPS) oraz wybranego dostawcy usług blokady.
4. Co jeśli dana osoba nie stać na system blokady zapłonu?
– Osoby z rocznym dochodem mniejszym niż 150% federalnego poziomu ubóstwa mogą płacić połowę regularnych kosztów wyposażania pojazdów w IID.
– Mogą również zapłacić połowę rutynowych kosztów IID dziennie za pojazd.
5. Lokalizacje blokady w Wisconsin:
– Zakletka RoadGuard zapewnia łatwo dostępne lokalizacje instalacji dla kierowców Wisconsin.
6. Program blokady zapłonu w Wisconsin:
– Prawo Wisconsin wymaga od sędziów nakazania instalacji IID dla powtarzających się przestępców OWI, przestępców po raz pierwszy o wysokim stężeniu alkoholu oraz kierowcy, którzy odmawiają testów chemicznych.
– OWI przestępcy mogą ubiegać się o licencję zawodową po przestrzeganiu obowiązkowych okresów zawieszenia licencji.
7. Jak może pomóc blokadę drogową:
– LoadGuard Lollock pomaga kierowcom Wisconsin w powrocie na drogę z instalacjami IID.
– Odwiedź ich stronę internetową lub skontaktuj się z nimi pod numerem 1-800-332-6858, aby umówić się na spotkanie.

15 unikalnych pytań opartych na tekście:

1. Jakie są możliwe kary za przestępstwo DUI po raz pierwszy w Wisconsin?
2. Jak długo może wylądować w więzieniu drugie przestępstwo DUI?
3. Jakie są konsekwencje niepowodzenia instalacji urządzenia blokującego zapłon w Wisconsin?
4. Czy blokada ds. RoadGuard pomaga kierowcom Wisconsin w zawieszonych licencjach z powodu DUI?
5. Jaki jest szacowany koszt programu blokady zapłonu w Wisconsin?
6. Jakie czynniki określają dokładne koszty urządzenia blokującego zapłon w Wisconsin?
7. Kto kwalifikuje się do obniżonych kosztów w wyposażeniu pojazdów w urządzenie blokujące zapłon?
8. Gdzie mogą znaleźć kierowcy Wisconsin, znajdują lokalizacje instalacji Co RoadGuard Cocklock?
9. Kiedy sędziowie w Wisconsin wymagani do zamówienia urządzeń blokujących zapłon?
10. Czy przestępcy OWI mogą ubiegać się o licencję zawodową w Wisconsin?
11. Jaki jest okres oczekiwania na licencję zawodową po dwóch lub więcej przekonaniach OWI?
12. W jaki sposób osoby mogą uzyskać zwolnienie z instalacji IID w każdym pojeździe, którym jeżdżą?
13. Jest zgodność z systemem blokady zapłonu stanowi obciążenie finansowe dla osób fizycznych?
14. W jaki sposób RoadGuard Complock może pomóc kierowcom Wisconsin w powrocie na drogę?
15. W jaki sposób osoby mogą umówić się na wizytę instalacyjną blokady zapłonu z LoadGuard Interlchl?

Szczegółowe odpowiedzi na pytania:

