Днес технологиите за разпределена книга са проникнали дълбоко в много области от живота ни. Въпреки младата си възраст, блокчейн вече се разглежда като алтернатива на много по-стари системи или процеси и темпът на преход към цифрово общество се ускорява.

Роботи, изкуствен интелект и блокчейн

В днешната статия ще говорим за внедряването на блокчейна в сферата на роботиката, взаимодействието на блокчейна с изкуствения интелект и ще обсъдим ролята на разпределените системи в процесите на роботизация.

Блокчейн и роботизация

Технологията на изкуствения интелект по същество се опитва да накара компютърния хардуер и софтуер да имитира начина, по който работи човешкият мозък, и да използва данните, за да взема решения, каквито би направил човек, макар и с много по-бързи темпове. Имитирането на човешки интелект ще бъде от съществено значение, за да може ИИ да взема рационални и информирани решения, водещи до изпълнение на задачата.

Обикновено разпределените системи и по-специално блокчейнът имат редица предимства и функции, които могат да бъдат полезни при изграждането на роботизирани системи:

  1. Неизменност на данните, въведени в блокчейна;
  2. Децентрализирано съхранение на данни;
  3. Идентификация на цифров достъп; 
  4. Регулиране на нивото на достъп до данни;
  5. Сигурност на данните и поверителност.

Горните свойства на блокчейна, когато са интегрирани с AI, могат да подобрят сигурността, гъвкавостта, автономността и рентабилността на роботизираните операции и да станат незаменими при комбинирането на множество роботизирани системи в една.

Още през 2017 г. Кастело Ферер, изследовател и инженер в MIT Media Lab, реализира идеите за комбиниране на AI и Blockchain. Специализирал се е в „роевата“ роботика: интеграцията и сътрудничеството на големи групи компютри, способни да си сътрудничат за изпълнение на конкретна задача. Такъв е случаят с хранителни компютри, роботизирани оранжерии, които могат да генерират различни климатични условия за отглеждане на продукти навсякъде по света.

Роевата роботика включва използване на отделни роботи с изкуствен интелект за взаимодействие с околната среда и други свързани роботи. 

Castello интегрира блокчейн в системата „рояк“, като по този начин решава най-важните проблеми при изграждането на големи групи компютри – координирано взаимодействие между роботи и подобрена сигурност на такива системи. Координирани действия между няколко робота се извършват чрез гласуване и изпращане на транзакции, съдържащи избора на бъдещи действия. Когато се постигне консенсус, избраното действие се извършва от всички роботи в мрежата. Blockchain осигурява сигурност за такива системи чрез консенсусни протоколи, които регулират бъдещото поведение на роботите. Благодарение на разпределените системи информацията, генерирана от роботизирани системи, се обработва и сравнява по-бързо, което подобрява производителността на мрежата. 

Роботи, изкуствен интелект и блокчейн

Сега има инструменти и технологии за осигуряване на взаимодействие между дронове. Пример е така нареченото Drone Light Show, където дроновете, използвайки технологията GPS RTK и гео-тагове на земята, проектират различни изображения. Дроновете се използват за извършване на геоложки проучвания и въздушна фотография, както и за извършване на операции за търсене и спасяване.

Трябва да се отбележи, че дроновете се използват както от крайни потребители, така и от застрахователни компании, интернет доставчици и услуги за топографски данни. Blockchain е в състояние да ускори процесите на взаимодействие и вземане на решения. Важен аспект на взаимодействието между блокчейн и AI е да се гарантира сигурността на данните, получени от роботи. Blockchain осигурява сигурност за предаване и съхранение на данни чрез криптографски цифрови подписи и криптография с публичен ключ.

„Връзки“ между роботи

Ако разгледаме взаимодействието между възлите от гледна точка на AI, тогава блокчейнът може да бъде отлично решение за изграждане на робот икономика. Взаимодействието на роботите във физическото пространство се гради на икономически принципи. Blockchain може да се превърне в връзката, която позволява на групи роботи да взаимодействат помежду си без намесата на трети страни, например хора. 

Пример за такова взаимодействие е решение от Airalab – система за наемане на автономни безпилотни летателни апарати с помощта на интелигентни договори Ethereum, която може да се използва, например, от стрийминг компании за снимане на събития.

Друг пример за използване на интелигентни договори е успешен експеримент за наемане на дрон за постигане на отдалечена цел без оператор. С интелигентен договор Ethereum потребителят успя да взаимодейства директно с робота и да използва услугата за заснемане.

Роботи, изкуствен интелект и блокчейн

Най-голямата в света мрежа за търговия на едро и дребно Walmart е подала заявка за патент за системата за предаване на данни за безпилотни летателни апарати: идентификационни номера, надморска височина, скорост, полетни маршрути, ниво на зареждане на батерията и полезен товар. Blockchain ви позволява да съхранявате информация във всякакъв формат: обширен списък от команди, навигационни данни или карти. Криптирането на данни и криптографските елементи осигуряват надеждна комуникация и координация.

Перспективи за развитие 

Развитието на роботиката се извършва във всички сфери на човешката дейност. Според редица проучвания общият пазарен обем на роботиката е между 15 и 30 милиарда долара. Изследването на BI Intelligence „The drones report“ посочва, че реализираната печалба от продажбата на дронове през 2021 г. ще бъде около 12 милиарда долара.

Роботи, изкуствен интелект и блокчейн

Днес можем да наблюдаваме нарастване на търсенето на домашни роботи. Това се дължи на интензивното развитие на IoT технологиите. Обемът на вътрешния пазар на роботи достигна $ 3 милиарда през 2018 г. Автоматизацията на производството доведе до голямо търсене на индустриални роботи; обемът на световния пазар през 2017 г. до почти 17 милиарда долара.

Пазарът на роботика е един от най-обещаващите и бързо развиващите се. Развитието на блокчейн технологията, нейната интеграция с изкуствен интелект и „Интернет на нещата“, опростява взаимодействието между роботите и подобрява сигурността на съхранението, споделянето и управлението на данни. 

Използвайки блокчейн като платформа или система за координиране на компоненти на ИИ, независимо дали са данни или алгоритми, е възможно такива решения да станат по-прозрачни за наблюдателите. 

Блокчейнът за координация и колективно вземане на решения отваря възможността за автоматизация на домашните системи, като например изтегляне на завесите или активиране на осветлението или далеч по-сложни задачи като операции за търсене и спасяване с използване на дронове.

Трябва също да се отбележи, че блокчейн и AI се допълват взаимно. По този начин изкуственият интелект може да помогне при вземането на решения, като автоматизира и оптимизира работата на блокчейна.

Увеличават се перспективите за комбиниране на блокчейн и AI в областта на роботиката. Но все още не е възможно да се говори за значителното въздействие на готовите или разработването на решения върху живота ни.