• MIK AZ INTELLIGENS SZERZŐDÉSEK: HASZNÁLATUK A MODERN VILÁGBAN
in 분석, 검토

DeFi의 미래와 세계 최초의 완전 탈 중앙화 파생 상품 거래소

암호화 산업의 이번 여름은 여름에만 DeFi라고 부를 수 있습니다. 탈 중앙화 금융에 대한 일반적인 히스테리에 대해 최소한 귀 끝까지 듣지 못했을 지하실에 관심이있는 사람을 상상하기는 어렵습니다. 우리는 집단적으로 탈 중앙화 금융의 강력한 네트워크를 만든 수백 개는 아니더라도 수십 개의 프로젝트가…

Continue reading
in Casos

Vull més diners. Futurs.

Obrim una sèrie d’articles sobre maneres no trivials de guanyar diners amb criptomonedes, inclòs l’ús de la nostra funcionalitat. En aquest article, mostrarem amb un exemple què són els futurs, quin és l’interès per negociar en borses de futurs, com…

Continue reading
in Cap categoria

Història d’Ethereum (primera part)

El llibre blanc que descrivia els mecanismes de la plataforma Ethereum per crear aplicacions descentralitzades (dApps) basats en contractes intel·ligents va aparèixer el 2013. Des del començament del projecte, la idea de crear una plataforma per introduir la tecnologia blockchain…

Continue reading
in Ninguna Categoria

Blockchain en el reloj!

Blockchain es una tecnología relativamente nueva, un tipo de libro mayor distribuido, que asegura la integridad e inmutabilidad de los datos almacenados. Es gracias a su arquitectura distribuida y al nivel de seguridad de la información que proporciona que también…

Continue reading