1. Możliwe kary za przestępstwo DUI po raz pierwszy w Wisconsin mogą obejmować grzywnę w wysokości 150–300 USD i zawieszenie licencyjne 6-9 miesięcy.
2. Drugie przestępstwo DUI w Wisconsin może prowadzić do więzienia od pięciu dni do sześciu miesięcy.
3. Brak instalacji urządzenia blokującego zapłon (IID) w każdym z pojazdów, które jeździsz.
4. Tak, blokada RoadGuard może pomóc kierowcom Wisconsin w zawieszonych licencjach z powodu DUI, zapewniając urządzenia i usługi blokady zapłonu, aby pomóc im wrócić na drogę.
5. Szacowany koszt programu blokady zapłonu w Wisconsin wynosi około 65 USD miesięcznie opłat leasingowych za IID, podczas gdy instalacja i inne usługi mogą mieć różne koszty.
6. Dokładne koszty urządzenia blokującego zapłon w Wisconsin zależą od kilku czynników, w tym czasu trwania programu, wymaganych funkcji (takich jak kamera lub GPS) oraz wybranego dostawcy usług blokady.
7. Osoby z rocznym dochodem mniejszym niż 150% federalnego poziomu ubóstwa mogą kwalifikować się do zapłaty tylko połowy regularnych kosztów wyposażania pojazdów w urządzenie blokujące zapłon. Mogą również zapłacić połowę rutynowych kosztów IID dziennie za pojazd.
8. Zakletka RoadGuard zapewnia łatwo dostępne lokalizacje instalacji dla kierowców Wisconsin. W przypadku określonych lokalizacji możesz zapoznać się z mapą na ich stronie internetowej.
9. Sędziowie w Wisconsin są zobowiązani do zamówienia urządzeń blokujących zapłon dla wszystkich przestępców o powtarzających się operacji (OWI), po raz pierwszy przestępcy OWI ze stężeniem alkoholu wynoszącym 0.15 lub więcej, a wszyscy kierowcy, którzy odmawiają dostarczania próbek krwi lub oddechu do testów chemicznych na ruchu drogowym.
10. Tak, przestępcy OWI mogą ubiegać się o licencję zawodową w Wisconsin. Muszą jednak przestrzegać obowiązkowych okresów zawieszenia licencji przed ubieganiem się o taką licencję.
11. Okres oczekiwania na licencję zawodową w Wisconsin wynosi 45 dni po dwóch lub więcej skazaniach OWI. Jeśli dana osoba spowodowała rozległe szkody ciała, musi poczekać 120 dni przed ubieganiem się o licencję zawodową. W przypadku pierwszego przekonania osoba jest natychmiast kwalifikowana do licencji zawodowej.
12. Każdy pojazd, który popędza indywidualnie, musi mieć zainstalowany IID, nawet jeśli go nie posiadają. Aby uzyskać zwolnienie z tego wymogu, osoby fizyczne muszą przekonać sędziego, że zgodność spowoduje nadmierne obciążenie finansowe.
13. Tak, zgodność z systemem blokady zapłonu można uznać za obciążenie finansowe dla osób fizycznych. Jednak osoby z rocznym dochodem mniejszym niż 150% federalnego poziomu ubóstwa mogą kwalifikować się do obniżonych kosztów.
14. Blokada RoadGuard może pomóc kierowcom Wisconsin, zapewniając urządzenia i usługi blokady zapłonu, aby pomóc im szybko i przystępować kontrolę nad życiem. Aby umówić się na spotkanie z instalacją blokady zapłonu, odwiedź ich stronę internetową lub skontaktuj się z nimi pod numerem 1-800-332-6858.
15. Aby umówić się na spotkanie instalacji blokady zapłonu z RoadGuard, osoby fizyczne mogą odwiedzić ich stronę internetową lub skontaktować się z nimi pod numerem 1-800-332-6858. Blogowanie RoadGuard stara się pomóc kierowcom Wisconsin w bezpiecznym i szybkim powrocie na drogę.

Czy blokada Draeger ma GPS?

Dokładne koszty urządzenia blokującego zapłonu i powiązanych usług będą zależeć od kilku czynników:

Blokada zapłonu w Wisconsin & Wisconsin Ignition Block Laws

Jeśli ty’VE Broken DUI Laws W Wisconsin, możesz być zobowiązany do zainstalowania urządzenia blokującego zapłon w swoim pojeździe. W RoadGuard Complock nasz zespół zobowiązuje się do pomagania kierowcom w bezpiecznym i bezbolesnym powrocie kierowcom w powrotu do drogi. Naszą misją jest zapewnienie bezpieczeństwa dróg dla wszystkich. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się o kosztach blokady zapłonu w Wisconsin i przepisach dotyczących urządzeń blokady zapłonu Wisconsin.

Wisconsin Ignition Block Laws

W ramach blokady RoadGuard utrzymujemy zaktualizowaną listę przepisów i przepisów dotyczących urządzeń blokujących według stanu, które często się zmieniają. Możesz dowiedzieć się więcej o przepisach dotyczących urządzeń blokujących Wisconsin Ignition.

Jeśli jest to twoje pierwsze przestępstwo związane z DUI w Wisconsin, ogólnie możesz oczekiwać, że kara i konsekwencje zabezpieczenia:

 • Grzywna w wysokości 150–300 USD
 • Zawieszenie licencyjne 6-9-miesięczne

Drugie i przyszłe przestępstwa są związane z więzieniem. Na przykład drugie przestępstwo DUI może wylądować w więzieniu od pięciu dni do sześciu miesięcy.

 • Brak instalacji urządzenia blokującego zapłon w każdym z pojazdów, które jeździsz

Jeśli mieszkasz w Wisconsin i ciebie’VE uniesiono lub zawieszono licencję z powodu DUI i wymaga urządzenia i usługi blokady zapłonu. Odwiedź naszą stronę internetową lub skontaktuj się z nami pod numerem 1-800-332-6858, aby umówić się na spotkanie z instalacją blokady zapłonu.

