Category

تجارت خودکار ، برای مبتدیان

in تجارت خودکار ، برای مبتدیان

چگونه می توان ابتدای روند را بدست آورد و بیشترین سود را کسب کرد؟

چگونه یک روند معکوس بگیریم? چگونه می توان شروع یک روند را تأیید کرد? از چه شاخص هایی استفاده کنید? چه موقع وارد معامله شوید و چگونه سود احتمالی هر سفارش را به حداکثر برسانید? سلام به همه ، DmitryPetrov2…

Continue reading