Category

Žiadna kategória

in Žiadna kategória

Blockchain na hodinkách!

Blockchain je relatívne nová technológia, typ distribuovanej účtovnej knihy, ktorá zaisťuje integritu a nemennosť uložených údajov. Vďaka svojej distribuovanej architektúre a úrovni informačnej bezpečnosti poskytuje dopyt aj mimo finančných a technologických oblastí.. V dnešnom článku si povieme, ako blockchain používajú…

Continue reading