Koszty blokady zapłonu Wisconsin

Obliczanie kosztów blokady zapłonu

Każdy stan’Program blokady zapłonu jest wyjątkowy. Wszystkie programy państwowe mają własne przepisy, które często rządzą opcjami lub wymaganiami dotyczącymi wyceny i usług

Jeśli ty’Wymagane do uczestnictwa w Wisconsin’Program blokady zapłonu, możesz spodziewać się zapłacenia około 65 USD miesięcznie opłat leasingowych za Twój IID. Cena instalacji i innych usług jest różna.

Dokładne koszty urządzenia blokującego zapłonu i powiązanych usług będą zależeć od kilku czynników:

 • Twój czas trwania programu
 • Funkcje, do których należy mieć urządzenie blokady (aparat, raportowanie w czasie rzeczywistym, GPS itp.)
 • Dostawca usług blokad, który zdecydujesz się zainstalować blokadę zapłonu w Wisconsin

Według Wisconsin DOT są to koszty dotyczące twojego programu IID:

Co jeśli dana osoba może’t stać na system blokady zapłonu?

Osoby z rocznym dochodem mniejszym niż 150% federalnego poziomu ubóstwa mogą wymagać jedynie zapłacenia połowy regularnych kosztów wyposażania pojazdów w urządzenie blokujące zapłon. Mogą również płacić pół rutynowych kosztów IID dziennie za pojazd.

Lokalizacje blokady w Wisconsin

Wiemy, jak ważne jest, aby odzyskać niezależność po przekonaniu DUI. To’S powodem, dla którego nasze lokalizacje instalacji są łatwe do znalezienia. Wyświetl poniższą mapę, aby zlokalizować najbliżej Centrum Service Service.

Sprawdź mapę poniżej, aby znaleźć najbliższe centrum serwisowe w pobliżu.

Program blokady zapłonu

Program blokady zapłonu w Wisconsin

Prawo Wisconsin decyduje o tym, że sędziowie muszą zamówić urządzenia blokujące zapłon:

 • Wszyscy wielokrotni kontrolerzy intutsyjni (OWI)
 • Przez cały pierwszy raz OWI przestępcy ze stężeniami alkoholu wynoszącymi 0.15 lub więcej
 • Wszyscy kierowcy, którzy odmawiają dostarczania próbek krwi lub oddechu do testów chemicznych podczas zatrzymań ruchu

OWI przestępcy mogą ubiegać się o licencję zawodową w celu wypełnienia zasadniczych obowiązków i dążenia do pracy lub szkoły. Jeśli masz skazanie OWI, musisz przestrzegać obowiązkowych okresów zawieszenia licencji przed ubieganiem się o taką licencję.

Na przykład, jeśli masz dwa lub więcej skazań OWI, możesz ubiegać się o licencję zawodową tylko po 45 dniach.

Jeśli spowodowałeś obszerną szkodę cielesną, musisz poczekać 120 dni przed ubieganiem się o licencję zawodową. Za pierwsze przekonanie, ty’natychmiast kwalifikujący się do licencji zawodowej.

Pamiętaj, że każdy pojazd, którym prowadzisz’t nie posiadaj.

Aby uzyskać zwolnienie, musisz być w stanie przekonać sędziego, że zgodność spowoduje nadmierne obciążenie finansowe.

Jak może pomóc blokad

Jeśli mieszkasz w Wisconsin i ciebie’VE uniesiono lub zawieszono licencję z powodu DUI i wymaga urządzenia i usługi blokady zapłonu. Odwiedź naszą stronę internetową lub skontaktuj się z nami pod numerem 1-800-332-6858, aby umówić się na spotkanie z instalacją blokady zapłonu.

Zaplanuj instalację

Zaufaj w LoadGuard Complock, aby pomóc szybko i niedrogie kontrolę nad swoim życiem.

Przesyłając ten formularz, zgadzasz się i wyrażasz zgodę na blokadę drogową i jego podmioty stowarzyszonymi w celu korzystania z zautomatyzowanej technologii, w tym e -maili, połączeń, tekstów i nagranych wiadomości, aby skontaktować się z Tobą w podanych informacji. Brak konieczności zakupu; Mogą obowiązywać komunikat i stawki transmisji danych.

