Category

آموزش

in آموزش

ربات های DCA: با استفاده از شاخص های تجزیه و تحلیل فنی داخلی ، ربات های DCA ایجاد کنید.

نحوه ایجاد یک ربات با استفاده از اندیکاتورهای رایج که در 3Commas تعبیه شده است? معرفی بنابراین ، ممکن است از خود بپرسید که چگونه می توان با استفاده از یکی از شاخص های تجزیه و تحلیل فنی که در…

Continue reading