• MIK AZ INTELLIGENS SZERZŐDÉSEK: HASZNÁLATUK A MODERN VILÁGBAN
in Các trường hợp

Cắt lỗ là gì?

Cắt lỗ là một thuật ngữ phổ biến được sử dụng trong giao dịch; có thể bạn đã nghe về anh ấy. Trên thực tế, Cắt lỗ là giá đã đặt hoặc tỷ lệ phần trăm của giá tài sản,…

Continue reading
in Dành cho người mới

DeFi cho Bitcoin

Ethereum chắc chắn là người dẫn đầu về số lượng ứng dụng và giao thức được xây dựng trên nó trong lĩnh vực tài chính phi tập trung. Dựa theo nghiên cứu cổng thông tin DappRadar, khối lượng giao dịch…

Continue reading
in Χωρίς κατηγορία

Polkadot: בניית Web 3.0 מאפס

אחד המכשולים העיקריים בפתרון בעיות הרחבה של רשתות הבלוקצ’יין הוא חוסר היעילות שלהם בתקשורת צולבת. בעיית התקשורת בין רשתות חסימות נפתרת על ידי יצירת ויישום כריכות שונות, כגון רשתות צד, גשרים, אינטראקציות חוזיות חכמות, החלפות אטומיות ופתרונות אחרים. במאמר של…

Continue reading