 • informacje o firmie
  • O blokadach drogowych
  • Dlaczego blokada drogowa?
  • Blog
  • Kariera
  • Skontaktuj się z nami
  • Kontakt z obsługą klienta
  • Często Zadawane Pytania
  • Usunięcie blokady
  • Centrum wsparcia blokady
  • Formularz żądania kodu dostępu
  • Formularz instalacji właścicieli wyraża zgodę
  • COVID-19 Bezpieczeństwo
  • Monitorowanie władz
  • Logowanie bezpieczne D
  • Program adwokata
  • Zostań dostawcą blokad

  LoadGuard Lollock © 2023

  Czy blokada Draeger ma GPS?

  Otwórz menu Zamknij menu

  Otwórz menu Zamknij menu

  Draeger blokada XT

  Bezpieczna

  Urządzenie XT Draeger LoClock jest zaprojektowane tak, aby było bezpieczne przy jednoczesnym zachowaniu zgodności dla każdego sterownika. Z tego powodu jest bezpieczny’dokładność i jej niezawodność. Mamy również jeden z najłatwiejszych do przeprowadzenia testów oddechu na rynku. Dokładne, niezawodne, szybkie i wiele więcej. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

  Bezpieczne środki jazdy

  Łatwy

  Draeger blokad XT ma niezwykle prosty test oddechu. Spójrz na podręcznik i wideo poniżej, a zobaczysz, jak łatwo jest użyć.

  Missouri Ignition Ceny blokady

  Bezpłatna instalacja ma standardową umowę najmu większości pojazdów. Opłaty w górę mogą obowiązywać, gdy wymagana jest dodatkowa siła robocza w przypadku trudniejszych instalacji. Podaj nam swój rok i model na poniższym czacie, aby uzyskać najdokładniejsze ceny.

  Missouri Blockllch spotka się lub pokonuje ceny dla każdego autoryzowanego dostawcy blokady zapłonu MO. Należy pamiętać, że dotyczy to całkowitego kosztu czasu trwania wymogu blokady.

  Większość dostawców blokad pobiera dodatkowe opłatę za realibraton i inne różne opłaty. Miesięczna cena Missouri Missouri to miesięczna stawka i nie ma żadnych ukrytych opłat.

  Manincar

  Państwowe urządzenia blokujące Draeger

  • Draeger XT Standardowa blokada zapłonu

  Draeger XT® jest specyficzny dla alkoholu i wykorzystuje technologię elektrochemicznych ogniw paliwowych. Zaoszczędź czas i pieniądze Unikanie fałszywych niepowodzeń i resetowania naruszenia z powodu zanieczyszczeń środowiskowych innych niż alkohol.

  Draeger XT® spełnia wszystkie wymagania określone przez Departament Transportu Missouri. Jednostki Draeger zostały zaprojektowane tak, aby działały w ekstremalnych temperaturach i mogą wytrzymać zimowe temperatury Missouri.

  Draeger 7000 zapewnia wszystkie możliwości Draeger XT z nową ulepszoną funkcjonalnością. 7000 jest po prostu najbardziej zaawansowanym i łatwym w użyciu IID w historii, aby trafić na rynek.

  Kroki, aby przestrzegać zamówienia blokady zapłonu

  • Skontaktuj się z urządzeniami blokad Missouri Ignition i umów się na spotkanie instalacyjne. Dostępne informacje o swoim pojazdie, abyśmy mogli zarejestrować Cię w stanie Missouri. (Potwierdzenie tej rejestracji nastąpi podczas instalacji.)
  • Na wizycie będziesz odpowiednio przeszkolony, jak korzystać z urządzenia blokującego, podczas gdy nasz technik instaluje urządzenie.
  • Po instalacji Missouri IID zapewni Ci wszystkie niezbędne dokumenty, których możesz użyć do weryfikacji zgodności w programie blokady.

  Kliknij tutaj, aby zarezerwować lub uzyskać ceny IID

  Lokalizacje

  O urządzeniach blokujących zapłon Missouri

  • Kto jest urządzeniami blokad Missouri Ignition?

  Missouri Ignition Blockplock Urządzenia to stan zatwierdzony przez Missouri dostawcę urządzenia blokującego zapłon Draeger XT. Missouri Ignition Interllock instaluje i dzierżawi IID lokalnie w sklepach w St. Louis, St. Powiaty Charles, Boone, Jackson i Cole. Usługa mobilna jest również dostępna za dodatkową opłatą.

  Urządzenie blokujące zapobiega uruchomieniu pojazdu, jeśli stężenie alkoholu oddechu kierowcy jest większe niż ograniczenia przed ustaleniem. Najczęściej Draeger XT jest instalowany na podstawie nakazu sądowego po przestępstwie DWI i/lub jako wymóg otrzymania ograniczonego przywileju jazdy. Draeger blokada XT jest często uważana za najbardziej niezawodne, niedrogie i precyzyjne urządzenie blokujące zapłon na rynku. XT jest specyficzny dla alkoholu, co oznacza brak fałszywych pozytywów ze względu na czynniki inne niż alkohol.

  Sądy w Missouri i Departament Dochodów powinny być w stanie zapewnić osobie te szczegóły po przekonaniu DUI.

  Obecnie Missouri Ignition Block Clocks ma lokalizacje w O’Fallon, Columbia, Independence, Jefferson City i Maryland Heights. Instalacja mobilna jest również dostępna po dodatkowych kosztach.

  • Instalacje lokalne i usługi – Żadnych opóźnień z dostawcami IID poza stanem. Wszystkie usługi blokady- swapy słuchawkowe, ponowne kalibracja, przeprowadzki itp. są wykonywane przez naszych lokalnych techników. Nigdy nie będziesz czekać, gdy nowe urządzenie zostanie wysłane do lokalnego podwykonawcy. Nie zapłacisz dodatkowych opłat podwykonawczych.
  • Holowanie pojazdu niepotrzebne – W przypadku blokady możesz skontaktować się z nami, aby tymczasowe włączenie pojazdu, oszczędzając opłaty związane z holowaniem samochodu.
  • Lepsze urządzenia – Draeger XT® jest specyficzny dla alkoholu i wykorzystuje technologię elektrochemicznych ogniw paliwowych. Nie otrzymasz fałszywych niepowodzeń, które mogłyby zagrozić twojej pozycji sądami w Missouri. Zaoszczędzisz czas, pieniądze i frustrację, ponieważ nie będziesz musiał płacić za „resetowanie” z powodu fałszywych niepowodzeń z innych zanieczyszczeń środowiskowych. Urządzenie jest specyficzne dla alkoholu.
  • Usługa mobilna – Aby uzyskać dodatkową opłatę, przyjdziemy do Ciebie. Skontaktuj się z nami w celu usługi w Metropolitan ST. Obszary Louis i Kansas City.
  • Cena – Gwarantowana najniższa cena. Spotkamy lub pokonamy ceny konkurentów aż do instalacji. Zaplanuj spotkanie, a następnie rozejrzyj się. W przypadku, gdy inny certyfikowany dostawca blokady zapłonu oferuje niższą cenę, spełnimy lub pokonamy tę cenę.
  • Praca – Lokalna usługa jest niezbędna, gdy absolutnie nie możesz być bez pojazdu. Missouri IID obsługuje urządzenie lokalnie. Miesięczna usługa nie wymaga wysłania urządzenia z powrotem do siedziby dostawcy IID. Cała usługa jest wykonywana lokalnie z zapasowymi jednostkami blokadowymi w przypadku awarii urządzenia.

  Skontaktuj się z Missouri IID z dostępnymi informacjami o pojazdie, w tym znacznik pojazdu i numer VIN. Zaplanuj datę, aby zainstalować urządzenie blokujące zapłon. Oferujemy instalację IID w następujących miastach: Jefferson City, O’Fallon, Columbia, Independence i Maryland Heights. Typowe instalacje skazującego na alkomat samochodu trwają 1 i pół godziny; Jednak bardziej wyrafinowane pojazdy mogą zająć dwukrotnie.

  Czy blokada Draeger ma GPS?

  Оjed

  Ыы зарегистрир John. С помощю этой страницы ыы сожем оRipееделить, что запросы оRтравляете имено ыы, а не роvert. Почем это могло пRроизойиS?

  Эта страница отображается тех слччаях, когда автоматическими системамgz которые наршают усовия исполззования. Страница перестанеura. До этого момента для исползования слжжж Google неоtoś.

  Источником запросов может слжить ведоносное по, подкbarów. ыылку заRzy. Еarag ы исползеете общий доступ и интернет, проблема может ыть с компюююеyn с таким жж жж жесом, кк у комszczeюююе000. Обратитеunks к соем системном адинистратору. Подроlit.

  Проверка по слову может также появаятьenia, еaсли ы водите сложные ззапры, оind обычно enia оиизи инenia оtoś еами, или же водите заlektora.